Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zarządzanie jakoscią produktu w oparciu o zadania

1,092 views

Published on

Wprowadzenie do koncepcji zarządzania zadaniami testerskimi na przykładzie TestArena.

Published in: Engineering
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zarządzanie jakoscią produktu w oparciu o zadania

  1. 1. Zarządzania jakością produktu w oparciu o zadania. Radek Smilgin
  2. 2. Radek Smilgin 10.000.000.000 PLN Tester, test manager, konsultant Twórca testerzy.pl Trener 400.000.000. PLN 10.000 czytelników 2.000.000 odsłon 3200+ godzin 1300+ osób Organizator TestingCup 230 zawodników 500+ defektów
  3. 3. złożoność
  4. 4. Profilowanie użytkowników Przegląd dokumentacji Testy jednostkowe Przegląd kodu Przypadek testowy Test automatyczny Walidacja automatyczna Audyt wydajności Audyt bezpieczeństwa Test potwierdzający Test regresywny Testy wydajności Audyt bezpieczeństwa Lista kontrolna Test eksploracyjny Ocena ekspercka Heurystyka
  5. 5. Profilowanie użytkowników Przegląd dokumentacji Testy jednostkowe Przegląd kodu Przypadek testowy Test automatyczny Walidacja automatyczna Audyt wydajności Audyt bezpieczeństwa Test potwierdzający Test regresywny Testy wydajności Audyt bezpieczeństwa Lista kontrolna Test eksploracyjny Ocena ekspercka Heurystyka statyczne dynamiczne
  6. 6. Profilowanie użytkowników Przegląd dokumentacji Testy jednostkowe Przegląd kodu Przypadek testowy Test automatyczny Walidacja automatyczna Audyt wydajności Audyt bezpieczeństwa Test potwierdzający Test regresywny Testy wydajności Audyt bezpieczeństwa Lista kontrolna Test eksploracyjny Ocena ekspercka Heurystyka Baza zadań
  7. 7. Zadanie: test eksploracyjny 1 … Wersja 1.0 Wersja 2.0 Wersja 2.1 Wersja 2.3 Wersja 2.7 Wersja 3.0 Raport 1 Raport 2 Raport 3 Baza zadań Uruchomienie 1 Uruchomienie 2 Uruchomienie 3 Uruchomienie 4 Uruchomienie 5 Uruchomienie 6 Uruchomienie 7 Uruchomienie 8 Uruchomienie 9
  8. 8. Profilowanie użytkowników Przegląd dokumentacji Testy jednostkowe Przegląd kodu Przypadek testowy Test automatyczny Walidacja automatyczna Audyt wydajności Audyt bezpieczeństwa Test potwierdzający Test regresywny Testy wydajności Audyt bezpieczeństwa Lista kontrolna Test eksploracyjny Ocena ekspercka Heurystyka jakość

×