Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[PL] Jak programować aby nie zwariować

 • Login to see the comments

[PL] Jak programować aby nie zwariować

 1. 1. Jak programować abynie zwariować?Jakub Marchwicki20.05.2013
 2. 2. Na początek
 3. 3. Co to za gość?
 4. 4. Co ja tu robię?
 5. 5. Co ja tu robię?
 6. 6. Co ja tu robię?
 7. 7. Co ja tu robię?ból
 8. 8. Co ja tu robię?bólliczba slajdów
 9. 9. Co ja tu robię?bólliczba slajdówOKRyzykoutratyzdrowia35 slajdów
 10. 10. Co ja tu robię?bólliczba slajdówOKRyzykoutratyzdrowia148 slajdów
 11. 11. Punkt wyjścia
 12. 12. Kiedy software jest dobry?Oprogramowanie musi działaćMusi być na czasMusi być rozbudowywalneModyfikowalneMusi mieć odpowiednią jakośćPunkt wyjścia
 13. 13. Punkt wyjścia
 14. 14. I po co to wszystko?Bo software to nasze hobby
 15. 15. I po co to wszystko?Bo software to nasze hobbyfach
 16. 16. I po co to wszystko?Bo software to nasze hobbyfachzawód
 17. 17. I po co to wszystko?Bo software to nasze hobbyfachzawódprzyjemność
 18. 18. I po co to wszystko?bo płacą nam za pisaniedokumentacjipisanie kodu to przyjemność
 19. 19. Więc czym jest jakośćDla kogoś Dla siebieDla kogo pracuje?
 20. 20. Więc czym jest jakośćDla kogoś Dla siebieDla kogo pracuje?
 21. 21. „Jakość (jak piękno) jest sądemwartościującym, wyrażonym przezużytkownika. Jeśli nie ma takiegoużytkownika – nie ma takiego sądu”PlatonWięc czym jest jakość
 22. 22. Więc czym jest jakośćDla kogoś Dla siebieDla kogo pracuje?
 23. 23. „Jakość to sposób myślenia,który powoduje, że stosuje się ibez przerwy poszukujenajlepszych rozwiązań”William Edwards DemingWięc czym jest jakość
 24. 24. Jak programować aby nie zwariować?
 25. 25. Czysty kod
 26. 26. Czysty kod
 27. 27. • Uczymy się… bez wnikania w kontekst Nazywaj zmienne w taki a taki sposób Stosuj komentarze w takich a nie innychprzypadkach Dziel funkcje na części zgodnie z takimia takimi zasadami• Z czasem zobaczymy że z czystymkodem lepiej się pracuje… tak poludzku
 28. 28. Nasz mózg lepiej reaguje na czysty kod• Utrzymujemy koncentrację• Nie gubimy wątków, swobodniejpodążamy tokiem myślenia• Cognitive load – możemy pomieścićposzczególne kawałki kodu w głowiewięc potrafimy się miedzy nimiswobodnie przemieszczać
 29. 29. • Nazwy• Funkcje• Komentarz• Formowanie kodu• Obiekty i struktury danych• Obsługa błędówPoziom I
 30. 30. • Nazwy• Funkcje• Komentarz• Formatowanie kodu• Obiekty i struktury danych• Obsługa błędówPoziom I
 31. 31. int d1; //dni od rozpoczęciaint d2; //dni do zakończeniaint d3; //dni wolnychint daysSinceStart;int daysTillEnd;int daysOf;public List<int[]> getThem() {List<int[]> list1 = new ArrayList<int[]>();for (int[] x : theList)if (x[0] == 4)list1.add(x);return list1;} public List<int[]> getDates() {List<int[]> dateList = new ArrayList<int[]>();for (int[] week : theWeeksArray)if (week[0] == BEGIN_DATE)dateList.add(x);return dateList;}
 32. 32. for (int i=0; i<10; i++){k += ((l[i]*1.5) / 3 );}float milleageRate;const int NUMER_OF_EMPLOYEE = 3;float sum = 0;for ( int i=0; i<numberOfTrips; i++ ){float totalCompensation = tripLength[i] * milleageRate;float deduction = totalCompensation / NUMER_OF_EMPLOYEE;sum += deduction;}
 33. 33. public class CsmrDt {public void crtshpcrt() {/*...*/};public void remcrt() {/*...*/};private final int ssntm = 10;/*...*/}public class CustomerDataset {public void createShoppingCart() {/*...*/};public void removeCart() {/*...*/};private final int sessionTimeout = 10;/*...*/}
 34. 34. • Nazwy powinny sugerować co zwracają• Nazwy muszą mówić o całym zakresiefunkcjonalnościMetodyString findLastNameOfCustomerWithId(long customerId){...}Map<Long, Customer> customers;Customer getCustomer(Long id){Customer customer = customers.get(id);if(customer == null){customer = createNewCustomer(id);}return customer;}
 35. 35. • Nazwy• Funkcje• Komentarz• Formatowanie kodu• Obiekty i struktury danych• Obsługa błędówPoziom I
 36. 36. • Zasada pierwsza:funkcje powinny być małe• Zasada druga:funkcje powinny być jeszcze mniejszeFunkcje
 37. 37. Functions should do one thing.Should do it wellShould do it only!Funkcje
 38. 38. writeField(outputStream, name);outputStream.writeField(name);createSquare(width, height);calculateRectangularPrismVolume(double height,double width, double depth);calculateRectangularPrismVolume(Area rectangle,double depth);
 39. 39. FunkcjeDRY – Don’t repeat yourself• Duplikacja zmniejsza czytelność• Zwiększa koszty utrzymania, refactoringu ipoprawiania błędów• Prowadzi do rozbieżności funkcjonalnejmodułów wykonujących to samo• Zmniejsza reusability kodu
 40. 40. • Nazwy• Funkcje• Komentarz• Formatowanie kodu• Obiekty i struktury danych• Obsługa błędówPoziom I
 41. 41. KomentarzeDON’T
 42. 42. Komentarze„Nie komentuj złego kodu – popraw go”Brian W. Kernighan i P.J. Plaugher
 43. 43. //Sprawdzenie czy klient ma możliwość korzystania ze zniżkiif (customer.isStudent() ||(customer.age < 18) || (customer.age > 65))if (customer.isEligibleForDiscount())
 44. 44. „If you decide to write a comment, thenspend the time necessary to make sure it isthe best comment you can write”Robert C. MartinKomentarze
 45. 45. • Nazwy• Funkcje• Komentarz• Formatowanie kodu• Obiekty i struktury danych• Obsługa błędówPoziom I
 46. 46. Formatowanie• Konwencje formatowania w zespole.Ustal i się ich trzymaj
 47. 47. • Nazwy• Funkcje• Komentarz• Formatowanie kodu• Obiekty i struktury danych• Obsługa błędówPoziom I
 48. 48. • Prawo Demeter – zasada minimalnejwiedzy• Moduł powinien nie wiedzieć nic ownętrzu obiektów, którymi manipulujePrawo Demeter
 49. 49. • Prawo Demeter głosi, że metoda fklasy C powinna wywoływać tylkometody z:• Klasy C,• Obiektu utworzonego przez f,• Obiektu przekazanego jako argument f,• Obiektu umieszczonego w zmiennejinstancyjnej klasy C.Prawo Demeter
 50. 50. • Możesz bawić się ze sobą• Możesz bawić się własnymizabawkami (ale nie możesz ichrozbierać)• Możesz bawić się zabawkami któredostałeś• Możesz bawić się zabawkami którezrobiłeś samodzielniePrawo Demeter
 51. 51. final String outputDir = context.getOptions().getScratchDir().getAbsolutePath();Options options = context.getOptions();File scratchDir = options.getScratchDir();final String outputDir = scratchDir.getAbsolutePath();
 52. 52. • Nazwy• Funkcje• Komentarz• Formatowanie kodu• Obiekty i struktury danych• Obsługa błędówPoziom I
 53. 53. Zwracanie nullDON’T
 54. 54. • Wykorzystuj zgłaszanie wyjątków lubzwracanie obiektu specjalnegoprzypadkuZwracanie nullList<Item> items = getItems();if (items != null) {for (Item i : items) {totalCost += i.getCost();}}List<Item> items = getItems();for(Item i : items) {totalCost += i.getCost();}
 55. 55. public interface Animal {public void makeSound();}public class Dog implements Animal {public void makeSound() {System.out.println("woof!");}}public class NullAnimal implements Animal {public void makeSound() {}}
 56. 56. • Przekazywanie null jest gorsze odjego zwracaniaPrzekazywanie nullpublic class MetricsCalculator {public double rectanglePerimeterCalculate(double x, double y) {return 2 * (y + x);}/* ... */}
 57. 57. • Defensive programmingPrzekazywanie nullpublic class MetricsCalculator {public double rectanglePerimeterCalculate(double x, double y) {if (x == null || y == null) {throw InvalidArgumentException("Niewłaściwyargument.");}return 2 * (y + x);}} public class MetricsCalculator {public double rectanglePerimeterCalculate(double x, double y) {assert x != null : "x nie może być null";assert y != null : "y nie może być null";return 2 * (y + x);}}
 58. 58. Miara czystego kodu
 59. 59. Czysty projekt
 60. 60. Poziom II - SOLIDny programista• The Single Responsibility Principle – klasapowinna mieć tylko jeden powód do zmiany• The Open Closed Principle – klasę możnałatwo rozszerzać, nie modyfikując jej• The Liskov Substitution Principle – klasypochodne muszą być przeźroczystymizamiennikami klasy nadrzędnej
 61. 61. • The Interface Segregation Principle – dlaróżnych klientów twórz osobne interfejsy• The Dependency Inversion Principle –bądź zależny od abstrakcji a nie odkonkretnych implementacjiSOLIDny programista
 62. 62. To znaczy jaki?Kod obiektowy
 63. 63. • Odpowiedzialność – tylko jedna obiekty maja własną osobowość,unikaj schizofrenicznych obiektów• Enkapsulacja – to co się zmienia jesthermetyzowane• Preferencja kompozycji ponaddziedziczenie
 64. 64. • Dokładanie ponad modyfikacje– Gdy dodajemy nową funkcjonalność raczej dokładamynowe byty niż modyfikujemy istniejące.• Lokalne zmiany– Zmiana ma konsekwencje lokalne, a nie globalne.Zasięg rażenia zmian jest jak najmniejszy.• Nieinwazyjność zmian– Dodanie nowych rzeczy (odpowiedzialności,funkcjonalności, zachowań) do istniejących bytów jestprzezroczyste ich dla klientów.
 65. 65. public class Sql {public Sql(String table, Column[] columns)public String create()public String insert(Object[] fields)public String selectAll()public String fieldByKey(String keyColumn, String keyValue)private String ColumnList(Column[] columns)private String valuesList(Object[] fields, final Column[] columns)}
 66. 66. abstract public class Sql {public Sql(String table, Column[] columns)abstract public String generate();}public class CreateSql extends Sql {public CreateSql(String table, Column[] columns)@Override public String generate()}public class SelectSql extends Sql {public SelectSql(String table, Column[] columns)@Override public String generate()}public class InsertSql extends Sql {public InsertSql(String table, Column[] columns)@Override public String generate()private String valuesList(Object[] fields, final Column[] columns)}public class FindKeyBySql extends Sql {public FindKeyBySql(String table, Column[] columns, String keyColumn, String keyValue)@Override public String generate()}public class ColumnList {public ColumnList(Column[] columns)public String generate()}
 67. 67. Odpowiedzialność. Enkapsulacja. Kompozycja• To co leży u podstaw możemystosować na każdym poziomie• Projektując klasy• Projektując moduły, komponenty• Projektując systemy
 68. 68. • Każdy wzorzec opisujemy w trzechkontekstach: Odpowiedzialność Enkapsulacja / hermetyzacja KompozycjaWzorce projektowe
 69. 69. • Rozdziela i przesłania implementacjęzachowań, czynności.• Hermetyzujemy zmienny sposóbtworzenia obiektów• Nowe funkcjonalności uzyskujemypoprzez dodawanie komend, poprzezkompozycję.Wzorce projektowe: komenda
 70. 70. Wzorce projektowe: komenda
 71. 71. • Każdy element systemu: Ma swoją odpowiedzialność Hermetyzuje pewne zachowania Składa się z kilku współpracującychelementówModuły
 72. 72. • Każdy framework opisujemy w trzechzdaniach: Odpowiedzialność Enkapsulacja Preferowanie kompozycjiFrameworki
 73. 73. • Spring czy EJBNie ma idealnych rozwiązań
 74. 74. • Spring czy EJB• JSF czy JSPNie ma idealnych rozwiązań
 75. 75. • Spring czy EJB• JSF czy JSP czy VelocityNie ma idealnych rozwiązań
 76. 76. • Spring czy EJB• JSF czy JSP czy Velocity• JPA czy iBatisNie ma idealnych rozwiązań
 77. 77. • Spring czy EJB• JSF czy JSP czy Velocity• JPA czy iBatis czy JDBCNie ma idealnych rozwiązań
 78. 78. • Spring czy EJB• JSF czy JSP czy Velocity• JPA czy iBatis czy JDBC• MVC czy MVPNie ma idealnych rozwiązań
 79. 79. • Spring czy EJB• JSF czy JSP czy Velocity• JPA czy iBatis czy JDBC• MVC czy MVP• Java czy .NETNie ma idealnych rozwiązań
 80. 80. • Spring czy EJB• JSF czy JSP czy Velocity• JPA czy iBatis czy JDBC• MVC czy MVP• Java czy .NET czy PythonNie ma idealnych rozwiązań
 81. 81. • Spring czy EJB• JSF czy JSP czy Velocity• JPA czy iBatis czy JDBC• MVC czy MVP• Java czy .NET czy Python czy PHPNie ma idealnych rozwiązań
 82. 82. Nie ma idealnych złoytych środków
 83. 83. SOLIDny programista
 84. 84. • Kod jest podstawowym mediumkomunikacji w projekcie• Kod to miejsce w którym spędzamynajwięcej czasu• Zły kod to jak solenie herbaty koledzez zespołu albo plucie do kanapki – aprzecież nie jesteśmy złośliwiWartości
 85. 85. • Jako zespół jesteśmy jednością– Jak ja pójdę na skróty, to kolegabędzie się męczył– I jako całość i tak będziemynieefektywniWartości
 86. 86. • Programy są częściej czytane niżpisane• Więcej czasu poświęcamy namodyfikację istniejącego kodu niż natworzenie nowegoImplementation Patterns
 87. 87. • Komunikacja – kod źródłowy powinnosię czytać jak książkę• Prostota – wprowadzaj złożonośćtylko wtedy, kiedy jest to konieczne• Elastyczność – elastyczność tododatkowa złożoność, więcwprowadzaj ją tylko tam gdzie tokonieczneImplementation patterns
 88. 88. • Lokalne konsekwencje – zmiana wjednym miejscu nie powoduje zmian winnych• Minimalne powtórzenia – DRYImplementation patterns
 89. 89. • Dane i logika razem – ponieważ danei logika z reguły zmieniają się w tymsamym czasie• Symetria – utrzymuj podobny poziomabstrakcji w obrębie metody / klasyImplementation patterns
 90. 90. „Czysty kod jest prosty i bezpośredni.Czysty kod czyta się jak dobrzenapisaną prozę. Czysty kod nigdy niezaciemnia zamiarów projektanta; jestpełen trafnych abstrakcji i prostychścieżek sterowania.”Grady Booch – to jeden z tych panów od UMLa
 91. 91. Po co to wszystko?
 92. 92. Complexity and confusion
 93. 93. Complexity and confusion
 94. 94. Affordance
 95. 95. Affordancea quality of an object, whichallows an individual to performan action. For example, a knobaffords twisting, and perhapspushing, while a cord affordspulling
 96. 96. public class Sql {public Sql(String table, Column[] columns)public String create()public String insert(Object[] fields)public String selectAll()public String fieldByKey(String keyColumn, String keyValue)private String ColumnList(Column[] columns)private String valuesList(Object[] fields, final Column[] columns)}
 97. 97. abstract public class Sql {public Sql(String table, Column[] columns)abstract public String generate();}public class CreateSql extends Sql {public CreateSql(String table, Column[] columns)@Override public String generate()}public class SelectSql extends Sql {public SelectSql(String table, Column[] columns)@Override public String generate()}public class InsertSql extends Sql {public InsertSql(String table, Column[] columns)@Override public String generate()private String valuesList(Object[] fields, final Column[] columns)}public class FindKeyBySql extends Sql {public FindKeyBySql(String table, Column[] columns, String keyColumn, String keyValue)@Override public String generate()}public class ColumnList {public ColumnList(Column[] columns)public String generate()}
 98. 98. Po co to wszystko?
 99. 99. Budujemy nawyki
 100. 100. By żyło się lepiej
 101. 101. Szukamy doświadczenia, pytamy
 102. 102. Samodzielnie poszukujemy drogi
 103. 103. Stosujemy framework na siłę
 104. 104. Porzucamy framework i robimy po staremu
 105. 105. By w sytuacjach trudnych…
 106. 106. … brniemy nie wiadomo gdzie …
 107. 107. … mimo że cel był wyraźny
 108. 108. Jak żyć?
 109. 109. Jak żyć?
 110. 110. Jak żyć?
 111. 111. Jak żyć?
 112. 112. Jak żyć?
 113. 113. Jak żyć?2010
 114. 114. Jak żyć?2010
 115. 115. Jak żyć?20102009
 116. 116. Jak żyć?20102009
 117. 117. Jak żyć?20102009
 118. 118. Jak żyć?201020092009
 119. 119. Jak żyć?201020092009
 120. 120. Jak żyć?2010200920092008
 121. 121. Jak żyć?2010200920092008
 122. 122. Jak żyć?20102009200920082007
 123. 123. Jak żyć?
 124. 124. Jak żyć?2002
 125. 125. Jak żyć?2002
 126. 126. Jak żyć?20021996 / 2000
 127. 127. Jak żyć?20021996 / 2000
 128. 128. Jak żyć?20021996 / 20002002
 129. 129. Jak żyć?20021996 / 20002002
 130. 130. Jak żyć?20021996 / 200020021994
 131. 131. Jak żyć?
 132. 132. Jak żyć?
 133. 133. Shu-Ha-Ri
 134. 134. jmarchwicki@ydp.eutwitter: @kubemStoisko 25Shu-Ha-Ri

×