SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
Dla zawodników. Najważniejsze informacje.
Radek Smilgin
Reguły zawodów
Reguły ogólne TestingCup
• W fazie testowania i raportowania defektów komunikacja jest
ograniczona w poniższym zakresie:
1. Uczestnicy indywidualni mogą komunikować się tylko z Komisją Sędziowską
2. Członkowie jednej drużyny mogą komunikować się ze sobą
3. Kapitanowie drużyn mogą komunikować się z Komisją Sędziowską
• W fazie testowania i raportowania komunikacja jest całkowicie
zabroniona:
1. Pomiędzy członkami różnych drużyn
2. Pomiędzy uczestnikami indywidualnymi
3. Pomiędzy członkami drużyn a uczestnikami indywidualnymi
4. Pomiędzy uczestnikami testującymi oprogramowanie a widzami
5. Pomiędzy uczestnikami testującymi oprogramowanie a innymi osobami
niebiorącymi udziału w Mistrzostwach
Reguły ogólne TestingCup
• W fazach testowania i raportowania defektów bezwzględnie
zabronione jest:
1. Używanie debugerów i dekompilatorów
2. Korzystanie ze sprzętów elektronicznych, na przykład: telefony komórkowe i
tablety do celów innych niż komunikacja w zespole
3. Korzystanie z innych urządzeń […](podłączonych przewodowo lub
bezprzewodowo), w tym pendrive’ów (z wyjątkiem tych dostarczonych przez
Organizatora).
Reguły ogólne TestingCup
• Opuszczanie sali w trakcie fazy testowania i raportowania defektów
jest możliwe z poniższymi zastrzeżeniami:
1. Nie można opuszczać swojego stanowiska przez pierwsze 20 minut po
rozpoczęciu fazy testów
2. Należy przebywać przy swoim stanowisku przez ostatnie 20 minut przed
zakończeniem fazy testów
3. W trakcie opuszczania i powrotu do stanowiska nie można przeszkadzać
innym uczestnikom Mistrzostw
4. W jednym czasie, poza stanowiskiem, może przebywać tylko jeden członek
drużyny
5. Opuszczenie stanowiska jest możliwe po uzgodnieniu tego z osobą
wyznaczoną przez Organizatora
runda 1 - Eliminacje
Runda 1 - Eliminacje
• Eliminacje polegają na:
1. Rozwiązywaniu zadań związanych z poszukiwaniem defektów
2. Raportowaniu znalezionych defektów
• Liczba miejsc w Finale
• 10 zawodników indywidualnych
• 10 drużyn
• Liczy się kolejność zgłoszeń!
• W przypadku równej liczby punktów do finały przechodzą te drużyny i Ci
zawodnicy indywidualni, którzy ukończyli zadanie wcześniej (oddali raport)
Runda 1 - Eliminacje
• Rozpoczęcie pracy – sprawdź
czy ikona jest zielona
Runda 1 - Eliminacje
Wersja: Lider / Zawodnik indywidualny Wersja: Członek drużyny
Runda 1 - Eliminacje
• Reguły punktacji:
• Punkty są przypisane do każdego zadania (od 1 do 4 punkty)
• Zdobycie punktów jest możliwe tylko przy spełnieniu reguł:
• w aplikacji Mr Buggy 3 uruchomionej na wersji lidera albo zawodnika
indywidualnego zostanie zreprodukowany dany defekt bezpośrednio
przed zgłoszeniem defektu
• Pamiętaj, że nawigacja po pytaniach i odświeżenie zeruje kroki
reprodukcji
• zostanie wskazana poprawna kategoria defektu
• uzupełnienie opisu o zrozumiały i poprawny raport defektu
• W przypadku niewypełnienia jednej z reguł za zadanie
przyznawany jest punkt ujemny (-1 pkt).
• W przypadku braku udzielenia odpowiedzi punkty nie są
przyznawane
Runda 1 - Eliminacje
• Zgłaszanie defektów
• Kategoria defektów „Inny”
• Wskazanie tej kategorii oznacza, że udało
się znaleźć defekt spoza zdefiniowanych
kategorii.
• Uznajemy, że został znaleziony defekt
niecelowo wprowadzony do zadania
• Za rzeczywisty defekt otrzyma się 5
punktów
• Jeśli defekt nie istnieje, albo nie da się go
zreprodukować to zostanie odjętych 10
punktów
Runda 1 - Eliminacje
• Kategorie
Interfejs defekty związane z poprawnością wyświetlania interfejsu, w tym także niepoprawne komunikaty
Operacje matematyczne defekty będące wynikiem błędnych działań matematycznych
Przepływ sterowania
defekty będące następstwem niepoprawnego zaimplementowania procesu i przejść między stanami
w aplikacji
Przenaszalność
awaria powiązana z nie wspieraniem środowiska zdefiniowanego przez zamawiającego i problemy
związane z instalowalnością
Niezawodność
stabilność działania oprogramowania w funkcji czasu, dla określonej liczby operacji i w określonym
środowisku
Walidacja danych
defekty związane z poprawnym sprawdzeniem i przetwarzaniem danych wysłanych formularzem
przez użytkownika
Funkcjonalność
defekty związane z funkcjonowaniem aplikacji niezgodnie z wymaganiami, gdzie funkcja nie działa lub
też działa niepoprawnie
Informacja w interfejsie niezgodna z rzeczywistością informacja przekazana przez interfejs użytkownika jest nieprawdziwa, lub też wprowadzająca w błąd
Wydajność aplikacja nie odpowiada w czasie zdefiniowanym w wymaganiach
Dostępność defekty w których komponent lub system działa i jest niedostępny, gdy wymagane jest jego użycie
Walidacja wartości pola niepoprawna walidacja wartości wprowadzonych przez użytkownika w polu
Wartości graniczne i klasy równoważności
niepoprawna obsługa wartości wejścia lub wyjścia, która jest na granicy klasy równoważności, w
najbliższym sąsiedztwie lub też znajduje się w danej klasie
Dopasowanie
niezdolność oprogramowania do dostarczenia odpowiedniego zestawu funkcji dla określonych zadań i
celów użytkownika
Baza danych defekty związane z niepoprawnym przetwarzaniem w ramach bazy danych
Bezpieczeństwo
defekty, które wpływają na poziom ryzyka wystąpienia szkody w stosunku do ludzi, biznesu,
oprogramowania, majątku, danych lub środowiska w określonym kontekście użycia
Inny defekty nie ujęte w pozostałych kategoriach
Runda 1 - Eliminacje
• Zgłaszanie defektów
• Raporty defektów
mogą zostać
stworzone w języku
polskim lub
angielskim
• Raporty mają mieć
nie więcej niż 255
znaków
Runda 1 - Eliminacje
• Tablica wyników
• Informacja
poglądowa
• 10 najwyższych
miejsc
Runda 1 - Eliminacje
• Zakończenie Eliminacji:
• Po zakończeniu testowania raport z testów należy nagrać na pendrive
• Lider drużyny lub zawodnik, którzy ukończyli przed czasem zgłasza ten fakt do
Organizatorów przez podniesienie ręki
• Od lidera lub zawodnika indywidualnego odbierany jest pendrive, a na
kopertę wpisywany jest czas ukończenia testów (z dokładnością do jednej
minuty)
• Jeśli do końca testowania pozostało 15 minut, pendrive-y zbierane są przez
Organizatorów bez wpisywania czasu ukończenia. W takim wypadku czas nie
jest brany pod uwagę przy określaniu miejsca w klasyfikacji
Runda 1 - Eliminacje
• Eliminacje staną się Finałem jeśli:
• Ze względu na przesunięcia czasowe zabraknie czasu na rozegranie Finału
• Pojawią się problemy techniczne uniemożliwiające rozegranie Finału
• Zdarzą się inne nieprzewidziane okoliczności
runda 2 - Finał
Runda 2 - Finał
• Finał polega na:
1. Przetestowaniu dostarczonej aplikacji bazując na dostarczonej specyfikacji
Prosimy nie testować i nie raportować defektów specyfikacji
2. Raportowaniu znalezionych defektów i stworzeniu raportu testowego
opisującego całościową jakość oprogramowania oraz działań wykonanych
podczas testowania
Aplikacja zostanie ujawniona przed Finałem TestingCup
Runda 2 - Finał
• Reguły punktacji:
1. Nie ma dodatkowych punktów za jakość raportu defektu (zmiana względem 2014
roku)
2. Można zdobyć maksymalnie 10 punktów za sugestie
2 punkt za pojedynczą sugestie
3. Defekty oceniane w skali 0-5 punktów
-2 punkty (punkty ujemne) za zgłoszenie, które nie jest defektem
-2 punkty (punkty ujemne) za duplikat wcześniejszego zgłoszenia
4. Prosimy nie raportować defektów trywialnych aplikacji i specyfikacji (literówki,
przecinki, składnia, drobne problemy interfejsu itd.) – przyznajemy za nie 0
punktów
5. Otrzymuje się 30 punktów za stworzenie dobrego testerskiego raportu
Runda 2 - Finał
• Określenie miejsc w przypadku miejsc ex aequo:
• Jeśli na nagradzanym miejscu znajdzie się więcej niż jeden uczestnik/drużyna,
rozstrzygnięcie nastąpi na podstawie większej ilości defektów ocenionych na 5
punktów
• Jeśli to nie przyniesie rozstrzygnięcia oceniane będą defekty za 4 punkty itd.
aż do 1 punktu
• Jeśli i to nie przyniesie rozstrzygnięcia to pod uwagę wzięte zostaną wyniki z
Rundy 1 – Eliminacje
• Jeśli mimo wszystko nie uda się rozstrzygnąć kolejności miejsc, ogłoszony
zostanie remis, a podział nagród zostanie ustalony z poszczególnymi osobami
bądź drużynami
Powodzenia!

More Related Content

More from Radoslaw Smilgin

Automatyzacja w praktyce. Praktyka automatyzacji
Automatyzacja w praktyce. Praktyka automatyzacjiAutomatyzacja w praktyce. Praktyka automatyzacji
Automatyzacja w praktyce. Praktyka automatyzacjiRadoslaw Smilgin
 
Accessibility for all platforms and all people
Accessibility for all platforms and all peopleAccessibility for all platforms and all people
Accessibility for all platforms and all peopleRadoslaw Smilgin
 
Transformacja od formalnego do eksploracyjnego testowania. Moja historia
Transformacja od formalnego do eksploracyjnego testowania. Moja historiaTransformacja od formalnego do eksploracyjnego testowania. Moja historia
Transformacja od formalnego do eksploracyjnego testowania. Moja historiaRadoslaw Smilgin
 
Testerska edukacja dzisiaj
Testerska edukacja dzisiajTesterska edukacja dzisiaj
Testerska edukacja dzisiajRadoslaw Smilgin
 
Tester eksploracyjny. Ostatni zawód na świecie.
Tester eksploracyjny. Ostatni zawód na świecie.Tester eksploracyjny. Ostatni zawód na świecie.
Tester eksploracyjny. Ostatni zawód na świecie.Radoslaw Smilgin
 
Eksploracja w kulturze Agile i DevOps czyli o zwinnym testowaniu eksploracyjnym
Eksploracja w kulturze Agile i DevOps czyli o zwinnym testowaniu eksploracyjnymEksploracja w kulturze Agile i DevOps czyli o zwinnym testowaniu eksploracyjnym
Eksploracja w kulturze Agile i DevOps czyli o zwinnym testowaniu eksploracyjnymRadoslaw Smilgin
 
Testy eksploracyjne. Wyższy poziom testowania.
Testy eksploracyjne. Wyższy poziom testowania.Testy eksploracyjne. Wyższy poziom testowania.
Testy eksploracyjne. Wyższy poziom testowania.Radoslaw Smilgin
 
Testy eksploracyjne - podstawy i przykłady
Testy eksploracyjne - podstawy i przykładyTesty eksploracyjne - podstawy i przykłady
Testy eksploracyjne - podstawy i przykładyRadoslaw Smilgin
 
TestingCup 2017 - historia i nowości
TestingCup 2017 - historia i nowościTestingCup 2017 - historia i nowości
TestingCup 2017 - historia i nowościRadoslaw Smilgin
 
60 minut testowania - czyli co tester może osiągnąć w jedną godzinę przy pomo...
60 minut testowania - czyli co tester może osiągnąć w jedną godzinę przy pomo...60 minut testowania - czyli co tester może osiągnąć w jedną godzinę przy pomo...
60 minut testowania - czyli co tester może osiągnąć w jedną godzinę przy pomo...Radoslaw Smilgin
 
Context Driven School of testing w prostych przykładach
Context Driven School of testing w prostych przykładachContext Driven School of testing w prostych przykładach
Context Driven School of testing w prostych przykładachRadoslaw Smilgin
 
TestArena Instrukcja obsługi dla wersji 3.0.929
TestArena Instrukcja obsługi dla wersji 3.0.929TestArena Instrukcja obsługi dla wersji 3.0.929
TestArena Instrukcja obsługi dla wersji 3.0.929Radoslaw Smilgin
 
Zawód tester - spotkanie z autorem książki
Zawód tester - spotkanie z autorem książkiZawód tester - spotkanie z autorem książki
Zawód tester - spotkanie z autorem książkiRadoslaw Smilgin
 
AutoMagicTest – automatyzacja bez kodowania?
AutoMagicTest – automatyzacja bez kodowania? AutoMagicTest – automatyzacja bez kodowania?
AutoMagicTest – automatyzacja bez kodowania? Radoslaw Smilgin
 
Continuous performance management with Gatling
Continuous performance management with GatlingContinuous performance management with Gatling
Continuous performance management with GatlingRadoslaw Smilgin
 
Budowanie biznesu w testerskiej niszy
Budowanie biznesu w testerskiej niszy Budowanie biznesu w testerskiej niszy
Budowanie biznesu w testerskiej niszy Radoslaw Smilgin
 
Zawód testerka. Proste drogi do zawodu.
Zawód testerka. Proste drogi do zawodu.Zawód testerka. Proste drogi do zawodu.
Zawód testerka. Proste drogi do zawodu.Radoslaw Smilgin
 
testerzy.pl katalog szkoleń praktycznych dla testerów oprogramowania 2015
testerzy.pl katalog szkoleń praktycznych dla testerów oprogramowania 2015testerzy.pl katalog szkoleń praktycznych dla testerów oprogramowania 2015
testerzy.pl katalog szkoleń praktycznych dla testerów oprogramowania 2015Radoslaw Smilgin
 
Ile zarabia tester oprogramowania w 2014?
Ile zarabia tester oprogramowania w 2014?Ile zarabia tester oprogramowania w 2014?
Ile zarabia tester oprogramowania w 2014?Radoslaw Smilgin
 

More from Radoslaw Smilgin (20)

Automatyzacja w praktyce. Praktyka automatyzacji
Automatyzacja w praktyce. Praktyka automatyzacjiAutomatyzacja w praktyce. Praktyka automatyzacji
Automatyzacja w praktyce. Praktyka automatyzacji
 
Accessibility for all platforms and all people
Accessibility for all platforms and all peopleAccessibility for all platforms and all people
Accessibility for all platforms and all people
 
Kwestionowanie ISTQB
Kwestionowanie ISTQBKwestionowanie ISTQB
Kwestionowanie ISTQB
 
Transformacja od formalnego do eksploracyjnego testowania. Moja historia
Transformacja od formalnego do eksploracyjnego testowania. Moja historiaTransformacja od formalnego do eksploracyjnego testowania. Moja historia
Transformacja od formalnego do eksploracyjnego testowania. Moja historia
 
Testerska edukacja dzisiaj
Testerska edukacja dzisiajTesterska edukacja dzisiaj
Testerska edukacja dzisiaj
 
Tester eksploracyjny. Ostatni zawód na świecie.
Tester eksploracyjny. Ostatni zawód na świecie.Tester eksploracyjny. Ostatni zawód na świecie.
Tester eksploracyjny. Ostatni zawód na świecie.
 
Eksploracja w kulturze Agile i DevOps czyli o zwinnym testowaniu eksploracyjnym
Eksploracja w kulturze Agile i DevOps czyli o zwinnym testowaniu eksploracyjnymEksploracja w kulturze Agile i DevOps czyli o zwinnym testowaniu eksploracyjnym
Eksploracja w kulturze Agile i DevOps czyli o zwinnym testowaniu eksploracyjnym
 
Testy eksploracyjne. Wyższy poziom testowania.
Testy eksploracyjne. Wyższy poziom testowania.Testy eksploracyjne. Wyższy poziom testowania.
Testy eksploracyjne. Wyższy poziom testowania.
 
Testy eksploracyjne - podstawy i przykłady
Testy eksploracyjne - podstawy i przykładyTesty eksploracyjne - podstawy i przykłady
Testy eksploracyjne - podstawy i przykłady
 
TestingCup 2017 - historia i nowości
TestingCup 2017 - historia i nowościTestingCup 2017 - historia i nowości
TestingCup 2017 - historia i nowości
 
60 minut testowania - czyli co tester może osiągnąć w jedną godzinę przy pomo...
60 minut testowania - czyli co tester może osiągnąć w jedną godzinę przy pomo...60 minut testowania - czyli co tester może osiągnąć w jedną godzinę przy pomo...
60 minut testowania - czyli co tester może osiągnąć w jedną godzinę przy pomo...
 
Context Driven School of testing w prostych przykładach
Context Driven School of testing w prostych przykładachContext Driven School of testing w prostych przykładach
Context Driven School of testing w prostych przykładach
 
TestArena Instrukcja obsługi dla wersji 3.0.929
TestArena Instrukcja obsługi dla wersji 3.0.929TestArena Instrukcja obsługi dla wersji 3.0.929
TestArena Instrukcja obsługi dla wersji 3.0.929
 
Zawód tester - spotkanie z autorem książki
Zawód tester - spotkanie z autorem książkiZawód tester - spotkanie z autorem książki
Zawód tester - spotkanie z autorem książki
 
AutoMagicTest – automatyzacja bez kodowania?
AutoMagicTest – automatyzacja bez kodowania? AutoMagicTest – automatyzacja bez kodowania?
AutoMagicTest – automatyzacja bez kodowania?
 
Continuous performance management with Gatling
Continuous performance management with GatlingContinuous performance management with Gatling
Continuous performance management with Gatling
 
Budowanie biznesu w testerskiej niszy
Budowanie biznesu w testerskiej niszy Budowanie biznesu w testerskiej niszy
Budowanie biznesu w testerskiej niszy
 
Zawód testerka. Proste drogi do zawodu.
Zawód testerka. Proste drogi do zawodu.Zawód testerka. Proste drogi do zawodu.
Zawód testerka. Proste drogi do zawodu.
 
testerzy.pl katalog szkoleń praktycznych dla testerów oprogramowania 2015
testerzy.pl katalog szkoleń praktycznych dla testerów oprogramowania 2015testerzy.pl katalog szkoleń praktycznych dla testerów oprogramowania 2015
testerzy.pl katalog szkoleń praktycznych dla testerów oprogramowania 2015
 
Ile zarabia tester oprogramowania w 2014?
Ile zarabia tester oprogramowania w 2014?Ile zarabia tester oprogramowania w 2014?
Ile zarabia tester oprogramowania w 2014?
 

TestingCup 2015 - prezentacja wprowadzająca do zawodów.

 • 1. Dla zawodników. Najważniejsze informacje. Radek Smilgin
 • 3. Reguły ogólne TestingCup • W fazie testowania i raportowania defektów komunikacja jest ograniczona w poniższym zakresie: 1. Uczestnicy indywidualni mogą komunikować się tylko z Komisją Sędziowską 2. Członkowie jednej drużyny mogą komunikować się ze sobą 3. Kapitanowie drużyn mogą komunikować się z Komisją Sędziowską • W fazie testowania i raportowania komunikacja jest całkowicie zabroniona: 1. Pomiędzy członkami różnych drużyn 2. Pomiędzy uczestnikami indywidualnymi 3. Pomiędzy członkami drużyn a uczestnikami indywidualnymi 4. Pomiędzy uczestnikami testującymi oprogramowanie a widzami 5. Pomiędzy uczestnikami testującymi oprogramowanie a innymi osobami niebiorącymi udziału w Mistrzostwach
 • 4. Reguły ogólne TestingCup • W fazach testowania i raportowania defektów bezwzględnie zabronione jest: 1. Używanie debugerów i dekompilatorów 2. Korzystanie ze sprzętów elektronicznych, na przykład: telefony komórkowe i tablety do celów innych niż komunikacja w zespole 3. Korzystanie z innych urządzeń […](podłączonych przewodowo lub bezprzewodowo), w tym pendrive’ów (z wyjątkiem tych dostarczonych przez Organizatora).
 • 5. Reguły ogólne TestingCup • Opuszczanie sali w trakcie fazy testowania i raportowania defektów jest możliwe z poniższymi zastrzeżeniami: 1. Nie można opuszczać swojego stanowiska przez pierwsze 20 minut po rozpoczęciu fazy testów 2. Należy przebywać przy swoim stanowisku przez ostatnie 20 minut przed zakończeniem fazy testów 3. W trakcie opuszczania i powrotu do stanowiska nie można przeszkadzać innym uczestnikom Mistrzostw 4. W jednym czasie, poza stanowiskiem, może przebywać tylko jeden członek drużyny 5. Opuszczenie stanowiska jest możliwe po uzgodnieniu tego z osobą wyznaczoną przez Organizatora
 • 6. runda 1 - Eliminacje
 • 7. Runda 1 - Eliminacje • Eliminacje polegają na: 1. Rozwiązywaniu zadań związanych z poszukiwaniem defektów 2. Raportowaniu znalezionych defektów • Liczba miejsc w Finale • 10 zawodników indywidualnych • 10 drużyn • Liczy się kolejność zgłoszeń! • W przypadku równej liczby punktów do finały przechodzą te drużyny i Ci zawodnicy indywidualni, którzy ukończyli zadanie wcześniej (oddali raport)
 • 8. Runda 1 - Eliminacje • Rozpoczęcie pracy – sprawdź czy ikona jest zielona
 • 9. Runda 1 - Eliminacje Wersja: Lider / Zawodnik indywidualny Wersja: Członek drużyny
 • 10. Runda 1 - Eliminacje • Reguły punktacji: • Punkty są przypisane do każdego zadania (od 1 do 4 punkty) • Zdobycie punktów jest możliwe tylko przy spełnieniu reguł: • w aplikacji Mr Buggy 3 uruchomionej na wersji lidera albo zawodnika indywidualnego zostanie zreprodukowany dany defekt bezpośrednio przed zgłoszeniem defektu • Pamiętaj, że nawigacja po pytaniach i odświeżenie zeruje kroki reprodukcji • zostanie wskazana poprawna kategoria defektu • uzupełnienie opisu o zrozumiały i poprawny raport defektu • W przypadku niewypełnienia jednej z reguł za zadanie przyznawany jest punkt ujemny (-1 pkt). • W przypadku braku udzielenia odpowiedzi punkty nie są przyznawane
 • 11. Runda 1 - Eliminacje • Zgłaszanie defektów • Kategoria defektów „Inny” • Wskazanie tej kategorii oznacza, że udało się znaleźć defekt spoza zdefiniowanych kategorii. • Uznajemy, że został znaleziony defekt niecelowo wprowadzony do zadania • Za rzeczywisty defekt otrzyma się 5 punktów • Jeśli defekt nie istnieje, albo nie da się go zreprodukować to zostanie odjętych 10 punktów
 • 12. Runda 1 - Eliminacje • Kategorie Interfejs defekty związane z poprawnością wyświetlania interfejsu, w tym także niepoprawne komunikaty Operacje matematyczne defekty będące wynikiem błędnych działań matematycznych Przepływ sterowania defekty będące następstwem niepoprawnego zaimplementowania procesu i przejść między stanami w aplikacji Przenaszalność awaria powiązana z nie wspieraniem środowiska zdefiniowanego przez zamawiającego i problemy związane z instalowalnością Niezawodność stabilność działania oprogramowania w funkcji czasu, dla określonej liczby operacji i w określonym środowisku Walidacja danych defekty związane z poprawnym sprawdzeniem i przetwarzaniem danych wysłanych formularzem przez użytkownika Funkcjonalność defekty związane z funkcjonowaniem aplikacji niezgodnie z wymaganiami, gdzie funkcja nie działa lub też działa niepoprawnie Informacja w interfejsie niezgodna z rzeczywistością informacja przekazana przez interfejs użytkownika jest nieprawdziwa, lub też wprowadzająca w błąd Wydajność aplikacja nie odpowiada w czasie zdefiniowanym w wymaganiach Dostępność defekty w których komponent lub system działa i jest niedostępny, gdy wymagane jest jego użycie Walidacja wartości pola niepoprawna walidacja wartości wprowadzonych przez użytkownika w polu Wartości graniczne i klasy równoważności niepoprawna obsługa wartości wejścia lub wyjścia, która jest na granicy klasy równoważności, w najbliższym sąsiedztwie lub też znajduje się w danej klasie Dopasowanie niezdolność oprogramowania do dostarczenia odpowiedniego zestawu funkcji dla określonych zadań i celów użytkownika Baza danych defekty związane z niepoprawnym przetwarzaniem w ramach bazy danych Bezpieczeństwo defekty, które wpływają na poziom ryzyka wystąpienia szkody w stosunku do ludzi, biznesu, oprogramowania, majątku, danych lub środowiska w określonym kontekście użycia Inny defekty nie ujęte w pozostałych kategoriach
 • 13. Runda 1 - Eliminacje • Zgłaszanie defektów • Raporty defektów mogą zostać stworzone w języku polskim lub angielskim • Raporty mają mieć nie więcej niż 255 znaków
 • 14. Runda 1 - Eliminacje • Tablica wyników • Informacja poglądowa • 10 najwyższych miejsc
 • 15. Runda 1 - Eliminacje • Zakończenie Eliminacji: • Po zakończeniu testowania raport z testów należy nagrać na pendrive • Lider drużyny lub zawodnik, którzy ukończyli przed czasem zgłasza ten fakt do Organizatorów przez podniesienie ręki • Od lidera lub zawodnika indywidualnego odbierany jest pendrive, a na kopertę wpisywany jest czas ukończenia testów (z dokładnością do jednej minuty) • Jeśli do końca testowania pozostało 15 minut, pendrive-y zbierane są przez Organizatorów bez wpisywania czasu ukończenia. W takim wypadku czas nie jest brany pod uwagę przy określaniu miejsca w klasyfikacji
 • 16. Runda 1 - Eliminacje • Eliminacje staną się Finałem jeśli: • Ze względu na przesunięcia czasowe zabraknie czasu na rozegranie Finału • Pojawią się problemy techniczne uniemożliwiające rozegranie Finału • Zdarzą się inne nieprzewidziane okoliczności
 • 17. runda 2 - Finał
 • 18. Runda 2 - Finał • Finał polega na: 1. Przetestowaniu dostarczonej aplikacji bazując na dostarczonej specyfikacji Prosimy nie testować i nie raportować defektów specyfikacji 2. Raportowaniu znalezionych defektów i stworzeniu raportu testowego opisującego całościową jakość oprogramowania oraz działań wykonanych podczas testowania Aplikacja zostanie ujawniona przed Finałem TestingCup
 • 19. Runda 2 - Finał • Reguły punktacji: 1. Nie ma dodatkowych punktów za jakość raportu defektu (zmiana względem 2014 roku) 2. Można zdobyć maksymalnie 10 punktów za sugestie 2 punkt za pojedynczą sugestie 3. Defekty oceniane w skali 0-5 punktów -2 punkty (punkty ujemne) za zgłoszenie, które nie jest defektem -2 punkty (punkty ujemne) za duplikat wcześniejszego zgłoszenia 4. Prosimy nie raportować defektów trywialnych aplikacji i specyfikacji (literówki, przecinki, składnia, drobne problemy interfejsu itd.) – przyznajemy za nie 0 punktów 5. Otrzymuje się 30 punktów za stworzenie dobrego testerskiego raportu
 • 20. Runda 2 - Finał • Określenie miejsc w przypadku miejsc ex aequo: • Jeśli na nagradzanym miejscu znajdzie się więcej niż jeden uczestnik/drużyna, rozstrzygnięcie nastąpi na podstawie większej ilości defektów ocenionych na 5 punktów • Jeśli to nie przyniesie rozstrzygnięcia oceniane będą defekty za 4 punkty itd. aż do 1 punktu • Jeśli i to nie przyniesie rozstrzygnięcia to pod uwagę wzięte zostaną wyniki z Rundy 1 – Eliminacje • Jeśli mimo wszystko nie uda się rozstrzygnąć kolejności miejsc, ogłoszony zostanie remis, a podział nagród zostanie ustalony z poszczególnymi osobami bądź drużynami