Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ВИДОВИ НА КОНФЛИКТИ
<ul><li>Во општеството постојат повеќе најразлични видови конфликти. </li></ul><ul><li>Нивното познавање ни овозможува по...
Класификација на разните видови на конфликти <ul><li>Ако како критериум за поделба на конфликтите е местото каде тие се с...
Внатрешни,  меѓудржавни (меѓуопштествени) и комбинација од внатреопштествени и меѓуопштествени конфликти
Внатрешни конфликти <ul><li>Внатрешни конфликти или конфликти во рамките на државата т.е. општеството (внатреопштествени...
Меѓудржавни (меѓуопштествени) конфликти <ul><li>Меѓудржавни (меѓуопштествени) конфликти кои се случуваат меѓу две или по...
Комбинација од внатреопштествени и меѓуопштествени конфликти <ul><li>Обично во светот имаме примери кога во една држава за...
Скриени и видливи конфликти
Скриени конфликти <ul><li>Скриени конфликти уште се нарекуваат латентни конфликти . </li></ul><ul><li>Кога спротиставе...
Видливите конфликти <ul><li>Видливите конфликти кои уште се нарекуваат  манифестни конфликти се видливи, пред се по јас...
Реални и нереални конфликти
Реални конфликти <ul><li>Реални конфликти , секогаш имаат своја причина и свој повод. </li></ul><ul><li>Тоа може да бидат...
Нереални конфликти <ul><li>Нереални конфликти се случуваат кога нема некоја вистинска причина за постоење на судир. </li...
Деструктивни и конструктивни конфликти
Деструктивни конфликти <ul><li>Деструктивни конфликти , на кои се гледа како на нешто што во основа е лошо, што има негати...
Конструктивни конфликти <ul><li>Конструктивни конфликти се карактеризираат со позитивни исходи затоа што сите учесници во...
Разлика меѓу поимот конфликт и„судир“ <ul><li>Би требало да правиме разлика меѓу поимот конфликт и „судир„ како еден спе...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

(6,2) vidovi na konflikti

5,754 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

(6,2) vidovi na konflikti

 1. 1. ВИДОВИ НА КОНФЛИКТИ
 2. 2. <ul><li>Во општеството постојат повеќе најразлични видови конфликти. </li></ul><ul><li>Нивното познавање ни овозможува поблиску да ги запознаеме и со тоа полесно да ги решаваме. </li></ul><ul><li>Постојат повеќе поделби на конфликтите кои се извршени според тоа од кој агол ги гледаме т.е. во зависност од тоа кој критериум го применуваме за нивна поделба . </li></ul>
 3. 3. Класификација на разните видови на конфликти <ul><li>Ако како критериум за поделба на конфликтите е местото каде тие се случуваат т.е. дали тие се случуваат во рамките на една држава (општество) или се случуваат помеѓу различни држави (општества) разликуваме: </li></ul><ul><li>Внатрешни конфликти </li></ul><ul><li>Меѓудржавни (меѓуопштествени) конфликти </li></ul><ul><li>Комбинација од внатреопштествени и меѓуопштествени конфликти </li></ul>
 4. 4. Внатрешни, меѓудржавни (меѓуопштествени) и комбинација од внатреопштествени и меѓуопштествени конфликти
 5. 5. Внатрешни конфликти <ul><li>Внатрешни конфликти или конфликти во рамките на државата т.е. општеството (внатреопштествени конфликти) . </li></ul><ul><li>Овие конфликти се случуваат меѓу луѓето или меѓу различни групи на луѓе од една заедничка држава. </li></ul><ul><li>Најчесто причината е тоа што тие имаат поинакво разбирање за проблемите и нивното решавање од другите членови. </li></ul><ul><li>Во демократските држави овие конфликти ретко завршуваат на најлош можен начин т.е. со граѓанска војна. </li></ul><ul><li>Но ако таква војна се случи тогаш политичките елити или тоа го сакале да се случи или не биле способни тоа да го спречат. </li></ul>
 6. 6. Меѓудржавни (меѓуопштествени) конфликти <ul><li>Меѓудржавни (меѓуопштествени) конфликти кои се случуваат меѓу две или повеќе различни држави во светот. </li></ul><ul><li>Причините за вакви конфликти можат да бидат најразлични како што се проблеми со меѓуграничната линија, борбата околу природните богатства, неслагањето околу одредени прашања и сл. </li></ul><ul><li>Ваквите конфликти многу често завршуваат со војни во кои се вмешуваат и држави кои предходно не биле засегнати. </li></ul><ul><li>Сигурно најлошата форма на ваквите конфликти се светските војни. </li></ul>
 7. 7. Комбинација од внатреопштествени и меѓуопштествени конфликти <ul><li>Обично во светот имаме примери кога во една држава започнува граѓанска војна во која спротиставени страни се мнозинското население и едно малцинство што има соседна матична држава. </li></ul><ul><li>Тогаш имаме вмешување или доаѓање на помош на „браќата преку граница„. </li></ul><ul><li>Многу често малцинските прашања се користат за да се започне војна со соседната земја. </li></ul>
 8. 8. Скриени и видливи конфликти
 9. 9. Скриени конфликти <ul><li>Скриени конфликти уште се нарекуваат латентни конфликти . </li></ul><ul><li>Кога спротиставените интереси се придружени со однесување што не е конфликтно, велиме дека конфликтот е прикриен . </li></ul><ul><li>Тоа што тие не се забележуваат не значи дека не можат да бидат покомплицирани и да доведат до посериозни последици. </li></ul>
 10. 10. Видливите конфликти <ul><li>Видливите конфликти кои уште се нарекуваат манифестни конфликти се видливи, пред се по јасно манифестираното конфликтно однесување на учесниците и имаат предност во решавањето затоа што секогаш знаеме какви се проблемите, кои се учесниците во нив, какви се последиците, со кои средства ќе тргнеме во нивното решавање и сл. </li></ul><ul><li>Во вакви конфликти секој може да даде свој допринос во нивното разрешување. </li></ul>
 11. 11. Реални и нереални конфликти
 12. 12. Реални конфликти <ul><li>Реални конфликти , секогаш имаат своја причина и свој повод. </li></ul><ul><li>Тоа може да бидат исти или слични интереси, желби, спротиставени мислења за тоа што се смета за добро или лошо да се направи во одредена ситуација и т.н. </li></ul><ul><li>Пример за таков конфликт може да биде социјалниот конфликт меѓу работодавецот и синдикатот. </li></ul>
 13. 13. Нереални конфликти <ul><li>Нереални конфликти се случуваат кога нема некоја вистинска причина за постоење на судир. </li></ul><ul><li>За нив можеме да кажеме дека повеќе се резултат на одредени човечки слабости, нетрпеливости, предрасуди, недоразбирања, несогласувања и сл. </li></ul><ul><li>Кажано со други зборови кога една одредена интеракција вклучува заеднички интереси, што значи нема спротиставени интереси, но присустно е конфликтното однесување, велиме дека конфликтот е нереален или лажен . </li></ul>
 14. 14. Деструктивни и конструктивни конфликти
 15. 15. Деструктивни конфликти <ul><li>Деструктивни конфликти , на кои се гледа како на нешто што во основа е лошо, што има негативни последици т.е. ги нарушува односите помеѓу луѓето т.е. меѓу конфронтираните страни без разлика дали станува збор за поединци или за цели групи на луѓе. </li></ul>
 16. 16. Конструктивни конфликти <ul><li>Конструктивни конфликти се карактеризираат со позитивни исходи затоа што сите учесници во конфликтот се задоволни и чувствуваат дека се здобиле со некакви позитивни ефекти и вредности како резултат на конфликтот </li></ul><ul><li>На конфликтот не се гледа како на деструктивна битка туку како на конструктивен предизвик што нуди можност за лично докажување, промоција и напредок. </li></ul>
 17. 17. Разлика меѓу поимот конфликт и„судир“ <ul><li>Би требало да правиме разлика меѓу поимот конфликт и „судир„ како еден специфичен однос меѓу две страни кој може но и не мора да прерасне во конфликт. </li></ul><ul><li>Како пример за судири во современото општество можеме да ги споменеме: </li></ul><ul><li>судир меѓу генерации </li></ul><ul><li>судир меѓу различните полови </li></ul><ul><li>судир меѓу градот и селото </li></ul><ul><li>судир меѓу елитна и масовна култура </li></ul><ul><li>судир меѓу вработени и невработени </li></ul><ul><li>судир меѓу патријалхално и современо воспитани луѓе </li></ul><ul><li>судир во сфаќањата во врска со хомосексуалците и нивните права и т.н. </li></ul>

×