Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Co nas uwiera w prawie autorskim

638 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Co nas uwiera w prawie autorskim

 1. 1. CO NAS UWIERA w prawie autorskimAlek TarkowskiCentrum Cyfrowe Projekt: PolskaCreative Commons Polska
 2. 2. JACEK KUROŃ“Rzeczpospolita dla moich wnuków”Przewrót kulturowy [...] nazwaćmożna rewolucją informatyczną.[...] wszyscy znaleźli się w obcejrzeczywistości. Staliśmy siębezradni.”
 3. 3. JACEK KUROŃ“Rzeczpospolita dla moich wnuków”“Kultury epoki informatycznejjeszcze nie wytworzyliśmy,zapanował więc stan dzikości.”
 4. 4. OBIEGI KULTURYi polityka kulturowa oparta na dowodach
 5. 5. Prawo autorskie wwyobraźni zbiorowejANOMIAniepewność co do wartości (wczasie ich przemian),brak norm wyznaczającychkierunek działań
 6. 6. “Coś jest niby dostępne,ale niedostępne,legalne, ale nielegalne.Sam nie wiem co czymjest.”
 7. 7. Prawo autorskie wwyobraźni zbiorowejPANIKAMORALNAnagły niepokój spowodowanypostrzeganymzagrożeniem porządku społ.
 8. 8. “Pożyczam filmyuczniom, pożyczaniejest mniej nielegalneniż odtwarzanie wklasie”.
 9. 9. “WSZELKIE PRAWAZASTRZEŻONE”
 10. 10. DWA ŚWIATY PR.AUT.Ochrona twórców Regulacja praktykPoczucie Poczuciesłuszności prawa niedostosowaniachroniącego prawa do realiów.twórców Świadomość kradzieży, poczucie winy.
 11. 11. “TAJNI KULTURALNI”Zamknąć w więzieniu, czynagrodzić medalem?“Ja na tym nie zarabiam,ja daję”
 12. 12. Droga wyjścia jest jedynienaprzódNOWAKULTURA
 13. 13. NOWA KULTURA1. Od ochrony do zarządzania2. Równowaga praw twórców iinnych osób3. Równowaga własności i innychwartości4. Troska o publicznąinfrastrukturę (symboliczną)
 14. 14. Legalne rozwiązaniaZmiana prawaDobro wspólneDzielenie się
 15. 15. KAMPANIE(dez)INFORMACYJNEZamiast zmiany społecznej ikulturowej rodzą anomię ipaniki moralne – utrzymujemy“stan dzikości”.
 16. 16. KONFLIKT
 17. 17. ŻADNA KULTURANIE JESTNIELEGALNA.
 18. 18. Dziękuje i dzielę się przentacją :)http://slideshare.net/centrumcyfrowe

×