Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alek Tarkowski - Prawo autorskie a interes publiczny

Prezentacja otwierająca konferencję "Prawo autorskie a interes publiczny". 30.10.2012, Kraków, MOCAK.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Alek Tarkowski - Prawo autorskie a interes publiczny

 1. 1. prawo autorskieinteres publiczny Alek Tarkowski Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
 2. 2. CC  BY-­‐NC,  broman_pl  @  flickr  
 3. 3. „To, co powstaje za publiczne pieniądze jest własnością publiczną, a więc także tych,którzy chcą z tego korzystać w sposób wybrany przez siebie”. Premier Donald Tusk
 4. 4. Prawo autorskie: modele produkcji /udostępniania / kopiowania / korzystania z zasobów
 5. 5. 1 Równowaga praw twórców oraz innych wartości(przy uznaniu powszechnego oddziaływania prawa autorskiego) 2Rola, misja i potrzeby instytucji publicznych
 6. 6. Interes publiczny: Wspólna infrastrukturadla społeczeństwa opartego na wiedzy
 7. 7. (cyfrowe) dobro wspólne
 8. 8. (prawdziwa) domena publiczna
 9. 9. Dobro wspólne - ekonomiczna kategoria dóbr- „rzeczy pospolite”: wspólnota poprzez posiadane treści - pozwala tworzyć wartość dodaną
 10. 10. Perspektywa interesupublicznego rzadko obecna wdebacie o prawie autorskim,skupionej na opozycji twórca - użytkownik
 11. 11. Prawo autorskie:- to nie tylko prawo dla autorów - to nie tylko prawo kultury - to nie tylko prawo rynku
 12. 12. 1Od współistnienia zasobów publicznych irynku do generowania wartości dodanej (także modele nierynkowe!) 2 Od informacji publicznej do zasobów publicznych(inspiracja modelem wykorzystania informacji publicznej)
 13. 13. Nowy model publicznego zarządzania prawami: - od ochrony do zarządzania własnością intelektualną - odejście od modelu rynku /twórcy jako modelu wzorcowego(w celu realizacji tradycyjnej misjipublicznej – opartej na dostępie)
 14. 14. Różne rodzaje zasobów: - generowane - finansowane - posiadaneprzez instytucje publiczne
 15. 15. Nowy model instytucji publicznej:- inspiracja Siecią / Wikipedią /modelami społecznościowymi / crowdsourcingiem – misja publiczna oparta na zaangażowaniu i ponownym wykorzystaniu
 16. 16. Unia Europejska:- Open Access (pilot FP7 / Horizon 2020)- rozszerzenie reguł PSI na instytucje kultury - Europeana- Orphan Works Directive
 17. 17. Polska:- Cyfrowa szkoła / otwarte e-podręczniki - działania instytucji (kultury) - ustawa o otwartości zasobów publicznych
 18. 18. Jakiego prawa potrzebują instytucje publiczne?Czy istnieje polska racja stanu w kwestii prawa autorskiego?
 19. 19. Dziękuję

×