Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Los i Bergen kommune

1,568 views

Published on

Bouvet orienterer om bruk av Los i Bergen

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

Los i Bergen kommune

 1. 1. LOS i Bergen kommune Los seminar 15. april Øyvind Litlere (oyvind.litlere@bouvet.no) Avdelingsleder i Bouvet
 2. 2. Agenda • Litt om Bouvet • Litt om bergen.kommune.no prosjektet • Hvorfor og hvordan brukes LOS i Bergen kommune? • Litt om LOS i ”Nye Bergen.kommune.no”
 3. 3. Litt om Bouvet • Et ledende norsk konsulentselskap • Leverer utviklings- og rådgivningstjenester innen informasjonsteknologi • Ca 480 ansatte fordelt på 9 kontorer i Norge og Sverige • Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Skien, Arendal, Kristiansand, Haugesund og Malmö • Noen kunder: • Statoil, Statkraft, Avinor, ICA Ahold, Utdanningsdirektoratet, Statens Innkrevingssentral, Posten, Difi, Regjeringen.no, Bergen kommune og en del andre kommuner.
 4. 4. Litt om prosjektet bergen.kommune.no • Ny kommuneportal rettet mot innbyggerne i Bergen kommune • Bergen Kommune • Parlamentarisme - Byråd • Ca 18 000 ansatte/ca 12 000 årsverk • Ca 242 000 innbyggere • Hovedprinsipp : Innbyggeren i sentrum. • Første versjon oppe for ca 2 år siden. • LOS sentralt med fra starten
 5. 5. Hvorfor brukes LOS i bergen.kommune.no • Tilgjengeliggjøre store mengder informasjon på en enkel måte. • Trenger en kategori inngang • Enten lage en selv eller bruke en som finnes. • BK valgte LOS • LOS fantes, eller var i støpesjeen. • For omfattende å vedlikeholde egen. • LOS utfordret litt måten vi tenkte å organisere informasjonen på. • LOS hadde innbyggerfokus. • Viktig i forbindelse med å synliggjøre tjenester fra andre etater.
 6. 6. Hvor brukes LOS bergen.kommune.no? • Hovednavigasjon til informasjon om tjenester • Navigasjon gjennom trestrukturen (taksonomien) • Utstrakt bruk av LOS i Søk. • Typer innhold som merkes mot LOS • Tjenestebeskrivelser (NTK) • Nyhetsartikler • Aktuelle avdelinger i kommunen • Gjøremål
 7. 7. Jeg skal bygge en garasje, hva gjør jeg? • Med kun LOS og Tjenestebeskrivelser var det vanskelig å vise et godt svar. • Tjenestebeskrivelser er gode på å beskrive tjenesten, men den tar ikke utgangspunkt i innbyggers problem, men kommunens tjeneste som kanskje kan løse dette.
 8. 8. Ønsker å adoptere barn – Søker på ”barn”
 9. 9. Begrenser meg LOS kategori Barn og familie
 10. 10. Begrenser ytterligere med ”Barn og foreldre”
 11. 11. Søk på spesifikke begreper - Arealplan
 12. 12. Søk på ”Boss”
 13. 13. Litt om LOS i ”Nye Bergen.kommune.no” • LOS strukturen enda mer sentral. • Brukes mer som en ren tjenesteinngang • Bedre prioritering av hvilke innhold som skal vises på de enkelte sidene. • Lettere å se hvor man er i strukturen. • Mer tjenestefokus og mindre nyhetsfokus • Videreføring av tankegangen rundt ”Gjøremål” på andre områder enn Bolig og eiendom.

×