Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Book Central

521 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Book Central

 1. 1. Book Central Norway ASMarkedsråd 07.-08.sept Røros, Line Samuelsen
 2. 2. AVISOVERSKRIFTER 2013
 3. 3. Trøndersk reiselivs oppgave!• Vår oppgave er å sammen med reiselivsnæringen i Trøndelag oppfylle følgende:”Trøndelag skal i perioden framtil 2020 ha en vekst i både samletreiselivsomsetning og antallovernattinger som er større ennlandsgjennomsnittet”.
 4. 4. Eiere• Visit Trondheim AS• Fransiscus AS (Oppdal Booking)• Kystriksveien Reiseliv AS• Røros Reiseliv AS• Trøndelag Reiseliv AS
 5. 5. Mål i prosjektperioden• 300 tilbydere inn i system med sine produkter i løpet av prosjektperioden• Omsetningsmål i prosjektperioden – Settes innen 4. januar
 6. 6. Fra tekniske løsninger til salg Tekst og bilde produkter Design på nettsted Maler for innhold; Database = artikler, film, bilder, Tellus, CBIS andre kart etcPubliseringsløsning;Eks; wordpresswondercode, wiseevt. Mennesker som jobber Bookingsystem med innhold City break Pris, kapasitet Åpningstider og sesong
 7. 7. Visit Technology Group – firma (VTG)City Break Reservation System= CBRes Citi Break Information System= CBIS CBIS data base som Tellus Book Central Norway; kanal www.trondelag.com City Break Reservation System = Teknisk Booking system Visit Trondheim ; kanal www.visit-trondheim.com Tic= Tourist information System (versjon av City Break res.system) Nidarosdomen/ Rockheim/ Hotel Easy Access= Bookingsystem i Citybreak for aktører/tilbydere
 8. 8. Organisering/ansvar Trondheim Visit Trondheim Stjørdal Stjørdal TK Namdalen Grong Fritid Kystriksveien Kystriksveien RL Innherred Innherred Reisel Ansvar: CB Innsalg Røros Røros (utenfor) Kurs (egen) Oppdal ? Videre opplæring Innlegging DB Sør-Kysten BCN Oppfølging bedrifter Kvalitetssikring Andre BCN m.m.Selbu, Tydalen, Meråker, Frosta, Orkladalen, Rennebu, Meldal
 9. 9. Roller hva kreves • Opplæring overordnet –kursing og innsalg næring i sitt område • Koordinering opp mot aktørerTilrettelegger • Tid og kompetanse til pakking • Finne distributør/kanaler = portaler • Nettsted/portal m/database • Kompetanse og tid til og jobbe med portalMarkedsplass • Økonomi til å drive markedsføring og utvikling • Drive trafikk til portalen , SEO etc
 10. 10. Krav destinasjoner/tilrettelegger• Overordnet strategi for nettsatsing (mål etc)• Mål for online booking? Antall bedrifter/produkter• Hvilken rolle skal destinasjonen ta?• Har destinasjon ressurser (prioritert) til oppgaven?• Kompetanse• Hvordan ønsker destinasjonen å jobbe opp mot næringen?• Innsalg, opplæring, kontrakter• Bidrag fra BCN - i forhold til opplæring og innsalg.• 3 første mnd. Av 2012 – prioritere ressurser til innsalg/kontrakter/opplæring etc ?
 11. 11. Prisstruktur (minimumspriser)• Destinasjon (oppstart år 1) – Kr. 10 000 (investering) + egen implementering . Dvs. integrasjon tekn.løsning mot egen publiseringsløsning – Fra år 2: kr. 20 000
 12. 12. Minimums priser Aktører• Fra kr 1.500,- i fast årlig avgift• 15 % provisjon av omsetning• 2% Betalingsløsning• 6 % BCN• 2 % Tilrettelegger• 5 % Markedsplass, distribusjonkanal- nettside
 13. 13. Status
 14. 14. Frem til nå
 15. 15. Status – ut 2011Oppgave Okt/nov DesØkonomiSelskap etablering – avtale med regnskap/revisjon xBudsjett 2012 x 22.desForretningsmodell/prisstruktur x 2.Innsalg/samarbeid næringenMøter destinasjoner x 14.Vurdering områder uten destinasjonsselskap x 2Presentasjon Markedsråd 7Fremdriftsplaner 2012Utkast ferdig for 1. halvår x 2LeverandørFerdigstille/forhandle avtaleutkast/kontrakt 2www.trondelag.com/VTG/webbyrå 6
 16. 16. Oppgave Okt/nov Des • )Kontrakter/avtalerBook Norway/Book Norway White label X 2/xTeller/Dibs 2www.trondelag.com xReisegaranti X xKontrakter/avtaler mot næringenUnder arbeid x xBetingelser 2
 17. 17. Fra nå !!!!
 18. 18. Fremdriftsplan
 19. 19. Overordnet (fase 1)• Opplæring av Destinasjoner jan-mars• Innsalg og opplæring næringen februar – mars• Implementering og oppsett av system – januar – mars/april• Lansering
 20. 20. Oppgave Dato Ferdigstilt HemPresentasjon Markedsrådet/workshop 7. Desember ProsjektlederDomenenavn Primo des ProsjektlederKontrakter næringen (avtaler Desember Uke 1 Prosjektlederferdigstilles)Avtaler (DIBS,Teller, Desember Uke 1 Prosjektleder medReisegaranti,Røros Flyservice) respektive parterBook Norway Desember Uke 1 ProsjektlederØkonomiflyt Desember/jan Uke 2 Imp. teamOppstartsmøte/prosjektplan 11 jan 12 jan Prosjektleder/eiere/destin asjonsansvarlig/VTGOpplæring 12 jan 13. jan Prosjektleder/eiere/destinCB Professional asjoner/VTGCB Easy AccessInnsalg/tegne avtaler med 16. Jan 24 feb Systemeiere på respektiveleverandører + opplæring Easy Access destinasjon1. rundeInnsalg/tegne avtaler/opplæring 2. 1. Mars kontinuerlig Prosjektleder/destrundeOppfølging og gjennomgang av 27. Februar Dest/prosjektleder/VTGregistreringerOpplæring CB (pakking, TIC, 28. feb 29 feb Systemeiere på respektivemicrobutikk, agent) destinasjon, Prosjektleder, VTG
 21. 21. Oppgave Dato Ferdigstilt HemRegistrering pakkeprodukter 5. Mars 30. Mars Systemeiere på respektive destinasjon /BCNImplementering CB online 5. Mars 30 mars Webbyrå/VTG/BCNWorkshop CB Financials – opplæring 26 mars 27 mars Økansv/regnskap/VTGImplementering CB Financials 2. April 16. April VTG/BCNCB Financials – videregående kurs 26. April 27. April Økansv/regnskap/VTGTester og sluttleveranse 17 april 30 aprilLansering TR/BCN – avklares 1.www.trondelag.com/booking desemberPressearbeid (internt/i gang) Jan mars Prosjektleder/lokalt hos destPresse - lansering ProsjektlederRapportering kvartalsvis ProsjektlederØkonomi og rapport – søke ut midler Januar 2012 Prosjektleder
 22. 22. Avtaler/BCN og næringen• Mellom BCN og produkteier (forslag foreligger/ikke ferdig)• Mellom BCN og destinasjon (forslag foreligger/ikke ferdig)• Mellom BCN og destinasjoner med bookingsystem• Mellom BCN og aktører som har bookingsystem som integreres (eks. Visbook)• Egen avtale kun for «tilrettelegger»
 23. 23. Avtaler BCN og andre• Mellom BCN og markedskanal (Book Norway/andre?)• Avtale mellom Trøndelag Reiseliv og BCN om www.trondelag.com som hovedkanal.• Avtale med Teller og Dibs (avtaleutkast foreligger)• Avtale med VTG (eget punkt)
 24. 24. Destinasjon og BCN• Avtale ikke ferdigstilt – Gjennomgang – elementer som må inn• Se avtale opp mot Book Norway avtale – Omfattende – Plikter opp mot BN/viktig å få med elementer

×