Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentasjon fremtidens penger hvl 04.11.2019 civita

77 views

Published on

Presentasjon på seminaret "Kven skal laga framtidas pengar?", HVL Sogndal, 04.11.2019

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentasjon fremtidens penger hvl 04.11.2019 civita

 1. 1. Fra gull, til papir, til tall på en datamaskin: Hva er egentlig penger i dag og historisk? Kven skal laga framtidas pengar? Seminar ved Høgskulen på Vestlandet 04.11.2019
 2. 2. Pengers funksjon • Byttemiddel • Måleenhet • Verdioppbevaring – og kredittgivning • Godtatt for betaling av skatter og avgifter
 3. 3. Pengenes form Fra naturlige objekter, som skjell… … til gullmynter… … til «kun» papir
 4. 4. Problemene er de samme uansett form • Vil andre akseptere pengene mine i fremtiden? • Vil verdien holde seg? • Vil pengemengden holde seg lav nok? Og høy nok! Penger er en sosial institusjon, som avhenger av tillit og kollektiv handling.
 5. 5. Penger i dag er nesten utelukkende penger i kontoer hos banker
 6. 6. Hvor kommer bankpengene fra? • Jeg sparer: det blir mer penger på min konto. Jeg bruker: det blir mindre penger på min konto. Ergo: penger blir til ved at sparing gir innskudd. • Men vent litt, jeg bruker penger, da blir mer penger i butikkens konto. Mengden penger er den samme. Hvor kommer nye penger fra • Penger blir kun til når banker gir kreditt. • Mengden penger fastsettes av bankenes samlet tilbud av lån, og styres kun indirekte gjennom renten og bankreguleringer.
 7. 7. Bankpenger?
 8. 8. Hva begrenser mengden bankpenger? • Bankene selv møter begrensninger knyttet til: – De må kunne gi lønnsomme lån, til en høyere rente enn de selv betaler – Bankene må kontrollere sin totale risiko – Reguleringer setter begrensninger • Husholdninger og selskaper kan bruke penger de mottar til å nedbetale lån, og dermed destruere penger • Pengepolitikken til sentralbanken, gjennom styringsrenten og andre virkemidler.
 9. 9. Ønsker vi et bankdominert pengesystem? • Kontanter har gradvis mistet sin betydning, uten at det var et uttalt mål • Har vi for høyt gjeldsnivå i dag? Bidrar pengesystemet til det? • Stoler vi på bankene? Kredittrisiko for innskuddskunder. Klarer vi å løse det med reguleringer? • Banker er blant de mest gjennomregulerte institusjonene vi har. Ønsker vi at andre aktører skal konkurrere med dem med mindre regulering?
 10. 10. Hva med digitale penger? Pengene våre er allerede digitale! Den digitale formen kan endre seg. For eksempel ved innføring av digitale sentralbankpenger
 11. 11. Hva med kryptovaluta? • Fyller kryptovalutaer de fire funksjonene? – Byttemiddel? – Måleenhet? – Verdioppbevaring? – Godkjent av myndighetene for betaling av skatter og avgifter? • Hvilket problem løser kryptovaluta? • Kan vi bli rike på kryptovaluta? – Folk har alltid prøvd å bli rike på å skape penger. – Gevinsten kalles seigniorage.
 12. 12. Takk for meg!

×