Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bedre verdirealisering fra smidige leveranser (Smidig 2015)

585 views

Published on

Se video av dette foredraget her: https://vimeo.com/album/3642046/video/145014916

En mindre omtalt side av smidige prosjekter er at de i tillegg til å levere på funksjonelle krav også bør sikre ivaretakelse av organisasjonens behov. Dette må til for å sikre full realisering av gevinstene i leveransene og unngå at prosjektet kan ende opp som en feilinvestering. Et nyttig verktøy for å få oversikt over hvilke tiltak som er nødvendige og sikre forankring av disse i organisasjonen er bruk av gevinstsammenhengsnettverk (Benefits Dependecy Network). Vi går igjennom hva dette er og hvordan metoden kan brukes av både prosjektledere, scrum-mastere og arkitekter for å gi bedre realisering av verdi fra leveransene i smidige prosjekter.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bedre verdirealisering fra smidige leveranser (Smidig 2015)

 1. 1. Bedre verdirealisering fra smidige leveranser Svein-Magnus Sørensen @SveinMagnus Bedre verdirealisering fra smidige leveranser
 2. 2. Bedre verdirealisering fra smidige leveranser Realisering av gevinster Redusering av kostnader Hvilke verdier kan IT-leveranser gi?
 3. 3. Hvorfor uteblir gevinster fra smidige prosjekter? Bedre verdirealisering fra smidige leveranser Manglende prosjekt- gevinster Gevinstene identifiseres ikke som det Gevinstene kommer først gradvis over tid Gevinstene inngår ikke som styrings- parameter Komplekst samspill mellom teknologi og forretning
 4. 4. Bedre verdirealisering fra smidige leveranser Hva er en gevinst? Gevinst En fordelaktig endring som muliggjør ny eller forbedret verdiøkende aktivitet
 5. 5. Gevinstrealisering handler om endringer Bedre verdirealisering fra smidige leveranser Gevinster kan ikke oppnås uten endringer Endringer uten gevinster kan ikke opprettholdes
 6. 6. Gevinstrealisering krever innsikt i endringsbehov Bedre verdirealisering fra smidige leveranser Teknologi leveranser Aktiviteter Forretnings -endring Gevinster Investerings -mål Muliggjør Grunnlag for Oppnår Tilfredsstiller
 7. 7. Bedre verdirealisering fra smidige leveranser Gevinstnettverk Benefits Dependency Network Spesielt nyttig metode for å avklare: • Hvilke gevinster man ønsker å oppnå • Hvilke operasjonelle endringer som trengs • Hvilke IT-leveranser må understøtte aktivitetene
 8. 8. Strukturen i et gevinstnettverk Bedre verdirealisering fra smidige leveranser Investerings- mål og drivere Forretnings verdi Operasjonelle endringer AktiviteterIT leveranse Verdier Gevinstene vi vil ha og hvorfor vi vil ha dem! Leveranser og endringer Viser nødvendige endringer for at nye metoder og teknologier skal skape verdi.
 9. 9. Elementene i et gevinstnettverk Bedre verdirealisering fra smidige leveranser Investerings- mål og drivere Forretnings verdi Operasjonelle endringer AktiviteterIT leveranse Det du vil Målbart resultat Det som skal leveres Det som må gjøres Verktøyene du trenger
 10. 10. Bedre verdirealisering fra smidige leveranser Hvordan bruke metoden • Ledes av arkitekt, prosjekt eller programleder • Utføres som kombinasjon av workshops og analyse • Faglige nøkkelpersoner bør bidra i utfyllingen • Et utfylt gevinstnettverk er grunnlag for business case og prioritering av tiltak og satsninger
 11. 11. Begynn kartleggingen med å identifisere forretningsverdi Bedre verdirealisering fra smidige leveranser Investerings mål Forretnings verdi Operasjonelle endringer AktiviteterIT Leveranse IT system Lage innhold Sende reklame Behandle kontakt Nye kunder Utfylle kundekort Be om kundeinfo Kjennskap til kunde Salgs- muligheter Personlig dialog Mindre churn Økt respons Økt salg Respons tracking Data innhenting Definer segmenter Mål effekt Bruk verktøy Raskere behandling Fornøyde kunder Kostnads besparelse Innfør verktøy Styrings verktøy
 12. 12. Forretningsverdi må knyttes til bedriftens målsetninger Bedre verdirealisering fra smidige leveranser Investerings mål Forretnings verdi Operasjonelle endringer AktiviteterIT Leveranse IT system Lage innhold Sende reklame Behandle kontakt Nye kunder Utfylle kundekort Be om kundeinfo Kjennskap til kunde Salgs- muligheter Personlig dialog Mindre churn Økt respons Økt salg Respons tracking Data innhenting Definer segmenter Mål effekt Bruk verktøy Raskere behandling Fornøyde kunder Kostnads besparelse Innfør verktøy Styrings verktøy
 13. 13. Operasjonelle leveranser er de som gir verdi Bedre verdirealisering fra smidige leveranser Investerings mål Forretnings verdi Operasjonelle endringer AktiviteterIT Leveranse IT system Lage innhold Sende reklame Behandle kontakt Nye kunder Utfylle kundekort Be om kundeinfo Kjennskap til kunde Salgs- muligheter Personlig dialog Mindre churn Økt respons Økt salg Respons tracking Data innhenting Definer segmenter Mål effekt Bruk verktøy Raskere behandling Fornøyde kunder Kostnads besparelse Innfør verktøy Styrings verktøy
 14. 14. Aktiviteter muliggjør de operasjonelle leveransene Bedre verdirealisering fra smidige leveranser Investerings mål Forretnings verdi Operasjonelle endringer AktiviteterIT Leveranse IT system Lage innhold Sende reklame Behandle kontakt Nye kunder Utfylle kundekort Be om kundeinfo Kjennskap til kunde Salgs- muligheter Personlig dialog Mindre churn Økt respons Økt salg Respons tracking Data innhenting Definer segmenter Mål effekt Bruk verktøy Raskere behandling Fornøyde kunder Kostnads besparelse Innfør verktøy Styrings verktøy
 15. 15. IT-leveranser utgjør verktøy for aktivitetene Bedre verdirealisering fra smidige leveranser Investerings mål Forretnings verdi Operasjonelle endringer AktiviteterIT Leveranse IT system Lage innhold Sende reklame Behandle kontakt Nye kunder Utfylle kundekort Be om kundeinfo Kjennskap til kunde Salgs- muligheter Personlig dialog Mindre churn Økt respons Økt salg Respons tracking Data innhenting Definer segmenter Mål effekt Bruk verktøy Raskere behandling Fornøyde kunder Kostnads besparelse Innfør verktøy Styrings verktøy
 16. 16. Eksempel på et utfylt Gevinstnettverk Bedre verdirealisering fra smidige leveranser Investerings mål Forretnings verdi Operasjonelle endringer AktiviteterIT Leveranse IT system Lage innhold Sende reklame Behandle kontakt Nye kunder Utfylle kundekort Be om kundeinfo Kjennskap til kunde Salgs- muligheter Personlig dialog Mindre churn Økt respons Økt salg Respons tracking Data innhenting Definer segmenter Mål effekt Bruk verktøy Raskere behandling Fornøyde kunder Kostnads besparelse Innfør verktøy Styrings verktøy
 17. 17. Bedre verdirealisering fra smidige leveranser Videre analyse • Strukturer og kvantifiser alle gevinstene • Identifiser stakeholders og eierskap til gevinster • Estimer den potensielle verdien av gevinstene • Avklar kostnader og risiko ved gevinstrealisering Profitt!
 18. 18. Bedre verdirealisering fra smidige leveranser Realisering av verdi • Sikrer at investeringer blir drevet av forretningsbehov • Gevinster blir kvantifisert og tildeles eierskap • Strukturert kartlegging gir bedre beslutninger • Alle gevinster blir tydelig knyttet til nødvendige endringer i IT-leveranser og forretningsprosesser!
 19. 19. Takk for meg! @SveinMagnus Bedre verdirealisering fra smidige leveranser
 20. 20. Kilder og mer informasjon Bedre verdirealisering fra smidige leveranser Bøker Benefits Management (John Ward, Elizabeth Daniel) http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1119993261.html Diverse nettsteder Expert Program Management on Benefits Management: http://www.expertprogram management.com/category/benefits-management/ Benefit Delivery Forumla – BDN Model style: http://benefitdeliveryformula.com/3-model-styles-part-ii/ Benefits Dependency Network – Prezi https://prezi.com/tskrdwdinfld/benefits-dependency-network/

×