Åpenhetssamfunnet (GoOpen 2012 / JavaZone 2012)

1,149 views

Published on

Historisk har de fleste åpne samfunn i realiteten vært ganske lukkede, noe som i stor grad skyldes praktiske forhold hvor informasjon fantes på papir og var kostbart å distribuere. Med internett er disse begrensningene forsvunnet, men store deler av offentlig sektor opptrer fortsatt som om informasjonsformidling er dyrt og arbeidskrevende.
Det er i dag mange både innenfor og utenfor det offentlige som ønsker å endre på dette, men det kan være vanskelig å finne ut hva man kan gjøre og hvor man kan få hjelp. Dette foredraget omhandler de muligheter og rettigheter vi som borgere av Norge har til data og informasjon og hvilke miljøer og grupper som arbeider med saker knyttet til åpenhet og datatilgang hvor man kan få hjelp og støtte.

Dette foredraget ble først holdt på konferansen GoOpen den 23. april 2012 og senere i forkortet utgave på JavaZone den 8. september 2012. Video av sistnevnte kan sees på: https://vimeo.com/album/2599865/video/49384337 eller http://video.javazone.no/talk/49384337

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,149
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Allerede i årene 1664-1666 ble det holdt en telling av alle menn i bygdene, unntatt i FinnmarkFra 1837 begynte man regelmessig offentliggjøring av statistiske tabeller for kongeriket.Den Svenske folketellingen i 1749 var en av de første i Europa - 1,764,724
 • I tillegg kommer personlige data om deg selv som du har krav på både fra offentlige og private virksomheter.Opphavsretten varer i opphavsmannens levetid og 70 år efter utløpet av hans dødsår.
 • SSB har lenge publisert sine statistikkdata for offentligheten, og var også veldig tidlig ute med nettsider allerede i 1995.
 • Skattelister publisert siden midten av 1800-tallet, på internett siden 2001.
 • Yr har vært en kjempesuksess på nett siden 2007.
 • Avinor legger nemlig ut data for flyavganger og ankomster for alle norske flyplasser som XML fra sommeren 2009.
 • Norgeskart er Kartverkets åpne og gratis kartløsning ble etter mye oppmerksomhet og etterspørsel åpnet høsten 2009, men kun for visning av kartene.Dataene som ligger bak kan man fortsatt ikke få. Men høsten 2010 ble oversiktkart over Norge med datagrunnlag frigitt, så det kommer litt etterhvert.Matrikkelen ble blant annet lagt ut på seeiendom.no sommeren 2011, men heller ikke her er dataene bak gjort tilgjengelig.
 • Bøteregisteret, Straffesaksregisteret
 • Offentlig forbruk
 • Løsningen: Even Westvang brukte offentlighetsloven til å få datagrunnlaget og laget sitt eget kart.Data ble overlevert uten ordentlige nøkler på skoler og prøver, for det ville bli for arbeidskrevende for utdanningsdirektoratet.
 • Løsningen: Even Westvang brukte offentlighetsloven til å få datagrunnlaget og laget sitt eget kart.Data ble overlevert uten ordentlige nøkler på skoler og prøver, for det ville bli for arbeidskrevende for utdanningsdirektoratet.
 • Innovasjon = Økonomisk vekst, økt effektivitet, forbedrede løsningerRapport om ”Markedspotensial vedøkt tilgjengeliggjøring av offentlig data” laget av Oslo Economics på oppdrag fra FAD i 2011:Mer frigivelse av data har positive markedseffekter i seg selv. Økt innovasjon kommer i tillegg!
 • Åpne data kan brukes for å avdekke korrupsjon og ressurssløsing i offentlig sektor – men pass opp for ”transparencytheatre”!
 • Åpne data kan brukes for å avdekke korrupsjon og ressurssløsing i offentlig sektor – men pass opp for ”transparencytheatre”!
 • Heldigvis har vi aktivt og engasjert miljø rundt åpne data i Norge som kan bistå med mange forskjellige ting!
 • Åpenhetssamfunnet (GoOpen 2012 / JavaZone 2012)

  1. 1. Åpenhetssamfunnet Svein-Magnus Sørensen GoOpen 23. april 2012 Twitter @SveinMagnus
  2. 2. Offentlige data har lange tradisjoner Første fullstendige folketelling gjennomført i 1769 Offisiell geografisk oppmåling påbegynt i 1773 Felles Dansk/NorskTabellkontor opprettet i 1797 Statistikkloven gav innsamlingshjemmel fra 1907 Data ble samlet inn av og for staten! 23.04.2012 Twitter @SveinMagnusSome rights reserved by james_gordon_los_angeles
  3. 3. Pressen som vaktbikkje Sverige innførte ”Tryckfrihetsförordningen” i 1766 Journalister har i mange tilfeller utvidede rettigheter Ikke all relevant informasjon er nyhetsverdig Ikke alt nyhetsverdig er relevant for mange nok Pressen kan også ha sin egen agenda 23.04.2012 Twitter @SveinMagnusSome rights reserved by Landfeldt
  4. 4. Gradvis åpnes samfunnets data Generell innsynsrett ble vanlig i siste del av det 20. århundre USA var tidlig ute med ”Freedom of Information Act” i 1966 Offentlighetsloven i Norge ble vedtatt i 1970 Storbritannia og Tyskland kom etter først i 2005 23.04.2012 Twitter @SveinMagnusSome rights reserved by World Trade Organization
  5. 5. Retten til data • Data som er utenfor opphavsrett • Data dekket av offentlighetsloven • Data som er åpent lisensiert 23.04.2012 Twitter @SveinMagnusSome rights reserved by nickwheeleroz
  6. 6. Offentlighetsloven (1) • Først vedtatt i 1970, revidert i 2006. • I utgangpunktet er alle dokumenter og registre i forvaltningen og offentlig eide virksomheter åpne (§3), dette gjelder også databaser om det ikke er for arbeidskrevende (§9) • «Enhver» kan be om innsyn på like vilkår (§ 6) • Informasjonen kan brukes til ethvert formål (§7) • Innsyn er som hovedregel gratis, eksemplarframstilling gjøres til kostpris (§8) 23.04.2012 Twitter @SveinMagnusSome rights reserved by assortedstuff
  7. 7. Offentlighetsloven (2) • Innsyn skal gis selv om det innsyn kunne vært avslått hvis det finnes tungtveiende grunner for det (§11) • Innsyn skal vurderes og gis uten ugrunnet opphold (§29) • Innsynsforespørselen må gjelde en angitt sak eller ha begrenset utstrekning (§28) • Innsynsretten gjelder alle eksisterende formater og språkversjoner, og gir rett til elektronisk kopi (§30) 23.04.2012 Twitter @SveinMagnusSome rights reserved by assortedstuff
  8. 8. Offentlighetsloven gjelder IKKE for • Opplysninger som er taushetsbelagte (§ 13) • Organinterne dokumenter for saksbehandling og visse budsjettsaker (§14, §15, §16, §22) • Rettsdokumenter (§18) • Utenrikspolitiske interesser (§20) • Nasjonale forsvars og sikkerhetsinteresser (§21) • Hensyn til det offentliges forhandlingsposisjon (§23) • Kontroll- og reguleringstiltak, lovbrudd (§24) • Personrelaterte saker (§25, §26) 23.04.2012 Twitter @SveinMagnusSome rights reserved by assortedstuff
  9. 9. Data som er åpent lisensiert • Open Knowledge Definition (http://www.opendefinition.org/) Open data/content/information must: 1. Be available and accessible at reproduction cost “as a whole” 2. Permit free redistribution 3. Permit reuse under the same terms 4. Be absent of technological restrictions 5. Be attributed as required 6. Keep source integrity 7. No discrimination against persons or groups 8. No discrimination against fields of endeavor 9. Be distributed with only the original license 10. License must not be specific to a package 11. License must not restrict the distribution of other works23.04.2012 Twitter @SveinMagnus
  10. 10. Data som er åpent lisensiert Godkjente lisenser for åpne data • Open Data Commons Public Domain Dedication and Licence (PDDL) • Open Data Commons Attribution License – Kompatibel med Norsk Lisens for Offentlige Data • Open Data Commons Open Database License (ODbL) • Creative Commons CCZero Godkjente lisenser for åpent innhold • Creative Commons Attribution (Kompatibel med NLOD) • Creative Commons Share-Alike / CCZero • GNU Free Documentation License • UK PSI Public Sector Information • Free Art License • MirOS License23.04.2012 Twitter @SveinMagnus
  11. 11. Nye kanaler og internett Digitalisering og Internettkommunikasjon har muliggjort tilnærmet kostnadsfri tilgjengeliggjøring av informasjon. Alle kan finne og vurdere data som er relevante for dem – hvis dataene er gjort tilgjengelige av det offentlige! Noen offentlige virksomheter har vært tidlig ute og gjort en god jobb med å tilgjengeliggjøre sine data… 23.04.2012 Twitter @SveinMagnusSome rights reserved by debs
  12. 12. 23.04.2012 Twitter @SveinMagnus
  13. 13. 23.04.2012 Twitter @SveinMagnus
  14. 14. 23.04.2012 Twitter @SveinMagnus
  15. 15. 23.04.2012 Twitter @SveinMagnus
  16. 16. Men ikke alle er like raske… 23.04.2012 Twitter @SveinMagnusSome rights reserved by elycefeliz
  17. 17. 23.04.2012 Twitter @SveinMagnus
  18. 18. 23.04.2012 Twitter @SveinMagnus
  19. 19. 23.04.2012 Twitter @SveinMagnus
  20. 20. Hvorfor er åpne data viktige?23.04.2012 Twitter @SveinMagnus
  21. 21. 23.04.2012 Twitter @SveinMagnus
  22. 22. 23.04.2012 Twitter @SveinMagnus
  23. 23. 23.04.2012 Twitter @SveinMagnus
  24. 24. Skoleporten23.04.2012 Twitter @SveinMagnus
  25. 25. Skoleporten23.04.2012 Twitter @SveinMagnus
  26. 26. Innovasjon 23.04.2012 Twitter @SveinMagnusSome rights reserved by Vermin Inc
  27. 27. Større gjennomsiktighet i forvaltningen 23.04.2012 Twitter @SveinMagnusSome rights reserved by stevendepolo
  28. 28. Bedre og enklere hverdag 23.04.2012 Twitter @SveinMagnusSome rights reserved by aktivioslo
  29. 29. Åpne data kan til og med redde liv!• M.V. Rocknes var et 166 meters lasteskip med en besetning på 30 personer.• Den 19. Januar 2004 gikk hun på grunn og kantret. 18 personer omkom.• Sjøforklaringen kom fram til at ulykken i stor grad skyldtes bruken av utdaterte sjøkart både av mannskapet og det norske Losvesenet. 23.04.2012 Twitter @SveinMagnusPhotos by Smit International / Scanpix
  30. 30. Men hvor skal man begynne? 23.04.2012 Twitter @SveinMagnusSome rights reserved by DarrenHunter
  31. 31. 23.04.2012 Twitter @SveinMagnus
  32. 32. 23.04.2012 Twitter @SveinMagnus
  33. 33. 23.04.2012 Twitter @SveinMagnus
  34. 34. 23.04.2012 Twitter @SveinMagnus
  35. 35. 23.04.2012 Twitter @SveinMagnus
  36. 36. Andre miljøer som kan være til hjelp  IKT Norge – Forum for Offentlige Data  Norwegian Unix Users Group  Computas Linked Data Lab  Friprogsenteret  Origo 23.04.2012 Twitter @SveinMagnusSome rights reserved by Community Eye Health
  37. 37. Hvordan kan du bidra? • Ta i bruk eksisterende datasett på en verdiøkende måte – Gode eksempler kan bli grunnlag for frigivning av mer data! • Bidra til kvalitetssikring av datasett du har kjennskap til – Høyere datakvalitet kan gi flere bruksområder • Ta initiativ til å få frigitt og publisert interessante datasett fra din arbeidsgiver eller offentlig virksomhet du kjenner til • Publiser eventuelle datasett du selv måtte ha – Du vet aldri hvilke innovasjoner andre kan skape med dine data! • Tenk på datatilgjengelighet i løsninger du med å utarbeide23.04.2012 Twitter @SveinMagnus
  38. 38. Veien til åpen kunnskap starter her! Spørsmål? 23.04.2012 Twitter @SveinMagnusPhoto by danesparza, CC BY-ND

  ×