Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Åpne data i praksis (Software 2013)

792 views

Published on

Tross all publisiteten har få utviklere erfaring med bruk og publisering av åpne data. Foredraget gir deg praktisk innføring i teori og praksis du trenger for å bruke åpne data på egenhånd.

Dette foredraget ble holdt først på Software konferansen den 13.februar 2013.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Åpne data i praksis (Software 2013)

 1. 1. Åpne data i praksis Software, 13. februar 2013 Svein-Magnus Sørensen Twitter @SveinMagnus
 2. 2. CONTENT MATTERS2 13. februar 2013
 3. 3. 3 13. februar 2013
 4. 4. 4 13. februar 2013
 5. 5. 5 13. februar 2013
 6. 6. 6 13. februar 2013
 7. 7. 7 13. februar 2013
 8. 8. Retten til data Hva er egentlig åpne data? • Data som er utenfor opphavsrett • Data dekket av offentlighetsloven • Data som er åpent lisensiert8 13. februar 2013 Some rights reserved by nickwheeleroz
 9. 9. Open Knowledge Definition http://www.opendefinition.org/ Open data/content/information must: 1. Be Available and Accessible at Reproduction Cost “As a Whole” 2. Permit Free Redistribution 3. Permit Reuse Under Same Terms 4. Be Absent of Technological Restrictions 5. Be Attributed as Required 6. Keep Source Integrity 7. Not Discriminate Access From Persons or Groups 8. Not Discriminate Against Fields of Endeavor 9. Be Distributed with only the Original License 10. Must Not Be Licensed Specific to a Package 11. Must Not by License Restrict the Distribution of Other Works9 13. februar 2013 Graphic by ronin691 @ Flickr, CC BY-SA
 10. 10. Tre hovedtyper åpne lisenser o Public Domain – sets no requirements on your usages. o Attribution (“By”) – you must give credit to the originator. o ShareAlike (“SA”) – if published, the adapted data must be made available in the same way and under the same license.10 13. februar 2013 Some rights reserved by tinou bao
 11. 11. Åpne lisenser etter OKD-kriteriene Public Domain – Kun etter utløpt opphavsrett Lisenser for åpent innhold  Creative Commons Attribution, Share-Alike, CCZero (Link)  GNU Free Documentation License (Link)  Open Government License for PSI (Link)  Norsk Lisens for Offentlige Data (Link) Lisenser for åpne databaser  Public Domain Dedication and License (Link)  Creative Commons CCZero (Link)  Open Data Commons Attribution License (Link)  Open Database License ODbL (Link)11 Photo by suttonhoo @ Flickr, CCa goldmine Open Data - BY-NC-SA
 12. 12. Åpne formater Åpent format: o Format basert på en underliggende åpen standard o Standarden må være fullt dokumentert og offentlig tilgjengelig o Standarden må ikke tillate proprietære utvidelser o Det skal være kostnadsfritt å lese og bruke standarden o Utvikling av standarden skal skje i en offentlig tilgjengelig arbeidsprosess gjennom en uavhengig organisasjon Fritt format: o Et åpent format fritt for restriksjoner knyttet til opphavsrett, lisenser, patenter, varemerker eller annen juss.12 13. februar 2013 Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Open_format
 13. 13. Kilder til åpne data Datakataloger  Data.norge.no – http://data.norge.no/  Data.gov – http://www.data.gov/  CKAN – Comprehensive Knowledge Archive Network http://www.ckan.net http://no.ckan.net/ Dataaggregatorer  Infochimps - http://www.infochimps.com/  Data Market - http://datamarket.com/  Google Public Data Explorer - http://www.google.com/publicdata/directory  Programmable Web - http://www.programmableweb.com/ The Linked Open Data Cloud13 13. februar 2013
 14. 14. Hvilke data finnes - et utvalg fra data.norge.no o Helsedata  Museumsfotografier Behandlingsdata  o Natur & Miljø (Ventedøgn, epikriseutsending, etc  Naturvernområder )  Rødlistebasen for artsmangfold  Kvalitetsdata (Infeksjoner, tilbakemelding  Artskart og artsnavnebasen fastlege, etc)  Radioaktivitetsmåling o Trafikkdata o Andre data  Kollektivtrafikkdata  Frie læringsressurser ved  Flydata fra Avinor videregående opplæring  Ruteplantjeneste for bil, Reisetider  Stortingets Datatjeneste  Bomstasjoner i Norge  BIBSYS Bibliotekdatabase  Trafikkmeldinger fra Vegvesenet  Kraftpriser fra Konkurransetilsynet o Kulturdata  Værdata fra Meterologisk institutt  Norvegiana  Kartdata fra Statens kartverk og (kulturarvsinformasjon) OpenStreetMap  Digitale fortellinger  Idrettsanleggregisteret14 13. februar 2013
 15. 15. Bruke åpne data i applikasjon  Finn eksisterende åpne datasett eller prøv å få frigitt data med offentlighetsloven.  Gjør deg kjent med dataformatet og innholdet  Flate filer er vanlig, f.eks. CSV eller XML  Sjekk datakvaliteten, og formatstrukturen!  Håndtering av oppdateringer  Webservicer har fordeler og ulemper  Vurder behovet for flere datasett  Felles nøkkel finnes ikke alltid  Håndtering av datakonflikter kan være vanskelig15 13. februar 2013
 16. 16. The 5-star model for open data Lenket RDF by Tim Berners-Lee Having an open license is a Adresserbar prerequisite for open data! Åpent format Strukturert Publisert16 13. februar 2013
 17. 17. Linked Open Data Principles “The Semantic Web isnt just about putting data on the web. It is about making links, so that a person or machine can explore the web of data.” 1. Use URIs as names for things 2. Use HTTP URIs so that people can look up those names. 3. When someone looks up a URI, provide useful information, using the standards (RDF, SPARQL) 4. Include links to other URIs. so that they can discover more things.17 13. februar 2013
 18. 18. Resource Description Framework “RDF is a standard model for data interchange on the Web as well as a general method to decompose any type of knowledge into small pieces.” o RDF is a data format, not meant to be displayed for human use! o Always consists of triples: Subject, Predicate, Object o Can be written in multiple formats: XML, N3/Turtle o The meaning of RDF terms can be defined as an ontology using RDF Schema or the Web Ontology Language (OWL) o For storage use an RDF database, also known as a Triple-store o Triple-stores kan be queried using SPARQL18 13. februar 2013
 19. 19. SPARQL Protocol and RDF Query Language “SPARQL is the query language of the Semantic Web to be used for querying graph patterns across diverse data sources.” Connecting to a SPARQL endpoint lets you: o Pull values from structured and semi-structured data o Explore data by querying unknown relationships o Perform complex joins of disparate databases in a single, simple query o Transform RDF data from one vocabulary to another This is essentially SQL for RDF Triple-stores, but more powerful!19 13. februar 2013
 20. 20. Linked Open Data Cloud20 13. februar 2013
 21. 21. Over til publisering av egne data21 13. februar 2013 Some rights reserved by The California National Guard
 22. 22. Åpning av egne data Noen retningslinjer for å gjøre suksess: o Hold det enkelt  Start der du kan, ikke forsøk å gjøre alt på en gang. Selv et enkelt eller bare deler av et større datasett kan gi verdi! o Engasjer deg i bruk og gjenbruk  De fleste vil se dine data gjennom tredjepartstjenester. Snakk med utviklerne av disse om hva du kan gjøre bedre! o Ta tak i spørsmål og misforståelser  Spesielt viktig i store organisasjoner hvor det kan være mye intern bekymring for risikoen med dette nye. o Finn en lisens som passer organisasjonen  Norsk Lisens for Offentlige data er ofte egnet.22 13. februar 2013
 23. 23. Tilgjengeliggjøring Hvordan publisere egne data o Legg ut filer eller tjenester på egne nettsider o Benytt en eksisterende åpen datakatalog  CKAN – http://no.ckan.net o Sett opp din egen datakatalog (om du har mye data) o Benytt et offentlig datahotell  Datahotellet - http://data.norge.no/datahotellet  Computas Linked Data Server - http://data.computas.com/23 13. februar 2013
 24. 24. Promotering i datakataloger “Potensielle brukere må få vite at datasettet ditt eksisterer, samt hva det er for noe og hvordan de kan ta det i bruk.” Nøkkelinformasjon du bør tilby:  Hvilke data er publisert?  Hvilken lisens gjelder?  Når og hvordan ble/blir dataene samlet inn?  Hvor ofte blir dataene oppdatert, om i det hele tatt?  Hva ble/blir dataene brukt til?  Hvem er kontaktperson?  Hvordan ønskes tilbakemeldinger?24 13. februar 2013
 25. 25. PDDL Community Norms Give credit where credit is due Avoid technical protection measures Use open formats Let others know! Inspire users to share their work too!25 13. februar 2013 Some rights reserved by stringer_bel
 26. 26. Veien mot åpne data er altså tung… … men det er hjelp å få!26 13. februar 2013 Some rights reserved by DarrenHunter
 27. 27. 27 13. februar 2013
 28. 28. 28 13. februar 2013
 29. 29. 29 13. februar 2013
 30. 30. Flere miljøer som kan være til hjelp  DnD – Faggruppe for Semantisk Web  IKT Norge – Forum for Offentlige Data  NUUG - Norwegian Unix Users Group  Computas Linked Data Lab  Friprogsenteret  CKAN Norway  Origo30 13. februar 2013 Some rights reserved by Community Eye Health
 31. 31. Hva kan og bør du gjøre? Ta i bruk eksisterende datasett på en verdiøkende måte – Gode eksempler kan bli grunnlag for frigivning av mer data! Bidra til kvalitetssikring av datasett du kjenner til – Høyere datakvalitet kan gi flere bruksområder Ta initiativ til å få frigitt interessante datasett fra din arbeidsgiver eller offentlig virksomhet du kjenner til Publiser eventuelle datasett du selv har eierskap til – Du vet aldri hvilke innovasjoner andre kan skape med dine data! Tenk på datatilgjengelighet i løsninger du utarbeider!31 13. februar 2013
 32. 32. Veien til åpen kunnskap starter her! Spørsmål?32 13. februar 2013 Photo by danesparza, CC BY-ND

×