Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Smidige prosjekter på dypt vann (Smidig 2012)

890 views

Published on

Denne lyntalen ble først holdt på Smidig-konferansen den 11.mai 2012. Video av foredraget er tilgjengelig her: https://vimeo.com/album/2599865/video/53161063

Alle prosjekter må i større eller mindre grad håndtere risiko knyttet til de forskjellige aktivitetene i prosjektet. Dette gjøres tradisjonelt gjennom omfattende avtaleverk, faste rutiner og et strengt oppfølgingsregime. Smidige metodikker har brutt opp de tradisjonelle regimene for kravspesifisering, kundedeltakelse og ferdigstilling av leveranser, men har så langt hatt begrenset fokus på håndtering av risiko utover delmåloppnåelse. Resultatet er at man i mange prosjekter fortsatt bruker tradisjonelle former for risikohåndtering, noe som ofte går på tvers av den smidigheten man ønsker.

I sportsdykking har man gått fra å måtte planlegge for og sikre mot alle potensielle farer som kunne oppstå på forhånd, til å benytte nyere og bedre utstyr som gir sanntids-feedback på viktige parametere slik at man kan følge med og korrigere dykkeplanen også underveis. Man har altså på mange måter gått fra det som tilsvarer tradisjonell risikohåndtering og til å håndtere risiko på en smidig måte med kontinuerlig feedback og korrigeringer.

I denne lyntalen ser vi nærmere på hvordan risikohåndtering i sportsdykking er basert på generelle prinsipper som også kan gi bedre risikohåndtering i smidige prosjekter.

Published in: Business
 • Be the first to like this

Smidige prosjekter på dypt vann (Smidig 2012)

 1. 1. Smidige prosjekter på dypt vann Risikohåndtering av IT-prosjekter i en smidig verden Svein-Magnus Sørensen @SveinMagnusPhoto by SteelCityHobbies (CC-BY) - http://www.flickr.com/photos/steelcityhobbies/1084133585/ @SveinMagnus Smidig 2012
 2. 2. Tradisjonell risikohåndtering Faste kontrollrutiner Statiske styringsparametre Kontraktsbasert oppfølgingPhoto by Adam Modlin (CC-BY-NC) - http://www.flickr.com/photos/adam-modlin/2742297035/ @SveinMagnus Smidig 2012
 3. 3. Effekten av smidig Metoder for prosjektgjennomføring har gjennomgått en revolusjon! Risikoprofilen og organisasjonen er endret, men utnytter vi mulighetene?Photo by Wodgie (CC-BY) - http://www.flickr.com/photos/nevillewootton/6800341205/ @SveinMagnus Smidig 2012
 4. 4. En parallell: Sportsdykking Nødvendig utstyr ble utviklet på 30-tallet og sporten ble popularisert etter 2. verdenskrig med militært overskuddsmateriell. De fleste risikomomenter var kjente, men måtte håndteres statisk på forhånd: – Dykketid/dybde måtte planlegges etter tabeller, ingen individuell tilpasning var mulig. – Ingen luftmåler på tanken – kun liten reserve – Ved uforutsette hendelser var det vanskelig å korrigere planen da man lett kunne risikere trykkfallssyke eller å gå tom for luft. Slik gjøres også tradisjonell risikohåndtering!Illustration from WikiMedia Commons | Photo by Archibald (CC-BY-NC) - http://www.flickr.com/photos/archi-bald/5964026174/ @SveinMagnus Smidig 2012
 5. 5. Smidig sportsdykking Oppdriftskontroll Lufttrykksmåler DykkecomputerPhoto by DocJelly (CC-BY-NC) - http://www.flickr.com/photos/docjelly/173949072/ @SveinMagnus Smidig 2012
 6. 6. Generelle prinsipper Sanntidsinformasjon Kontinuerlig evaluering Intelligent feedback Løpende modifiseringPhoto by Mal B (CC-BY-ND) - http://www.flickr.com/photos/mal-b/6834639908/ @SveinMagnus Smidig 2012
 7. 7. Organisasjonelle utfordringer Mennesker underestimerer risiko Kan ikke bytte prosjektdeltakere Helheten er vanskelig å forståPhoto by Saspotato (CC-BY-NC-SA) - http://www.flickr.com/photos/saspotato/4449735215/ @SveinMagnus Smidig 2012
 8. 8. Forutsetninger  Testdrevet utvikling  Kontinuerlig byggemiljø  Automatisk analyse av kodekvalitet  Aktiv planlegging og registrering av oppgaverPhoto by hankplank (CC-BY-NC-ND) - http://www.flickr.com/photos/theactionitems/3575062874/ @SveinMagnus Smidig 2012
 9. 9. Smidig risikohåndtering i praksis Automatisk måling av ferdigstatus på oppgaver  Kan synliggjøre faktisk leveransekapasitet  Analyse kan vise om oppgaver leveres på tid  Dynamisk evaluering av måleparametre  Implementert funksjonalitet kan måles mot plan  Tettere oppfølging av kostnader vs. måloppnåelsePhoto by Derek Keats (CC-BY) - http://www.flickr.com/photos/dkeats/6336991333/ @SveinMagnus Smidig 2012
 10. 10. Bruk mulighetene!Photo by Hani Amir (CC-BY-NC-ND) - http://www.flickr.com/photos/haniamir/4157806397/ @SveinMagnus Smidig 2012
 11. 11. Takk for meg! Spørsmål?Photo by Frank Kehren (CC-BY-NC) - http://www.flickr.com/photos/fkehren/4217138338/ @SveinMagnus Smidig 2012

×