Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Prrc Financieringsmodel 090317

834 views

Published on

een presentatie van een nieuwe methode van financiering voor de rechtspraak in de Cariben

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Prrc Financieringsmodel 090317

 1. 1. Een financieringsmodel voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Willem Jan Stokhof – Directeur bedrijfsvoering a.i. Niels van Gehlen - Controller
 2. 2. Inhoud presentatie <ul><li>Toelichting op voorstellen </li></ul><ul><ul><li>financieringsmodel </li></ul></ul><ul><ul><li>kostprijsberekening </li></ul></ul><ul><li>Inventarisatie uit te werken punten </li></ul>
 3. 3. Procedure tot nu toe <ul><li>Begin 2008 – PRRC verzoekt om voorstel financiering </li></ul><ul><ul><li>Uitvoering door Hof </li></ul></ul><ul><ul><li>In overleg met SOAB NA en experts NL </li></ul></ul><ul><li>2008 – Uitwerken voorstel </li></ul><ul><li>Feb. 2009 – Aanbieden aan PRRC </li></ul><ul><li>Mrt. 2009 – Bespreken in PRRC </li></ul><ul><li>Vastleggen door ministeriele stuurgroep </li></ul><ul><li>Vastleggen in AMvRB </li></ul>
 4. 4. Financieringsmodel uitgangspunten <ul><li>Simpel in opzet en onderhoud </li></ul><ul><li>Instroom van zaken is uitgangspunt </li></ul><ul><li>Invoering van baten/lasten stelsel </li></ul><ul><li>Kostprijzen voor vier zaaksclusters </li></ul><ul><li>Invoering Planning- & Verantwoordingscyclus </li></ul>
 5. 5. Planning- & Verantwoordingscyclus <ul><li>Budgettering vooraf </li></ul><ul><li>Afrekening achteraf </li></ul><ul><li>Service Level Agreement </li></ul><ul><li>Resultaatverantwoording </li></ul><ul><li>Methode van verdelen kosten over landen </li></ul>
 6. 6. Verdeling kosten over landen <ul><li>Nederland </li></ul><ul><li>Aruba: </li></ul><ul><li>Curaçao: </li></ul><ul><li>Sint Maarten: </li></ul><ul><li>Instroom Saba, Statia en Bonaire </li></ul><ul><li>Huisvestingskosten BES </li></ul><ul><li>Uitzendkosten RM </li></ul><ul><li>Instroom Aruba </li></ul><ul><li>Huisvesting Aruba </li></ul><ul><li>Instroom Curaçao </li></ul><ul><li>Huisvesting Curacao </li></ul><ul><li>Instroom Sint Maarten </li></ul><ul><li>Huisvesting Sint Maarten </li></ul>
 7. 7. Kostprijsberekening uitgangspunten <ul><li>Op basis van Activity Based Costing </li></ul><ul><li>21 zaakscategorieën teruggebracht tot 4 zaaksclusters naar zwaarte van zaak </li></ul><ul><li>Basis is huidige kosten aangevuld met ‘toekomstige kosten’ </li></ul><ul><li>Evaluatie na periode van proefdraaien. </li></ul>
 8. 8. Kostprijsberekening Directe personele kosten (verdeeld op basis van tijdsbesteding) Instroom 1 Instroom 5 Instroom 2 I: Zaakscluster zeer l icht II: Zaakscluster licht III : Zaakscluster gemiddeld Kosten: Soorten instroom (zaakscategorieen): Clustering: Instroom 3 Instroom 4 Indirecte Kosten (verdeeld op basis van de onderlinge verhouding van de directe personele kosten) Directe kosten hoger beroep Kostprijzen clusters + Kosten huisvesting en groot onderhoud = Budget Rechtspraak jaar x Instroom … Instroom : A: Aantal zaken B: Aantal zaken C: Aantal zaken Kostprijs: Kostprijs Cluster I (I/A) Kostprijs Cluster II (II/B) Kostprijs Cluster III (III/C) = x Verwachte instroom IV : Zaakscluster zwaar D: Aantal zaken Kostprijs Cluster IV (IV/D)
 9. 9. Uitkomsten van het rekenwerk…
 10. 10. Overgangsjaren 2009 & 2010 <ul><li>Implementeren en proefdraaien met: </li></ul><ul><ul><li>Financieringsmodel </li></ul></ul><ul><ul><li>Beheerraad </li></ul></ul><ul><ul><li>Bestuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Accountantscontrole op administratie </li></ul></ul>
 11. 11. Inventarisatie openstaande punten <ul><li>Leenfaciliteit </li></ul><ul><li>Afschrijvingsmethode </li></ul><ul><li>Waardering activa </li></ul><ul><li>Eigen vermogen </li></ul><ul><li>Aansluiten van Aruba </li></ul><ul><li>Inrichting beheerraad </li></ul><ul><li>Uitvoering jaarplan 2009/2010 </li></ul>
 12. 12. Vragen?

×