Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Een Moderne Organisatie Voor Het Hof Van Justitie

1,016 views

Published on

what are the demands for the new modern organization of the court after the dismantling of the Netherlands Antilles?

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Een Moderne Organisatie Voor Het Hof Van Justitie

 1. 1. Een moderne organisatie voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba Een visie op de inrichting naar hedendaagse maatstaven en opvattingen
 2. 2. Een overzicht van de huidige situatie de aansturing & de financiering
 3. 3. Geografische verpreiding van de huidige organisatie Financiering door land Aruba Aanvullende financiering rechterssuppletie door NL Aruba Rechters: 9 Ondersteuning: 52 Bonaire Rechters: 0 Ondersteuning: 5 Sint Maarten Rechters: 3 Ondersteuning: 11 Curacao Rechters: 27 Ondersteuning: 57 Financiering door land Ned. Antillen
 4. 4. Aansturing gescheiden organisaties ondersteuning en rechters Overleg op basis van samenwerkingsregeling en vrijwilligheid griffier onder- steuning onder- steuning onder- steuning <ul><li>Rechters </li></ul><ul><li>Aruba </li></ul><ul><li>Curaçao </li></ul><ul><li>Sint Maarten </li></ul>Griffier BON Griffier CUR Griffier SXM hofgriffier president Regering Aruba Regering Ned.Antillen onder- steuning onder- steuning onder- steuning
 5. 5. Aansturing gescheiden organisaties na ontmanteling Nederlandse Antillen Griffier Aruba ondersteuning Rechters Aruba ondersteuning ondersteuning Griffier Curacao president Aruba Curacao Nederland SXM Griffier SXM Griffier BES ondersteuning ondersteuning ondersteuning ondersteuning ondersteuning Rechters Curacao Rechters SXM
 6. 6. De nadelen van de huidige organisatie: <ul><li>rechters en ambtenaren worden nu gescheiden aangestuurd. </li></ul><ul><li>Ambtenaren zijn in dienst van twee landen. </li></ul><ul><li>(na de ontmanteling vier landen) </li></ul><ul><li>De wijze van financiering past niet bij een onafhankelijke rechtspraak en een slagvaardige organisatie Hoforganisatie. </li></ul><ul><li>Het hof heeft vier vestigingen zonder gemeenschappelijk intern beleid. </li></ul>
 7. 7. De toekomst van de rechtspraak Versterking van een van de pijlers van de Trias Politica wetgevende macht uitvoerende macht rechtsprekende macht
 8. 8. De rechtspraak: “onafhankelijk en slagvaardig” advies Hof februari 2005 <ul><li>Wijzigingen in de interne organisatie: </li></ul><ul><li>De scheiding organisatie van rechters en ondersteuning wordt opgeheven. </li></ul><ul><li>Het Hof krijgt een bestuur van rechters en een echte manager </li></ul><ul><li>Het bestuur krijgt zeggenschap over het eigen personeel. </li></ul><ul><li>De organisatie krijgt eenheid van beleid en uitvoering. </li></ul>
 9. 9. De rechtspraak: “onafhankelijk en slagvaardig” (vervolg) <ul><li>Wijzigingen in de externe relaties: </li></ul><ul><li>Het hof krijgt budget verantwoordelijkheid </li></ul><ul><li>Er komen zo weinig mogelijk kanalen voor de financiering. </li></ul><ul><li>De wijze van financiering is transparant. </li></ul><ul><li>Het Hof legt verantwoording af over de ingezette middelen. </li></ul>
 10. 10. Checks and balances <ul><li>Er is een duidelijke financieringsgrondslag </li></ul><ul><li>Verantwoording wordt afgelegd over de behaalde resultaten en ingezette middelen (via jaarlijkse Planning & Verantwoordingscyclus) </li></ul><ul><li>De jaarrekening wordt voorzien van een accountantsverklaring. </li></ul><ul><li>Er komt toezicht op de bedrijfsvoering door beheerraad </li></ul><ul><li>Invloed van de landen op de bedrijfsvoering via beheerraad. </li></ul>
 11. 11. Vertegenwoordiging van de landen in de beheerraad <ul><li>De beheerraad heeft vier leden: elk land levert een lid. </li></ul><ul><li>Het lidmaatschap is op basis van gelijkwaardigheid. </li></ul><ul><li>De leden kiezen zelf hun voorzitter. </li></ul>
 12. 12. Uitgangspunten nieuwe organisatiestructuur <ul><li>Er is een centraal bestuur van rechters en directeur bedrijfsvoering. </li></ul><ul><li>Elke vestiging wordt in het bestuur vertegenwoordigd. </li></ul><ul><li>Elke vestiging krijgt een decentraal bestuur. </li></ul><ul><li>Het vestigingsbestuur is: de vicepresident en de vestigingsgriffier. </li></ul>
 13. 13. Organisatiestructuur op basis van Rijkswet Beheerraad (4 leden) <ul><li>Bestuur: </li></ul><ul><li>President </li></ul><ul><li>Vicepresident (3) </li></ul><ul><li>Dir.bedrijfsvoering </li></ul><ul><li>Vestiging Aruba </li></ul><ul><li>Vestigingsbestuur: </li></ul><ul><li>Vicepresident </li></ul><ul><li>Vestigingsgriffier </li></ul><ul><li>Rechters </li></ul><ul><li>ondersteuning </li></ul><ul><li>Vestiging SXM </li></ul><ul><li>Vestigingsbestuur: </li></ul><ul><li>Vicepresident </li></ul><ul><li>Vestigingsgriffier </li></ul><ul><li>Rechters </li></ul><ul><li>ondersteuning </li></ul><ul><li>Vestiging Curacao </li></ul><ul><li>Vestigingsbestuur: </li></ul><ul><li>Vicepresident </li></ul><ul><li>Vestigingsgriffier </li></ul><ul><li>Rechters </li></ul><ul><li>ondersteuning </li></ul><ul><li>Vestiging Bonaire </li></ul><ul><li>Vestigingsbestuur: </li></ul><ul><li>Vicepresident CUR </li></ul><ul><li>Vestigingsgriffier </li></ul><ul><li>Rechters </li></ul><ul><li>ondersteuning </li></ul>
 14. 14. samenvattend <ul><li>Handhaving van de huidige structuur is ontoereikend. </li></ul><ul><li>Invoering van de concept Rijkswet is gewenst </li></ul><ul><li>Verdere uitwerking financieringsgrondslag </li></ul><ul><li>Verdere uitwerking rechtspositieregelingen </li></ul><ul><li>Verdere uitwerking implicaties nieuwe Rijkswet (= het huiswerk, zie andere presentatie) </li></ul>
 15. 15. Vragen ? <ul><li>Mr. L.C.Hoefdraad </li></ul><ul><li>W.J.Stokhof MPM </li></ul>

×