วิธีการเข้าสายLan

18,709 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
18,709
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
61
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิธีการเข้าสายLan

 1. 1. วิธีการเข้าวิธีการเข้า สายสายLANLAN วิธีการเข้าสายวิธีการเข้าสาย UTPUTP กับขั้วต่อกับขั้วต่อ RJ45RJ45
 2. 2. รู้จักอุปกรณ์รู้จักอุปกรณ์
 3. 3.   1.1. นำาสายนำาสาย UTPUTP มาปอกฉนวนมาปอกฉนวน หุ้มที่ปลายสายทั้งสองด้านยาวหุ้มที่ปลายสายทั้งสองด้านยาว ประมาณประมาณ 33 ซซ..มม.. เมื่อปอกแล้วจะเมื่อปอกแล้วจะ พบเห็นสายอยู่พบเห็นสายอยู่ 44 คู่ บิดเป็นเกลี่ยวคู่ บิดเป็นเกลี่ยว แยกสีไว้ชีดเจนแยกสีไว้ชีดเจน
 4. 4. เมื่อปอกแล้วจะพบเห็นสายอยู่เมื่อปอกแล้วจะพบเห็นสายอยู่ 44 คู่คู่
 5. 5. การจัดการจัด เรียงสายเรียงสาย
 6. 6.  2.1 สายสัญญาณชนิดที่เชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์เข้า Hub หรือ Switch การเชื่อมต่อแบบนี้จะมีการเรียงสีเพื่อ เข้าขั้ว RJ45 เหมือนกันทั้งสองด้านรูปแสดง การเรียงสีของ สาย UTP  ชนิดที่เชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์เข้า Hub หรือ Switch ความเร็ว 100 Mbps        หัวสายด้านที่ 1 ลำาดับสายที่ หัวสายด้านที่ 2 ขาว ส้ม 1 ขาว ส้ม ส้ม 2 ส้ม ขาว เขียว 3 ขาว เขียว ฟ้า 4 ฟ้า ขาว ฟ้า 5 ขาว ฟ้า เขียว 6 เขียว ขาว นำ้าตา ล 7 ขาว นำ้าตาล
 7. 7.   2.22.2 สายสัญญาณชนิดไขว้สาย เรียกว่าสายสัญญาณชนิดไขว้สาย เรียกว่า สายสาย คอสโอเวอร์คอสโอเวอร์ (( Crossover )Crossover ) ในกรณีนี้ใช้เชื่อมต่อในกรณีนี้ใช้เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์สองตัวเข้าด้วยกันคอมพิวเตอร์สองตัวเข้าด้วยกันหัวสายด้านที่ 1 ลำาดับสายที่ หัวสายด้านที่ 2 ขาว ส้ม 1 ขาว เขียว ส้ม 2 เขียว ขาว เขียว 3 ขาว ส้ม ฟ้า 4 ฟ้า ขาว ฟ้า 5 ขาว ฟ้า เขียว 6 ส้ม ขาว นำ้าตาล 7 ขาว นำ้าตาล นำ้าตาล 8 นำ้าตาล
 8. 8. 3.3. เมื่อเรี่ยงสายตามสีในขั้นตอนที่เมื่อเรี่ยงสายตามสีในขั้นตอนที่ 22 แล้วตัดสายแล้วตัดสาย ให้เหลือประมาณให้เหลือประมาณ 1.51.5 ซซ..มม.. 4.4. เสียบสายเสียบสาย UTPUTP ที่ตัดและเรียงสีไว้แล้ว เข้าไปที่ตัดและเรียงสีไว้แล้ว เข้าไป ในขั้วต่อในขั้วต่อ RJ45RJ45 โดยให้หมายเลขสายที่เราโดยให้หมายเลขสายที่เรา กำาหนดไว้ตามขั้นตอนที่กำาหนดไว้ตามขั้นตอนที่ 22 ตรงกับหมายเลขขั้วตรงกับหมายเลขขั้ว RJ45RJ45
 9. 9. 5. เสียบขั้ว RJ45 เข้าไปในร่องคีม ดันสาย UTP ให้ สนิทอีกครั้ง แล้วใช้มือบีบด้ามคีมให้แน่น โลหะทอง เหลืองของขั้ว RJ45 จะเข้าไปสัมผัสกับสายทองแดง ข้อควรระวัง การดึงหัว RJ45 ออกจากคีมให้ใช้มือบีบ หางพลาสติกสำาหรับล็อกก่อน วิธีเข้าหัวแลน หรือ หัววิธีเข้าหัวแลน หรือ หัวRJ-45RJ-45 ตัวผู้กับสายตัวผู้กับสาย UTP-CAT5EUTP-CAT5E
 10. 10. การเข้า หัวการเข้า หัว RJ 45RJ 45
 11. 11. การตรวจเซีคเข้าการตรวจเซีคเข้า หัวหัว RJ 45RJ 45

×