Baze podataka

5,707 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,707
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
794
Actions
Shares
0
Downloads
151
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Baze podataka

 1. 1. Baze podataka
 2. 2. Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Informacioni sistem (eng. Information System) je sistem u kome se veze između objekata i veze sistema sa okolinom ostvaruju razmenom informacija. Osnovni zadatak informacionog sistema je prikupljanje, obrada, arhiviranje, analiza i distribucija informacija. Cilj informacionog sistema: Obrada prikupljenih podataka u informacije, radi njihove transformacije u znanje za specifičnu (poslovnu) namenu. Baze podataka
 3. 3. Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Poslovni informacioni sistem: ULAZI PROCESI IZLAZI Podaci Programi Izveštaji Informacije Ljudi Grafici Instrukcije Oprema Proračuni Mogućnost Skladišta Taktike KONTROLA Povratna sprega Donosioci odluka Automatske kontrole Baze podataka
 4. 4. Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Funkcionisanje organizacije i upravljanje organizacijom i njenim procesima je postalo nezamislivo bez odgovarajućih podataka, informacija i znanja. Podaci su nosioci informacija i predstavljaju jednu od najvažnijih komponenti informacionog sistema i model realnog sistema, a realni sistem se oslikavaju podacima. Oni mogu biti različitih oblika: ◦ numerički, ◦ alfanumerički, ◦ zvuci, ◦ slike i dr. Informacija – skup logički povezanih podataka, obrađenih i organizovanih činjenica koje predstavljaju neko obaveštenje. Znanje, čine podaci ili informacije koji se organizuju i obrađuju da prenesu razumevanje, iskustvo, akumulirano učenje i stručnost u primeni na određeni aktuelni problem ili aktivnost. Baze podataka
 5. 5. Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Svaki informacioni sistem je sistemska celina i sklad između njegovih ključnih komponenti koje izvršavaju određene aktivnosti. Osnovne komponente informacionih sistema su: Podaci Hardware računarskog H sistema A S R Software računarskog D O sistema W FT W E Podaci R R E Kadrovska komponenta - ljudi Organizaciona komponanta Organizaciona komponenta - procedure Kadrovska komponanta Mrežna komponenta - veze Baze podataka Mrežna komponanta Baze podataka
 6. 6. Gimnazija “Sveti Sava”, PožegaSistem baza podataka je neizostavni deo informacionog sistema, čuva sve informacije koje se obrađuju i obezbeđuje pristup tim informacijama.Sistem baza podataka sastoji od 4 osnovne komponente: korisnika, aplikacija nad bazom podataka, sistem za upravljanje bazama podataka (Database Management System - DBMS), i baza podataka. Baze podataka
 7. 7. Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Navedite neke primere Baze podataka
 8. 8. Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Skup organizovanih informacija ◦ Telefonski imenik ◦ Prodavnica ◦ Banke ◦ Automehaničarska radnja ◦ Telekomunikacione kompanije ◦ Razne internet stranice (facebook, mojauto.rs, limundo.com, ...) ◦ .... Baze podataka su skup međusobno povezanih podataka koji su organizovani u tabele i druge strukture podataka, a koriste za jednu ili više aplikacija. Baze podataka
 9. 9. Gimnazija “Sveti Sava”, Požega  Podaci se čuvaju u dvodimenzionim tabelama ◦ više kolona predstavlja neku osobinu ili atribut . ◦ Vrste (redovi) tabele čine konkretni podaci.  Npr: BP škola JMBG Ime Prezime Ulica 0302996473956 Marko Petrović Kumodraška 4 2309995393928 Dragana Obradović Bul. Mira 23 1906993299002 Petra Marinković Pirotska bbRed.br. Ime Predava Sifra Odeljenje nastavnika c 920 IV 31 Marija ne 921 IV 12 Vesna da Baze podataka
 10. 10. Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Izbor i definisanje tabele je izgradnja modela podataka Povezanost podataka je veća i može da se izvuče više podataka (Excel) Metapodaci – podaci o strukturi BP (imena tabela, imena kolona, korisnici tabela...) Baze podataka
 11. 11. Gimnazija “Sveti Sava”, Požega sistem za upravljanje bazama podataka je softverski sistem koji omogućava: definisanje (modeliranje, kreiranje), umetanje, ažuriranje, pretraživanje, brisanje podataka i kontrolu pristupa bazi podataka. (eng. Database Management System - DBMS ) Baze podataka
 12. 12. Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Opšti zadatak BP je skladištenje podataka. Vrste baza podataka: ◦ hijerarhijske, ◦ mrežne (CODASYL), ◦ relacionalne, ◦ objektno-orijentisane, ◦ objektno-relacione, ◦ prilagođene za WEB, ◦ XML i ◦ multimedijalne baze podataka. Baze podataka
 13. 13. Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Ima oblik stabla 1 - Osnovni ili koreni segment a ostali segmenti nižih nivoa su podređeni Od nadređenog segmenta može da zavisi jedan, nijedan ili više podređenih segmenata Podređeni segment ima samo jedan nadređeni segment. Baze podataka
 14. 14. Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Mreža povezanih podataka Nema osnovnih, podređenih segmenata Složenija i mogu se prevesti (mre hij) Baze podataka
 15. 15. Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Objektne - predstavljeni i organizovani kao sistem objekate koji imaju odredjena svojstva i mogu medjusobno da reaguju i deluju jedni na druge. Relacione - podaci su smešteni u sistem međusobno povezanih tabela. Baze podataka
 16. 16.  Relaciona baza podataka se sastoji od više tabela koje su međusobno povezane relacijama. Tabele su osnovni objekti relacione baze podataka. Baze podataka
 17. 17.  Deo modela sistema koji se odnosi na podatke naziva se model podataka. Svaki objekat, odnosno entitet, poseduje neka svojstva. Npr: vozilo { ime vlasnika, registarski broj, datum registracije, godinu proizvodnje, proizvođača, marku, boju, tip motora, i dodatnu opremu} Objekti međusobno mogu biti povezani različitim odnosima odnosno relacijama. Izborom objekata, definisanjem njihovih svojstava i prepoznavanjem veza između objekata, izvršili smo modeliranje dela realnog sveta koji predstavlja naš problem! Baze podataka
 18. 18.  Relacija se u bazi podataka predstavlja dvodimenzionalnom tabelom, gde vrste odgovaraju pojedinim slogovima, a kolone atributima. Atributi se mogu pojavljivati u bilo kom redosledu u tabeli. Redosled vrsta tabele takođe nije bitan. Svaka tabela, kao i svaka kolona u tabeli imaju ime. Baze podataka
 19. 19. ENTITET ATRIBUTI UČENICI JMBG Ime Prezime Ulica 0302996473956 Marko Petrović Kumodraška 4 2309995393928 Dragana Obradović Bul. Mira 23 1906993299002 Petra Marinković Pirotska bb TORKAPRIMARNI KLJUČ DOMEN Baze podataka
 20. 20. Podaci mogu biti: Numerički tip - (brojevi, valute, procenti...) Znakovni tip koji obuhvata velika i mala slova azbuke, cifre, specijalne znake sa tastature. Logički tip obuhvata samo vrednosti tačno i netačno. Datum/vreme tip je podskup znakovnog tipa, a datum i vreme se unose u uvek precizno definisanom formatu. Memo tip je podskup znakovnog tipa i namenjen je za pisanje komentara (veće količine teksta). Objekti - (slika, video, zvuk...) Baze podataka
 21. 21.  Za povezivanje tabela koriste se odgovarajuća polja u tabelama (polje primarnog ključa i polje sekundarnog ključa). Primarni ključ ima jedinstvenu vrednost (vrednost ne može da se ponavlja). Sve tabele koje čine bazu moraju da imaju polje primarnog ključa. Sekundarni ključ ima vrednost koja se ponavlja ali je podatak istog tipa kao u polju primarnog ključa. Podaci u polju primarnog i polju sekundarnog ključa moraju biti istog tipa (najčešće Numeričkog tipa). Baze podataka
 22. 22. Relacije (veze) između tabela (entiteta) kod relacionih baza podataka mogu biti: ◦ 1:1 (jedan : jedan) → to je veza kod koje je jedan slog primarne tabele povezan sa samo jednim slogom sekundarne tabele. ◦ 1:M (jedan : više)→ jedan slog primarne tabele povezan je sa više slogova sekundarne tabele. ◦ M:M (više : više) → to je veza gde jedan entitet jednog skupa se pridružuje većem broju entiteta drugog skupa i obrnuto. Baze podataka
 23. 23.  Radnici jednog preduzeća Zadatak projektovati bazu podataka preduzeća (prepoznati entitete i atribute) Predpostavka preduzeće ima više radnika i za svakog treba da ima:Radnik { LIME, SSL, PREZIME, MATBR, POL, ADRESA, DATRODJ, PLATA, }Sektor { BSEK, NAZIV SEKTORA} Baze podataka
 24. 24.  RADNIK SEKTOR = 1:1 Odnosi se na rukovodioce sektora Svaki sektor ima jednog rukovodioca i svaki radnik rukovodi jednim sektorom Sekundarni ključ se dodaje na bilo koju stranu ali se bira tamo gde sve osobine datog entiteta učestvuju (SEKTOR) Baze podataka
 25. 25.  RADNIK SEKTOR = N:1 Odnosi se na radnike koji rad u datom sektoru Jedan radnik može da radi u jednom sektoru, a jedan sektor može da ima više radnika. Sekundarni ključe se dodaje na strani N odn. u ovom slučaju na strani RADNIK. Baze podataka
 26. 26.  PREDMET UČENIK = M:N Odnosi se na učenike koji uče više predmeta Jedan predmet pohađa više učenika i jedan učenik ima više predmeta. Potrebno je kreirati novu relaciju tj. uvesti novi entitet POHAĐA koji će imati u sebi primarne ključeve PREDMETA i UČENIKA i eventualno dodati atribute. PREDMET UČENIK 1:N N:1 POHAĐA Baze podataka
 27. 27.  Radi se o domenskim ograničenjima (eng. domain constraints), kojima se ograničava skup dozvoljenih vrednosti atributa relacije. Postoje još dva pravila integriteta: ◦ integritet entiteta (eng. entity integrity) i ◦ referencijalni integritet (eng. referential integrity),koja ograničavaju ili zabranjuju pojave određenih torki u relaciji. Baze podataka
 28. 28.  Integritet entitetaNijedan atribut primarnog ključa bazne relacije ne sme imati NULL vrednost. Referencijalni integritetAko postoji neki spoljni ključ u relaciji, njegova vrednost mora biti jednaka vrednosti ključa kandidata neke torke u matičnoj relaciji ili njegova vrednost mora biti NULL.Referencijalni integritet je važan kod definisanja međusobnih veza između tabela. Baze podataka
 29. 29.  Normalizacija modela baze podataka je proces definisanja strukture baze podataka (entiteti, atributi i relacije) u optimalni format. Osnovni ciljlj normalizacije je: Baza podataka treba biti oblikovana tako da se svaki podatak upisuje samo jednom (ili: samo na jednom mestu). Baze podataka
 30. 30. 1. Prva normalna forma (1NF) 2. Druga normalna forma (2NF) 3. Boyce Codd Normalna Forma (BCNF) 4. Treća normalna forma (3NF) 5. Četvrta normalna forma (4NF) 6. Peta normalna forma (5NF)Prva normalna formaDa bi se postigla prva normalna forma sve kolone moraju biti atomični.Druga normalna formaSve kolone tabele moraju u potpunosti zavisiti od primarnog ključa tabele. Svaka tabela mora da sadrži podatke samo o jednom subjektu.Treća normalna formaTabela mora biti u prvoj i drugoj normalnoj formi i sve kolone koje nisu deo ključa moraju biti nezavisne jedna od druge. Baze podataka
 31. 31. stancicdejan@gmail.comhttp:gimsvetisavapozega.wordpress.com Baze podataka

×