Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Химийн тэнцвэр тэнцвэрийн шилжилт Химийн урвалыг чиглэлээс нь хамаарч эргэх ба үл эргэх урвал гэж 2 ангилдаг.Урвалд орж ...
Эргэх урвалын тэгшитгэлийг дараах       хэлбэртэй бичдэг      H2 + Cl2  2 HCLШулуун ба урвуу урвалын хурд тэ...
Урвуу урвалын хурдыг масс үйлчлэлийнхуулиар илэрхийлбэл          2             K[HCL]хэлбэртэй болн...
Үүнийг тэнцвэрийн тогтмол гэнэ.Нөгөө талаасУрвалаас үүссэн бүтээгдэхүүн бодисуудынтэнцвэрийн концентрацийн үржвэрийг эхбод...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Himiin tensheber

3,935 views

Published on

 • Be the first to comment

Himiin tensheber

 1. 1. Химийн тэнцвэр тэнцвэрийн шилжилт Химийн урвалыг чиглэлээс нь хамаарч эргэх ба үл эргэх урвал гэж 2 ангилдаг.Урвалд орж байгаа бодисууд бүтээгдэхүүн бодист хувирахын зэрэгцээ бүтэгдэхүүнбодисууд нь анхны бодисоо үүсгэн чвагдах урвалыг эргэх урвал гэнэ. Эргэх урвалыг шулуун ба урвуу урвал гэж 2 ангилдаг. Бүтээгдэхүүн бодис үүсгэх чиглэлд явагдаж байгаа урвалыг шулуун урвалгэнэ. Харин анхны бодисоо үүсгэх чиглэлдявагдаж байгаа урвалыг урвуу урвал гэнэ.
 2. 2. Эргэх урвалын тэгшитгэлийг дараах хэлбэртэй бичдэг H2 + Cl2 2 HCLШулуун ба урвуу урвалын хурд тэнцэхүеийг химийн тэнцвэр гэнэ. Тэнцвэртогтсон үеийн бодисуудын концентрацийгтэнцвэрийн концентраци гэнэ.Шулуун ба урвуу урвалын хурдыг массүйлчлэлийн хуулиар илэрхийлбэл ш K[ H 2 ] [CL2 ] болно
 3. 3. Урвуу урвалын хурдыг масс үйлчлэлийнхуулиар илэрхийлбэл 2 K[HCL]хэлбэртэй болно. Химийн тэнцвэр тогтсон үедшулуун ба буцах урвалын хурд тэнцдэгтул k[ H 2 ][CL2 ] k[ HCL]2 болно шулуун ба ш убуцах урвалын к-г тэнцүүгийн тэмдэгийн нэг тэлдгаргаж К үсгээр тэмдэглэвэл 2 [ HCL] K [ H 2 ] [CL2 ] Шулуун ба буцах урвалынтогтмолуудын харьцаа нь тухайн температурттухайн эргэх урвалын хувьд тогтмолхэмжигдэхүүн байна.
 4. 4. Үүнийг тэнцвэрийн тогтмол гэнэ.Нөгөө талаасУрвалаас үүссэн бүтээгдэхүүн бодисуудынтэнцвэрийн концентрацийн үржвэрийг эхбодисын тэнцвэрийн концентрацийн үржвэртхарьцуулсан харьцааг химийн тэнцвэрийнтогтмол гэнэ. [ A]a [ B]baA+bB = cC +dD урвалын хувьд K [ D]2 [C ]cболно. Тэнцвэр тогтсон үед гаднын хүчин зүйлнөлөөлөхөд тэнцвэр уг хүчин зүйлийнүйлчлэлийг багасгах чиглэлд шилждэг ҮүнийгЛе- Шаталье –н зарчим гэнэ.

×