Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ok presentación concurso candeloria

837 views

Published on

Concurso de cartas e chíos

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ok presentación concurso candeloria

  1. 1. BASES 1.- As cartas ou chíos non teñen que ir dirixidas a ningunha persoa en particular. 2. Haberá tamén unha modalidade de carta ou chío de amor dirixido á lingua galega. 3.-As cartas e/ou chíos, asinadas con pseudónimo, deberán ir introducidas nun sobre acompañadas dunha nota na que se indique o nome, apelidos e curso ao que pertence o/a concursante. 4.- As cartas e/ou chíos depositaranse, até o luns, 13 de febreiro, nun buzón que, para tal fin, se habilitará en fronte a conserxería.
  2. 2. 4.- Se queres, podes enviar cartas, e/ou chíos fóra de concurso, que serán entregadas directamente aos seus destinatarios/as sen pasar polo xurado. Para isto, debe figurar no sobre, nun lugar visible, “Fóra de Concurso”, e ir acompañadas dunha nota na que se indique o nome e o curso do/a destinatario/a.
  3. 3. PREMIOS • 3 premios para o primeiro ciclo (á mellor carta e chío de amor); 3 premios para o segundo ciclo, Bacharelato e Ciclos Formativos (tamén á mellor carta e chío de amor). • 3 premios para o primeiro ciclo (á mellor carta e chío de amor á lingua galega); 3 premios para o segundo ciclo, Bacharelato e Ciclos Formativos (tamén á mellor carta e chío de amor á lingua galega). * Os voluntari@s para entregar a correspondencia nas aulas, poden apuntarse en vicedirección. Hai un número limitado de prazas que se cubrirán por rigorosa orde de inscrición.

×