Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio 3 bernat i david

409 views

Published on

Published in: Technology, Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacio 3 bernat i david

 1. 1. Vocabulari bàsic informàtic
 2. 2. Arxiu: Un arxiu és un conjunt de documents que esta agrupats en un mateix lloc o càrrec d'una mateixa situació.El concepte arxiu ha anat evolucionant al llarg de la història , i amb la consodilació de l'arxivística com a ciència se li ha adjudicat untriple significat.Segons el Consell Internacional d'Arxius , arxiu és la cal citació:
 3. 3. Arxiu: Un arxiu és un conjunt de documents que esta agrupats en un mateix lloc o càrrec d'una mateixa situació.El concepte arxiu ha anat evolucionant al llarg de la història , i amb la consodilació de l'arxivística com a ciència se li ha adjudicat untriple significat.Segons el Consell Internacional d'Arxius , arxiu és la cal citació:
 4. 4. -Conjunt de documents , de qualsevol data , forma o suport material , produïts o rebuts per tota persona física o moral , i per tot servei o organisme públic o privat , en l'exercici de la seva activitat , conservats pel seu productor o els seus successors per les seves necessitats , o bé transmesos a la institució arxivística competent , per raó del seu valor arxivístic.
 5. 5. -Institució responsable de la reunió , del tractament , de l'inventari , de la conservació i de la comunicació dels arxius , dit també servei d'arxius. -Edifici o part de l'edifici on són conservats i comunicats dels arxius , dit també dipòsit d'arxiu.
 6. 6. Segons la seva personalitat jurídica:
 7. 7. Arxius púbics. Conjunt orgànic de documents produïts i/o rebuts en l'exercici de les seves funcions per les persones físiques o jurídiques en el transcurs d'activitats administratives regides pel dret públic. Arxius privats. Conjunt orgànic de documents produïts i/o rebuts en l'exercici de les seves funcions per les persones físiques o jurídiques en el transcurs d'activitats no regides pel dret públic.
 8. 8. Administratius. Són el conjunt de documents que conserven vigència administrativa i/o legals. Els arxius administratius poden ser arxius de gestió, arxiu central i arxiu intermedi. Segons l'àmbit del fons que custodienPortes de l'Arxiu de la Corona d'Aragó a la Plaça del Rei, BarcelonaArxius Nacionals.
 9. 9. Característiques generals dels arxius
 10. 10. * Nom i extensió: Cada arxiu és individual i és identificable per un nom i una extensió opcional que sol identificar el seu format. El format sol servir per identificar el contingut del fitxer.
 11. 11. Els noms de fitxer originalment tenien un límit de vuit caràcters més tres caràcters d'extensió, actualment permeten molts més caràcters segons el sistema d'arxius.
 12. 12. Dades sobre l'arxiu:A més per a cada fitxer , segons el sistema d'arxius que s'utilitza es guarda la data de creació , modifucació de l'últim accés. També tenen propietats com ocult, de sistema, de només lectura, etc.
 13. 13. * Mida: Els arxius tenen també una mida que es mesura en bytes, kilobytes megabytes, gigabytes i depèn de la quantitat de caràcters que contenen.
 14. 14. * Ubicació: Tot arxiu pertany a un directori o subdirectori. La ruta d'accés a un fitxer sol començar amb la unitat lògica que el conté i els successius subdirectoris fins a arribar al directori contenidor, per exemple: "C: Arxius de programaMicrosoftarchivo.txt". Els arxius poden separar en dos grans grups, executables i no executables. Veure tipus d'arxius.
 15. 15. Format d'arxiu
 16. 16. Tots els arxius estan formats per múltiples caràcters que han de ser interpretats en conjunt per poder executar o visualitzar (exceptuant el text pur). El tipus d'interpretació de cada arxiu està donat pel format que utilitza (un arxiu gràfic de format GIF ha de prendre's i interpretar com a tal i no com si fos de format ZIP, que és un arxiu comprimit).
 17. 17. Els arxius poden contenir diferents tipus d'informació segons el seu format: arxius de text (. Txt, etc.), De documents enriquits (. Doc,. Rtf,. Pdf, etc.), Executables (. Exe,. Com, etc. ), dades (. xls,. dbs, etc.), imatge (. jpg,. png,. bmp,. gif, etc.), àudio (. wav,. mp3,. au,. mid), vídeo (. mpg,. avi,. asf, etc.), etc.
 18. 18. Qualsevol arxiu pot ser editable, i cada format té diferents tipus d'editors. Un arxiu d'imatge sol editar amb un editor gràfic, mentre un arxiu comprimit, ha de manipular amb un compressor.
 19. 19. Extensions d'arxius:
 20. 20. * Extensions de fitxers àudio: fan referència als arxius que contenen una grabació o un so. * Extensions de fitxers d'imatge: fan referència als arxius que contenen una imatge o una fotografia. * Extensions de fitxers comprimits: fan referència als arxius que contenen comprensions multipropòsites.
 21. 21. * Extensions de fitxers de text: fan referència als arxius que contenen un text. * Extensions de fitxers del sistema: fan referència als arxius que estan relacionats amb els sistemes operatius. * Extensions d'arxius de vídeo: fan referència als arxius que contenen un o mes vídeos.
 22. 22. Organització de carpetes
 23. 23. Quan sapiguem crear elements , veurem com es poden organitzar dins de les diferents unitats i carpetes. Les diferents que podem fer amb un element són: -Copiar : copiar un element és duplicar per tal de posar en un atre lloc , sense que desaparegui del lloc original. -Moure : moure un element és canviar-lo de lloc.
 24. 24. -Esborrar : Esborrar un element significa eliminar-lo. L'operació d'esborrar un element s'ha de fer amb molta cura, ja que podríem perdre informació. De tota manera, Windows ens demanarà confirmació abans d'eliminar qualsevol element. Per copiar un element hem de seguir el procediment següent: Seleccionem a la zona dreta de la finestra l'element que volem copiar fent un clic amb el botó esquerra del ratolí sobre l'element. Per reanomenar un arxiu fem doble click sobre el seu nom i li canviem.
 25. 25. Capacitats:
 26. 26. Byte: Format normalment per un octet (8 bits), encara que poden ser entre 6 i 9 bits. La progressió d'aquesta mesura és el tipus B.Es poden usar capacitats intermèdies però sempre basades en 24Bytes=16 8 Kilobyte (K o KB): Tot i que s'utilitzen les accepcions utilitzades en el SI, un Kilobyte no són 1.000 bytes. A causa de l'anteriorment exposat, un KB (Kilobyte) són 1.024 bytes. A causa del mal ús d'aquest prefix (Kilo, provinent del grec, que significa mil), s'està utilitzant cada vegada més el terme definit per l'IEC (Comissió Internacional d'Electrònica) kibi o KiB per designar aquesta unitat.
 27. 27. Megabyte (MB): L'MB és la unitat de capacitat més utilitzada en Informàtica. Un MB NO són 1.000 KB, sinó 1.024 KB, de manera que un MB són 1.048.576 bytes. Igual que passa amb el KB, donat el mal ús del terme, cada vegada s'està utilitzant més el terme MiB. Gigabyte (GB): Un GB són 1.024 MB (o MiB), per tant 1.048.576 KB. Cada vegada s'utilitza més el terme Gibibyte o GiB.
 28. 28. Arribats a aquest punt en el qual les diferències si que són grans, cal tenir molt en compte (sobretot en les capacitats dels discs durs) que és el que realment estem comprant. Alguns fabricants utilitzen el terme GB referint no a 1.024 MB, sinó a 1.000 MB (SI), cosa que representa una pèrdua de capacitat en la compra. Altres fabricants sí que estan ja utilitzant el terme GiB. Perquè ens fem una mica la idea de la diferència entre tots dos, un disc dur de 250 GB (SI) en realitat té 232.50 GiB.
 29. 29. Terabyte (TB) : Tot i que és encara una mesura poc utilitzada, aviat ens haurem d'acostumar a ella, ja que per posar un exemple la capacitat dels discs durs ja s'està aproximant a aquesta mesura. Un Terabyte són 1.024 GB. Encara que poc utilitzada fins i tot, igual que en els casos anteriors s'està començant a utilitzar l'accepció Tebibyte .
 30. 30. Memòries:
 31. 31. Memòria RAM: És un tipus de memòria informàtica caracteritzada per un accés directe en qualsevol ordre en un temps constant.
 32. 32. Memòria Disc Dur: Un disc dur (en anglès Hard Disk Drive o HDD) és un dispositiu d'emmagatzemament no volàtil. S'hi guarden grans quantitats de dades digitals en la superfície magnetitzada per diversos discs que conté , els cuals giren a gran velocitat.
 33. 33. Emmagatzematge:
 34. 34. -La memòria USB , clau USB o llapis USB (també anomenat pendrive) és un petit dispositiu de memòria flaix que es pot connectar directament a un port USB.Permet l'emmagatzamamement de tota mena de fitxer de tota mena de fitxers(imatges , fotos , música , pel·lícules , programes , etc.)i fer-los servir a un ordinador , reproductor de música , de video , etc ...Va començar 32 MegaBytes i ara pot arribar a emmagatzemar GigaBytes.
 35. 35. -La targeta perforada és una cartolina amb unes perforacions que servien per enregistrar una acció (forat) o no acció (no forat). Actualment les targetes perforades han estat reemplaçades per mitjans magnètics i òptics d'emmagatzemament d'informació.
 36. 36. Programari lliure:
 37. 37. El programari lliure (software) és el programari que pot ser usat , estudiat i modificat sense restriccions , i que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense modificar sense ap restricció , o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs destinetaris també tindran aquests drets.
 38. 38. Programari lliure destacat:
 39. 39. Ofimàtica -OpenOffice.org:Paquet ofimàtic que inclou Writer (tractament de textos), Calc (full de càlcul i gràfics), Impress (presentacions), Base (base de dades), Draw (dibuix) i Math (fórmules matemàtiques). Alternativa a Microsoft Office. Al seu web d'extensions trobem molts complements per ampliar les possibilitats de l'OpenOffice.org.
 40. 40. A la secció Extensions hem fet una selecció dels complements més recomanables. Porta instal·lats el diccionari de sinònims i de separació de mots en català. Ja no cal instal·lar aquestes extensions per separat. -Dia: Eina per crear diagrames estructurats (de relació, de flux, de xarxa...). Alternativa a Microsoft Visio. Adopta l'idioma del sistema (si no teniu el sistema en català, mireu la secció Solucions). Durant la instal·lació del programa cal instal·lar les traduccions.
 41. 41. -Mozilla Thunderbird: Correu electrònic. Alternativa a Outlook. A més, podem afegir-li agenda, calendari amb alarmes i llista de tasques instal·lant l'extensió Mozilla Lightning. Per fer-ho, una vegada descarregat, anem al menú Eines / Complements i fem clic al botó Instal·la. Al seu web d'extensions trobem molts complements per ampliar les possibilitats del Thunderbird. A la secció Extensions d'aquest web hem fet una selecció dels complements més recomanables.
 42. 42. Internet
 43. 43. -Mozilla Firefox: Navegador per a Internet. Alternativa a Internet Explorer. Al seu web d'extensions trobem molts complements per ampliar les possibilitats del Firefox. A la secció Extensions d'aquest web hem fet una selecció dels complements més recomanables.
 44. 44. Gràfics -GIMP: Programa de retoc fotogràfic i creació i disseny d'imatges. Alternativa gratuïta a Photoshop.
 45. 45. Multimèdia -VLC Media Player: Reproductor multimèdia que permet reproduir pràcticament tots els formats de vídeo i àudio més utilitzats (MPEG, DivX, WMV, AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, MP3, OGG...), així com CDs, DVDs i SVCD/VCDs.
 46. 46. Utilitats PDFCreator: Permet crear fitxers PDFs des de qualsevol programa que pugui imprimir. També podem encriptar i protegir els fitxers PDFs amb contrasenya, combinar diversos PDFs en un de sol, exportar a JPG, PNG... Cal seleccionar l'idioma durant la instal·lació.

×