Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio de disc dur

169 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacio de disc dur

 1. 1. EL DISC DUR
 2. 2. VIDEO INTRODUCCIÓ
 3. 3. ÍNDEX <ul><li>1.1. Definició de disc dur.
 4. 4. 1.2. Característiques.
 5. 5. 1.3. Funcionament.
 6. 6. 1.4. Estructura física. </li><ul><ul><ul><li>1.4.1. Direccionament. </li></ul></ul></ul><li>1.5. Estructura lògica.
 7. 7. 1.6. Particions. </li></ul>
 8. 8. 1.1. Definició de disc dur. <ul>. </ul>És un dispositiu d'emmagatzemament no volàtil. S'hi guarden grans quantitats de dades digitals en la superfície magnetitzada dels diversos discs que conté, els quals giren a gran velocitat. Forma part del maquinari de la majoria dels ordinadors actuals. Dins els diferents tipus de memòries és classificat com a memòria secundària .
 9. 9. 1.2. Característiques. <ul><li>Les característiques principals d'un disc dur són la seva capacitat d'emmagatzematge (actualment d'uns quants gigabytes (GB) a un terabyte (TB), la velocitat de transferència (throughput, en MB/s), i el temps d'accés (en ms), que alhora ve condicionat per la velocitat de rotació (rotacions per minut). </li></ul>
 10. 10. 1.3. Funcionament. <ul><li>Un disc dur sol tenir:
 11. 11. Plats on es graven les dades.
 12. 12. Capçal de lectura / escriptura.
 13. 13. Motor que fa girar els plats.
 14. 14. Electroimant que mou el capçal.
 15. 15. Circuit electrònic de control, que inclou: interfície amb l'ordinador, memòria cau.
 16. 16. Bosseta dessecant (gel de sílice) per evitar la humitat.
 17. 17. Caixa, que ha de protegir de la brutícia, motiu pel qual sol portar algun filtre d'aire. </li></ul>
 18. 18. 1.4. Estructura física. <ul><li>Dins d'un disc dur hi ha un o diversos discos concèntrics anomenats plats, i que giren tots alhora sobre el mateix eix, al qual estan units. El capçal està format per un conjunt de braços paral · lels als plats, alineats verticalment i que també es desplacen de forma simultània, en la punta hi ha les caps de lectura / escriptura. Per norma general hi ha un cap de lectura / escriptura per a cada superfície de cada plat. </li></ul>
 19. 19. 1.4.1. Direccionament. <ul><li>Hi ha diversos conceptes per referir-se a zones del disc:
 20. 20. Plat: cadascun dels discos que hi ha dins del disc dur.
 21. 21. Cara: cadascun dels dos costats d'un plat.
 22. 22. Cap: nombre de capçals.
 23. 23. Pistes: una circumferència dins d'una cara, la pista 0 està en la vora exterior.
 24. 24. Cilindre: conjunt de diverses pistes, són totes les circumferències que estan alineades verticalment.
 25. 25. Sector: cadascuna de les divisions d'una pista. La mida del sector no és fix, sent l'estàndard serà pròximament seran 4 KiB. Antigament el nombre de sectors per pista era fix, ja que en les pistes exteriors poden emmagatzemar més sectors que en les interiors. Així, va aparèixer la tecnologia ZBR (enregistrament de bits per zones) que augmenta el nombre de sectors en les pistes exteriors, i utilitza més eficientment el disc dur.
 26. 26. El primer sistema d'adreçament que es va usar va ser el CHS (cilindre-cap-sector). Més endavant es va crear un altre sistema més senzill: LBA (adreçament lògic de blocs). </li></ul>
 27. 27. 1.5. Estructura lògica. <ul><li>Dins del disc es troben:
 28. 28. El Màster Boot Record (al sector d'arrencada), que conté la taula de particions.
 29. 29. Les particions, necessàries per poder co.locar els sistemes d'arxius. </li></ul>
 30. 30. 1.6. Particions. <ul><li>És el nom genèric que rep cada divisió present en una sola unitat física d'emmagatzematge de dades. Tota partició té el seu propi sistema d'arxius (format), normalment, qualsevol sistema operatiu interpreta, utilitza i manipula cada partició com un disc físic independent, tot i que aquestes particions estiguin en un sol disc físic. </li></ul>
 31. 31. 1.6.1. Partició primaria <ul><li>Són les divisions crues o primàries del disc. Depèn d'una taula de particions. Un disc físic completament formatat consisteix d'una partició primària que ocupa tot l'espai del disc i posseeix un sistema d'arxius. A aquest tipus de particions, pràcticament qualsevol sistema operatiu pot detectar-les i assignar-los una unitat, sempre que el sistema operatiu reconega el seu format (sistema de fitxers) . </li></ul>
 32. 32. 1.6.2. Partició estesa. <ul><li>També coneguda com a partició secundària és un altre tipus de partició que actua com una partició primària; serveix per contenir infinitat d'unitats lògiques en el seu interior. Només pot existir una partició d'aquest tipus per disc, i només serveix per contenir particions lògiques. Per tant, és l'únic tipus de partició que no suporta un sistema de fitxers directament. </li></ul>
 33. 33. 1.6.3. Partició lògica. <ul><li>Ocupa una porció de la partició estesa o la totalitat d'aquesta, la qual s'ha formatat amb un tipus específic de sistema d'arxius i se li ha assignat una unitat, així el sistema operatiu reconeix les particions lògiques o el seu sistema d'arxius. </li></ul>

×