Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dispositius d'emmagatzematge

17,747 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dispositius d'emmagatzematge

 1. 1. EMMAGATZEMATGE D’ARXIUS<br />Un arxiu és un conjunt d’informació relacionada entre si (cançó, vídeo, document de text, fotografia,...) emmagatzemada en algun suport digital.<br />Cada arxiu s’identifica pel:<br /><ul><li>Nom: que en Windows pot arribar a tenir 255 caràcters
 2. 2. Extensió: que ens indica de quin tipus d’arxiu es tracta. Es codifica amb lletres (normalment 3) que s’escriuen darrere del nom separades per un punt. A continuació podem veure alguns exemples d’elles:</li></ul>Veure enllaç<br />
 3. 3. EMMAGATZEMATGE D’ARXIUS<br />El Sistema d’arxius<br />S’encarreguen d’estructurar la informació emmagatzemada a les diferents unitats de l’ordinador.<br />La majoria dels sistemes operatius posseeixen el seu propi sistema d&apos;arxius. <br />
 4. 4. DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMATGE<br />Són aquells dispositius capaços d’emmagatzemar, de forma temporal o permanent, els programes o arxius de dades que utilitzen les diferents aplicacions que fa anar el sistema de l’ordinador.<br />La mesura d’emmagatzematge bàsica és el bit, que correspon a un senyal elèctric (0 o 1). En la taula següent podem veure els múltiples d’aquesta unitat:<br />Ex: si tinc contractat un ADSL 1 Mega amb Telefónica, estic contractant 1 Megabit/s = 128 KiloBytes/s (per això no puc descarregar a massa més de 100 KB/s).<br />
 5. 5. DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMATGE<br />Els principals tipus de dispositius d’emmagatzematge són:<br />
 6. 6. DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMATGE<br />Disc dur<br />És un dispositiu encarregat d’emmagatzemar informació de forma permanent en el nostre ordinador. En ell s’allotgen per exemple:<br /><ul><li>el sistema operatiu que permet arrencar l’ordinador
 7. 7. els programes amb els que treballem que requereixin instal·lació prèvia
 8. 8. Tots aquells arxius que vulguem guardar de forma permanent. </li></ul>Està format per diversos discos o platsunits solidàriament a un eix que fa que girin a gran velocitat. La informació és emmagatzemada en cadascuna de les dues cares de cada plat. Un petit capçal magnètic s’encarrega de gravar o llegir la informació.<br />Els plats es divideixen en cercles concèntrics anomenats pistes. Totes les pistes alineades verticalment en els diferents plats s’anomenen cilindres.<br />Si dividim cada pista en un nombre igual de parts cadascuna d’aquestes s’anomena sector (la seva mida estàndard és de 512 bytes). <br />La unitat d’emmagatzematge mínima és el cluster, i correspon a un conjunt de sectors contigus. Un arxiu de dades pot estar format per un o més clusters.<br />
 9. 9. DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMATGE<br />Disc dur<br />PISTA<br />SECTOR DE PISTA<br />SECTOR<br />CLUSTER<br />
 10. 10. DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMATGE<br />Disc dur<br />
 11. 11. DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMATGE<br />Disc dur<br />
 12. 12. DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMATGE<br />Disc dur<br />
 13. 13. DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMATGE<br />
 14. 14. DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMATGE<br />Disc dur<br />
 15. 15. DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMATGE<br />Disc dur<br />
 16. 16. DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMATGE<br />Disc dur extern<br />
 17. 17. DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMATGE<br />Disc dur<br />Les principals característiques dels discs durs són:<br />
 18. 18. DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMATGE<br />Disc dur<br />Les principals característiques dels discs durs són:<br />
 19. 19. DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMATGE<br />Disc dur (connexions)<br />Cable IDE Cable SATA (serial ATA)<br />
 20. 20. DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMATGE<br />
 21. 21. DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMATGE<br />Disc dur Particions del disc dur<br />Una partició és una divisió del disc dur, de manera que el sistema operatiu el tracta com una unitat totalment independent. Quan particionem un disc, podem obtenir fins a 4 particions primàries, cadascuna de les quals pot utilitzar un sistema d’arxius diferents (incloent diferents sistemes operatius).<br />La informació sobre les particions efectuades al disc es desa al primer sector, anomenat sector d’arrencacadao masterboot record (MBR). Quan arranquem l’ordinador, el sistema busca en aquest sector si hi ha particions i a quina es troba el sistema operatiu<br />Una aplicació interessant és que ens permet organitzar millor la informació del disc.<br />Exemple: Imaginem que tenim un disc dur de 500 GB. Hi creem 3 particions (C:/, D:/ i E:/) i les organitzem de la següent forma:<br /><ul><li>Partició C:/ (100 GB)  és on instal·larem el sistema operatiu i el programari
 22. 22. Partició D:/ (200 GB)  és on tindrem arxius de dades, fotos, vídeos,...
 23. 23. Partició E:/ (200 GB)  la reservarem per efectuar les còpies de seguretat del sistema</li></li></ul><li>DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMATGE<br />Disc dur<br />Activitats:<br />Informació del nostre disc dur  Informació del sistema <br /> Full de l’activitat  Activitat DISC DUR<br />2. Desfragmentador del disc dur  Desfragmentador de disc <br />
 24. 24. DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMATGE<br />Disc dur<br /> Informació del disc dur<br />UNITATS<br />
 25. 25. DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMATGE<br />Disc dur<br /> Informació del disc dur<br />DISCS<br />

×