Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dvd paino loris_lliterastoni

143 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dvd paino loris_lliterastoni

 1. 1. Dispositius demmagatzematge secundari Loris Paino Toni Lliteras
 2. 2. DVDDVD, acrònim de Digital Versatile Disc, és unsuport àmpliament usat per alemmagatzemament òptic de dades digitals,normalment dades i vídeo.La majoria de DVD tenen la mateix grandàriaque els CD-ROM, però poden emmagatzemarsis vegades més informació que el CD-ROM.
 3. 3. HistòriaA començament dels anys 90 dos estàndardsdemmagatzematge òptic dalta densitat estavendesenvolupant-se; un era el Multimèdia CompactDisc i laltre era el Super Density disc.
 4. 4. TipusEls discos de 12 cm són els més habituals,combinant diferents nombres de cares i capes hiha els següents tipus pel que fa a la sevacapacitat:- DVD5 ,DVD9,DVD10,DVD18Els discos de 8 cm són bastant menys habitualsi segons la seva capacitat tenim:- DVD1,DVD2,DVD3,DVD4
 5. 5. Tipus DVD Gravables- DVD-R- DVD-RW- DVD+R- DVD+RW- DVD-RAM
 6. 6. Gravació de doble capaLa gravació de doble capa permet als discsDVD-R y els DVD+RW emmagatzemar fins a 8.5Gigabytes per disc, comparat amb els 4.7 GBque permeten els discs duna capa.
 7. 7. VelocitatLa velocitat de transferència de dades dunaunitat de DVD està donada en múltiples de1.350 kB/s, el que significa que una unitat de16× permet una transferència de dades de16×1.350 = 21.600 kB/s.
 8. 8. Estat actualEl DVD està avui en dia convivint amb el suportper a lemmagatzematge de vídeo dalta definiciócom el Blu-ray.En la versió del suport per a entorn informàtic, launitat lectora de DVD està substituint altradicional CD-ROM, ja que és capaç de llegirqualsevol tipus de CD-ROM.
 9. 9. Gravador DVDUn gravador de DVD és un perifèric capaç dellegir i gravar en format DVD tot tipus de dades:àudio, vídeo i dades, aquest va apareixer lany1999 a Japó.
 10. 10. Lector de disc òpticÉs una unitat Lectora de CD-ROM per aordinador personal sense tapa.Un lector de disc òptic és un dispositiu electrònicque permet la lectura mitjançant lús dun feix deraig làser i la posterior transformació daquestsen impulsos elèctrics que lordinador interpreta.
 11. 11. RatDVDRatDVD (real advanced technology DigitalVersatile Disc) és un tipus darxiu altamentcomprimit amb capacitat per a emmagatzemartots els continguts duna pel·lícula de DVD en unsol arxiu de mida reduïda. Els arxius creats enformat ratDVD acostumen a tenir una midadentre 1 i 2 GB, preservant totes lescaracterístiques del DVD original.

×