Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Imenice

Srpski jezik, 2. razred

  • Be the first to comment

Imenice

  1. 1. Снежана Шевић 1Снежана Шевић
  2. 2. 2
  3. 3. маче лептир дрво кућа врата ограда сунце облакСвако биће, сваки предмет и свака појаваИМА СВОЈЕ ИМЕ.ИМЕНИЦЕ су речи којима именујемо бића,предмете и појаве.Снежана Шевић
  4. 4. БИЉКЕ ЖИВОТИЊЕ ЉУДИјабукапшеницалубеницајаворневентравајеленпасголубкоњсомпчеламушкарацженадетедечакдевојчицатеткаИменице којима именујемо бића пишемо малимпочетним словом.Снежана Шевић
  5. 5. столицаперницакашикаигласијалицааутомобилормарсапунИменице којима именујемо предмете и појавепишемо малим почетним словом.данкишаветаррекамагламуњазораолујаСнежана Шевић
  6. 6. Заједничке именице означавају заједничко име завише бића, предмета и појава, истих или сличних особина.Заједничке именице пишемо малим почетнимсловом.Снежана Шевић
  7. 7. људи градови села реке планинеМилунЈованаИлићЗмајВуковарНови СадБеоградДоњи ЛапацБоровоНегославциДаљБијело БрдоВукаДунавСаваВелика МораваФрушка гораВелебитАвалаКопаоникСнежана Шевић
  8. 8. Властите именице означавају властита имена људи,земаља, градова, река, планина, села...Властите именице пишемо великим почетнимсловом.Снежана Шевић
  9. 9. Снежана Шевић

×