Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 Б. Црнчевић - Босоноги и небо (С.Ш.)

  • Login to see the comments

1 Б. Црнчевић - Босоноги и небо (С.Ш.)

  1. 1. СРПСКИ ЈЕЗИК ИКЊИЖЕВНОСТ
  2. 2. ПРЕДМЕТ :СРПСКИ ЈЕЗИКРАЗРЕД: 4.ПОДРУЧЈЕ: КњижевностАУТОР: Снежана Шевић, проф. Шевић
  3. 3. ИГРААСОЦИЈАЦИЈЕ (мотивација)
  4. 4. нема пета бели A1 Б1 чарапе В1 коса Г1 нема A2прсти Б2 ципеле В2 боја Г2 кишниколено изувен море сив A3 Б3 В3 Г3нога ? бос ? плаво ? облак ? босоног ? небо ? ?БОСОНОГИ И НЕБО
  5. 5. Бранислав ЦрнчевићБОСОНОГИ И НЕБО
  6. 6. РАЗГОВАРАМО О ТЕКСТУ Стваралачко читање (квиз)
  7. 7. МАШТАМО ИГЛУМИМО
  8. 8. НПиП за 4. разред – СРПСКИ ЈЕЗИК НАСТАВНА ПОДРУЧЈА: књижевност језичко изражавање ТЕМЕ: Увод, заплет и расплет у причи; Изражајно читање; Самостално стварање приче; КЉУЧНИ ПОЈМОВИ: увод, заплет, расплет; реченична интонација, нагласак; састав, догађај, ликовиПричу Босоноги и небо чита Ксенија Јовановић – аудио снимакИлустрације: С. Шевић и ученице (З. Гојков и М. Митровић)

×