Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Početno čitanje 2

2,088 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Početno čitanje 2

  1. 1. Почетно читање иписањеСРПСКИ ЈЕЗИКПРВИ РАЗРЕДСнежана Шевић, проф.
  2. 2. Штампана слова:Аа, Мм, Ии, Тт, Нн, Оо, Сс, Ее, Јј, Рр,Уу, Шш, Лл, Љљ.ЧИТАЊЕ
  3. 3. стена сајам Тараумити унети уснемастити рушити јун
  4. 4. У шумиАна и Мишо су у шуми. Срели суУроша. Наместили су срушенишатор. Нешто је шушнуло. То јеМаша шетала мирисном шумом.
  5. 5. Миш шешир носи.Пас машну има.Шоља је смешна.
  6. 6. машну носи шарену Наташасе Јасном Неша са нашаосама Тијана стану у јелетос летеле ласте су неуморномлин су на стари слетале

×