Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Početno čitanje 2

  1. 1. Почетно читање и писање СРПСКИ ЈЕЗИК ПРВИ РАЗРЕД Снежана Шевић, проф.
  2. 2. Штампана слова: Аа, Мм, Ии, Тт, Нн, Оо, Сс, Ее, Јј, Рр, Уу, Шш, Лл, Љљ. ЧИТАЊЕ
  3. 3. стена сајам Тара умити унети усне мастити рушити јун
  4. 4. У шуми Ана и Мишо су у шуми. Срели су Уроша. Наместили су срушени шатор. Нешто је шушнуло. То је Маша шетала мирисном шумом.
  5. 5. Миш шешир носи. Пас машну има. Шоља је смешна.
  6. 6. машну носи шарену Наташа се Јасном Неша са нашао сама Тијана стану у је летос летеле ласте су неуморно млин су на стари слетале

×