SlideShare a Scribd company logo
Wereldwinkel
Zevenhuizen-Moerkapelle


Jaarverslag 2010
Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle
Dorpsstraat 202D
2761 AJ Zevenhuizen
06 – 2903 2176Email: wwzevenhuizen@gmail.comOpeningstijden:
  Ø Woensdag 10:00 – 16:00 uur
  Ø Donderdag 10:00 – 16:00 uur
  Ø Vrijdag 10:00 – 17:00 uur
  Ø Zaterdag 10:00 – 16:00 uur
     Maart 2011
Jaarverslag 2010                                      Pagina 2
          Terugblik van de voorzitter

          H et jaar 2010 is het jaar waarin de voorzittershamer overging van Koos
          Blacquière naar ondergetekende. Ik kijk met heel veel voldoening terug op
          het afgelopen jaar. En ik ben onder de indruk gekomen van het vele werk,
          dat door onze vrijwilligers is gedaan. Vrijwilligers zijn zonder twijfel de
          pijlers waarop onze Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle draait.

          Ik wil dan ook beginnen door met onderstaand gedicht mijn dank uit te
          spreken voor de tomeloze inzet van al onze vrijwilligers:

                      Vrijwilligerswerk
                      Vrijwilliger zijn . . .
                      is vrijwillig, maar niet vrijblijvend
                      Is verbonden
                      maar niet gebonden
                      Is onbetaalbaar
                      maar niet te koop
                      Is positief denken
                      is positief doen
                      Met als enige doel
                      voor jezelf en voor de ander
                      een goed gevoel!


          D ankzij hun inzet, is de omzet over 2010 net boven €33.000 uitgekomen.
          Hoewel dat iets lager is dan de omzet over 2009, mag in het licht van de
          mondiale crisis deze omzet beslist bevredigend genoemd worden. De
          wereldwinkel als cadeauwinkel heeft natuurlijk meer last van de crisis dan
          de wereldwinkel als ‘supermarkt’. Dat blijkt ook uit het resultaat: de omzet
          ‘food’ is nagenoeg gelijk gebleven, de daling is met name in het ‘non food’
          gerealiseerd.


          W e doen dit alles niet voor ons zelf. Als Wereldwinkel Zevenhuizen-
          Moerkapelle committeren wij ons aan en geloven wij in Fair Trade.
Jaarverslag 2010                                     Pagina 3
          K ernbegrippen voor Fair Trade of eerlijke handel zijn:
           Ø Een “eerlijke” prijs voor de producenten. Deze prijs stelt de
            producent in staat om op een behoorlijke wijze te voorzien in zijn of
            haar levensonderhoud en zorgt voor continuïteit in het inkomen;
           Ø Menswaardige   arbeidsomstandigheden   en  uitsluiting  van
            kinderarbeid;
           Ø Respect voor het milieu.

          Centraal staat daarbij het opbouwen van duurzame handelsrelaties,
          investeren in productontwikkeling productiemethoden en controle op de
                 productontwikkeling, roductiemethoden
          naleving door middel van certificering. Als onderdeel van de Landelijke
          Vereniging van Wereldwinkels werken we samen om dit te kunnen
          realiseren.


          A ls Wereldwinkel Zevenhuizen Moerkapelle richten we ons op de verkoop
                   Zevenhuizen-Moerkapelle
          van eerlijke producten. Daarbij verkopen we niet alleen de producten, maar
          kennen en vertellen we de verhalen achter het product. Dat maakt de
          producten van de wereldwinkel nu zo uniek: elk product kent zijn eigen
                    ereldwinkel
          verhaal. Dat verhaal vertellen we in de winkel zelf, maar vertellen we ook
                              winkel
          aan de kinderen van de basisscholen in onze gemeente.

          Voor het jaar 2011 kennen we genoeg uitdagingen en wensen. Prioriteit één
          is de omzet vergroten. Daarnaast willen we graag een website maken, het
          automatiseren van de kassa en daarmee ook de voorraad
                                   voorraadregistratie. Ook
          een pinautomaat staat op ons wensenlijstje. Omdat we zelf niet altijd
          voldoende financiële middelen hebben om dit mogelijk te maken, gaan we
          actief op zoek naar sponsors die hieraan kunnen bijdragen. We zouden ook
          zo graag op een zichtlo
                  zichtlocatie zitten aan de Dorpsstraat, waardoor we beter
          opvallen in de winkelstraat.


          M et onze grote groep enthousiaste vrijwilligers heb ik er alle vertrouwen
          in dat ook 2011 een mooi jaar gaat worden!

          Dick van der Poort
Jaarverslag 2010                                     Pagina 4
          Samenstelling en wisselingen in 2010

          D e samenstelling van het bestuur in 2010 was:
           Ø Koos Blacquière, voorzitter tot augustus
           Ø Dick van der Poort, vice-voorzitter tot augustus, voorzitter vanaf
            augustus
           Ø Kleis Oenema, penningmeester
           Ø Wilma van Holst, algemeen bestuurslid, inkoop non food, Unicef
           Ø Plonie den Ouden, algemeen bestuurslid, winkel en vrijwilligers
            coördinator
           Ø Marion van Eerden, algemeen bestuurslid, speciale acties en Rappa
           Ø Frank Mol, tweede penningmeester, coördinator OPA

          In augustus namen we als bestuur afscheid van Koos, die na 9 jaar stopte
          met het voorzitterschap. Door zijn emigratie naar Amerika verliezen we
          jammer genoeg een actief en betrokken man.


          I n 2010 waren in totaal 32 vrijwilligers werkzaam bij de wereldwinkel,
          waarvan 26 in de winkel zelf als wereldwinkelier. We verwelkomden als
          nieuwe wereldwinkelier Anjo van Yperen en Marije Zwolle.

          Het PR team is in 2010 gestart met het versturen van de nieuwsbrief naar
          de sympathisanten. Aanmelden hiervoor kan door het sturen van een mail
          naar ‘wwzevenhuizen@gmail.com’.


          D aarnaast zijn er nog drie extra vrijwilligers, die zich bezig houden met
          de Oud Papier Actie (OPA).
Jaarverslag 2010                                     Pagina 5
          De teams in 2010

          A nneke van den Dool en Cilia Jansen verzorgen de inkoop van het food.
          Het inkoopteam non-food bestaat uit Wilma van Holst, Dineke Stikkelman,
          Marion van Eerden en Plonie den Ouden. De inkopen worden prachtig in de
          winkel geëtaleerd door Joke Penninga, Didi van Vliet en Annelies Hoos.

          De PR wordt verzorgd door het PR team, welke bestaat uit Willy Oenema
          en Dineke Stikkelman. Geregeld is zo in de lokale kranten achtergrond
          informatie gepubliceerd. De wereldwinkel onderscheidt zich vooral doordat
          elk product zijn eigen verhaal heeft. Juist de mens áchter het product
          proberen we voor het voetlicht te krijgen.

          Klussen en reparaties die noodzakelijk zijn in en om de winkel worden
          gedaan door Jaap den Ouden.


          H et Oud Papier team wordt gevormd Willem van den Haak, Piet Vermulm,
          Gert Zielhuis, Kleis Oenema en Frank Mol. Zij zorgen er steeds weer voor,
          dat de container in de Burg. Boerstraat tijdig arriveert, halen het papier
          her en der op, staan in weer en wind klaar om het papier in ontvangst te
          nemen en zorgen er voor dat de container weer opgehaald wordt.

          Kleis Oenema is de coördinator voor het grootverbruik. Ook verzorgt hij
          onze visitekaartjes, foldermateriaal, prijskaartjes, toelichting bij de
          artikelen in de winkel, etc.


          W anda Koster verzorgt samen met Dineke Stikkelman de lessen op de
          basisscholen, die 1 keer per jaar plaats vinden. Gerda Besselink maakt de
          schema’s voor de winkelvrijwilligers, zodat een ieder tijdig weet wanneer
          de winkeldienst is.
Jaarverslag 2010                                    Pagina 6
          De teams in 2010 (vervolg)

          H et grootste team is natuurlijk het team van de wereldwinkeliers zelf,
          zoals al eerder gememoreerd een van de belangrijkste pijlers van onze
          wereldwinkel.

          In 2010 is de samenstelling van dit team:
          Anjo van Yperen, Anneke van den Dool, Annelies Hoos, Bea van Baaren,
          Cilia Jansen, Didi van Vliet, Dineke Stikkelman, Ellie Brouwer, Gerda
          Besselink, Hans Verduijn, Joke Penninga, Joke van der Steen, Kleis
          Oenema, Koos Blacquière, Marije Zwolle, Marion van Eerden, Mieke van
          der Linden, Nellie Willeboordse, Nelly van der Knaap, Plonie den Ouden,
          Thea Huizer, Tine van Katwijk, Truus Buijs, Truus Schipper, Willy
          Oenema en Wilma van Holst.
          D e wereldwinkel is een organisatie die voldoet aan de gestelde eisen om
          de maatschappelijke stage te kunnen vervullen. In het kader van deze in
          het  voortgezet  onderwijs  verplichte  maatschappelijke  stage
          verwelkomden we Amber van der Poort en Mattias Verduijn, die in de
          Kerstvakantie hun eerste uren meedraaiden in de winkel.
Jaarverslag 2010                                     Pagina 7
          De activiteiten in 2010

          Er  zijn naast ‘het gewone winkelwerk’ ook nog zeer vele activiteiten
          ontplooid in het afgelopen jaar. Zo begon het nieuwe jaar met de
          uitverkoop in januari.

          Ook in de bibliotheek zijn we actief geweest. Bij de lezing van Gerbrand
          Bakker op 17 april waren we met (h)eerlijke koffie en thee aanwezig. Daar
          kregen we veel positieve reacties op.

          Natuurlijk deden we wat extra feestelijks op Valentijnsdag, Moederdag en
          Vaderdag. En stonden we met onze kraam op de markten met
          Koninginnedag, tijdens het Oogstfeest, bij een speciale beurs in
          Waddinxveen en op de Kerstmarkt.


          B ig Bang: World Fair Trade dag vierden we op 8 mei om klokslag 12:00 uur
          met een luide Big Bang en een feestelijk concert van de Zingerij op het
          plein voor onze winkel. Op deze dag stond het thema ‘Fairtrade, een wereld
          van cultuur’ centraal:
            Ø Fairtrade brengt je in contact met cultuur;
            Ø Fairtrade geeft je inzicht in gebruiken en rituelen binnen culturen;
            Ø Fairtrade producenten krijgen zo toegang tot cultuur beleving.
          Indrukwekkend is dat niet alleen de Wereldwinkel Zevenhuizen-
          Moerkapelle en alle wereldwinkels in Nederland dit vieren. Nee, honderden
          producentengroepen en importeurs wereldwijd vierden dit mee!


          O p 23 juni, midden  in het wedstrijdprogramma van het WK voetbal,
          hadden wij fraaie verrassingstasjes ter beschikking gesteld voor de in
          Zevenhuizen georganiseerde ‘Ladies Night’. Deze avond werd door velen
          bezocht en was voor ons qua PR een groot succes.

          We gaven in mei en juni les op de scholen ’t Reigerbos, Burgemeester I.J.P.
          Keijzerschool en de Nessevliet.

          En in de laatste week van oktober hielden we de Fairtrade week.
Jaarverslag 2010                                         Pagina 8
          Financiën in 2010
          Bruto omzet en marge verkoop

          D e totale omzet is in 2010 is licht gedaald ten opzichte van 2009. Het
          verloop van de afgelopen drie jaar is als volgt weer te geven:

                  Omzet in euro’s                Marge in  euro’s
            Jaar    Food   Non Food Overig1)      Totaal  Inkoop   Marge
                                         waarde   verkoop
            2010    15.439    15.843     2.374  33.656  24.959   8.697
            2009    15.457    17.374     1.952  34.784  25.658   9.126
            2008    16.562    17.674     2.557  36.793  26.796   9.997
          1)
            Overig is kerstpakketten en grootverbruik


          De daling is grotendeels toe te rekenen aan de daling in de omzet non food.
          Dat is te verklaren door de financiële crisis, waarbij onze klanten wel de
          dagelijkse boodschappen nodig hebben, maar meer de hand op de knip
          houden voor de luxere cadeau geschenken.


          A an kerstpakketten verkochten we €1.298, wat een forse stijging van
          50% is ten opzichte van 2009 (€865).

          De omzet komt in 2010 voor 62% van derden, de resterende 38% komt van
          de eigen medewerkers. In 2009 waren deze percentages 65%
          respectievelijk 35%.


          H et aantal klanten is eveneens licht gedaald ten opzichte van 2009:
                      Aantal transacties van
            Jaar        Klanten (derden)  Medewerkers     Totaal
            2010        1.945        1.262        3.207
            2009        2.093        1.269        3.362
            2008        2.114        1.395        3.509
Jaarverslag 2010                                    Pagina 9
          De gemiddelde omzet per klant is als volgt weer te geven:

                  Gemiddelde omzet per klant in euro’s
          Jaar      Klanten (derden)  Medewerkers     Totaal
          2010      11,33       10,28        10,92
          2009      11,67       10,16        11,10
          2008      11,92       10,01        11,16

          Overige omzet

          D e overige omzet bestaat uit de opbrengsten uit de Rappa kleding die wij
          in consignatie verkopen en het Unicef materiaal. Over 2010 bedroeg dit
          €217, wat in 2009 €272 was. Gezien de kosten en opbrengsten hebben we
          besloten om vanaf januari 2011 geen Rappa kleding meer te verkopen. De
          vrijvallende ruimte vullen we met extra wereldwinkel artikelen.

          Bijzondere baten
          De giften en de meeropbrengst van het oud papier zorgen ervoor dat de
          bijzondere baten €235 boven het niveau van 2009 liggen.

          Daling van kosten
          Als wereldwinkel letten we erg op de centjes en proberen waar mogelijk
          kosten te besparen, zonder dat dit ten koste gaat van de producenten.

          We bespaarden kosten aan de bijdrage Fair Support (2010: €1.050; 2009:
          €1.411) en keerden zelf minder giften uit (2010: €195; 2009: €365). Wel
          investeerden we extra in betaalde advertenties in de lokale krant (2010:
          €535; 2009: €58). Nut en noodzaak hiervan zullen we zorgvuldig
          analyseren.

          Stijging netto resultaat

          U iteindelijk stijgt het netto resultaat met 32% van €632 in 2009 naar
          €836 in 2010, waarmee we in deze tijden van economische crisis heel blij
          kunnen zijn.
Jaarverslag 2010                                      Pagina 10
               Verloop marge in euro’s
          Jaar   Marge   Overige     Bruto    Kosten    Netto
               verkoop  baten      marge          resultaat
          2010   8.697   2.060      10.757   9.921    836
          2009   9.126   1.880      11.006   10.374    632
          2008   9.997   2.252      12.249   10.300    1.949          Balans

          D e balans laat zien dat het eigen kapitaal cq reserve licht gestegen is. De
          stijging is met name veroorzaakt door:
            Ø Toename liquide middelen (+/+ 7,4%)
            Ø Terugdringen uitstaande debiteuren (-/- 12,5%)

          Het verloop van het kapitaal is:
          2010: €37.078
          2009: €36.242
          2008: €35.610


          H iermee is de financiële buffer op een uitstekend niveau gebleven.
Jaarverslag 2010                                     Pagina 11
          Nadere informatie
          Dank voor financiële bijdrage

          O nze dank gaat uit naar Transnext B.V., Interim & project management,
          wiens financiële bijdrage de geprinte versie van dit jaarverslag mogelijk
          heeft gemaakt Kijk op www.transnext.nl voor meer informatie
             gemaakt.                  informatie.

          Ook onze nieuwsbrie ontvangen?
            nze nieuwsbrief

          W ilt  u ook onze maandelijkse nieuwsbrief vol met aanbiedingen en
          achtergrondinformatie over onze producten ontvangen? Stuur dan even
          een mail naar ons. Zo blijft u goed op de hoogte van onze winkel, onze
          vrijwilligers en natuurlijk over Fair Trade.
             lligers

          Vrijwilliger worden?

          V indt u het ook leuk om vrijwilliger te worden bij onze wereldwinkel?
          Neem dan via de mail contact op met onze vrijwilligerscoördinator Plonie
          den Ouden om met haar de mogelijkheden te bespreken.

          Maatschappelijke stage

          I n dit verslag kunt u lezen, dat de Wereldwinkel Zevenhuizen
                                   Zevenhuizen-Moerkapelle
          ook jongeren ontvangt, die in het kader van de verplichte maatschappelijke
          stage een stageplaats zoeken. Mocht uw zoon/dochter (of mocht jij) dit
          ook graag willen, neem dan via de mail contact op met onze
          vrijwilligerscoördinator Plonie den Ouden, om de mogelijkheden na te gaan.

          Grootverbruik Fair Trade (h)eerlijke koffie

          G ebruikt u veel koffie? De wereldwinkel Zevenhuizen
                              Zevenhuizen-Moerkapelle levert
          graag bij u op school of kantoor. Coördinator Kleis Oenema staat u te
          woord via de telefoon (0180 – 632493) of neem via de mail contact op.

          Vragen en/of opmerkingen

          H eeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit jaarverslag,
          kunt u contact opnemen met voorzitter Dick van der Poort. Dit kan
          rechtstreeks via de telefoon (0180 - 634001) of via het algemene
          mailadres.
Jaarverslag 2010                                                              Pagina 12
          Appendix: Financiële bijlagen
           BALANS

                                     DEBET                CREDIT
                                 2010        2009        2010         2009
              Saldo vorig jaar         7.636        8.727
              Winkelinrichting nieuw       446
              Afschrijving 1/7 deel      -1.155        -1.091
           Winkelinrichting                  6.927       7.636
              Non-Food             6.982        6.487
              Food               3.586        3.434
              Grootverbruik            232         327
           Voorraad                    10.801        10.249
              Kas                 369         346
              Rabobank             2.333        3.120
              Rabo-Spaarekening         2.429        3.049
              ASN Ideaal Spaarrekenig     12.353        9.750
              Nieuwe Cadeaubonnen         365         290
              Ingenomen cadeaubonnen       135         185
              Duurzame waardekaarten        0          0
           Geldmiddelen                  17.984        16.740
           Debiteuren                      886       1.012
           Waarborgsom huur                   760        760
              Crediteuren                                281        155
              Te verrekenen met Rappa                           0         0
              Te verrekenen met Unicef                           0         0
           Schulden korte termijn                                   281         155
              Saldo vorig jaar                             36.242      35.610
              Bedrijfsresultaat                             836        632
           Reserves                                        37.078       36.242
           TOTAAL                     37.359        36.397      37.359       36.397
           STAAT VAN BATEN

                                         2010               2009
                   Winkel Food             15439             15457
                   Winkel Non Food           15843             17374
                   Kerstpakketten Food          424              203
                   Kerstpakketten Non Food        874              652
                   Grootverbruik Food          1076              1097
              Opbrengst verkopen                  33656              34784
              AF: Kostprijs van de verkopen            24959              25658
           Bruto winst                                8697                 9126
                   Rappa                      130               170
                   Unicef                      87               102
           Provisie Rappa / Unicef                          217                 272
                   Rente                      433               445
                   Subsidie                    454               454
                   Oud papier                   551               405
                   Giften                     117                56
                   Activiteiten koninginnedag           145               125
                   Activiteiten oogstfeest             65                75
                   Koffiebonus                   35                40
                   Duurzame waardekaarten              0
                   Kasverschillen                  43                 7
           Bijzondere baten                             1843                 1608
           TOTAAL BATEN                               10757               11005
Jaarverslag 2010                                            Pagina 13
          Appendix: Financiële bijlagen
           STAAT VAN LASTEN

                                    2010          2009
                 Huur              3360          3360
                 Voorschot, gas en electra   1200          1200
                 Onderhoud/kleine aankopen    151          194
              Huisvesting                  4711          4754
                 FairSupport, onderst.fee    675          818
                 Reaal, verzekering       385          383
                 Contributies en bijdragen   343          308
                 Representatie         176          103
                 Bankkosten           86           99
                 Administratiekosten       42           39
                 Telfort/Debitel, telefoon    67           79
                 Giften             195          365
              Administratie/algemene kosten         1969          2195
                 FairSupport reclamefee     375          593
                 Koninginnedag         118           93
                 Oogstfeest           43           52
                 Kerstpakketten          7           6
                 Eigen folder/akties       0           0
              Actiekosten                  542          743
              Afschrijving winkelinrichting (10%)      1155          1091
                 Verpakkingsmateriaal      676          418
                 Reclame/Promotie        535           58
                 Kerstmarkt Waddinxveen
                 Kassakortingen         21           74
                 Etalagemateriaal/cursus     30           63
              Verkoopkosten                 1262          614
                 Reisvergoedingen        115           95
                 Bezorg-/portokosten       8           14
              Inkoopkosten                  122          109
                 Uitje                         376
                 Winkelverbruik         122          125
                 Representatie          36
                 Kerstpakketjes         135          136
              Medewerkers                  293          637
                 Overdatum/verouderd       16          188
                 Breuk/beschdigd         47          30
                 Voorraadtekort         -196          12
              Afschrijving voorraad             -133          229
           TOTAAL LASTEN                       9921         10373
Jaarverslag 2010                                                            Pagina 14
          Appendix: Financiële bijlagen

           VOORRAAD

                                       2010                   2009

                                Inkoopwaarde    Verkoopwaarde     Inkoopwaarde     Verkoopwaarde

             Voorraad 1 januari           10249        14719        11102         16431
             Inkoop                 25785        35714        25376         35464
             Korting duurzame waardekaart                  0
             Afprijzingen                         679                   1492
           Subtotaal                      36034        49755       36478         50403
             Afschrijving               187         265         298          439
             Medewerkers               283         387         262          316
             Verkoop                24959        33656        25658         34784
           Totaal af                      25429        34308       26217         35539
           Adm. voorraad 31 december              10605        15447       10261         14864
           Getelde voorraad 31 december            10801        15701       10249         14719
           VOORRAADTEKORT                    -196         -254          12        145           Toelichting: bij het vaststellen van de inkoopwaarde
            Het winstpercentage wordt vastgesteld aan de hand van het subtotaal (verkoopwaarde
            min inkoopwaarde gedeeld door de verkoopwaarde).
            Dit percentage wordt gebruikt om de inkoopwaarde van de afschrijving, het eigen
            gebruik, de verkoop, de administratieve voorraad en de getelde voorraad te bepalen.
Jaarverslag 2010  Pagina 15

More Related Content

Similar to WW zevenhuizen moerkapelle jaarverslag 2010

Speel-O-Theek van het jaar 2016 info Hoogeveen
Speel-O-Theek van het jaar 2016 info HoogeveenSpeel-O-Theek van het jaar 2016 info Hoogeveen
Speel-O-Theek van het jaar 2016 info Hoogeveen
ilsedev
 
Brandexpedition Quotes
Brandexpedition QuotesBrandexpedition Quotes
Brandexpedition QuotesMartijn Arets
 
Sessie 28 Bruggen bouwen en verbindingen graven - samen werken aan goed lokaa...
Sessie 28 Bruggen bouwen en verbindingen graven - samen werken aan goed lokaa...Sessie 28 Bruggen bouwen en verbindingen graven - samen werken aan goed lokaa...
Sessie 28 Bruggen bouwen en verbindingen graven - samen werken aan goed lokaa...
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
 
Presentatie Dudok Korte Kade Def
Presentatie Dudok Korte Kade DefPresentatie Dudok Korte Kade Def
Presentatie Dudok Korte Kade Def
aadvdw
 
SHA2021_special.pdf
SHA2021_special.pdfSHA2021_special.pdf
SHA2021_special.pdf
BBPMedia1
 
CM-Nieuwsbrief-juli2014
CM-Nieuwsbrief-juli2014CM-Nieuwsbrief-juli2014
CM-Nieuwsbrief-juli2014Paul Kooij
 
De koffie en theebar in beeld 2012
De koffie en theebar in beeld 2012De koffie en theebar in beeld 2012
De koffie en theebar in beeld 2012
Van Spronsen & Partners horeca - advies
 
Do social game 20151119 def
Do social game 20151119 defDo social game 20151119 def
Do social game 20151119 def
Kelly Adegeest
 
#WorkshopWoensdag | Maak je weblog succesvoller
#WorkshopWoensdag | Maak je weblog succesvoller#WorkshopWoensdag | Maak je weblog succesvoller
#WorkshopWoensdag | Maak je weblog succesvoller
Hostnet bv
 
Groene brigade nr 4 kwartaal 4.pdf
Groene brigade nr 4 kwartaal 4.pdfGroene brigade nr 4 kwartaal 4.pdf
Groene brigade nr 4 kwartaal 4.pdf
DavePlatteel
 
doe mee! winter 2015 (1)
doe mee! winter 2015 (1)doe mee! winter 2015 (1)
doe mee! winter 2015 (1)Fanny Leseman
 
Marc soumillion - Zaken doen in nieuwe verbanden
Marc soumillion - Zaken doen in nieuwe verbandenMarc soumillion - Zaken doen in nieuwe verbanden
Marc soumillion - Zaken doen in nieuwe verbandenSanoma Belgium
 
Congresmagazine Vlaams ABVV
Congresmagazine Vlaams ABVVCongresmagazine Vlaams ABVV
Congresmagazine Vlaams ABVV
ABVV
 
SHA2023_winnaars_special.pdf
SHA2023_winnaars_special.pdfSHA2023_winnaars_special.pdf
SHA2023_winnaars_special.pdf
BBPMedia1
 
Productontwikkeling Martkeing
Productontwikkeling MartkeingProductontwikkeling Martkeing
Productontwikkeling Martkeing
Bente Verjans
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Global Green Connections
 
Communicatieplan Holland Casino
Communicatieplan Holland CasinoCommunicatieplan Holland Casino
Communicatieplan Holland Casino
tessakorner
 

Similar to WW zevenhuizen moerkapelle jaarverslag 2010 (20)

Speel-O-Theek van het jaar 2016 info Hoogeveen
Speel-O-Theek van het jaar 2016 info HoogeveenSpeel-O-Theek van het jaar 2016 info Hoogeveen
Speel-O-Theek van het jaar 2016 info Hoogeveen
 
Brandexpedition Quotes
Brandexpedition QuotesBrandexpedition Quotes
Brandexpedition Quotes
 
Press besparen 2 kopie
Press besparen 2 kopiePress besparen 2 kopie
Press besparen 2 kopie
 
Sessie 28 Bruggen bouwen en verbindingen graven - samen werken aan goed lokaa...
Sessie 28 Bruggen bouwen en verbindingen graven - samen werken aan goed lokaa...Sessie 28 Bruggen bouwen en verbindingen graven - samen werken aan goed lokaa...
Sessie 28 Bruggen bouwen en verbindingen graven - samen werken aan goed lokaa...
 
Presentatie Dudok Korte Kade Def
Presentatie Dudok Korte Kade DefPresentatie Dudok Korte Kade Def
Presentatie Dudok Korte Kade Def
 
SHA2021_special.pdf
SHA2021_special.pdfSHA2021_special.pdf
SHA2021_special.pdf
 
Presentatie_HopeMade_lr
Presentatie_HopeMade_lrPresentatie_HopeMade_lr
Presentatie_HopeMade_lr
 
CM-Nieuwsbrief-juli2014
CM-Nieuwsbrief-juli2014CM-Nieuwsbrief-juli2014
CM-Nieuwsbrief-juli2014
 
De koffie en theebar in beeld 2012
De koffie en theebar in beeld 2012De koffie en theebar in beeld 2012
De koffie en theebar in beeld 2012
 
Do social game 20151119 def
Do social game 20151119 defDo social game 20151119 def
Do social game 20151119 def
 
#WorkshopWoensdag | Maak je weblog succesvoller
#WorkshopWoensdag | Maak je weblog succesvoller#WorkshopWoensdag | Maak je weblog succesvoller
#WorkshopWoensdag | Maak je weblog succesvoller
 
Groene brigade nr 4 kwartaal 4.pdf
Groene brigade nr 4 kwartaal 4.pdfGroene brigade nr 4 kwartaal 4.pdf
Groene brigade nr 4 kwartaal 4.pdf
 
doe mee! winter 2015 (1)
doe mee! winter 2015 (1)doe mee! winter 2015 (1)
doe mee! winter 2015 (1)
 
Marc soumillion - Zaken doen in nieuwe verbanden
Marc soumillion - Zaken doen in nieuwe verbandenMarc soumillion - Zaken doen in nieuwe verbanden
Marc soumillion - Zaken doen in nieuwe verbanden
 
Congresmagazine Vlaams ABVV
Congresmagazine Vlaams ABVVCongresmagazine Vlaams ABVV
Congresmagazine Vlaams ABVV
 
SHA2023_winnaars_special.pdf
SHA2023_winnaars_special.pdfSHA2023_winnaars_special.pdf
SHA2023_winnaars_special.pdf
 
Productontwikkeling Martkeing
Productontwikkeling MartkeingProductontwikkeling Martkeing
Productontwikkeling Martkeing
 
jaarverslag 2014
jaarverslag 2014jaarverslag 2014
jaarverslag 2014
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 
Communicatieplan Holland Casino
Communicatieplan Holland CasinoCommunicatieplan Holland Casino
Communicatieplan Holland Casino
 

WW zevenhuizen moerkapelle jaarverslag 2010

 • 1. Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle Jaarverslag 2010 Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle Dorpsstraat 202D 2761 AJ Zevenhuizen 06 – 2903 2176 Email: wwzevenhuizen@gmail.com Openingstijden: Ø Woensdag 10:00 – 16:00 uur Ø Donderdag 10:00 – 16:00 uur Ø Vrijdag 10:00 – 17:00 uur Ø Zaterdag 10:00 – 16:00 uur Maart 2011
 • 2. Jaarverslag 2010 Pagina 2 Terugblik van de voorzitter H et jaar 2010 is het jaar waarin de voorzittershamer overging van Koos Blacquière naar ondergetekende. Ik kijk met heel veel voldoening terug op het afgelopen jaar. En ik ben onder de indruk gekomen van het vele werk, dat door onze vrijwilligers is gedaan. Vrijwilligers zijn zonder twijfel de pijlers waarop onze Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle draait. Ik wil dan ook beginnen door met onderstaand gedicht mijn dank uit te spreken voor de tomeloze inzet van al onze vrijwilligers: Vrijwilligerswerk Vrijwilliger zijn . . . is vrijwillig, maar niet vrijblijvend Is verbonden maar niet gebonden Is onbetaalbaar maar niet te koop Is positief denken is positief doen Met als enige doel voor jezelf en voor de ander een goed gevoel! D ankzij hun inzet, is de omzet over 2010 net boven €33.000 uitgekomen. Hoewel dat iets lager is dan de omzet over 2009, mag in het licht van de mondiale crisis deze omzet beslist bevredigend genoemd worden. De wereldwinkel als cadeauwinkel heeft natuurlijk meer last van de crisis dan de wereldwinkel als ‘supermarkt’. Dat blijkt ook uit het resultaat: de omzet ‘food’ is nagenoeg gelijk gebleven, de daling is met name in het ‘non food’ gerealiseerd. W e doen dit alles niet voor ons zelf. Als Wereldwinkel Zevenhuizen- Moerkapelle committeren wij ons aan en geloven wij in Fair Trade.
 • 3. Jaarverslag 2010 Pagina 3 K ernbegrippen voor Fair Trade of eerlijke handel zijn: Ø Een “eerlijke” prijs voor de producenten. Deze prijs stelt de producent in staat om op een behoorlijke wijze te voorzien in zijn of haar levensonderhoud en zorgt voor continuïteit in het inkomen; Ø Menswaardige arbeidsomstandigheden en uitsluiting van kinderarbeid; Ø Respect voor het milieu. Centraal staat daarbij het opbouwen van duurzame handelsrelaties, investeren in productontwikkeling productiemethoden en controle op de productontwikkeling, roductiemethoden naleving door middel van certificering. Als onderdeel van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werken we samen om dit te kunnen realiseren. A ls Wereldwinkel Zevenhuizen Moerkapelle richten we ons op de verkoop Zevenhuizen-Moerkapelle van eerlijke producten. Daarbij verkopen we niet alleen de producten, maar kennen en vertellen we de verhalen achter het product. Dat maakt de producten van de wereldwinkel nu zo uniek: elk product kent zijn eigen ereldwinkel verhaal. Dat verhaal vertellen we in de winkel zelf, maar vertellen we ook winkel aan de kinderen van de basisscholen in onze gemeente. Voor het jaar 2011 kennen we genoeg uitdagingen en wensen. Prioriteit één is de omzet vergroten. Daarnaast willen we graag een website maken, het automatiseren van de kassa en daarmee ook de voorraad voorraadregistratie. Ook een pinautomaat staat op ons wensenlijstje. Omdat we zelf niet altijd voldoende financiële middelen hebben om dit mogelijk te maken, gaan we actief op zoek naar sponsors die hieraan kunnen bijdragen. We zouden ook zo graag op een zichtlo zichtlocatie zitten aan de Dorpsstraat, waardoor we beter opvallen in de winkelstraat. M et onze grote groep enthousiaste vrijwilligers heb ik er alle vertrouwen in dat ook 2011 een mooi jaar gaat worden! Dick van der Poort
 • 4. Jaarverslag 2010 Pagina 4 Samenstelling en wisselingen in 2010 D e samenstelling van het bestuur in 2010 was: Ø Koos Blacquière, voorzitter tot augustus Ø Dick van der Poort, vice-voorzitter tot augustus, voorzitter vanaf augustus Ø Kleis Oenema, penningmeester Ø Wilma van Holst, algemeen bestuurslid, inkoop non food, Unicef Ø Plonie den Ouden, algemeen bestuurslid, winkel en vrijwilligers coördinator Ø Marion van Eerden, algemeen bestuurslid, speciale acties en Rappa Ø Frank Mol, tweede penningmeester, coördinator OPA In augustus namen we als bestuur afscheid van Koos, die na 9 jaar stopte met het voorzitterschap. Door zijn emigratie naar Amerika verliezen we jammer genoeg een actief en betrokken man. I n 2010 waren in totaal 32 vrijwilligers werkzaam bij de wereldwinkel, waarvan 26 in de winkel zelf als wereldwinkelier. We verwelkomden als nieuwe wereldwinkelier Anjo van Yperen en Marije Zwolle. Het PR team is in 2010 gestart met het versturen van de nieuwsbrief naar de sympathisanten. Aanmelden hiervoor kan door het sturen van een mail naar ‘wwzevenhuizen@gmail.com’. D aarnaast zijn er nog drie extra vrijwilligers, die zich bezig houden met de Oud Papier Actie (OPA).
 • 5. Jaarverslag 2010 Pagina 5 De teams in 2010 A nneke van den Dool en Cilia Jansen verzorgen de inkoop van het food. Het inkoopteam non-food bestaat uit Wilma van Holst, Dineke Stikkelman, Marion van Eerden en Plonie den Ouden. De inkopen worden prachtig in de winkel geëtaleerd door Joke Penninga, Didi van Vliet en Annelies Hoos. De PR wordt verzorgd door het PR team, welke bestaat uit Willy Oenema en Dineke Stikkelman. Geregeld is zo in de lokale kranten achtergrond informatie gepubliceerd. De wereldwinkel onderscheidt zich vooral doordat elk product zijn eigen verhaal heeft. Juist de mens áchter het product proberen we voor het voetlicht te krijgen. Klussen en reparaties die noodzakelijk zijn in en om de winkel worden gedaan door Jaap den Ouden. H et Oud Papier team wordt gevormd Willem van den Haak, Piet Vermulm, Gert Zielhuis, Kleis Oenema en Frank Mol. Zij zorgen er steeds weer voor, dat de container in de Burg. Boerstraat tijdig arriveert, halen het papier her en der op, staan in weer en wind klaar om het papier in ontvangst te nemen en zorgen er voor dat de container weer opgehaald wordt. Kleis Oenema is de coördinator voor het grootverbruik. Ook verzorgt hij onze visitekaartjes, foldermateriaal, prijskaartjes, toelichting bij de artikelen in de winkel, etc. W anda Koster verzorgt samen met Dineke Stikkelman de lessen op de basisscholen, die 1 keer per jaar plaats vinden. Gerda Besselink maakt de schema’s voor de winkelvrijwilligers, zodat een ieder tijdig weet wanneer de winkeldienst is.
 • 6. Jaarverslag 2010 Pagina 6 De teams in 2010 (vervolg) H et grootste team is natuurlijk het team van de wereldwinkeliers zelf, zoals al eerder gememoreerd een van de belangrijkste pijlers van onze wereldwinkel. In 2010 is de samenstelling van dit team: Anjo van Yperen, Anneke van den Dool, Annelies Hoos, Bea van Baaren, Cilia Jansen, Didi van Vliet, Dineke Stikkelman, Ellie Brouwer, Gerda Besselink, Hans Verduijn, Joke Penninga, Joke van der Steen, Kleis Oenema, Koos Blacquière, Marije Zwolle, Marion van Eerden, Mieke van der Linden, Nellie Willeboordse, Nelly van der Knaap, Plonie den Ouden, Thea Huizer, Tine van Katwijk, Truus Buijs, Truus Schipper, Willy Oenema en Wilma van Holst. D e wereldwinkel is een organisatie die voldoet aan de gestelde eisen om de maatschappelijke stage te kunnen vervullen. In het kader van deze in het voortgezet onderwijs verplichte maatschappelijke stage verwelkomden we Amber van der Poort en Mattias Verduijn, die in de Kerstvakantie hun eerste uren meedraaiden in de winkel.
 • 7. Jaarverslag 2010 Pagina 7 De activiteiten in 2010 Er zijn naast ‘het gewone winkelwerk’ ook nog zeer vele activiteiten ontplooid in het afgelopen jaar. Zo begon het nieuwe jaar met de uitverkoop in januari. Ook in de bibliotheek zijn we actief geweest. Bij de lezing van Gerbrand Bakker op 17 april waren we met (h)eerlijke koffie en thee aanwezig. Daar kregen we veel positieve reacties op. Natuurlijk deden we wat extra feestelijks op Valentijnsdag, Moederdag en Vaderdag. En stonden we met onze kraam op de markten met Koninginnedag, tijdens het Oogstfeest, bij een speciale beurs in Waddinxveen en op de Kerstmarkt. B ig Bang: World Fair Trade dag vierden we op 8 mei om klokslag 12:00 uur met een luide Big Bang en een feestelijk concert van de Zingerij op het plein voor onze winkel. Op deze dag stond het thema ‘Fairtrade, een wereld van cultuur’ centraal: Ø Fairtrade brengt je in contact met cultuur; Ø Fairtrade geeft je inzicht in gebruiken en rituelen binnen culturen; Ø Fairtrade producenten krijgen zo toegang tot cultuur beleving. Indrukwekkend is dat niet alleen de Wereldwinkel Zevenhuizen- Moerkapelle en alle wereldwinkels in Nederland dit vieren. Nee, honderden producentengroepen en importeurs wereldwijd vierden dit mee! O p 23 juni, midden in het wedstrijdprogramma van het WK voetbal, hadden wij fraaie verrassingstasjes ter beschikking gesteld voor de in Zevenhuizen georganiseerde ‘Ladies Night’. Deze avond werd door velen bezocht en was voor ons qua PR een groot succes. We gaven in mei en juni les op de scholen ’t Reigerbos, Burgemeester I.J.P. Keijzerschool en de Nessevliet. En in de laatste week van oktober hielden we de Fairtrade week.
 • 8. Jaarverslag 2010 Pagina 8 Financiën in 2010 Bruto omzet en marge verkoop D e totale omzet is in 2010 is licht gedaald ten opzichte van 2009. Het verloop van de afgelopen drie jaar is als volgt weer te geven: Omzet in euro’s Marge in euro’s Jaar Food Non Food Overig1) Totaal Inkoop Marge waarde verkoop 2010 15.439 15.843 2.374 33.656 24.959 8.697 2009 15.457 17.374 1.952 34.784 25.658 9.126 2008 16.562 17.674 2.557 36.793 26.796 9.997 1) Overig is kerstpakketten en grootverbruik De daling is grotendeels toe te rekenen aan de daling in de omzet non food. Dat is te verklaren door de financiële crisis, waarbij onze klanten wel de dagelijkse boodschappen nodig hebben, maar meer de hand op de knip houden voor de luxere cadeau geschenken. A an kerstpakketten verkochten we €1.298, wat een forse stijging van 50% is ten opzichte van 2009 (€865). De omzet komt in 2010 voor 62% van derden, de resterende 38% komt van de eigen medewerkers. In 2009 waren deze percentages 65% respectievelijk 35%. H et aantal klanten is eveneens licht gedaald ten opzichte van 2009: Aantal transacties van Jaar Klanten (derden) Medewerkers Totaal 2010 1.945 1.262 3.207 2009 2.093 1.269 3.362 2008 2.114 1.395 3.509
 • 9. Jaarverslag 2010 Pagina 9 De gemiddelde omzet per klant is als volgt weer te geven: Gemiddelde omzet per klant in euro’s Jaar Klanten (derden) Medewerkers Totaal 2010 11,33 10,28 10,92 2009 11,67 10,16 11,10 2008 11,92 10,01 11,16 Overige omzet D e overige omzet bestaat uit de opbrengsten uit de Rappa kleding die wij in consignatie verkopen en het Unicef materiaal. Over 2010 bedroeg dit €217, wat in 2009 €272 was. Gezien de kosten en opbrengsten hebben we besloten om vanaf januari 2011 geen Rappa kleding meer te verkopen. De vrijvallende ruimte vullen we met extra wereldwinkel artikelen. Bijzondere baten De giften en de meeropbrengst van het oud papier zorgen ervoor dat de bijzondere baten €235 boven het niveau van 2009 liggen. Daling van kosten Als wereldwinkel letten we erg op de centjes en proberen waar mogelijk kosten te besparen, zonder dat dit ten koste gaat van de producenten. We bespaarden kosten aan de bijdrage Fair Support (2010: €1.050; 2009: €1.411) en keerden zelf minder giften uit (2010: €195; 2009: €365). Wel investeerden we extra in betaalde advertenties in de lokale krant (2010: €535; 2009: €58). Nut en noodzaak hiervan zullen we zorgvuldig analyseren. Stijging netto resultaat U iteindelijk stijgt het netto resultaat met 32% van €632 in 2009 naar €836 in 2010, waarmee we in deze tijden van economische crisis heel blij kunnen zijn.
 • 10. Jaarverslag 2010 Pagina 10 Verloop marge in euro’s Jaar Marge Overige Bruto Kosten Netto verkoop baten marge resultaat 2010 8.697 2.060 10.757 9.921 836 2009 9.126 1.880 11.006 10.374 632 2008 9.997 2.252 12.249 10.300 1.949 Balans D e balans laat zien dat het eigen kapitaal cq reserve licht gestegen is. De stijging is met name veroorzaakt door: Ø Toename liquide middelen (+/+ 7,4%) Ø Terugdringen uitstaande debiteuren (-/- 12,5%) Het verloop van het kapitaal is: 2010: €37.078 2009: €36.242 2008: €35.610 H iermee is de financiële buffer op een uitstekend niveau gebleven.
 • 11. Jaarverslag 2010 Pagina 11 Nadere informatie Dank voor financiële bijdrage O nze dank gaat uit naar Transnext B.V., Interim & project management, wiens financiële bijdrage de geprinte versie van dit jaarverslag mogelijk heeft gemaakt Kijk op www.transnext.nl voor meer informatie gemaakt. informatie. Ook onze nieuwsbrie ontvangen? nze nieuwsbrief W ilt u ook onze maandelijkse nieuwsbrief vol met aanbiedingen en achtergrondinformatie over onze producten ontvangen? Stuur dan even een mail naar ons. Zo blijft u goed op de hoogte van onze winkel, onze vrijwilligers en natuurlijk over Fair Trade. lligers Vrijwilliger worden? V indt u het ook leuk om vrijwilliger te worden bij onze wereldwinkel? Neem dan via de mail contact op met onze vrijwilligerscoördinator Plonie den Ouden om met haar de mogelijkheden te bespreken. Maatschappelijke stage I n dit verslag kunt u lezen, dat de Wereldwinkel Zevenhuizen Zevenhuizen-Moerkapelle ook jongeren ontvangt, die in het kader van de verplichte maatschappelijke stage een stageplaats zoeken. Mocht uw zoon/dochter (of mocht jij) dit ook graag willen, neem dan via de mail contact op met onze vrijwilligerscoördinator Plonie den Ouden, om de mogelijkheden na te gaan. Grootverbruik Fair Trade (h)eerlijke koffie G ebruikt u veel koffie? De wereldwinkel Zevenhuizen Zevenhuizen-Moerkapelle levert graag bij u op school of kantoor. Coördinator Kleis Oenema staat u te woord via de telefoon (0180 – 632493) of neem via de mail contact op. Vragen en/of opmerkingen H eeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit jaarverslag, kunt u contact opnemen met voorzitter Dick van der Poort. Dit kan rechtstreeks via de telefoon (0180 - 634001) of via het algemene mailadres.
 • 12. Jaarverslag 2010 Pagina 12 Appendix: Financiële bijlagen BALANS DEBET CREDIT 2010 2009 2010 2009 Saldo vorig jaar 7.636 8.727 Winkelinrichting nieuw 446 Afschrijving 1/7 deel -1.155 -1.091 Winkelinrichting 6.927 7.636 Non-Food 6.982 6.487 Food 3.586 3.434 Grootverbruik 232 327 Voorraad 10.801 10.249 Kas 369 346 Rabobank 2.333 3.120 Rabo-Spaarekening 2.429 3.049 ASN Ideaal Spaarrekenig 12.353 9.750 Nieuwe Cadeaubonnen 365 290 Ingenomen cadeaubonnen 135 185 Duurzame waardekaarten 0 0 Geldmiddelen 17.984 16.740 Debiteuren 886 1.012 Waarborgsom huur 760 760 Crediteuren 281 155 Te verrekenen met Rappa 0 0 Te verrekenen met Unicef 0 0 Schulden korte termijn 281 155 Saldo vorig jaar 36.242 35.610 Bedrijfsresultaat 836 632 Reserves 37.078 36.242 TOTAAL 37.359 36.397 37.359 36.397 STAAT VAN BATEN 2010 2009 Winkel Food 15439 15457 Winkel Non Food 15843 17374 Kerstpakketten Food 424 203 Kerstpakketten Non Food 874 652 Grootverbruik Food 1076 1097 Opbrengst verkopen 33656 34784 AF: Kostprijs van de verkopen 24959 25658 Bruto winst 8697 9126 Rappa 130 170 Unicef 87 102 Provisie Rappa / Unicef 217 272 Rente 433 445 Subsidie 454 454 Oud papier 551 405 Giften 117 56 Activiteiten koninginnedag 145 125 Activiteiten oogstfeest 65 75 Koffiebonus 35 40 Duurzame waardekaarten 0 Kasverschillen 43 7 Bijzondere baten 1843 1608 TOTAAL BATEN 10757 11005
 • 13. Jaarverslag 2010 Pagina 13 Appendix: Financiële bijlagen STAAT VAN LASTEN 2010 2009 Huur 3360 3360 Voorschot, gas en electra 1200 1200 Onderhoud/kleine aankopen 151 194 Huisvesting 4711 4754 FairSupport, onderst.fee 675 818 Reaal, verzekering 385 383 Contributies en bijdragen 343 308 Representatie 176 103 Bankkosten 86 99 Administratiekosten 42 39 Telfort/Debitel, telefoon 67 79 Giften 195 365 Administratie/algemene kosten 1969 2195 FairSupport reclamefee 375 593 Koninginnedag 118 93 Oogstfeest 43 52 Kerstpakketten 7 6 Eigen folder/akties 0 0 Actiekosten 542 743 Afschrijving winkelinrichting (10%) 1155 1091 Verpakkingsmateriaal 676 418 Reclame/Promotie 535 58 Kerstmarkt Waddinxveen Kassakortingen 21 74 Etalagemateriaal/cursus 30 63 Verkoopkosten 1262 614 Reisvergoedingen 115 95 Bezorg-/portokosten 8 14 Inkoopkosten 122 109 Uitje 376 Winkelverbruik 122 125 Representatie 36 Kerstpakketjes 135 136 Medewerkers 293 637 Overdatum/verouderd 16 188 Breuk/beschdigd 47 30 Voorraadtekort -196 12 Afschrijving voorraad -133 229 TOTAAL LASTEN 9921 10373
 • 14. Jaarverslag 2010 Pagina 14 Appendix: Financiële bijlagen VOORRAAD 2010 2009 Inkoopwaarde Verkoopwaarde Inkoopwaarde Verkoopwaarde Voorraad 1 januari 10249 14719 11102 16431 Inkoop 25785 35714 25376 35464 Korting duurzame waardekaart 0 Afprijzingen 679 1492 Subtotaal 36034 49755 36478 50403 Afschrijving 187 265 298 439 Medewerkers 283 387 262 316 Verkoop 24959 33656 25658 34784 Totaal af 25429 34308 26217 35539 Adm. voorraad 31 december 10605 15447 10261 14864 Getelde voorraad 31 december 10801 15701 10249 14719 VOORRAADTEKORT -196 -254 12 145 Toelichting: bij het vaststellen van de inkoopwaarde Het winstpercentage wordt vastgesteld aan de hand van het subtotaal (verkoopwaarde min inkoopwaarde gedeeld door de verkoopwaarde). Dit percentage wordt gebruikt om de inkoopwaarde van de afschrijving, het eigen gebruik, de verkoop, de administratieve voorraad en de getelde voorraad te bepalen.
 • 15. Jaarverslag 2010 Pagina 15