SlideShare a Scribd company logo
TURVALLISTA AIKUISTA ETSIMÄSSÄ -
UUSI MALLI VÄKIVALTAA
PERHEESSÄÄN KOHDANNEIDEN
LASTEN AUTTAMISEEN
LASTEN SUOJELUN KESÄPÄIVÄT 14.6.2016
Hanna Lahtinen 6/2016
LÄHISUHDEVÄKIVALLAN VAIKUTUKSET LAPSEEN?
• VAIKUTUKSET OVAT AINA YKSILÖLLISIÄ JA ERILAISIA ERI IKÄISILLÄ
LAPSILLA.
• VOIVAT NÄKYÄ KÄYTTÄYTYMISESSÄ, TUNNETASOLLA, FYYSISINÄ
OIREINA, KOGNITIIVISESSA SUORIUTUMISESSA, SOSIAALISISSA
SUHTEISSA.
• LISÄÄ RISKIÄ, ETTÄ MYÖS LAPSEEN KOHDISTUU VÄKIVALTAA.
Hanna Lahtinen 6/2016
VÄKIVALTAA NÄHNEET LAPSET
TAUSTA
• SELVIYTYMISKEINOJA ON MONIA, ESIMERKIKSI HYVÄT
KAVERISUHTEET, HARRASTUKSET JA ITSETUNTO VAIKUTTAVAT, MUTTA
TUTKIMUSTEN POHJALTA ENITEN SELVIYTYMISEEN VAIKUTTAA
LÄHEISEN AIKUISEN TUKI
PARHAITEN SELVIÄVÄT NE LAPSET, JOILLA ON OLLUT EDES YKSI
TURVALLINEN AIKUINEN LAPSUUDESSAAN
Hanna Lahtinen 6/2016
MITÄ KEINOJA MEILLÄ JO ON?
• TRAPPAN
• PERHENEUVOLAT
• TURVAKOTI
• PSYKOTERAPIA (YKSILÖ- JA PERHETERAPIAT)
• ERIKOISSAIRAANHOITO
• ENTÄ NE LAPSET, JOILLE NÄISTÄ MIKÄÄN EI SOVELLU?
Hanna Lahtinen 6/2016
UUSI MALLI
• PALVELUTARPEEN ARVIOINNIN YHTEYDESSÄ LAPSELLE NIMETÄÄN OMA TYÖNTEKIJÄ (= LAPSEN
TYÖNTEKIJÄ) JA LAPSEN LÄHIPIIRISTÄ SOPIVA TURVALLINEN AIKUINEN, JONKA KANSSA
LAPSEN TYÖNTEKIJÄ TEKEE YHTEISTYÖTÄ.
• TURVALLISEN AIKUISEN VALINTA HUOLELLA: KUKA ON MAHDOLLISIMMAN NEUTRAALI
HENKILÖ, KENEEN LAPSI VOI LUOTTAA JA KENELLÄ TODELLINEN MAHDOLLISUUS TUKEA?
• TAVOITTEENALUODA TURVALLISUUTTA LAPSEN YMPÄRILLE, TUNNISTAA AJOISSA
MAHDOLLINEN HOIDON TARVE JA REAGOIDA NOPEASTI MUUTTUVIIN TILANTEISIIN.
Hanna Lahtinen 6/2016
LAPSEN TYÖNTEKIJÄ
• TYÖSKENTELY PERUSTUU VAPAAEHTOISUUTEEN.
• LAPSEN TYÖNTEKIJÄ VOI OLLA ESIM. VARHAISEN TUEN TAI LASTENSUOJELUN
PERHETYÖN PERHETYÖNTEKIJÄ
• TEKEE TIIVIISTI YHTEISTYÖTÄ MUIDEN PERHEEN KANSSA TYÖSKENTELEVIEN
AMMATTILAISTEN KANSSA: SÄÄNNÖLLISET PUHELINKONTAKTIT JA TARVITTAVAT
PALAVERIT.
• TEKEE YHTEISTYÖTÄ LAPSEN LÄHIPIIRISTÄ LÖYTYVÄN TURVALLISEN AIKUISEN KANSSA
JA ON TAUSTATUKENA TÄLLE AIKUISELLE. TARKOITUKSENA ON YHDESSÄ MIETTIÄ JA
SOPIA, MITEN LAPSELLE VOI OLLA APUNA JA TUKENA.
Hanna Lahtinen 6/2016
LAPSEN TYÖNTEKIJÄ
TURVALLISEN AIKUISEN KANSSA TYÖSKENTELY:
• MIETITÄÄN YHDESSÄ KESKUSTELLEN MILLAISTA TUKEA LAPSI TARVITSEE JA MIKÄ ON
LAPSELLE TÄRKEÄÄ, MISTÄ HÄN PITÄÄ JA MITEN VOI VAHVISTAA LAPSEN OMIA
SELVIYTYMISKEINOJA?
• MIETITÄÄN YHDESSÄ ERILAISIA TAPOJA OLLA TUKENA ARJESSA
• MIETITÄÄN MITÄ OVAT MAHDOLLISET ONGELMAT / MITÄ VAIKEUKSIA VOI TULLA ETEEN JA
MITEN NÄMÄ TILANTEET RATKAISTAAN
• TARPEEN MUKAAN KONSULTOIDAAN LAPSEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ
Hanna Lahtinen 6/2016
LAPSEN TYÖNTEKIJÄ
• TEKEE YHTEISTYÖTÄ MYÖS VANHEMPIEN KANSSA, JOTTA KUULEE MYÖS AIKUISILTA MITÄ PERHEELLE
KUULUU JA MITÄ LAPSEN ELÄMÄSSÄ TAPAHTUU. ERITYISESTI ALUSSA ON HYVÄ TAVATA LASTA
YHDESSÄ VANHEMMAN KANSSA, JOTTA VOIDAAN YHDESSÄ TEHDÄ SUUNNITELMA TAPAAMISISTA.
• LAPSELLA PITÄÄ OLLA LUPA PUHUA, VANHEMMAN/VANHEMPIEN ON TÄRKEÄ SANOA SE ÄÄNEEN.
• VÄHINTÄÄN 3-5 TAPAAMISTA LAPSEN KANSSA KOTONA TAI TYÖPISTEELLÄ.
• KÄYTTÄÄ YHDESSÄ MIETITTYJÄ TYÖVÄLINEITÄ JA ETENEMISTAPAA HARKITEN LAPSEN TARPEIDEN JA
TILANTEEN MUKAAN.
• SEURAA JA ARVIOI LAPSEN TILANNETTA. HUOLEHTII, ETTÄ LAPSI OHJAUTUU ETEENPÄIN, JOS
TUKITOIMET EIVÄT RIITÄ. KONSULTOI SAIRAANHOITAJAA, LÄÄKÄRIÄ TAI PSYKOLOGIA, JOTTA
HOITOA TARVITSEVAT OHJAUTUVAT ETEENPÄIN.
Hanna Lahtinen 6/2016
LAPSEN TYÖNTEKIJÄ
ESIMERKKI LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELYSTÄ:
1. TUTUSTUMINEN
2. TURVASUUNNITELMAN TEKEMINEN LAPSEN KANSSA
3. TAPAHTUNEEN SYSTEMAATTINEN LÄPI KÄYMINEN
4. PALAAMINEN EDELLISEEN KERTAAN JA PSYKOEDUKAATIO
5. SELVIYTYMISKEINOJEN VAHVISTAMINEN
Hanna Lahtinen 6/2016
TUTUSTUMINEN
ON TÄRKEÄÄ VALITA ITSELLE LUONTEVILTA TUNTUVAT JA LAPSELLE MIELUISAT SEKÄ HÄNEN
KEHITYSTASOLLEEN SOPIVAT VÄLINEET. TUTUSTUMISEEN TARVITTAVA AIKA VAIHTELEE, VOI KÄYTTÄÄ
USEAMPIA KERTOJA!
 LAUTAPELIT –ONKO LAPSELLA SUOSIKKIA?
 VAHVUUSKORTIT,STONES KORTIT, ELÄMÄN TÄRKEÄT ASIAT KORTIT JNE.
 PIIRTÄMINEN, LEIPOMINEN TAI MUU YHTEINEN TEKEMINEN
 TUNNE- JA TURVATAITOJA LAPSILLE, UUSI PAINOS (2015), S. 29-50
 HTTP://WWW.JAMK.FI/FI/TUTKIMUS-JA-KEHITYS/PROJEKTIT/TUNNE--JA-TURVATAIDOT/MATERIAALIA/
 NUORTEN KANSSA: MUN STOORI –KORTIT, TURVATAITOJA NUORILLE –HARJOITUKSET, ESIM. MIELIKUVIA
MINUSTA S. 32
(HTTP://WWW.JULKARI.FI/BITSTREAM/HANDLE/10024/90817/OPAS_21%20_VERKKO.PDF?SEQUENCE=1)
 LUOVUUDEN KÄYTTÖ SALLITTU
Hanna Lahtinen 6/2016
TURVASUUNNITELMA
TURVASUUNNITELMAN TEKEMINEN LAPSEN KANSSA. TODETAAN, ETTÄ LAPSELLA ON OLLUT ELÄMÄSSÄÄN
PELOTTAVIA TILANTEITA. TURVASUUNNITELMA TEHDÄÄN, ETTÄ TUNTUISI TURVALLISEMMALTA JATKOSSA.
KUUNNELLAAN, JOS LAPSELLA ON TARVETTA PUHUA TAPAHTUMISTA. LAPSI SAA KERTOA MITÄ HALUAA.
 SENSITIIVISYYS, LAPSEN EHDOILLA ETENEMINEN
 TURVASUUNNITELMIA:
 HTTPS://WWW.TURVAKOTI.NET/SITE/?LAN=1&PAGE_ID=22
 HTTP://WWW.VIOLARY.FI/PROJECT/EPAILY-LAPSEN-KALTOINKOHTELUSTA-SIJAISPERHEESSA-
TUNNISTAMISEN-JA-PUUTTUMISEN-TOIMINTAMALLI/ (S.30-32, TÄÄLLÄ VINKKEJÄ MYÖS
TURVALLISUUDESTA KESKUSTELUUN LAPSEN KANSSA)
 HTTP://NUORET.RIKU.FI/TIETOA-NUORELLE-RIKOKSEN-UHRILLE/TURVAOHJEITA/TURVASUUNNITELMA/
 KESKUSTELUA TURVALLISUUDESTA (KS. EDELLÄ MAINITUT LINKIT JA TUNNE- JA TURVATAITOJA OPAS)
Hanna Lahtinen 6/2016
TAPAHTUMA
SYSTEMAATTINEN LÄPI KÄYMINEN
• TÄRKEÄÄ EDETÄ LAPSEN EHDOILLA: EI PAKOTETA PUHUMAAN, MUTTA TUODAAN ESILLE, ETTÄ
OLLAAN VALMIITA KUULEMAAN LAPSEN KERTOMUS TAPAHTUMISTA. PUHUTAAN SIITÄ, ETTÄ YLEENSÄ
PUHUMINEN AUTTAA JA OLO HELPOTTUU. ”KUN ENSIN MUISTELEE, ON HELPOMPI UNOHTAA”.
• TÄMÄ ON MAHDOLLISTA VASTA SITTEN, KUN LAPSEN KANSSA ON PÄÄSSYT HYVÄÄN
YHTEISTYÖHÖN.
• PUHUTAAN VÄKIVALLASTA SUORAAN, EI KIERTOILMAISUIN.
• IDEANA ON TARJOTA LAPSELLE MAHDOLLISUUS KÄSITELLÄ TAPAHTUMAA/TAPAHTUMIA.
• ON MAHDOLLISTA, ETTEI LAPSI HALUA PUHUA. SILLOIN VOIDAAN KESKITTYÄ LAPSEN
SELVIYTYMISKEINOJEN VAHVISTAMISEEN.
Hanna Lahtinen 6/2016
PSYKOEDUKAATIO
• PALATAANEDELLISEEN KERTAAN: MILTÄ TUNTUI JÄLKEENPÄIN? JÄIKÖ JOKU ASIA
VAIVAAMAAN? TÄRKEÄÄ ANTAA TILAA LAPSEN ESIIN OTTAMILLE ASIOILLE.
• PSYKOEDUKATIIVINEN TUKI
 NETTITURVAKODIN MATERIAALIT
 TUNNE- JA TURVATAITOJA LAPSILLE, TURVALLINEN KOTI, S. 180-184.
 LAPSEN IKÄTASO HUOMIOIDEN KORTIT, KIRJAT JA ELOKUVAT
 TEHDÄÄN SEN VERRAN KUIN EHDITÄÄN JA TARPEENMUKAISESTI JATKETAANSEURAAVALLA
KERRALLA.
Hanna Lahtinen 6/2016
SELVIYTYMISEN TUKEMINEN
• TUNNE- JA TURVATAITO –OPPAAN MATERIAALIEN HYÖDYNTÄMINEN SOVELTUVIN OSIN ESIM.
PELOISTA PUHUMISEEN JA TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEEN. ESIM:
• TURVAPASSI (S. 97)
• SELVIYTYMISREPPU (S. 56)
• MINÄ JA TURVAVERKKONI TAI MINÄ JA TÄRKEÄT IHMISENI (S. 95-96)
• KUUSIOSAINEN SELVIYTYMISTARINA (KIRJASTA AYALON, 1995. SELVIYDYN!)
• COPE -KORTIT
Hanna Lahtinen 6/2016
KÄYTÄNNÖN ASIOITA
• TYÖVÄLINEET OVAT HELPOSTI SAATAVILLA YHTEISESTI SOVITUISSA PAIKOISSA.
• TYÖSKENTELYMALLIA KEHITETÄÄN AKTIIVISESTI!
• EI VAADI RESURSSIEN LISÄÄMISTÄ, EIKÄ PITKÄÄ KOULUTUSTA.
• TOIMINNALLISIA VÄLINEITÄ SAA TILATTUA ESIM. PESÄPUU RY:N, PELASTAKAA LAPSET RY:N JA
TOIMINTAPUU RY:N VERKKOKAUPOISTA. ERILAISTEN KORTTISARJOJEN ESITTELY:
HTTP://WWW.KSSOTU.FI/VERSOVA/MEDIA/DOCS/TOIMINNALLISET_VAELINEET.PDF
• ENNEN KUIN KÄYTÄT MATERIAALEJA JA VÄLINEITÄ, TUTUSTU NIIHIN HUOLELLA ENSIN ITSE!
Hanna Lahtinen 6/2016
KIITOS!
HANNA LAHTINEN,
PSYKOLOGI, NUOREMPI TUTKIJA
HANNALAH@UEF.FI TAI HANNALAHTINEN@HOTMAIL.COM
P. 044 500 2801
Hanna Lahtinen 6/2016

More Related Content

More from Lastensuojelun Keskusliitto

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Lastensuojelun Keskusliitto
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto (20)

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
 

Turvallista aikuista etsimässä uusi malli väkivaltaa perheessään kohdanneiden lasten auttamiseen

 • 1. TURVALLISTA AIKUISTA ETSIMÄSSÄ - UUSI MALLI VÄKIVALTAA PERHEESSÄÄN KOHDANNEIDEN LASTEN AUTTAMISEEN LASTEN SUOJELUN KESÄPÄIVÄT 14.6.2016 Hanna Lahtinen 6/2016
 • 2. LÄHISUHDEVÄKIVALLAN VAIKUTUKSET LAPSEEN? • VAIKUTUKSET OVAT AINA YKSILÖLLISIÄ JA ERILAISIA ERI IKÄISILLÄ LAPSILLA. • VOIVAT NÄKYÄ KÄYTTÄYTYMISESSÄ, TUNNETASOLLA, FYYSISINÄ OIREINA, KOGNITIIVISESSA SUORIUTUMISESSA, SOSIAALISISSA SUHTEISSA. • LISÄÄ RISKIÄ, ETTÄ MYÖS LAPSEEN KOHDISTUU VÄKIVALTAA. Hanna Lahtinen 6/2016
 • 3. VÄKIVALTAA NÄHNEET LAPSET TAUSTA • SELVIYTYMISKEINOJA ON MONIA, ESIMERKIKSI HYVÄT KAVERISUHTEET, HARRASTUKSET JA ITSETUNTO VAIKUTTAVAT, MUTTA TUTKIMUSTEN POHJALTA ENITEN SELVIYTYMISEEN VAIKUTTAA LÄHEISEN AIKUISEN TUKI PARHAITEN SELVIÄVÄT NE LAPSET, JOILLA ON OLLUT EDES YKSI TURVALLINEN AIKUINEN LAPSUUDESSAAN Hanna Lahtinen 6/2016
 • 4. MITÄ KEINOJA MEILLÄ JO ON? • TRAPPAN • PERHENEUVOLAT • TURVAKOTI • PSYKOTERAPIA (YKSILÖ- JA PERHETERAPIAT) • ERIKOISSAIRAANHOITO • ENTÄ NE LAPSET, JOILLE NÄISTÄ MIKÄÄN EI SOVELLU? Hanna Lahtinen 6/2016
 • 5. UUSI MALLI • PALVELUTARPEEN ARVIOINNIN YHTEYDESSÄ LAPSELLE NIMETÄÄN OMA TYÖNTEKIJÄ (= LAPSEN TYÖNTEKIJÄ) JA LAPSEN LÄHIPIIRISTÄ SOPIVA TURVALLINEN AIKUINEN, JONKA KANSSA LAPSEN TYÖNTEKIJÄ TEKEE YHTEISTYÖTÄ. • TURVALLISEN AIKUISEN VALINTA HUOLELLA: KUKA ON MAHDOLLISIMMAN NEUTRAALI HENKILÖ, KENEEN LAPSI VOI LUOTTAA JA KENELLÄ TODELLINEN MAHDOLLISUUS TUKEA? • TAVOITTEENALUODA TURVALLISUUTTA LAPSEN YMPÄRILLE, TUNNISTAA AJOISSA MAHDOLLINEN HOIDON TARVE JA REAGOIDA NOPEASTI MUUTTUVIIN TILANTEISIIN. Hanna Lahtinen 6/2016
 • 6. LAPSEN TYÖNTEKIJÄ • TYÖSKENTELY PERUSTUU VAPAAEHTOISUUTEEN. • LAPSEN TYÖNTEKIJÄ VOI OLLA ESIM. VARHAISEN TUEN TAI LASTENSUOJELUN PERHETYÖN PERHETYÖNTEKIJÄ • TEKEE TIIVIISTI YHTEISTYÖTÄ MUIDEN PERHEEN KANSSA TYÖSKENTELEVIEN AMMATTILAISTEN KANSSA: SÄÄNNÖLLISET PUHELINKONTAKTIT JA TARVITTAVAT PALAVERIT. • TEKEE YHTEISTYÖTÄ LAPSEN LÄHIPIIRISTÄ LÖYTYVÄN TURVALLISEN AIKUISEN KANSSA JA ON TAUSTATUKENA TÄLLE AIKUISELLE. TARKOITUKSENA ON YHDESSÄ MIETTIÄ JA SOPIA, MITEN LAPSELLE VOI OLLA APUNA JA TUKENA. Hanna Lahtinen 6/2016
 • 7. LAPSEN TYÖNTEKIJÄ TURVALLISEN AIKUISEN KANSSA TYÖSKENTELY: • MIETITÄÄN YHDESSÄ KESKUSTELLEN MILLAISTA TUKEA LAPSI TARVITSEE JA MIKÄ ON LAPSELLE TÄRKEÄÄ, MISTÄ HÄN PITÄÄ JA MITEN VOI VAHVISTAA LAPSEN OMIA SELVIYTYMISKEINOJA? • MIETITÄÄN YHDESSÄ ERILAISIA TAPOJA OLLA TUKENA ARJESSA • MIETITÄÄN MITÄ OVAT MAHDOLLISET ONGELMAT / MITÄ VAIKEUKSIA VOI TULLA ETEEN JA MITEN NÄMÄ TILANTEET RATKAISTAAN • TARPEEN MUKAAN KONSULTOIDAAN LAPSEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ Hanna Lahtinen 6/2016
 • 8. LAPSEN TYÖNTEKIJÄ • TEKEE YHTEISTYÖTÄ MYÖS VANHEMPIEN KANSSA, JOTTA KUULEE MYÖS AIKUISILTA MITÄ PERHEELLE KUULUU JA MITÄ LAPSEN ELÄMÄSSÄ TAPAHTUU. ERITYISESTI ALUSSA ON HYVÄ TAVATA LASTA YHDESSÄ VANHEMMAN KANSSA, JOTTA VOIDAAN YHDESSÄ TEHDÄ SUUNNITELMA TAPAAMISISTA. • LAPSELLA PITÄÄ OLLA LUPA PUHUA, VANHEMMAN/VANHEMPIEN ON TÄRKEÄ SANOA SE ÄÄNEEN. • VÄHINTÄÄN 3-5 TAPAAMISTA LAPSEN KANSSA KOTONA TAI TYÖPISTEELLÄ. • KÄYTTÄÄ YHDESSÄ MIETITTYJÄ TYÖVÄLINEITÄ JA ETENEMISTAPAA HARKITEN LAPSEN TARPEIDEN JA TILANTEEN MUKAAN. • SEURAA JA ARVIOI LAPSEN TILANNETTA. HUOLEHTII, ETTÄ LAPSI OHJAUTUU ETEENPÄIN, JOS TUKITOIMET EIVÄT RIITÄ. KONSULTOI SAIRAANHOITAJAA, LÄÄKÄRIÄ TAI PSYKOLOGIA, JOTTA HOITOA TARVITSEVAT OHJAUTUVAT ETEENPÄIN. Hanna Lahtinen 6/2016
 • 9. LAPSEN TYÖNTEKIJÄ ESIMERKKI LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELYSTÄ: 1. TUTUSTUMINEN 2. TURVASUUNNITELMAN TEKEMINEN LAPSEN KANSSA 3. TAPAHTUNEEN SYSTEMAATTINEN LÄPI KÄYMINEN 4. PALAAMINEN EDELLISEEN KERTAAN JA PSYKOEDUKAATIO 5. SELVIYTYMISKEINOJEN VAHVISTAMINEN Hanna Lahtinen 6/2016
 • 10. TUTUSTUMINEN ON TÄRKEÄÄ VALITA ITSELLE LUONTEVILTA TUNTUVAT JA LAPSELLE MIELUISAT SEKÄ HÄNEN KEHITYSTASOLLEEN SOPIVAT VÄLINEET. TUTUSTUMISEEN TARVITTAVA AIKA VAIHTELEE, VOI KÄYTTÄÄ USEAMPIA KERTOJA!  LAUTAPELIT –ONKO LAPSELLA SUOSIKKIA?  VAHVUUSKORTIT,STONES KORTIT, ELÄMÄN TÄRKEÄT ASIAT KORTIT JNE.  PIIRTÄMINEN, LEIPOMINEN TAI MUU YHTEINEN TEKEMINEN  TUNNE- JA TURVATAITOJA LAPSILLE, UUSI PAINOS (2015), S. 29-50  HTTP://WWW.JAMK.FI/FI/TUTKIMUS-JA-KEHITYS/PROJEKTIT/TUNNE--JA-TURVATAIDOT/MATERIAALIA/  NUORTEN KANSSA: MUN STOORI –KORTIT, TURVATAITOJA NUORILLE –HARJOITUKSET, ESIM. MIELIKUVIA MINUSTA S. 32 (HTTP://WWW.JULKARI.FI/BITSTREAM/HANDLE/10024/90817/OPAS_21%20_VERKKO.PDF?SEQUENCE=1)  LUOVUUDEN KÄYTTÖ SALLITTU Hanna Lahtinen 6/2016
 • 11. TURVASUUNNITELMA TURVASUUNNITELMAN TEKEMINEN LAPSEN KANSSA. TODETAAN, ETTÄ LAPSELLA ON OLLUT ELÄMÄSSÄÄN PELOTTAVIA TILANTEITA. TURVASUUNNITELMA TEHDÄÄN, ETTÄ TUNTUISI TURVALLISEMMALTA JATKOSSA. KUUNNELLAAN, JOS LAPSELLA ON TARVETTA PUHUA TAPAHTUMISTA. LAPSI SAA KERTOA MITÄ HALUAA.  SENSITIIVISYYS, LAPSEN EHDOILLA ETENEMINEN  TURVASUUNNITELMIA:  HTTPS://WWW.TURVAKOTI.NET/SITE/?LAN=1&PAGE_ID=22  HTTP://WWW.VIOLARY.FI/PROJECT/EPAILY-LAPSEN-KALTOINKOHTELUSTA-SIJAISPERHEESSA- TUNNISTAMISEN-JA-PUUTTUMISEN-TOIMINTAMALLI/ (S.30-32, TÄÄLLÄ VINKKEJÄ MYÖS TURVALLISUUDESTA KESKUSTELUUN LAPSEN KANSSA)  HTTP://NUORET.RIKU.FI/TIETOA-NUORELLE-RIKOKSEN-UHRILLE/TURVAOHJEITA/TURVASUUNNITELMA/  KESKUSTELUA TURVALLISUUDESTA (KS. EDELLÄ MAINITUT LINKIT JA TUNNE- JA TURVATAITOJA OPAS) Hanna Lahtinen 6/2016
 • 12. TAPAHTUMA SYSTEMAATTINEN LÄPI KÄYMINEN • TÄRKEÄÄ EDETÄ LAPSEN EHDOILLA: EI PAKOTETA PUHUMAAN, MUTTA TUODAAN ESILLE, ETTÄ OLLAAN VALMIITA KUULEMAAN LAPSEN KERTOMUS TAPAHTUMISTA. PUHUTAAN SIITÄ, ETTÄ YLEENSÄ PUHUMINEN AUTTAA JA OLO HELPOTTUU. ”KUN ENSIN MUISTELEE, ON HELPOMPI UNOHTAA”. • TÄMÄ ON MAHDOLLISTA VASTA SITTEN, KUN LAPSEN KANSSA ON PÄÄSSYT HYVÄÄN YHTEISTYÖHÖN. • PUHUTAAN VÄKIVALLASTA SUORAAN, EI KIERTOILMAISUIN. • IDEANA ON TARJOTA LAPSELLE MAHDOLLISUUS KÄSITELLÄ TAPAHTUMAA/TAPAHTUMIA. • ON MAHDOLLISTA, ETTEI LAPSI HALUA PUHUA. SILLOIN VOIDAAN KESKITTYÄ LAPSEN SELVIYTYMISKEINOJEN VAHVISTAMISEEN. Hanna Lahtinen 6/2016
 • 13. PSYKOEDUKAATIO • PALATAANEDELLISEEN KERTAAN: MILTÄ TUNTUI JÄLKEENPÄIN? JÄIKÖ JOKU ASIA VAIVAAMAAN? TÄRKEÄÄ ANTAA TILAA LAPSEN ESIIN OTTAMILLE ASIOILLE. • PSYKOEDUKATIIVINEN TUKI  NETTITURVAKODIN MATERIAALIT  TUNNE- JA TURVATAITOJA LAPSILLE, TURVALLINEN KOTI, S. 180-184.  LAPSEN IKÄTASO HUOMIOIDEN KORTIT, KIRJAT JA ELOKUVAT  TEHDÄÄN SEN VERRAN KUIN EHDITÄÄN JA TARPEENMUKAISESTI JATKETAANSEURAAVALLA KERRALLA. Hanna Lahtinen 6/2016
 • 14. SELVIYTYMISEN TUKEMINEN • TUNNE- JA TURVATAITO –OPPAAN MATERIAALIEN HYÖDYNTÄMINEN SOVELTUVIN OSIN ESIM. PELOISTA PUHUMISEEN JA TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEEN. ESIM: • TURVAPASSI (S. 97) • SELVIYTYMISREPPU (S. 56) • MINÄ JA TURVAVERKKONI TAI MINÄ JA TÄRKEÄT IHMISENI (S. 95-96) • KUUSIOSAINEN SELVIYTYMISTARINA (KIRJASTA AYALON, 1995. SELVIYDYN!) • COPE -KORTIT Hanna Lahtinen 6/2016
 • 15. KÄYTÄNNÖN ASIOITA • TYÖVÄLINEET OVAT HELPOSTI SAATAVILLA YHTEISESTI SOVITUISSA PAIKOISSA. • TYÖSKENTELYMALLIA KEHITETÄÄN AKTIIVISESTI! • EI VAADI RESURSSIEN LISÄÄMISTÄ, EIKÄ PITKÄÄ KOULUTUSTA. • TOIMINNALLISIA VÄLINEITÄ SAA TILATTUA ESIM. PESÄPUU RY:N, PELASTAKAA LAPSET RY:N JA TOIMINTAPUU RY:N VERKKOKAUPOISTA. ERILAISTEN KORTTISARJOJEN ESITTELY: HTTP://WWW.KSSOTU.FI/VERSOVA/MEDIA/DOCS/TOIMINNALLISET_VAELINEET.PDF • ENNEN KUIN KÄYTÄT MATERIAALEJA JA VÄLINEITÄ, TUTUSTU NIIHIN HUOLELLA ENSIN ITSE! Hanna Lahtinen 6/2016
 • 16. KIITOS! HANNA LAHTINEN, PSYKOLOGI, NUOREMPI TUTKIJA HANNALAH@UEF.FI TAI HANNALAHTINEN@HOTMAIL.COM P. 044 500 2801 Hanna Lahtinen 6/2016