SlideShare a Scribd company logo
TREI DESCOPERIRI DE FIZICA CUANTICA
- Noi gândim încontinuu, fie că vrem sau nu aceasta. Fiecare dintre noi are
aproximativ 60.000 de gânduri pe zi.
Iar toate aceste gânduri ale noastre produc consecinţe, pentru că fiecare gând este de fapt
o energie pe care o lansăm în Univers şi nu doar în direcţia dorită, ci în toate direcţiile.
Energia emisă de gândurile noastre îşi caută apoi, în drumul ei, o altă energie cu
care să vibreze la unison, după principiul „ceea ce se aseamănă se adună”.
Fiecare gând, indiferent că este bun sau rău, declanşează un proces de rezonanţă. Tot
ceea ce va vibra la unison cu energia gândurilor noastre va fi atras automat în viaţa
noastră.
Gândurile tale secrete, felul în care îi judeci pe ceilalţi, vorbăria interminabilă a minţii –
totul formează un fel de intenţie.
Aşadar, prin gândurile noastre, noi emitem permanent energie către exterior, fapt
care influenţează într-o mare măsură ceea ce atragem în viaţa noastră. De aceea, o
scanare atentă a propriilor gânduri, mai ales a celor despre noi înşine, ne ajută să
conştentizăm ce anume avem de schimbat. Ştiţi ce este minunat aici? Faptul că stă în
puterea noastră să ne alegem gândurile. Precum la un televizor, putem comuta pe
diferite programe, iar dacă v-aţi săturat de emisiunea „Sunt un prost. Nu fac nimic cum
trebuie”, apăsaţi butonul şi alegeţi„Dragostea lui Dumnezeu mă înconjoară şi mă
susţine în fiecare clipă a vieţii”. Veţi simţi diferenţa.

1. În crearea realităţii noastre, nu doar gândul este „implicat”. Mai este şi
altceva…

Până nu demult, oamenii de ştiinţă au crezut că doar prin gândurile noastre emitem
energie către exterior şi că cel mai puternic emiţător energetic din corpul nostru ar fi
creierul, cu impulsurile sale electromagnetice.
Dar trupul nostru dispune de un emiţător şi mai puternic – INIMA – care generează
un câmp electric mult mai mare decât cel al creierului. Aceasta este una dintre cele
importante descoperiri ale secolului XX: faptul că inima omenească are un rol mult mai
important decât acela de a pompa sânge în corpul uman.
Responsabil pentru această descoperire este Institutul de Cradiologie din California care a
realizat un studiu aprofundat al inimii. Astfel s-a descoperit faptul că acest organ uman
este înzestrat cu ceea ce numim „inteligenţa inimii” şi că influenţele acesteia sunt foarte
profunde pentru noi.
Măsurătorile realizate au arătat că inima generază un câmp electric care se extinde cu
mult în afara corpului nostru. Acest câmp electric are o anumită formă, aratând ca un
inel lat împrejurul trupului, cu o rază de aproximativ 2-3 metri.
Institutul de Cardiologie a mai descoperit că inima interacţionează atât cu trupul, cât şi
cu mediul exterior prin câmpurile electromagnetice pe care le generează. Avem
motive să credem că acest câmp generat de inimă are influenţă la mulţi kilometri în afara
corpului nostru, pornind de la locaţia fizică a inimii.
Cum poate inima să facă aceasta? În ce fel comunică ea? Cum sunt transmise
informaţiile?
În primul rând prin EMOŢII.
Ştiinţa ne spune că atunci când simţim o emoţie, ea este transpusă în energii
electrice şi magnetice corespunzătoare, care interacţionează cu celulele corpului
nostru şi cu atomii lumii înconjurătoare pentru a produce acele efecte formidabile de
care vorbesc toate tradiţiile spirituale autentice. Ele ştiu cum să orienteze atenţia
aspirantului către inimă, pe când noi o orientăm către raţiune, creând astfel o societate
foarte mentală, bazată doar pe logică.
Alte studii asupra inimii au arătat că aceste câmpuri electromagnetice generate de inimă
au şi o altă cauză la fel de importantă şi anume CONVINGERILE noastre, toate acele
lucruri pe care le credem cu tărie şi în jurul cărora ne modelăm vieţile.Deci nu numai
emoţiile noastre sunt emise în afară, ci mai ales convingerile noastre. Iar inima este
un fel de interfaţă care transformă toate emoţiile şi convingerile noastre în energii
electromagnetice.
Deci prin sentimentele noastre, prin iubire, iertare, compasiune, dar şi prin mânie, ură,
supărare, noi putem produce modificări atât în trupul nostru, cât şi la mulţi kilometri
în afara noastră.
Trăgând linie, este bine să reţinem următorul aspect: deşi creierul emite şi el câmpuri
electromagnetice, oamenii de ştiinţă au arătat că undele electrice produse de inimă
sunt de o sută de ori mai puternice, iar undele magnetice sunt de 5.000 de ori mai
puternice decât cele generate de creier.
Astfel se explică de ce vindecarea se obţine mai repede printr-o susţinere afectivă
decât doar printr-un proces de gândire, pentru că noi emitem mai multă energie prin
intermediul inimii decât prin intermediul creierului.

2. ADN-ul uman are o influenţă directă asupra lumii înconjurătoare
Există încă o descoperire ştiinţifică importantă care ne arată cum influenţăm realitatea în
care trăim. Ştim, teoretic, că totul este interconectat şi în mod tainic interdependent. Dar
să vedem cum se traduce această lege, la nivelul micro-universului nostru.
Studiile de laborator au arătat că ADN-ul uman influenţează direct substanţa din care
sunt formaţi atomii, adică nişte particule micuţe de lumină, numite fotoni.
Fizicianul rus Vladimir Poponin a realizat nişte experimente faimoase la începutul anilor
’90. El a pus într-o eprubetă închisă ADN uman şi fotoni, dorind să afle ce influenţă are
ADN-ul uman asupra fotonilor. Dintr-una dintre eprubete s-a extras tot aerul, pentru a
obţine “vid” (vidul este un termen care induce în eroare, deoarece el nu este un spaţiu gol,
ci este plin de informaţii şi energie). Într-un astfel de spaţiu există fotoni care pot fi
măsuraţi destul de exact cu unele aparate specifice.
În experimentul lui Poponin, aceşti fotoni s-au distribuit, aşa cum era de aşteptat, în
mod dezordonat, fără să respecte o anumită ordine.
Apoi a fost introdus ADN uman în această eprubetă vidată. Şi acum s-a produs un
lucru foarte surprinzător. ADN-ul uman avea o influenţă directă asupra fotonilor: printr-o
forţă misterioasă, el ordona fotonii în forme regulate.
Acest aspect este foarte, foarte profund, deoarece arată că substanţa din care suntem
creaţi, adică ADN-ul, are o influenţă directă asupra particulelor din care este creată lumea
înconjurătoare, adică fotonii atomilor. Este prima dată când ştiinţa occidentală a
demonstrat ceea ce tradiţiile spirituale străvechi au spus cu mult timp în urmă: suntem
parte integrantă din această lume şi o influenţăm în permanenţă.
Iar experimentul nu se opreşte aici… Când ADN-ul uman a fost extras din eprubetă,
fotonii s-au comportat ca şi cum ADN-ul era încă prezent acolo. Şi-au păstrat poziţia
lor ordonată. Fotonii şi ADN-ul uman încă mai păstrau legătura, deşi fuseseră separaţi
fizic. Părea că un anume câmp subtil încă le ţinea conectate.
Concluzia experimentului lui Poponin a fost aceea că există un câmp cuantic care ne
uneşte cu tot ceea ce există în jurul nostru. Prin intermediul acestui câmp, suntem
mereu în legătură cu toţi şi cu toate, fie că suntem conştienţi sau nu de aceasta.

3. ADN-ul uman este influenţat, la rândul său, de sentimente
Senimentele umane care izvorăsc din inimă, având în spate convingerile noastre
puternice, modifică efectiv forma ADN-ului, iar acesta influenţează atomii, după cum am
văzut.
S-au testat efectele sentimentelor pure asupra ADN-ului. Pentru aceasta a fost izolat ADN
de la diferite persoane în câte o eprubetă. Aceste eprubete cu ADN au fost supuse
unor puternice câmpuri emoţionale. Pentru aceasta, subiecţii experimentului au folosit
diferite tehnici emoţionale şi spirituale.
S-a observat un lucru care, protrivit vechilor legi ale fizicii, nu ar fi trebuit să se petreacă. În
timp ce participantul emitea un câmp emoţional puternic, au putut fi măsurate
reacţii electrice la nivelul ADN-ului. Persoanele care au participat la acest test puteau
influenţa molecula de ADN din eprubetă doar prin intermediul emoţiilor lor puternice.
Când subiecţii experimentului emiteau stări de iubire, recunoştinţă, molecula de
ADN se dilata, lanţurile ADN-ului se deschideau, se măreau.
Când subiecţii respectivi trăiau stări de furie, frustrare, stres, molecula de ADN se
micşora şi bloca astfel multe din codurile sale, răspunzând emoţiilor negative printro evidentă contracţie. S-a observat astfel, în mod empiric, cum emoţiile, convingerile,
sentimentele noastre pot modifica structura moleculei de ADN, precum şi ordonarea
acesteia în celule.
Mai mult chiar, oamenii de ştiinţă au remarcat că această blocare a codurilor ADN putea
fi anulată deîndată ce experimentatorii emiteau din nou stări de recunoştinţă, iubire
şi fericire.
Aceste descoperiri, care au arătat că genele ADN-ului sunt modificate de energiile din
exterior, stau la baza întemeierii unei noi ştiinţe, denumită Epigenetică. Creierul este un
centru de comandă care interpretează evenimentele din exterior şi apoi trimite în trup
semnale corespunzătoare. Printre aceste semnale se numără atât reacţiile biochimice,
cât şi undele electromagnetice. Aceste semnale influenţează în mod direct celulele şi
produc astfel modificări ale codurilor lor genetice.
Cu ajutorul unui ceas atomic foarte precis, s-a măsurat diferenţa de timp dintre
emiterea unei emoţii şi reacţia ADN-ului. S-a observat că reacţia ADN-ului avea loc
întotdeauna simultan.
Tot ceea ce gândim şi simţim, ADN-ul nostru percepe în mai puţin de o
nanosecundă (0,000000001 secunde), iar aceasta indiferent dacă mostra de ADN se
află lângă noi sau pe cealaltă parte a Pământului.
Concluzia?
Gândurile şi sentimentele noastre pot modifica ADN-ul, iar ADN-ul modifică în mod
direct materia din care este structurată lumea.
Atunci când trăim anumite stări, cum ar fi, de exemplu, compasiune, iertare, dragoste, dar
şi stări negative, ca de exemplu mânie, ură, supărare, gelozie, noi influenţăm direct
structura ADN-ului nostru, iar aceste modificări se propagă în trupul nostru, cât şi în afara
noastră pe distanţe extraordinar de mari, datorită câmpului cuantic, influenţând tot ceea ce
există în această lume.
Gândurile şi sentimentele noastre pot modifica ADN-ul, iar ADN-ul modifică în mod
direct materia din care este structurată lumea.
Atunci când trăim anumite stări, cum ar fi, de exemplu, compasiune, iertare, dragoste, dar
şi stări negative, ca de exemplu mânie, ură, supărare, gelozie, noi influenţăm direct
structura ADN-ului nostru, iar aceste modificări se propagă în trupul nostru, cât şi în afara
noastră pe distanţe extraordinar de mari, datorită câmpului cuantic, influenţând tot ceea ce
există în această lume.

More Related Content

What's hot

Gerard Encausse stiinta magilor
Gerard Encausse  stiinta magilorGerard Encausse  stiinta magilor
Gerard Encausse stiinta magilor
Nicusor Andrei
 
36787901 rudolf-steiner-treptele-initierii
36787901 rudolf-steiner-treptele-initierii36787901 rudolf-steiner-treptele-initierii
36787901 rudolf-steiner-treptele-initieriicab2011
 
"Spune-mi unde te doare" - Michael Odoul
"Spune-mi unde te doare" - Michael Odoul"Spune-mi unde te doare" - Michael Odoul
"Spune-mi unde te doare" - Michael OdoulCristiana Toma
 
Vocea tacerii helena petrovna blavatsky
Vocea tacerii  helena petrovna blavatskyVocea tacerii  helena petrovna blavatsky
Vocea tacerii helena petrovna blavatskyDoar Avon
 
Sa reparam trecutul si alberto villoldo
Sa reparam trecutul si alberto villoldoSa reparam trecutul si alberto villoldo
Sa reparam trecutul si alberto villoldoLiviu-George Saizescu
 
Albert ignatenko cum sa devii fenomen
Albert ignatenko cum sa devii fenomenAlbert ignatenko cum sa devii fenomen
Albert ignatenko cum sa devii fenomengabystanescu
 
Manuscris valeriu-popa-2
Manuscris valeriu-popa-2Manuscris valeriu-popa-2
Manuscris valeriu-popa-2
ralieru
 
Retetele medicinii isihaste gheorghe ghelasie
Retetele medicinii isihaste gheorghe ghelasieRetetele medicinii isihaste gheorghe ghelasie
Retetele medicinii isihaste gheorghe ghelasiezfrunzescu
 
Bucataria ezoterica-aryana-havah
Bucataria ezoterica-aryana-havahBucataria ezoterica-aryana-havah
Bucataria ezoterica-aryana-havah
Laurentiu Decu
 
56406232 rugaciuni-cu-puteri-vindecatoare-vasile-andru
56406232 rugaciuni-cu-puteri-vindecatoare-vasile-andru56406232 rugaciuni-cu-puteri-vindecatoare-vasile-andru
56406232 rugaciuni-cu-puteri-vindecatoare-vasile-andruAmalia Georgeta Gheorghe
 
Ghidul complet-al-durerilor-fizice-michel-odoul
Ghidul complet-al-durerilor-fizice-michel-odoulGhidul complet-al-durerilor-fizice-michel-odoul
Ghidul complet-al-durerilor-fizice-michel-odoul
Romica Sibisan
 
Robert charroux cartea cartilor
Robert charroux  cartea cartilorRobert charroux  cartea cartilor
Robert charroux cartea cartilorCristina Cirica
 
Noua medicina germanica
Noua medicina germanicaNoua medicina germanica
Noua medicina germanica
razvanardeleancaprita
 
Interviu cu biologul bruce lipton
Interviu cu biologul bruce liptonInterviu cu biologul bruce lipton
Interviu cu biologul bruce lipton
Odette Irimiea
 
Caroline myss -_de_ce_nu_ne_vindecam_sin
Caroline myss -_de_ce_nu_ne_vindecam_sinCaroline myss -_de_ce_nu_ne_vindecam_sin
Caroline myss -_de_ce_nu_ne_vindecam_sin
EVeste Romania
 
John thomas cum sa ne redobandim tineretea
John thomas cum sa ne redobandim tinereteaJohn thomas cum sa ne redobandim tineretea
John thomas cum sa ne redobandim tineretea
Florentina1978
 
Anthony de mello constienta - capcanele si sansele realitatii
Anthony de mello  constienta - capcanele si sansele realitatiiAnthony de mello  constienta - capcanele si sansele realitatii
Anthony de mello constienta - capcanele si sansele realitatiiNicu Barbi
 

What's hot (20)

Gerard Encausse stiinta magilor
Gerard Encausse  stiinta magilorGerard Encausse  stiinta magilor
Gerard Encausse stiinta magilor
 
36787901 rudolf-steiner-treptele-initierii
36787901 rudolf-steiner-treptele-initierii36787901 rudolf-steiner-treptele-initierii
36787901 rudolf-steiner-treptele-initierii
 
"Spune-mi unde te doare" - Michael Odoul
"Spune-mi unde te doare" - Michael Odoul"Spune-mi unde te doare" - Michael Odoul
"Spune-mi unde te doare" - Michael Odoul
 
Terapia iertarii
Terapia iertariiTerapia iertarii
Terapia iertarii
 
Vocea tacerii helena petrovna blavatsky
Vocea tacerii  helena petrovna blavatskyVocea tacerii  helena petrovna blavatsky
Vocea tacerii helena petrovna blavatsky
 
Sa reparam trecutul si alberto villoldo
Sa reparam trecutul si alberto villoldoSa reparam trecutul si alberto villoldo
Sa reparam trecutul si alberto villoldo
 
Secretele aurei
Secretele aureiSecretele aurei
Secretele aurei
 
Albert ignatenko cum sa devii fenomen
Albert ignatenko cum sa devii fenomenAlbert ignatenko cum sa devii fenomen
Albert ignatenko cum sa devii fenomen
 
Manuscris valeriu-popa-2
Manuscris valeriu-popa-2Manuscris valeriu-popa-2
Manuscris valeriu-popa-2
 
Marele arcan sau Ocultismul revelat -ELIPHAS LEVI
Marele arcan sau Ocultismul revelat -ELIPHAS LEVIMarele arcan sau Ocultismul revelat -ELIPHAS LEVI
Marele arcan sau Ocultismul revelat -ELIPHAS LEVI
 
Retetele medicinii isihaste gheorghe ghelasie
Retetele medicinii isihaste gheorghe ghelasieRetetele medicinii isihaste gheorghe ghelasie
Retetele medicinii isihaste gheorghe ghelasie
 
Bucataria ezoterica-aryana-havah
Bucataria ezoterica-aryana-havahBucataria ezoterica-aryana-havah
Bucataria ezoterica-aryana-havah
 
56406232 rugaciuni-cu-puteri-vindecatoare-vasile-andru
56406232 rugaciuni-cu-puteri-vindecatoare-vasile-andru56406232 rugaciuni-cu-puteri-vindecatoare-vasile-andru
56406232 rugaciuni-cu-puteri-vindecatoare-vasile-andru
 
Ghidul complet-al-durerilor-fizice-michel-odoul
Ghidul complet-al-durerilor-fizice-michel-odoulGhidul complet-al-durerilor-fizice-michel-odoul
Ghidul complet-al-durerilor-fizice-michel-odoul
 
Robert charroux cartea cartilor
Robert charroux  cartea cartilorRobert charroux  cartea cartilor
Robert charroux cartea cartilor
 
Noua medicina germanica
Noua medicina germanicaNoua medicina germanica
Noua medicina germanica
 
Interviu cu biologul bruce lipton
Interviu cu biologul bruce liptonInterviu cu biologul bruce lipton
Interviu cu biologul bruce lipton
 
Caroline myss -_de_ce_nu_ne_vindecam_sin
Caroline myss -_de_ce_nu_ne_vindecam_sinCaroline myss -_de_ce_nu_ne_vindecam_sin
Caroline myss -_de_ce_nu_ne_vindecam_sin
 
John thomas cum sa ne redobandim tineretea
John thomas cum sa ne redobandim tinereteaJohn thomas cum sa ne redobandim tineretea
John thomas cum sa ne redobandim tineretea
 
Anthony de mello constienta - capcanele si sansele realitatii
Anthony de mello  constienta - capcanele si sansele realitatiiAnthony de mello  constienta - capcanele si sansele realitatii
Anthony de mello constienta - capcanele si sansele realitatii
 

Viewers also liked

Exercitii fizice contra stresului si anxietatii
Exercitii fizice contra stresului si anxietatiiExercitii fizice contra stresului si anxietatii
Exercitii fizice contra stresului si anxietatiiRaluca Moga
 
Tehnici de-meditatie
Tehnici de-meditatieTehnici de-meditatie
Tehnici de-meditatie
fut_tare_bine
 
Adn influentat de cuvinte
Adn influentat de cuvinteAdn influentat de cuvinte
Adn influentat de cuvinteBiro Bela
 
Adn ul uman
Adn ul umanAdn ul uman
Adn ul uman
gogu neghiobu
 
Kitagawa utamaro
Kitagawa utamaro Kitagawa utamaro
Kitagawa utamaro
zfrunzescu
 
Asa cum-gandeste-omul-james-allen
Asa cum-gandeste-omul-james-allenAsa cum-gandeste-omul-james-allen
Asa cum-gandeste-omul-james-allen
Ene Elena
 
Descoperiri în fizică
Descoperiri în fizicăDescoperiri în fizică
Descoperiri în fizică
Maria Suster
 
Sf.isaac sirul cuvinte despre nevointa
Sf.isaac sirul cuvinte despre nevointaSf.isaac sirul cuvinte despre nevointa
Sf.isaac sirul cuvinte despre nevointaComuna Vărăști
 
Introducere in semiotica (cap.2)
Introducere in semiotica (cap.2)Introducere in semiotica (cap.2)
Introducere in semiotica (cap.2)
Dia Cora
 
Vindecarea cosmica i chi kung-ul cosmic0003
Vindecarea cosmica i  chi kung-ul cosmic0003Vindecarea cosmica i  chi kung-ul cosmic0003
Vindecarea cosmica i chi kung-ul cosmic0003Nelu Nemesniciuc
 
Energie necreata-grigorie-palama
Energie necreata-grigorie-palamaEnergie necreata-grigorie-palama
Energie necreata-grigorie-palamacab2011
 
Manuscrisele de la marea moartă qumran,2 ii-a facsimil şi traducere b
Manuscrisele de la marea moartă qumran,2 ii-a facsimil şi traducere bManuscrisele de la marea moartă qumran,2 ii-a facsimil şi traducere b
Manuscrisele de la marea moartă qumran,2 ii-a facsimil şi traducere b
Dorin David Aurel OBedeya Ben Aharon Cohen
 
Gestionarea emoțiilor
Gestionarea emoțiilorGestionarea emoțiilor
Gestionarea emoțiilor
Diana Botezan
 

Viewers also liked (13)

Exercitii fizice contra stresului si anxietatii
Exercitii fizice contra stresului si anxietatiiExercitii fizice contra stresului si anxietatii
Exercitii fizice contra stresului si anxietatii
 
Tehnici de-meditatie
Tehnici de-meditatieTehnici de-meditatie
Tehnici de-meditatie
 
Adn influentat de cuvinte
Adn influentat de cuvinteAdn influentat de cuvinte
Adn influentat de cuvinte
 
Adn ul uman
Adn ul umanAdn ul uman
Adn ul uman
 
Kitagawa utamaro
Kitagawa utamaro Kitagawa utamaro
Kitagawa utamaro
 
Asa cum-gandeste-omul-james-allen
Asa cum-gandeste-omul-james-allenAsa cum-gandeste-omul-james-allen
Asa cum-gandeste-omul-james-allen
 
Descoperiri în fizică
Descoperiri în fizicăDescoperiri în fizică
Descoperiri în fizică
 
Sf.isaac sirul cuvinte despre nevointa
Sf.isaac sirul cuvinte despre nevointaSf.isaac sirul cuvinte despre nevointa
Sf.isaac sirul cuvinte despre nevointa
 
Introducere in semiotica (cap.2)
Introducere in semiotica (cap.2)Introducere in semiotica (cap.2)
Introducere in semiotica (cap.2)
 
Vindecarea cosmica i chi kung-ul cosmic0003
Vindecarea cosmica i  chi kung-ul cosmic0003Vindecarea cosmica i  chi kung-ul cosmic0003
Vindecarea cosmica i chi kung-ul cosmic0003
 
Energie necreata-grigorie-palama
Energie necreata-grigorie-palamaEnergie necreata-grigorie-palama
Energie necreata-grigorie-palama
 
Manuscrisele de la marea moartă qumran,2 ii-a facsimil şi traducere b
Manuscrisele de la marea moartă qumran,2 ii-a facsimil şi traducere bManuscrisele de la marea moartă qumran,2 ii-a facsimil şi traducere b
Manuscrisele de la marea moartă qumran,2 ii-a facsimil şi traducere b
 
Gestionarea emoțiilor
Gestionarea emoțiilorGestionarea emoțiilor
Gestionarea emoțiilor
 

Similar to Trei descoperiri de fizica cuantica

fizica cuantica.docx
fizica cuantica.docxfizica cuantica.docx
fizica cuantica.docx
emac4
 
Adn ul uman
Adn ul umanAdn ul uman
Adn ul uman
gogu neghiobu
 
Adn ul uman
Adn ul umanAdn ul uman
Adn ul uman
gogu neghiobu
 
Adn ul uman
Adn ul umanAdn ul uman
Adn ul uman
gogu neghiobu
 
Adn ul uman
Adn ul umanAdn ul uman
Adn ul uman
gogu neghiobu
 
ADN-ul uman
ADN-ul umanADN-ul uman
ADN-ul uman
gogu neghiobu
 
7 serghei nikolaevici-lazarev -transcenderea-fericirii
7 serghei nikolaevici-lazarev -transcenderea-fericirii7 serghei nikolaevici-lazarev -transcenderea-fericirii
7 serghei nikolaevici-lazarev -transcenderea-fericiriimariasun7771
 
Revolution of the evolution
Revolution of the evolutionRevolution of the evolution
Revolution of the evolution
Odette Irimiea
 
Encausse, gerard stiinta magilor
Encausse, gerard  stiinta magilorEncausse, gerard  stiinta magilor
Encausse, gerard stiinta magilor
George Cazan
 
Adn vindecare-si-iluminare
Adn vindecare-si-iluminareAdn vindecare-si-iluminare
Adn vindecare-si-iluminare
Frimu Cristian
 
Citeste 11 ...
Citeste 11 ...Citeste 11 ...
Citeste 11 ...
NELU NELU
 
Ioan Muntean - Efecte Generale
Ioan Muntean - Efecte GeneraleIoan Muntean - Efecte Generale
Ioan Muntean - Efecte Generale
rEvolutia Interioara
 
Un remediu-pentru-toate-bolile-ebook
Un remediu-pentru-toate-bolile-ebookUn remediu-pentru-toate-bolile-ebook
Un remediu-pentru-toate-bolile-ebook
LumiAlice1
 
Interviu joe dispenza
Interviu joe dispenzaInterviu joe dispenza
Interviu joe dispenza
Oana Simionescu
 
Mirahorian, dan comentariu la misterul ummo de mirahorian - v.0.9
Mirahorian, dan  comentariu la misterul ummo de mirahorian - v.0.9Mirahorian, dan  comentariu la misterul ummo de mirahorian - v.0.9
Mirahorian, dan comentariu la misterul ummo de mirahorian - v.0.9
George Cazan
 
Creierul forma de cunoastere si intelepciune
Creierul forma de cunoastere si intelepciuneCreierul forma de cunoastere si intelepciune
Creierul forma de cunoastere si intelepciune
ConstantinIlie9
 
Activitati ale creierului
Activitati ale creieruluiActivitati ale creierului
Activitati ale creierului
Oana Iris
 

Similar to Trei descoperiri de fizica cuantica (20)

fizica cuantica.docx
fizica cuantica.docxfizica cuantica.docx
fizica cuantica.docx
 
Adn ul uman
Adn ul umanAdn ul uman
Adn ul uman
 
Adn ul uman
Adn ul umanAdn ul uman
Adn ul uman
 
Adn ul uman
Adn ul umanAdn ul uman
Adn ul uman
 
Adn ul uman
Adn ul umanAdn ul uman
Adn ul uman
 
ADN-ul uman
ADN-ul umanADN-ul uman
ADN-ul uman
 
Adn[1]
Adn[1]Adn[1]
Adn[1]
 
7 serghei nikolaevici-lazarev -transcenderea-fericirii
7 serghei nikolaevici-lazarev -transcenderea-fericirii7 serghei nikolaevici-lazarev -transcenderea-fericirii
7 serghei nikolaevici-lazarev -transcenderea-fericirii
 
Revolution of the evolution
Revolution of the evolutionRevolution of the evolution
Revolution of the evolution
 
Encausse, gerard stiinta magilor
Encausse, gerard  stiinta magilorEncausse, gerard  stiinta magilor
Encausse, gerard stiinta magilor
 
Adn vindecare-si-iluminare
Adn vindecare-si-iluminareAdn vindecare-si-iluminare
Adn vindecare-si-iluminare
 
Citeste 11 ...
Citeste 11 ...Citeste 11 ...
Citeste 11 ...
 
Ioan Muntean - Efecte Generale
Ioan Muntean - Efecte GeneraleIoan Muntean - Efecte Generale
Ioan Muntean - Efecte Generale
 
Un remediu-pentru-toate-bolile-ebook
Un remediu-pentru-toate-bolile-ebookUn remediu-pentru-toate-bolile-ebook
Un remediu-pentru-toate-bolile-ebook
 
Interviu joe dispenza
Interviu joe dispenzaInterviu joe dispenza
Interviu joe dispenza
 
Mirahorian, dan comentariu la misterul ummo de mirahorian - v.0.9
Mirahorian, dan  comentariu la misterul ummo de mirahorian - v.0.9Mirahorian, dan  comentariu la misterul ummo de mirahorian - v.0.9
Mirahorian, dan comentariu la misterul ummo de mirahorian - v.0.9
 
Creierul forma de cunoastere si intelepciune
Creierul forma de cunoastere si intelepciuneCreierul forma de cunoastere si intelepciune
Creierul forma de cunoastere si intelepciune
 
Enigma vieti si a morti
Enigma vieti si a mortiEnigma vieti si a morti
Enigma vieti si a morti
 
Enigma vieti si a morti
Enigma vieti si a mortiEnigma vieti si a morti
Enigma vieti si a morti
 
Activitati ale creierului
Activitati ale creieruluiActivitati ale creierului
Activitati ale creierului
 

More from Nelu Nemesniciuc

Atitudini trezire
Atitudini  trezireAtitudini  trezire
Atitudini trezire
Nelu Nemesniciuc
 
Sufletul de lucian iordanescu
Sufletul de lucian iordanescuSufletul de lucian iordanescu
Sufletul de lucian iordanescu
Nelu Nemesniciuc
 
Calea remnaşterii spirituale jakob lorber
Calea remnaşterii spirituale  jakob lorberCalea remnaşterii spirituale  jakob lorber
Calea remnaşterii spirituale jakob lorber
Nelu Nemesniciuc
 
Cine este dumnezeu bertha-dudde
Cine este dumnezeu  bertha-duddeCine este dumnezeu  bertha-dudde
Cine este dumnezeu bertha-dudde
Nelu Nemesniciuc
 
Cine este dumnezeu cine este lucifer - ce este omul - explicate de însuşi d...
Cine este dumnezeu  cine este lucifer - ce este omul - explicate de însuşi d...Cine este dumnezeu  cine este lucifer - ce este omul - explicate de însuşi d...
Cine este dumnezeu cine este lucifer - ce este omul - explicate de însuşi d...
Nelu Nemesniciuc
 
Dumnezeu vorbeşte şi astăzi bertha dudde
Dumnezeu vorbeşte şi astăzi  bertha duddeDumnezeu vorbeşte şi astăzi  bertha dudde
Dumnezeu vorbeşte şi astăzi bertha dudde
Nelu Nemesniciuc
 
Planul de mântuire bertha dudde
Planul de mântuire  bertha duddePlanul de mântuire  bertha dudde
Planul de mântuire bertha dudde
Nelu Nemesniciuc
 
Sunt ceea ce sunt
Sunt ceea ce suntSunt ceea ce sunt
Sunt ceea ce sunt
Nelu Nemesniciuc
 
Ochiul sinelui david r. hawkins
Ochiul sinelui  david r. hawkinsOchiul sinelui  david r. hawkins
Ochiul sinelui david r. hawkins
Nelu Nemesniciuc
 
Gândeşte şi devii bogat napoleon hill
Gândeşte şi devii bogat  napoleon hillGândeşte şi devii bogat  napoleon hill
Gândeşte şi devii bogat napoleon hillNelu Nemesniciuc
 
Cele 10 reguli privind psihicul meu
Cele 10 reguli privind psihicul meuCele 10 reguli privind psihicul meu
Cele 10 reguli privind psihicul meuNelu Nemesniciuc
 
Cele 10 reguli privind ppersonalitatea mea
Cele 10 reguli privind ppersonalitatea meaCele 10 reguli privind ppersonalitatea mea
Cele 10 reguli privind ppersonalitatea meaNelu Nemesniciuc
 
Cele 10 reguli privind femeia
Cele 10 reguli privind femeiaCele 10 reguli privind femeia
Cele 10 reguli privind femeiaNelu Nemesniciuc
 
Fragment din volumul universul holografic 1
Fragment din volumul universul holografic 1Fragment din volumul universul holografic 1
Fragment din volumul universul holografic 1Nelu Nemesniciuc
 
Fragment din volumul universul holografic 1
Fragment din volumul universul holografic 1Fragment din volumul universul holografic 1
Fragment din volumul universul holografic 1Nelu Nemesniciuc
 
Sfaturile îbnţelepte ale lui yoga swami
Sfaturile îbnţelepte ale lui yoga swamiSfaturile îbnţelepte ale lui yoga swami
Sfaturile îbnţelepte ale lui yoga swamiNelu Nemesniciuc
 
Shambala, tărâmul înţelepţil or
Shambala, tărâmul înţelepţil orShambala, tărâmul înţelepţil or
Shambala, tărâmul înţelepţil orNelu Nemesniciuc
 

More from Nelu Nemesniciuc (20)

Atitudini trezire
Atitudini  trezireAtitudini  trezire
Atitudini trezire
 
Sufletul de lucian iordanescu
Sufletul de lucian iordanescuSufletul de lucian iordanescu
Sufletul de lucian iordanescu
 
Calea remnaşterii spirituale jakob lorber
Calea remnaşterii spirituale  jakob lorberCalea remnaşterii spirituale  jakob lorber
Calea remnaşterii spirituale jakob lorber
 
Cine este dumnezeu bertha-dudde
Cine este dumnezeu  bertha-duddeCine este dumnezeu  bertha-dudde
Cine este dumnezeu bertha-dudde
 
Cine este dumnezeu cine este lucifer - ce este omul - explicate de însuşi d...
Cine este dumnezeu  cine este lucifer - ce este omul - explicate de însuşi d...Cine este dumnezeu  cine este lucifer - ce este omul - explicate de însuşi d...
Cine este dumnezeu cine este lucifer - ce este omul - explicate de însuşi d...
 
Dumnezeu vorbeşte şi astăzi bertha dudde
Dumnezeu vorbeşte şi astăzi  bertha duddeDumnezeu vorbeşte şi astăzi  bertha dudde
Dumnezeu vorbeşte şi astăzi bertha dudde
 
Planul de mântuire bertha dudde
Planul de mântuire  bertha duddePlanul de mântuire  bertha dudde
Planul de mântuire bertha dudde
 
Sunt ceea ce sunt
Sunt ceea ce suntSunt ceea ce sunt
Sunt ceea ce sunt
 
Ochiul sinelui david r. hawkins
Ochiul sinelui  david r. hawkinsOchiul sinelui  david r. hawkins
Ochiul sinelui david r. hawkins
 
Gândeşte şi devii bogat napoleon hill
Gândeşte şi devii bogat  napoleon hillGândeşte şi devii bogat  napoleon hill
Gândeşte şi devii bogat napoleon hill
 
Cele 10 reguli privind psihicul meu
Cele 10 reguli privind psihicul meuCele 10 reguli privind psihicul meu
Cele 10 reguli privind psihicul meu
 
Cele 10 reguli privind ppersonalitatea mea
Cele 10 reguli privind ppersonalitatea meaCele 10 reguli privind ppersonalitatea mea
Cele 10 reguli privind ppersonalitatea mea
 
Cele 10 reguli privind femeia
Cele 10 reguli privind femeiaCele 10 reguli privind femeia
Cele 10 reguli privind femeia
 
Fragment din volumul universul holografic 1
Fragment din volumul universul holografic 1Fragment din volumul universul holografic 1
Fragment din volumul universul holografic 1
 
Fragment din volumul universul holografic 1
Fragment din volumul universul holografic 1Fragment din volumul universul holografic 1
Fragment din volumul universul holografic 1
 
Aura ghidului spiritual
Aura ghidului spiritualAura ghidului spiritual
Aura ghidului spiritual
 
Armonia interioara
Armonia interioaraArmonia interioara
Armonia interioara
 
Secretul legea atractiei
Secretul  legea atractieiSecretul  legea atractiei
Secretul legea atractiei
 
Sfaturile îbnţelepte ale lui yoga swami
Sfaturile îbnţelepte ale lui yoga swamiSfaturile îbnţelepte ale lui yoga swami
Sfaturile îbnţelepte ale lui yoga swami
 
Shambala, tărâmul înţelepţil or
Shambala, tărâmul înţelepţil orShambala, tărâmul înţelepţil or
Shambala, tărâmul înţelepţil or
 

Trei descoperiri de fizica cuantica

 • 1. TREI DESCOPERIRI DE FIZICA CUANTICA - Noi gândim încontinuu, fie că vrem sau nu aceasta. Fiecare dintre noi are aproximativ 60.000 de gânduri pe zi. Iar toate aceste gânduri ale noastre produc consecinţe, pentru că fiecare gând este de fapt o energie pe care o lansăm în Univers şi nu doar în direcţia dorită, ci în toate direcţiile. Energia emisă de gândurile noastre îşi caută apoi, în drumul ei, o altă energie cu care să vibreze la unison, după principiul „ceea ce se aseamănă se adună”. Fiecare gând, indiferent că este bun sau rău, declanşează un proces de rezonanţă. Tot ceea ce va vibra la unison cu energia gândurilor noastre va fi atras automat în viaţa noastră. Gândurile tale secrete, felul în care îi judeci pe ceilalţi, vorbăria interminabilă a minţii – totul formează un fel de intenţie. Aşadar, prin gândurile noastre, noi emitem permanent energie către exterior, fapt care influenţează într-o mare măsură ceea ce atragem în viaţa noastră. De aceea, o scanare atentă a propriilor gânduri, mai ales a celor despre noi înşine, ne ajută să conştentizăm ce anume avem de schimbat. Ştiţi ce este minunat aici? Faptul că stă în puterea noastră să ne alegem gândurile. Precum la un televizor, putem comuta pe diferite programe, iar dacă v-aţi săturat de emisiunea „Sunt un prost. Nu fac nimic cum trebuie”, apăsaţi butonul şi alegeţi„Dragostea lui Dumnezeu mă înconjoară şi mă susţine în fiecare clipă a vieţii”. Veţi simţi diferenţa. 1. În crearea realităţii noastre, nu doar gândul este „implicat”. Mai este şi altceva… Până nu demult, oamenii de ştiinţă au crezut că doar prin gândurile noastre emitem energie către exterior şi că cel mai puternic emiţător energetic din corpul nostru ar fi creierul, cu impulsurile sale electromagnetice. Dar trupul nostru dispune de un emiţător şi mai puternic – INIMA – care generează un câmp electric mult mai mare decât cel al creierului. Aceasta este una dintre cele importante descoperiri ale secolului XX: faptul că inima omenească are un rol mult mai important decât acela de a pompa sânge în corpul uman. Responsabil pentru această descoperire este Institutul de Cradiologie din California care a realizat un studiu aprofundat al inimii. Astfel s-a descoperit faptul că acest organ uman
 • 2. este înzestrat cu ceea ce numim „inteligenţa inimii” şi că influenţele acesteia sunt foarte profunde pentru noi. Măsurătorile realizate au arătat că inima generază un câmp electric care se extinde cu mult în afara corpului nostru. Acest câmp electric are o anumită formă, aratând ca un inel lat împrejurul trupului, cu o rază de aproximativ 2-3 metri. Institutul de Cardiologie a mai descoperit că inima interacţionează atât cu trupul, cât şi cu mediul exterior prin câmpurile electromagnetice pe care le generează. Avem motive să credem că acest câmp generat de inimă are influenţă la mulţi kilometri în afara corpului nostru, pornind de la locaţia fizică a inimii. Cum poate inima să facă aceasta? În ce fel comunică ea? Cum sunt transmise informaţiile? În primul rând prin EMOŢII. Ştiinţa ne spune că atunci când simţim o emoţie, ea este transpusă în energii electrice şi magnetice corespunzătoare, care interacţionează cu celulele corpului nostru şi cu atomii lumii înconjurătoare pentru a produce acele efecte formidabile de care vorbesc toate tradiţiile spirituale autentice. Ele ştiu cum să orienteze atenţia aspirantului către inimă, pe când noi o orientăm către raţiune, creând astfel o societate foarte mentală, bazată doar pe logică. Alte studii asupra inimii au arătat că aceste câmpuri electromagnetice generate de inimă au şi o altă cauză la fel de importantă şi anume CONVINGERILE noastre, toate acele lucruri pe care le credem cu tărie şi în jurul cărora ne modelăm vieţile.Deci nu numai emoţiile noastre sunt emise în afară, ci mai ales convingerile noastre. Iar inima este un fel de interfaţă care transformă toate emoţiile şi convingerile noastre în energii electromagnetice. Deci prin sentimentele noastre, prin iubire, iertare, compasiune, dar şi prin mânie, ură, supărare, noi putem produce modificări atât în trupul nostru, cât şi la mulţi kilometri în afara noastră. Trăgând linie, este bine să reţinem următorul aspect: deşi creierul emite şi el câmpuri electromagnetice, oamenii de ştiinţă au arătat că undele electrice produse de inimă sunt de o sută de ori mai puternice, iar undele magnetice sunt de 5.000 de ori mai puternice decât cele generate de creier. Astfel se explică de ce vindecarea se obţine mai repede printr-o susţinere afectivă decât doar printr-un proces de gândire, pentru că noi emitem mai multă energie prin intermediul inimii decât prin intermediul creierului. 2. ADN-ul uman are o influenţă directă asupra lumii înconjurătoare
 • 3. Există încă o descoperire ştiinţifică importantă care ne arată cum influenţăm realitatea în care trăim. Ştim, teoretic, că totul este interconectat şi în mod tainic interdependent. Dar să vedem cum se traduce această lege, la nivelul micro-universului nostru. Studiile de laborator au arătat că ADN-ul uman influenţează direct substanţa din care sunt formaţi atomii, adică nişte particule micuţe de lumină, numite fotoni. Fizicianul rus Vladimir Poponin a realizat nişte experimente faimoase la începutul anilor ’90. El a pus într-o eprubetă închisă ADN uman şi fotoni, dorind să afle ce influenţă are ADN-ul uman asupra fotonilor. Dintr-una dintre eprubete s-a extras tot aerul, pentru a obţine “vid” (vidul este un termen care induce în eroare, deoarece el nu este un spaţiu gol, ci este plin de informaţii şi energie). Într-un astfel de spaţiu există fotoni care pot fi măsuraţi destul de exact cu unele aparate specifice. În experimentul lui Poponin, aceşti fotoni s-au distribuit, aşa cum era de aşteptat, în mod dezordonat, fără să respecte o anumită ordine. Apoi a fost introdus ADN uman în această eprubetă vidată. Şi acum s-a produs un lucru foarte surprinzător. ADN-ul uman avea o influenţă directă asupra fotonilor: printr-o forţă misterioasă, el ordona fotonii în forme regulate. Acest aspect este foarte, foarte profund, deoarece arată că substanţa din care suntem creaţi, adică ADN-ul, are o influenţă directă asupra particulelor din care este creată lumea înconjurătoare, adică fotonii atomilor. Este prima dată când ştiinţa occidentală a demonstrat ceea ce tradiţiile spirituale străvechi au spus cu mult timp în urmă: suntem parte integrantă din această lume şi o influenţăm în permanenţă. Iar experimentul nu se opreşte aici… Când ADN-ul uman a fost extras din eprubetă, fotonii s-au comportat ca şi cum ADN-ul era încă prezent acolo. Şi-au păstrat poziţia lor ordonată. Fotonii şi ADN-ul uman încă mai păstrau legătura, deşi fuseseră separaţi fizic. Părea că un anume câmp subtil încă le ţinea conectate. Concluzia experimentului lui Poponin a fost aceea că există un câmp cuantic care ne uneşte cu tot ceea ce există în jurul nostru. Prin intermediul acestui câmp, suntem mereu în legătură cu toţi şi cu toate, fie că suntem conştienţi sau nu de aceasta. 3. ADN-ul uman este influenţat, la rândul său, de sentimente
 • 4. Senimentele umane care izvorăsc din inimă, având în spate convingerile noastre puternice, modifică efectiv forma ADN-ului, iar acesta influenţează atomii, după cum am văzut. S-au testat efectele sentimentelor pure asupra ADN-ului. Pentru aceasta a fost izolat ADN de la diferite persoane în câte o eprubetă. Aceste eprubete cu ADN au fost supuse unor puternice câmpuri emoţionale. Pentru aceasta, subiecţii experimentului au folosit diferite tehnici emoţionale şi spirituale. S-a observat un lucru care, protrivit vechilor legi ale fizicii, nu ar fi trebuit să se petreacă. În timp ce participantul emitea un câmp emoţional puternic, au putut fi măsurate reacţii electrice la nivelul ADN-ului. Persoanele care au participat la acest test puteau influenţa molecula de ADN din eprubetă doar prin intermediul emoţiilor lor puternice. Când subiecţii experimentului emiteau stări de iubire, recunoştinţă, molecula de ADN se dilata, lanţurile ADN-ului se deschideau, se măreau. Când subiecţii respectivi trăiau stări de furie, frustrare, stres, molecula de ADN se micşora şi bloca astfel multe din codurile sale, răspunzând emoţiilor negative printro evidentă contracţie. S-a observat astfel, în mod empiric, cum emoţiile, convingerile, sentimentele noastre pot modifica structura moleculei de ADN, precum şi ordonarea acesteia în celule. Mai mult chiar, oamenii de ştiinţă au remarcat că această blocare a codurilor ADN putea fi anulată deîndată ce experimentatorii emiteau din nou stări de recunoştinţă, iubire şi fericire. Aceste descoperiri, care au arătat că genele ADN-ului sunt modificate de energiile din exterior, stau la baza întemeierii unei noi ştiinţe, denumită Epigenetică. Creierul este un centru de comandă care interpretează evenimentele din exterior şi apoi trimite în trup semnale corespunzătoare. Printre aceste semnale se numără atât reacţiile biochimice, cât şi undele electromagnetice. Aceste semnale influenţează în mod direct celulele şi produc astfel modificări ale codurilor lor genetice. Cu ajutorul unui ceas atomic foarte precis, s-a măsurat diferenţa de timp dintre emiterea unei emoţii şi reacţia ADN-ului. S-a observat că reacţia ADN-ului avea loc întotdeauna simultan. Tot ceea ce gândim şi simţim, ADN-ul nostru percepe în mai puţin de o nanosecundă (0,000000001 secunde), iar aceasta indiferent dacă mostra de ADN se află lângă noi sau pe cealaltă parte a Pământului. Concluzia?
 • 5. Gândurile şi sentimentele noastre pot modifica ADN-ul, iar ADN-ul modifică în mod direct materia din care este structurată lumea. Atunci când trăim anumite stări, cum ar fi, de exemplu, compasiune, iertare, dragoste, dar şi stări negative, ca de exemplu mânie, ură, supărare, gelozie, noi influenţăm direct structura ADN-ului nostru, iar aceste modificări se propagă în trupul nostru, cât şi în afara noastră pe distanţe extraordinar de mari, datorită câmpului cuantic, influenţând tot ceea ce există în această lume.
 • 6. Gândurile şi sentimentele noastre pot modifica ADN-ul, iar ADN-ul modifică în mod direct materia din care este structurată lumea. Atunci când trăim anumite stări, cum ar fi, de exemplu, compasiune, iertare, dragoste, dar şi stări negative, ca de exemplu mânie, ură, supărare, gelozie, noi influenţăm direct structura ADN-ului nostru, iar aceste modificări se propagă în trupul nostru, cât şi în afara noastră pe distanţe extraordinar de mari, datorită câmpului cuantic, influenţând tot ceea ce există în această lume.