Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manuscrisele de la marea moartă qumran,2 ii-a facsimil şi traducere b

Author conservare digitală şi grafică 3D:OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen. Conţine 14 manuscrise antice originale FACSIMIL conservate digital de mine ,transliteraţia în engleză aparţine unor mari arheologi de la Muzeul "Altarul Cărţii/ Shrine of Book" din Ierusalim traducerea în română îmi aparţine mie,la fel şi grafica 3D. Conţine documnetul facsimil însoţit de informaţii, ărime, lunigime,starea manuscrisului , locaţie , transliteraţia în engleză şi traducerea în română fiecare document în parte. O prefaţă cu istoria descopeririii manuscriselor de la Marea Moartă din Kibuţul kalia (Kiberet Qumran sit arheologic antic) .Şi o scurtă descriere a Comunităţii eseniene Iar la sfârşitul cărţii ve-ţi găsii imagini cu aşezarea de la Qumran şi imagini a celor 11 peşteri. În dreptul fiecărei peşteri [imagine] ve-ţi găsii lista cu documentele descoperite în fiecare peşteră din cele 11. [Prin documnete se înţelege de la suluri de 10 m până la fragmente de 1 cm ] Cartea este un supliment al Revistei Blogg online "Qumran Heritage"http://lumea-bibliei.b...
http://qumran-heritage...
. Autorul este afiliat şi colaborator al Muzeului israelian din Ierusalim Shrine of Book şi al laboratoarelor "Bibliotecii Apostolice din Vatican".

 • Login to see the comments

Manuscrisele de la marea moartă qumran,2 ii-a facsimil şi traducere b

 1. 1. 2012MANUSCRISELE DE LA MAREA MOARTĂ -QUMRAN FACSIMIL & Author OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen TRADUCERE MANUSCRISELE DE LA MAREA MOARTĂ-QUMRAN, FACSIMIL & TRADUCERE este o carte dedicată iubitororilor Dumnezeului Unic,YAHWEH/IEHOVA ŞABACK STUDIO DEVA MINTIA CONTACT dorindavidaurel_1948@yahoo.ro @OBedeyaDDABenA dorindavidaurel830@gmail.com Mihai Viteazu K6 / 33 0730693323
 2. 2. MANUSCRISELE DE LA MAREA MOARTĂ-QUMRAN, FACSIMIL & TRADUCERE Partea a II-a Manuscrisele care au fost descoperite între 1947 ș i 1956 în mai multe grote de lângă Khirbet Qumran datează din perioada 250 î.Hr. - 70 d.Hr. ș i au rămas în istorie sub denumirea de "Manuscrisele de la Marea Moartă". Fragmentele descoperite alcătuiesc circa 900 scrieri suluri şi fragmente care poartă denumirea generic de “SCRIERI/TEXTE” o o ș i au aparț inut sectei ascetice a esenienilor, care număra circa 4000 de membri.SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 3. 3. Scrierile conț in cea mai completă copie a cărț ii lui Isaia, texte de rugăciuni, interpretări biblice, fragmente de poezii, texte de înț elepciune, dar ș i o listă a tuturor locurilor funerare unde erau ascunse obiectele sacre ș i profane ce alcătuiau tezaurul Templului de la Ierusalim înainte de a fi distrus de către romani în anul 70 d.Hr. Manuscrisele de la Marea Moartă sunt o colecţie de 972 de texte din Biblia ebraică şi extra-biblice documente găsite între 1947 si 1956, pe malul de nord-vest a Mării Moarte , din care deriva numele lor. Ele au fost în mod special situate la Khirbet Qumran în regiune tampon între Israel şI Iordania în Mandatul Britanic pentru Palestina , ceea ce este acum cunoscut sub numele de West Bank [ Malul vestic/ Cisiordania ]. Textele sunt de o mare importanţă religioasă şi istorică, aşa cum acestea includ cele mai vechi cunoscute de copii care au supravieţuit ale documentelor biblice şi extra-biblice şi să păstreze dovezi de o mare diversitate la sfârşitul anului al doilea Templu iudaism . Ele sunt scrise în ebraică , aramaică şi greacă , mai ales pe pergament , dar sunt şi texte ,scrise pe papirus . Aceste manuscrise, în general, data între 150 î.Hr. şi 70 CE. , Manuscrisele de la tradiţional sunt identificate cu sectă evreiescă numită Esenienii , deşi unele interpretări recente au contestat această asociaţie şi susţin că sulurile antice au fost scris de către preoţi în Ierusalim , Ţadokimii familiseii scribilor din ŢADOK , sau alte grupuri de evrei necunoscute. Manuscrisele de la Marea Moarta sunt în mod tradiţional împărţite în trei grupe: "biblice", manuscrise (copii de texte din Biblia ebraică ), care cuprind aproximativ 40% din suluri identificate; " apocrife "sau" Pseudepigraphical "(documente de manuscrise cunoscute de-al doilea Templu Perioada ca Enoh , Jubilee , Tobit , Sirah , suplimentar psalmi , etc, care nu au fost în cele din urmă canonizat în Biblia ebraică ), care cuprind aproximativ 30% din suluri identificate; şi "sectare" (documente manuscrise necunoscute anterior, care vorbesc despre normele şi credinţele unui anumit grup [sau grupuri din ]cadrul mai mare al mişcărilor religioase din iudaism ). Cum ar fi articolul Comunităţii , Sulul Războiului , Pesher /Comentariu pe Habacuc (ebraică: pesher = "Comentariu"), şi Regula de Binecuvântare , care cuprind aproximativ 30% din ce s-a identificat ca fiind suluri. În iarna anului 1946-1947, Muhammed edh-Dhib şi vărul său a descoperit peşteri, şi, în curând după aceea sulurile, nu departe de ruinele de la Khirbet Qumran cunoscute care au fost cunoscute pentru a exploratorii europeni din secolul al 19-lea. Aşezarea antică / situl excavat de la Qumran, este locul sugerat de către Plinius cel Bătrân ,şi este la un kilometru interiorul de la malul nord-vest a Mării Moarte suluri au fost găsite în 11 peşteri din apropiere, între 125 de metri (Pestera 4) şi un kilometru (pestera 1 ) departe. Nu au fost găsite în texte de aşezarea antică excavată, prin urmare, faptul că nu a atrage investigaţii suplimentare pe terenul din apropiere, şi a rămas necunoscut, care a inclus iniţial locaţia separată de peşterile care nu sunt menţionate în textele antice deşi au fost locuite şi folosite drept seif pentru tezaurele biblice.. În apropierea periferică a aşezării sânt vanele(bazinele) unei surse de apă : -fapt ce a fost explicată prin prezenţa a mikvahot (băi rituale), în ritualurile ideilor religioase , creditarea în continuare în care credea comunitatea fiind una din bazele(temeliile spiritual) a comunităţii eseniene. Cu toate acestea, mai târziu, analizaSUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 4. 4. comparativă a ceramicii, descoperirea de sonde de cerneală, şi două straturi de cenuşă sugerează care suluri au fost produse la aşezare din vale (câmpul locuit al aşezerii), dar toate textele prezente în clădirile în timpul raidului roman au fost distruse în incendiu care a urmat, explicând lipsa de material organic în site-ul. John C. Trever reconstituit povestea acelor suluri de la discuţii avute în mai multe interviuri cu beduinul . Vărul Edh-Dhib a observant alte fragmente în peşteri, dar edh-Dhib însuşi a fost primul care a cădea de accord de fapt, într-o singură. El a preluat o mâna de pergamente, care Trever identifică ca Defilaţi Isaia , Comentariu Habacuc , şi normei comunitare (iniţial cunoscut sub numele de "Manual de disciplină"), şi le-a luat înapoi la tabără pentru a arăta la familia sa. Nici unul dintre suluri nu au fost distruse în acest proces, în ciuda zvonurilor populare. Beduinul păstrează sulurile agăţate pe un stâlp din cort ,în timp ce ei hătărau şi negociau ce să facă cu ele, , luându-le periodic prin târgurile din Ierusalim şi Aman sau anticariatele britanice pentru a arăta oamenilor. La un moment dat în acest timp, norma comunitară a fost împărţită în două.Mai jos aveţi lista textelor a tuturor scrierilor descoperite în kibuţul Kalia -Massada la sitularheologic al aşezării antice Kibereth-Qumran. Pentru a risipi ,a destrăma mitul conform căruiaevreii fiind răi şi nebotezaţi creştini [încă], ascund sulurile sfinte, păstrând ADEVĂRUL BIBLICexclusive pentru ei şi mântuirea exclusivistă a naţiunii lor, în dauna şi deavoarea celorlaltenaţiuni şi grupuri naţionale(nerecunoscute official-diplomatic). Acestă teorie “conspiraţionistă-nazistă “ deşi nu este reală ,totuşi a prins devenind una din convingerile miilor de oamnei .Careneştiind UNDE şi CÂND şi CE ANUME să caute , au crezut că le este oprit accesul liber şi neîngrăditla informaţiile cu privire la Manuscrisele de la Marea Moartă Qumran. Există o singură problem :cele mai multe suluri sau fărmiţat fiind în fragmente de 1-3 cm. iar restaurarea include unPUZZLE gigantic , în a ghici unde anume şi mai ales din care SUL SFÂNT este fragmentul .SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 5. 5. SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 6. 6. SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 7. 7. Cave 1 Pestera 11QIsaa (a copy of the book of "Isaiah") 1QIsaa (o copie a cărţii de "Isaia")1QIsab (a second copy of the book of 1QIsab (un al doilea exemplar al cărţii de"Isaiah") "Isaia")1QS ("Serekh ha-Yahad" or "Community 1QS ("Serekh ha-Yahad" sau "ComunitateaRule") cf. 4QSa-j = 4Q255-64, 5Q11 Rule"), vezi. 4QSa-j = 4Q255-64, 5Q111QpHab ("Pesher on Habakkuk") 1QpHab ("Pesher pe Habacuc")1QM ("Milhamah" or "War Scroll") cf. 1QM ("Milhamah" sau "Războiul Scroll"), CF.4Q491, 4Q493; 11Q14? 4Q491, 4Q493; 11Q14?1QHa ("Hodayot" or "Thanksgiving Hymns") 1QHa ("Hodayot" sau "Ziua Recunostintei"1QapGen ar ("Genesis Apocryphon" in Imne)Aramaic) 1QapGen AR ("Geneza Apocrifa" înCTLevi ar ("Cairo Geniza Testament of Levi" aramaică)in Aramaic) CTLevi AR ("Cairo Geniza Testament de Levi"1QGen ("Genesis") = 1Q1 în aramaică)1QExod ("Exodus") = 1Q2 1QGen ("Geneza") = 1Q11QpaleoLev ("Leviticus" written in palaeo- 1QExod ("Exodul") = 1Q2Hebrew script) = 1Q3 1QpaleoLev ("Leviticul", scris în ebraică1QDeuta ("Deuteronomy") = 1Q4 paleo-script-ul) = 1Q3SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 8. 8. 1QDeutb ("Deuteronomy") = 1Q5 1QDeuta ("Deuteronom") = 1Q41QJudg ("Judges") = 1Q6 1QDeutb ("Deuteronom") = 1Q51QSam ("Samuel") = 1Q7 1QJudg ("judecători") = 1Q61QIsab (fragments from the 1QIsab scroll) = 1QSam ("Samuel") = 1Q71Q8 1QIsab (fragmente de parcurgere 1QIsab) =1QEzek ("Ezekiel") = 1Q9 1Q81QPsa ("Psalms") = 1Q10 1QEzek ("Ezechiel") = 1Q91QPsb ("Psalms") = 1Q11 1QPsa ("Psalmi") = 1Q101QPsc ("Psalms") = 1Q12 1QPsb ("Psalmi") = 1Q111QPhyl (58 fragments from a "Phylactery") = 1QPsc ("Psalmi") = 1Q121Q13 1QPhyl (58 de fragmente dintr-o "amuletă")1QpMic ("Pesher on Micah") = 1Q14 = 1Q131QpZeph ("Pesher on Zephaniah") = 1Q15 1QpMic ("Pesher pe Mica") = 1Q141QpPs ("Pesher on Psalms") = 1Q16 1QpZeph ("Pesher pe Ţefania") = 1Q151QJuba ("Jubilees") = 1Q17 1QpPs ("Pesher la Psalmi") = 1Q161QJubb ("Jubilees") = 1Q18 1QJuba ("Jubilee") = 1Q171QNoah ("Book of Noah") = 1Q19 1QJubb ("Jubilee") = 1Q181QapGen ar (fragments from the "Genesis 1QNoah ("Cartea lui Noe") = 1Q19Apocryphon" in Aramaic) = 1Q20 1QapGen AR (fragmente din "Geneza1QTLevi ar ("Testament of Levi" in Aramaic) Apocrifa" în aramaică) = 1Q20= 1Q21 1QTLevi AR ("Testament de Levi" în1QDM ("Dibrê Moshe" or "Words of aramaică) = 1Q21Moses") = 1Q22 1QDM ("Dibrê Moshe" sau "Cuvintele lui1QEnGiantsa ar ("Book of Giants" from Moise") = 1Q22"Enoch" text in Aramaic) = 1Q23 1QEnGiantsa AR ("Cartea de giganţi" de la1QEnGiantsb ar ("Book of Giants" from "Enoh", textul în limba aramaică) = 1Q23"Enoch" text in Aramaic) = 1Q24 1QEnGiantsb AR ("Cartea de giganţi" de la1Q25 ("Apocryphal Prophecy") "Enoh", textul în limba aramaică) = 1Q241Q26 ("Instruction") 1Q25 ("Apocrife Profeţia")1QMyst ("Mysteries") = 1Q27 1Q26 ("Instrucţiunea")1Q28 (fragment of the title of "1QS" or 1QMyst ("Taine") = 1Q27"Community Rule") 1Q28 (fragment din titlul de "1QS" sau1QSa ("Rule of the Congregation") = 1Q28a "normă comunitară")1QSb ("Rule of the Blessing" or "Rule of the 1QSa ("Regula Congregaţiei") = 1Q28aBenedictions") = 1Q28b 1QSb ("Norma de binecuvântarea" sau1Q29 ("Liturgy of the Three Tongues of Fire") "regula Benedictions") = 1Q28b1Q30 ("Liturgical Text") 1Q29 ("Liturghia din cele trei limbi de foc")1Q31 ("Liturgical Text") 1Q30 ("text liturgic")1QNJ ar ("New Jerusalem" text in Aramaic) = 1Q31 ("text liturgic")1Q32 cf. 11Q18 ar 1QNJ AR ("Noul Ierusalim", textul în limba1Q33 (fragment of 1QM or "War Scroll") aramaică) = 1Q32 CF. 11Q18 AR1QLitPr ("Liturgical Prayers" or "Festival 1Q33 (fragment din 1QM sau "RăzboiulSUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 9. 9. Prayers") = 1Q34 Scroll")1QHb ("Hodayot" or "Thanksgiving Hymns") 1QLitPr ("rugăciunile liturgice" sau= 1Q35 "Rugăciuni Festivalul") = 1Q341Q36-40 ("Hymnic Composition") 1QHb ("Hodayot" sau "Ziua Recunostintei"1Q41-70 (Unclassified Fragments) Imne) = 1Q351QDana ("Daniel") = 1Q71 1Q36-40 ("Compoziţie Hymnic")1QDanb ("Daniel") = 1Q72 1Q41-70 (fragmente neclasificate) 1QDana ("Daniel") = 1Q71Cave 2 1QDanb ("Daniel") = 1Q722QGen ("Genesis") = 2Q12QExoda ("Exodus") = 2Q2 Pestera 22QExodb ("Exodus") = 2Q3 2QGen ("Geneza") = 2Q12QExodc ("Exodus") = 2Q4 2QExoda ("Exodul") = 2Q22QpaleoLev (section of "Leviticus" 11:22-29 2QExodb ("Exodul") = 2Q3written in palaeo-Hebrew script) = 2Q5 2QExodc ("Exodul") = 2Q42QNuma ("Numbers") = 2Q6 2QpaleoLev (secţiunea de "Leviticul", 11:22-2QNumb ("Numbers") = 2Q7 29 scris în ebraică paleo-script-ul) = 2Q52QNumc ("Numbers") = 2Q8 2QNuma ("Numeri") = 2Q62QNumd ("Numbers") = 2Q9 2QNumb ("Numeri") = 2Q72QDeuta ("Deuteronomy") = 2Q10 2QNumc ("Numeri") = 2Q82QDeutb ("Deuteronomy") = 2Q11 2QNumd ("Numeri") = 2Q92QDeutc ("Deuteronomy" 10:8-12) = 2Q12 2QDeuta ("Deuteronom") = 2Q102QJer ("Jeremiah") = 2Q13 2QDeutb ("Deuteronom") = 2Q112QPs ("Psalms") = 2Q14 2QDeutc ("Deuteronom" 10:8-12) = 2Q122QJob ("Job" 33:28-30) = 2Q15 2QJer ("Ieremia") = 2Q132QRutha ("Ruth") = 2Q16 2QPs ("Psalmi") = 2Q142QRuthb ("Ruth") = 2Q17 2QJob ("Iov", 33:28-30) = 2Q152QSir ("Sirach" or "Wisdom of Jesus ben 2QRutha ("Rut") = 2Q16Sira" or "Ecclesiasticus") = 2Q18 2QRuthb ("Rut") = 2Q172QJuba ("Jubilees") = 2Q19 2QSir ("Sirah" sau "Intelepciunea lui Isus Ben2QJubb ("Jubilees") = 2Q20 Sira" sau "Eclesiastul") = 2Q182QapMoses ("Apocryphon of Moses") = 2QJuba ("Jubilee") = 2Q192Q21 2QJubb ("Jubilee") = 2Q202QapDavid? ("Apocryphon of David?") = 2QapMoses ("Apocrifa lui Moise") = 2Q212Q22 2QapDavid? ("Apocrifa lui David?") = 2Q222QapProph ("Apocryphal Prophecy") = 2Q23 2QapProph ("Apocrife Profeţia") = 2Q232QNJ ar ("New Jerusalem" text in Aramaic) = 2QNJ AR ("Noul Ierusalim", textul în limba2Q24 cf. 1Q32 ar, 11Q18 ar aramaică) = 2Q24 CF. 1Q32 AR, 11Q18 AR2Q25 ("Juridical Text") 2Q25 ("text juridic")2QEnGiants ar ("Book of Giants" from 2QEnGiants AR ("Cartea de giganţi" de la"Enoch" in Aramaic) = 2Q26 cf. 6Q8 "Enoh" în aramaică) = 2Q26 CF. 6Q82Q27-33 (unidentified texts) 2Q27-33 (texte neidentificate)SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 10. 10. Cave 3 Pestera 33QEzek ("Ezekiel" 16:31-33) = 3Q1 3QEzek ("Ezechiel" 16:31-33) = 3Q13QPs ("Psalms" 2:6-7) = 3Q2 3QPs ("Psalmi" 2:6-7) = 3Q23QLam ("Lamentations") = 3Q3 3QLam (Plângerile lui Ieremia "") = 3Q33QpIsa ("Pesher on Isaiah") = 3Q4 3QpIsa ("Pesher pe Isaia") = 3Q43QJub ("Jubilees") = 3Q5 3QJub ("Jubilee") = 3Q53QHymn (an unidentified hymn) = 3Q6 3QHymn (un imn neidentificat) = 3Q63QTJudah? ("Testament of Judah"?) = 3Q7 3QTJudah? ("Testament al lui Iuda"?) = 3Q7cf. 4Q484, 4Q538 CF. 4Q484, 4Q5383Q8 (fragment of an unidentified text) 3Q8 (fragment a unui text neidentificat)3Q9 (possible unidentified sectarian text) 3Q9 (posibil textul neidentificat sectar)3Q10-11 (unclassified fragments) 3Q10-11 (fragmente neclasificate)3Q12-13 (unclassified Aramaic fragments) 3Q12-13 (fragmente neclasificate în limba3Q14 (unclassified fragments) aramaică)3QCopper Scroll ("The Copper Scroll") = 3Q14 (fragmente neclasificate)3Q15 3QCopper derulare ("Scroll cupru") = 3Q15Cave 4 Pestera 44QGen-Exoda ("Genesis and Exodus") = 4Q1 4QGen-Exoda ("Geneza şi Exodul") = 4Q14QGenb ("Genesis") = 4Q2 4QGenb ("Geneza") = 4Q24QGenc ("Genesis") = 4Q3 4QGenc ("Geneza") = 4Q34QGend ("Genesis" 1:18-27) = 4Q4 4QGend ("Geneza", 1:18-27) = 4Q44QGene ("Genesis") = 4Q5 4QGene ("Geneza") = 4Q54QGenf ("Genesis" 48:1-11) = 4Q6 4QGenf ("Geneza" 48:1-11) = 4Q64QGeng ("Genesis") = 4Q7 4QGeng ("Geneza") = 4Q74QGenh1 ("Genesis" 1:8-10) = 4Q8 4QGenh1 ("Geneza" 1:8-10) = 4Q84QGenh2 ("Genesis" 2:17-18) = 4Q8a 4QGenh2 ("Geneza" 2:17-18) = 4Q8a4QGenh-para (a paraphrase of "Genesis" 4QGenh-alin (o parafrazare a "Geneza",12:4-5) = 4Q8b 12:4-5) = 4Q8b4QGenh-title (the title of a "Genesis" 4QGenh-titlul (titlul de "Geneza", manuscris)manuscript) = 4Q8c = 4Q8c4QGenj ("Genesis") = 4Q9 4QGenj ("Geneza") = 4Q94QGenk ("Genesis") = 4Q10 4QGenk ("Geneza") = 4Q104QpaleoGen-Exodl ("Genesis and Exodus" 4QpaleoGen-Exodl ("Geneza şi Exodul", scriswritten in palaeo-Hebrew script) = 4Q11 în ebraică paleo-script-ul) = 4Q114QpaleoGenm ("Genesis" written in palaeo- 4QpaleoGenm ("Geneza", scris în ebraicăHebrew script) = 4Q12 paleo-script-ul) = 4Q124QExodb ("Exodus") = 4Q13 4QExodb ("Exodul") = 4Q134QExodc ("Exodus") = 4Q14 4QExodc ("Exodul") = 4Q144QExodd ("Exodus") = 4Q15 4QExodd ("Exodul") = 4Q15SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 11. 11. 4QExode ("Exodus" 13:3-5) = 4Q16 4QExode ("Exodul" 13:3-5) = 4Q164QExod-Levf ("Exodus and Leviticus") = 4Q17 4QExod-Levf ("Exodul şi Leviticul") = 4Q174QExodg ("Exodus" 14:21-27) = 4Q18 4QExodg ("Exodul" 14:21-27) = 4Q184QExodh ("Exodus" 6:3-6) = 4Q19 4QExodh ("Exodul" 6:3-6) = 4Q194QExodj ("Exodus") = 4Q20 4QExodj ("Exodul") = 4Q204QExodk ("Exodus" 36:9-10) = 4Q21 4QExodk ("Exodul" 36:9-10) = 4Q214QpaleoExodm ("Exodus" written in palaeo- 4QpaleoExodm ("Exodul", scris în ebraicăHebrew script) = 4Q22 paleo-script-ul) = 4Q224QLev-Numa ("Leviticus and Numbers") = 4QLev-Numa ("Levitic şi Numeri") = 4Q234Q23 4QLevb ("Leviticul) = 4Q244QLevb ("Leviticus) = 4Q24 4QLevc ("Leviticul) = 4Q254QLevc ("Leviticus) = 4Q25 4QLevd ("Leviticul) = 4Q264QLevd ("Leviticus) = 4Q26 4QLeve ("Leviticul) = 4Q26a4QLeve ("Leviticus) = 4Q26a 4QLevg ("Leviticul) = 4Q26b4QLevg ("Leviticus) = 4Q26b 4QNumb ("Numeri") = 4Q274QNumb ("Numbers") = 4Q27 4QCantb ("Pesher la Cântarea Cântărilor4QCantb ("Pesher on Canticles or "Pesher on sau" Pesher la Cântarea Cântărilor) = 4Q107the Song of Songs) = 4Q107 4QCantc ("Pesher la Cântarea Cântărilor sau"4QCantc ("Pesher on Canticles or "Pesher on Pesher la Cântarea Cântărilor) = 4Q108the Song of Songs) = 4Q108 4Q112 ("Daniel")4Q112 ("Daniel") 4Q123 ("rescris Iosua")4Q123 ("Rewritten Joshua") 4Q127 ("Exodul rescris")4Q127 ("Rewritten Exodus") 4Q128-148 (diverse tefillin)4Q128-148 (various tefillin) 4Q156 ("Targum din Levitic")4Q156 ("Targum of Leviticus") 4Q157 ("Targum lui Iov") = 4QtgJob4Q157 ("Targum of Job") = 4QtgJob 4QRPa ("rescris Pentateuh") = 4Q1584QRPa ("Rewritten Pentateuch") = 4Q158 4Q161-164 ("Pesher pe Isaia")4Q161-164 ("Pesher on Isaiah") 4Q166-167 ("Pesher pe Osea")4Q166-167 ("Pesher on Hosea") 4Q169 ("Pesher pe Naum")4Q169 ("Pesher on Nahum") 4Q174 ("florilegiu" sau "Midrash pe ultimele4Q174 ("Florilegium" or "Midrash on the zile")Last Days") 4Q175 ("mesianic Antologia" sau4Q175 ("Messianic Anthology" or "testimonia")"Testimonia") 4Q179 ("Plângerile lui Ieremia"), CF. 4Q5014Q179 ("Lamentations") cf. 4Q501 4Q196-200 ("Tobit")4Q196-200 ("Tobit") 4Q213-214 ("aramaică Levi")4Q213-214 ("Aramaic Levi") 4Q215 ("Testament al lui Neftali")4Q215 ("Testament of Naphtali") 4QCanta ("Pesher la Cântarea Cântărilor4QCanta ("Pesher on Canticles or "Pesher on sau" Pesher pe Cântarea Cântărilor ") =the Song of Songs") = 4Q240 4Q2404Q246 ("Aramaic Apocalypse) or "the Son of 4Q246 ("Apocalipsa aramaică), sau" Fiul luiGod text" Dumnezeu a textului "SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 12. 12. 4Q252 ("Pesher on Genesis") 4Q252 ("Pesher la Geneza")4Q265-273 ("CD or "Damascus Document") 4Q265-273 ("CD-ul sau" Damasc Documentcf. 4QDa/g = 4Q266/272, 4QDa/e = "), cf. art. 4QDa / g = 4Q266/272, 4QDa / e =4Q266/270, 5Q12, 6Q15, 4Q265-73 4Q266/270, 5Q12, 6Q15, 4Q265-734Q285 ("Rule of War") cf. 11Q14 4Q285 ("Regula de război"), CF. 11Q144QRPb ("Rewritten Pentateuch") = 4Q364 4QRPb ("rescris Pentateuh") = 4Q3644QRPc ("Rewritten Pentateuch") = 4Q365 4QRPc ("rescris Pentateuh") = 4Q3654QRPc ("Rewritten Pentateuch") = 4Q365a 4QRPc ("rescris Pentateuh") = 4Q365a (=(=4QTemple?) 4QTemple?)4QRPd ("Rewritten Pentateuch") = 4Q366 4QRPd ("rescris Pentateuh") = 4Q3664QRPe ("Rewritten Pentateuch") = 4Q367 4QRPe ("rescris Pentateuh") = 4Q3674Q415-418 ("Musar leMevin") = 4Q415-418 ("Musar leMevin") =4QInstruction, "Sapiential Work A" 4QInstruction, "locul de muncă sapienţială4Q434 ("Barkhi Napshi - Apocryphal A"Psalms") (15 fragments likely hymns of 4Q434 ("Barkhi Napshi - Apocrife Psalmi")thanksgiving, praising God for his power and (15 fragmente probabile imnuri deexpressing thanks ) mulţumire, lăudând pe Dumnezeu pentru4QMMT ("Miqsat Maase Ha-Torah" or puterea lui şi exprima mulţumiri)"MMT" or "Some Precepts of the Law" or 4QMMT ("Miqsat Maase Ha-Tora" sauthe "Halakhic Letter") cf. 4Q394-399 "MMT" sau "Unele preceptele legii" sau4Q400-407 ("Songs of Sabbath Sacrifice" or "Scrisoare Halakhic"), CF. 4Q394-399the "Angelic Liturgy") cf. 11Q5-6 4Q400-407 ("Cantece de Sabat Sacrifice" sau4Q448 ("Hymn to King Jonathan") "Liturghia angelic"), CF. 11Q5-64Q521 ("Messianic Apocalypse") 4Q448 ("Imn pentru regele Jonathan")4Q539 ("Testament of Joseph") 4Q521 ("Apocalipsa mesianic")4Q554-5 ("New Jerusalem") cf. 1Q32, 2Q24, 4Q539 ("Testament a lui Iosif")5Q15, 11Q18 4Q554-5 ("Noul Ierusalim"), CF. 1Q32, 2Q24, 5Q15, 11Q18Cave 55QDeut ("Deuteronomy") = 5Q1 Pestera 55QKgs ("1 Kings") = 5Q2 5QDeut ("Deuteronom") = 5Q15QIsa ("Isaiah") = 5Q3 5QKgs ("1 Imparati") = 5Q25QAmos ("Amos") = 5Q4 5QIsa ("Isaia") = 5Q35QPs ("Psalms") = 5Q5 5QAmos ("Amos") = 5Q45QLama ("Lamentations") = 5Q6 5QPs ("Psalmi") = 5Q55QLamb ("Lamentations") = 5Q7 5QLama ("Plângerile lui Ieremia") = 5Q65QPhyl (3 fragments from a "Phylactery") = 5QLamb (Plângerile lui Ieremia "") = 5Q75Q8 5QPhyl (3 fragmente dintr-o "amuletă") =5QapJosh ("Apocryphon of Joshua") = 5Q9 5Q85Q10 Apocryphon of Malachi 5QapJosh ("Apocrifa lui Iosua") = 5Q95Q11 Rule of the Community 5Q10 Apocrifa lui Maleahi5Q12 Damascus Document Articolul 5Q11 a ComunităţiiSUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 13. 13. 5Q13 Rule 5Q12 Damasc Document5Q14 Curses 5Q13 articolul5Q15 New Jerusalem Curses 5Q145Q16-25 unclassified 5Q15 Noul Ierusalim5QX1 Leather fragmen 5Q16-25 neclasificate 5QX1 piele fragmentăriiCave 66QpaleoGen (section of "Genesis" 6:13-21 Pestera 6written in palaeo-Hebrew script) = 6Q1 6QpaleoGen (secţiunea din "Geneza", 6:13-6QpaleoLev (section of "Leviticus" 8:12-13 21 scris în ebraică paleo-script-ul) = 6Q1written in palaeo-Hebrew script) = 6Q2 6QpaleoLev (secţiunea de "Leviticul", 8:12-6Q3 Deuteronomy 13 scris în ebraică paleo-script-ul) = 6Q26Q4 Kings 6Q3 Deuteronom6QCant ("Canticles" or "Song of Songs") = 6Q4 Kings6Q6 6QCant ("Cântarea Cântărilor" sau "Cântarea6Q7 Daniel Cântărilor") = 6Q66QpapEnGiants ("Book of Giants" from 6Q7 Daniel"Enoch") = 6Q8 6QpapEnGiants ("Cartea de giganţi" de la6Qpap apSam-Kgs ("Apocryphon on Samuel- "Enoh") = 6Q8Kings") = 6Q9 6Qpap apSam-Kg ("Apocrifa pe Samuel de6QpapProph (an unidentified prophetic Kings") = 6Q9fragment) = 6Q10 6QpapProph (un fragment de neidentificat6Q11 ("Allegory of the Vine") profetic) = 6Q106QapocProph (an apocryphal prophecy) = 6Q11 ("Alegoria de viţă de vie")6Q12 6QapocProph (o profeţie apocrifă) = 6Q126QPriestProph ("Priestly Prophecy") = 6Q13 6QPriestProph ("Preot Profeţia") = 6Q136QD ("Damascus Document") = 6Q15 6QD ("Documentul de Damasc") = 6Q156QpapBened ("Benediction") = 6Q16 6QpapBened ("Binecuvântare") = 6Q166Q17 Calendrical Document Calendarul Maya 6Q17 Document6Q18 Hymn Imnul 6Q186Q19 Genesis Geneza 6Q196Q20 Deuteronomy 6Q20 Deuteronom6Q21 Prophetic text? 6Q21 de text profetic?6Q22-6QX2 Unclassified 6Q22-6QX2 Neclasificat6Q23 ("Words of Michael"; Archangel) cf. 6Q23 ("Cuvinte ale lui Michael"; Arhanghel)4Q529 CF. 4Q529Cave 7 Pestera 77QLXXExod (a section of "Exodus" from the 7QLXXExod (o secţiune de "Exodul", dinSeptuagint) = 7Q1 Septuaginta) = 7Q17QLXXEpJer ("Letter of Jeremiah" = Baruch 7QLXXEpJer ("Scrisoarea lui Ieremia" =6) = 7Q2 Baruch 6) = 7Q2SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 14. 14. 7Q3 Biblical Text? 7Q3 textul biblic?7QpapEn gr ("Enoch") = 7Q4, 8, 11-14 7QpapEn gr ("Enoh") = 7Q4, 8, 11-147Q5 Biblical Text 7Q5 text biblic7Q6, 7, 9, 10 unclassified 7Q6, 7, 9, 10 neclasificate7Q15-18 unclassified 7Q15-18 neclasificate7Q19 imprint 7Q19 ImprintCave 8 Pestera 88QGen ("Genesis") = 8Q1 8QGen ("Geneza") = 8Q18QPs ("Psalms") = 8Q2 8QPs ("Psalmi") = 8Q28QPhyl (fragments from a "Phylactery") = 8QPhyl (fragmente dintr-o "amuletă") = 8Q38Q3 8QMez (parte din "Deuteronom" 108QMez (portion of "Deuteronomy" 10:12- doisprezece - 11:21 de la o Mezuzah) = 8Q411:21 from a Mezuzah) = 8Q4 8QHymn (un imn anterior neidentificat) =8QHymn (a previously unidentified hymn) = 8Q58Q5 Suport pentru 8QX18QX1 Tabs 8QX2-3 curelelor8QX2-3 Thongs Pestera 9Cave 9 9Qpap (fragment neidentificat)9Qpap (unidentified fragment) Pestera 10Cave 10 10Q1 ostracon10Q1 ostracon Pestera 11Cave 11 11QpaleoLeva ("Leviticul", scris în ebraică11QpaleoLeva ("Leviticus" written in palaeo- paleo-script-ul) = 11Q1Hebrew script) = 11Q1 11QpaleoLevb ("Leviticul", scris în ebraică11QpaleoLevb ("Leviticus" written in palaeo- paleo-script-ul) = 11Q2Hebrew script) = 11Q2 11QDeut ("Deuteronom") = 11Q311QDeut ("Deuteronomy") = 11Q3 11QEz ("Ezechiel") = 11Q411QEz ("Ezekiel") = 11Q4 11QPsa ("Psalmi") = 11Q511QPsa ("Psalms") = 11Q5 11QPsb ("Psalmi") = 11Q611QPsb ("Psalms") = 11Q6 11QPsc ("Psalmi") = 11Q711QPsc ("Psalms") = 11Q7 11QPsd ("Psalmi") = 11Q811QPsd ("Psalms") = 11Q8 11QPse ("Psalmi") = 11Q911QPse ("Psalms") = 11Q9 11QtgJob ("Targum lui Iov") = 11Q1011QtgJob ("Targum of Job") = 11Q10 11QapocrPs ("Apocrife Psalmi") = 11Q1111QapocrPs ("Apocryphal Psalms") = 11Q11 11QJub ("Jubilee") = 11Q1211QJub ("Jubilees") = 11Q12 11QMelch ("Printul Ceresc Melchisedec") =11QMelch ("Heavenly Prince Melchizedek") 11Q13= 11Q13 11QSM ("Sefer Ha-Milhamah" sau "CarteaSUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 15. 15. 11QSM ("Sefer Ha-Milhamah" or "Book Of războiului") = 11Q14. CF. 1QM?War") = 11Q14. cf. 1QM? 11QHymnsa = 11Q1511QHymnsa = 11Q15 11QHymnsb = 11Q1611QHymnsb = 11Q16 11QShirShabb ("Cântecele Sacrificiului de11QShirShabb ("Songs of the Sabbath Sabat") = 11Q17Sacrifice") = 11Q17 11QNJ AR ("Noul Ierusalim", textul în limba11QNJ ar ("New Jerusalem" text in Aramaic) aramaică) = 11Q18 CF. 1Q32, 2Q24= 11Q18 cf. 1Q32, 2Q24 11QTa ("Templul Defilaţi") = 11Q1911QTa ("Temple Scroll") = 11Q19 11QTb ("Templul Defilaţi") = 11Q2011QTb ("Temple Scroll") = 11Q20 11Q21 textul ebraic11Q21 Hebrew text 11Q22-28 neclasificate11Q22-28 unclassified 11Q29 Serekh ha-Yahad legate de11Q29 Serekh ha-Yahad related Neclasificate 11Q3011Q30 unclassified Neclasificate 11Q3111Q31 unclassified XQ1-4 filacteriiXQ1-4 Phylacteries XQ5 fragmenteXQ5 fragments XQ6 ofertaXQ6 offering dar îşi are originea şi în cuvântulNumle derivă din cuvântul RASĂ SEMITĂ *SEMIT ALES + mSYYAiş=om şi Hose=Slavei *nema Sfânt , neamul Slavei+ ieşiyim sau în greacă clasică alexandrină-cretană : IESSNOI sau OSSANOIOI. Saud at multe interpretări acestui nume mai ales denecunoscători. Esenienii au pornit de la o realitate.RASISMUL de care evreii sau lovitapropae toată istoria lor naţională. Şi de la SEM au construit un RASIM OPUSRASIMULUI.devenit religie şi numit astăzi MONOTEISM. O SASĂ CARE VINDECĂ TOATECELELALTE RASE, nicidecum o RASĂ SUPERIOARĂ care să abrtutize celeleate rase umanepâna la extrema extinţiei umane. O RASĂ ALEASĂ, MENITĂ,PREDESTINATĂ SĂ FIEPĂSTRĂTOAREA MÂNTUIRII , A VINDECĂRII RASEI UMANE (MUTIRASIALĂ),DE PĂCATULADAMIC, DE ANOMALIA DEZUMANIZĂRII FEROCE. O FEROCITATE CARE ÎNSPĂIMÂNTA ŞIANIMALISMUL FIARELOR.în ebraică antică : I a’siyim; greacă : Εσσήνοι, Εσσαίοι, sau Οσσαίοι; Essēnoi, Essaioi, Ossaioi) au fost o sectăa iudaismului al doilea Templu , care a inflorit din secolul al doilea i.Hr. la prima secolul al CE, care unii cercetătorimenţiune desprins din Zadokite preoţiEsenieniiEsenienii sunt membrii unei secte religioase a frăţietăţii, care a existat între secolele II-I î.Hr. Nu sunt menţionaţi înNoul Testament. Esenienii excludeau femeile din grupările lor, urmau îndeaproape Legea lui Moise, mai ales sabatul,şi cele şapte sărbători iudaice * Paştele= Pesach , Cincizecimea =Şavuoth , Anul Nou =Roşh Haşana , Ziua IspăşiriiYom Kippur, Ziua corturilor=Sucot, Shiath Thora =Bucuria Thorei, Ziua Sorţilor= Purim dar și alte ritualuri. Credeauîn nemurirea sufletului și în pedepsirea divină a păcatelor. După analiza ADN a oaselor majoratitaea scheletelorumane aparţin tribului lui Levi şi Beniamin *beduini+ din tribul Amar(Omar în arabă).majoritatea au fost cohenSUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 16. 16. (cohaniţiţi) aaroniţi,kehatiţi şi gherşoniţiţi din familiile sfinte a lui Aaron ,Moise şi Ţadok. În Qumran există douăcimitire. Unul vechi chiar în Kibereth-Qumran altul apropape de Kalia-Qumran (Kibuţul Kalia) în el au fost găsite1800 de schelete umane. 700 de femei, 500 de copii şi 500 de bărbaţi. În celălalt cimir sânt 3000 de morminte(osuare9 majoritatre 1900 de bărbaţi, 700 de tineri 14 ani-18 ani. 89 % sânt leviţi cohaniţi .Separat sânt 800 demorminte care poartă titul priciar NASI ISRUEL *Prinţul lui Israel + şi erau descendenţii regelui David.scriitorul De referinţă roman Pliniu cel Bătrân (c a murit. 79 CE), în lucrarea sa de Istorie Naturală . Pliniu sereferă, în câteva rândur,anumei că esenienii nu se căsătoresc cei care veneau cu familii şi le păstrau conformLegii mozaice, nu posedau mari fonduri bani, şi au existat de mii de generaţii î naţiunea evreilor . Spredeosebire de Filon , care nu a menţionat orice locaţie geografică deosebită a esenieni, altele decât toată ţaralui Israel , Pliniu le plasează în Ein Gedi , de lângă Marea Moartă . şi la Beth- Anan(Betanion) ambele locaţii nusânt foarte departe de aşezarea Qumran decoperită în zilele noastre între 1887-1946Puţin mai târziu, Josephus a dat un localizare detaliată geografică pentru aşezările de esenieni în “RăzboiulEvreilor” (c. 75 CE), cu o descriere mai scurtă, în “Antichităţi ale evreilo r” (c. 94 CE) şi “Viaţa lui FlaviusJosephus” (c. 97 CE). Revendicarea de cunoştinţe de prima mână, el enumeră Essenoi ca una din cele treisecte evreieşti de filosofie , alături de farisei şi saduchei . El se referă aceleaşi informaţii cu privire la evlavie ,celibatul obţional şi nu impus obligatoriu , lipsa de bunuri personale şi de bani, credinţa în comuniunea şiangajamentul de a respecta strict Sabatul şi a întregii Legi Iudaice . El adaugă că esenienii practică un ritualscufundare în apă în fiecare dimineaţă, după ce au mâncat împreună rugăciune, s-au dedicat carităţii[binefacerii] si au acumulat bunavoinţa necesară unei vieţi frumoase şi paşnice. Aveau interzisă exprimareafuriei, a studiat cărţi ale bătrânilor, secretele conservate, şi au fost foarte atenţi la numele de îngeri păstrateîn scrierile lor sacre. Rolul imersiunii (scufundării în apă este cel profund iudaic al “Judecăţii de Apoi” princare trecuse LUMEA în VREMEA LUI NOE. Şi majoritatea u murit faţă de Dumnezeu . Ideea era să fi înecat sămori, să nu mai trăieşti “Tu “ ci “YAHWEH SĂ TRĂIASCĂ ÎN TINE” ca să ai parte de Mesia. Idee care alimentasuperstiţiile romanilor şi cu ele persecuţiile contra iudeilor . Şi trebuia să fii spălat de AUTORITAEAOMENEASCĂ ,asemeni israeliţilor care au trecut prin abur de ape,rouă şi SLAVĂ , dar cu piciorul pe pământuscat,când au tranversat Marea Suf(Trestiei)/Marea Roşie.Şi amintea de spălarea leproşilor a altor bolnavi* contagioşi sau cronici +şi a idolatrilor consideraţi “NECURAŢI” timp de şapte zile şi care erau în carantinaleviţilor ,ori de câte ori păcătuiau grav şi iremediabil era ca un act de reînoire a Legământului legii Iudaicedar şi un act sanitar absolute necesar în Deşertul din Iudeea. Multe Spirite ( Entităţi energetic de temeau deapă, de apa sfinţită cu ISOP şi SARE DE AMORAH(GOMORA). Iar esenienii scanau zilnic orice entitateSIMBIOT care se lipea de un trup sau îl poseda. Apa era un scanner, un indicator că eşti OM în sensul biologiccu spiritual tău, cu identitatea ta. Şi să nu ascunzi în trupul tău , îngeri,spirite,zei ,zeiţe .Dintre grupările religioase din perioada eleno-romană, grupări care sunt menţionate și în scrierile unor autori greci șilatini, aceea a esenienilor este astăzi, poate, cea mai cunoscută, datorită, mai ales, descoperirii la Qumran aManuscriselor de la Marea Moartă, în anul 1947. Aceste manuscrise au aparţinut esenienilor. Despre esenieni s-ascris și în antichitate, cele mai relevante fiind scrierile lui Filon din Alexandria, Josephus Flavius, Plinius cel Bătrân.Asupra originii esenienilor și a ceea ce înseamnă numele lor, cercetătorii nu au ajuns la un acord între ei. Foarteprobabil esenienii și-au avut începuturile pe la jumătatea secolului al II-lea î.Hr., în timpul macabeilor. Ducând o viaţăseparată de restul societăţii, ei s-au organizat în comunităţi izolate, de tip celibatar dedicat pe cicluri de 49 de aniconform legii iudaice asemeni nazirenilor. Şi nicidecum monastic.În ceea ce privește credinţa lor religioasă, se știe că esenienii îl așteptau pe Mesia ca pe un rege al iudeilor, care să-ielibereze de sub dominaţia păgânilor, pentru a putea întemeia Împărăţia lui Dumnezeu. Unele obiceiuri aleesenienilor erau asemănătoare cu acelea ale creștinilor din primele secole, aspect datorat, poate, originii lor iudaicecomune și folosirii acelorași Scripturi. Există și diferenţe majore: viaţa izolată pe care o duceau esenienii și sistemulmult mai complex de norme care le reglementau comportamentul.Astăzi există grupări religioase care se declară descendenţi ai esenienilor, unele dintre acestea susţin că Biblia, dar șialte scrieri canonice, au fost modificate prin traducerile făcute, cu scopul de a schimba adevărata credinţă. Doctrine Iudaice ortodoxe şi profund mesianiceSUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 17. 17. Unele dintre doctrinele și practicile esenienilor se regăsesc mai târziu în evanghelii:- Practicarea botezului *spălării rituale /Purificarea prin imersiune+.- Combaterea fariseilor și saducheilor.- Îndemnuri la blândeţe și supunere, spre a fi pe placul lui Dumnezeu.- Prezicerea Judecăţii de Apoi.- Îndemnuri la iubirea semenilor.- Credinţa în existenţa unor Fii ai Luminii care luptă împotriva Forţelor Întunerecului.- Afirmarea existenţei unui Spirit (Duh) Sfânt.- Participarea la mese colective, cu rugăciuni în comun, asemănătoare “Cinei cele de Taină” şi„kiduşului „ iudaic vechi testamentar.- Unele cuvântări eseniene începeau cu cuvintele „ferice de cei care...“. tipic fericirilor spusede Moise,Ilie sau Iisus.- Solicitarea recunoașterii păcatelor şi păcatului Adamic/strămoşesc ca una din definiţiilecalre pentru OM liber, şi neposedat de entităţi cereşti necunoscute *spirite,zei,zeiţe semi-zei,îngeri sau demoni ] . Scroll / Peşer Habakuk "Cercetaţi Scripturile, pentru că în ele voi veţi avea viaţă veşnică: şi scripturile sunt clele ce mărturisesc despre Mine." Ioan 5:39 Limba cărţii este ARAMAICĂ NABATEEANĂ ( tipică Iudeii acelor timpuri) Comentariul la Habacuc Scroll (1QpHab) • Qumran, Pestera 1 • primul secol al înaintea erei creştine[CE] pergament • • H: 14; L: 148 cm • Guvernul statului Israel • Numărul inventar O.N.U-IL: 95.57/28SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 18. 18. The Commentary on Habakkuk Scroll (1QpHab) • Qumran, Cave 1 • 1st century CE • Parchment • H: 14; L: 148 cm • Government of Israel • Accession number: 95.57/28 .UN patrimony Traducerea în limba română :OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen Dr. Adolfo D. Roitman, Lizbeth şi Krupp Curator George de la Marea Moartă şi şef al Altar de carteDr. Adolfo D. Roitman, Lizbeth and George Krupp Curator of the Dead Sea Scrolls and Head of the Shrine of the Book INDEX CONŢINUT. Manuscrisul conţine NUMELE PROPRIU A DUMNEZEULUI UNIC,ÎN FORMA TETRAGRAMĂ ÎN PALEO_EBRAICĂ (scriere asemăntătoare scrieii feniciene) ca cea de mai jos: YAHWEH / IEHOVA HWHZ De aceea am păstrat forma oiginală . Da puteţi citi pin substiituire DOMNUL aşa cum sânteţi obişnuiţi în cultura şi credinţa voaatsră.Pages 1 and 2 Hab. 1:2 to 6Page 3 Hab. 1:6 to 9Page 4 Hab. 1:10 to 14Page 5 Hab. 1:12 to 15Page 6 Hab. 1:16 to 2:2Page 7 Hab. 2:2 to 2:4Page 8 Hab. 2:5 to 2:7Page 9 Hab. 2:8 to 2:11Page 10 Hab. 2:10 to 2:14Page 11 Hab. 2:15 to 2:16Page 12 Hab. 2:17 to 2:19Page 13 Hab. 2:20Tot ce există înseamnă că conţine sulul Peşer Habakuk , ia ce nu există FACSIMIL şi nici tradus,înseamnă că nu există (pot fi mituri asipiaţii) HABACUCSUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 19. 19. COLOANA 1 ISUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 20. 20. Hab. 1:1Hab. 1:2Capitolul11. Prorocia descoperită proorocului Habacuc.2. Până când voi striga către Tine, Doamne, fără s-asculţi?1:1 The burden which Habakkuk the prophet did see.1:2 O Jehovah, how long shall I cry, and thou wilt not hear? I cry out unto thee of violence,and thou wilt not save.SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 21. 21. COLOANA 2 IIHab. 1:3Hab. 1:4Hab. 1:5Hab. 1:6ROMÂNĂ2.Până când mă voi tângui Ţie, fără să dai ajutor?3. Pentru ce mă laşi să văd nelegiuirea, şi Te uiţi la nedreptate? Asuprirea şi silnicia se fac sub ochiimei, se nasc certuri, şi se stârneşte gâlceavă.4. De aceea legea este fără putere, şi dreptatea nu se vede, căci cel rău biruieşte pe cel neprihănit, deaceea se fac judecăţi nedrepte. –5. Aruncaţi-vă ochii printre neamuri, şi priviţi, uimiţi-vă, şi îngroziţi-vă! Căci în zilele voastre voi face olucrare, pe care n-aţi crede-o dacă v-ar povesti-o cineva!6. Iată, voi ridica pe Haldei, popor turbat şi iute, care străbate întinderi mari de ţări, ca să pună mânape locuinţe care nu sunt ale lui.ENGLISH2.I cry out unto thee of violence, and thou wilt not save.1:3 Why dost thou show me iniquity, and look upon perverseness? for destruction andviolence are before me; and there is strife, and contention riseth up.1:4 Therefore the law is slacked, and justice doth never go forth; for the wicked dothcompass about the righteous; therefore justice goeth forth perverted.1:5 Behold ye among the nations, and look, and wonder marvellously; for I am working awork in your days, which ye will not believe though it be told you.SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 22. 22. 1:6 For, lo, I raise up the Chaldeans, that bitter and hasty nation, that march through thebreadth of the earth, to possess dwelling-places that are not theirs.COLOANA 3 IIIHab. 1:7Hab. 1:8Hab. 1:9SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 23. 23. ROMÂNĂ7. El este grozav şi înfricoşat; numai din el însuşi îi iese dreptul şi mărirea lui.8. Caii lui sunt mai iuţi decât leoparzii, mai sprinteni decât lupii de seară, şi călăreţii lui înaintează îngalop de departe, zboară ca vulturul care se repede asupra prăzii.9. Tot poporul acesta vine numai ca să jefuiască; privirile lui lacome caută înainte, şi strânge prinşi derăzboi ca nisipul.ENHLISH1:7 They are terrible and dreadful; their judgment and their dignity proceed from themselves.1:8 Their horses also are swifter than leopards, and are more fierce than the evening wolves;and their horsemen press proudly on: yea, their horsemen come from far; they fly as an eaglethat hasteth to devour.1:9 They come all of them for violence; the set of their faces is forwards; and they gathercaptives as the sand.COLOANA 4 IVSUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 24. 24. Hab. 1:10Hab. 1:11Hab. 1:12Hab. 1:13Hab. 1:14SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 25. 25. 10. Îşi bate joc de împăraţi, şi voievozii sunt o nimica pentru el, râde de toate întăriturile, căcigrămădeşte pământ, şi le ia.11. Apoi aprinderea i se îndoieşte, întrece măsura şi se face vinovat, căci puterea lui o ia ca dumnezeual lui!12. Doamne, nu eşti Tu din veşnicie, YAHWEH / IEHOVA HWHZ meu, Sfântul meu? Nu vom muri!YAHWEH / IEHOVA HWHZ, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-Ţi împlineşti judecăţile Tale; Tu,Stânca mea, l-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele Tale!13. Ochii Tăi sunt aşa de curaţi că nu pot să vadă răul, şi nu poţi să priveşti nelegiuirea! Cum ai puteaprivi Tu pe cei mişei, şi să taci, când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el?14. Vei face Tu omului ca peştilor mării, ca târâtoarei, care n-are stăpân?ENGLISH1:10 Yea, he scoffeth at kings, and princes are a derision unto him; he derideth everystronghold; for he heapeth up dust, and taketh it.1:11 Then shall he sweep by `as a wind, and shall pass over, and be guilty, `even he whosemight is his god.1:12 Art not thou from everlasting, O Jehovah my God, my Holy One? we shall not die. OJehovah, thou hast ordained him for judgment; and thou, O Rock, hast established him forcorrection.1:13 Thou that art of purer eyes than to behold evil, and that canst not look on perverseness,wherefore lookest thou upon them that deal treacherously, and holdest thy peace when thewicked swalloweth up the man that is more righteous than he;1:14 and makest men as the fishes of the sea, as the creeping things, that have no ruler overthem?SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 26. 26. COLOANA 5 V :Hab. 1:12SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 27. 27. Hab. 1:13Hab. 1:14Hab. 1:15ROMÂNĂ12. YAHWEH / IEHOVA HWHZ, nu eşti Tu din veşnicie, Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vommuri! Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-Ţi împlineşti judecăţile Tale; Tu, Stânca mea, l-airidicat ca să dai prin el pedepsele Tale!13. Ochii Tăi YAHWEH / IEHOVA HWHZsunt aşa de curaţi că nu pot să vadă răul, şi nu poţi săpriveşti nelegiuirea! Cum ai putea privi Tu pe cei mişei, şi să taci, când cel rău mănâncă pe cel maineprihănit decât el?14. Vei face Tu omului ca peştilor mării, ca târâtoarei, care n-are stăpân?15. El îi scoate pe toţi cu undiţa, îi trage în mreaja sa, îi strânge în năvodul său. De aceea se bucură şise înveseleşte. ENGLISH:12 Art not thou from everlasting, O Jehovah my God, my Holy One? we shall not die. OJehovah, thou hast ordained him for judgment; and thou, O Rock, hast established him forcorrection.1:13 Thou that art of purer eyes than to behold evil, and that canst not look on perverseness,wherefore lookest thou upon them that deal treacherously, and holdest thy peace when thewicked swalloweth up the man that is more righteous than he;1:14 and makest men as the fishes of the sea, as the creeping things, that have no ruler overthem?1:15 He taketh up all of them with the angle, he catcheth them in his net, and gathereth themin his drag: therefore he rejoiceth and is glad.COLOANA 6 VISUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 28. 28. Hab. 1:16Hab. 1:17Hab. 2:1Hab. 2:2SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 29. 29. 16. De aceea aduce jertfe mrejei sale, aduce tămâie năvodului său; căci lor le datorează partea lui ceagrasă şi bucatele lui gustoase!17. Pentru aceasta îşi va goli el într-una mreaja, şi va înjunghia fără milă pe neamuri. Capitolul21. M-am dus la locul meu de strajă, şi stăteam pe turn ca să veghez şi să văd ce are să-mi spunăYAHWEH / IEHOVA HWHZ, şi ce-mi va răspunde la plângerea mea.2. YAHWEH / IEHOVA HWHZ mi-a răspuns, şi a zis: 1:16 Therefore he sacrificeth unto his net, and burneth incense unto his drag; because bythem his portion is fat, and his food plenteous.1:17 Shall he therefore empty his net, and spare not to slay the nations continually?Chapter 2COLOANA 7 VIISUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 30. 30. Hab. 2:2Hab. 2:3Hab. 2:42.„Scrie prorocia, şi sapă-o pe table, ca să se poată citi uşor!3. Căci este o prorocie, a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire, şi nu va minţi; dacăzăboveşte, aşteaptă-o, căci va veni şi se va împlini negreşit.4. Iată, i s-a îngâmfat sufletul, nu este fără prihană în el; dar cel neprihănit va trăi prin credinţa lui.2:2 And Jehovah answered me, and said, Write the vision, and make it plain upon tablets, thathe may run that readeth it.2:3 For the vision is yet for the appointed time, and it hasteth toward the end, and shall notlie: though it tarry, wait for it; because it will surely come, it will not delay.2:4 Behold, his soul is puffed up, it is not upright in him; but the righteous shall live by hisfaith.SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 31. 31. COLOANA 8 VIIISUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 32. 32. Hab. 2:5Hab. 2:6Hab. 2:75. Ca şi cel beat şi semeţ, cel mândru nu stă liniştit; ci îşi lărgeşte gura ca locuinţa morţilor, estenesăţios ca moartea aşa că pe toate neamurile vrea să le strângă la el, şi toate popoarele le trage la el.6. Nu va fi el de batjocura tuturor acestora, de râs şi de pomină? Se va zice: „Vai de cel ce adună cenu este al lui! Până când se va împovăra cu datorii?7. Nu se vor ridica deodată cei ce te-au împrumutat? Nu se vor trezi asupritorii tăi, şi vei ajunge pradalor?2:5 Yea, moreover, wine is treacherous, a haughty man, that keepeth not at home; whoenlargeth his desire as Sheol, and he is as death, and cannot be satisfied, but gathereth untohim all nations, and heapeth unto him all peoples.2:6 Shall not all these take up a parable against him, and a taunting proverb against him, andsay, Woe to him that increaseth that which is not his! how long? and that ladeth himself withpledges!2:7 Shall they not rise up suddenly that shall bite thee, and awake that shall vex thee, andthou shalt be for booty unto them?COLOANA 9 IXSUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 33. 33. Hab. 2:8Hab. 2:9Hab. 2:10Hab. 2:118. Fiindcă ai jefuit multe neamuri, toată rămăşiţa popoarelor te va jefui, din pricina vărsării sângeluioamenilor, din pricina silniciilor făcute în ţară şi împotriva cetăţii tuturor locuitorilor ei.”9. Vai de cel ce strânge câştiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-şi aşeze apoi cuibul într-un loc înalt,şi să scape din mâna nenorocirii!10. Ruşinea casei tale ţi-ai croit, nimicind o mulţime de popoare, şi împotriva ta însuţi ai păcătuit.11. Căci piatra din mijlocul zidului strigă, şi lemnul care leagă grinda îi răspundeSUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 34. 34. 2:8 Because thou hast plundered many nations, all the remnant of the peoples shall plunderthee, because of mens blood, and for the violence done to the land, to the city and to all thatdwell therein.2:9 Woe to him that getteth an evil gain for his house, that he may set his nest on high, thathe may be delivered from the hand of evil!2:10 Thou hast devised shame to thy house, by cutting off many peoples, and hast sinnedagainst thy soul.2:11 For the stone shall cry out of the wall, and the beam out of the timber shall answer it.COLOANA 10 XSUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 35. 35. Hab. 2:10Hab. 2:11Hab. 2:12Hab. 2:13Hab. 2:14.10. Ruşinea casei tale ţi-ai croit, nimicind o mulţime de popoare, şi împotriva ta însuţi ai păcătuit.11. Căci piatra din mijlocul zidului strigă, şi lemnul care leagă grinda îi răspunde12. Vai de cel ce zideşte o cetate cu sânge, care întemeiază o cetate cu nelegiuire!SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 36. 36. 13. Iată, cândYAHWEH / IEHOVA HWHZ oştirilor a hotărât lucrul acesta, popoarele se ostenescpentru foc, şi neamurile se trudesc degeaba.14. Căci pământul va fi plin de cunoştinţa slavei lui YAHWEH / IEHOVA HWHZ, ca fundul mării deapele care-l acoperă.2:10 Thou hast devised shame to thy house, by cutting off many peoples, and hast sinnedagainst thy soul.2:11 For the stone shall cry out of the wall, and the beam out of the timber shall answer it.2:12 Woe to him that buildeth a town with blood, and establisheth a city by iniquity!2:13 Behold, is it not of Jehovah of hosts that the peoples labor for the fire, and the nationsweary themselves for vanity?2:14 For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of Jehovah, as the waterscover the sea.COLOANA 11 XISUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 37. 37. Hab. 2:15Hab. 2:16SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 38. 38. 15. Vai de cel ce dă aproapelui său să bea, vai de tine care îi torni băutură spumoasă şi-l ameţeşti, casă-i vezi goliciunea!16. YAHWEH / IEHOVA HWHZ, te vei sătura de ruşine în loc de slavă; bea şi tu, şi dezveleşte-te!Îţi va veni şi ţie rândul să iei paharul din dreapta YAHWEH / IEHOVA HWHZ, şi va veni ruşineapeste slava ta.2:15 Woe unto him that giveth his neighbor drink, `to thee that addest thy venom, and makesthim drunken also, that thou mayest look on their nakedness!2:16 Thou art filled with shame, and not glory: drink thou also, and be as one uncircumcised;the cup of Jehovahs right hand shall come round unto thee, and foul shame shall be uponthy glory.COLOANA 12 XIISUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 39. 39. Hab. 2:17Hab. 2:18Hab. 2:19SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 40. 40. 17. Căci sâlniciile făcute împotriva Libanului vor cădea asupra ta, şi pustiirile fiarelor te vor îngrozi,pentru vărsarea sângelui oamenilor, şi silniciile făcute în ţară, împotriva cetăţii şi împotriva tuturorlocuitorilor ei.18. La ce ar putea folosi un chip cioplit, pe care-l ciopleşte lucrătorul? La ce ar putea folosi un chipturnat, care învaţă pe oameni minciuni, pentru ca lucrătorul care l-a făcut să-şi pună încrederea în el,pe când el făureşte numai nişte idoli muţi?19. Vai de cel ce zice lemnului: „Scoală-te”, şi unei pietre mute: „Trezeşte-te”! Poate ea să deaînvăţătură? Iată că este împodobită cu aur şi argint, dar în ea nu este un duh care s-o însufleţească.2:17 For the violence done to Lebanon shall cover thee, and the destruction of the beasts,which made them afraid; because of mens blood, and for the violence done to the land, tothe city and to all that dwell therein.2:18 What profiteth the graven image, that the maker thereof hath graven it; the molten image,even the teacher of lies, that he that fashioneth its form trusteth therein, to make dumb idols?2:19 Woe unto him that saith to the wood, Awake; to the dumb stone, Arise! Shall this teach?Behold, it is overlaid with gold and silver, and there is no breath at all in the midst of it.COLOANA 13 XIISUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 41. 41. Hab. 2:2020. YAHWEH / IEHOVA HWHZ însă este în Templul Lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea Lui!2:20 But Jehovah is in his holy temple: let all the earth keep silence before him.Hab. 3:1Hab. 3:2Hab. 3:3Hab. 3:4Hab. 3:5Hab. 3:6Hab. 3:7Hab. 3:8Hab. 3:9Hab. 3:10SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 42. 42. Hab. 3:11Hab. 3:12Hab. 3:13Hab. 3:14Hab. 3:15Hab. 3:16Hab. 3:17Hab. 3:18Hab. 3:19CAPITOLUL 31. Rugăciunea proorocului Habacuc. (De cântat în felul cântecelor de jale).2. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însufleţeşte-Ţi lucrarea în cursul anilor,Doamne! Fă-Te cunoscut în trecerea anilor! Dar, în mânia Ta, adu-ţi aminte de îndurările Tale!3. Dumnezeu vine din Teman, şi Cel Sfânt vine din muntele Paran… – (Oprire.) – Măreţia Lui acoperăcerurile, şi slava Lui umple pământul.4. Strălucirea Lui este ca lumina soarelui, din mâna Lui pornesc raze, şi acolo este ascunsă tăria Lui.5. Înaintea Lui merge ciuma, şi molima calcă pe urmele lui.6. Se opreşte, şi măsoară pământul cu ochiul; priveşte, şi face pe neamuri să tremure; munţii ceiveşnici se sfărâmă, dealurile cele vechi se pleacă; El umblă pe cărări veşnice.7. Văd corturile Etiopiei, pline de groază, şi se cutremură colibele din ţara Madianului.SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 43. 43. 8. S-a mâniat oare Domnul pe râuri? Împotriva râurilor se aprinde mânia Ta, sau împotriva mării sevarsă urgia Ta, de ai încălecat pe caii Tăi, şi Te-ai suit în carul Tău de biruinţă?9. Arcul Tău este dezvelit; blestemele sunt săgeţile Cuvântului Tău… – (Oprire.) – Tu despici pământulca să dai drumul râurilor.10. La vederea Ta, se cutremură munţii; se năpustesc râuri de apă; adâncul îşi ridică glasul, şi îşiînalţă valurile în sus.11. Soarele şi luna se opresc în locuinţa lor, de lumina săgeţilor Tale care pornesc, de strălucireasuliţei Tale care luceşte.12. Tu cutreieri pământul în urgia ta, zdrobeşti neamurile în mânia Ta.13. Ieşi ca să izbăveşti pe poporul Tău, să izbăveşti pe unsul Tău; sfărâmi acoperişul casei celui rău, onimiceşti din temelii până în vârf. – (Oprire.) –14. Străpungi cu săgeţile Tale capul căpeteniilor lui, care se năpustesc peste mine ca furtuna, să măpună pe fugă, scoţând strigăte de bucurie, ca şi cum ar fi şi mâncat pe cel nenorocit în culcuş.15. Cu caii Tăi mergi pe mare, pe spuma apelor mari.16. Când am auzit… lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul; la vestea aceasta, mi se înfioară buzele,îmi intră putrezirea în oase, şi-mi tremură genunchii. Căci aş putea oare aştepta în tăcere ziuanecazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului?17. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da nici un rod, rodul măslinului va lipsi, şicâmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule, şi nu vor mai fi boi în grajduri,18. eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!19. Domnul Dumnezeul este tăria mea; El îmi face picioarele ca ale cerbilor, şi mă face să merg peînălţimile mele. – Către mai marele cântăreţilor. De cântat cu instrumente cu coarde.ENGLIGHChapter 33:1 A prayer of Habakkuk the prophet, set to Shigionoth.3:2 O Jehovah, I have heard the report of thee, and am afraid: O Jehovah, revive thy work inthe midst of the years; In the midst of the years make it known; In wrath remember mercy.3:3 God came from Teman, And the Holy One from mount Paran. Selah. His glory covered theheavens, And the earth was full of his praise.3:4 And `his brightness was as the light; He had rays `coming forth from his hand; And therewas the hiding of his power.3:5 Before him went the pestilence, And fiery bolts went forth at his feet.3:6 He stood, and measured the earth; He beheld, and drove asunder the nations; And theeternal mountains were scattered; The everlasting hills did bow; His goings were `as of old.SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 44. 44. 3:7 I saw the tents of Cushan in affliction; The curtains of the land of Midian did tremble.3:8 Was Jehovah displeased with the rivers? Was thine anger against the rivers, Or thy wrathagainst the sea, That thou didst ride upon thy horses, Upon thy chariots of salvation?3:9 Thy bow was made quite bare; The oaths to the tribes were a `sure word. Selah. Thoudidst cleave the earth with rivers.3:10 The mountains saw thee, and were afraid; The tempest of waters passed by; The deeputtered its voice, And lifted up its hands on high.3:11 The sun and moon stood still in their habitation, At the light of thine arrows as they went,At the shining of thy glittering spear.3:12 Thou didst march though the land in indignation; Thou didst thresh the nations in anger.3:13 Thou wentest forth for the salvation of thy people, For the salvation of thine anointed;Thou woundest the head out of the house of the wicked man, Laying bare the foundationeven unto the neck. Selah.3:14 Thou didst pierce with his own staves the head of his warriors: They came as awhirlwind to scatter me; Their rejoicing was as to devour the poor secretly.3:15 Thou didst tread the sea with thy horses, The heap of mighty waters.3:16 I heard, and my body trembled, My lips quivered at the voice; Rottenness entereth intomy bones, and I tremble in my place; Because I must wait quietly for the day of trouble, Forthe coming up of the people that invadeth us.3:17 For though the fig-tree shall not flourish, Neither shall fruit be in the vines; The labor ofthe olive shall fail, And the fields shall yield no food; The flock shall be cut off from the fold,And there shall be no herd in the stalls:3:18 Yet I will rejoice in Jehovah, I will joy in the God of my salvation.3:19 Jehovah, the Lord, is my strength; And he maketh my feet like hinds `feet, And willmake me to walk upon my high places.EXPLICAŢII ÎN ROMÂNĂSUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 45. 45. Comentariul la Habacuc (Habacuc Pesher, 1QpHab), este o parcurgere relativ completă (1,48m lungime) şi una din cele şapte manuscrisele originale de la Marea Moartă descoperite înpeşteri din Qumran în 1947. Ea interpretează primele două capitole ale cărţii biblice aprofetului Habacuc şi cuprinde 13 coloane scrise în ebraică, într-un scenariu clar, Irodianpătrat. Cu toate acestea, tetragrama, patru litere, numele inefabil al lui Dumnezeu, este scriscu caractere ebraice vechi, spre deosebire de restul textului.De defilare a fost datat în a douajumătate a primului secol î.en.În această lucrare, versetele biblice ale cărţii sunt copiate punctul de alineat, în ordinea lororiginală.Textul biblic al Habacuc pe care comentariu se bazează, însă, pare să fie încontradicţie din timp în timp cu textul masoretic. Fiecare paragraf este însoţită de uncomentariu, introdus prin cuvântul ebraic pishro, "sensul său", sau pesher al hadavar,"sensul a problemei este, în ceea ce priveşte."Comentariul foloseste un stil profetic pentru aaborda evenimentele din timpul autorului.Două subiecte majore sunt tratate în această compoziţie. Unul se referă la politica internăreligioase din Ierusalim şi preoţie Templul, şi altele - la repercusiuni de apariţia romanilor(denumit în Caldeii de muncă sau Chitim), pe scena istorică. Ca şi în cele mai multe lucrări deacest gen, nu personaje istorice sunt menţionate de nume, dar există aluzii la persoane fizice,cum ar fi "Învăţătorul Dreptăţii", "Preotul răi", "Omul de Lies", şi altele, ale căror exactăidentităţi nu au fost încă să fie stabilite.Aceasta parcurgere excepţional de bine conservate constituie o sursă esenţială decunoaştere a vieţii noastre spirituale a comunităţii retras la Qumran. Se arunca o luminaasupra percepţiei comunităţii de sine şi serveşte ca paradigmă faţă de care alte exemple deacest gen (cum ar fi Pesher Naum sau Mica Pesher), sunt evaluate.ENGLISH EXPLICATIONThe Commentary on Habakkuk (Pesher Habakkuk, 1QpHab), is a relative complete scroll (1.48m long) and one of the seven original Dead Sea Scrolls discovered in caves of Qumran in1947. It interprets the first two chapters of the biblical book of the prophet Habakkuk andcomprises 13 columns written in Hebrew, in a clear, square Herodian script. However, thetetragrammaton, the four-letter, ineffable name of God, is written in ancient Hebrewcharacters, unlike the rest of the text. The scroll has been dated to the second half of the firstcentury BCE.In this work, the verses of the biblical book are copied paragraph by paragraph, in theiroriginal order. The scriptural text of Habakkuk on which the commentary is based, however,appears to be at variance from time to time with the Masoretic text. Each paragraph isSUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 46. 46. accompanied by a commentary, introduced by the Hebrew word pishro, "its meaning," orpesher hadavar al, "the meaning of the matter is in regard to." The commentary uses aprophetic style to address events of the authors time.Two major subjects are treated in this composition. One relates to the internal religiouspolitics of Jerusalem and the Temple priesthood, and the other – to the repercussions of theappearance of the Romans (called in the work Chaldeans or Kittim) on the historical scene.As in most of works of this genre, no historical personages are mentioned by name, but thereare allusions to such individuals as "the Teacher of Righteousness," "the Wicked Priest,""the Man of Lies," and others, whose exact identities have yet to be established.This exceptionally well-preserved scroll is a key source of our knowledge of the spiritual lifeof the secluded Qumran community. It sheds light on the communitys perception of itselfand serves as paradigm against which other examples of this genre (such as Pesher Nahumor Pesher Micah) are evaluated. TefillahYonatan ha-Melekh 4Q448SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 47. 47. The Prayer For King Jonathan Scroll TRADUCEREA: OBEDEYA DORIN DAVID AUREL BEN AHARON COHEN Sulul Rugăciunea lui Solomon şi a Regelui Ionatan The Prayer For King Jonathan Scroll Translation of the Prayer For King Jonathan Scroll Tefillah li-Shlomo shel Yonatan ha-Melekh 4Q448The Prayer For King Jonathan ScrollTranslation of the Prayer For King Jonathan ScrollTefillah li-Shlomo shel Yonatan ha-Melekh4Q448ParchmentCopied between 103-76 B.C.E.Height 17.8 cm (7 in.), length 9.5 cm (3 3/4 in.)Courtesy of the Israel Antiquities Authority (2)Rugăciune pentru Regele Jonathan DerulaţiTraducere de Rugăciune pentrur Regele Jonathan DerulaţiTefillah Li-Shlomo Shel Yonatan ha-Melekh4Q448SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 48. 48. pergamentCopie manuala la versiunea originală. Datat Intre 103-76 î.Hr.Inaltime 17,8 cm (7 inch), cu lungimea de 9,5 cm (De 3 3/4 inch) Cu Amabilitatea de Antichităţi Israel, Autoritatea (2)-MossadThe King Jonathan mentioned in this text can be none other than Alexander Jannaeus, a monarch of the Hasmoneandynasty who ruled Judea from 103 to 76 B.C.E. The discovery of a prayer for the welfare of a Hasmonean king amongthe Qumran texts is unexpected because the community may have vehemently opposed the Hasmoneans. They evenmay have settled in the remote desert to avoid contact with the Hasmonean authorities and priesthood. If this isindeed a composition that clashes with Qumran views, it is a single occurrence among 600 non-biblical manuscripts.However, scholars are exploring the possibility that Jonathan-Jannaeus, unlike the other Hasmonean rulers, wasfavored by the Dead Sea community, at least during certain periods, and may explain the prayers inclusion in theDead Sea materials.This text is unique in that it can be clearly dated to the rule of King Jonathan. Three columns of script are preserved,one on the top and two below. The upper column (A) and the lower left (C) column are incomplete. The leather istorn along the lower third of the right margin. A tab of untanned leather, 2.9 by 2.9 cm, folds over the right edgeabove the tear. A leather thong, remains of which were found threaded through the middle of the leather tab on theSUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 49. 49. right edge, probably tied the rolled-up scroll. The form of the tab--probably part of a fastening--seems to indicatethat the extant text was at the beginning of the scroll, which was originally longer. Differences between the script ofColumn A and that of B and C could indicate that this manuscript is not the work of a single scribe.This small manuscript contains two distinct parts. The first, column A, presents fragments of a psalm of praise toGod. The second, columns B and C, bear a prayer for the welfare of King Jonathan and his kingdom. In column A lines8-10 are similar to a verse in Psalm 154, preserved in the Psalms Scroll (11QPsa) exhibited here. This hymn, whichwas not included in the biblical Book of Psalms, is familiar, however, from the tenth-century Syriac Psalter.Jonathan King menţionate în acest text pot fi nimeni altul decât Alexandru Jannaeus, un monarh dindinastia Hasmoneana care a condus Iudeea 103 - 76 î.en Descoperirea de o rugăciune pentrubunăstarea unui rege Hasmoneana printre textele Qumran este neaşteptată, deoarece comunitateapoate s-au opus vehement dinastiei Hasmoneene. Ei poate chiar s-au stabilit în deşertul de la distanţă,pentru a evita contactul cu autorităţile şi Hasmoneana şi cu acea parte preoţiei loială Hasmoneenilor.Dacă aceasta este într-adevăr, o compoziţie care ciocniri de vederi; din ideologia la Qumran, acestaeste un eveniment unic in randul 600 de non-biblice manuscrise. Cu toate acestea, oamenii de ştiinţăexplorează posibilitatea ca Jonathan-Jannaeus, spre deosebire de alţi conducătoriHasmoneani,acesta a fost favorizat de către comunitatea de la Marea Moartă, cel puţin în anumiteperioade: si astfel se poate explica includerea rugăciunii în materialele de la Marea Moartă.Acest texteste unic în faptul că poate fi în mod clar data de la regula regelui Jonathan. Trei coloane de scrieresunt conservate, unul pe partea de sus şi două de mai jos. Coloana de sus (A), şi stânga-jos (C),coloana sunt incomplete. Din piele este rupt de-a lungul a treia de jos a marjei din dreapta. O fila depiele netăbăcită, 2.9 de 2.9 cm, pliurile peste marginea din dreapta sus lacrima. O curea din piele,rămâne de care s-au găsit filetate iar prin mijloc, fila piele pe marginea din dreapta a fost legatăprobabil de parcurgere laminate-up. Forma de fila -, probabil, parte dintr-o fixare - pare să indice faptulcă textul existent a fost de la începutul de parcurgere, care a fost iniţial mai mult. Diferenţele dintrescript-ul din coloana A şi B şi C ar putea indica faptul că acest manuscris nu este opera unui singurscrib.Acest manuscris mic conţine două părţi distincte. O prima coloană, prezintă fragmente dintr-unpsalm de laudă lui Dumnezeu. Cea de a doua, coloanele B şi C, să poarte o rugăciune pentrubunăstarea regelui Ionatan şi împărăţia lui. În coloana A 8-10 linii sunt similare cu un verset dinPsalmul 154, păstrat în derulare Psalmi (11QPsa) expuse aici. Acest imn, care nu a fost inclus încartea biblică a Psalmilor, este familiar, cu toate acestea, din secolul al zecelea-siriană PsaltireColumn A1. Praise the Lord, a Psalm [of2. You loved as a fa[ther(?)3. you ruled over [4. vacat [5. and your foes were afraid (or: will fear) [6. ...the heaven [7. and to the depths of the sea [8. and upon those who glorify him [9. the humble from the hand of adversaries [10. Zion for his habitation, ch[ooses Column C Column BSUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 50. 50. 1. because you love Isr[ael 1. holy city2. in the day and until evening [ 2. for king Jonathan3. to approach, to be [ 3. and all the congregation of your people4. Remember them for blessing [ 4. Israel5. on your name, which is called [ 5. who are in the four6. kingdom to be blessed [ 6. winds of heaven7. ]for the day of war [ 7. peace be (for) all8. to King Jonathan [ 8. and upon your kingdom9. 9. your name be blessedTranscription and translation by E. Eshel, H. Eshel, and A. Yardenicoloana A1. Lăudaţi pe Domnul, cu un Psalm [de2. Te-am iubit ca o Lege [LTE (?)3. ce a domnit peste sufletul meu,dincolo de năluci [4. [până la] Vaiet5. şi inamicii tăi s-au temut (sau: se vor teme) [6.de ce vene din cer ... [7. şi la adâncimile nemăsurate din mare [8. şi pe cei care Te-au glorificat [9.umil din mâna adversarilor evreilor [10. Din Zion pentru locuinţa Lui, sch [imbă îndurarea]/hotărârea Coloana C Coloana B1. pentru că ei te iubesc ISR [AeL 1. Şi Oraşul Sfânt2. în a doua zi şi până seara, [2. pentru rege Jonathan3. să se apropie, pentru a fi [3. şi toată adunarea de oamenii tai4. Amintiti-le pentru binecuvântarea lui [4. Israel5. pe numele voastre care sânt scrise [în ceruri]., toate cu care care se numeşte [5. care sunt în celepatru6. Împărăţia să fie binecuvântată [6. vânturi ale cerurilor7. ], pentru a doua zi a războiului [7. pacea fie (pentru) toate seminţiile lui Israel]8. Ionatan la regele [8. Şicel ce la-i chemat în împărăţia Ta9. 9. Numele tău să fie binecuvântatTRADUCEREA OBEDEYA DORIN DAVID AUREL BEN AHARON COHENReference:Eshel, E., H. Eshel, and A. Yardeni. "A Qumran Scroll Containing Part of Psalm 154 and a Prayer forthe Welfare of King Jonathan and His Kingdom," Israel Exploration Journal, forthcoming.SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 51. 51. Peşer Olat ha-Shabbat4Q403 The Sabbath Sacrifice ScrollTRADUCEREA OBEDEYA DORIN DAVID AUREL BEN AHARON COHENReference and TransliterationMilik, J. T. The Books of Enoch: Aramaic Fragments of Qumran Cave 4. Oxford, 1976. Sulul Jertfei de Şabath Tefila la Şir-haşabath 4Q403The Sabbath Sacrifice ScrollTranslation of the Sabbath Sacrifice Scroll The Sabbath Sacrifice Scroll Shirot `Olat ha-Shabbat4Q403(ShirShabb4Q403(ShirShabb[superscript]d)SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 52. 52. ParchmentCopied mid-first century B.C.E.Height 18 cm (7 in.), length 19 cm (7 1/2 in.)Courtesy of the Israel Antiquities Authority (9) Sacrificiul Sabatul Shirot Defilaţi `Olat ha-Shabbat4Q403 (ShirShabb4Q403 (ShirShabb [exponent] d)pergamentcopie manuală a scribilor,datată la mijlocul primului secol B.C.E.Inaltime 18 cm (7 inch), lungime 19 cm (7 1/2 inch)Cu Amabilitatea de Antichităţi Israel, Autoritatea (9) Mossad THE SABBATH SACRIFICE SCROLL: TRANSLATIONSUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 53. 53. English30. By the instructor. Song of the sacrifice of the seventh Sabbath on the sixteenth of the month.Praise the God of the lofty heights, O you lofty ones among all the31. elim of knowledge. Let the holiest of the godlike ones sanctify the King of glory who sanctifies byholiness all His holy ones. O you chiefs of the praises of32. all the godlike beings, praise the splendidly [pr]aiseworthy God. For in the splendor of praise isthe glory of His realm. From it (comes) the praises of all33. the godlike ones together with the splendor of all [His] maj[esty. And] exalt his exaltedness toexalted heaven, you most godlike ones of the lofty elim, and (exalt) His glorious divinity above34. all the lofty heights. For H[e is God of gods] of all the chiefs of the heights of heaven and King ofki[ngs] of all the eternal councils. (by the intention of)35. (His knowledge) At the words of His mouth come into being [all the lofty angels]; at the utteranceof His lips all the eternal spirits; [by the in]tention of His knowledge all His creatures36. in their undertakings. Sing with joy, you who rejoice [in His knowledge with] rejoicing among thewondrous godlike beings. And chant His glory with the tongue of all who chant with knowledge; and(chant) His wonderful songs of joy37. with the mouth of all who chant [of Him. For He is] God of all who rejoice {in knowledge} foreverand Judge in His power of all the spirits of understanding.Română30. De către dirijorul cântăreţilor . Cântec de sacrificiu de Sabatul zilei a şaptea; pe aşaisprezecea a lunii. Lauda lui Dumnezeu din înălţimi cereşti , O, tu, cele Nobil în Esenţă,între toate cele sfinte31. Între Elim [zeii]de cunoscuţi . Să fie sfânt, Duhul-Puterilor dumnezeişti ce e în sfinţi :-Împăratul Slavei, care sfinţeşte cu sfinţenie toate cele ale Sale şi le dovedeşte[ revelează]sfinte. O, Tu, Şef căruia şefii au laude de [pentru] Tine,căruia domniile şi domnitorii Ţi seînchină şi au laude pentru Tine.32. Toate fiinţele divine; lauda plină de splendoare[Slavă minunată] căci iată:-[vred] nic deSUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 54. 54. laudă –i Dumnezeu. Căci în splendoarea de laudă este slava împărăţiei Lui, în necuprinsulcerurilor şi aici pe pământ. Din [Slavă]ea (vine), lauda tuturor sfinţilor şi neamurilor se sus[fiii stelelor]33.[neamurile] cele divine, împreună cu toată splendoarea Creaţiei [Sale];cu Oşt [ile Şi]fericirirea lor a luat trupul fericirilor şi sa înălţat la cer. Voi cele mai desăvârşite fiinţe aleale Elim [dumnezeilor] nobili şi ne-răzvrătiţi, şi care (înălţaţi), divinitatea Sa glorioasă de maisus presus de puterile voastre şi de toate34. toate înălţimile nobile. Pentru HY c[e este Dumnezeul dumnezeilor] a tuturor şefilorşistăpânirilor din înălţimile cerului şi rege al reg [ilor] din toate consiliile eterne ce are în fiinţătoate împeriile constelaţiilor. (prin intenţia de a)35. (Cunoaşterea Lui) la cuvintele gurii Lui vin în fiinţă [toţi îngerii din înălţimile adânci], larostirea buzelor Sale, le suflă viaţă tuturor spiritelor eterne, [de la] din orice captivitate: princunoştinţa Lui, toate creaturile Sale au liberatatea Lui.36. în misiunile şi trăirile lor. Cântaţi cu bucurie, voi care se bucură [în cunoaşterea Lui cu]bucurie printre fiinţele minunate divine. Şi cânta slava Sa, cu limba de toţi cei care cântării, cucunoştinţe şi (cântarea) Lui minunate cântece de bucurie37. cu gura tuturor celor care cântării [de El. Pentru că El este] Dumnezeu, de toţi cei care sebucură în cunoaştere {} pentru totdeauna şi de judecător, în puterea lui de toate spiritele deînţelegere.TRADUCEREA OBEDEYA DORIN DAVID AUREL BEN AHARON COHENReference:Milik, J. T. The Books of Enoch: Aramaic Fragments of Qumran Cave 4. Oxford, 1976.Peşer HaOseah/ Oseaa 4Q166 HosSUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 55. 55. The Hosea Commentary Scroll Sulul Comentariului OseaTRADUCEREA OBEDEYA DORIN DAVID AUREL BEN AHARON COHENReferences:Allegro, J. M. Qumran Cave 4: I (4Q158-4Q186). Discoveries in the Judaean Desert, V. Oxford, 1968.Horgan, M. Pesharim: Qumran Interpretations of Biblical Books. Washington, 1979. The Hosea Commentary Scroll Translation of the Hosea Commentary ScrollPesher Hoshe`a4Q166 (4QpHos4Q166 (4QpHos[superscript]a)ParchmentCopied late first century B.C.E.Height 17.5 cm (6 7/8 in.), length 16.8 cm (6 5/8 in.)Courtesy of the Israel Antiquities Authority (6)Pesher Hoshe `a4Q166 (4QpHos4Q166 (4QpHos [exponent] a)pergamentCopie manuală la original .Datat sfarsitul secolului prima B.C.E.Inaltime 17,5 cm (6 7/8 inch), lungime 16,8 cm (6 5/8 inch) Cu Amabilitatea de Antichităţi Israel, Autoritatea (6) -MossadSUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 56. 56. This text is a commentary, or "pesher," on the prophetic biblical verses from the bookof Hosea (2:8-14). The verse presented here refers to the relation of God, the husband, toIsrael, the unfaithful wife. In the commentary, the unfaithful ones have been led astray by "theman of the lie." The document states that the affliction befalling those led astray is famine.Although this famine could be a metaphor, it may well be a reference to an actual droughtcited in historical sources of that time.The manuscript shown here is the larger of two unrelated fragments of the HoseaCommentary found in Cave 4. The script, which is identical to that of a commentary onPsalms, belongs to the rustic, semiformal type of the Herodian era.SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 57. 57. Acest text este un comentariu, sau "pesher", pe versurile profetice biblice din carteaOsea (2:8-14).Versetul prezentate aici se referă la relaţia lui Dumnezeu, soţul, în Israel, soţiainfidelă. În comentariul, cei necredinciosi au fost duşi în rătăcire de "om alminciunii."Documentul precizează că befalling necazul celor duşi în rătăcire este foamete.Deşi această foamete ar putea fi o metafora, poate fi o trimitere la o secetă real citat însursele istorice ale timpului.Manuscrisul prezentat aici este mai mare de două fragmente de independenţi ComentariulOsea gasit in Pestera 4.Script-ul, care este identică cu cea a unui comentariu la Psalmi,aparţine de tip rustic, seminformal din epoca Irodian. THE HOSEA COMMENTARY SCROLL: TRANSLATIONHos. 2:10-141. (10)[SHE DID NOT KNOW THAT] I MYSELF HAD GIVEN HER THE GRAIN [AND THE WINE]2. [AND THE OIL, AND] (THAT) I HAD SUPPLIED [SILVER] AND GOLD ... (WHICH) THEY MADE[INTO BAAL. The interpretation of it is]3. that [they] ate [and] were satisfied, and they forgot God who [had fed them, and all]4. his commandments they cast behind them, which he had sent to them [by]5. his servants the prophets. But to those who led them astray they listened, and theyhonored them [ ]6. and as if they were gods, they fear them in their blindness.SUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/
 58. 58. 7. vacat8. (11)THEREFORE, I SHALL TAKE BACK MY GRAIN AGAIN IN ITS TIME AND MY WINE [IN ITSSEASON,]9. AND I SHALL WITHDRAW MY WOOL AND MY FLAX FROM COVERING [HER NAKEDNESS.]10. (12)I SHALL NOW UNCOVER HER PRIVATE PARTS IN THE SIGHT OF [HER] LO[VERS AND]11. NO [ONE] WILL WITHDRAW HER FROM MY HAND.12. The interpretation of it is that he smote them with famine and with nakedness so thatthey became a disgra[ce]13. and a reproach in the sight of the nations on whom they had leaned for support, but they14. will not save them from their afflictions. (13)AND I SHALL PUT AN END TO ALL HER JOY,15. [HER] PIL[GRIMAGE,] HER [NEW] MOON, AND HER SABBATH, AND ALL HER FEASTS. Theinterpretation of it is that16. they make [the fe]asts go according to the appointed times of the nation. And [all]17. [joy] has been turned for them into mourning. (14)AND I SHALL MAKE DESOLATE [HERVINE]18. [AND HER FIG TREE,] OF WHICH SHE SAID, "THEY ARE THE HIRE [THAT MY LOVERS HAVEGIVEN] ME."19. AND I SHALL MAKE THEM A FOREST, AND THE W[ILD BEAST OF THE FIELD] WILL DEVOURTHEM.Transcription and translation by M. HorganOsea. 2:10-141. (10) [ea nu ştia că] eu însumi am avut belşugul şi i-am a dat grâul , [şi vinul]2. [Şi uleiul, şi] (CA) I a furnizat lui Baal [argintul Meu] şi aurul ce i l-am [dat] ... (dincare) ei au făcut [în Baal.Interpretarea este]3. că [ei]au mancat [şi] au fost împlinite poftele lor, şi au uitat pe Dumnezeu, care [i-uhrănit, şi toate]4. poruncile lui au aruncat în spatele lor, pe care El le-a trimis la ei [de]prin Solii Lui şi5. robii Săi prooroci. Dar pentru cei care i-au dus în rătăcireşi de care au ascultat, şile-au onorat [slăvit]6. şi, întocmai [ca în cazul în care au fost] ca pe zei, le-tem în orbirea lor.7. VacatSUPLIMENT AL REVISTEI BLOGG ONLINE “QUMRAN HERITAGE” http://lumea-bibliei.blogspot.com/http://qumran-heritage.blogspot.com/

×