SlideShare a Scribd company logo
1 of 48
Download to read offline
Totul este energie. Einstein a stabilit definitiv acest lucru
prin faimoasa sa teoremă E=MC2, care demonstrează
schimbul dintre energie şi materie. În ce priveşte materia,
Einstein a remarcat cândva ”ne-am înşelat cu toţii. Ce
credeam a fi materie nu era decât energie cu vibraţie
suficient de joasă pentru a fi percepută de simţuri. Materia
ca atare nici nu există.” Ca argument, acest adevăr validat
acum de ştiinţele cuantice era cunoscut de vechii hinduşi
atunci când făceau referiri la termenul de maya,
însemnând iluzia adeseori confundată cu realitatea.
Energia (inclusiv ”materia”) este simplă conştienţă şi
invers.
Conceptul că totul este energie sau conştienţă are o
legătură directă cu biologia umană. Vechea perspectivă
1
materialistă care priveşte corpul uman ca pe o maşinărie
care funcţionează pe bază de energie dar are o existenţă
cumva separată de ea, cedează teren evidenţei de
necontestat că suntem şi manifestări ale energiei
conştiente. Modelul holografic descrie aşa zisul univers
fizic în termenii interferenţei frecvenţelor
electromagnetice care au ca rezultat proiecţia iluziilor
şovăielnice pe care le avem despre noi şi univers.
Într-una din cărţile clasice despre vindecarea energetică,
Medicina Vibraţională, dr. Richard Gerber concluzionează
că materia, inclusiv celula umană, este de fapt ”lumină
solidificată”. Cercetătorul de frunte în domeniul vindecării,
dr. Leonard Horowitz ajunge exact la aceeaşi concluzie,
afirmând fără echivoc în cartea sa DNA: Piraţii Spiralei
Secrete că oamenii sunt ”lumină cristalizată şi
precipitată.” Această demonstraţie vine în acord nu numai
cu modelul holografic şi cercetările recente ruseşti despre
energia de ”torsiune” dar şi cu descoperirile din domeniile
de vârf ale fizicii cuantice care au demonstrat că lumina
(la fel ca şi ADN-ul) are capacitatea de a transporta şi
memora date.
Lumina ca informaţie sau ”lumină în formaţie” este o
veche noţiune tratată de secole de diferite modele ale
geometriei sacre. Alţii au sugerat că îngerii, adesea
2
descrişi ca mesageri divini, sunt în realitate unghiuri
(angles) sau raze de lumină care convertesc informaţia
(experienţa tipică este ”inspiraţia”) provenită de la o
sursă celestă. Această concepţie extinsă asupra luminii ca
formă de conştienţă de exemplu stă la baza viziunii toltecă
asupra lumii a lui Don Miguel Ruiz, doctor în medicină,
şaman şi autor al best seller-ului Cele Patru Convenţii.
Noi cercetări în neurologie indică faptul că fenomenala
capacitate a creierului uman, chiar operând sub zece
procente din capacitatea noastră, este nu numai o
rezultantă a biochimiei dar şi a impresionantei abilităţi de
a funcţiona ca o arhivă holografică de stocat date şi ca
sistem de redare (unitate de hard) ce utilizează diferite
unghiuri de lumină pentru a citi informaţia (software).
Acest lucru atrage după sine analogia dintre creierul uman
şi un bio-computer holografic super sofisticat care
operează pe baza frecvenţelor electromagnetice. Nu în
mod surprinzător, s-a demonstrat funcţionarea similară a
ADN-ului.
Se consideră astfel că biologia umană are o natură
electromagnetică. După cum a observat dr. Deepak
Chopra, celulele umane, departe de fi simple recipiente
funcţionale, sunt în realitate câmpuri electromagnetice
saturate cu posibilităţi şi potenţiale.
3
Frecvenţele electromagnetice pot fi observate cu claritate
în aura umană. În prezent este general acceptat faptul că
oamenii posedă o aură detectabilă. Timp de mai multe
decade, fotografia Kirlian a surprins în jurul corpului acest
halou iridiscent; mai recent, dr. Valerie Hunt, profesor la
universitatea UCLA şi autor al cărţii Mintea Infinită: Ştiinţa
vibraţiilor conştienţei umane, a măsurat efectiv aura
umană cu un aparat EEG. La începutul secolului 20, s-a
emis teoria despre compunerea aurei din diferite benzi de
frecvenţă electromagnetică numite câmpuri aurice care
guvernează aspectele distincte ale biologiei, psihologiei şi
spiritualităţii umane.
De asemenea, fiecărui câmp electromagnetic îi
corespunde o dimensiune specifică cu care se află în
interacţiune. Spre exemplu, al treilea câmp este cheia
către dimensiunea a treia. Ansamblul câmpurilor
electromagnetice poate fi asemănat cu o matrice
geometrică, un fel de ”scară a lui Iacob” care permite
accesul către domenii de frecvenţă din ce în ce mai
subtile. Această lărgire a percepţiei până la cuprinderea
întregului spectru al câmpurilor aurice şi al chakrelor
corespondente, este ceea ce înseamnă a deveni
”multidimensionali”.
Conform spuselor lui Greg Braden în cartea Codul lui
Dumnezeu, străvechiul nume ebraic din patru litere pentru
Dumnezeu reprezintă de fapt codul ADN bazat pe
4
compoziţia chimică a codului genetic. ”Aplicând această
descoperire limbajului vieţii”, scrie Braden, simbolurile
elementelor familiare hidrogen, azot, oxigen şi carbon pot
fi înlocuite cu literele cheie, astfel, codul vieţii este
transformat în cuvintele unui mesaj etern citit în felul
următor: Dumnezeul/Etern din corp. “Dacă Dumnezeu se
află într-adevăr în corp iar din perspectivă evoluţionară
conştiinţa şi fiziologia sunt interdependente, atunci
trebuie să ţinem cont de faptul că această divină
conştienţă este accesibilă de şi prin fizicalitate.
Unul din aspectele şocante ale ADN - ului este procentul
mic de zece la sută – sau de trei, după unii – activ la
majoritatea oamenilor. Restul de 90% sau mai mult a fost
etichetat de ştiinţă ca fiind ”deşeu”. E interesant faptul că
acest procent activ de maxim zece la sută are legătură cu
acelaşi procent în care ne utilizăm capacitatea creierelor.
Şi mai incitant este faptul că potrivit unuia dintre cele mai
recente modele ştiinţifice, teoria stringurilor, mai puţin de
zece procente din materia acestui univers este vizibilă.
Celelalte aproximativ 90 de procente mai sunt numite şi
”materie întunecată”, care ar putea foarte bine să existe
în alte dimensiuni.
Este posibil ca porţiunea de ”deşeu” din ADN să conţină
un potenţial transformativ aflat în stare de activare? Ar
putea el să activeze cumva partea nefolosită a creierelor
noastre? E posibil ca această activare a creierului să
5
realizeze deşteptarea facultăţilor noastre de percepţie
divină, îngăduindu-ne să avansăm pe scara
”multidimensională” a câmpurilor noastre
electromagnetice, având experienţa procentului invizibil
de nouăzeci la sută din univers? Potrivit înţelepciunii
perceptului validat de timp ”După cum e deasupra, aşa şi
dedesubt”, trezirea acestor facultăţi în tot mai mulţi
oameni, în special în copiii de azi cu înzestrări deosebite,
ar putea avea vreo legătură cu intensificarea superluminii
emanate din Centrul Galactic?
Mulţi cred că răspunsul la toate aceste întrebări este un da
categoric. Potrivit autorului William Henry, fizicienii ”au
convenit că un ocean vast de chintesenţe... invizibil
telescoapelor noastre... înconjoară galaxiile vizibile. Dacă
au dreptate, această ”materie întunecată” care se
compune din ceea ce noi credem că se află „acolo departe
în spaţiu” este prezentă şi ”aici printre noi”... asta atrage
după sine presupunerea că o parte de 9 /10 din noi este
tot o necunoscută.
Braden, care şi-a început cariera ca geolog, a fost unul
dintre primii observatori ai comunităţii ştiinţifice care a
teoretizat, pe baza schimbărilor terestre observabile, că
planeta noastră trece prin experienţa creşterii frecvenţei
vibraţionale care va activa în final potenţialul adormit al
ADN-ului. După cum a detaliat în cartea sa Trezirea la
punctul zero, această activare evolutivă sau Iniţiere
6
Colectivă se referă probabil la creşterea frecvenţei de
vibraţie armonică a Pământului, cunoscută sub numele de
frecvenţa lui Schumann. Deşi este un subiect controversat
în lumea ştiinţifică şi urmează să fie dezvoltat, un număr
de cercetători mai cred că un anume aspect înalt
vibraţional al Pământului se află în continuă evoluţie.
Probabil că noi date vor ajuta la înţelegerea colectivă a
acestor aspecte.
Braden argumentează faptul că ipotetica creştere a
frecvenţei, care s-ar putea să aibă legătură cu densitatea
sau strălucirea ”informaţiei luminoase” derivată din
intensa activitate celestă, va avea ca rezultat formarea de
noi combinaţii de amino-acizi şi în esenţă de noi
combinaţii ADN. Din perspectiva geneticii, pare hazardată
afirmaţia că specia umană evoluează într-o formă nouă.
Nu e nici pe departe la fel de ciudat cum ar putea părea la
prima vedere, dacă ţinem cont de capacitatea de învăţare
şi de adaptabilitatea spectaculoasă a ADN-ului. În unele
cazuri recente, expresia ”biologie cuantică” a apărut ca
reacţie la evidenţierea, chipurile tăinuită, a dovezilor
despre activarea celui de-al treilea strat de ADN uman,
sub formă de triplu helix. Cred că apariţia celui de-al
treilea strat de ADN este o realitate. Totuşi, chiar dacă ar
fi o simplă metaforă pentru evoluţia inteligenţei latente
din ADN, noţiunea de triplu helix are o anumită valoare
conceptuală.
7
Referitor la posibilitatea apariţiei unui nou genotip uman,
Judith Bluestone Polich scrie în Întoarcerea Copiilor
Luminii despre ”codurile pentru trezirea moştenirii
noastre ancestrale – adică a luminii interioare – zac
undeva ascunse în structura ADN-ului”. Noua conştienţă
colectivă evoluează odată cu revenirea individuală a
memoriei despre fiinţele care suntem. De îndată ce
această revizuire va atinge masa critică, se va declanşa un
salt cuantic evolutiv al noii specii umane РӔndelung
aşteptata şi înzestrata specie umană spirituală, cunoscută
de civilizaţiile ancestrale sub numele de copii ai luminii.”
Referitor la subiectul apariţiei unui nou genotip uman,
Bluestone Polich scrie în Reîntoarcerea Copiilor Luminii
„codurile trezirii la moştenirea noastră ancestrală – cu
alte cuvinte lumina interioară – ar putea fi ascunse în
interiorul structurii ADN-ului”. Noua conştienţă se naşte
pe măsură ce indivizii îşi recapătă amintirea despre fiinţa
pe care o reprezintă. Odată cu atingerea nivelului critic a
masei revizioniştilor se va declanşa un salt evoluţionar
cuantic al speciei umane ducând la apariţia mult
aşteptatului şi înzestratului model de Uman spiritual,
amintit de culturile antice drept copilul luminii.
Toate fiinţele vii emit lumină. Anticipând ultimele cercetări
ruseşti din domeniul „geneticii undelor”, în 1920 un alt om
de ştiinţă rus, Alexander Gurvich, a lansat în premieră
conceptul de emisie a frecvenţelor de lumină prin
8
intermediul „razelor mitogene” din celulele umane. Cam în
aceeaşi perioadă în Germania, Marco Bischof a publicat un
material convingător intitulat Biofotonii: Lumina din
celulele noastre. Prin 1974, teoria biofotonilor emisă de
savantul german Frity Albert Popp a confirmat la bază
ipoteza despre mitogenie, demonstrând că ADN-ul
generează bioluminiscenţă. Teoria lui Popp în schimb a
fost confirmată de Herbert Froelich şi lauratul cu premiul
Nobel Ilya Prigogine.
În cercurile de biologie se acordă tot mai multă atenţie
sistemului numit „comunicaţie cu lumină biofotonică”,
esenţial în multe din procesele de autoreglare specifice
organismelor vii. Holograma celulară corespondentă a
sistemului nervos, această reţea de comunicaţie
sofisticată care utilizează lumina la transferul de date,
operează mult mai rapid decât sistemul nervos fizic şi
poate fi considerată un bio-computer cuantic în timp real
(adică execută mai multe task-uri paralele în acelaşi
timp), ceea ce permite stabilirea unei interfeţe
electromagnetice directe cu mediul ambiant al individului.
Teoria rezonanţei Morfice emisă de biologul Rupert
Sheldrake referitor la bioluminiscenţa celulară sugerează
că acest fenomen este atât personalizat cât şi
transpersonal. Cu alte cuvinte, se pare că nu doar
individul uman este „implementat” cu receptori şi
emiţători ADN ci întreaga noastră specie este din punct de
9
vedere morfogenetic organizată sub formă de reţea, exact
la fel cum celulele individuale formează o entitate
biologică mai extinsă: umanitatea. Această aserţiune a
fost dezvoltată de o echipă de cercetători ruşi din
domeniului geneticii, condusă de dr. Peter Gariaev, a cărei
descoperiri fac analogia nu doar dintre ADN şi un bio-
computer holografic ci se referă direct la un „internet
biologic” care leagă toate fiinţele umane. Multe din
tradiţiile străvechii înţelepciuni se bazează pe concepte
similare de percepţie a universului (incluzând aici şi
locuitorii săi umani) ca pe o fiinţă globală inteligentă
asemănătoare unui organism biologic.
"Învăţăturile orientale ne spun că lumina vie este
codificată în interiorul formei noastre,” afirmă Polich.
„Conceptul străvechi despre macrocosmos văzut ca un
microcosmos... ne spune că lumina divină înaltă este
reflectată în corpul uman. Cu alte cuvinte, aceasta
înseamnă că umanul spiritual are codificată în sine o
amprentă genetică divină.” Acest model divin, pe care
Polich îl numea Adam Kadmon potrivit tradiţiei cabalei, se
mai numeşte şi corp de lumină. Corpul de lumină nu este
un concept ezoteric ci o realitate biologică, o realitate care
a dat naştere noii biochimii spirituale şi geneticii care să
admită încorporarea deplinei lumini ale unei conştienţe
unitare la nivelul fiecărei celule ale corpului.
10
Corpul de lumină începe să se manifeste atunci când
codurile adormite ale ADN-ului sunt reactivate de
energiile de torsiune, în special de unde sonore şi
luminoase de vibraţie înaltă, astfel încât celulele noastre
încep să recunoască lumina ca pe o sursă de energie şi să
o metabolizeze asemenea plantelor în procesul de
fotosinteză. Printre multe alte avantaje, această evoluţie
celulară este responsabilă de creşterea semnificativă a
metabolismului celular, ajutând la detoxifierea,
rehidratarea şi în ultimă instanţă la regenerarea corpului.
În acest proces de transformare profundă, cristalele
lichide din celule evoluează de la structura primitivă
cubică sau hexagonală observată în ţesuturile umane
obişnuite la ceea ce am numit tetrahedroane stelare.
Această modificare structurală este extrem de
consecventă. Unghiurile legăturilor hidrogenate din
moleculele de apă se măresc şi devin tetrahedroane
intercalate astfel că ele pot susţine mai multă lumină sau
energie fotonică rezultată parţial din însăşi expansionarea
legăturilor hidrogenate. Aceste structuri care formează o
matrice lichidă a noului sânge şi ţesuturi seamănă cu
steaua tridimensională a lui David sau cu merkabele
moleculare. Merkabah este un vechi concept din kabala
care înseamnă „vehicul de lumină”.
11
Acest lucru explică confuzia creată adesea în jurul
conceptului de merkabah, considerat a fi un fel de navetă
spaţială. Ironia face ca merkabah să fie într-adevăr o
formă de vehicul spaţial însă este vorba despre corpul
individual de lumină activat genetic. După Barbara
Marciniak, merkabah simbolizează fiinţa umană sub forma
ei cea mai nelimitată - fiinţa umană complet eliberată.
Corpul de lumină este corpul care a trecut prin mutaţia
totală a speciei. El poate jongla cu realităţile prin
schimbarea perspectivei de conştienţă, la fel cum sunt
schimbate canalele unui televizor cu telecomanda. Similar,
Taschira Tachi-ren în lucrarea „Ce este corpul de lumină”
descrie merkabah ca pe o structură cristalină luminoasă
care permite transcenderea spaţiului, timpului şi
dimensiunilor şi integrarea lor în totalitatea sinelui”.
Corpul de lumină rezultă din şi operează prin întruparea
luminii sau conştienţei înalte. El reprezintă rezultatul
natural al evoluţiei de perspectivă spre iluminare care are
loc, după multe indicii, la scară planetară. Din această
perspectivă poate că nu există un fenomen ca ascensiunea
ci mai curând o descindere a luminii în formă fizică. Corpul
de lumină poate fi, literalmente acea navetă spaţială care
ne permite călătoria spre stele. Tachi-ren vede „evoluţia
corpului de lumină ca pe un element în cadrul unui proces
mult mai extins prin care toate planurile şi dimensiunile
12
revin înapoi la Sursa acestui univers, iar acesta la rândul
lui se contopeşte cu alte sisteme Sursă şi tot aşa până la
contopirea lor în Unic”. Oricum am defini reîntoarcerea
acasă, corpul de lumină este vehiculul care duce acolo.
BIOLOGIA ILUMINĂRII
Evoluţia de la conştienţa umană la conşţienţa divină
implică existenţa dualităţii vindecare, moştenire karmică
şi boală la nivel celular şi atomic. Multe din miile de
documentaţii referitoare la aşa-zisele vindecări
miraculoase demonstrează cu tărie impactul conştienţei
asupra stării de bine fizic, emoţional, mental şi spiritual.
Medicina care tratează ansamblul minte-corp, statistic
vorbind fiind suficient de validată pentru a fi predată în
şcolile actuale de medicină, oferă dovezi suplimentare
despre abilitatea noastră de a ne vindeca singuri. Mergând
mai departe, cercetările biologului molecular Bruce Lipton
indică faptul că oamenii îşi pot modifica singuri ADN-ul şi
pot depăşi pericolul unor boli incurabile printr-o simplă
modificare a stării de conştienţă.
Deepak Chopra a remarcat că “există o profundă
similitudine între gând şi foton”. Un foton este o particulă
sau o cuantă de energie sau de radiaţie electromagnetică.
Dr. Chopra presupune că există o legătură între gând şi
lumină. În multe din tradiţiile şamanice, gândul (intenţia)
este considerată o formă sau o funcţie a luminii de
13
dimensiune înaltă. Mintea este o “energie a iluminării
generatoare de impuls pentru apariţia unei idei sau forme
gând care se transmite sau se recepţionează” scria Alice
Bailey. “Energia minţii poate materializa pe baza unei raze
de lumină”. Urmărind firul acestei raţiuni, ne putem
imagina că suntem nu doar “lumină condensată în forme”
(pentru a-l cita pe dr. Richard Gerber) ci şi “forme-gând
materializate”.
Acest fel de a privi corpul uman ca pe o formă gând
condensată în materie, care ar părea bizar cititorului la
prima vedere, într-o ultimă analiză ajunge să fie profund
înălţător. Specialişti în fizica cuantică au demonstrat în
repetate rânduri că un savant influenţează de fiecare dată
rezultatul unui experiment prin simpla lui observare, o
constatare unanim acceptată de comunităţile ştiinţifice
sub numele de Principiul Heisenberg al Incertitudinii. Şi
mai uimitoare este descoperirea care revoluţionează o
paradigmă, scoţând în evidenţă dualitatea particulă-undă:
probabilitatea ca un om de ştiinţă să creeze efectiv
particulele cuantice observate, particule care în stadiul
preexistent observării păreau să existe doar sub formă
ondulatorie.
Din această informaţie transpare un adevăr fundamental
şi revoluţionar: conştienţa creează. Ca fiinţe umane
dăruite cu liber arbitru, ne putem folosi puterea
conştienţei pentru a ne re-crea realitatea: implicit cu un
14
corp, minte, spirit eliberate de boală, însă fără a ne limita
la atât.
Am subliniat cuvântul a recrea deoarece, în mod evident,
deja suntem locuitorii unei creaţii. Lumea, aşa cum o
cunoaştem se bazează pe o conştienţă duală sau divizată
care se consideră separată de rest, inclusiv de întreg sau
de Mintea lui Dumnezeu, cea care a dat naştere
universului atât de des experimentat de oameni sub forma
unui câmp de bătălie dintre bine şi rău, lumină şi
întuneric, greşit şi corect, „noi” şi „ceilalţi”.
Dualitatea nu este însă o simplă filozofie; este şi o stare
fizică de bine. Atomii care stau la baza alcătuirii celulelor
noastre sunt încărcaţi cu sarcini pozitive şi negative a
căror opoziţie susţine structurile anumitor forme de viaţă.
Lipton a ales fraza „biologia conştienţei” pentru a
sintetiza ideea revoluţionară că organismele vii, inclusiv
oamenii, ar fi de fapt forme-gând maleabile şi nu doar
formaţiuni apărute empiric. Cu alte cuvinte, dintr-o
perspectivă cuantică, noi suntem în esenţă nişte unde a
căror coerenţă generează particule printr-un act de
conştienţă. Modificându-ne nivelul de conştienţă, ne
schimbăm atât forma cât şi funcţiunile fizice.
Vindecarea presupune refacerea întregului. Vindecarea
duce la unitate şi iluminare şi implică o acordare (în
engleză atonement) care în acest context ar trebui citită
ca ”menită întregirii” (at-one-ment). Într-o lume în care
gândul creează şi biologia este un produs al conştienţei,
15
nu invers, mintea capătă puterea de a forja o nouă
biologie, una care nu se mai bazează pe dualitate ci pe
principiile unităţii şi armoniei. În cartea Întoarcerea
Triburilor Păsări, unde tema centrală este reunificarea
corpului uman cu sufletul în anii de răscruce pe care
tocmai îi traversăm, Ken Carey sintetizează în clar felul
cum trebuie să procedăm la nivel individual şi colectiv: ”
Pentru noi, provocarea şi în acelaşi timp imensa şansă
constă în deschiderea în faţa unui mod de gândire care ne
schimbă literalmente viaţa prin a ne reconsidera menirea
în cadrul existenţei.”
Iluminarea înseamnă înălţarea conştiinţei şi umplerea cu
lumina a sufletului până la punctul de a deveni lumina
însăşi. Adevărata iluminare urmează calea măestriei
individuale conştiente care prin definiţie are ca rezultat
creaţia unui corp de lumină stabilizat. Corpul de lumină
sau corpul sufletesc este un vehicul fizic echilibrat şi
armonios „trinitar” care a depăşit dualitatea, karma şi
boala de la nivelele celulare şi atomice.
Putem conceptualiza actuala tranziţie evolutivă a ADN-
ului speciei noastre ca pe o trecere de la ”sistemul de
operare” în cod binar la unul ”trinitar” bazat pe ener-
getica unui tetrahedron triplu suprapus. Am putea merge
chiar mai departe afirmând că umanii evoluează de la
biologie la ”triologie”. În această perspectivă este foarte
interesant faptul că unele comunităţi ştiinţifice alternative
au făcut aluzii referitoare la cercetări efectuate asupra
16
spiralei a treia din ADN, a cărei activare a fost observată
la mulţi oameni.
O modalitate luminată de a înţelege producerea
metamorfozei unei fiziologii unificate pe bază de lumină
este observarea particulei cuantice cunoscută sub
denumirea de pozitronium. Pozitroniumul este compus
dintr-un electron cu sarcină negativă şi un pozitron cu
sarcină pozitivă. Pozitroniumul este un exemplu perfect
de dualitate.
El oferă un minunat exemplu de creaţie a corpului de
lumină. De vreme ce electronii şi pozitronii sunt
antiparticule de semn opus, după combinarea lor în
pozitronium, ele se anulează imediat reciproc şi se divid în
două cuante de lumină (fotoni). Astfel dintr-un dualism
preexistent este creat un al treilea element stabil şi
unificat care nu este nici pozitiv nici negativ .
Barbara Hand Clow a scris despre acest proces al
combinării şi dezintegrării atomului de pozitronium,
reflectat prin activarea corpului de lumină, că ”transformă
dualitatea inerentă în lumină. Electronul fiind unitatea de
bază a activării – adică vieţii - declanşează transmutarea
pozitronului – adică karma”. Contrar concepţiilor populare
greşite, karma nu are nimic de-a face cu pedeapsa şi cu
răsplata. Există ca o componentă a sistemului de operare
binar sau dualistic specific universului nostru holografic,
cu scopul de a ne învăţa responsabilitatea pentru propriile
creaţii - iar totalitatea lucrurilor a căror experienţă o trăim
17
sunt propriile noastre creaţii. Dacă creaţiile ajung să fie
discordante în raport cu Sursa, ele se manifestă adesea
sub forma dizarmoniei numită boală. Este un proces care
se aplică nu numai asupra indivizilor, ci şi asupra unor
întregi civilizaţii. În ambele cazuri, boala, considerată a fi
o criză, serveşte simultan ca stimul puternic pentru
transformare şi transcendenţă.
Pe măsură ce ne ridicăm nivelul de conştienţă şi ne
activăm corpul de lumină, realizăm că suntem proprii
creatori creaţi, sau autocreaţi, după chipul şi asemănarea
unicului Creator. Într-adevăr, deoarece într-o hologramă
partea conţine întregul, noi suntem unicul Creator.
Învăţându-ne această lecţie cu adevărat transformatoare,
ne întoarcem la unitatea de conştienţă stăpânind
fizicalitatea. Cu alte cuvinte, realizăm iluminarea odată cu
descinderea luminii sufletului într-un corp sufletesc sau
divin vindecat de dualitate şi eliberat din ciclul instrucţiei
karmice.
ADN ACTIVARE VINDECARE ȘI ILUMINARE
În zilele noastre există diferite tehnici de înlesnire a
adaptării la noi forme de gândire şi la structurile biologice
corespondente lor denumite „forme-gând”. De-a lungul
secolelor, au fost dezvoltate mai multe modalităţi de a
ajuta evoluţia omului spiritual (Potirul Sacru – Holy Grail)
care există în fiecare din noi sub formă de potenţial
18
genetic. Un exemplu excelent din antichitate este
alchimia. Etimologic, termenul de alchimie provine din
limba arabă - al khame (întunecimea) şi poate fi definită
drept ştiinţa de a crea lumina din întuneric. După cum
probabil descoperă discipolii acestei ştiinţe, scopul real al
alchimiei nu este de a transforma plumbul în aur, ci de a
transforma biologia umană într-o fiziologie a luminii de
aur. Cu alte cuvinte, obiectivul primordial al alchimiei este
iluminarea bio-spirituală sau crearea a ceea ce s-a numit
corp de lumină.
În ultima vreme apar tot mai multe tehnici pentru
activarea corpului de lumină. Partenera mea Leigh şi cu
mine am fost binecuvântaţi dezvoltând o asemenea
tehnică. Metoda Regeneticii foloseşte combinaţii speciale
de sunet şi intenţie, acestea fiind diferite aspecte ale
energiei creaţionale primare de iubire necondiţionată
(„energie de torsiune”) prin care se stimulează potenţialul
ADN latent, anume proiectat pentru a facilita evoluţia
fiinţelor umane către o conştienţă unitară şi o fiziologie de
lumină adecvată.
Prin natura sa cu preponderenţă sacră, după cum prezintă
Gregg Braden în Codul lui Dumnezeu, ADN-ul poate
constitui un principiu unificator pentru umanitate – unul
capabil să aducă pacea şi armonia unei populaţii planetare
care trebuie să decidă între a sucomba în faţa crizei sau a
accepta oportunitatea unei schimbări. Şi anume aceea că
ne putem activa ADN-ul pentru a ne extinde perspectivele
19
asupra lumii, iar în acest proces, evoluţia unei biologii
fondate pe o conştienţă unitară este un adevărat dar divin
la o răscruce istorică când, pentru a o cita pe Barbara
Marx Hubbard, trebuie să ”alegem între o evoluţie
conştientă sau dispariţia prin folosirea greşită a puterilor
noastre”.
Metoda Regeneticii tratează un set de trei activări
integrate ale ADN-ului care formează împreună
precondiţionarea „ener-genetică” pentru evoluţia corpului
de lumină. Prima din ele, Potenţarea, activează ADN-ul
pentru a recabla câmpurile electromagnetice ale corpului,
resetând tiparul bioenergetic uman sub forma unui
„circuit infinit” bazat pe numărul alchimic transformator
8. ADN-ul a fost comparat cu o antenă de legătură a
umanităţii cu Sursa a cărei capacitate de recepţie poate fi
ecranată de toxicitate şi traume. Potenţarea activează
ADN-ul pentru a declanşa eliminarea acestei toxicităţi şi
traume, stabilind o conexiune mai clară printr-o mai bună
rezonanţă cu frecvenţa iubirii necondiţionate emanate sub
forma unor spirale de sunet şi intenţie (lumină) emanate
din dimensiunile înalte ale Soarelui Vindecător din Centrul
Galactic. Potenţarea acordează ADN-ul la energia primară
de torsiune a Sursei.
Leigh şi cu mine ne considerăm simpli facilitatori venind în
sprijinul evoluţiei bio-spirituale individuale. Efectiv noi ne
vindecăm (evoluăm) singuri. Este un unghi de vedere ce
nu poate fi subliniat îndeajuns. Ca investigator al
20
mitologiei, William Henry ne aminteşte, că „Soarele
vindecător răsare în noi numai atunci când ne aliniem în
echilibru cu energiile sale... Concepând prezenţa acestor
energii vindecătoare ne putem acorda la ele. Putem
realiza orice putem concepe”. Aş mai adăuga că plasarea
noastră în echilibru cu Soarele vindecător nu se poate face
doar prin simpla contemplare interioară, ci mai întâi şi mai
ales prin adoptarea unei atitudini interioare de iubire
necondiţionată.
Boala prin care mi-a fost inspirată metoda Regeneticii are
afinităţi cu sindromul oboselii cronice, sensibilitatea la
chimicale şi fibromialgia şi a fost agravată de toxicitate şi
traume în urma unei serii de hepatite şi vaccinuri contra
febrei galbene primite în primăvara anului 1995. După ani
de suferinţă intensă şi de testare a unor terapii
costisitoare şi mai ales ineficiente, ideea salvatoare mi-a
venit după ce am realizat că dacă aş putea cumva să mă
„resetez” la nivel genetic, o treime din simptomele
debilităţii s-ar putea rezolva de la sine.
M-am trezit urmând calea aceasta după lectura unei cărţi
tulburătoare de Leonard Horowitz numite Apariţia
Viruşilor. Bazându-şi afirmaţiile pe cercetări meticuloase,
dr. Horowitz demonstrează că vaccinurile sunt cauza
principală a unei varietăţi de maladii autoimune printre
care şi SIDA. În lucrarea Coduri Vindecătoare pentru
Apocalipsa Biologică în care tema principală este
utilizarea sunetului în vindecarea corpului fizic prin
21
restaurarea integrităţii sale genetice, el descrie în
continuare semnificaţia războiului rece biologic organizat
de instituţiile medicale împotriva unei populaţii mai mult
ignorante în acest domeniu.
Sunetele speciale pentru restaurarea integrităţii genetice
derivă din străvechea scală de solfegii. Această scală
primară de şase note, „pierdută” în mod dubios de
Biserica Romană în sec. 17 pe timpul papei Ioan, a fost
recent redescoperită de dr. Joseph Puleo, după cum a
descris-o în Coduri vindecătoare. Aici trebuie să subliniez
faptul că toate cele trei activări ale ADN–ului din cadrul
metodei regeneticii utilizează scala de solfegii, despre
care unii cred că este setul sacru de şase note cu ajutorul
căruia a modelat Creatorul lumea în tot atâtea zile.
Metoda Potenţării utilizează mai ales nota ”Mi”, cu
frecvenţa de 528 Hz, folosită la repararea unor defecte
genetice de unii specialişti de vârf din domeniul biologiei
moleculare.
Odată descoperiţi Horowitz şi Puleo, am mai avut norocul
să dau peste o altă carte care mi-a ajutat mult să realizez
scopul covârşitor al potenţialului uman: Şarpele Cosmic şi
originile cunoaşterii, scrisă de antropologistul francez,
Jeremy Narby. Şarpele Cosmic este o explorare a ADN–
ului din perspectivă şamanică care prezintă cum poate fi
utilizat sunetul la stimularea unui mecanism genetic de
autoregenerare. Intrigat şi suficient de disperat pentru a
mă cufunda în acest subiect, am aflat că puterea sunetului
22
de a activa ADN–ul a fost recent demonstrată de grupul lui
Gariaev din Rusia. Dr.Peter Gariaev şi echipa sa strălucită
de geneticieni şi lingvişti au dovedit că ADN-ul deteriorat
poate fi vindecat fără divizarea fizică a genelor, prin
simpla lor imersare într-un mediu de unde radio-
luminoase codificate după modelul frecvenţelor limbajului
uman.
Potrivit cercetărilor lui Gariaev, ADN-ul nu este doar un
simplu ansamblu de proteine deoarece stochează şi
comunică date într-o manieră fără îndoială lingvistică.
Echipa sa a descoperit că din motive practice alcătuirea
codului genetic conţinut de ADN-ul rezidual sau potenţial
este similară cu regulile de bază ale limbajelor umane.
Pentru a dovedi acest fapt, au fost comparate sintaxele,
semantica şi gramatica dintre aceste limbaje şi ADN. S-a
descoperit că secvenţele alcaline ale ADN-ului potenţial
imită îndeaproape regulile comunicării lingvistice. Acest
lucru sugerează cu tărie că multe din limbajele umane nu
au apărut aleatoriu, după cum se crede, ci reflectă
similarităţile noastre genetice. Completate de
revoluţionara descoperire a lui Gregg Braden care arată că
numele lui Dumnezeu scris în vechea ebraică este alcătuit
exact din literele elementelor chimice care alcătuiesc
codul ADN adică hidrogen, azot, oxigen şi carbon,
cercetările lui Gariaev conferă odată în plus un suport
ştiinţific afirmaţiei biblice că la început a fost Cuvântul!
23
Gariaev şi colegii săi s-au mai ocupat şi de
comportamentul electromagnetic neobişnuit al ADN-ului.
Au ajuns la concluzia că cromozomii vii funcţionează exact
ca nişte biocomputere holografice alimentate de propria
radiaţie laser a ADN-ului. Echipa lui Gariaev a modulat
anumite frecvenţe lingvistice printr-un laser. Cu ajutorul
acestei tehnologii de modulare a limbajului codurilor în
unde radio-luminoase, s-a observat că ele erau capabile
nu doar să vindece cromozomii deterioraţi ci să şi
regenereze glandele endocrine la animale, să stimuleze
refacerea danturii la oamenii adulţi şi chiar să realizeze cu
succes transmutaţii genetice. În mod uimitor, rezultatele
lor erau similare cu cele obţinute de dr. Yu Dzang
Kangeng, primul care a folosit energia de torsiune pentru
a alcătui o hartă a secvenţelor ADN ale organismelor.
Codificând undele radio-luminoase după modelul
frecvenţelor limbajelor umane în scopul rescrierii ADN-
ului, spre deosebire de manipularea genetică, echipa lui
Gariaev a transformat în condiţii de laborator literalmente
embrioni de broască în embrioni sănătoşi de salamandre.
În felul acesta s-a obţinut o metamorfoză lipsită de
efectele secundare specifice manipulării genelor izolate.
Horowitz ne atenţionează că „natura arbitrară şi riscantă
a metodei divizării genelor a fost din nefericire ascunsă
publicului”. ”În terapia genetică, cercetătorii nu pot
prevedea cu exactitate comportamentul unui anumit
cromozom într-o genă modificată, existând riscul mărit de
24
a disturba alte expresii genetice şi funcţii celulare”.
Comparaţi cu modificarea organică a expresiilor genetice
care se poate realiza prin simpla aplicare a vibraţiei şi
limbajului (sau a sunetului şi intenţiei, sau ale cuvintelor)
asupra ADN-ului. Experimentul istoric a lui Gariaev în
embriogeneză indică imensul impact a ceea ce mulţi
numesc „genetica undelor”, un domeniu care, spre
deosebire de propaganda şi dogma actuală a biologiei
moleculare, are evident un impact mai important asupra
originii speciilor decât biochimia. Maeştri spirituali de
pretutindeni au insistat mereu asupra „potenţării” prin
limbaj a codului nostru genetic – de unde şi efectele
vindecătoare ale rugăciunilor, hipnozei, afirmaţiilor şi
mantrelor. Din fericire, cercetările lui Gariaev au
demonstrat substanţial credibilitatea ştiinţifică a acestor
fenomene. Cu cât este mai evoluată conştienţa individuală
a vindecătorului cu atât se reduce nevoia de mijloace
mecanice.
Cheia iluminării rezidă în conştienţa umană şi nu în
tehnologie. Încrederea într-o forţă pur exterioară nouă
care să ne vindece sau să ne refacă „întregul” reprezintă
în cel mai bun caz cedarea puterii personale iar în cel mai
rău caz adorarea unui zeu fals. Într-un articol parţial
inspirat de metoda Regeneticii intitulat „Regăsirea
Sfântului Gral”, psihologii Barry şi Janae Weinhold au
vehiculat cu ardoare ideea aceasta, scriind despre ceea ce
numesc ei Calea Tehnologiei (opusă Căii Naturii), „Noi nu
25
avem nimic contra tehnologiei ca atare şi credem că
anumite dispozitive sunt utile pe post de „factori
declanşatori ai progresului”. Tehnologia poate fi de folos
numai dacă este creată de minţi conectate la inimi, dar nu
constituie în sine un instrument spiritual propice
dezvoltării unei vieţi spirituale autentice. Tehnologia
lipsită de conexiuni sufleteşti şi spirituale rămâne doar o
altă cutie care ar putea să dea pe dinafară la un moment
dat”. Dacă tehnologia devine o cale exclusivă, „va încuraja
dependenţa deoarece implică nevoia oamenilor de a se
baza mereu pe un mijloc tehnologic intermediar care să le
deschidă orizonturile de percepţie. În loc de a le reda
puterea iniţiaţilor angajaţi pe calea întoarcerii la Sursă
prin utilizarea unor unelte primitive adaptate mediului
natural, Calea tehnologiei poate sfârşi mult mai probabil
prin a lua puterea oamenilor şi a le încuraja co-
dependenţa spirituală.
Cercetările lui Gariaev revelează în mod uimitor
implicaţiile mult mai extinse ale puterii nelimitate de
vindecare bazate pe conştienţa genetică umană. Echipa
cercetătorilor ruşi a descoperit cum ADN-ul activat prin
intermediului undelor poate manipula matricea spaţiului,
producând mici găuri de vierme de natură subcuantică.
Aceste găuri de vierme activate de ADN, ale căror
semnături energetice sunt similare celor descoperite în
culoarele Einstein-Rosen din vecinătatea găurilor negre,
sunt conexiuni create între diferite zone ale multiversului
26
prin care pot fi transmise informaţiile în afara
continuumului spaţio-temporal.
Potenţialul ADN, care reglează funcţiile de auto-
organizare transdimensionale (epigenetice), atrage prin
magnetizare aceşti curenţi nonlocalizaţi de informaţie iar
apoi îi transmite conştienţei noastre. Grazyna Fosar şi
Franz Bludorf, autorii unei excelente sinteze asupra
descoperirilor lui Gariaev intitulate Vernetzte Intelligenz
("Inteligenţă de tip reţea"), prezintă procesul de transfer
al datelor numit hipercomunicaţie, arătând că este
experimentat adesea sub formă de „intuiţie” sau
„inspiraţie”.
După Fosar and Bludorf, odată cu declanşarea
hipercomunicaţiei, la nivelul ADN-ului poate fi observat un
fenomen extraordinar. Ei au relatat cum Gariaev a iradiat
o mostră de ADN cu o rază laser până la apariţia unui
model de formă de undă tipice pe ecranul monitorului.
După extragerea mostrei de ADN, modelul său
electromagnetic a rămas perfect intact. Mai multe
experimente de verificare au stabilit că timp de până la
treizeci de zile forma de undă continua încă să fie emisă
de mostra absentă, menţinându-şi aparent nederanjate
câmpurile energetice care făceau ca lumină să se rotească
de la sine în spirale sub forma dublului helix îndepărtat
din camera de păstrare.
27
De atunci acest fenomen nonlocalizat de curbare a luminii
datorat energiei de torsiune a ajuns faimos sub numele de
„efectul ADN fantomă”. S-a emis teoria că undele de
torsiune din afara zonei spaţio-temporale continuă să
pătrundă prin găurile de vierme activate chiar şi după
îndepărtarea fizică a ADN-ului sursă. Activarea ADN, fie de
la distanţă sau prin altă metodă, poate fi astfel explicată
ca transferul ener-getic de conştienţă creativă universală
sub formă de unde de torsiune care stimulează
rearanjarea transpozonilor din „ADN-ul activ” în ADN
potenţial. În schimb, ADN-ul potenţial influenţează
câmpurile bioenergetice care la rândul lor vor modifica
metabolismul şi replicarea celulelor, înlesnind procesul de
vindecare. Acelaşi proces al activării ADN care încurajează
vindecarea prin aducerea de mai multă lumină de torsiune
în celule avansează prin definiţie ideea de iluminare.
"Majoritatea oamenilor tind sa creadă că ADN-ul creează
un câmp de energie fantomă, iar acel câmp de energie
este cumva doar umbra ADN-ului” scrie autorul şi
cercetătorul ştiinţific David Wilcock, care propune o
reinterpretare fascinantă : „În orice caz, eu cred că unda
este premergătoare ADN-ului. Singura explicaţie logică
este aceea că energia ADN fantomă este de fapt
creatoarea ADN-ului. De vreme ce s-a arătat că această
energie eterică de torsiune a pătruns în toată galaxia,
oriunde există „materii care dau naştere vieţii, curenţii
28
subtili, spiralaţi de presiune ai acestei energii vor agrega
moleculele de ADN în existenţă”.
Pe lângă propriile cercetări, intuiţia m-a condus spre
teoria că o combinaţie potrivită de sunete, special
acordată la câmpul electromagnetic al corpului, poate spre
exemplu atrage un flux de energie de torsiune capabil să
elimine toxinele unui vaccin şi trauma de la nivel genetic
şi să recalibreze armonica de funcţionare a câmpului
bioenergetic la o vibraţie mai înaltă. Am ajuns să concep
câmpul electromagnetic ca pe un tipar ener-getic
individual care prin acest proces poate fi nu doar resetat
ca o siguranţă arsă ci şi transmutat. Leigh şi cu mine am
numit această abordare a activării ADN-ului Metoda
Regeneticii după ce Remodelarea Potenţării
electromagnice a rezolvat boala mea cronică şi am început
să dezvoltăm alte activări ADN. Avantajul suplimentar al
Potenţării este susţinerea iluminării prin iniţierea activării
corpului de lumină.
TREI NIVELE DE MĂIESTRIE: METODA REGENETICII
Cele trei metode ale regeneticii pentru activarea ADN-ului
care corespund celor trei nivele de măiestrie formează o
progresie care face posibilă atingerea unor nivele mai
mari de conştienţă şi vindecare. Procesul vindecării ghidat
de la interior sau refacerea „întregului” începe prin
29
angajamentul individual luat în asumarea unei măiestrii
personale conştiente. Definim măiestria ca pe o dezvoltare
şi perfecţionare ale celor trei nivele interelaţionate de
conştienţei şi ale manifestărilor conştiente energetice care
conduc la iluminare 1) Conştientizarea 2) Transformarea
şi 3) Intenţia.
Aceşti termeni sunt împrumutaţi după modelul viziunii
toltece asupra lumii şi în mod specific din scrierile lui Don
Miguel Ruiz, doctor în medicină, şaman şi autor al best
seller-ului Dincolo de Frică şi Cele Patru Convenţii.
Realizarea existenţei unor conexiuni izbitoare dintre
modelul Toltec de vindecare (fiind un model de evoluţie
orientată înspre atingerea unităţii de conştienţă sau a
iluminării şi a descrierii psihologiei corespondente) şi
Regenetica inspirată dintr-un pelerinaj în Mexic în anul
2004 pe parcursul căruia partenerul meu Leigh şi cu mine
ne-am finalizat cercetările şi dezvoltarea fazei terminale
transformative ale metodei noastre.
Remodelarea Potenţialului Electromagnetic, prima
activare a metodei Regeneticii este intim asociată cu ceea
ce Ruiz numeşte Măestria Conştientizării. Din punct de
vedea bioenergetic, potenţarea stimulează recalibrarea
ADN-ului şi ridicarea frecvenţei de vibraţie ale câmpurilor
aurice şi electromagnetice, stabilind o relaţie armonioasă
cu energia creaţională a Sursei emanată prin “Soarele
30
Vindecător” din Centrul Galactic. Cu alte cuvinte,
potenţarea face acordajul dintre ADN şi energia Sursei.
În perioada recalibrării Corpului Fragmentat, este “sigilat”
vacuumul bioenergetic creat de cel de-al doilea câmp
electromagnetic. Sigilarea reprezintă un pas crucial pe
calea unei vindecări autentice deoarece stabileşte
condiţiile de bază necesare creaţiei unui corp de energie
de vibraţie mai înaltă şi iniţiază un proces de integrare a
acestei fragmentări ale sinelui determinată de dualitate.
Exprimat în termenii conştientizării, potenţarea facilitează
Trezirea la adevărata natură a Sinelui (care este de
provenienţă divină) şi la Cosmos (care este holografic)
prin fortificarea discernământului individual de a atrage
“rezultate cuantice” de vibraţie mai înaltă care să
respecte legea universală prin care se afirmă “creaţia este
generată de conştienţă”. Această utilizare eficientă a
Conştientizării ne invită la o confruntare cu propriile
emoţii şi credinţe limitative şi are ca rezultat creşterea
vitalităţii, interacţiunea mai echilibrată cu mediul (de
exemplu mai puţine alergii), o abundenţă financiară
sporită, mai multe relaţii iubitoare şi chiar reînnoirea
ţelurilor de viaţă.
VINDECAREA CORPULUI FRAGMENTAR
Dat fiind că înşişi atomii care compun materia sunt
polarizaţi în pozitiv şi negativ, nu prea e de mirare că
31
manifestarea dualităţii are loc sub forma câmpurilor
electromagnetice emanate de corp, despre care s-a arătat
că reglează expresia noastră biochimică (genetică) ca
fiinţe fizice. Dualitatea se prezintă în cadrul spectrului
electromagnetic uman ca o disociere a energiei numită
Corp Fragmentar.
În cazul majorităţii oamenilor din ziua de azi, al doilea
câmp electromagnetic (cel corespunzător chakrei
secundare sau sexuale) apare ca o bioenergie sau un
vacuum de conştienţă ce separă într-o măsură
semnificativă lumea materiei de cea a spiritului. Acest
lucru îl face Corpul Fragmentar prin epuizarea energiei
kundalini (unda vitală a creativităţii universale ale unui
individ) în timp ce aceasta caută să se ridice spre
câmpurile electromagnetice şi chakrele superioare, în
opoziţie cu fluxul liber al unei energii similare emanată la
nivel superluminic din Centrul Galaxiei care coboară ca să
infuzeze câmpurile şi chakrele inferioare.
Astfel Corpul Fragmentar constituie un impediment major
în calea mariajului sacru din sinele inferior şi Sinele mai
înalt, sau în calea întrupării luminii de către un suflet
printr-o iluminare bio-spirituală autentică.
Corpul Fragmentar este o disociere electromagnetică a
câmpurilor bioenergetice umane ca urmare a Marii Rupturi
care a divizat conştiinţa creând sistemul dualităţii, vizibil
manifestat pe cerul nopţii sub forma centurii din Calea
Lactee. O asemenea analogie se potriveşte cu anticul
32
dicton ezoteric „Precum sus, aşa şi jos”, care împăcând
părţile cu întregul, solicită adaptarea fiziologiei noastre
bazate pe conştienţă la conştienţa cosmologică care ne-a
creat şi susţinut.
Corpul Fragmentar nu este asociat numai sexualităţii ci şi
gurii şi mai ales limbii: organele noastre de vorbire.
Această analogie sprijină credinţa după care universul
nostru dual a fost adus în existenţă literalmente prin
vorbire sau sunet. Citim în Geneză cum „la început a fost
Cuvântul”. Rolul primordial al vorbirii în creaţie este
probabil motivul pentru care zeiţa egipteană Nu, una
dintre figurile sacre feminine ale Centrului Galactic, este
reprezentată în hieroglife sub forma unei vaci uriaşe cu
ugerele pline de lapte. În prezent teologii şi oamenii de
ştiinţă încep să cadă de acord asupra faptului că dacă am
fost într-adevăr creaţi, atunci am fost manifestaţi în
existenţă prin rostire.
În vremurile premergătoare Turnului Babel, pe care îl
consider a fi o metaforă a unei conştienţe sau stări de
percepţie unitare (cea care a fost numită
hipercomunicaţie), în vremea care precede Căderea
omenirii din Graţie ca experienţă şi educaţie creând
condiţii optime pentru individualizare, a fost scris în Biblie
că „pe întreg Pământul se vorbea o singură limbă, un
33
singur dialect”. Povestirile despre Grădina Edenului şi
despre Turnul Babel prezintă un interes special în discuţia
noastră pentru că acolo se fac asocieri directe între
biologia umană şi limbaj. În timp ce limbajul din Grădină
este divizat, cel din Turnul Babel este unificat şi unificator,
tinzând evolutiv spre mariajul sacru dintre uman şi divin.
Limbajul divin din Turn, vorbit pare-se de Iisus, era
denumit Limbajul Păsărilor sau lingua academica şi era
compus exclusiv din vocale. Acesta a fost motivul principal
pentru care au fost extrase cele cinci vocale din ebraica
scrisă, fiind venerate ca sacrosante, limbajul Dumnezeiesc
al creaţiei. William Grey scrie în Copacul Vorbitor
„Vocalele au fost extrase în ebraică. Vocalele erau la
origine secvenţe sonore foarte speciale, fiind des folosite
în denumirile date lui Dumnezeu şi în alte scopuri sacre.
Consoanele au dat cuvintelor formă şi greutate dar
vocalele le-au impregnat cu suflet.”
Se pare că cele cinci vocale sunt într-adevăr sacre
deoarece, printre altele, le corespund celor cinci
nucleotide de ADN şi RNA (lanţuri proteice de bază) care
stau la baza alcătuirii organismelor: adenina, citozina,
guanina, tiamina şi uracilul. Aceste cinci nucleotide
simbolizate ca A, C, G, T şi U formează literalmente
alfabetul nostru genetic. Stăpânirea Limbajului Păsărilor
34
se poate transforma efectiv în măiestrie genetică prin care
formele de viaţă să fie nu doar simplu create prin vorbire
dar şi determinate să evolueze în forme de lumină
structurate ca tetrahedroane triple, geometria de bază a
unui merkabah.
Alchimiştii medievali folosesc termenul de Limbaj Verde
datorită transformării critice ale legăturilor de hidrogen
(în spectrul electromagnetic capătă culoarea verde) în
molecule de apă biologică în procesul de formare a
corpului de lumină. Nu e surprinzător faptul că multe
figuri asociate cu corpul de lumină ca Osiris şi Quetzacoatl
sunt înfăţişaţi având culoarea verde. În mod similar,
nemuritorii lui Lao Tzu ating iluminarea bio-spirituală
creându-şi un „corp de jad”.
Corpul Fragmentar este dovada electromagnetică evidentă
a folosirii şi pronunţării greşite a Limbajului Verde sau a
Limbajului Păsărilor, prin inserarea de consoane care
întrerup fluenţa unificată a vocalelor şi formează silabele
dualistice. Povestea Grădinii din Eden pare să înregistreze
acest eveniment din istoria vorbirii - care a dat naştere
dualităţii sub forma Corpului Fragmentar – gura şi limba
nefiind unicele corespondente energetice (apropo de
„păcatul originar” ca rezultat al conversaţiei fatale dintre
Adam şi Eva despre cunoaştere) ci şi genitalele.
35
Făcând multe paralelisme la conceptul lui Eckhart Tolle de
„corp al durerii” care împiedică oamenii să acceseze
infinita „Forţă a lui Acum”, acţiunea corpului fragmentar
seamănă foarte mult cu o zgârietură adâncă dintr-un disc
muzical sau, pentru a folosi un termen Vedic, cu o
samskara care menţine prizonieră conştienţa unei fiinţe
într-o matrice (neiluminată) de gândire şi de credinţă
exilată de la înţelepciune sau gnoza unităţii din Grădină
sau Tărâmul Fiinţării. Maeştrii Tolteci adesea numesc
Corpul Fragmentar Parazitul – prin analogie, precum la
nivel energetic (fizic şi eteric) paraziţii intră şi se
înmulţesc pe socoteala organismului uman. În toate
cazurile, Corpul Fragmentar este un principiu dualistic al
limitării care promovează deconectarea de la Sursă şi în
cele din urmă, moartea.
Dezvoltând tehnica de activare a ADN-ului numită Metoda
Regenetică în ideea de a-mi vindeca boala cronică
autoimună indusă, partenera mea Leigh şi cu mine am
devenit tot mai interesaţi de acest problematic câmp
electromagnetic secundar. Eram de asemenea intrigaţi de
faptul că în urma testelor asupra sistemului muscular al
pacienţilor, descoperiserăm corespondenţa clară dintre
cele nouă câmpuri electromagnetice şi cele nouă chakre.
Din teozofie şi învăţăturile Vedice reţinusem că erau
numai şapte câmpuri şi şapte chakre. Dar mii de teste
36
kinesologice ne-au convins de existenţa a nouă câmpuri şi
nouă chakre, plus un al zecelea centru energetic asociat
cu Centrul Galactic.
Am tras concluzia că în al zecelea câmp rezidă Sinele Divin
sau Înalt, denumit şi suflet sau atom atmic permanent. În
timp ce restul de patru atomi permanenţi (fizic, emoţional,
mintal şi spiritual) sunt asociaţi în perechi dualistice
anumitor câmpuri electromagnetice mai joase, atomul
atmic rămâne conectat la Câmpul Principal sau Sursă.
Astfel, el reprezintă aspectul nostru divin sau sufletesc
care nu cunoaşte vreodată fragmentarea sau pierderea de
conştienţă prin dualitate.
Cu alte cuvinte, atomul atmic permanent sau Adam, nu a
fost niciodată alungat din Grădină. Este şi acea parte din
noi care încearcă în prezent să ne transmute conştienţa şi
biologia – via lingua adamica, nu mai puţin - astfel încât
să putem evolua până la forma care am fost mereu
potenţial: Adam Kadmon.
Ceea ce s-a întâmplat în continuare în procesul de evoluţie
ener-getic a fost extrem de interesant. După ce eu şi cu
Leigh ne-am aplicat prima activare ADN prin metoda
Regenetică, având experienţa a ceea ce am interpretat ca
energie conştientă provenită din Centrul Galactic care
37
stimulează ADN-ul, ne-am dat seama că cele două
transformări semnificative pe care le-am subliniat prin
expunerea metodelor kinesiologice se petreceau în
propriile corpuri energetice.
În primul rând, a crescut semnificativ frecvenţa vibratorie
a câmpurilor noastre electromagnetice. În al doilea rând şi
cel mai important, câmpurile în sine treceau printr-un
proces de recalibrare progresivă de la nouă la opt. În
acest proces, câmpul nouă a scăzut literalmente şi a
pecetluit cel de-al doilea câmp al Corpului Fragmentar
permiţând energiei spirituale din Soarele Vindecător
Central să ne traverseze pentru prima oară în flux
neîntrerupt câmpurile electromagnetice şi chakrele. A fost
punctul în care sănătatea mea a început să se amelioreze
drastic iar alergiile şi astma lui Leigh au dispărut complet.
Privind retrospectiv, această remodelare energetică este
perfect logică. Unind prăpastia dintre câmpurile noastre
energetice create de Corpul Fragmentar, am făcut primul
pas spre vindecarea dualităţii de la nivel biologic. Am
recalibrat electromagnetismul din cei opt centri de
energie, ceea ce reprezintă o fază alchimică a activării
corpului de lumină legată de crearea unui circuit complet
închis al matricei noastre electromagnetice.
Maeştrii limbajului Păsărilor au acordat întotdeauna o
mare importanţă numărului opt. Zeul egiptean cu cap de
38
pasăre Thoth era cunoscut sub numele de Lordul cifrei
opt. Învăţăturile lui Buddha se refereau la Cele 8 Căi ale
iluminării. Numerologic, numele de Jeshua-Iisus se
traduce ca 888.
O METODĂ INTEGRATĂ DE TRANSFORMARE BIO-
SPIRITUALĂ
De curând fizicienii au luat cunoştinţă de existenţa
particulelor numite tahioni, o formă puternică de energie
popularizată în renumitul serial Star Trek. Tahionii nu sunt
însă de domeniul science fiction. Tahionii sunt unde-
particule care aparţin familiei leptonilor, conform
evidenţelor dovedite aceştia scapă legii gravitaţiei. Cu alte
cuvinte, par să se deplaseze cu viteze superioare luminii.
S-a arătat că până şi particulele cuantice normale ca
electronii pot comunica între ele „telepatic”, ca şi cum ar
fi conectate la nivel eteric. Unii dintre membrii comunităţii
ştiinţifice au mers până la a restaura termenul grecesc de
aether dat mediului de energie înaltă care este spaţiul
„vid” Deşi în cercurile ştiinţifice occidentale se presupune
automat că teoriile lui Einstein elimină nevoia de câmp
39
energetic unificat, în 1920 chiar Einstein face afirmaţia
contrară cum că „nu ne descurcăm fără un asemenea
câmp” pe care interesant e că l-a numit „ether”. O
varietate de alte exprimări ştiinţifice incluzând „energie
neagră” sau „mediu cuantic” au fost folosite în ultimii ani
pentru a indica uimitorul potenţial energetic a ceea ce în
ultimii ani a fost incorect perceput ca nonexistenţă.
În domeniul biologiei s-au făcut descoperiri similare.
Savanţii care studiază biologia moleculară au identificat
un fenomen uimitor – energia punctului zero - din care
organismele biologice folosesc o cantitate însemnat mai
mare decât ar putea extrage din doza zilnică de hrană, apă
şi aer. Aceste fenomen are loc când distanţa dintre două
suprafeţe neutre cum ar fi apa şi membrana celulară
devine neglijabilă, apare coerenţa dimensională şi există
multe indicii care dovedesc că energia multidimensională
de torsiune (un termen lansat de Eli Cartan în 1913 pentru
a descrie efectul de spirală al acestei energii) este extrasă
din potenţialul de vacuum al matricei spaţiului.
Celor familiarizaţi cu aplicaţiile oficial recunoscute ale
teoriei relativităţii le-ar fi simplu să observe cum simpla
existenţă a unor particule cu viteză superioară luminii şi
care comunică telepatic prin mediul eteric, începe să
dezvăluie o întreagă paradigmă pentru înţelegerea
universului fizic. Referitor la subiectul cărţii „Prăbuşirea
cunoscutului absolut”, din iniţierea unor asemenea
40
descoperiri ale fizicii cuantice care sfidează logica se
inspiră Charles Eisenstein în Ascensiunea
Umanităţii „Întregul concept de cunoaştere absolută bazat
pe raţiunea logică obiectivă poate fi pus la îndoială
pornind de la ideea de obiectivitate pe care o implică în
sine. Puneţi-o sub semnul întrebării şi atunci ne putem
îndoi de întregul edificiu al cunoaşterii derivate din
„experienţe”, de care depinde ştiinţa actuală şi viziunea
globală asupra lumii.
Iată că astfel ne-am trezit în era ştiinţei „subcuantice”, în
care cele mai strălucite minţi se luptă să explice fenomene
aparent inexplicabile legate de evenimente nonlocalizate
inexplicabile cum sunt clarviziunea şi percepţiile
extrasenzoriale ESP – pentru a cita numai două din
exemplele cărora li se poate da o explicaţie plauzibilă pe
baza transferurilor de energie de torsiune înalt
dimensională şi inteligentă sau conştienţă universală
creativă. Susţin că tachionii şi particulele ondulatorii sunt
forme de energie nongravitaţională sau energie de
torsiune superluminică care emană în mai multe
dimensiuni din punctul nostru originar din centrul
galaxiei.
Vedicii au creat o ştiinţă elaborată care utilizează yoga,
meditaţia şi dieta pentru a atrage această energie înalt
dimensională numită „prana” în corpurile lor. Taoiştii au
dezvoltat o ştiinţă similară pentru cultivarea energiei
41
„chi”. La începutul secolului 20 Nicola Tesla a emis teoria
undelor „scalare”, popularizate concomitent şi de Tom
Bearden, care transcend limitările spaţiale şi sunt capabile
să acţioneze instantaneu de la distanţă. Tesla a creat
prototipul unui sistem scalar pentru obţinerea liberă a
energiei electrice fără generatoare sau conductori. Mai
târziu, Wilhem Reich a ajuns celebru prin experimentele
sale celebre cu energia „orgonică”. Eterul, prana, chi,
undele scalare, orgonul, toate sunt denumiri date
aspectelor luminice ale aceleaşi energii spirituale sau de
torsiune care a generat şi continuă să genereze
dezvoltarea multiversului holografic.
Cercetările mele sugerează că viaţa aşa cum o ştim,
depinde de o spirală dublă similară ca structură cu ADN-
ul, formată din două tipuri diferenţiate şi suprapuse ale
energiei de torsiune 1) gândul de dimensiune înaltă sau
intenţia manifestată ca lumină şi 2) sunetul în octave înalt
dimensionale, care la fel cu perechea sa complementară
se poate măsura ca o spirală stabilă capabilă de a activa
ADN-ul fără întreruperi temporale de-a lungul unor
distanţe teoretic infinite.
Celor care se minunează cum de asemenea unde pot
conţine suficientă informaţie pentru a reprograma ADN-ul,
merită să le amintim că trăim într-o lume înţesată de unde
electromagnetice generate de televizoare, telefoane şi
unde radio uşor de decodificat cu un echipament adecvat.
42
Potrivit spuselor lui Richard Miller, fizician de vârf în
domeniul bioholografiei cuantice, holografic se poate
înmagazina o cantitate mai mare de informaţie decât prin
simpla înscripţie electromagnetică. În scopuri practice,
molecula de ADN este genial proiectată sub forma unui
biocomputer holografic care decodifică undele de torsiune
magnetizând energia creativă înspre conştienţa aliniată
credinţelor noastre.
Ce ar fi dacă prin introducerea în genom a unor sunete şi
intenţii derivate din aceeaşi energie de torsiune unificată
a Sursei, un fel de descriere a iubirii necondiţionate, este
posibilă rescrierea „partiturilor” de transpozoni din ADN-
ul potenţial sau „deşeu” care să „interpreteze” corpul de
energie la o octavă mai înaltă, una mai acordată cu
conştienţa creativă nelimitată sau mintea nonlocalizată?
Ce ar fi dacă astfel putem ridica armonicele sistemului
nostru de câmpuri electromagnetice şi reuşim să ne
aliniem la Sinele Înalt? Ce ar fi dacă prin ridicarea
frecvenţei de vibraţii de la interior ne-am putea remodela
matricea electromagnetică şi am suda breşa produsă de
disocierea electromagnetică din anatomia noastră subtilă
denumită Corp Fragmentar, îngăduindu-ne să
transcendem schemele dualistice limitate şi toate
elementele legate de ele la nivel psihic, mental, emoţional
şi spiritual?
43
Referindu-se la noile cercetări ale ruşilor în domeniul
„geneticii-ondulatorii”, autorul şi cercetătorul David
Wilcock scrie că „aceste studii au adus dovezi extrem de
convingătoare despre efectul surselor de energie externă
asupra moleculelor de ADN. Dacă alcătuirea ADN este
dirijată de o sursă exterioară de energie, atunci mărind
cantitatea fluxului de energie care pătrunde în ADN ne
putem aştepta ca sănătatea şi vitalitatea organismului să
crească la rândul său.” Wilcock trage concluzia că noi „am
rămas cu impresia puternică că unicul factor important în
sănătatea oricărui organism sunt undele energiei de
torsiune.”
Eu şi partenera mea Leigh, fiind cofondatorii metodei
Regeneticii ca activare a AD-ului, ne considerăm nu
„practicanţi” sau „vindecători” ci doar simpli facilitatori ai
dezvoltării bioenergetice individuale. Noi considerăm
Remodelarea Potenţialului Electromagnetic ca fiind primul
pas al unui ciclu de „re-naştere” alcătuit din trei faze,
acesta continuă cu Potenţarea Bioenergiei de Articulaţie şi
culminează cu Activarea Elucidării Triunitare. Acest proces
începe cu o activare specifică ADN care iniţiază un efect
domino ale rearanjării matricei electromagnetice care
durează nouă luni (32 de săptămâni), similar procesului
de gestaţie umană.
44
Potenţarea se foloseşte de ambele forme de unde
spiralate înalt vibraţionale care interacţionează cu ADN-ul
potenţial, şi anume sunetul şi lumina. Noi folosim sunetul
(produs vocal) şi lumina (sub o formă de intenţie) pentru
a produce ceea ce am denumit „naraţiune energizată”.
Această mişcare conştientă a energiei de torsiune sub
formă de cuvinte speciale bazate pe vocale, este capabilă
să stimuleze transpozonii genomului uman, activând un
program de resetare care zace adormit în ADN-ul
potenţial. Acest program care nu trebuie să fie creat de
noi fiindcă preexistă, începe printr-o reacţie în lanţ prin
care energia de torsiune circulă şi îşi face efectul prin
diversele corpuri subtile într-un ciclu temporal de
gestaţie.
După cinci luni, câmpurile electromagnetice şi chakrele se
recalibrează de la nouă la opt iar vacuumul de bioenergie
din al doilea câmp-chakră se sigilează singur. Acest lucru
se întâmplă pe măsură ce câmpurile chakre nouă şi doi
fuzionează în ceea ce ar putea fi numit mariajul sacru al
polarităţilor. Nu pot sublinia destul faptul că această
pecetluire este un pas indispensabil pe calea vindecării
adevărate deoarece asigură mediul de bază pentru
reconstrucţia unui corp de vibraţie mai înaltă şi în cele din
urmă permite iluminarea bio-spirituală definitivă prin
iniţierea unui proces de integrare a fragmentelor Sinelui
cauzate de dualitate (cea pe care Wilcock o numeşte
45
„Rana Originară”). Într-un sens mai profund, putem spune
că sigilarea este necesară vindecării întregului.
Pe durata următoarelor patru luni, noua structura
bioenergetică se umple cu energia Sursei de sus în jos,
asemenea unei fântâni arteziene. Chakrele se deschid
încet, devenind mult mai puternice şi eficiente, pe măsură
ce câmpurile electromagnetice îşi intensifică rezonanţa
armonică. În această fază, „potenţiatorii” relatează
adesea un sens al integrării acestei noi energii care poate
dura pe toată durata noului ciclu adiţional de gestaţie de
nouă luni.
În termenii conştienţei, Potenţarea Remodelării
Electromagnetice facilitează luciditatea asupra naturii
reale a Sinelui care este divin şi a Cosmosului (care este
holografic, asta înseamnă o parte care nu doar reflectă ci
şi face parte din întreg), mărind astfel discernământul
individual pentru a începe atragerea unor „rezultate
cuantice” superioare potrivit legii universale „conştienţa
creează.” Această utilizare productivă a lucidităţii
conştienţei determină individul să se confrunte cu
gândurile, emoţiile, credinţele sale şi poate conduce de la
sine la creşterea puternică a vitalităţii, la o interacţiune
mai echilibrată cu mediul (de ex. mai puţine reacţii
alergice), abundenţă financiară sporită, mai multe relaţii
iubitoare, chiar şi la reînnoirea motivaţiilor de viaţă.
46
Intensificarea Articulării Bioenergetice devine posibilă
după expirarea celor cinci luni de Potenţare în care au fost
recalibrate câmpurile electromagnetice şi s-a produs şi
sigilarea. Din acest punct se formează o nouă matrice
bioenergetică (fără întreruperi sau scurgeri de energie
sub forma Corpului Fragmentar) care funcţionează prin
intermediul forţei vitale potenţiale stimulată de
Articulaţie. Învăţăturile vedice numesc această forţă vitală
kundalini. Leigh şi cu mine concepem energia kundalini ca
fiind o undă de torsiune vitală a individului care potrivit
principiului „Precum sus, aşa şi jos” uneşte micro şi macro
cosmosul în procesul de vindecare. Articularea
declanşează cu blândeţe kundalini întâi la nivel genetic şi
celular, asigurând circulaţia continuă a fluxului de
bioenergie necesar creaţiei şi transformării individuale în
multe domenii - incluzând expresia artistică, comunicarea
interpersonală, sexualitatea sănătoasă şi refacerea fizică
prin dietă şi exerciţii.
Activarea Elucidării Triunitare, cea de-a treia şi ultima
fază a Metodei Regeneticii este adecvată imediat după
Articulare şi după cele 42 de săptămâni de Potenţare.
Elucidarea stimulează o porţiune adormită a neocortexului
facilitând crearea unui corp de vibraţie mai înaltă.
Elucidarea încurajează „transcendenţa prin iminenţă” prin
asistarea individului în procesul de înlocuire a credinţelor
limitative sau dăunătoare cu acelea care afirmă viaţa.
47
Această restructurare a sistemelor de credinţă, la nivelul
fundamental creativ al anatomiei umane subtile numit şi
corpul spiritual subtil, poate transforma în mod drastic
experienţa de viaţă a individului. Scopul final este
încorporarea noii lucidităţi conştiente desprinse de
dualitate şi separaţie şi bazată pe unitate şi iubire
necondiţionată...
48

More Related Content

What's hot

29510981 mintea-poate-vindeca-frederick-bailes
29510981 mintea-poate-vindeca-frederick-bailes29510981 mintea-poate-vindeca-frederick-bailes
29510981 mintea-poate-vindeca-frederick-bailes
Florentina1978
 
Cartea magiei divine 2
Cartea magiei divine 2Cartea magiei divine 2
Cartea magiei divine 2
Adrian Ionescu
 
Bruce lipton fizica cuantica si creatia
Bruce lipton  fizica cuantica si creatiaBruce lipton  fizica cuantica si creatia
Bruce lipton fizica cuantica si creatia
Laurentiu Decu
 
Sa reparam trecutul si alberto villoldo
Sa reparam trecutul si alberto villoldoSa reparam trecutul si alberto villoldo
Sa reparam trecutul si alberto villoldo
Liviu-George Saizescu
 
Cele patru introspectii- Alberto Villoldo
Cele patru introspectii- Alberto VilloldoCele patru introspectii- Alberto Villoldo
Cele patru introspectii- Alberto Villoldo
Liviu-George Saizescu
 
Omraam mikhael-aivanhov forta sexuala
Omraam mikhael-aivanhov forta sexualaOmraam mikhael-aivanhov forta sexuala
Omraam mikhael-aivanhov forta sexuala
Sorina Iacob
 

What's hot (20)

Bucuria s n t ii-perfecte
Bucuria s n t ii-perfecteBucuria s n t ii-perfecte
Bucuria s n t ii-perfecte
 
Marele arcan sau Ocultismul revelat -ELIPHAS LEVI
Marele arcan sau Ocultismul revelat -ELIPHAS LEVIMarele arcan sau Ocultismul revelat -ELIPHAS LEVI
Marele arcan sau Ocultismul revelat -ELIPHAS LEVI
 
stravechiul-secret-al-tineretii
stravechiul-secret-al-tineretiistravechiul-secret-al-tineretii
stravechiul-secret-al-tineretii
 
246885077 cele-sapte-legi-spirituale-ale-succesului
246885077 cele-sapte-legi-spirituale-ale-succesului246885077 cele-sapte-legi-spirituale-ale-succesului
246885077 cele-sapte-legi-spirituale-ale-succesului
 
29510981 mintea-poate-vindeca-frederick-bailes
29510981 mintea-poate-vindeca-frederick-bailes29510981 mintea-poate-vindeca-frederick-bailes
29510981 mintea-poate-vindeca-frederick-bailes
 
Cartea magiei divine 2
Cartea magiei divine 2Cartea magiei divine 2
Cartea magiei divine 2
 
Dincolo de ratiune - STANISLAV GROF
Dincolo de ratiune - STANISLAV GROFDincolo de ratiune - STANISLAV GROF
Dincolo de ratiune - STANISLAV GROF
 
Bruce lipton fizica cuantica si creatia
Bruce lipton  fizica cuantica si creatiaBruce lipton  fizica cuantica si creatia
Bruce lipton fizica cuantica si creatia
 
Blesteme şi-legături-sufleteşti-legarea-şi-dezlegarea-spiritelor-ro
Blesteme şi-legături-sufleteşti-legarea-şi-dezlegarea-spiritelor-roBlesteme şi-legături-sufleteşti-legarea-şi-dezlegarea-spiritelor-ro
Blesteme şi-legături-sufleteşti-legarea-şi-dezlegarea-spiritelor-ro
 
Ghidul complet-al-durerilor-fizice-michel-odoul
Ghidul complet-al-durerilor-fizice-michel-odoulGhidul complet-al-durerilor-fizice-michel-odoul
Ghidul complet-al-durerilor-fizice-michel-odoul
 
Dictionar simboluri reiki
Dictionar simboluri reikiDictionar simboluri reiki
Dictionar simboluri reiki
 
Initiere in-hermetism-franz bardon
Initiere in-hermetism-franz bardonInitiere in-hermetism-franz bardon
Initiere in-hermetism-franz bardon
 
Gerard Encausse stiinta magilor
Gerard Encausse  stiinta magilorGerard Encausse  stiinta magilor
Gerard Encausse stiinta magilor
 
Micul ghid in instruire ezoterica
Micul ghid in instruire ezotericaMicul ghid in instruire ezoterica
Micul ghid in instruire ezoterica
 
Mirahorian, dan conexiune intre puterea tacerii si puterea cuvantului - v.0.9
Mirahorian, dan  conexiune intre puterea tacerii si puterea cuvantului - v.0.9Mirahorian, dan  conexiune intre puterea tacerii si puterea cuvantului - v.0.9
Mirahorian, dan conexiune intre puterea tacerii si puterea cuvantului - v.0.9
 
Sa reparam trecutul si alberto villoldo
Sa reparam trecutul si alberto villoldoSa reparam trecutul si alberto villoldo
Sa reparam trecutul si alberto villoldo
 
Calea surasului interior michael winn
Calea surasului interior  michael winnCalea surasului interior  michael winn
Calea surasului interior michael winn
 
Cele patru introspectii- Alberto Villoldo
Cele patru introspectii- Alberto VilloldoCele patru introspectii- Alberto Villoldo
Cele patru introspectii- Alberto Villoldo
 
Zece moduri de a ne energiza si a ne ridica vibratia in fiecare zi
Zece moduri de a ne energiza si a ne ridica vibratia in fiecare ziZece moduri de a ne energiza si a ne ridica vibratia in fiecare zi
Zece moduri de a ne energiza si a ne ridica vibratia in fiecare zi
 
Omraam mikhael-aivanhov forta sexuala
Omraam mikhael-aivanhov forta sexualaOmraam mikhael-aivanhov forta sexuala
Omraam mikhael-aivanhov forta sexuala
 

Similar to Adn activare, vindecare şi iluminare

ANGELOLOGIE ŞI ASTRONOMIE
ANGELOLOGIE ŞI ASTRONOMIEANGELOLOGIE ŞI ASTRONOMIE
ANGELOLOGIE ŞI ASTRONOMIE
Radu Teodorescu
 
Rudolfsteiner dincronicaakasha-161028224723
Rudolfsteiner dincronicaakasha-161028224723Rudolfsteiner dincronicaakasha-161028224723
Rudolfsteiner dincronicaakasha-161028224723
Costel Bucur
 
Molecula florin-c-t-lin-tofan
Molecula florin-c-t-lin-tofanMolecula florin-c-t-lin-tofan
Molecula florin-c-t-lin-tofan
Iulian Iulian Ro
 
Adn influentat de cuvinte
Adn influentat de cuvinteAdn influentat de cuvinte
Adn influentat de cuvinte
Biro Bela
 
Aura energetica
Aura energeticaAura energetica
Aura energetica
razvan13
 
Cele 8 pacate capitale ale omenirii civilizate
Cele 8 pacate capitale ale omenirii civilizateCele 8 pacate capitale ale omenirii civilizate
Cele 8 pacate capitale ale omenirii civilizate
BraescuB
 

Similar to Adn activare, vindecare şi iluminare (20)

Adn vindecare-si-iluminare
Adn vindecare-si-iluminareAdn vindecare-si-iluminare
Adn vindecare-si-iluminare
 
Selectie campul
Selectie campulSelectie campul
Selectie campul
 
Mirahorian, dan comentariu la misterul ummo de mirahorian - v.0.9
Mirahorian, dan  comentariu la misterul ummo de mirahorian - v.0.9Mirahorian, dan  comentariu la misterul ummo de mirahorian - v.0.9
Mirahorian, dan comentariu la misterul ummo de mirahorian - v.0.9
 
Mirahorian, dan comentariu la misterul ummo
Mirahorian, dan  comentariu la misterul ummoMirahorian, dan  comentariu la misterul ummo
Mirahorian, dan comentariu la misterul ummo
 
ANGELOLOGIE ŞI ASTRONOMIE
ANGELOLOGIE ŞI ASTRONOMIEANGELOLOGIE ŞI ASTRONOMIE
ANGELOLOGIE ŞI ASTRONOMIE
 
Al treilea ochi
Al treilea ochiAl treilea ochi
Al treilea ochi
 
Rudolfsteiner dincronicaakasha-161028224723
Rudolfsteiner dincronicaakasha-161028224723Rudolfsteiner dincronicaakasha-161028224723
Rudolfsteiner dincronicaakasha-161028224723
 
Molecula florin-c-t-lin-tofan
Molecula florin-c-t-lin-tofanMolecula florin-c-t-lin-tofan
Molecula florin-c-t-lin-tofan
 
Mintea Umana Intre Clasic Si Cuantic Alina Sima
Mintea Umana Intre Clasic Si Cuantic Alina SimaMintea Umana Intre Clasic Si Cuantic Alina Sima
Mintea Umana Intre Clasic Si Cuantic Alina Sima
 
Rudolf Steiner din cronica akasha
Rudolf Steiner  din cronica akasha Rudolf Steiner  din cronica akasha
Rudolf Steiner din cronica akasha
 
Epistemologia gravitației newtoniene
Epistemologia gravitației newtonieneEpistemologia gravitației newtoniene
Epistemologia gravitației newtoniene
 
Dumitru constantin dulcan mintea de dincolo
Dumitru constantin dulcan  mintea de dincoloDumitru constantin dulcan  mintea de dincolo
Dumitru constantin dulcan mintea de dincolo
 
Dumitruconstantindulcan mintea de dincolo-
Dumitruconstantindulcan mintea de dincolo-Dumitruconstantindulcan mintea de dincolo-
Dumitruconstantindulcan mintea de dincolo-
 
Adn influentat de cuvinte
Adn influentat de cuvinteAdn influentat de cuvinte
Adn influentat de cuvinte
 
Revolution of the evolution
Revolution of the evolutionRevolution of the evolution
Revolution of the evolution
 
Aura energetica
Aura energeticaAura energetica
Aura energetica
 
Encausse, gerard stiinta magilor
Encausse, gerard  stiinta magilorEncausse, gerard  stiinta magilor
Encausse, gerard stiinta magilor
 
Cele 8 pacate capitale ale omenirii civilizate
Cele 8 pacate capitale ale omenirii civilizateCele 8 pacate capitale ale omenirii civilizate
Cele 8 pacate capitale ale omenirii civilizate
 
Drouot, Patrick - Vindecare spirituala si nemurire
Drouot, Patrick - Vindecare spirituala si nemurireDrouot, Patrick - Vindecare spirituala si nemurire
Drouot, Patrick - Vindecare spirituala si nemurire
 
Psihologia cuantică – noua paradigmă în psihologie
Psihologia cuantică – noua paradigmă în psihologiePsihologia cuantică – noua paradigmă în psihologie
Psihologia cuantică – noua paradigmă în psihologie
 

Adn activare, vindecare şi iluminare

 • 1. Totul este energie. Einstein a stabilit definitiv acest lucru prin faimoasa sa teoremă E=MC2, care demonstrează schimbul dintre energie şi materie. În ce priveşte materia, Einstein a remarcat cândva ”ne-am înşelat cu toţii. Ce credeam a fi materie nu era decât energie cu vibraţie suficient de joasă pentru a fi percepută de simţuri. Materia ca atare nici nu există.” Ca argument, acest adevăr validat acum de ştiinţele cuantice era cunoscut de vechii hinduşi atunci când făceau referiri la termenul de maya, însemnând iluzia adeseori confundată cu realitatea. Energia (inclusiv ”materia”) este simplă conştienţă şi invers. Conceptul că totul este energie sau conştienţă are o legătură directă cu biologia umană. Vechea perspectivă 1
 • 2. materialistă care priveşte corpul uman ca pe o maşinărie care funcţionează pe bază de energie dar are o existenţă cumva separată de ea, cedează teren evidenţei de necontestat că suntem şi manifestări ale energiei conştiente. Modelul holografic descrie aşa zisul univers fizic în termenii interferenţei frecvenţelor electromagnetice care au ca rezultat proiecţia iluziilor şovăielnice pe care le avem despre noi şi univers. Într-una din cărţile clasice despre vindecarea energetică, Medicina Vibraţională, dr. Richard Gerber concluzionează că materia, inclusiv celula umană, este de fapt ”lumină solidificată”. Cercetătorul de frunte în domeniul vindecării, dr. Leonard Horowitz ajunge exact la aceeaşi concluzie, afirmând fără echivoc în cartea sa DNA: Piraţii Spiralei Secrete că oamenii sunt ”lumină cristalizată şi precipitată.” Această demonstraţie vine în acord nu numai cu modelul holografic şi cercetările recente ruseşti despre energia de ”torsiune” dar şi cu descoperirile din domeniile de vârf ale fizicii cuantice care au demonstrat că lumina (la fel ca şi ADN-ul) are capacitatea de a transporta şi memora date. Lumina ca informaţie sau ”lumină în formaţie” este o veche noţiune tratată de secole de diferite modele ale geometriei sacre. Alţii au sugerat că îngerii, adesea 2
 • 3. descrişi ca mesageri divini, sunt în realitate unghiuri (angles) sau raze de lumină care convertesc informaţia (experienţa tipică este ”inspiraţia”) provenită de la o sursă celestă. Această concepţie extinsă asupra luminii ca formă de conştienţă de exemplu stă la baza viziunii toltecă asupra lumii a lui Don Miguel Ruiz, doctor în medicină, şaman şi autor al best seller-ului Cele Patru Convenţii. Noi cercetări în neurologie indică faptul că fenomenala capacitate a creierului uman, chiar operând sub zece procente din capacitatea noastră, este nu numai o rezultantă a biochimiei dar şi a impresionantei abilităţi de a funcţiona ca o arhivă holografică de stocat date şi ca sistem de redare (unitate de hard) ce utilizează diferite unghiuri de lumină pentru a citi informaţia (software). Acest lucru atrage după sine analogia dintre creierul uman şi un bio-computer holografic super sofisticat care operează pe baza frecvenţelor electromagnetice. Nu în mod surprinzător, s-a demonstrat funcţionarea similară a ADN-ului. Se consideră astfel că biologia umană are o natură electromagnetică. După cum a observat dr. Deepak Chopra, celulele umane, departe de fi simple recipiente funcţionale, sunt în realitate câmpuri electromagnetice saturate cu posibilităţi şi potenţiale. 3
 • 4. Frecvenţele electromagnetice pot fi observate cu claritate în aura umană. În prezent este general acceptat faptul că oamenii posedă o aură detectabilă. Timp de mai multe decade, fotografia Kirlian a surprins în jurul corpului acest halou iridiscent; mai recent, dr. Valerie Hunt, profesor la universitatea UCLA şi autor al cărţii Mintea Infinită: Ştiinţa vibraţiilor conştienţei umane, a măsurat efectiv aura umană cu un aparat EEG. La începutul secolului 20, s-a emis teoria despre compunerea aurei din diferite benzi de frecvenţă electromagnetică numite câmpuri aurice care guvernează aspectele distincte ale biologiei, psihologiei şi spiritualităţii umane. De asemenea, fiecărui câmp electromagnetic îi corespunde o dimensiune specifică cu care se află în interacţiune. Spre exemplu, al treilea câmp este cheia către dimensiunea a treia. Ansamblul câmpurilor electromagnetice poate fi asemănat cu o matrice geometrică, un fel de ”scară a lui Iacob” care permite accesul către domenii de frecvenţă din ce în ce mai subtile. Această lărgire a percepţiei până la cuprinderea întregului spectru al câmpurilor aurice şi al chakrelor corespondente, este ceea ce înseamnă a deveni ”multidimensionali”. Conform spuselor lui Greg Braden în cartea Codul lui Dumnezeu, străvechiul nume ebraic din patru litere pentru Dumnezeu reprezintă de fapt codul ADN bazat pe 4
 • 5. compoziţia chimică a codului genetic. ”Aplicând această descoperire limbajului vieţii”, scrie Braden, simbolurile elementelor familiare hidrogen, azot, oxigen şi carbon pot fi înlocuite cu literele cheie, astfel, codul vieţii este transformat în cuvintele unui mesaj etern citit în felul următor: Dumnezeul/Etern din corp. “Dacă Dumnezeu se află într-adevăr în corp iar din perspectivă evoluţionară conştiinţa şi fiziologia sunt interdependente, atunci trebuie să ţinem cont de faptul că această divină conştienţă este accesibilă de şi prin fizicalitate. Unul din aspectele şocante ale ADN - ului este procentul mic de zece la sută – sau de trei, după unii – activ la majoritatea oamenilor. Restul de 90% sau mai mult a fost etichetat de ştiinţă ca fiind ”deşeu”. E interesant faptul că acest procent activ de maxim zece la sută are legătură cu acelaşi procent în care ne utilizăm capacitatea creierelor. Şi mai incitant este faptul că potrivit unuia dintre cele mai recente modele ştiinţifice, teoria stringurilor, mai puţin de zece procente din materia acestui univers este vizibilă. Celelalte aproximativ 90 de procente mai sunt numite şi ”materie întunecată”, care ar putea foarte bine să existe în alte dimensiuni. Este posibil ca porţiunea de ”deşeu” din ADN să conţină un potenţial transformativ aflat în stare de activare? Ar putea el să activeze cumva partea nefolosită a creierelor noastre? E posibil ca această activare a creierului să 5
 • 6. realizeze deşteptarea facultăţilor noastre de percepţie divină, îngăduindu-ne să avansăm pe scara ”multidimensională” a câmpurilor noastre electromagnetice, având experienţa procentului invizibil de nouăzeci la sută din univers? Potrivit înţelepciunii perceptului validat de timp ”După cum e deasupra, aşa şi dedesubt”, trezirea acestor facultăţi în tot mai mulţi oameni, în special în copiii de azi cu înzestrări deosebite, ar putea avea vreo legătură cu intensificarea superluminii emanate din Centrul Galactic? Mulţi cred că răspunsul la toate aceste întrebări este un da categoric. Potrivit autorului William Henry, fizicienii ”au convenit că un ocean vast de chintesenţe... invizibil telescoapelor noastre... înconjoară galaxiile vizibile. Dacă au dreptate, această ”materie întunecată” care se compune din ceea ce noi credem că se află „acolo departe în spaţiu” este prezentă şi ”aici printre noi”... asta atrage după sine presupunerea că o parte de 9 /10 din noi este tot o necunoscută. Braden, care şi-a început cariera ca geolog, a fost unul dintre primii observatori ai comunităţii ştiinţifice care a teoretizat, pe baza schimbărilor terestre observabile, că planeta noastră trece prin experienţa creşterii frecvenţei vibraţionale care va activa în final potenţialul adormit al ADN-ului. După cum a detaliat în cartea sa Trezirea la punctul zero, această activare evolutivă sau Iniţiere 6
 • 7. Colectivă se referă probabil la creşterea frecvenţei de vibraţie armonică a Pământului, cunoscută sub numele de frecvenţa lui Schumann. Deşi este un subiect controversat în lumea ştiinţifică şi urmează să fie dezvoltat, un număr de cercetători mai cred că un anume aspect înalt vibraţional al Pământului se află în continuă evoluţie. Probabil că noi date vor ajuta la înţelegerea colectivă a acestor aspecte. Braden argumentează faptul că ipotetica creştere a frecvenţei, care s-ar putea să aibă legătură cu densitatea sau strălucirea ”informaţiei luminoase” derivată din intensa activitate celestă, va avea ca rezultat formarea de noi combinaţii de amino-acizi şi în esenţă de noi combinaţii ADN. Din perspectiva geneticii, pare hazardată afirmaţia că specia umană evoluează într-o formă nouă. Nu e nici pe departe la fel de ciudat cum ar putea părea la prima vedere, dacă ţinem cont de capacitatea de învăţare şi de adaptabilitatea spectaculoasă a ADN-ului. În unele cazuri recente, expresia ”biologie cuantică” a apărut ca reacţie la evidenţierea, chipurile tăinuită, a dovezilor despre activarea celui de-al treilea strat de ADN uman, sub formă de triplu helix. Cred că apariţia celui de-al treilea strat de ADN este o realitate. Totuşi, chiar dacă ar fi o simplă metaforă pentru evoluţia inteligenţei latente din ADN, noţiunea de triplu helix are o anumită valoare conceptuală. 7
 • 8. Referitor la posibilitatea apariţiei unui nou genotip uman, Judith Bluestone Polich scrie în Întoarcerea Copiilor Luminii despre ”codurile pentru trezirea moştenirii noastre ancestrale – adică a luminii interioare – zac undeva ascunse în structura ADN-ului”. Noua conştienţă colectivă evoluează odată cu revenirea individuală a memoriei despre fiinţele care suntem. De îndată ce această revizuire va atinge masa critică, se va declanşa un salt cuantic evolutiv al noii specii umane – ”îndelung aşteptata şi înzestrata specie umană spirituală, cunoscută de civilizaţiile ancestrale sub numele de copii ai luminii.” Referitor la subiectul apariţiei unui nou genotip uman, Bluestone Polich scrie în Reîntoarcerea Copiilor Luminii „codurile trezirii la moştenirea noastră ancestrală – cu alte cuvinte lumina interioară – ar putea fi ascunse în interiorul structurii ADN-ului”. Noua conştienţă se naşte pe măsură ce indivizii îşi recapătă amintirea despre fiinţa pe care o reprezintă. Odată cu atingerea nivelului critic a masei revizioniştilor se va declanşa un salt evoluţionar cuantic al speciei umane ducând la apariţia mult aşteptatului şi înzestratului model de Uman spiritual, amintit de culturile antice drept copilul luminii. Toate fiinţele vii emit lumină. Anticipând ultimele cercetări ruseşti din domeniul „geneticii undelor”, în 1920 un alt om de ştiinţă rus, Alexander Gurvich, a lansat în premieră conceptul de emisie a frecvenţelor de lumină prin 8
 • 9. intermediul „razelor mitogene” din celulele umane. Cam în aceeaşi perioadă în Germania, Marco Bischof a publicat un material convingător intitulat Biofotonii: Lumina din celulele noastre. Prin 1974, teoria biofotonilor emisă de savantul german Frity Albert Popp a confirmat la bază ipoteza despre mitogenie, demonstrând că ADN-ul generează bioluminiscenţă. Teoria lui Popp în schimb a fost confirmată de Herbert Froelich şi lauratul cu premiul Nobel Ilya Prigogine. În cercurile de biologie se acordă tot mai multă atenţie sistemului numit „comunicaţie cu lumină biofotonică”, esenţial în multe din procesele de autoreglare specifice organismelor vii. Holograma celulară corespondentă a sistemului nervos, această reţea de comunicaţie sofisticată care utilizează lumina la transferul de date, operează mult mai rapid decât sistemul nervos fizic şi poate fi considerată un bio-computer cuantic în timp real (adică execută mai multe task-uri paralele în acelaşi timp), ceea ce permite stabilirea unei interfeţe electromagnetice directe cu mediul ambiant al individului. Teoria rezonanţei Morfice emisă de biologul Rupert Sheldrake referitor la bioluminiscenţa celulară sugerează că acest fenomen este atât personalizat cât şi transpersonal. Cu alte cuvinte, se pare că nu doar individul uman este „implementat” cu receptori şi emiţători ADN ci întreaga noastră specie este din punct de 9
 • 10. vedere morfogenetic organizată sub formă de reţea, exact la fel cum celulele individuale formează o entitate biologică mai extinsă: umanitatea. Această aserţiune a fost dezvoltată de o echipă de cercetători ruşi din domeniului geneticii, condusă de dr. Peter Gariaev, a cărei descoperiri fac analogia nu doar dintre ADN şi un bio- computer holografic ci se referă direct la un „internet biologic” care leagă toate fiinţele umane. Multe din tradiţiile străvechii înţelepciuni se bazează pe concepte similare de percepţie a universului (incluzând aici şi locuitorii săi umani) ca pe o fiinţă globală inteligentă asemănătoare unui organism biologic. "Învăţăturile orientale ne spun că lumina vie este codificată în interiorul formei noastre,” afirmă Polich. „Conceptul străvechi despre macrocosmos văzut ca un microcosmos... ne spune că lumina divină înaltă este reflectată în corpul uman. Cu alte cuvinte, aceasta înseamnă că umanul spiritual are codificată în sine o amprentă genetică divină.” Acest model divin, pe care Polich îl numea Adam Kadmon potrivit tradiţiei cabalei, se mai numeşte şi corp de lumină. Corpul de lumină nu este un concept ezoteric ci o realitate biologică, o realitate care a dat naştere noii biochimii spirituale şi geneticii care să admită încorporarea deplinei lumini ale unei conştienţe unitare la nivelul fiecărei celule ale corpului. 10
 • 11. Corpul de lumină începe să se manifeste atunci când codurile adormite ale ADN-ului sunt reactivate de energiile de torsiune, în special de unde sonore şi luminoase de vibraţie înaltă, astfel încât celulele noastre încep să recunoască lumina ca pe o sursă de energie şi să o metabolizeze asemenea plantelor în procesul de fotosinteză. Printre multe alte avantaje, această evoluţie celulară este responsabilă de creşterea semnificativă a metabolismului celular, ajutând la detoxifierea, rehidratarea şi în ultimă instanţă la regenerarea corpului. În acest proces de transformare profundă, cristalele lichide din celule evoluează de la structura primitivă cubică sau hexagonală observată în ţesuturile umane obişnuite la ceea ce am numit tetrahedroane stelare. Această modificare structurală este extrem de consecventă. Unghiurile legăturilor hidrogenate din moleculele de apă se măresc şi devin tetrahedroane intercalate astfel că ele pot susţine mai multă lumină sau energie fotonică rezultată parţial din însăşi expansionarea legăturilor hidrogenate. Aceste structuri care formează o matrice lichidă a noului sânge şi ţesuturi seamănă cu steaua tridimensională a lui David sau cu merkabele moleculare. Merkabah este un vechi concept din kabala care înseamnă „vehicul de lumină”. 11
 • 12. Acest lucru explică confuzia creată adesea în jurul conceptului de merkabah, considerat a fi un fel de navetă spaţială. Ironia face ca merkabah să fie într-adevăr o formă de vehicul spaţial însă este vorba despre corpul individual de lumină activat genetic. După Barbara Marciniak, merkabah simbolizează fiinţa umană sub forma ei cea mai nelimitată - fiinţa umană complet eliberată. Corpul de lumină este corpul care a trecut prin mutaţia totală a speciei. El poate jongla cu realităţile prin schimbarea perspectivei de conştienţă, la fel cum sunt schimbate canalele unui televizor cu telecomanda. Similar, Taschira Tachi-ren în lucrarea „Ce este corpul de lumină” descrie merkabah ca pe o structură cristalină luminoasă care permite transcenderea spaţiului, timpului şi dimensiunilor şi integrarea lor în totalitatea sinelui”. Corpul de lumină rezultă din şi operează prin întruparea luminii sau conştienţei înalte. El reprezintă rezultatul natural al evoluţiei de perspectivă spre iluminare care are loc, după multe indicii, la scară planetară. Din această perspectivă poate că nu există un fenomen ca ascensiunea ci mai curând o descindere a luminii în formă fizică. Corpul de lumină poate fi, literalmente acea navetă spaţială care ne permite călătoria spre stele. Tachi-ren vede „evoluţia corpului de lumină ca pe un element în cadrul unui proces mult mai extins prin care toate planurile şi dimensiunile 12
 • 13. revin înapoi la Sursa acestui univers, iar acesta la rândul lui se contopeşte cu alte sisteme Sursă şi tot aşa până la contopirea lor în Unic”. Oricum am defini reîntoarcerea acasă, corpul de lumină este vehiculul care duce acolo. BIOLOGIA ILUMINĂRII Evoluţia de la conştienţa umană la conşţienţa divină implică existenţa dualităţii vindecare, moştenire karmică şi boală la nivel celular şi atomic. Multe din miile de documentaţii referitoare la aşa-zisele vindecări miraculoase demonstrează cu tărie impactul conştienţei asupra stării de bine fizic, emoţional, mental şi spiritual. Medicina care tratează ansamblul minte-corp, statistic vorbind fiind suficient de validată pentru a fi predată în şcolile actuale de medicină, oferă dovezi suplimentare despre abilitatea noastră de a ne vindeca singuri. Mergând mai departe, cercetările biologului molecular Bruce Lipton indică faptul că oamenii îşi pot modifica singuri ADN-ul şi pot depăşi pericolul unor boli incurabile printr-o simplă modificare a stării de conştienţă. Deepak Chopra a remarcat că “există o profundă similitudine între gând şi foton”. Un foton este o particulă sau o cuantă de energie sau de radiaţie electromagnetică. Dr. Chopra presupune că există o legătură între gând şi lumină. În multe din tradiţiile şamanice, gândul (intenţia) este considerată o formă sau o funcţie a luminii de 13
 • 14. dimensiune înaltă. Mintea este o “energie a iluminării generatoare de impuls pentru apariţia unei idei sau forme gând care se transmite sau se recepţionează” scria Alice Bailey. “Energia minţii poate materializa pe baza unei raze de lumină”. Urmărind firul acestei raţiuni, ne putem imagina că suntem nu doar “lumină condensată în forme” (pentru a-l cita pe dr. Richard Gerber) ci şi “forme-gând materializate”. Acest fel de a privi corpul uman ca pe o formă gând condensată în materie, care ar părea bizar cititorului la prima vedere, într-o ultimă analiză ajunge să fie profund înălţător. Specialişti în fizica cuantică au demonstrat în repetate rânduri că un savant influenţează de fiecare dată rezultatul unui experiment prin simpla lui observare, o constatare unanim acceptată de comunităţile ştiinţifice sub numele de Principiul Heisenberg al Incertitudinii. Şi mai uimitoare este descoperirea care revoluţionează o paradigmă, scoţând în evidenţă dualitatea particulă-undă: probabilitatea ca un om de ştiinţă să creeze efectiv particulele cuantice observate, particule care în stadiul preexistent observării păreau să existe doar sub formă ondulatorie. Din această informaţie transpare un adevăr fundamental şi revoluţionar: conştienţa creează. Ca fiinţe umane dăruite cu liber arbitru, ne putem folosi puterea conştienţei pentru a ne re-crea realitatea: implicit cu un 14
 • 15. corp, minte, spirit eliberate de boală, însă fără a ne limita la atât. Am subliniat cuvântul a recrea deoarece, în mod evident, deja suntem locuitorii unei creaţii. Lumea, aşa cum o cunoaştem se bazează pe o conştienţă duală sau divizată care se consideră separată de rest, inclusiv de întreg sau de Mintea lui Dumnezeu, cea care a dat naştere universului atât de des experimentat de oameni sub forma unui câmp de bătălie dintre bine şi rău, lumină şi întuneric, greşit şi corect, „noi” şi „ceilalţi”. Dualitatea nu este însă o simplă filozofie; este şi o stare fizică de bine. Atomii care stau la baza alcătuirii celulelor noastre sunt încărcaţi cu sarcini pozitive şi negative a căror opoziţie susţine structurile anumitor forme de viaţă. Lipton a ales fraza „biologia conştienţei” pentru a sintetiza ideea revoluţionară că organismele vii, inclusiv oamenii, ar fi de fapt forme-gând maleabile şi nu doar formaţiuni apărute empiric. Cu alte cuvinte, dintr-o perspectivă cuantică, noi suntem în esenţă nişte unde a căror coerenţă generează particule printr-un act de conştienţă. Modificându-ne nivelul de conştienţă, ne schimbăm atât forma cât şi funcţiunile fizice. Vindecarea presupune refacerea întregului. Vindecarea duce la unitate şi iluminare şi implică o acordare (în engleză atonement) care în acest context ar trebui citită ca ”menită întregirii” (at-one-ment). Într-o lume în care gândul creează şi biologia este un produs al conştienţei, 15
 • 16. nu invers, mintea capătă puterea de a forja o nouă biologie, una care nu se mai bazează pe dualitate ci pe principiile unităţii şi armoniei. În cartea Întoarcerea Triburilor Păsări, unde tema centrală este reunificarea corpului uman cu sufletul în anii de răscruce pe care tocmai îi traversăm, Ken Carey sintetizează în clar felul cum trebuie să procedăm la nivel individual şi colectiv: ” Pentru noi, provocarea şi în acelaşi timp imensa şansă constă în deschiderea în faţa unui mod de gândire care ne schimbă literalmente viaţa prin a ne reconsidera menirea în cadrul existenţei.” Iluminarea înseamnă înălţarea conştiinţei şi umplerea cu lumina a sufletului până la punctul de a deveni lumina însăşi. Adevărata iluminare urmează calea măestriei individuale conştiente care prin definiţie are ca rezultat creaţia unui corp de lumină stabilizat. Corpul de lumină sau corpul sufletesc este un vehicul fizic echilibrat şi armonios „trinitar” care a depăşit dualitatea, karma şi boala de la nivelele celulare şi atomice. Putem conceptualiza actuala tranziţie evolutivă a ADN- ului speciei noastre ca pe o trecere de la ”sistemul de operare” în cod binar la unul ”trinitar” bazat pe ener- getica unui tetrahedron triplu suprapus. Am putea merge chiar mai departe afirmând că umanii evoluează de la biologie la ”triologie”. În această perspectivă este foarte interesant faptul că unele comunităţi ştiinţifice alternative au făcut aluzii referitoare la cercetări efectuate asupra 16
 • 17. spiralei a treia din ADN, a cărei activare a fost observată la mulţi oameni. O modalitate luminată de a înţelege producerea metamorfozei unei fiziologii unificate pe bază de lumină este observarea particulei cuantice cunoscută sub denumirea de pozitronium. Pozitroniumul este compus dintr-un electron cu sarcină negativă şi un pozitron cu sarcină pozitivă. Pozitroniumul este un exemplu perfect de dualitate. El oferă un minunat exemplu de creaţie a corpului de lumină. De vreme ce electronii şi pozitronii sunt antiparticule de semn opus, după combinarea lor în pozitronium, ele se anulează imediat reciproc şi se divid în două cuante de lumină (fotoni). Astfel dintr-un dualism preexistent este creat un al treilea element stabil şi unificat care nu este nici pozitiv nici negativ . Barbara Hand Clow a scris despre acest proces al combinării şi dezintegrării atomului de pozitronium, reflectat prin activarea corpului de lumină, că ”transformă dualitatea inerentă în lumină. Electronul fiind unitatea de bază a activării – adică vieţii - declanşează transmutarea pozitronului – adică karma”. Contrar concepţiilor populare greşite, karma nu are nimic de-a face cu pedeapsa şi cu răsplata. Există ca o componentă a sistemului de operare binar sau dualistic specific universului nostru holografic, cu scopul de a ne învăţa responsabilitatea pentru propriile creaţii - iar totalitatea lucrurilor a căror experienţă o trăim 17
 • 18. sunt propriile noastre creaţii. Dacă creaţiile ajung să fie discordante în raport cu Sursa, ele se manifestă adesea sub forma dizarmoniei numită boală. Este un proces care se aplică nu numai asupra indivizilor, ci şi asupra unor întregi civilizaţii. În ambele cazuri, boala, considerată a fi o criză, serveşte simultan ca stimul puternic pentru transformare şi transcendenţă. Pe măsură ce ne ridicăm nivelul de conştienţă şi ne activăm corpul de lumină, realizăm că suntem proprii creatori creaţi, sau autocreaţi, după chipul şi asemănarea unicului Creator. Într-adevăr, deoarece într-o hologramă partea conţine întregul, noi suntem unicul Creator. Învăţându-ne această lecţie cu adevărat transformatoare, ne întoarcem la unitatea de conştienţă stăpânind fizicalitatea. Cu alte cuvinte, realizăm iluminarea odată cu descinderea luminii sufletului într-un corp sufletesc sau divin vindecat de dualitate şi eliberat din ciclul instrucţiei karmice. ADN ACTIVARE VINDECARE ȘI ILUMINARE În zilele noastre există diferite tehnici de înlesnire a adaptării la noi forme de gândire şi la structurile biologice corespondente lor denumite „forme-gând”. De-a lungul secolelor, au fost dezvoltate mai multe modalităţi de a ajuta evoluţia omului spiritual (Potirul Sacru – Holy Grail) care există în fiecare din noi sub formă de potenţial 18
 • 19. genetic. Un exemplu excelent din antichitate este alchimia. Etimologic, termenul de alchimie provine din limba arabă - al khame (întunecimea) şi poate fi definită drept ştiinţa de a crea lumina din întuneric. După cum probabil descoperă discipolii acestei ştiinţe, scopul real al alchimiei nu este de a transforma plumbul în aur, ci de a transforma biologia umană într-o fiziologie a luminii de aur. Cu alte cuvinte, obiectivul primordial al alchimiei este iluminarea bio-spirituală sau crearea a ceea ce s-a numit corp de lumină. În ultima vreme apar tot mai multe tehnici pentru activarea corpului de lumină. Partenera mea Leigh şi cu mine am fost binecuvântaţi dezvoltând o asemenea tehnică. Metoda Regeneticii foloseşte combinaţii speciale de sunet şi intenţie, acestea fiind diferite aspecte ale energiei creaţionale primare de iubire necondiţionată („energie de torsiune”) prin care se stimulează potenţialul ADN latent, anume proiectat pentru a facilita evoluţia fiinţelor umane către o conştienţă unitară şi o fiziologie de lumină adecvată. Prin natura sa cu preponderenţă sacră, după cum prezintă Gregg Braden în Codul lui Dumnezeu, ADN-ul poate constitui un principiu unificator pentru umanitate – unul capabil să aducă pacea şi armonia unei populaţii planetare care trebuie să decidă între a sucomba în faţa crizei sau a accepta oportunitatea unei schimbări. Şi anume aceea că ne putem activa ADN-ul pentru a ne extinde perspectivele 19
 • 20. asupra lumii, iar în acest proces, evoluţia unei biologii fondate pe o conştienţă unitară este un adevărat dar divin la o răscruce istorică când, pentru a o cita pe Barbara Marx Hubbard, trebuie să ”alegem între o evoluţie conştientă sau dispariţia prin folosirea greşită a puterilor noastre”. Metoda Regeneticii tratează un set de trei activări integrate ale ADN-ului care formează împreună precondiţionarea „ener-genetică” pentru evoluţia corpului de lumină. Prima din ele, Potenţarea, activează ADN-ul pentru a recabla câmpurile electromagnetice ale corpului, resetând tiparul bioenergetic uman sub forma unui „circuit infinit” bazat pe numărul alchimic transformator 8. ADN-ul a fost comparat cu o antenă de legătură a umanităţii cu Sursa a cărei capacitate de recepţie poate fi ecranată de toxicitate şi traume. Potenţarea activează ADN-ul pentru a declanşa eliminarea acestei toxicităţi şi traume, stabilind o conexiune mai clară printr-o mai bună rezonanţă cu frecvenţa iubirii necondiţionate emanate sub forma unor spirale de sunet şi intenţie (lumină) emanate din dimensiunile înalte ale Soarelui Vindecător din Centrul Galactic. Potenţarea acordează ADN-ul la energia primară de torsiune a Sursei. Leigh şi cu mine ne considerăm simpli facilitatori venind în sprijinul evoluţiei bio-spirituale individuale. Efectiv noi ne vindecăm (evoluăm) singuri. Este un unghi de vedere ce nu poate fi subliniat îndeajuns. Ca investigator al 20
 • 21. mitologiei, William Henry ne aminteşte, că „Soarele vindecător răsare în noi numai atunci când ne aliniem în echilibru cu energiile sale... Concepând prezenţa acestor energii vindecătoare ne putem acorda la ele. Putem realiza orice putem concepe”. Aş mai adăuga că plasarea noastră în echilibru cu Soarele vindecător nu se poate face doar prin simpla contemplare interioară, ci mai întâi şi mai ales prin adoptarea unei atitudini interioare de iubire necondiţionată. Boala prin care mi-a fost inspirată metoda Regeneticii are afinităţi cu sindromul oboselii cronice, sensibilitatea la chimicale şi fibromialgia şi a fost agravată de toxicitate şi traume în urma unei serii de hepatite şi vaccinuri contra febrei galbene primite în primăvara anului 1995. După ani de suferinţă intensă şi de testare a unor terapii costisitoare şi mai ales ineficiente, ideea salvatoare mi-a venit după ce am realizat că dacă aş putea cumva să mă „resetez” la nivel genetic, o treime din simptomele debilităţii s-ar putea rezolva de la sine. M-am trezit urmând calea aceasta după lectura unei cărţi tulburătoare de Leonard Horowitz numite Apariţia Viruşilor. Bazându-şi afirmaţiile pe cercetări meticuloase, dr. Horowitz demonstrează că vaccinurile sunt cauza principală a unei varietăţi de maladii autoimune printre care şi SIDA. În lucrarea Coduri Vindecătoare pentru Apocalipsa Biologică în care tema principală este utilizarea sunetului în vindecarea corpului fizic prin 21
 • 22. restaurarea integrităţii sale genetice, el descrie în continuare semnificaţia războiului rece biologic organizat de instituţiile medicale împotriva unei populaţii mai mult ignorante în acest domeniu. Sunetele speciale pentru restaurarea integrităţii genetice derivă din străvechea scală de solfegii. Această scală primară de şase note, „pierdută” în mod dubios de Biserica Romană în sec. 17 pe timpul papei Ioan, a fost recent redescoperită de dr. Joseph Puleo, după cum a descris-o în Coduri vindecătoare. Aici trebuie să subliniez faptul că toate cele trei activări ale ADN–ului din cadrul metodei regeneticii utilizează scala de solfegii, despre care unii cred că este setul sacru de şase note cu ajutorul căruia a modelat Creatorul lumea în tot atâtea zile. Metoda Potenţării utilizează mai ales nota ”Mi”, cu frecvenţa de 528 Hz, folosită la repararea unor defecte genetice de unii specialişti de vârf din domeniul biologiei moleculare. Odată descoperiţi Horowitz şi Puleo, am mai avut norocul să dau peste o altă carte care mi-a ajutat mult să realizez scopul covârşitor al potenţialului uman: Şarpele Cosmic şi originile cunoaşterii, scrisă de antropologistul francez, Jeremy Narby. Şarpele Cosmic este o explorare a ADN– ului din perspectivă şamanică care prezintă cum poate fi utilizat sunetul la stimularea unui mecanism genetic de autoregenerare. Intrigat şi suficient de disperat pentru a mă cufunda în acest subiect, am aflat că puterea sunetului 22
 • 23. de a activa ADN–ul a fost recent demonstrată de grupul lui Gariaev din Rusia. Dr.Peter Gariaev şi echipa sa strălucită de geneticieni şi lingvişti au dovedit că ADN-ul deteriorat poate fi vindecat fără divizarea fizică a genelor, prin simpla lor imersare într-un mediu de unde radio- luminoase codificate după modelul frecvenţelor limbajului uman. Potrivit cercetărilor lui Gariaev, ADN-ul nu este doar un simplu ansamblu de proteine deoarece stochează şi comunică date într-o manieră fără îndoială lingvistică. Echipa sa a descoperit că din motive practice alcătuirea codului genetic conţinut de ADN-ul rezidual sau potenţial este similară cu regulile de bază ale limbajelor umane. Pentru a dovedi acest fapt, au fost comparate sintaxele, semantica şi gramatica dintre aceste limbaje şi ADN. S-a descoperit că secvenţele alcaline ale ADN-ului potenţial imită îndeaproape regulile comunicării lingvistice. Acest lucru sugerează cu tărie că multe din limbajele umane nu au apărut aleatoriu, după cum se crede, ci reflectă similarităţile noastre genetice. Completate de revoluţionara descoperire a lui Gregg Braden care arată că numele lui Dumnezeu scris în vechea ebraică este alcătuit exact din literele elementelor chimice care alcătuiesc codul ADN adică hidrogen, azot, oxigen şi carbon, cercetările lui Gariaev conferă odată în plus un suport ştiinţific afirmaţiei biblice că la început a fost Cuvântul! 23
 • 24. Gariaev şi colegii săi s-au mai ocupat şi de comportamentul electromagnetic neobişnuit al ADN-ului. Au ajuns la concluzia că cromozomii vii funcţionează exact ca nişte biocomputere holografice alimentate de propria radiaţie laser a ADN-ului. Echipa lui Gariaev a modulat anumite frecvenţe lingvistice printr-un laser. Cu ajutorul acestei tehnologii de modulare a limbajului codurilor în unde radio-luminoase, s-a observat că ele erau capabile nu doar să vindece cromozomii deterioraţi ci să şi regenereze glandele endocrine la animale, să stimuleze refacerea danturii la oamenii adulţi şi chiar să realizeze cu succes transmutaţii genetice. În mod uimitor, rezultatele lor erau similare cu cele obţinute de dr. Yu Dzang Kangeng, primul care a folosit energia de torsiune pentru a alcătui o hartă a secvenţelor ADN ale organismelor. Codificând undele radio-luminoase după modelul frecvenţelor limbajelor umane în scopul rescrierii ADN- ului, spre deosebire de manipularea genetică, echipa lui Gariaev a transformat în condiţii de laborator literalmente embrioni de broască în embrioni sănătoşi de salamandre. În felul acesta s-a obţinut o metamorfoză lipsită de efectele secundare specifice manipulării genelor izolate. Horowitz ne atenţionează că „natura arbitrară şi riscantă a metodei divizării genelor a fost din nefericire ascunsă publicului”. ”În terapia genetică, cercetătorii nu pot prevedea cu exactitate comportamentul unui anumit cromozom într-o genă modificată, existând riscul mărit de 24
 • 25. a disturba alte expresii genetice şi funcţii celulare”. Comparaţi cu modificarea organică a expresiilor genetice care se poate realiza prin simpla aplicare a vibraţiei şi limbajului (sau a sunetului şi intenţiei, sau ale cuvintelor) asupra ADN-ului. Experimentul istoric a lui Gariaev în embriogeneză indică imensul impact a ceea ce mulţi numesc „genetica undelor”, un domeniu care, spre deosebire de propaganda şi dogma actuală a biologiei moleculare, are evident un impact mai important asupra originii speciilor decât biochimia. Maeştri spirituali de pretutindeni au insistat mereu asupra „potenţării” prin limbaj a codului nostru genetic – de unde şi efectele vindecătoare ale rugăciunilor, hipnozei, afirmaţiilor şi mantrelor. Din fericire, cercetările lui Gariaev au demonstrat substanţial credibilitatea ştiinţifică a acestor fenomene. Cu cât este mai evoluată conştienţa individuală a vindecătorului cu atât se reduce nevoia de mijloace mecanice. Cheia iluminării rezidă în conştienţa umană şi nu în tehnologie. Încrederea într-o forţă pur exterioară nouă care să ne vindece sau să ne refacă „întregul” reprezintă în cel mai bun caz cedarea puterii personale iar în cel mai rău caz adorarea unui zeu fals. Într-un articol parţial inspirat de metoda Regeneticii intitulat „Regăsirea Sfântului Gral”, psihologii Barry şi Janae Weinhold au vehiculat cu ardoare ideea aceasta, scriind despre ceea ce numesc ei Calea Tehnologiei (opusă Căii Naturii), „Noi nu 25
 • 26. avem nimic contra tehnologiei ca atare şi credem că anumite dispozitive sunt utile pe post de „factori declanşatori ai progresului”. Tehnologia poate fi de folos numai dacă este creată de minţi conectate la inimi, dar nu constituie în sine un instrument spiritual propice dezvoltării unei vieţi spirituale autentice. Tehnologia lipsită de conexiuni sufleteşti şi spirituale rămâne doar o altă cutie care ar putea să dea pe dinafară la un moment dat”. Dacă tehnologia devine o cale exclusivă, „va încuraja dependenţa deoarece implică nevoia oamenilor de a se baza mereu pe un mijloc tehnologic intermediar care să le deschidă orizonturile de percepţie. În loc de a le reda puterea iniţiaţilor angajaţi pe calea întoarcerii la Sursă prin utilizarea unor unelte primitive adaptate mediului natural, Calea tehnologiei poate sfârşi mult mai probabil prin a lua puterea oamenilor şi a le încuraja co- dependenţa spirituală. Cercetările lui Gariaev revelează în mod uimitor implicaţiile mult mai extinse ale puterii nelimitate de vindecare bazate pe conştienţa genetică umană. Echipa cercetătorilor ruşi a descoperit cum ADN-ul activat prin intermediului undelor poate manipula matricea spaţiului, producând mici găuri de vierme de natură subcuantică. Aceste găuri de vierme activate de ADN, ale căror semnături energetice sunt similare celor descoperite în culoarele Einstein-Rosen din vecinătatea găurilor negre, sunt conexiuni create între diferite zone ale multiversului 26
 • 27. prin care pot fi transmise informaţiile în afara continuumului spaţio-temporal. Potenţialul ADN, care reglează funcţiile de auto- organizare transdimensionale (epigenetice), atrage prin magnetizare aceşti curenţi nonlocalizaţi de informaţie iar apoi îi transmite conştienţei noastre. Grazyna Fosar şi Franz Bludorf, autorii unei excelente sinteze asupra descoperirilor lui Gariaev intitulate Vernetzte Intelligenz ("Inteligenţă de tip reţea"), prezintă procesul de transfer al datelor numit hipercomunicaţie, arătând că este experimentat adesea sub formă de „intuiţie” sau „inspiraţie”. După Fosar and Bludorf, odată cu declanşarea hipercomunicaţiei, la nivelul ADN-ului poate fi observat un fenomen extraordinar. Ei au relatat cum Gariaev a iradiat o mostră de ADN cu o rază laser până la apariţia unui model de formă de undă tipice pe ecranul monitorului. După extragerea mostrei de ADN, modelul său electromagnetic a rămas perfect intact. Mai multe experimente de verificare au stabilit că timp de până la treizeci de zile forma de undă continua încă să fie emisă de mostra absentă, menţinându-şi aparent nederanjate câmpurile energetice care făceau ca lumină să se rotească de la sine în spirale sub forma dublului helix îndepărtat din camera de păstrare. 27
 • 28. De atunci acest fenomen nonlocalizat de curbare a luminii datorat energiei de torsiune a ajuns faimos sub numele de „efectul ADN fantomă”. S-a emis teoria că undele de torsiune din afara zonei spaţio-temporale continuă să pătrundă prin găurile de vierme activate chiar şi după îndepărtarea fizică a ADN-ului sursă. Activarea ADN, fie de la distanţă sau prin altă metodă, poate fi astfel explicată ca transferul ener-getic de conştienţă creativă universală sub formă de unde de torsiune care stimulează rearanjarea transpozonilor din „ADN-ul activ” în ADN potenţial. În schimb, ADN-ul potenţial influenţează câmpurile bioenergetice care la rândul lor vor modifica metabolismul şi replicarea celulelor, înlesnind procesul de vindecare. Acelaşi proces al activării ADN care încurajează vindecarea prin aducerea de mai multă lumină de torsiune în celule avansează prin definiţie ideea de iluminare. "Majoritatea oamenilor tind sa creadă că ADN-ul creează un câmp de energie fantomă, iar acel câmp de energie este cumva doar umbra ADN-ului” scrie autorul şi cercetătorul ştiinţific David Wilcock, care propune o reinterpretare fascinantă : „În orice caz, eu cred că unda este premergătoare ADN-ului. Singura explicaţie logică este aceea că energia ADN fantomă este de fapt creatoarea ADN-ului. De vreme ce s-a arătat că această energie eterică de torsiune a pătruns în toată galaxia, oriunde există „materii care dau naştere vieţii, curenţii 28
 • 29. subtili, spiralaţi de presiune ai acestei energii vor agrega moleculele de ADN în existenţă”. Pe lângă propriile cercetări, intuiţia m-a condus spre teoria că o combinaţie potrivită de sunete, special acordată la câmpul electromagnetic al corpului, poate spre exemplu atrage un flux de energie de torsiune capabil să elimine toxinele unui vaccin şi trauma de la nivel genetic şi să recalibreze armonica de funcţionare a câmpului bioenergetic la o vibraţie mai înaltă. Am ajuns să concep câmpul electromagnetic ca pe un tipar ener-getic individual care prin acest proces poate fi nu doar resetat ca o siguranţă arsă ci şi transmutat. Leigh şi cu mine am numit această abordare a activării ADN-ului Metoda Regeneticii după ce Remodelarea Potenţării electromagnice a rezolvat boala mea cronică şi am început să dezvoltăm alte activări ADN. Avantajul suplimentar al Potenţării este susţinerea iluminării prin iniţierea activării corpului de lumină. TREI NIVELE DE MĂIESTRIE: METODA REGENETICII Cele trei metode ale regeneticii pentru activarea ADN-ului care corespund celor trei nivele de măiestrie formează o progresie care face posibilă atingerea unor nivele mai mari de conştienţă şi vindecare. Procesul vindecării ghidat de la interior sau refacerea „întregului” începe prin 29
 • 30. angajamentul individual luat în asumarea unei măiestrii personale conştiente. Definim măiestria ca pe o dezvoltare şi perfecţionare ale celor trei nivele interelaţionate de conştienţei şi ale manifestărilor conştiente energetice care conduc la iluminare 1) Conştientizarea 2) Transformarea şi 3) Intenţia. Aceşti termeni sunt împrumutaţi după modelul viziunii toltece asupra lumii şi în mod specific din scrierile lui Don Miguel Ruiz, doctor în medicină, şaman şi autor al best seller-ului Dincolo de Frică şi Cele Patru Convenţii. Realizarea existenţei unor conexiuni izbitoare dintre modelul Toltec de vindecare (fiind un model de evoluţie orientată înspre atingerea unităţii de conştienţă sau a iluminării şi a descrierii psihologiei corespondente) şi Regenetica inspirată dintr-un pelerinaj în Mexic în anul 2004 pe parcursul căruia partenerul meu Leigh şi cu mine ne-am finalizat cercetările şi dezvoltarea fazei terminale transformative ale metodei noastre. Remodelarea Potenţialului Electromagnetic, prima activare a metodei Regeneticii este intim asociată cu ceea ce Ruiz numeşte Măestria Conştientizării. Din punct de vedea bioenergetic, potenţarea stimulează recalibrarea ADN-ului şi ridicarea frecvenţei de vibraţie ale câmpurilor aurice şi electromagnetice, stabilind o relaţie armonioasă cu energia creaţională a Sursei emanată prin “Soarele 30
 • 31. Vindecător” din Centrul Galactic. Cu alte cuvinte, potenţarea face acordajul dintre ADN şi energia Sursei. În perioada recalibrării Corpului Fragmentat, este “sigilat” vacuumul bioenergetic creat de cel de-al doilea câmp electromagnetic. Sigilarea reprezintă un pas crucial pe calea unei vindecări autentice deoarece stabileşte condiţiile de bază necesare creaţiei unui corp de energie de vibraţie mai înaltă şi iniţiază un proces de integrare a acestei fragmentări ale sinelui determinată de dualitate. Exprimat în termenii conştientizării, potenţarea facilitează Trezirea la adevărata natură a Sinelui (care este de provenienţă divină) şi la Cosmos (care este holografic) prin fortificarea discernământului individual de a atrage “rezultate cuantice” de vibraţie mai înaltă care să respecte legea universală prin care se afirmă “creaţia este generată de conştienţă”. Această utilizare eficientă a Conştientizării ne invită la o confruntare cu propriile emoţii şi credinţe limitative şi are ca rezultat creşterea vitalităţii, interacţiunea mai echilibrată cu mediul (de exemplu mai puţine alergii), o abundenţă financiară sporită, mai multe relaţii iubitoare şi chiar reînnoirea ţelurilor de viaţă. VINDECAREA CORPULUI FRAGMENTAR Dat fiind că înşişi atomii care compun materia sunt polarizaţi în pozitiv şi negativ, nu prea e de mirare că 31
 • 32. manifestarea dualităţii are loc sub forma câmpurilor electromagnetice emanate de corp, despre care s-a arătat că reglează expresia noastră biochimică (genetică) ca fiinţe fizice. Dualitatea se prezintă în cadrul spectrului electromagnetic uman ca o disociere a energiei numită Corp Fragmentar. În cazul majorităţii oamenilor din ziua de azi, al doilea câmp electromagnetic (cel corespunzător chakrei secundare sau sexuale) apare ca o bioenergie sau un vacuum de conştienţă ce separă într-o măsură semnificativă lumea materiei de cea a spiritului. Acest lucru îl face Corpul Fragmentar prin epuizarea energiei kundalini (unda vitală a creativităţii universale ale unui individ) în timp ce aceasta caută să se ridice spre câmpurile electromagnetice şi chakrele superioare, în opoziţie cu fluxul liber al unei energii similare emanată la nivel superluminic din Centrul Galaxiei care coboară ca să infuzeze câmpurile şi chakrele inferioare. Astfel Corpul Fragmentar constituie un impediment major în calea mariajului sacru din sinele inferior şi Sinele mai înalt, sau în calea întrupării luminii de către un suflet printr-o iluminare bio-spirituală autentică. Corpul Fragmentar este o disociere electromagnetică a câmpurilor bioenergetice umane ca urmare a Marii Rupturi care a divizat conştiinţa creând sistemul dualităţii, vizibil manifestat pe cerul nopţii sub forma centurii din Calea Lactee. O asemenea analogie se potriveşte cu anticul 32
 • 33. dicton ezoteric „Precum sus, aşa şi jos”, care împăcând părţile cu întregul, solicită adaptarea fiziologiei noastre bazate pe conştienţă la conştienţa cosmologică care ne-a creat şi susţinut. Corpul Fragmentar nu este asociat numai sexualităţii ci şi gurii şi mai ales limbii: organele noastre de vorbire. Această analogie sprijină credinţa după care universul nostru dual a fost adus în existenţă literalmente prin vorbire sau sunet. Citim în Geneză cum „la început a fost Cuvântul”. Rolul primordial al vorbirii în creaţie este probabil motivul pentru care zeiţa egipteană Nu, una dintre figurile sacre feminine ale Centrului Galactic, este reprezentată în hieroglife sub forma unei vaci uriaşe cu ugerele pline de lapte. În prezent teologii şi oamenii de ştiinţă încep să cadă de acord asupra faptului că dacă am fost într-adevăr creaţi, atunci am fost manifestaţi în existenţă prin rostire. În vremurile premergătoare Turnului Babel, pe care îl consider a fi o metaforă a unei conştienţe sau stări de percepţie unitare (cea care a fost numită hipercomunicaţie), în vremea care precede Căderea omenirii din Graţie ca experienţă şi educaţie creând condiţii optime pentru individualizare, a fost scris în Biblie că „pe întreg Pământul se vorbea o singură limbă, un 33
 • 34. singur dialect”. Povestirile despre Grădina Edenului şi despre Turnul Babel prezintă un interes special în discuţia noastră pentru că acolo se fac asocieri directe între biologia umană şi limbaj. În timp ce limbajul din Grădină este divizat, cel din Turnul Babel este unificat şi unificator, tinzând evolutiv spre mariajul sacru dintre uman şi divin. Limbajul divin din Turn, vorbit pare-se de Iisus, era denumit Limbajul Păsărilor sau lingua academica şi era compus exclusiv din vocale. Acesta a fost motivul principal pentru care au fost extrase cele cinci vocale din ebraica scrisă, fiind venerate ca sacrosante, limbajul Dumnezeiesc al creaţiei. William Grey scrie în Copacul Vorbitor „Vocalele au fost extrase în ebraică. Vocalele erau la origine secvenţe sonore foarte speciale, fiind des folosite în denumirile date lui Dumnezeu şi în alte scopuri sacre. Consoanele au dat cuvintelor formă şi greutate dar vocalele le-au impregnat cu suflet.” Se pare că cele cinci vocale sunt într-adevăr sacre deoarece, printre altele, le corespund celor cinci nucleotide de ADN şi RNA (lanţuri proteice de bază) care stau la baza alcătuirii organismelor: adenina, citozina, guanina, tiamina şi uracilul. Aceste cinci nucleotide simbolizate ca A, C, G, T şi U formează literalmente alfabetul nostru genetic. Stăpânirea Limbajului Păsărilor 34
 • 35. se poate transforma efectiv în măiestrie genetică prin care formele de viaţă să fie nu doar simplu create prin vorbire dar şi determinate să evolueze în forme de lumină structurate ca tetrahedroane triple, geometria de bază a unui merkabah. Alchimiştii medievali folosesc termenul de Limbaj Verde datorită transformării critice ale legăturilor de hidrogen (în spectrul electromagnetic capătă culoarea verde) în molecule de apă biologică în procesul de formare a corpului de lumină. Nu e surprinzător faptul că multe figuri asociate cu corpul de lumină ca Osiris şi Quetzacoatl sunt înfăţişaţi având culoarea verde. În mod similar, nemuritorii lui Lao Tzu ating iluminarea bio-spirituală creându-şi un „corp de jad”. Corpul Fragmentar este dovada electromagnetică evidentă a folosirii şi pronunţării greşite a Limbajului Verde sau a Limbajului Păsărilor, prin inserarea de consoane care întrerup fluenţa unificată a vocalelor şi formează silabele dualistice. Povestea Grădinii din Eden pare să înregistreze acest eveniment din istoria vorbirii - care a dat naştere dualităţii sub forma Corpului Fragmentar – gura şi limba nefiind unicele corespondente energetice (apropo de „păcatul originar” ca rezultat al conversaţiei fatale dintre Adam şi Eva despre cunoaştere) ci şi genitalele. 35
 • 36. Făcând multe paralelisme la conceptul lui Eckhart Tolle de „corp al durerii” care împiedică oamenii să acceseze infinita „Forţă a lui Acum”, acţiunea corpului fragmentar seamănă foarte mult cu o zgârietură adâncă dintr-un disc muzical sau, pentru a folosi un termen Vedic, cu o samskara care menţine prizonieră conştienţa unei fiinţe într-o matrice (neiluminată) de gândire şi de credinţă exilată de la înţelepciune sau gnoza unităţii din Grădină sau Tărâmul Fiinţării. Maeştrii Tolteci adesea numesc Corpul Fragmentar Parazitul – prin analogie, precum la nivel energetic (fizic şi eteric) paraziţii intră şi se înmulţesc pe socoteala organismului uman. În toate cazurile, Corpul Fragmentar este un principiu dualistic al limitării care promovează deconectarea de la Sursă şi în cele din urmă, moartea. Dezvoltând tehnica de activare a ADN-ului numită Metoda Regenetică în ideea de a-mi vindeca boala cronică autoimună indusă, partenera mea Leigh şi cu mine am devenit tot mai interesaţi de acest problematic câmp electromagnetic secundar. Eram de asemenea intrigaţi de faptul că în urma testelor asupra sistemului muscular al pacienţilor, descoperiserăm corespondenţa clară dintre cele nouă câmpuri electromagnetice şi cele nouă chakre. Din teozofie şi învăţăturile Vedice reţinusem că erau numai şapte câmpuri şi şapte chakre. Dar mii de teste 36
 • 37. kinesologice ne-au convins de existenţa a nouă câmpuri şi nouă chakre, plus un al zecelea centru energetic asociat cu Centrul Galactic. Am tras concluzia că în al zecelea câmp rezidă Sinele Divin sau Înalt, denumit şi suflet sau atom atmic permanent. În timp ce restul de patru atomi permanenţi (fizic, emoţional, mintal şi spiritual) sunt asociaţi în perechi dualistice anumitor câmpuri electromagnetice mai joase, atomul atmic rămâne conectat la Câmpul Principal sau Sursă. Astfel, el reprezintă aspectul nostru divin sau sufletesc care nu cunoaşte vreodată fragmentarea sau pierderea de conştienţă prin dualitate. Cu alte cuvinte, atomul atmic permanent sau Adam, nu a fost niciodată alungat din Grădină. Este şi acea parte din noi care încearcă în prezent să ne transmute conştienţa şi biologia – via lingua adamica, nu mai puţin - astfel încât să putem evolua până la forma care am fost mereu potenţial: Adam Kadmon. Ceea ce s-a întâmplat în continuare în procesul de evoluţie ener-getic a fost extrem de interesant. După ce eu şi cu Leigh ne-am aplicat prima activare ADN prin metoda Regenetică, având experienţa a ceea ce am interpretat ca energie conştientă provenită din Centrul Galactic care 37
 • 38. stimulează ADN-ul, ne-am dat seama că cele două transformări semnificative pe care le-am subliniat prin expunerea metodelor kinesiologice se petreceau în propriile corpuri energetice. În primul rând, a crescut semnificativ frecvenţa vibratorie a câmpurilor noastre electromagnetice. În al doilea rând şi cel mai important, câmpurile în sine treceau printr-un proces de recalibrare progresivă de la nouă la opt. În acest proces, câmpul nouă a scăzut literalmente şi a pecetluit cel de-al doilea câmp al Corpului Fragmentar permiţând energiei spirituale din Soarele Vindecător Central să ne traverseze pentru prima oară în flux neîntrerupt câmpurile electromagnetice şi chakrele. A fost punctul în care sănătatea mea a început să se amelioreze drastic iar alergiile şi astma lui Leigh au dispărut complet. Privind retrospectiv, această remodelare energetică este perfect logică. Unind prăpastia dintre câmpurile noastre energetice create de Corpul Fragmentar, am făcut primul pas spre vindecarea dualităţii de la nivel biologic. Am recalibrat electromagnetismul din cei opt centri de energie, ceea ce reprezintă o fază alchimică a activării corpului de lumină legată de crearea unui circuit complet închis al matricei noastre electromagnetice. Maeştrii limbajului Păsărilor au acordat întotdeauna o mare importanţă numărului opt. Zeul egiptean cu cap de 38
 • 39. pasăre Thoth era cunoscut sub numele de Lordul cifrei opt. Învăţăturile lui Buddha se refereau la Cele 8 Căi ale iluminării. Numerologic, numele de Jeshua-Iisus se traduce ca 888. O METODĂ INTEGRATĂ DE TRANSFORMARE BIO- SPIRITUALĂ De curând fizicienii au luat cunoştinţă de existenţa particulelor numite tahioni, o formă puternică de energie popularizată în renumitul serial Star Trek. Tahionii nu sunt însă de domeniul science fiction. Tahionii sunt unde- particule care aparţin familiei leptonilor, conform evidenţelor dovedite aceştia scapă legii gravitaţiei. Cu alte cuvinte, par să se deplaseze cu viteze superioare luminii. S-a arătat că până şi particulele cuantice normale ca electronii pot comunica între ele „telepatic”, ca şi cum ar fi conectate la nivel eteric. Unii dintre membrii comunităţii ştiinţifice au mers până la a restaura termenul grecesc de aether dat mediului de energie înaltă care este spaţiul „vid” Deşi în cercurile ştiinţifice occidentale se presupune automat că teoriile lui Einstein elimină nevoia de câmp 39
 • 40. energetic unificat, în 1920 chiar Einstein face afirmaţia contrară cum că „nu ne descurcăm fără un asemenea câmp” pe care interesant e că l-a numit „ether”. O varietate de alte exprimări ştiinţifice incluzând „energie neagră” sau „mediu cuantic” au fost folosite în ultimii ani pentru a indica uimitorul potenţial energetic a ceea ce în ultimii ani a fost incorect perceput ca nonexistenţă. În domeniul biologiei s-au făcut descoperiri similare. Savanţii care studiază biologia moleculară au identificat un fenomen uimitor – energia punctului zero - din care organismele biologice folosesc o cantitate însemnat mai mare decât ar putea extrage din doza zilnică de hrană, apă şi aer. Aceste fenomen are loc când distanţa dintre două suprafeţe neutre cum ar fi apa şi membrana celulară devine neglijabilă, apare coerenţa dimensională şi există multe indicii care dovedesc că energia multidimensională de torsiune (un termen lansat de Eli Cartan în 1913 pentru a descrie efectul de spirală al acestei energii) este extrasă din potenţialul de vacuum al matricei spaţiului. Celor familiarizaţi cu aplicaţiile oficial recunoscute ale teoriei relativităţii le-ar fi simplu să observe cum simpla existenţă a unor particule cu viteză superioară luminii şi care comunică telepatic prin mediul eteric, începe să dezvăluie o întreagă paradigmă pentru înţelegerea universului fizic. Referitor la subiectul cărţii „Prăbuşirea cunoscutului absolut”, din iniţierea unor asemenea 40
 • 41. descoperiri ale fizicii cuantice care sfidează logica se inspiră Charles Eisenstein în Ascensiunea Umanităţii „Întregul concept de cunoaştere absolută bazat pe raţiunea logică obiectivă poate fi pus la îndoială pornind de la ideea de obiectivitate pe care o implică în sine. Puneţi-o sub semnul întrebării şi atunci ne putem îndoi de întregul edificiu al cunoaşterii derivate din „experienţe”, de care depinde ştiinţa actuală şi viziunea globală asupra lumii. Iată că astfel ne-am trezit în era ştiinţei „subcuantice”, în care cele mai strălucite minţi se luptă să explice fenomene aparent inexplicabile legate de evenimente nonlocalizate inexplicabile cum sunt clarviziunea şi percepţiile extrasenzoriale ESP – pentru a cita numai două din exemplele cărora li se poate da o explicaţie plauzibilă pe baza transferurilor de energie de torsiune înalt dimensională şi inteligentă sau conştienţă universală creativă. Susţin că tachionii şi particulele ondulatorii sunt forme de energie nongravitaţională sau energie de torsiune superluminică care emană în mai multe dimensiuni din punctul nostru originar din centrul galaxiei. Vedicii au creat o ştiinţă elaborată care utilizează yoga, meditaţia şi dieta pentru a atrage această energie înalt dimensională numită „prana” în corpurile lor. Taoiştii au dezvoltat o ştiinţă similară pentru cultivarea energiei 41
 • 42. „chi”. La începutul secolului 20 Nicola Tesla a emis teoria undelor „scalare”, popularizate concomitent şi de Tom Bearden, care transcend limitările spaţiale şi sunt capabile să acţioneze instantaneu de la distanţă. Tesla a creat prototipul unui sistem scalar pentru obţinerea liberă a energiei electrice fără generatoare sau conductori. Mai târziu, Wilhem Reich a ajuns celebru prin experimentele sale celebre cu energia „orgonică”. Eterul, prana, chi, undele scalare, orgonul, toate sunt denumiri date aspectelor luminice ale aceleaşi energii spirituale sau de torsiune care a generat şi continuă să genereze dezvoltarea multiversului holografic. Cercetările mele sugerează că viaţa aşa cum o ştim, depinde de o spirală dublă similară ca structură cu ADN- ul, formată din două tipuri diferenţiate şi suprapuse ale energiei de torsiune 1) gândul de dimensiune înaltă sau intenţia manifestată ca lumină şi 2) sunetul în octave înalt dimensionale, care la fel cu perechea sa complementară se poate măsura ca o spirală stabilă capabilă de a activa ADN-ul fără întreruperi temporale de-a lungul unor distanţe teoretic infinite. Celor care se minunează cum de asemenea unde pot conţine suficientă informaţie pentru a reprograma ADN-ul, merită să le amintim că trăim într-o lume înţesată de unde electromagnetice generate de televizoare, telefoane şi unde radio uşor de decodificat cu un echipament adecvat. 42
 • 43. Potrivit spuselor lui Richard Miller, fizician de vârf în domeniul bioholografiei cuantice, holografic se poate înmagazina o cantitate mai mare de informaţie decât prin simpla înscripţie electromagnetică. În scopuri practice, molecula de ADN este genial proiectată sub forma unui biocomputer holografic care decodifică undele de torsiune magnetizând energia creativă înspre conştienţa aliniată credinţelor noastre. Ce ar fi dacă prin introducerea în genom a unor sunete şi intenţii derivate din aceeaşi energie de torsiune unificată a Sursei, un fel de descriere a iubirii necondiţionate, este posibilă rescrierea „partiturilor” de transpozoni din ADN- ul potenţial sau „deşeu” care să „interpreteze” corpul de energie la o octavă mai înaltă, una mai acordată cu conştienţa creativă nelimitată sau mintea nonlocalizată? Ce ar fi dacă astfel putem ridica armonicele sistemului nostru de câmpuri electromagnetice şi reuşim să ne aliniem la Sinele Înalt? Ce ar fi dacă prin ridicarea frecvenţei de vibraţii de la interior ne-am putea remodela matricea electromagnetică şi am suda breşa produsă de disocierea electromagnetică din anatomia noastră subtilă denumită Corp Fragmentar, îngăduindu-ne să transcendem schemele dualistice limitate şi toate elementele legate de ele la nivel psihic, mental, emoţional şi spiritual? 43
 • 44. Referindu-se la noile cercetări ale ruşilor în domeniul „geneticii-ondulatorii”, autorul şi cercetătorul David Wilcock scrie că „aceste studii au adus dovezi extrem de convingătoare despre efectul surselor de energie externă asupra moleculelor de ADN. Dacă alcătuirea ADN este dirijată de o sursă exterioară de energie, atunci mărind cantitatea fluxului de energie care pătrunde în ADN ne putem aştepta ca sănătatea şi vitalitatea organismului să crească la rândul său.” Wilcock trage concluzia că noi „am rămas cu impresia puternică că unicul factor important în sănătatea oricărui organism sunt undele energiei de torsiune.” Eu şi partenera mea Leigh, fiind cofondatorii metodei Regeneticii ca activare a AD-ului, ne considerăm nu „practicanţi” sau „vindecători” ci doar simpli facilitatori ai dezvoltării bioenergetice individuale. Noi considerăm Remodelarea Potenţialului Electromagnetic ca fiind primul pas al unui ciclu de „re-naştere” alcătuit din trei faze, acesta continuă cu Potenţarea Bioenergiei de Articulaţie şi culminează cu Activarea Elucidării Triunitare. Acest proces începe cu o activare specifică ADN care iniţiază un efect domino ale rearanjării matricei electromagnetice care durează nouă luni (32 de săptămâni), similar procesului de gestaţie umană. 44
 • 45. Potenţarea se foloseşte de ambele forme de unde spiralate înalt vibraţionale care interacţionează cu ADN-ul potenţial, şi anume sunetul şi lumina. Noi folosim sunetul (produs vocal) şi lumina (sub o formă de intenţie) pentru a produce ceea ce am denumit „naraţiune energizată”. Această mişcare conştientă a energiei de torsiune sub formă de cuvinte speciale bazate pe vocale, este capabilă să stimuleze transpozonii genomului uman, activând un program de resetare care zace adormit în ADN-ul potenţial. Acest program care nu trebuie să fie creat de noi fiindcă preexistă, începe printr-o reacţie în lanţ prin care energia de torsiune circulă şi îşi face efectul prin diversele corpuri subtile într-un ciclu temporal de gestaţie. După cinci luni, câmpurile electromagnetice şi chakrele se recalibrează de la nouă la opt iar vacuumul de bioenergie din al doilea câmp-chakră se sigilează singur. Acest lucru se întâmplă pe măsură ce câmpurile chakre nouă şi doi fuzionează în ceea ce ar putea fi numit mariajul sacru al polarităţilor. Nu pot sublinia destul faptul că această pecetluire este un pas indispensabil pe calea vindecării adevărate deoarece asigură mediul de bază pentru reconstrucţia unui corp de vibraţie mai înaltă şi în cele din urmă permite iluminarea bio-spirituală definitivă prin iniţierea unui proces de integrare a fragmentelor Sinelui cauzate de dualitate (cea pe care Wilcock o numeşte 45
 • 46. „Rana Originară”). Într-un sens mai profund, putem spune că sigilarea este necesară vindecării întregului. Pe durata următoarelor patru luni, noua structura bioenergetică se umple cu energia Sursei de sus în jos, asemenea unei fântâni arteziene. Chakrele se deschid încet, devenind mult mai puternice şi eficiente, pe măsură ce câmpurile electromagnetice îşi intensifică rezonanţa armonică. În această fază, „potenţiatorii” relatează adesea un sens al integrării acestei noi energii care poate dura pe toată durata noului ciclu adiţional de gestaţie de nouă luni. În termenii conştienţei, Potenţarea Remodelării Electromagnetice facilitează luciditatea asupra naturii reale a Sinelui care este divin şi a Cosmosului (care este holografic, asta înseamnă o parte care nu doar reflectă ci şi face parte din întreg), mărind astfel discernământul individual pentru a începe atragerea unor „rezultate cuantice” superioare potrivit legii universale „conştienţa creează.” Această utilizare productivă a lucidităţii conştienţei determină individul să se confrunte cu gândurile, emoţiile, credinţele sale şi poate conduce de la sine la creşterea puternică a vitalităţii, la o interacţiune mai echilibrată cu mediul (de ex. mai puţine reacţii alergice), abundenţă financiară sporită, mai multe relaţii iubitoare, chiar şi la reînnoirea motivaţiilor de viaţă. 46
 • 47. Intensificarea Articulării Bioenergetice devine posibilă după expirarea celor cinci luni de Potenţare în care au fost recalibrate câmpurile electromagnetice şi s-a produs şi sigilarea. Din acest punct se formează o nouă matrice bioenergetică (fără întreruperi sau scurgeri de energie sub forma Corpului Fragmentar) care funcţionează prin intermediul forţei vitale potenţiale stimulată de Articulaţie. Învăţăturile vedice numesc această forţă vitală kundalini. Leigh şi cu mine concepem energia kundalini ca fiind o undă de torsiune vitală a individului care potrivit principiului „Precum sus, aşa şi jos” uneşte micro şi macro cosmosul în procesul de vindecare. Articularea declanşează cu blândeţe kundalini întâi la nivel genetic şi celular, asigurând circulaţia continuă a fluxului de bioenergie necesar creaţiei şi transformării individuale în multe domenii - incluzând expresia artistică, comunicarea interpersonală, sexualitatea sănătoasă şi refacerea fizică prin dietă şi exerciţii. Activarea Elucidării Triunitare, cea de-a treia şi ultima fază a Metodei Regeneticii este adecvată imediat după Articulare şi după cele 42 de săptămâni de Potenţare. Elucidarea stimulează o porţiune adormită a neocortexului facilitând crearea unui corp de vibraţie mai înaltă. Elucidarea încurajează „transcendenţa prin iminenţă” prin asistarea individului în procesul de înlocuire a credinţelor limitative sau dăunătoare cu acelea care afirmă viaţa. 47
 • 48. Această restructurare a sistemelor de credinţă, la nivelul fundamental creativ al anatomiei umane subtile numit şi corpul spiritual subtil, poate transforma în mod drastic experienţa de viaţă a individului. Scopul final este încorporarea noii lucidităţi conştiente desprinse de dualitate şi separaţie şi bazată pe unitate şi iubire necondiţionată... 48