SlideShare a Scribd company logo
sự hiện đến của Chúa Thánh Thần
theo giáo lý của Giáo Hội Công Giáo
"Không ai có thể nói: “Chúa Giêsu là
Chúa!”nhưng do ảnh hưởng của Chúa Thánh
Thần” (1 Cô-rinh-tô 12:3).
Thiên Chúa đã
gửi vào lòng
chúng ta
Thánh Thần
của Con Ngài,
Đấng kêu cầu
Abba, Cha
ơi!(Ga 4.6)
CIC 683
Phép rửa ban cho chúng
ta ân sủng tái sinh trong
Thiên Chúa Cha qua Con
của Người trong Chúa
Thánh Thần.
Bởi vì những ai mang
Thánh Linh của Đức
Chúa Trời đều được dẫn
đến Ngôi Lời, tức là đến
với Con; nhưng Chúa
Con dâng họ cho Chúa
Cha và Chúa Cha ban
cho họ sự bất hoại
Không có Thánh Thần
thì không thể thấy Con
Thiên Chúa,và, không
có Con, không ai có thể
đến gần Cha, - bởi vì sự
hiểu biết về Chúa Cha là
Con, và sự hiểu biết về
Con Thiên Chúa đạt
được nhờ vào Con
Thiên Chúa.
Chúa Thánh Thần.
[Thánh Irenaeus
thành Lyon]
Do đó, tin vào
Chúa Thánh Thần
là tuyên xưng rằng
Chúa Thánh Thần
là một trong các
Ngôi vị của Thiên
Chúa Ba Ngôi,
đồng bản thể với
Chúa Cha và Chúa
Con, “Đấng cùng
với Chúa Cha và
Chúa Con nhận
được cùng một sự
tôn thờ và vinh
quang” ( Biểu
tượng của Nicaea-
Constantinople).
“Không ai biết
được những điều
bên trong của
Thiên Chúa ngoại
trừ Thánh Thần
của Thiên Chúa”
– (1 Cor 2:11).
“thế giới không
thể đón nhận
Người, vì không
thấy và không biết
Người”, CIC687
Giáo hội, sự hiệp thông sống động trong đức
tin của các tông đồ, được Giáo hội truyền đạt,
là
trong Kinh thánh mà Ngài đã soi dẫn
trong Truyền thống, trong đó các Giáo phụ
luôn là những chứng nhân hiện hành;
trong Huấn quyền của
Giáo hội, nơi Ngài hỗ trợ
trong phụng vụ bí tích,
qua lời nói và biểu tượng,
nơi Chúa Thánh Thần
đặt chúng ta hiệp thông
với Chúa Kitô
trong lời cầu
nguyện mà
Ngài cầu
thay cho
chúng ta
trong các đoàn sủng và sứ vụ
mà Giáo Hội được xây dựng qua đó
trong các dấu chỉ của đời
sống tông đồ và truyền giáo
trong lời chứng của các thánh, nơi Ngài biểu lộ sự
thánh thiện của Ngài và tiếp tục công cuộc cứu rỗi.
I.- Sứ mệnh chung của Chúa Con và Chúa Thánh
Thần
Khi Chúa Cha gửi Lời của Người, Người cũng gửi Hơi thở
của Người: một sứ mệnh chung trong đó Chúa Con và Chúa
Thánh Thần là hai bên riêng biệt nhưng không thể tách rời.
CIC 689
sứ mệnh của
Tinh thần
nhận làm con
nuôi sẽ là
đoàn kết
họđến với
Chúa Kitô và
làm cho họ
Thuật ngữ "Thần khí" dịch từ tiếng
Do Thái "Ruah", nghĩa đầu tiên của
nó có nghĩa là hơi thở, không khí,
gió.Chúa Giêsu sử dụng chính xác
hình ảnh nhạy cảm của gió để gợi ý
cho Nicôđêmô về tính mới mẻ siêu việt
của điều chính là Hơi thở của Thiên
Chúa, Thần
Khí thần linh. CIC691
II.- Danh xưng, biệt danh và biểu tượng của Chúa Thánh
Thần Tên riêng của Chúa Thánh Thần
Ở San Pablo có những biệt hiệu sau:
Thánh Thần hứa hẹn,
Thánh Thần của sự nhận làm con nuôi,
Thánh Thần của Chúa Kitô (Rm 8:11),
Thánh Thần của Chúa (2 Cô-rinh-tô 3:17),
Thánh Thần của Chúa
(Rm 8,9,14; 15,19; 1 Cr 6,11; 7,40),
và nơi Thánh Phêrô,
“Thánh Thần vinh quang”
(1 Phi-e-rơ 4:14). CIC 693
Những biểu tượng của Chúa Thánh Thần
Giống như việc bào thai lần đầu tiên của chúng ta được thực hiện
trong nước, nước rửa tội thực sự có nghĩa là việc chúng ta được sinh
vào sự sống thần linh được ban cho chúng ta trong Chúa Thánh
Nước. - Biểu tượng của nước có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động
của Chúa Thánh Thần trong Bí tích Rửa tội, vì sau khi được Chúa
Thánh Thần kêu cầu, nước trở thành dấu hiệu bí tích hữu hiệu của sự
tái sinh:
Nhưng “được rửa
trong một Thánh
Thần”, chúng ta cũng
đã “uống cùng một
Thánh Thần”
(1 Cô-rinh-tô 12,13):
Do đó, Thánh Thần
đích thân cũng là
Nước hằng sống chảy
ra từ Chúa Kitô chịu
đóng đinh như từ
nguồn suối của Người
và chảy trong chúng
ta như sự sống vĩnh
cửu. CIC 694
Trong Liên Minh
Cũ có “người được
Chúa xức dầu” nổi
bật là Vua David
Chúa Giêsu là Đấng được Thiên Chúa xức dầu một cách độc đáo:
nhân tính mà Chúa Con đảm nhận hoàn toàn được “xức dầu bởi
Chúa Thánh Thần”. Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần làm nên
Đức Trinh Nữ Maria thụ thai Chúa Kitô bởi Chúa Thánh
Thần, Đấng qua thiên thần loan báo Người là Chúa Kitô khi
Người chào đời và thúc giục Simeon đến Đền thờ để gặp Chúa
Kitô.
Chính Thánh Thần là Đấng tràn đầy Chúa Kitô và
quyền năng của Ngài phát xuất từ ​​Chúa Kitô trong
việc chữa lành và hành động cứu độ của Ngài.
Chính Chúa Thánh Thần đã khiến
Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết.
được cấu thành trọn
vẹn là “Chúa Kitô”
trong nhân tính chiến
thắng của cái
chết,Chúa Giêsu ban
phát dồi dào Chúa
Thánh Thần cho đến
khi “các thánh” hiệp
nhất với Nhân Tính
của Con Thiên
Chúa,“Con Người
hoàn hảo đó... là
người nhận ra sự viên
mãn của Chúa Kitô”
(Eph 4:13): “Chúa
Kitô toàn diện” theo
Ngọn lửa. Trong khi nước có nghĩa là sự ra đời và sinh hoa trái
của Sự Sống được ban cho bởi Chúa Thánh Thần thì lửa tượng
trưng chonăng lực biến đổi của các hành động của Chúa Thánh
Tiên tri Êlia, người
“đến như lửa và lời
nói cháy như đuốc”
(Si 48,1),Với lời cầu
nguyện của mình,
ngài đã thu hút lửa
từ trời vào lễ hy
sinh trên Núi Cát
Minh, hình ảnh của
ngọn lửa Chúa
Thánh Thần biến
đổinó chạm vào cái
gì
Thánh Gioan Tẩy Giả, “người đi trước Chúa bằng thần khí và quyền năng
của ông Êlia” (Lc 1:17), loan báo Chúa Kitô là Đấng “sẽ làm phép rửa trong
Thánh Thần và lửa” (Lc 3:16), Thánh Thần của Chúa Kitô. người mà Chúa
Giêsu sẽ nói: “Ta đến để đem lửa đến trên trái đất và Ta ước gì nó đã được
Ở dạng lưỡi "như lửa" nó đã ổn địnhĐức Thánh
Linh ngự trên các môn đồ vào sáng Lễ Ngũ Tuần
và đổ đầy Ngài trên họ (Công vụ 2:3-4). CIC 696
ĐÁM MÂY VÀ ÁNH SÁNG - Hai biểu tượng này không thể tách rời trong
sự biểu hiện của Chúa Thánh Thần. Từ những cuộc thần hiện của Cựu
Ước, Đám mây, đôi khi tối tăm, đôi khi sáng chói, mặc khải Thiên Chúa
hằng sống và cứu độ, do đó phủ lên một tấm màn che phủ sự siêu việt của
Vinh quang của Ngài: với ông Môsê trên núi Sinai, trong Lều Hội họp và
trong suốt thời gian đó.
Trên núi Biến Hình, Ngài là Đấng “đến trong đám mây và che phủ” Chúa
Giêsu, Môsê và Êlia, Phêrô, Giacôbê và Gioan, và “có tiếng từ đám mây
phán rằng:
cùng một đám mây đã “che giấu
Chúa Giêsu khỏi tầm mắt” của
các môn đệ vào ngày Thăng
Thiên, và đám mây đó sẽ tiết lộ
Người là Con Người trong Vinh
Quang vào Ngày Mùa Vọng của
Người. CIC 697
Hình ảnh con dấu ["sphragis"] biểu thị đặc tính
không thể xóa nhòa của việc xức dầu của Chúa Thánh
Thần trong các bí tích Rửa tội, Thêm sức và Truyền
chức,
Hình ảnh này đã
được sử dụng trong
một số truyền thống
thần học để diễn tả
“đặc tính” không
thể xóa nhòa được
ghi dấu bởi ba bí
tích
CIC 698
TAYBằng cách đặt
tay, Chúa Giêsu
chữa lành người
bệnh và chúc lành
cho trẻ em. Nhân
danh Người, các
tông đồ cũng sẽ làm
như vậy.
Hơn nữa, qua việc
đặt tay của các tông
đồ, Chúa Thánh
Thần được ban cho
chúng ta CIC 699.
NGÓN TAY
“Bởi ngón tay
của Thiên Chúa,
tôi [Chúa Giêsu]
đuổima quỉ”
(Lc 11,20).
Nếu Luật Chúa
đã được viết trên
bảng đá “bởi
ngón tay Chúa”
(Xh 31,18),
“Thư của Chúa Kitô” gửi cho các tông đồ “được viết không phải bằng mực
mà bằng Thánh Thần của Thiên Chúa hằng sống; không phải trên bàn đá,
nhưng
trên bàn bằng thịt của trái tim” (2 Cor 3:3).
THE DOVE - Vào cuối trận lụt (có biểu tượng
ám chỉ Lễ Rửa tội), con chim bồ câu được Nô-ê
thả trở về với một cành ô liu mềm trong mỏ, một
dấu hiệu cho thấy trái đất có thể sinh sống được
Khi Chúa Kitô ra khỏi nước rửa tội,
Chúa Thánh Thần, dưới hình chim
bồ câu, ngự xuống và ngự trên
Người.
CIC 701
III.- Thần Khí và Lời
Chúa trong thời hứa
hẹn
Từ lúc bắt đầu cho đến “thời gian viên mãn” (Gal 4:4),Sứ mệnh chung
của Lời Chúa và Thánh Thần của Chúa Cha vẫn ẩn giấu nhưng tích cực.
Lúc đó Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang chuẩn bị thời điểm của
Bằng những “tiên tri”,
đức tin của Giáo hội ở
đây hiểu được tất cả
những người được
Chúa Thánh Thần linh
hứng trong việc viết
Sách Thánh, cả Cựu
Ước và Tân Ước.
trong sáng tạo
Lời Chúa và Hơi thở của Ngài là nguồn gốc của hữu thể và sự sống
của mọi thụ tạo: - Thật đúng khi Chúa Thánh Thần ngự trị, thánh
hóa và sinh động tạo vật bởi vì Ngài là Thiên Chúa - đồng bản thể với
Chúa Cha
và Chúa Con... Ngài được ban quyền trên sự sống, vì là Thiên Chúa,
Thần Khí hứa hẹn – Bị biến dạng bởi tội lỗi và cái chết, con
người tiếp tục “theo hình ảnh Thiên Chúa”, theo hình ảnh
Chúa Con, nhưng “bị tước đoạt vinh quang của Thiên Chúa”
mất đi sự
"giống nhau".
Lời hứa với Áp-ra-
ham bắt đầuNền kinh
tế cứu rỗi, vào
cuốimà chính Chúa
Con sẽ đảm nhận
“hình ảnh”và sẽ phục
hồi cho Giáo Hội trở
nên “giống” với Chúa
Cha, ban lại cho Giáo
Hội vinh quang,
Thánh Thần “đấng
Trong Thần hiển
và trong Luật pháp
Trong các cuộc Thần hiển này, Lời Chúa được nhìn thấy và nghe thấy,
đồng thời được mạc khải và “che phủ” bởi đám mây của Chúa
Trong Vương quốc - sau Đa-vít, Y-sơ-ra-ên không chịu nổi
sự cám dỗ trở thành một vương quốc giống như các dân tộc
Lưu vongĐối
tượng của Nước
Trời trong lời
hứa với Đa-vít
sẽ là công việc
của Đức Thánh
Linh; Nó sẽ
thuộc về người
nghèo theo
Thánh Thần.
CIC 709
Chờ đợi Đấng Mê-si và Thánh Linh của Ngài
“Này, tôi đổi mới nó” (Is 43:19): hai dòng tiên tri sắp được
vạch ra, một dòng nói về sự chờ đợi Đấng Thiên Sai, dòng kia
nói về việc loan báo một Thần Khí mới, và cả hai đều hội tụ
trong Dân Tàn Nhỏ Bé, dân nghèo, đang chờ đợi trong hy
vọng “niềm an ủi của Israel” và “sự cứu chuộc của
Giêrusalem” (Lc 2:25.38).
Một nhánh sẽ mọc ra từ gốc Gie-sê, và một chồi sẽ mọc lên từ rễ nó.Thánh
Linh của Chúa sẽ ngự trên Ngài: -Thần khí khôn ngoan và hiểu biết,-tinh
thần mưu lược và sức mạnh, -tinh thần hiểu biết và kính sợ Chúa. Là 11,1-2
Ở Nazareth Chúa Giêsu Kitô
rao giảng rằng tôi nhận
đượcứng nghiệm lời tiên tri
của Isaia“Thánh Thần Chúa
ngự trên tôi, vì Ngài đã xức
dầu cho tôi. Ngài đã sai tôi đi
loan báo Tin Mừng cho
người nghèo, công bố sự giải
thoát cho kẻ bị giam cầm và
cho người mù được sáng
mắt, để trả tự do cho người
bị áp bức và công bố một
năm hồng ân của Chúa.” (Lc
4, l8-19):
Bài ca của người tôi tớ
(Ê-sai 11,1-)Họ công bố ý
nghĩa Cuộc Khổ Nạn của
Chúa Giêsu, và do đó cho
thấy Ngài sẽ sai Chúa
Thánh Thần đến để ban
sự sống cho đám đông
như thế nào:không phải
từ bên ngoài, mà tán
thành “tình trạng nô lệ”
của chúng ta. Nhận lấy
cái chết của chúng ta,
Người có thể truyền đạt
cho chúng ta Thần Khí
sự sống của chính
Thánh Linh
của Chúa sẽ
đổi mới tâm
hồn con người
bằng cách
khắc ghi vào
đó một Luật
mới; - sẽ đoàn
tụ và hòa giải
các dân tộc bị
phân tán và
chia rẽ; -sẽ
biến đổi tạo
vật đầu tiên và
Thiên Chúa sẽ
ngự trong đó
với loài người
tronghòa bình
CIC 715
Nơi những người nghèo này,
Chúa Thánh Thần chuẩn bị
cho Chúa “một dân có lòng
tốt”
(Lc 1:17). CIC 716
Thánh Thần của Chúa Kitô trong thời viên mãn - Gioan, Tiền thân, Tiên
tri và Rửa tội "Có một người Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. (Ga 1,6).
Gioan “được tràn đầy Thánh Thần từ trong lòng mẹ” (Lc 1,15.41) CUC 717
Thánh Gioan là “Êlia
phải đến” (Mt 17,10-
13):Ngọn lửa Thánh
Thần ngự trong ông và
khiến ông chạy trước
[với tư cách là “người
đi trước”] Chúa sắp
đến.Nơi Thánh Gioan
Tiền Thân, Chúa
Thánh Thần hoàn
thành công việc “chuẩn
bị một dân có lòng tốt
cho Chúa”
Gioan “còn hơn cả một ngôn sứ” (Lc 7:26). Trong đó, Chúa Thánh
Thần kết thúc việc “nói qua các tiên tri”. John hoàn thành chu kỳ của
các nhà tiên tri do Elijah khởi xướng. Nó loan báo sự an ủi của Israel
sắp đến, đó là “tiếng nói” của Đấng An Ủi đến (Ga 1,23). Như Thần
Chân Lý sẽ làm, “Người đến như một nhân chứng để làm chứng cho
“Hãy vui mừng, đầy ân
sủng”Đức Maria, Mẹ Rất
Thánh Thiên Chúa, Đức
Trinh Nữ mãi mãi đồng
trinh, là kiệt tác của Sứ Vụ
của Chúa Con và Chúa
Thánh Thần trong thời
viên mãn. Lần đầu tiên
trong kế hoạch Cứu Rỗi và
bởi vì Thánh Linh của
Ngài đã chuẩn bị kế hoạch
đó, Chúa Cha tìm thấy Nơi
Cư Ngụ, nơi Con Ngài và
Thánh Linh của Ngài có
thể cư ngụ
giữa loài người.
CIC 721
Chúa Thánh Thần đã chuẩn bị
cho Đức Maria bằng ân sủng của
Người. Thật là thích hợp khi mẹ
của Đấng mà “tất cả sự viên mãn
của Thiên Chúa ngự trị trong
thân xác” phải là “đầy ân sủng”
(Col 2:9).
Mẹ được thụ thai
vô tội, bởi ân
sủng thuần khiết,
là thụ tạo khiêm
tốn nhất trong
mọi thụ tạo, có
khả năng đón
nhận hồng ân
khôn tả nhất của
Đấng Toàn Năng.
LUÔN TUYỆT VỜI
Nơi Đức Maria, Chúa Thánh Thần thực hiện kế hoạch nhân từ
của Chúa Cha. Đức Trinh Nữ thụ thai và sinh hạ Con Thiên
Chúa bằng
và nhờ Chúa Thánh Thần. Sự trinh khiết của cô trở nên hoa trái
MẸ THIÊN CHÚA - Nơi Đức Maria, Chúa Thánh Thần biểu hiện Con của
Chúa Cha đã trở thành Con của Đức Trinh Nữ. Mẹ là bụi gai cháy của cuộc thần
hiển dứt khoát: được tràn đầy Chúa Thánh Thần, Mẹ trình bày Lời Chúa trong sự
khiêm nhường của xác thịt mìnhlàm cho người nghèo và sản vật đầu mùa của các
MARY INTERCESSOR - qua Đức Maria, Chúa
Thánh Thần bắt đầu đưa con người “đối tượng của
tình yêu nhân từ của Thiên Chúa” vào Hiệp thông
với Chúa Kitô
và những người khiêm nhường luôn là những người đầu tiên đón nhận Ngài: các mục
đồng, các nhà thông thái, - Simeon và Anna, vợ chồng Cana và các môn đệ đầu tiên.
CIC725
MẸ CỦA GIÁO HỘI
Khi kết thúc Sứ Vụ của
Thánh Thần, Đức Maria
trở thành “Người Phụ
Nữ”, Eva mới “mẹ của kẻ
sống”, Mẹ của “Chúa Kitô
toàn diện”.Đây là cách Mẹ
hiện diện với Nhóm Mười
Hai, những người “kiên trì
cầu nguyện trong một tinh
thần” (Cv 1:14), vào lúc
bình minh của “thời kỳ
cuối cùng” mà Chúa
Thánh Thần sẽ khai mạc
vào sáng Lễ Ngũ Tuần với
Chúa Thánh Thần. biểu
Chúa Giêsu Kitô - Toàn bộ sứ mệnh của Chúa Con và Chúa Thánh
Thần trong thời viên mãn được tóm gọn trong sự kiện Chúa Con là
Đấng được xức dầu của Chúa Cha từ khi nhập thể: Chúa Giêsu là
Chúa Kitô, Đấng Thiên Sai... Tất cả công việc của Chúa Giêsu Kitô
Chúa Kitô là sứ mạng chung của Chúa Con và của Chúa Thánh
Thần. CIC 727
Chúa Kitô gợi
ý Chúa
Thánh Thần
–Thịt của anh
ta sẽ là thức
ăn cho sự
sống của thế
giới
Nicôđêmô
đến người Samari tại lễ hội lều tạm
Thần Chân lý, Đấng An ủi khác, sẽ được Chúa Cha
ban nhờ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu; sẽ được
Chúa Cha sai đến nhân danh Chúa Giêsu; Chúa
Giêsu sẽ sai Người đến từ Chúa Cha vì Người đã đến
Lời hứa của Chúa Kitô
Chúa Thánh Thần sẽ đến, chúng ta sẽ nhận biết Ngài, Ngài sẽ ở với chúng ta
mãi mãi, Ngài sẽ ở lại với chúng ta; Ngài sẽ dạy chúng ta mọi điều và nhắc
nhở chúng ta về mọi điều mà Đấng Christ đã phán với chúng ta và sẽ làm
chứng cho Ngài, Ngài sẽ dẫn chúng ta đến lẽ thật trọn vẹn và tôn vinh Đấng
Christ. Đối với thế giới, anh ta sẽ buộc tội nó trong các vấn đề tội lỗi, công lý
Cuối cùng, giờ của Chúa Giêsu cũng đến: Chúa Giêsu trao linh hồn
của Người vào tay Chúa Cha vào lúc Người chiến thắng cái chết
nhờ cái chết của Người, để “được sống lại từ cõi chết nhờ vinh
quang của Chúa Cha” (Rm 6, 4) , rồi Người ban Thánh Thần cho
các môn đệ và thổi hơi thở vào họ. - Từ giờ này, sứ mệnh của Chúa
Kitô và Chúa Thánh Thần trở thành sứ mệnh của Giáo hội:
“Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”
(Ga 20,21). CIC 730
V.- Chúa Thánh Thần và Giáo Hội trong thời gian gần đây - Vào
ngày lễ Hiện Xuống (cuối bảy tuần lễ Phục Sinh), lễ Phục Sinh của
Chúa Kitô được kết thúc bằng việc tuôn đổ Chúa Thánh Thần,
Đấng biểu hiện, ban phát và thông truyền như một Thiên Chúa.
Con người: Từ sự sung mãn của mình, Chúa Kitô tuôn đổ Thánh
Vào ngày này Chúa Ba Ngôi được mạc khải trọn vẹn.Kể từ
ngày đó, Vương quốc được Chúa Kitô công bố sẽ mở ra cho tất
cả những ai tin vào Người: với sự khiêm nhường của xác thịt
và đức tin,
Chúa Thánh Thần, Món Quà của Thiên
Chúa
“Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8.16) và Tình Yêu, là quà tặng đầu tiên,
chứa đựng tất cả những quà tặng khác. Tình yêu này “Thiên Chúa đã đổ vào
lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần, Đấng đã được ban cho chúng ta” (Rm
Vì chúng ta đã chết, hoặc ít nhất, bị tội lỗi làm tổn thương, nên hiệu
quả đầu tiên của hồng ân Tình Yêu là sự tha tội của chúng ta. Hiệp
thông với Chúa Thánh Thần (2 Cor 13:13) là điều mà trong Giáo hội
trả lại cho những người đã được rửa tội hình ảnh thần linh đã bị mất
Sau đó, Ngài ban cho chúng ta “hoa quả đầu mùa” của gia tài chúng ta:
chính Sự Sống của Chúa Ba Ngôi, đó là yêu “như Ngài đã yêu chúng ta”.
Tình yêu này là khởi đầu của một cuộc sống mới trong Chúa Kitô, được
thực hiện được nhờ chúng ta “đã nhận được sức mạnh của Chúa Thánh
Sứ mệnh của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần được thực hiện trong
Giáo Hội, Thân Mình Chúa Kitôvà Đền Thờ Chúa Thánh Thần. Sứ
mệnh chung này hiện nay liên kết các tín hữucủa Chúa Kitô trong sự
hiệp thông với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần: Chúa Thánh Thần
chuẩn bị con người, cảnh báo họ bằng ân sủng của Người, để thu hút
Chúa Thánh
Thần và Giáo
Hội
Người cho họ thấy Chúa
phục sinh, nhắc nhở họ
về lời của Người và mở
trí cho họ hiểu Cái Chết
và Sự Phục Sinh của
Người.Ngài làm cho
Mầu nhiệm Chúa Kitô
hiện diện với họ, đặc biệt
là trong Bí tích Thánh
Thể để hòa giải họ, dẫn
họ đến sự hiệp thông với
Thiên Chúa, để họ sinh
ra “nhiều hoa trái”
(Ga 15,5.8.16)
Như vậy, sứ mệnh của Giáo hội không được thêm vào sứ mệnh của Chúa
Kitô và Chúa Thánh Thần, nhưng là bí tích của Giáo hội: với toàn thể hữu
thể và trong mọi phần tử của mình, Giáo hội được sai đi để loan báo và làm
chứng, cập nhật và mở rộng Mầu nhiệm Chúa Giêsu. Sự hiệp thông của
Vì Chúa Thánh Thần là
Đấng Xức dầu cho Chúa
Kitô, nên chính Chúa
Kitô, Đầu Thân Thể, phân
phát Chúa Thánh Thần
giữa các chi thể để nuôi
dưỡng họ, chữa lành họ,
tổ chức họ thực hiện các
chức năng hỗ tương, làm
sinh động họ, sai họ đi
làm chứng, kết hợp với họ.
với lễ vật dâng lên Chúa
Cha và lời chuyển cầu của
Người cho
toàn thế giới.
Qua các bí tích của Giáo
Hội, Chúa Kitô thông
truyền Thánh Thần và
Thánh Thần của Người
cho các chi thể trong
Thân Mình Người.CIC
Xin Chúa Thánh
Thần đến và gửi
tia sáng của bạn
từ thiên đường
Những “điều kỳ diệu này của Thiên Chúa”, được ban cho những người tin vào các Bí tích
của Giáo hội, sinh hoa trái cho họ trong cuộc sống mới, trong Chúa Kitô, theo Thánh Thần
CIC 740
"Chúa Thánh Thần đến trợ giúp sự yếu đuối của chúng ta. - Vì chúng ta không
biết phải cầu xin thế nào cho phải, nhưng chính Chúa Thánh Thần chuyển cầu
cho chúng ta bằng những tiếng rên rỉ không thể diễn tả được" (Rm 8:26). -
Chúa Thánh Thần, Đấng thực hiện các công trình của Thiên Chúa, là Thầy cầu
LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH
CHRIST
Resurrection – according to the gospels
Christ the King
Christ lives
Body of Christ - Corpus Christi 1,2,3,4
Christ and his Kingdom
Sacred Heart 1 + 2 – bible and doctrine –
Haurietis aquas – the cult of the Sacred Heart
Vocation to beatitude
Vocation to evangelize with Christ
CHURCH
Divine Revelation
Priestly Ministry
Human Community
Church, Mother and Teacher
Signs of hope
youth synod
CULTURE and HISTORY
Columbus and the discovery of America
Confraternities and processions– Hispanic
Diwali – Festival of lights – Hindi feast
Football in Spain
President Trump
Russian Revolution and Communism 1, 2, 3
Sevilla's fair
Virgen del Pilar and Hispanicity
FAMILY, CHILDREN
Grandparents
Love and Marriage 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Dignity of women – John Paul II
God of Love (sex)
World Meeting of Families Rome 2022 – festival of families
Familiaris Consortium 1,2,3,4
GOD
Angels
Come Holy Spirit
God is Love 1,2– Benedict XVI
Man, image of God
Trinity
LITURGICAL YEAR
Advent and Christmas, 1 + 2
All departed souls
All Saints – Halloween for Christians
Carnival and Lent
Christmas – the birth of our Lord
Holy Week for adults
Holy Week for children 8+ years
Holy Week - drawings for children
Holy Week – Views of the last hours of JC – the passion
Sunday – Lord's Day – JP2
Thanksgiving
POPE FRANCIS – TRAVEL
Pope Francis in Africa
Pope Francis in America
Pope Francis in Bahrain 1+ 2
Pope Francis in Brazil WYD 2013
Pope Francis in Bulgaria and Macedonia
Pope Francis in Canada 1,2,3
Pope Francis in Central African Republic
Pope Francis in Chile 1 + 2
Pope Francis in Cyprus
Pope Francis in Colombia 1 + 2
Pope Francis in Congo 1+ 2
Pope Francis in Cuba 2015
Pope Francis in Egype
Pope Francis in Slovakia 1 + 2
Pope Francis in Europe – parliament
Pope Francis in Fatima
Pope Francis in Greece
Pope Francis in Holy Land,
- Israel, Palestine Jordan
Pope Francis in Hungary 2021 + 2023
Pope Francis in Iraq 1,2,3
Pope Francis in Ireland
– world meeting of families
Pope Francis in Kenya
Pope Francis in Japan
Pope Francis in Kazakhstan 1+ 2
Pope Francis in Malta
Pope Francis in Mexico
Pope Francis in Mexico 2016
Pope Francis in Mongolia
Pope Francis in Morocco
Pope Francis in Panama – WYD 2019
Pope Francis in Peru
Pope Francis in Poland - Auschwitz
Pope Francis in Poland WYD 2016
Pope Francis in Portugal 2021 + WYD
2023
Pope Francis in Romania
Pope Francis in Sudan
Pope francis in Sweden
Pope Francis in Thailand
Pope Francis in Uganda
Pope Francis in United Arab Emirates
MARIA
Fatima – History of the Apparitions of the Virgin
Mary and the Bible
Mary Doctrine and Dogmas
Medjugore pilgrimage
Virgin of Guadalupe, Mexico – apparitions
Virgen de Pilar – Hispanic festival
Our Lady of Sheshan, China
SCIENCE
Mars Rover Perseverence – Spanish
Juno explores Jupiter
Parker Solar Test
MORAL AND ETHICAL
Christian holidays - JP2
Conscience, human community,
human freedom and salvation
justification and grace, Life in Christ, merit and
holiness
moral law, Morality of human acts, Passions, Sin,
Sincerity
social justice, Social Life – participation, Virtue, vice
United Nations and the Universal Declaration of Human
Rights
Human Dignity – declaration of dicastery for doctrine of faith
Vocation – www.vocation.org
Vocation to evangelize
Vocation to beatitude
Pope John XXIII – Peace on Earth
Pope Paul VI
Pope Juan Pablo II –
Redeemer of man,
Karol Wojtyla + Pontificado 1+2
Pope Benedict XVII - in Germany WYD 2005
POPE FRANCIS – DOCUMENTS
love and marriage - Amoris Laetitia – 1.2 –
3.4 – 5.6
Christ lives - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5
Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5
FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8
LAUDATE Sii
1 – care of the common home
2 – gospel of creation
3 – The root of the ecological crisis
4 – integral ecology
5 – lines of action
6 – Ecological Education and Spirituality
LAUDATE DEUM
LUMEN FIDEI – chapter 1,2, - 3,4
Misericordiae Vultus in Spanish – Face of Mercy
Dear Amazonia 1,2,3,4
SAINTS and MARTYRS
Martyrs of Albania
Martyrs of Algeria
Martyrs of Korea
Martyrs of Libya
Martyrs of Japan
Martyrs of Uganda
Martyrs of Vietnam
Martires North American
Saint Albert the Great
Saint Alcuin of York
Saint Alphonsus Maria Liguori
Saint Ambrose of Milan
Saint Andrew, Apostle
Saint Anthony of Padua
Saint Anthony of the desert (Egypt)
Saint Bruno, founder of the Carthusians
Saint Charles Borromeo
Saint Clement of Rome, Pope and Martyr
Saint Ciyil y Methodius
Saint Columbanus 1,2
Saint Daniel Comboni
Saint Damien of Molokai
Saint Donnán, irish mok and missionary to Scotland
Saint Dominic de Guzman, Dominican founder
Saint George and the legend of the dragon
Saint Dominic Savio
Saint Stephen, proto-martyr
Saint Philip Neri
Saint Fidelis of Simaringen, martyr
Saint Francis of Assisi 1,2,3,4
Saint Francis de Sales
Saint Francis Xavier
Saint Ignatius of Loyola
Saint Joaquin and Saint Ana
Saint Joseph, worker, husband, father
Saint John Bosco, founder of the Salesians
Saint John Chrysostom
Saint John of Damascus
Saint John of God
Saint John of the Cross
Saint John Ma Vianney, Curé de'Ars
Saint John Henry Newman, Cardinal
Saint John N. Neumann, of Philadelphia
Saint John Paul II, Karol Wojtyla
Saint John Ogilvie, Scottish Jesuir Martyr
Saint John, Apostle and Evangelist
Saint Leo the Great
Saint Luke the Evangelist
Saint Mark the Evangelist
Saint Martin de Porres
Saint Martin of Tours
Saint Matthew, Apostle and Evangelist
Saint Maximilian Kolbe
Saint Nazarius and Celsus
Saint Nicholas (Santa Claus)
Saint Paul, 1 + 2
Saint Padre Pio of Pietralcina
Saint Patrick and Ireland
Saint Perpetua and Felicity
Saint Peter Claver
Saint Robert Bellarmine
Saint James the Apostle
Saint Simon and Judah Thaddeus, apostles
Saints Timothy and Titus, bishops, martyrs
Saint Zacharias and Elizabeth,
- parents of John the Baptist
Saint Thomas Becket
Saint Thomas Aquinas
Saint Valentine
Saint Vincent of Paul
Saint Zacharias and Saint Elizabeth
Saint Agatha, virgin and martyr
Saint Agnes of Rome, virgin and martyr
Saint Bernadette of Lourdes
Saint Brigid of Ireland
Saint Catherine of Alexandria,
- virgin and martyr
Saint Catherine of Siena
Saint Cecilia
Saint Dymphna
Saint Faustina and divine mercy
Saint Elizabeth of Hungary
Saint Lucia, virgin and martyr
Saint Margaret of Scotland
Saint Maria Goretti
Saint Mary Magdalene
Saint Martha, Mary and Lazarus
Saint Monica, mother of Saint Augustine
Saint Rita of Cascia
Saint Teresa of Avila
Saint Teresa of Calcutta
Saint Therese of Lisieux 1 + 2
Saints Martha, Mary, and Lazarus
For comments – email –
mflynn@lcegionaries.org –
fb – Martin M Flynn
Donations to
IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5
CHF Account number 16-127928-5
BIC POFICHBEXXX
LISTA de PRESENTACIONES en ESPAÑOL
CRISTO
Resurrección – según los evangelios
Cristo Rey
Cristo vive
Cuerpo de Crito - Corpus Christi 1,2,3,4
Cristo y su Reino
Sagrado Corazón 1 + 2 – biblia y doctrina–
Haurietis aquas – el culto del Sagrado Corazón
Vocación a la bienaventuranza
Vocación a evangelizar con Cristo
IGLESIA
Revelacíon Divina
Ministerio sacerdotal
Comunidad humana
Iglesia, madre y maestra
Signos de esperanza
Sinodo jovenes
CULTURA Y HISTORIA
Colón y el descubriento de America
Confraternitdades y processiones– Hispanic
Diwali – Festival de luz – Fiesta Hindi
Futbol en España
Presidente Trump
Revolución y el Comunismo 1, 2, 3
Feria de Sevilla
Virgen del Pilar y Hispanicidad
FAMILIA, HIJOS, NIÑOS
Abuelos
Amor y Matrimonio 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Dignidad de la mujer – John Paul II
Dios de Amor (sexo)
Encuentro Mundial de Familias - Roma 2022 – festival de ls familias
Familiaris Consortium 1,2,3,4
DIOS
Angeles
Ven Espiritu Santo
Dios es Amor 1,2– Benedicto XVI
El hombre, imagen de Dios
Trinidad
AÑO LITURGICO
Adviento y Navidad 1 + 2
Todos las Almas
Todos los Santos– Halloween para Cristianos
Carnival y Cuaresma
Navidad– el nacimiento del Señor
Semana Santa para adullos
Semana Santa para niños 8+ años
Semana Santa – dibujos para niños
Semana Santa– Vistas de las ultimas oras de JC – La Pasión
Domingo– Dia del Señor – JP2
Accion de Gracias - Thanksgiving
MARIA
Fátima – Historia de las Aparitciones de la Virgen
Maria y la Biblia
Maria Doctrina y Dogmas
Medjugore peregrinación
Virgen de Guadalupe, Mexico – aparitciónes
Virgen del Pilar –festival hispanica
Nuestra Señora de Sheshan, China
SCIENCE
Mars Rover Perseverence – Spanish
Juno explora Jupiter
Parker Sonda Solar
MORAL Y ETICA
Vacaciones Cristianos - JP2
Conciencia, Comunidad Humana, Libertad Humana y
Salvacion
Justificación y gracia, Vida en Cristo, Merito y
Santidad, Ley moral
Moraliidad de actos humanos, Pasiones, Pecado ,
Sinceridad
Justicia social ,Vida Social– participacion,Virtud
Las Naciones Unidas y la declaración universal de los
derechos humanos.
Dignidad Humana – declaracion del dicasterio por la
doctrina de la fe
Vocación– www.vocation.org
Vocación a evangelizar
Vocación a la bienaventuranza
Papa John XXIII – Paz en la tTerra
Papa Paul VI
Papa Juan Pablo II –
Redentor del hombre,
Karol Wojtyla + Pontificado 1+2
Papa Benedicto XVII – en Alemania JMJ 2005
PAPA FRANCISCO – DOCUMENTOS
Amor y matrimonio- Amoris Laetitia – 1.2
– 3.4 – 5.6
Cristo vive - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5
Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5
FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 (somos todos
hermanos)
LAUDATE Sii
1 – cuidado de la casa común
2 – evangelio de la creación
3 – la raiz de la crisis ecologica
4 – ecologia integral
5 – lineas de acción
6 –Educación y Espiritualidad Ecological
LAUDATUM DEUM
LUMEN FIDEI – capitulo 1,2, - 3,4
Misericordiae Vultus in Spanish – Rostro del Perdón
Querida Amazonia 1,2,3,4
PAPA FRANCISCO – VIAJES
Papa Francisco en Africa
Papa Francisco en America
Papa Francisco en Bahrain 1+ 2
Papa Francisco en Brazil WYD 2013
Papa Francisco en Bulgaria and Macedonia
Papa Francisco en Canada 1,2,3
Papa Francisco en Central African Republic
Papa Francisco en Chile 1 + 2
Papa Francisco en Chipre
Papa Francisco en Colombia 1 + 2
Papa Francisco en Congo 1+ 2
Papa Francisco en Cuba 2015
Papa Francisco en Egypto
Papa Francisco en Eslovaqiia 1 + 2
Papa Francisco en Europa – parliamento
Papa Francisco en Fatima, Portugal
Papa Francisco en Grecia
Papa Francisco en Tierra Santa, Israel, Palestine
Jordan
Papa Francisco en Hungria 2021 + 2023
Papa Francisco en Iraq 1,2,3
Papa Francisco en Ireanda – encuentro mundial de
familias
Papa Francisco en Kenia
Papa Francisco en Japón
Papa Francisco en Kazaquistan 1+ 2
Papa Francisco en Malta
Papa Francisco en Marruecos
Papa Francisco en México
Papa Francisco en México 2016
Papa Francisco en Mongolia
Papa Francisco en Panama – JMJ 2019
Papa Francisco en Peru
Papa Francisco en Polonia- Auschwitz
Papa Francisco en Polonia – JMU - 2016
Papa Francisco en Portugal 2021 + JMJ 2023
Papa Francisco en Romania
Papa Francisco en Sudan
Papa Francisco en Suecia
Pope Francis en Tailandiia
Papa Francisco en Uganda
Papa Francisco en United Arab Emirates
SANTOS Y MÁRTIRES
Mártires de Albania
Mártires de Algeria
Mártires de Corea
Mártires de Libia
Mártires de Japón
Mártires de Uganda
Mártires de Vietnam
Mártires de Nortd America
San Alberto Magno
San Alcuino de York
San Alfonso Maria Liguori
San Ambrosio de Milan
San Andrés, Apostol
San Antonio de Padua
San Antonio del desierto (Egypto)
San Bruno,
- fundador de los cartujos
San Carlos Borromeo
San Ciril and Metodio
San Clemente de Roma, papa y martir
San Columbanus 1,2
San Damian de Molokai
San Daniel Comboni
San Domingo de Guzman,
-fundador de los Dominicos
San Dominic Savio
San Donnán, misionario a Escocia
San Esteban, proto-martir
San Felipe Neri
San Fidelis of Simaringen, martir
San Francis co de Asís 1,2,3,4
San Francisco de Sales
San Francisco Xavier
San Ignacio de Loyola
San Joaquin y Santa Ana
San Jorge, y la leyenda del dragón
San José, obrero, marido, padre
San Juan Bosco, fundador de los Salesianos
San Juan Crisostom
San Juan Damascene
San Juan de Dios
San Juan de la cruz
San Juan Ma Vianney, Curé de'Ars
San Juan E. Newman, cardinal
San Juan N. Neumann, obispo de Filadelfia
San Juan Ogilvie, Jesuita, Escosés, Martir
San Juan Paul II, Karol Wojtyla
San Juan, Apostol y Evangelista
San Leon el Grande
San Lukas, Evangelista
San Marcos, Evangelista
San Martin de Porres
San Martin de Tours
San Mateo, Apostol y Evangelista
San Maximiliana Kolbe
San Nazareo y Celso, martires
San Nicolas (Santa Claus)
San Pablo, 1 + 2
San Padre Pio de Pietralcina
San Patricio de Irlanda
San Pedro Claver
Santa Perpetua y Felicidad
San Roberto Bellarmino
Santiago, Apostol
San Simon y Judas Tadeo, apostoles
Santos Timoteo y Tito, obispos, mártires
San Zacharias e Isavel,
- padres de Juan el Bautista
San Tomás Beckett
San Tomás de Aquinas
San Valentino
San Vincent e de Paul
San Zacharias y Santa Isabel
Sant’ Agueda, virgen and martir
Santa Bernadita de Lourdes
Santa Brigid a de Irlanda
Santa Caterina de Alexandria, virgen y martir
Santa Caterina de Siena
Santa Cecilia, virgen e martir
Santa Dinfna
Santa Faustina and divine mercy
Sant’ Agnes of Rome, virgen y martir
Sant’ Isabel de Hungria
Sant’ Inés, virgen y martir
Santa Lucia, virgen y martir
Santa Margarita de Escocia
Santa Maria Goretti
Santa Maria Magdalena
Santa Marta, Maria y Lazaro
Santa Monica, madre de San Augustine
Santa Rita de Cascia
Santa Teresa deAvila
Santa Teresa de Calcutta
Santa Terese de Lisieux 1 + 2
Para commentarioa – email –
mflynn@lcegionaries.org fb – Martin M Flynn
Donativos a
IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF
Account number 16-127928-5 BIC
POFICHBEXXX

More Related Content

Similar to The Holy Spirit according to the Catholic Cathechism (Vietnamese).pptx

C4 truyen giang phuc am trong quyen nang
C4 truyen giang phuc am trong quyen nangC4 truyen giang phuc am trong quyen nang
C4 truyen giang phuc am trong quyen nang
co_doc_nhan
 
BÁP TEM THÁNH LINH.docx
BÁP TEM THÁNH LINH.docxBÁP TEM THÁNH LINH.docx
BÁP TEM THÁNH LINH.docx
TOAN Kieu Bao
 
Thông điệp Lumen Fidei
Thông điệp Lumen FideiThông điệp Lumen Fidei
Thông điệp Lumen Fideigxduchoa
 
Cuu uoc luot lkhao 1
Cuu uoc luot lkhao 1Cuu uoc luot lkhao 1
Cuu uoc luot lkhao 1
co_doc_nhan
 
Thanh kinh nhap mon
Thanh kinh nhap monThanh kinh nhap mon
Thanh kinh nhap mon
co_doc_nhan
 
Tông huấn Evangelii Gaudium - Niềm vui của Tin Mừng (phần 3)
Tông huấn Evangelii Gaudium - Niềm vui của Tin Mừng (phần 3)Tông huấn Evangelii Gaudium - Niềm vui của Tin Mừng (phần 3)
Tông huấn Evangelii Gaudium - Niềm vui của Tin Mừng (phần 3)gxduchoa
 
Thu e pho-so(gian luot)
Thu e pho-so(gian luot)Thu e pho-so(gian luot)
Thu e pho-so(gian luot)
co_doc_nhan
 
A1 nhung tang cua duc tin
A1 nhung tang cua duc tinA1 nhung tang cua duc tin
A1 nhung tang cua duc tin
co_doc_nhan
 
Kquat giao huan cua hoi ve ba ngoi tc dgm phaolo bui van doc
Kquat giao huan cua hoi ve ba ngoi tc dgm phaolo bui van docKquat giao huan cua hoi ve ba ngoi tc dgm phaolo bui van doc
Kquat giao huan cua hoi ve ba ngoi tc dgm phaolo bui van docTung Thanh
 
So 178
So 178So 178
So 178
HuynhHungDN
 
Ngu kinh va lich su
Ngu kinh va lich suNgu kinh va lich su
Ngu kinh va lich su
co_doc_nhan
 
Nguyen tac tho phuong
Nguyen tac tho phuongNguyen tac tho phuong
Nguyen tac tho phuong
co_doc_nhan
 
Bai 1 mong muon truong thanh theo y chua updated june, 2014
Bai 1 mong muon truong thanh theo y chua updated june, 2014Bai 1 mong muon truong thanh theo y chua updated june, 2014
Bai 1 mong muon truong thanh theo y chua updated june, 2014AOGVN_Online
 
Cac sach dai tien ttri
Cac sach dai tien ttriCac sach dai tien ttri
Cac sach dai tien ttri
co_doc_nhan
 
Su diep tan uoc
Su diep tan uocSu diep tan uoc
Su diep tan uoc
co_doc_nhan
 
Gkpv cn 1 (tv 1)
Gkpv  cn 1 (tv 1)Gkpv  cn 1 (tv 1)
Gkpv cn 1 (tv 1)
gremy2013
 
Tan uoc ( luot khao)
Tan uoc ( luot khao)Tan uoc ( luot khao)
Tan uoc ( luot khao)
co_doc_nhan
 
Christ thuyet phuc
Christ thuyet phucChrist thuyet phuc
Christ thuyet phuc
co_doc_nhan
 
Christ thuyet phuc
Christ thuyet phucChrist thuyet phuc
Christ thuyet phuc
Long Do Hoang
 
Khám Phá Về Đức Thánh Linh Phần 2.pdf
Khám Phá Về Đức Thánh Linh Phần 2.pdfKhám Phá Về Đức Thánh Linh Phần 2.pdf
Khám Phá Về Đức Thánh Linh Phần 2.pdf
TOAN Kieu Bao
 

Similar to The Holy Spirit according to the Catholic Cathechism (Vietnamese).pptx (20)

C4 truyen giang phuc am trong quyen nang
C4 truyen giang phuc am trong quyen nangC4 truyen giang phuc am trong quyen nang
C4 truyen giang phuc am trong quyen nang
 
BÁP TEM THÁNH LINH.docx
BÁP TEM THÁNH LINH.docxBÁP TEM THÁNH LINH.docx
BÁP TEM THÁNH LINH.docx
 
Thông điệp Lumen Fidei
Thông điệp Lumen FideiThông điệp Lumen Fidei
Thông điệp Lumen Fidei
 
Cuu uoc luot lkhao 1
Cuu uoc luot lkhao 1Cuu uoc luot lkhao 1
Cuu uoc luot lkhao 1
 
Thanh kinh nhap mon
Thanh kinh nhap monThanh kinh nhap mon
Thanh kinh nhap mon
 
Tông huấn Evangelii Gaudium - Niềm vui của Tin Mừng (phần 3)
Tông huấn Evangelii Gaudium - Niềm vui của Tin Mừng (phần 3)Tông huấn Evangelii Gaudium - Niềm vui của Tin Mừng (phần 3)
Tông huấn Evangelii Gaudium - Niềm vui của Tin Mừng (phần 3)
 
Thu e pho-so(gian luot)
Thu e pho-so(gian luot)Thu e pho-so(gian luot)
Thu e pho-so(gian luot)
 
A1 nhung tang cua duc tin
A1 nhung tang cua duc tinA1 nhung tang cua duc tin
A1 nhung tang cua duc tin
 
Kquat giao huan cua hoi ve ba ngoi tc dgm phaolo bui van doc
Kquat giao huan cua hoi ve ba ngoi tc dgm phaolo bui van docKquat giao huan cua hoi ve ba ngoi tc dgm phaolo bui van doc
Kquat giao huan cua hoi ve ba ngoi tc dgm phaolo bui van doc
 
So 178
So 178So 178
So 178
 
Ngu kinh va lich su
Ngu kinh va lich suNgu kinh va lich su
Ngu kinh va lich su
 
Nguyen tac tho phuong
Nguyen tac tho phuongNguyen tac tho phuong
Nguyen tac tho phuong
 
Bai 1 mong muon truong thanh theo y chua updated june, 2014
Bai 1 mong muon truong thanh theo y chua updated june, 2014Bai 1 mong muon truong thanh theo y chua updated june, 2014
Bai 1 mong muon truong thanh theo y chua updated june, 2014
 
Cac sach dai tien ttri
Cac sach dai tien ttriCac sach dai tien ttri
Cac sach dai tien ttri
 
Su diep tan uoc
Su diep tan uocSu diep tan uoc
Su diep tan uoc
 
Gkpv cn 1 (tv 1)
Gkpv  cn 1 (tv 1)Gkpv  cn 1 (tv 1)
Gkpv cn 1 (tv 1)
 
Tan uoc ( luot khao)
Tan uoc ( luot khao)Tan uoc ( luot khao)
Tan uoc ( luot khao)
 
Christ thuyet phuc
Christ thuyet phucChrist thuyet phuc
Christ thuyet phuc
 
Christ thuyet phuc
Christ thuyet phucChrist thuyet phuc
Christ thuyet phuc
 
Khám Phá Về Đức Thánh Linh Phần 2.pdf
Khám Phá Về Đức Thánh Linh Phần 2.pdfKhám Phá Về Đức Thánh Linh Phần 2.pdf
Khám Phá Về Đức Thánh Linh Phần 2.pdf
 

More from Martin M Flynn

Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptxVacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Martin M Flynn
 
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptxVacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptxSaint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Martin M Flynn
 
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptxSan Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptxSaint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
Martin M Flynn
 
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptxSan Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptxSaint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
Martin M Flynn
 
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptxMÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
Martin M Flynn
 
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptxMÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
Martin M Flynn
 
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptxMARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
Martin M Flynn
 
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptxTHE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
Martin M Flynn
 
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptxCorpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Martin M Flynn
 
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptxPapa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
Martin M Flynn
 
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptxPAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
Martin M Flynn
 
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptxPapa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
Martin M Flynn
 
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptxPOPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
Martin M Flynn
 
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptxPapa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptxSaint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptxSaint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptxSaint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
Martin M Flynn
 

More from Martin M Flynn (20)

Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptxVacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
 
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptxVacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
 
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptxSaint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
 
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptxSan Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
 
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptxSaint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
 
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptxSan Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
 
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptxSaint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
 
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptxMÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
 
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptxMÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
 
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptxMARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
 
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptxTHE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
 
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptxCorpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
 
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptxPapa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
 
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptxPAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
 
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptxPapa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
 
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptxPOPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
 
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptxPapa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
 
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptxSaint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
 
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptxSaint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
 
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptxSaint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
 

Recently uploaded

bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
HiYnThTh
 
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ htiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
huynhanhthu082007
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
duyanh05052004
 
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
thanhluan21
 
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docxTai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
NhNguynTQunh
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
NamNguynHi23
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
my21xn0084
 
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí MinhhhhhhhhhhhhhTóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
nnguyenthao204
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
HngL891608
 
Khí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VN
Khí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VNKhí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VN
Khí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VN
ThaiTrinh16
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
SmartBiz
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
AnhPhm265031
 
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docxLUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
Luận Văn Uy Tín
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdfCác bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
linhlevietdav
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
QucHHunhnh
 

Recently uploaded (20)

bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
 
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ htiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
 
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
 
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docxTai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
 
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
 
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí MinhhhhhhhhhhhhhTóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
 
Khí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VN
Khí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VNKhí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VN
Khí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VN
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
 
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docxLUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
 
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdfCác bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
 

The Holy Spirit according to the Catholic Cathechism (Vietnamese).pptx

 • 1. sự hiện đến của Chúa Thánh Thần theo giáo lý của Giáo Hội Công Giáo
 • 2. "Không ai có thể nói: “Chúa Giêsu là Chúa!”nhưng do ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần” (1 Cô-rinh-tô 12:3).
 • 3. Thiên Chúa đã gửi vào lòng chúng ta Thánh Thần của Con Ngài, Đấng kêu cầu Abba, Cha ơi!(Ga 4.6) CIC 683
 • 4. Phép rửa ban cho chúng ta ân sủng tái sinh trong Thiên Chúa Cha qua Con của Người trong Chúa Thánh Thần. Bởi vì những ai mang Thánh Linh của Đức Chúa Trời đều được dẫn đến Ngôi Lời, tức là đến với Con; nhưng Chúa Con dâng họ cho Chúa Cha và Chúa Cha ban cho họ sự bất hoại
 • 5. Không có Thánh Thần thì không thể thấy Con Thiên Chúa,và, không có Con, không ai có thể đến gần Cha, - bởi vì sự hiểu biết về Chúa Cha là Con, và sự hiểu biết về Con Thiên Chúa đạt được nhờ vào Con Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần. [Thánh Irenaeus thành Lyon]
 • 6. Do đó, tin vào Chúa Thánh Thần là tuyên xưng rằng Chúa Thánh Thần là một trong các Ngôi vị của Thiên Chúa Ba Ngôi, đồng bản thể với Chúa Cha và Chúa Con, “Đấng cùng với Chúa Cha và Chúa Con nhận được cùng một sự tôn thờ và vinh quang” ( Biểu tượng của Nicaea- Constantinople).
 • 7. “Không ai biết được những điều bên trong của Thiên Chúa ngoại trừ Thánh Thần của Thiên Chúa” – (1 Cor 2:11). “thế giới không thể đón nhận Người, vì không thấy và không biết Người”, CIC687
 • 8. Giáo hội, sự hiệp thông sống động trong đức tin của các tông đồ, được Giáo hội truyền đạt, là
 • 9. trong Kinh thánh mà Ngài đã soi dẫn
 • 10. trong Truyền thống, trong đó các Giáo phụ luôn là những chứng nhân hiện hành;
 • 11. trong Huấn quyền của Giáo hội, nơi Ngài hỗ trợ
 • 12. trong phụng vụ bí tích, qua lời nói và biểu tượng, nơi Chúa Thánh Thần đặt chúng ta hiệp thông với Chúa Kitô
 • 13. trong lời cầu nguyện mà Ngài cầu thay cho chúng ta
 • 14. trong các đoàn sủng và sứ vụ mà Giáo Hội được xây dựng qua đó
 • 15. trong các dấu chỉ của đời sống tông đồ và truyền giáo
 • 16. trong lời chứng của các thánh, nơi Ngài biểu lộ sự thánh thiện của Ngài và tiếp tục công cuộc cứu rỗi.
 • 17. I.- Sứ mệnh chung của Chúa Con và Chúa Thánh Thần
 • 18. Khi Chúa Cha gửi Lời của Người, Người cũng gửi Hơi thở của Người: một sứ mệnh chung trong đó Chúa Con và Chúa Thánh Thần là hai bên riêng biệt nhưng không thể tách rời. CIC 689
 • 19. sứ mệnh của Tinh thần nhận làm con nuôi sẽ là đoàn kết họđến với Chúa Kitô và làm cho họ
 • 20. Thuật ngữ "Thần khí" dịch từ tiếng Do Thái "Ruah", nghĩa đầu tiên của nó có nghĩa là hơi thở, không khí, gió.Chúa Giêsu sử dụng chính xác hình ảnh nhạy cảm của gió để gợi ý cho Nicôđêmô về tính mới mẻ siêu việt của điều chính là Hơi thở của Thiên Chúa, Thần Khí thần linh. CIC691 II.- Danh xưng, biệt danh và biểu tượng của Chúa Thánh Thần Tên riêng của Chúa Thánh Thần
 • 21. Ở San Pablo có những biệt hiệu sau: Thánh Thần hứa hẹn, Thánh Thần của sự nhận làm con nuôi, Thánh Thần của Chúa Kitô (Rm 8:11), Thánh Thần của Chúa (2 Cô-rinh-tô 3:17), Thánh Thần của Chúa (Rm 8,9,14; 15,19; 1 Cr 6,11; 7,40), và nơi Thánh Phêrô, “Thánh Thần vinh quang” (1 Phi-e-rơ 4:14). CIC 693
 • 22. Những biểu tượng của Chúa Thánh Thần
 • 23. Giống như việc bào thai lần đầu tiên của chúng ta được thực hiện trong nước, nước rửa tội thực sự có nghĩa là việc chúng ta được sinh vào sự sống thần linh được ban cho chúng ta trong Chúa Thánh Nước. - Biểu tượng của nước có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Bí tích Rửa tội, vì sau khi được Chúa Thánh Thần kêu cầu, nước trở thành dấu hiệu bí tích hữu hiệu của sự tái sinh:
 • 24. Nhưng “được rửa trong một Thánh Thần”, chúng ta cũng đã “uống cùng một Thánh Thần” (1 Cô-rinh-tô 12,13): Do đó, Thánh Thần đích thân cũng là Nước hằng sống chảy ra từ Chúa Kitô chịu đóng đinh như từ nguồn suối của Người và chảy trong chúng ta như sự sống vĩnh cửu. CIC 694
 • 25. Trong Liên Minh Cũ có “người được Chúa xức dầu” nổi bật là Vua David
 • 26. Chúa Giêsu là Đấng được Thiên Chúa xức dầu một cách độc đáo: nhân tính mà Chúa Con đảm nhận hoàn toàn được “xức dầu bởi Chúa Thánh Thần”. Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần làm nên
 • 27. Đức Trinh Nữ Maria thụ thai Chúa Kitô bởi Chúa Thánh Thần, Đấng qua thiên thần loan báo Người là Chúa Kitô khi Người chào đời và thúc giục Simeon đến Đền thờ để gặp Chúa Kitô.
 • 28. Chính Thánh Thần là Đấng tràn đầy Chúa Kitô và quyền năng của Ngài phát xuất từ ​​Chúa Kitô trong việc chữa lành và hành động cứu độ của Ngài.
 • 29. Chính Chúa Thánh Thần đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết.
 • 30. được cấu thành trọn vẹn là “Chúa Kitô” trong nhân tính chiến thắng của cái chết,Chúa Giêsu ban phát dồi dào Chúa Thánh Thần cho đến khi “các thánh” hiệp nhất với Nhân Tính của Con Thiên Chúa,“Con Người hoàn hảo đó... là người nhận ra sự viên mãn của Chúa Kitô” (Eph 4:13): “Chúa Kitô toàn diện” theo
 • 31. Ngọn lửa. Trong khi nước có nghĩa là sự ra đời và sinh hoa trái của Sự Sống được ban cho bởi Chúa Thánh Thần thì lửa tượng trưng chonăng lực biến đổi của các hành động của Chúa Thánh
 • 32. Tiên tri Êlia, người “đến như lửa và lời nói cháy như đuốc” (Si 48,1),Với lời cầu nguyện của mình, ngài đã thu hút lửa từ trời vào lễ hy sinh trên Núi Cát Minh, hình ảnh của ngọn lửa Chúa Thánh Thần biến đổinó chạm vào cái gì
 • 33. Thánh Gioan Tẩy Giả, “người đi trước Chúa bằng thần khí và quyền năng của ông Êlia” (Lc 1:17), loan báo Chúa Kitô là Đấng “sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa” (Lc 3:16), Thánh Thần của Chúa Kitô. người mà Chúa Giêsu sẽ nói: “Ta đến để đem lửa đến trên trái đất và Ta ước gì nó đã được
 • 34. Ở dạng lưỡi "như lửa" nó đã ổn địnhĐức Thánh Linh ngự trên các môn đồ vào sáng Lễ Ngũ Tuần và đổ đầy Ngài trên họ (Công vụ 2:3-4). CIC 696
 • 35. ĐÁM MÂY VÀ ÁNH SÁNG - Hai biểu tượng này không thể tách rời trong sự biểu hiện của Chúa Thánh Thần. Từ những cuộc thần hiện của Cựu Ước, Đám mây, đôi khi tối tăm, đôi khi sáng chói, mặc khải Thiên Chúa hằng sống và cứu độ, do đó phủ lên một tấm màn che phủ sự siêu việt của Vinh quang của Ngài: với ông Môsê trên núi Sinai, trong Lều Hội họp và trong suốt thời gian đó.
 • 36. Trên núi Biến Hình, Ngài là Đấng “đến trong đám mây và che phủ” Chúa Giêsu, Môsê và Êlia, Phêrô, Giacôbê và Gioan, và “có tiếng từ đám mây phán rằng:
 • 37. cùng một đám mây đã “che giấu Chúa Giêsu khỏi tầm mắt” của các môn đệ vào ngày Thăng Thiên, và đám mây đó sẽ tiết lộ Người là Con Người trong Vinh Quang vào Ngày Mùa Vọng của Người. CIC 697
 • 38. Hình ảnh con dấu ["sphragis"] biểu thị đặc tính không thể xóa nhòa của việc xức dầu của Chúa Thánh Thần trong các bí tích Rửa tội, Thêm sức và Truyền chức,
 • 39. Hình ảnh này đã được sử dụng trong một số truyền thống thần học để diễn tả “đặc tính” không thể xóa nhòa được ghi dấu bởi ba bí tích CIC 698
 • 40. TAYBằng cách đặt tay, Chúa Giêsu chữa lành người bệnh và chúc lành cho trẻ em. Nhân danh Người, các tông đồ cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa, qua việc đặt tay của các tông đồ, Chúa Thánh Thần được ban cho chúng ta CIC 699.
 • 41. NGÓN TAY “Bởi ngón tay của Thiên Chúa, tôi [Chúa Giêsu] đuổima quỉ” (Lc 11,20). Nếu Luật Chúa đã được viết trên bảng đá “bởi ngón tay Chúa” (Xh 31,18),
 • 42. “Thư của Chúa Kitô” gửi cho các tông đồ “được viết không phải bằng mực mà bằng Thánh Thần của Thiên Chúa hằng sống; không phải trên bàn đá, nhưng trên bàn bằng thịt của trái tim” (2 Cor 3:3).
 • 43. THE DOVE - Vào cuối trận lụt (có biểu tượng ám chỉ Lễ Rửa tội), con chim bồ câu được Nô-ê thả trở về với một cành ô liu mềm trong mỏ, một dấu hiệu cho thấy trái đất có thể sinh sống được
 • 44. Khi Chúa Kitô ra khỏi nước rửa tội, Chúa Thánh Thần, dưới hình chim bồ câu, ngự xuống và ngự trên Người. CIC 701
 • 45. III.- Thần Khí và Lời Chúa trong thời hứa hẹn Từ lúc bắt đầu cho đến “thời gian viên mãn” (Gal 4:4),Sứ mệnh chung của Lời Chúa và Thánh Thần của Chúa Cha vẫn ẩn giấu nhưng tích cực. Lúc đó Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang chuẩn bị thời điểm của
 • 46. Bằng những “tiên tri”, đức tin của Giáo hội ở đây hiểu được tất cả những người được Chúa Thánh Thần linh hứng trong việc viết Sách Thánh, cả Cựu Ước và Tân Ước.
 • 47. trong sáng tạo Lời Chúa và Hơi thở của Ngài là nguồn gốc của hữu thể và sự sống của mọi thụ tạo: - Thật đúng khi Chúa Thánh Thần ngự trị, thánh hóa và sinh động tạo vật bởi vì Ngài là Thiên Chúa - đồng bản thể với Chúa Cha và Chúa Con... Ngài được ban quyền trên sự sống, vì là Thiên Chúa,
 • 48. Thần Khí hứa hẹn – Bị biến dạng bởi tội lỗi và cái chết, con người tiếp tục “theo hình ảnh Thiên Chúa”, theo hình ảnh Chúa Con, nhưng “bị tước đoạt vinh quang của Thiên Chúa”
 • 49. mất đi sự "giống nhau". Lời hứa với Áp-ra- ham bắt đầuNền kinh tế cứu rỗi, vào cuốimà chính Chúa Con sẽ đảm nhận “hình ảnh”và sẽ phục hồi cho Giáo Hội trở nên “giống” với Chúa Cha, ban lại cho Giáo Hội vinh quang, Thánh Thần “đấng
 • 50. Trong Thần hiển và trong Luật pháp Trong các cuộc Thần hiển này, Lời Chúa được nhìn thấy và nghe thấy, đồng thời được mạc khải và “che phủ” bởi đám mây của Chúa
 • 51. Trong Vương quốc - sau Đa-vít, Y-sơ-ra-ên không chịu nổi sự cám dỗ trở thành một vương quốc giống như các dân tộc
 • 52. Lưu vongĐối tượng của Nước Trời trong lời hứa với Đa-vít sẽ là công việc của Đức Thánh Linh; Nó sẽ thuộc về người nghèo theo Thánh Thần. CIC 709
 • 53. Chờ đợi Đấng Mê-si và Thánh Linh của Ngài “Này, tôi đổi mới nó” (Is 43:19): hai dòng tiên tri sắp được vạch ra, một dòng nói về sự chờ đợi Đấng Thiên Sai, dòng kia nói về việc loan báo một Thần Khí mới, và cả hai đều hội tụ trong Dân Tàn Nhỏ Bé, dân nghèo, đang chờ đợi trong hy vọng “niềm an ủi của Israel” và “sự cứu chuộc của Giêrusalem” (Lc 2:25.38).
 • 54. Một nhánh sẽ mọc ra từ gốc Gie-sê, và một chồi sẽ mọc lên từ rễ nó.Thánh Linh của Chúa sẽ ngự trên Ngài: -Thần khí khôn ngoan và hiểu biết,-tinh thần mưu lược và sức mạnh, -tinh thần hiểu biết và kính sợ Chúa. Là 11,1-2
 • 55. Ở Nazareth Chúa Giêsu Kitô rao giảng rằng tôi nhận đượcứng nghiệm lời tiên tri của Isaia“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài đã xức dầu cho tôi. Ngài đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo, công bố sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm và cho người mù được sáng mắt, để trả tự do cho người bị áp bức và công bố một năm hồng ân của Chúa.” (Lc 4, l8-19):
 • 56. Bài ca của người tôi tớ (Ê-sai 11,1-)Họ công bố ý nghĩa Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, và do đó cho thấy Ngài sẽ sai Chúa Thánh Thần đến để ban sự sống cho đám đông như thế nào:không phải từ bên ngoài, mà tán thành “tình trạng nô lệ” của chúng ta. Nhận lấy cái chết của chúng ta, Người có thể truyền đạt cho chúng ta Thần Khí sự sống của chính
 • 57. Thánh Linh của Chúa sẽ đổi mới tâm hồn con người bằng cách khắc ghi vào đó một Luật mới; - sẽ đoàn tụ và hòa giải các dân tộc bị phân tán và chia rẽ; -sẽ biến đổi tạo vật đầu tiên và Thiên Chúa sẽ ngự trong đó với loài người tronghòa bình CIC 715
 • 58. Nơi những người nghèo này, Chúa Thánh Thần chuẩn bị cho Chúa “một dân có lòng tốt” (Lc 1:17). CIC 716
 • 59. Thánh Thần của Chúa Kitô trong thời viên mãn - Gioan, Tiền thân, Tiên tri và Rửa tội "Có một người Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. (Ga 1,6). Gioan “được tràn đầy Thánh Thần từ trong lòng mẹ” (Lc 1,15.41) CUC 717
 • 60. Thánh Gioan là “Êlia phải đến” (Mt 17,10- 13):Ngọn lửa Thánh Thần ngự trong ông và khiến ông chạy trước [với tư cách là “người đi trước”] Chúa sắp đến.Nơi Thánh Gioan Tiền Thân, Chúa Thánh Thần hoàn thành công việc “chuẩn bị một dân có lòng tốt cho Chúa”
 • 61. Gioan “còn hơn cả một ngôn sứ” (Lc 7:26). Trong đó, Chúa Thánh Thần kết thúc việc “nói qua các tiên tri”. John hoàn thành chu kỳ của các nhà tiên tri do Elijah khởi xướng. Nó loan báo sự an ủi của Israel sắp đến, đó là “tiếng nói” của Đấng An Ủi đến (Ga 1,23). Như Thần Chân Lý sẽ làm, “Người đến như một nhân chứng để làm chứng cho
 • 62. “Hãy vui mừng, đầy ân sủng”Đức Maria, Mẹ Rất Thánh Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ mãi mãi đồng trinh, là kiệt tác của Sứ Vụ của Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong thời viên mãn. Lần đầu tiên trong kế hoạch Cứu Rỗi và bởi vì Thánh Linh của Ngài đã chuẩn bị kế hoạch đó, Chúa Cha tìm thấy Nơi Cư Ngụ, nơi Con Ngài và Thánh Linh của Ngài có thể cư ngụ giữa loài người. CIC 721
 • 63. Chúa Thánh Thần đã chuẩn bị cho Đức Maria bằng ân sủng của Người. Thật là thích hợp khi mẹ của Đấng mà “tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa ngự trị trong thân xác” phải là “đầy ân sủng” (Col 2:9).
 • 64. Mẹ được thụ thai vô tội, bởi ân sủng thuần khiết, là thụ tạo khiêm tốn nhất trong mọi thụ tạo, có khả năng đón nhận hồng ân khôn tả nhất của Đấng Toàn Năng.
 • 65. LUÔN TUYỆT VỜI Nơi Đức Maria, Chúa Thánh Thần thực hiện kế hoạch nhân từ của Chúa Cha. Đức Trinh Nữ thụ thai và sinh hạ Con Thiên Chúa bằng và nhờ Chúa Thánh Thần. Sự trinh khiết của cô trở nên hoa trái
 • 66. MẸ THIÊN CHÚA - Nơi Đức Maria, Chúa Thánh Thần biểu hiện Con của Chúa Cha đã trở thành Con của Đức Trinh Nữ. Mẹ là bụi gai cháy của cuộc thần hiển dứt khoát: được tràn đầy Chúa Thánh Thần, Mẹ trình bày Lời Chúa trong sự khiêm nhường của xác thịt mìnhlàm cho người nghèo và sản vật đầu mùa của các
 • 67. MARY INTERCESSOR - qua Đức Maria, Chúa Thánh Thần bắt đầu đưa con người “đối tượng của tình yêu nhân từ của Thiên Chúa” vào Hiệp thông với Chúa Kitô
 • 68. và những người khiêm nhường luôn là những người đầu tiên đón nhận Ngài: các mục đồng, các nhà thông thái, - Simeon và Anna, vợ chồng Cana và các môn đệ đầu tiên. CIC725
 • 69. MẸ CỦA GIÁO HỘI Khi kết thúc Sứ Vụ của Thánh Thần, Đức Maria trở thành “Người Phụ Nữ”, Eva mới “mẹ của kẻ sống”, Mẹ của “Chúa Kitô toàn diện”.Đây là cách Mẹ hiện diện với Nhóm Mười Hai, những người “kiên trì cầu nguyện trong một tinh thần” (Cv 1:14), vào lúc bình minh của “thời kỳ cuối cùng” mà Chúa Thánh Thần sẽ khai mạc vào sáng Lễ Ngũ Tuần với Chúa Thánh Thần. biểu
 • 70. Chúa Giêsu Kitô - Toàn bộ sứ mệnh của Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong thời viên mãn được tóm gọn trong sự kiện Chúa Con là Đấng được xức dầu của Chúa Cha từ khi nhập thể: Chúa Giêsu là Chúa Kitô, Đấng Thiên Sai... Tất cả công việc của Chúa Giêsu Kitô Chúa Kitô là sứ mạng chung của Chúa Con và của Chúa Thánh Thần. CIC 727
 • 71. Chúa Kitô gợi ý Chúa Thánh Thần –Thịt của anh ta sẽ là thức ăn cho sự sống của thế giới Nicôđêmô đến người Samari tại lễ hội lều tạm
 • 72. Thần Chân lý, Đấng An ủi khác, sẽ được Chúa Cha ban nhờ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu; sẽ được Chúa Cha sai đến nhân danh Chúa Giêsu; Chúa Giêsu sẽ sai Người đến từ Chúa Cha vì Người đã đến Lời hứa của Chúa Kitô
 • 73. Chúa Thánh Thần sẽ đến, chúng ta sẽ nhận biết Ngài, Ngài sẽ ở với chúng ta mãi mãi, Ngài sẽ ở lại với chúng ta; Ngài sẽ dạy chúng ta mọi điều và nhắc nhở chúng ta về mọi điều mà Đấng Christ đã phán với chúng ta và sẽ làm chứng cho Ngài, Ngài sẽ dẫn chúng ta đến lẽ thật trọn vẹn và tôn vinh Đấng Christ. Đối với thế giới, anh ta sẽ buộc tội nó trong các vấn đề tội lỗi, công lý
 • 74. Cuối cùng, giờ của Chúa Giêsu cũng đến: Chúa Giêsu trao linh hồn của Người vào tay Chúa Cha vào lúc Người chiến thắng cái chết nhờ cái chết của Người, để “được sống lại từ cõi chết nhờ vinh quang của Chúa Cha” (Rm 6, 4) , rồi Người ban Thánh Thần cho các môn đệ và thổi hơi thở vào họ. - Từ giờ này, sứ mệnh của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trở thành sứ mệnh của Giáo hội: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). CIC 730
 • 75. V.- Chúa Thánh Thần và Giáo Hội trong thời gian gần đây - Vào ngày lễ Hiện Xuống (cuối bảy tuần lễ Phục Sinh), lễ Phục Sinh của Chúa Kitô được kết thúc bằng việc tuôn đổ Chúa Thánh Thần, Đấng biểu hiện, ban phát và thông truyền như một Thiên Chúa. Con người: Từ sự sung mãn của mình, Chúa Kitô tuôn đổ Thánh
 • 76. Vào ngày này Chúa Ba Ngôi được mạc khải trọn vẹn.Kể từ ngày đó, Vương quốc được Chúa Kitô công bố sẽ mở ra cho tất cả những ai tin vào Người: với sự khiêm nhường của xác thịt và đức tin,
 • 77. Chúa Thánh Thần, Món Quà của Thiên Chúa “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8.16) và Tình Yêu, là quà tặng đầu tiên, chứa đựng tất cả những quà tặng khác. Tình yêu này “Thiên Chúa đã đổ vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần, Đấng đã được ban cho chúng ta” (Rm
 • 78. Vì chúng ta đã chết, hoặc ít nhất, bị tội lỗi làm tổn thương, nên hiệu quả đầu tiên của hồng ân Tình Yêu là sự tha tội của chúng ta. Hiệp thông với Chúa Thánh Thần (2 Cor 13:13) là điều mà trong Giáo hội trả lại cho những người đã được rửa tội hình ảnh thần linh đã bị mất
 • 79. Sau đó, Ngài ban cho chúng ta “hoa quả đầu mùa” của gia tài chúng ta: chính Sự Sống của Chúa Ba Ngôi, đó là yêu “như Ngài đã yêu chúng ta”. Tình yêu này là khởi đầu của một cuộc sống mới trong Chúa Kitô, được thực hiện được nhờ chúng ta “đã nhận được sức mạnh của Chúa Thánh
 • 80. Sứ mệnh của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần được thực hiện trong Giáo Hội, Thân Mình Chúa Kitôvà Đền Thờ Chúa Thánh Thần. Sứ mệnh chung này hiện nay liên kết các tín hữucủa Chúa Kitô trong sự hiệp thông với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần: Chúa Thánh Thần chuẩn bị con người, cảnh báo họ bằng ân sủng của Người, để thu hút Chúa Thánh Thần và Giáo Hội
 • 81. Người cho họ thấy Chúa phục sinh, nhắc nhở họ về lời của Người và mở trí cho họ hiểu Cái Chết và Sự Phục Sinh của Người.Ngài làm cho Mầu nhiệm Chúa Kitô hiện diện với họ, đặc biệt là trong Bí tích Thánh Thể để hòa giải họ, dẫn họ đến sự hiệp thông với Thiên Chúa, để họ sinh ra “nhiều hoa trái” (Ga 15,5.8.16)
 • 82. Như vậy, sứ mệnh của Giáo hội không được thêm vào sứ mệnh của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần, nhưng là bí tích của Giáo hội: với toàn thể hữu thể và trong mọi phần tử của mình, Giáo hội được sai đi để loan báo và làm chứng, cập nhật và mở rộng Mầu nhiệm Chúa Giêsu. Sự hiệp thông của
 • 83. Vì Chúa Thánh Thần là Đấng Xức dầu cho Chúa Kitô, nên chính Chúa Kitô, Đầu Thân Thể, phân phát Chúa Thánh Thần giữa các chi thể để nuôi dưỡng họ, chữa lành họ, tổ chức họ thực hiện các chức năng hỗ tương, làm sinh động họ, sai họ đi làm chứng, kết hợp với họ. với lễ vật dâng lên Chúa Cha và lời chuyển cầu của Người cho toàn thế giới. Qua các bí tích của Giáo Hội, Chúa Kitô thông truyền Thánh Thần và Thánh Thần của Người cho các chi thể trong Thân Mình Người.CIC
 • 84. Xin Chúa Thánh Thần đến và gửi tia sáng của bạn từ thiên đường
 • 85. Những “điều kỳ diệu này của Thiên Chúa”, được ban cho những người tin vào các Bí tích của Giáo hội, sinh hoa trái cho họ trong cuộc sống mới, trong Chúa Kitô, theo Thánh Thần CIC 740
 • 86. "Chúa Thánh Thần đến trợ giúp sự yếu đuối của chúng ta. - Vì chúng ta không biết phải cầu xin thế nào cho phải, nhưng chính Chúa Thánh Thần chuyển cầu cho chúng ta bằng những tiếng rên rỉ không thể diễn tả được" (Rm 8:26). - Chúa Thánh Thần, Đấng thực hiện các công trình của Thiên Chúa, là Thầy cầu
 • 87. LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH CHRIST Resurrection – according to the gospels Christ the King Christ lives Body of Christ - Corpus Christi 1,2,3,4 Christ and his Kingdom Sacred Heart 1 + 2 – bible and doctrine – Haurietis aquas – the cult of the Sacred Heart Vocation to beatitude Vocation to evangelize with Christ CHURCH Divine Revelation Priestly Ministry Human Community Church, Mother and Teacher Signs of hope youth synod CULTURE and HISTORY Columbus and the discovery of America Confraternities and processions– Hispanic Diwali – Festival of lights – Hindi feast Football in Spain President Trump Russian Revolution and Communism 1, 2, 3 Sevilla's fair Virgen del Pilar and Hispanicity FAMILY, CHILDREN Grandparents Love and Marriage 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Dignity of women – John Paul II God of Love (sex) World Meeting of Families Rome 2022 – festival of families Familiaris Consortium 1,2,3,4 GOD Angels Come Holy Spirit God is Love 1,2– Benedict XVI Man, image of God Trinity LITURGICAL YEAR Advent and Christmas, 1 + 2 All departed souls All Saints – Halloween for Christians Carnival and Lent Christmas – the birth of our Lord Holy Week for adults Holy Week for children 8+ years Holy Week - drawings for children Holy Week – Views of the last hours of JC – the passion Sunday – Lord's Day – JP2 Thanksgiving POPE FRANCIS – TRAVEL Pope Francis in Africa Pope Francis in America Pope Francis in Bahrain 1+ 2 Pope Francis in Brazil WYD 2013 Pope Francis in Bulgaria and Macedonia Pope Francis in Canada 1,2,3 Pope Francis in Central African Republic Pope Francis in Chile 1 + 2 Pope Francis in Cyprus Pope Francis in Colombia 1 + 2 Pope Francis in Congo 1+ 2 Pope Francis in Cuba 2015 Pope Francis in Egype Pope Francis in Slovakia 1 + 2 Pope Francis in Europe – parliament Pope Francis in Fatima Pope Francis in Greece Pope Francis in Holy Land, - Israel, Palestine Jordan Pope Francis in Hungary 2021 + 2023 Pope Francis in Iraq 1,2,3 Pope Francis in Ireland – world meeting of families Pope Francis in Kenya Pope Francis in Japan Pope Francis in Kazakhstan 1+ 2 Pope Francis in Malta Pope Francis in Mexico Pope Francis in Mexico 2016 Pope Francis in Mongolia Pope Francis in Morocco Pope Francis in Panama – WYD 2019 Pope Francis in Peru Pope Francis in Poland - Auschwitz Pope Francis in Poland WYD 2016 Pope Francis in Portugal 2021 + WYD 2023 Pope Francis in Romania Pope Francis in Sudan Pope francis in Sweden Pope Francis in Thailand Pope Francis in Uganda Pope Francis in United Arab Emirates MARIA Fatima – History of the Apparitions of the Virgin Mary and the Bible Mary Doctrine and Dogmas Medjugore pilgrimage Virgin of Guadalupe, Mexico – apparitions Virgen de Pilar – Hispanic festival Our Lady of Sheshan, China SCIENCE Mars Rover Perseverence – Spanish Juno explores Jupiter Parker Solar Test MORAL AND ETHICAL Christian holidays - JP2 Conscience, human community, human freedom and salvation justification and grace, Life in Christ, merit and holiness moral law, Morality of human acts, Passions, Sin, Sincerity social justice, Social Life – participation, Virtue, vice United Nations and the Universal Declaration of Human Rights Human Dignity – declaration of dicastery for doctrine of faith Vocation – www.vocation.org Vocation to evangelize Vocation to beatitude Pope John XXIII – Peace on Earth Pope Paul VI Pope Juan Pablo II – Redeemer of man, Karol Wojtyla + Pontificado 1+2 Pope Benedict XVII - in Germany WYD 2005 POPE FRANCIS – DOCUMENTS love and marriage - Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4 – 5.6 Christ lives - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5 Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5 FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 LAUDATE Sii 1 – care of the common home 2 – gospel of creation 3 – The root of the ecological crisis 4 – integral ecology 5 – lines of action 6 – Ecological Education and Spirituality LAUDATE DEUM LUMEN FIDEI – chapter 1,2, - 3,4 Misericordiae Vultus in Spanish – Face of Mercy Dear Amazonia 1,2,3,4
 • 88. SAINTS and MARTYRS Martyrs of Albania Martyrs of Algeria Martyrs of Korea Martyrs of Libya Martyrs of Japan Martyrs of Uganda Martyrs of Vietnam Martires North American Saint Albert the Great Saint Alcuin of York Saint Alphonsus Maria Liguori Saint Ambrose of Milan Saint Andrew, Apostle Saint Anthony of Padua Saint Anthony of the desert (Egypt) Saint Bruno, founder of the Carthusians Saint Charles Borromeo Saint Clement of Rome, Pope and Martyr Saint Ciyil y Methodius Saint Columbanus 1,2 Saint Daniel Comboni Saint Damien of Molokai Saint Donnán, irish mok and missionary to Scotland Saint Dominic de Guzman, Dominican founder Saint George and the legend of the dragon Saint Dominic Savio Saint Stephen, proto-martyr Saint Philip Neri Saint Fidelis of Simaringen, martyr Saint Francis of Assisi 1,2,3,4 Saint Francis de Sales Saint Francis Xavier Saint Ignatius of Loyola Saint Joaquin and Saint Ana Saint Joseph, worker, husband, father Saint John Bosco, founder of the Salesians Saint John Chrysostom Saint John of Damascus Saint John of God Saint John of the Cross Saint John Ma Vianney, Curé de'Ars Saint John Henry Newman, Cardinal Saint John N. Neumann, of Philadelphia Saint John Paul II, Karol Wojtyla Saint John Ogilvie, Scottish Jesuir Martyr Saint John, Apostle and Evangelist Saint Leo the Great Saint Luke the Evangelist Saint Mark the Evangelist Saint Martin de Porres Saint Martin of Tours Saint Matthew, Apostle and Evangelist Saint Maximilian Kolbe Saint Nazarius and Celsus Saint Nicholas (Santa Claus) Saint Paul, 1 + 2 Saint Padre Pio of Pietralcina Saint Patrick and Ireland Saint Perpetua and Felicity Saint Peter Claver Saint Robert Bellarmine Saint James the Apostle Saint Simon and Judah Thaddeus, apostles Saints Timothy and Titus, bishops, martyrs Saint Zacharias and Elizabeth, - parents of John the Baptist Saint Thomas Becket Saint Thomas Aquinas Saint Valentine Saint Vincent of Paul Saint Zacharias and Saint Elizabeth Saint Agatha, virgin and martyr Saint Agnes of Rome, virgin and martyr Saint Bernadette of Lourdes Saint Brigid of Ireland Saint Catherine of Alexandria, - virgin and martyr Saint Catherine of Siena Saint Cecilia Saint Dymphna Saint Faustina and divine mercy Saint Elizabeth of Hungary Saint Lucia, virgin and martyr Saint Margaret of Scotland Saint Maria Goretti Saint Mary Magdalene Saint Martha, Mary and Lazarus Saint Monica, mother of Saint Augustine Saint Rita of Cascia Saint Teresa of Avila Saint Teresa of Calcutta Saint Therese of Lisieux 1 + 2 Saints Martha, Mary, and Lazarus For comments – email – mflynn@lcegionaries.org – fb – Martin M Flynn Donations to IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF Account number 16-127928-5 BIC POFICHBEXXX
 • 89. LISTA de PRESENTACIONES en ESPAÑOL CRISTO Resurrección – según los evangelios Cristo Rey Cristo vive Cuerpo de Crito - Corpus Christi 1,2,3,4 Cristo y su Reino Sagrado Corazón 1 + 2 – biblia y doctrina– Haurietis aquas – el culto del Sagrado Corazón Vocación a la bienaventuranza Vocación a evangelizar con Cristo IGLESIA Revelacíon Divina Ministerio sacerdotal Comunidad humana Iglesia, madre y maestra Signos de esperanza Sinodo jovenes CULTURA Y HISTORIA Colón y el descubriento de America Confraternitdades y processiones– Hispanic Diwali – Festival de luz – Fiesta Hindi Futbol en España Presidente Trump Revolución y el Comunismo 1, 2, 3 Feria de Sevilla Virgen del Pilar y Hispanicidad FAMILIA, HIJOS, NIÑOS Abuelos Amor y Matrimonio 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Dignidad de la mujer – John Paul II Dios de Amor (sexo) Encuentro Mundial de Familias - Roma 2022 – festival de ls familias Familiaris Consortium 1,2,3,4 DIOS Angeles Ven Espiritu Santo Dios es Amor 1,2– Benedicto XVI El hombre, imagen de Dios Trinidad AÑO LITURGICO Adviento y Navidad 1 + 2 Todos las Almas Todos los Santos– Halloween para Cristianos Carnival y Cuaresma Navidad– el nacimiento del Señor Semana Santa para adullos Semana Santa para niños 8+ años Semana Santa – dibujos para niños Semana Santa– Vistas de las ultimas oras de JC – La Pasión Domingo– Dia del Señor – JP2 Accion de Gracias - Thanksgiving MARIA Fátima – Historia de las Aparitciones de la Virgen Maria y la Biblia Maria Doctrina y Dogmas Medjugore peregrinación Virgen de Guadalupe, Mexico – aparitciónes Virgen del Pilar –festival hispanica Nuestra Señora de Sheshan, China SCIENCE Mars Rover Perseverence – Spanish Juno explora Jupiter Parker Sonda Solar MORAL Y ETICA Vacaciones Cristianos - JP2 Conciencia, Comunidad Humana, Libertad Humana y Salvacion Justificación y gracia, Vida en Cristo, Merito y Santidad, Ley moral Moraliidad de actos humanos, Pasiones, Pecado , Sinceridad Justicia social ,Vida Social– participacion,Virtud Las Naciones Unidas y la declaración universal de los derechos humanos. Dignidad Humana – declaracion del dicasterio por la doctrina de la fe Vocación– www.vocation.org Vocación a evangelizar Vocación a la bienaventuranza Papa John XXIII – Paz en la tTerra Papa Paul VI Papa Juan Pablo II – Redentor del hombre, Karol Wojtyla + Pontificado 1+2 Papa Benedicto XVII – en Alemania JMJ 2005 PAPA FRANCISCO – DOCUMENTOS Amor y matrimonio- Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4 – 5.6 Cristo vive - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5 Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5 FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 (somos todos hermanos) LAUDATE Sii 1 – cuidado de la casa común 2 – evangelio de la creación 3 – la raiz de la crisis ecologica 4 – ecologia integral 5 – lineas de acción 6 –Educación y Espiritualidad Ecological LAUDATUM DEUM LUMEN FIDEI – capitulo 1,2, - 3,4 Misericordiae Vultus in Spanish – Rostro del Perdón Querida Amazonia 1,2,3,4 PAPA FRANCISCO – VIAJES Papa Francisco en Africa Papa Francisco en America Papa Francisco en Bahrain 1+ 2 Papa Francisco en Brazil WYD 2013 Papa Francisco en Bulgaria and Macedonia Papa Francisco en Canada 1,2,3 Papa Francisco en Central African Republic Papa Francisco en Chile 1 + 2 Papa Francisco en Chipre Papa Francisco en Colombia 1 + 2 Papa Francisco en Congo 1+ 2 Papa Francisco en Cuba 2015 Papa Francisco en Egypto Papa Francisco en Eslovaqiia 1 + 2 Papa Francisco en Europa – parliamento Papa Francisco en Fatima, Portugal Papa Francisco en Grecia Papa Francisco en Tierra Santa, Israel, Palestine Jordan Papa Francisco en Hungria 2021 + 2023 Papa Francisco en Iraq 1,2,3 Papa Francisco en Ireanda – encuentro mundial de familias Papa Francisco en Kenia Papa Francisco en Japón Papa Francisco en Kazaquistan 1+ 2 Papa Francisco en Malta Papa Francisco en Marruecos Papa Francisco en México Papa Francisco en México 2016 Papa Francisco en Mongolia Papa Francisco en Panama – JMJ 2019 Papa Francisco en Peru Papa Francisco en Polonia- Auschwitz Papa Francisco en Polonia – JMU - 2016 Papa Francisco en Portugal 2021 + JMJ 2023 Papa Francisco en Romania Papa Francisco en Sudan Papa Francisco en Suecia Pope Francis en Tailandiia Papa Francisco en Uganda Papa Francisco en United Arab Emirates
 • 90. SANTOS Y MÁRTIRES Mártires de Albania Mártires de Algeria Mártires de Corea Mártires de Libia Mártires de Japón Mártires de Uganda Mártires de Vietnam Mártires de Nortd America San Alberto Magno San Alcuino de York San Alfonso Maria Liguori San Ambrosio de Milan San Andrés, Apostol San Antonio de Padua San Antonio del desierto (Egypto) San Bruno, - fundador de los cartujos San Carlos Borromeo San Ciril and Metodio San Clemente de Roma, papa y martir San Columbanus 1,2 San Damian de Molokai San Daniel Comboni San Domingo de Guzman, -fundador de los Dominicos San Dominic Savio San Donnán, misionario a Escocia San Esteban, proto-martir San Felipe Neri San Fidelis of Simaringen, martir San Francis co de Asís 1,2,3,4 San Francisco de Sales San Francisco Xavier San Ignacio de Loyola San Joaquin y Santa Ana San Jorge, y la leyenda del dragón San José, obrero, marido, padre San Juan Bosco, fundador de los Salesianos San Juan Crisostom San Juan Damascene San Juan de Dios San Juan de la cruz San Juan Ma Vianney, Curé de'Ars San Juan E. Newman, cardinal San Juan N. Neumann, obispo de Filadelfia San Juan Ogilvie, Jesuita, Escosés, Martir San Juan Paul II, Karol Wojtyla San Juan, Apostol y Evangelista San Leon el Grande San Lukas, Evangelista San Marcos, Evangelista San Martin de Porres San Martin de Tours San Mateo, Apostol y Evangelista San Maximiliana Kolbe San Nazareo y Celso, martires San Nicolas (Santa Claus) San Pablo, 1 + 2 San Padre Pio de Pietralcina San Patricio de Irlanda San Pedro Claver Santa Perpetua y Felicidad San Roberto Bellarmino Santiago, Apostol San Simon y Judas Tadeo, apostoles Santos Timoteo y Tito, obispos, mártires San Zacharias e Isavel, - padres de Juan el Bautista San Tomás Beckett San Tomás de Aquinas San Valentino San Vincent e de Paul San Zacharias y Santa Isabel Sant’ Agueda, virgen and martir Santa Bernadita de Lourdes Santa Brigid a de Irlanda Santa Caterina de Alexandria, virgen y martir Santa Caterina de Siena Santa Cecilia, virgen e martir Santa Dinfna Santa Faustina and divine mercy Sant’ Agnes of Rome, virgen y martir Sant’ Isabel de Hungria Sant’ Inés, virgen y martir Santa Lucia, virgen y martir Santa Margarita de Escocia Santa Maria Goretti Santa Maria Magdalena Santa Marta, Maria y Lazaro Santa Monica, madre de San Augustine Santa Rita de Cascia Santa Teresa deAvila Santa Teresa de Calcutta Santa Terese de Lisieux 1 + 2 Para commentarioa – email – mflynn@lcegionaries.org fb – Martin M Flynn Donativos a IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF Account number 16-127928-5 BIC POFICHBEXXX