SlideShare a Scribd company logo
1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 12 NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn thi: Sinh học lớp 12 Chuyên
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm 02 trang, 09 câu)
Câu 1 (2,0 điểm).
1. Glucagôn là một loại hoocmôn có bản chất prôtêin, được tổng hợp trong các tế bào α
của tuyến tụy nội tiết và được tiết vào máu để tham gia vào cơ chế điều hòa nồng độ glucôzơ
trong máu. Hãy cho biết trong tế bào α tuyến tụy, glucagôn được tổng hợp và phân phối theo
con đường nào để có thể ra khỏi tế bào, đi vào máu thực hiện chức năng?
2. Có 3 chất hữu cơ: tinh bột, glucôzơ, saccarozơ được đựng trong 3 lọ mất nhãn. Cho
các loại thuốc thử sau: thuốc thử Iot, thuốc thử Benedict, hãy trình bày cách nhận biết các loại
chất hữu cơ nói trên.
Câu 2 (2,0 điểm).
Có 2 ống nghiệm đã đánh dấu chứa môi trường nuôi cấy lỏng có bổ sung:
- Ống nghiệm 1: vi khuẩn X.
- Ống nghiệm 2: vi khuẩn X và thực khuẩn thể kí sinh đặc hiệu trên vi khuẩn X.
Tiến hành thí nghiệm sau: Lấy một ít dịch từ mỗi ống nghiệm với lượng tương đương
rồi cấy lần lượt lên 2 đĩa pêtri (được đánh dấu tương ứng 1, 2) chứa môi trường thạch dinh
dưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng của vi khuẩn.
Hãy cho biết khả năng mọc của vi khuẩn và sự hình thành vết tan trên mỗi đĩa pêtri.
Giải thích.
Câu 3 (3,0 điểm).
1. Phân tích đặc điểm hình thái, giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp.
2. Nghiên cứu vai trò của các nguyên tố dinh
dưỡng khoáng đối với sự sinh trưởng của một loài
thực vật thân thảo ở cạn, sau 20 ngày theo dõi thí
nghiệm, từ số liệu thu được người ta xây dựng đồ
thị bên (Hình 1).
Hãy cho biết:
a. Sự hấp thu ion nào bị ảnh hưởng mạnh khi
lượng ATP do tế bào lông hút tạo ra giảm?
b. Trong môi trường đất có độ pH thấp, lượng ion khoáng nào trong đất sẽ bị giảm mạnh?
Câu 4 (2,0 điểm).
1. Phân tích những hạn chế của hệ tuần hoàn hở so với hệ tuần hoàn kín.
2. Giải thích tại sao mặc dù côn trùng hoạt động tích cực nhưng lại có hệ tuần hoàn hở?
Câu 5 (1,0 điểm).
Vì sao tiêm vacxin phòng sởi cho trẻ dưới 6 tháng tuổi thường ít có tác dụng phòng ngừa,
trong khi vacxin viêm gan B lại được khuyến cáo tiêm cho trẻ càng sớm càng tốt (trong vòng
24 giờ sau sinh)?
Hình 1
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
2
Câu 6 (3,0 điểm).
1. Phân biệt ARN thông tin và ARN vận chuyển về kích thước, cấu trúc, chức năng,
thời gian tồn tại.
2. Những loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào có thể làm tăng sự biểu hiện của một
gen nhất định? Giải thích.
Câu 7 (2,0 điểm).
Nhiệt độ phá vỡ liên kết hiđro giữa hai mạch phân tử ADN gọi
là nhiệt độ nóng chảy (Tm). Hình 2 thể hiện đường cong Tm của
hai mẫu ADN (mẫu A và mẫu B) bị biến tính bởi nhiệt độ ở cùng
điều kiện và thu được kết quả bằng phương pháp đo huỳnh quang
ở bước sóng 260 nm.
a. Có thể kết luận gì về thành phần bazơ nitơ ở hai mẫu ADN
này? Giải thích.
b. Urê là tác nhân gây biến tính ADN bằng cách làm thay đổi
liên kết giữa purine và pyrimidine. Tác động với lượng nhỏ chất này
vào ADN thì đường cong Tm của hai mẫu A, B ở hình 2 thay đổi như thế nào? Giải thích.
Câu 8 (3,0 điểm).
Lai hai thứ thuần chủng cây cao, quả dài và cây thấp, quả dẹt với nhau được F1. Cho F1
tiếp tục giao phấn với nhau thu được F2 có kết quả như sau:
72 cây cao, quả tròn;
36 cây cao, quả dẹt;
28 cây thấp, quả dẹt;
56 cây thấp, quả tròn;
36 cây cao, quả dài;
28 cây thấp, quả dài.
Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F1. Biết quả dài do kiểu gen đồng hợp lặn quy định.
Câu 9 (2,0 điểm).
Bệnh câm điếc bẩm sinh ở người do
một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể
thường quy định, tuân theo quy luật di
truyền Menđen. Sơ đồ phả hệ (Hình 3)
mô tả sự di truyền của bệnh câm điếc
bẩm sinh của một gia đình. Biết rằng
không có đột biến mới phát sinh.
a. Tính xác suất hai người con trai của cặp vợ chồng 6, 7 đều không mang alen gây bệnh.
b. Người con trai 11 lớn lên kết hôn với một người phụ nữ bình thường đến từ một một
quần thể cân bằng di truyền về tính trạng bệnh câm điếc bẩm sinh với tần số alen gây bệnh là
0,01. Tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng không bị bệnh.
---------------------Hết---------------------
(Giám thị không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh: …………………………………….……Số báo danh: ……..………...........
Chữ kí giám thị số 1:……………….................. Chữ kí giám thị số 2:….......................……….
Hình 2
Hình 3
3
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 12 NĂM HỌC 2022 - 2023
HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN SINH HỌC LỚP 12 Chuyên
(Hướng dẫn chấm gồm 05 trang)
Chú ý: Những cách giải khác HDC mà đúng thì cho điểm theo thang điểm đã định.
Câu Nội dung Điểm
1.
(2,0đ)
1.
Con đường tổng hợp và phân phối Glucagôn:
- Glucagôn được tổng hợp nhờ các ribôxôm trên lưới nội chất hạt sau đó được đóng
gói trong các túi đưa sang bộ máy Gôngi để hoàn thiện cấu trúc.
- Sau khi hoàn thiện cấu trúc, Glucagôn được đóng gói trong các túi xuất bào và
đưa ra màng tế bào.
- Khi có tín hiệu, các túi này dung hợp với màng tế bào để giải phóng Glucagon ra
dịch mô. Từ dịch mô, Glucagôn khuếch tán vào máu để thực hiện chức năng.
0,5
0,25
0,25
2.
- Nhỏ thuốc thử Iot vào các ống nghiệm  ống nghiệm xuất hiện màu xanh đen là
hồ tinh bột, 2 ống còn lại có màu vàng nâu của thuốc thử iot.
- Nhỏ thuốc thử benedict vào các ống nghiệm còn lại, đun sôi  thấy xuất hiện kết
tủa đỏ gạch là glucozơ, còn lại là saccarozơ. Do đường glucozơ có tính khử sẽ khử
Cu2+
thành Cu2O nên dung dịch có màu đỏ gạch. Khi cho thuốc thử benedict vào,
saccarozơ không phản ứng (do không có tính khử) nên dung dịch vẫn có màu xanh
của thuốc thử.
0,5
0,5
2.
(2,0đ) - Đĩa 1: Vi khuẩn mọc trên bề mặt đĩa thạch. Giải thích: Vi khuẩn sinh trưởng trên
môi trường dinh dưỡng phù hợp.
- Đĩa 2:
+ TH1: Vi khuẩn không mọc trên bề mặt đĩa thạch. Giải thích: Do có sự xâm nhập,
nhân lên của phagơ độc gây tan hết tế bào vi khuẩn ngay từ trong ống nghiệm số 3
 không có khuẩn lạc.
+ TH2: Ban đầu vi khuẩn mọc trên bề mặt đĩa thạch nhưng sau đó xuất hiện những
vết tan trong suốt trên bề mặt thạch. Giải thích: Do có sự xâm nhập, nhân lên của
phagơ độc  ban đầu khuẩn lạc vẫn xuất hiện nhưng khi số lượng phagơ trong tế
bào lớn, phá vỡ tế bào  xuất hiện các vết tan.
+ TH3: Vi khuẩn mọc trên bề mặt đĩa thạch. Giải thích: Do đây là phagơ ôn hoà
không gây tan tế bào vi khuẩn  vi khuẩn vẫn xuất hiện và tồn tại.
0,5
0,5
0,5
0,5
3.
(3,0đ)
1. Đặc điểm hình thái, giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp.
Đặc điểm Cấu tạo Chức năng
Hình thái
Phiến lá mỏng, diện tích bề mặt
lá lớn.
Hấp thụ nhiều ánh sáng
Thuận lợi cho trao đổi khí giữa lá và
môi trường.
0.5
4
Giải
phẫu
Hệ gân lá chằng chịt gồm mạch
gỗ và mạch rây
+ Vận chuyển nước và muối khoáng
đến từng tế bào
+ Vận chuyển sản phẩm quang hợp
đến mô chứa.
Lớp biểu bì: có nhiều khí khổng Thuận lợi cho khí CO2 khuếch tán
vào lá.
Lớp tế bào mô giậu: xếp sát
nhau chứa nhiều lục lạp
Hấp thụ được nhiều ánh sáng.
Lớp tế bào mô xốp: có nhiều
khoảng trống
Là nơi chứa khí CO2 cung cấp cho
quang hợp.
0.5
0.5
0.25
0.25
2.
a.
- Ion Mg2+
và NO3
-
có nồng độ trong tế bào rễ cao hơn trong dung dịch đất nên các
ion này được rễ cây hấp thụ chủ động qua kênh protein.
- Quá trình hấp thu chủ động các ion này cần năng lượng ATP do tế bào rễ tạo ra.
Do đó nếu điều kiện không thích hợp lượng ATP giảm mạnh → sự hấp thụ các ion
này giảm theo.
b.
- Khi pH đất thấp, đất có nhiều ion H+
. Loại ion này trao đổi với các ion khoáng
dương trên bề mặt keo đất. Kết quả là các ion (K+
, Mg+
, Fe3+
) bị đẩy ra dung dịch
đất và dễ dàng bị rửa trôi
 lượng ion K+
, Mg+
, Fe3+
sẽ bị giảm mạnh
0,25
0,25
0,5
4.
(2,0đ)
1.
- Hạn chế của hệ tuần hoàn hở so với hệ tuần hoàn kín:
+ Do không có mao mạch, áp lực máu chảy trong động mạch thấp.
+ Tốc độ máu chảy, khả năng điều hòa và phân phối máu đến các cơ quan chậm
nên không thể đáp ứng được nhu cầu cao về O2, dinh dưỡng và thải nhanh CO2, các
chất thải.
0,5
0,5
2.
- Côn trùng có hệ tuần hoàn hở nhưng vẫn có khả năng hoạt động tích cực vì:
+ Côn trùng không sử dụng hệ tuần hoàn hở để cung cấp O2 cho tế bào mà cơ thể
trao đổi khí qua hệ thống ống khí. Điều này làm cho sự trao đổi khí diễn ra nhanh.
+ Kích thước côn trùng nhỏ nên dù tốc độ máu chảy chậm nhưng vẫn đảm bảo
cung cấp dinh dưỡng... đáp ứng được nhu cầu của cơ thể.
0,5
0,5
5
5.
(1,0đ)
- Tiêm vacxin phòng sởi cho trẻ dưới 6 tháng tuổi thường ít có tác dụng phòng
ngừa:
+ Kháng thể sởi có thể truyền từ mẹ sang con qua nhau thai và sữa mẹ.
+ Ở giai đoạn từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi, trong cơ thể trẻ còn tồn tại rất nhiều kháng
thể từ mẹ truyền sang, vì vậy nếu tiêm ở giai đoạn này các kháng thể sẽ trung hoà
kháng nguyên từ vacxin và không gây miễn dịch cho cơ thể.
 Tiêm vacxin phòng sởi cho trẻ dưới 6 tháng tuổi thường ít có tác dụng phòng
ngừa.
- Vacxin viêm gan B lại được khuyến cáo tiêm cho trẻ càng sớm càng tốt (trong
vòng 24 giờ sau sinh):
+ Ít có hiện tượng truyền kháng thể viêm gan B từ mẹ sang con  cơ thể trẻ sơ sinh
không có kháng thể viêm gan B.
+ Virus viêm gan B gây bệnh nguy hiểm cho người, tỉ lệ lây nhiễm cao. Vacxin
viêm gan B được đánh giá an toàn cho trẻ sơ sinh.
 Cần tiêm vacxin viêm gan B lại được khuyến cáo tiêm cho trẻ càng sớm càng
tốt (trong vòng 24 giờ sau sinh) để sớm kích thích sinh miễn dịch, bảo vệ trẻ.
0,25
0,25
0,25
0,25
6.
(3,0đ)
1.
Tiêu chí ARN thông tin ARN vận chuyển
Kích thước - Phân tử dài hơn, có hàng ngàn
ribonucleotit.
- Phân tử ngắn hơn, có 80-100
ribonucleotit
Đặc điểm cấu
trúc
- Dạng mạch thẳng, không có
liên kết hidro giữa các bazơ.
- Dạng cấu trúc ba thùy, có liên
kết hidro giữa các bazơ ở vị trí
đối xứng bổ sung.
Chức năng Truyền thông tin di truyền Vận chuyển các axitamin tự do
trong tế bào chất đến riboxom
để tổng hợp protein
Thời gian tồn
tại
Ngắn hơn Dài hơn (qua nhiều thế hệ tế
bào)
0,5
0,5
0,5
0,5
2.
- Đột biến lặp đoạn làm gia tăng bản sao của gen dẫn đến gia tăng sản phẩm của
gen.
- Đột biến chuyển đoạn và đảo đoạn làm thay đổi vị trí gen trên nhiễm sắc thể:
+ chuyển gen từ vùng dị nhiễm sắc (vùng không mã hóa) sang vùng nguyên nhiễm
sắc (vùng mã hóa) làm tăng mức độ biểu hiện gen.
+ chuyển gen đến một vùng promoter mạnh làm tăng mức độ biểu hiện của gen.
- Đột biến mất đoạn làm mất đi yếu tố ức chế hoạt động của gen hoặc mất đi vùng
điều hoà ức chế biểu hiện của gen dẫn đến làm tăng mức độ biểu hiện của gen.
0,25
0,25
0,25
0,25
7.
(2,0đ)
a. Ở mẫu A có chứa nhiều G-X hơn so với mẫu B vì:
- Dựa vào cường độ hấp thụ ánh sáng ta thấy, càng nhiều các mạch ADN ở trạng
thái đơn thì mức độ hấp thụ ánh sáng càng cao. Ở nhiệt độ 800
C ta thấy mẫu B đã
có sự thay đổi về lượng hấp thụ (tăng mạch) chứng tỏ ở giai đoạn này các mạch
0,5
0,5
6
ADN tách nhau ra với lượng lớn còn ở mẫu A thì đến nhiệt độ 850
C mới có sự thay
đổi.
- Có sự khác nhau như vậy là do số lượng liên kết hidro có trong các mẫu A và B.
Lượng hidro càng nhiều thì nhiệt độ biến tính của mẫu ADN đó càng cao, mà để
nhiều lượng hidro thì cần có lượng G-X lớn do vậy chứng tỏ mẫu A nhiều G-X hơn
mẫu B.
0,5
b.
- Đường cong của cả mẫu A và mẫu B đều lệch trái.
- Vì: Urê có tác dụng gây biến tính ADN làm cho sự liên kết hidro theo nguyên tắc
A-T, G-X bị thay đổi do vậy mà làm mất ổn định của ADN  khi có tác động của
nhiệt độ càng làm chúng bị biến tính nhanh hơn.
0,25
0,25
8.
(3,0đ)
* Xác định tỉ lệ kiểu hình từng loại tính trạng ở đời con F2
+ Chiều cao cây: (cao: thấp) = (144: 112) = (9: 7)
 Chiều cao cây do hai gen không alen phân li độc lập tương tác bổ sung.
Qui ước gen: (A-B-): Cây cao
(A-bb; aaB-; aabb): Cây thấp
 Kiểu gen F1: AaBb
+ Hình dạng quả: (dẹt: tròn: dài) = (64: 128: 64) = (1:2:1)  hình dạng quả di
truyền theo quy luật trội không hoàn toàn.
Qui ước gen: DD: quả dẹt; Dd: quả tròn; dd: quả dài
 Kiểu gen F1: Dd
*Xét sự di truyền đồng thời các loại tính trạng ở F2
Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 đề bài ra chính bằng tích các tỉ lệ (9:7)(1:2:1)  các cặp
gen chi phối chiều cao thân và hình dạng quả nằm trên các cặp NST tương đồng
khác nhau, phân li độc lập  F1: AaBbDd (Cây cao, quả tròn)
 Kiểu gen của P: AABBdd x aabbDD
*Sơ đồ lai
P: Cây cao, quả dài x cây thấp, quả dẹt
AABBdd aabbDD
GP: ABd abD
F1: AaBbDd
Cây cao, quả tròn
Chú ý: Những cách giải khác HDC mà đúng thì cho điểm theo thang điểm đã định.
0,75
0,75
1,0
0,5
9.
(2,0đ)
a. Xét phả hệ, người con gái số 9 bị bệnh câm điếc bẩm sinh có KG: aa  KG của
cặp vợ chồng (6 và 7) đều là Aa.
 Hai người con trai (10, 11) không biểu hiện bệnh  Có KG: 1/3AA : 2/3Aa
 Xs để cả hai người con trai của cặp vợ chồng nói trên đều không mang alen gây
bệnh:
1/3 (AA) . 1/3 (AA) = 1/9
0,5
0,5
0,5
b. Người phụ nữ bình thường đến từ một một quần thể cân bằng di truyền về tính
trạng bệnh này với tần số alen gây bệnh là 0,01
7
Tần số f(a) = q = 0,01, f(A) = p = 1- q = 1 – 0,01 = 0,99
Cấu trúc di truyền ở quần thể của người phụ nữ đó là: p2
AA : 2pq Aa : q2
aa
Người phụ nữ (không bị bệnh) có xác suất kiểu gen:
𝑝2
𝑝2+2𝑝𝑞
AA:
2𝑝𝑞
𝑝2+2𝑝𝑞
Aa =
99
101
𝐴𝐴 ∶
2
101
𝐴𝑎
Ta có sơ đồ lai:
P:♂(11)
1
3
AA :
2
3
Aa x ♀
99
101
𝐴𝐴 ∶
2
101
𝐴𝑎
 Xác suất cặp vợ chồng này sinh con bị bệnh:
1
3
a .
1
101
a =
1
303
aa
 Xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng không bị bệnh:
1 -
1
303
=
𝟑𝟎𝟐
𝟑𝟎𝟑
≈ 0,9967
Chú ý: Những cách giải khác HDC mà đúng thì cho điểm theo thang điểm đã định.
0,25
0,25
---------------------Hết---------------------

More Related Content

Similar to Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg

Chuyen de ho_hap_va_tieu_hoa
Chuyen de ho_hap_va_tieu_hoaChuyen de ho_hap_va_tieu_hoa
Chuyen de ho_hap_va_tieu_hoa
HongNguyn785
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...
onthitot .com
 
TỔNG HỢP 150 CÂU HỎI VI SINH VẬT LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH HỌC CÓ...
TỔNG HỢP 150 CÂU HỎI VI SINH VẬT LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH HỌC CÓ...TỔNG HỢP 150 CÂU HỎI VI SINH VẬT LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH HỌC CÓ...
TỔNG HỢP 150 CÂU HỎI VI SINH VẬT LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH HỌC CÓ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Chuyen de sự chet cua te bao 2
Chuyen de sự chet cua te bao 2Chuyen de sự chet cua te bao 2
Chuyen de sự chet cua te bao 2
Chu Kien
 
thuvienhoclieu.com-De-thi-HSG-Sinh-11-cap-truong-22-23.docx
thuvienhoclieu.com-De-thi-HSG-Sinh-11-cap-truong-22-23.docxthuvienhoclieu.com-De-thi-HSG-Sinh-11-cap-truong-22-23.docx
thuvienhoclieu.com-De-thi-HSG-Sinh-11-cap-truong-22-23.docx
nnquynhhuong11
 
Dap an de thi thu mon sinh 2013
Dap an de thi thu mon sinh 2013Dap an de thi thu mon sinh 2013
Dap an de thi thu mon sinh 2013
adminseo
 
De thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap anDe thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap an
adminseo
 
Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013
 Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013 Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013
Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013
Zome VN
 
CĐ 5. VI SINH VẬT 1.docx
CĐ 5. VI SINH VẬT 1.docxCĐ 5. VI SINH VẬT 1.docx
CĐ 5. VI SINH VẬT 1.docx
TrnLinh85526
 
đề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnh
đề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnhđề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnh
đề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnh
onthitot .com
 
Luận án: Quá trình tái sinh và nhân giống in vitro cây sâm, HAY
Luận án: Quá trình tái sinh và nhân giống in vitro cây sâm, HAYLuận án: Quá trình tái sinh và nhân giống in vitro cây sâm, HAY
Luận án: Quá trình tái sinh và nhân giống in vitro cây sâm, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Đề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vn
Đề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vnĐề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vn
Đề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vn
Đào Nhung
 
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
Lá Mùa Thu
 
Ly thuyet chuyen de 2
Ly thuyet chuyen de 2Ly thuyet chuyen de 2
Ly thuyet chuyen de 2
onthi360
 
TỔNG HỢP 311 CÂU HỎI SINH LÝ ĐỘNG VẬT LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH H...
TỔNG HỢP 311 CÂU HỎI SINH LÝ ĐỘNG VẬT LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH H...TỔNG HỢP 311 CÂU HỎI SINH LÝ ĐỘNG VẬT LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH H...
TỔNG HỢP 311 CÂU HỎI SINH LÝ ĐỘNG VẬT LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH H...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Dethithu chuyen nguyenhue_2016
Dethithu chuyen nguyenhue_2016Dethithu chuyen nguyenhue_2016
Dethithu chuyen nguyenhue_2016
duhiep
 
Sinh lý tế bào vmu đh y khoa vinh
Sinh lý tế bào vmu đh y khoa vinhSinh lý tế bào vmu đh y khoa vinh
Sinh lý tế bào vmu đh y khoa vinh
https://www.facebook.com/garmentspace
 
Sinh lý tế bào vmu đh y khoa vinh
Sinh lý tế bào vmu đh y khoa vinhSinh lý tế bào vmu đh y khoa vinh
Sinh lý tế bào vmu đh y khoa vinh
Vmu Share
 
Đề Cương Sinh v.2.docx
Đề Cương Sinh v.2.docxĐề Cương Sinh v.2.docx
Đề Cương Sinh v.2.docx
TranAnh60856
 

Similar to Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg (20)

Chuyen de ho_hap_va_tieu_hoa
Chuyen de ho_hap_va_tieu_hoaChuyen de ho_hap_va_tieu_hoa
Chuyen de ho_hap_va_tieu_hoa
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...
 
TỔNG HỢP 150 CÂU HỎI VI SINH VẬT LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH HỌC CÓ...
TỔNG HỢP 150 CÂU HỎI VI SINH VẬT LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH HỌC CÓ...TỔNG HỢP 150 CÂU HỎI VI SINH VẬT LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH HỌC CÓ...
TỔNG HỢP 150 CÂU HỎI VI SINH VẬT LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH HỌC CÓ...
 
Chuyen de sự chet cua te bao 2
Chuyen de sự chet cua te bao 2Chuyen de sự chet cua te bao 2
Chuyen de sự chet cua te bao 2
 
thuvienhoclieu.com-De-thi-HSG-Sinh-11-cap-truong-22-23.docx
thuvienhoclieu.com-De-thi-HSG-Sinh-11-cap-truong-22-23.docxthuvienhoclieu.com-De-thi-HSG-Sinh-11-cap-truong-22-23.docx
thuvienhoclieu.com-De-thi-HSG-Sinh-11-cap-truong-22-23.docx
 
Dap an de thi thu mon sinh 2013
Dap an de thi thu mon sinh 2013Dap an de thi thu mon sinh 2013
Dap an de thi thu mon sinh 2013
 
De thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap anDe thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap an
 
Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013
 Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013 Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013
Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013
 
CĐ 5. VI SINH VẬT 1.docx
CĐ 5. VI SINH VẬT 1.docxCĐ 5. VI SINH VẬT 1.docx
CĐ 5. VI SINH VẬT 1.docx
 
đề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnh
đề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnhđề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnh
đề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnh
 
Luận án: Quá trình tái sinh và nhân giống in vitro cây sâm, HAY
Luận án: Quá trình tái sinh và nhân giống in vitro cây sâm, HAYLuận án: Quá trình tái sinh và nhân giống in vitro cây sâm, HAY
Luận án: Quá trình tái sinh và nhân giống in vitro cây sâm, HAY
 
Đề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vn
Đề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vnĐề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vn
Đề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vn
 
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
 
Ly thuyet chuyen de 2
Ly thuyet chuyen de 2Ly thuyet chuyen de 2
Ly thuyet chuyen de 2
 
TỔNG HỢP 311 CÂU HỎI SINH LÝ ĐỘNG VẬT LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH H...
TỔNG HỢP 311 CÂU HỎI SINH LÝ ĐỘNG VẬT LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH H...TỔNG HỢP 311 CÂU HỎI SINH LÝ ĐỘNG VẬT LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH H...
TỔNG HỢP 311 CÂU HỎI SINH LÝ ĐỘNG VẬT LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH H...
 
Dethithu chuyen nguyenhue_2016
Dethithu chuyen nguyenhue_2016Dethithu chuyen nguyenhue_2016
Dethithu chuyen nguyenhue_2016
 
Sinh lý tế bào vmu đh y khoa vinh
Sinh lý tế bào vmu đh y khoa vinhSinh lý tế bào vmu đh y khoa vinh
Sinh lý tế bào vmu đh y khoa vinh
 
Sinh lý tế bào vmu đh y khoa vinh
Sinh lý tế bào vmu đh y khoa vinhSinh lý tế bào vmu đh y khoa vinh
Sinh lý tế bào vmu đh y khoa vinh
 
Project
ProjectProject
Project
 
Đề Cương Sinh v.2.docx
Đề Cương Sinh v.2.docxĐề Cương Sinh v.2.docx
Đề Cương Sinh v.2.docx
 

Recently uploaded

Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc haiChuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
htk290674
 
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdfĐiểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
thanhluan21
 
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yênDIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
thanhluan21
 
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdfChương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
TuytNguyn954624
 
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptxKho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
dattruongminhquoc
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
QucHHunhnh
 
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptxPhòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
liunisau24
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
Luận Văn Uy Tín
 
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
UynNgc32
 
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docxNHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
PhngThLmHnh
 
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua canChuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
htk290674
 
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
Luận Văn Uy Tín
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docxthuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
truclinhtk
 
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
2356110101
 
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdfLý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
vanquyet260302
 
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJQTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
nguyenthanhnhatp0102
 
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
Hebemart Official
 

Recently uploaded (20)

Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc haiChuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
 
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdfĐiểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
 
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yênDIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
 
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdfChương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
 
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptxKho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
 
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptxPhòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
 
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
 
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
 
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docxNHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
 
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua canChuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
 
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
 
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
 
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docxthuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
 
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
 
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdfLý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
 
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJQTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
 
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
 

Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg

 • 1. 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2022 - 2023 Môn thi: Sinh học lớp 12 Chuyên Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm 02 trang, 09 câu) Câu 1 (2,0 điểm). 1. Glucagôn là một loại hoocmôn có bản chất prôtêin, được tổng hợp trong các tế bào α của tuyến tụy nội tiết và được tiết vào máu để tham gia vào cơ chế điều hòa nồng độ glucôzơ trong máu. Hãy cho biết trong tế bào α tuyến tụy, glucagôn được tổng hợp và phân phối theo con đường nào để có thể ra khỏi tế bào, đi vào máu thực hiện chức năng? 2. Có 3 chất hữu cơ: tinh bột, glucôzơ, saccarozơ được đựng trong 3 lọ mất nhãn. Cho các loại thuốc thử sau: thuốc thử Iot, thuốc thử Benedict, hãy trình bày cách nhận biết các loại chất hữu cơ nói trên. Câu 2 (2,0 điểm). Có 2 ống nghiệm đã đánh dấu chứa môi trường nuôi cấy lỏng có bổ sung: - Ống nghiệm 1: vi khuẩn X. - Ống nghiệm 2: vi khuẩn X và thực khuẩn thể kí sinh đặc hiệu trên vi khuẩn X. Tiến hành thí nghiệm sau: Lấy một ít dịch từ mỗi ống nghiệm với lượng tương đương rồi cấy lần lượt lên 2 đĩa pêtri (được đánh dấu tương ứng 1, 2) chứa môi trường thạch dinh dưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng của vi khuẩn. Hãy cho biết khả năng mọc của vi khuẩn và sự hình thành vết tan trên mỗi đĩa pêtri. Giải thích. Câu 3 (3,0 điểm). 1. Phân tích đặc điểm hình thái, giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp. 2. Nghiên cứu vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng đối với sự sinh trưởng của một loài thực vật thân thảo ở cạn, sau 20 ngày theo dõi thí nghiệm, từ số liệu thu được người ta xây dựng đồ thị bên (Hình 1). Hãy cho biết: a. Sự hấp thu ion nào bị ảnh hưởng mạnh khi lượng ATP do tế bào lông hút tạo ra giảm? b. Trong môi trường đất có độ pH thấp, lượng ion khoáng nào trong đất sẽ bị giảm mạnh? Câu 4 (2,0 điểm). 1. Phân tích những hạn chế của hệ tuần hoàn hở so với hệ tuần hoàn kín. 2. Giải thích tại sao mặc dù côn trùng hoạt động tích cực nhưng lại có hệ tuần hoàn hở? Câu 5 (1,0 điểm). Vì sao tiêm vacxin phòng sởi cho trẻ dưới 6 tháng tuổi thường ít có tác dụng phòng ngừa, trong khi vacxin viêm gan B lại được khuyến cáo tiêm cho trẻ càng sớm càng tốt (trong vòng 24 giờ sau sinh)? Hình 1 ĐỀ THI CHÍNH THỨC
 • 2. 2 Câu 6 (3,0 điểm). 1. Phân biệt ARN thông tin và ARN vận chuyển về kích thước, cấu trúc, chức năng, thời gian tồn tại. 2. Những loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào có thể làm tăng sự biểu hiện của một gen nhất định? Giải thích. Câu 7 (2,0 điểm). Nhiệt độ phá vỡ liên kết hiđro giữa hai mạch phân tử ADN gọi là nhiệt độ nóng chảy (Tm). Hình 2 thể hiện đường cong Tm của hai mẫu ADN (mẫu A và mẫu B) bị biến tính bởi nhiệt độ ở cùng điều kiện và thu được kết quả bằng phương pháp đo huỳnh quang ở bước sóng 260 nm. a. Có thể kết luận gì về thành phần bazơ nitơ ở hai mẫu ADN này? Giải thích. b. Urê là tác nhân gây biến tính ADN bằng cách làm thay đổi liên kết giữa purine và pyrimidine. Tác động với lượng nhỏ chất này vào ADN thì đường cong Tm của hai mẫu A, B ở hình 2 thay đổi như thế nào? Giải thích. Câu 8 (3,0 điểm). Lai hai thứ thuần chủng cây cao, quả dài và cây thấp, quả dẹt với nhau được F1. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau thu được F2 có kết quả như sau: 72 cây cao, quả tròn; 36 cây cao, quả dẹt; 28 cây thấp, quả dẹt; 56 cây thấp, quả tròn; 36 cây cao, quả dài; 28 cây thấp, quả dài. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F1. Biết quả dài do kiểu gen đồng hợp lặn quy định. Câu 9 (2,0 điểm). Bệnh câm điếc bẩm sinh ở người do một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, tuân theo quy luật di truyền Menđen. Sơ đồ phả hệ (Hình 3) mô tả sự di truyền của bệnh câm điếc bẩm sinh của một gia đình. Biết rằng không có đột biến mới phát sinh. a. Tính xác suất hai người con trai của cặp vợ chồng 6, 7 đều không mang alen gây bệnh. b. Người con trai 11 lớn lên kết hôn với một người phụ nữ bình thường đến từ một một quần thể cân bằng di truyền về tính trạng bệnh câm điếc bẩm sinh với tần số alen gây bệnh là 0,01. Tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng không bị bệnh. ---------------------Hết--------------------- (Giám thị không giải thích gì thêm) Họ và tên thí sinh: …………………………………….……Số báo danh: ……..………........... Chữ kí giám thị số 1:……………….................. Chữ kí giám thị số 2:….......................………. Hình 2 Hình 3
 • 3. 3 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2022 - 2023 HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN SINH HỌC LỚP 12 Chuyên (Hướng dẫn chấm gồm 05 trang) Chú ý: Những cách giải khác HDC mà đúng thì cho điểm theo thang điểm đã định. Câu Nội dung Điểm 1. (2,0đ) 1. Con đường tổng hợp và phân phối Glucagôn: - Glucagôn được tổng hợp nhờ các ribôxôm trên lưới nội chất hạt sau đó được đóng gói trong các túi đưa sang bộ máy Gôngi để hoàn thiện cấu trúc. - Sau khi hoàn thiện cấu trúc, Glucagôn được đóng gói trong các túi xuất bào và đưa ra màng tế bào. - Khi có tín hiệu, các túi này dung hợp với màng tế bào để giải phóng Glucagon ra dịch mô. Từ dịch mô, Glucagôn khuếch tán vào máu để thực hiện chức năng. 0,5 0,25 0,25 2. - Nhỏ thuốc thử Iot vào các ống nghiệm  ống nghiệm xuất hiện màu xanh đen là hồ tinh bột, 2 ống còn lại có màu vàng nâu của thuốc thử iot. - Nhỏ thuốc thử benedict vào các ống nghiệm còn lại, đun sôi  thấy xuất hiện kết tủa đỏ gạch là glucozơ, còn lại là saccarozơ. Do đường glucozơ có tính khử sẽ khử Cu2+ thành Cu2O nên dung dịch có màu đỏ gạch. Khi cho thuốc thử benedict vào, saccarozơ không phản ứng (do không có tính khử) nên dung dịch vẫn có màu xanh của thuốc thử. 0,5 0,5 2. (2,0đ) - Đĩa 1: Vi khuẩn mọc trên bề mặt đĩa thạch. Giải thích: Vi khuẩn sinh trưởng trên môi trường dinh dưỡng phù hợp. - Đĩa 2: + TH1: Vi khuẩn không mọc trên bề mặt đĩa thạch. Giải thích: Do có sự xâm nhập, nhân lên của phagơ độc gây tan hết tế bào vi khuẩn ngay từ trong ống nghiệm số 3  không có khuẩn lạc. + TH2: Ban đầu vi khuẩn mọc trên bề mặt đĩa thạch nhưng sau đó xuất hiện những vết tan trong suốt trên bề mặt thạch. Giải thích: Do có sự xâm nhập, nhân lên của phagơ độc  ban đầu khuẩn lạc vẫn xuất hiện nhưng khi số lượng phagơ trong tế bào lớn, phá vỡ tế bào  xuất hiện các vết tan. + TH3: Vi khuẩn mọc trên bề mặt đĩa thạch. Giải thích: Do đây là phagơ ôn hoà không gây tan tế bào vi khuẩn  vi khuẩn vẫn xuất hiện và tồn tại. 0,5 0,5 0,5 0,5 3. (3,0đ) 1. Đặc điểm hình thái, giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp. Đặc điểm Cấu tạo Chức năng Hình thái Phiến lá mỏng, diện tích bề mặt lá lớn. Hấp thụ nhiều ánh sáng Thuận lợi cho trao đổi khí giữa lá và môi trường. 0.5
 • 4. 4 Giải phẫu Hệ gân lá chằng chịt gồm mạch gỗ và mạch rây + Vận chuyển nước và muối khoáng đến từng tế bào + Vận chuyển sản phẩm quang hợp đến mô chứa. Lớp biểu bì: có nhiều khí khổng Thuận lợi cho khí CO2 khuếch tán vào lá. Lớp tế bào mô giậu: xếp sát nhau chứa nhiều lục lạp Hấp thụ được nhiều ánh sáng. Lớp tế bào mô xốp: có nhiều khoảng trống Là nơi chứa khí CO2 cung cấp cho quang hợp. 0.5 0.5 0.25 0.25 2. a. - Ion Mg2+ và NO3 - có nồng độ trong tế bào rễ cao hơn trong dung dịch đất nên các ion này được rễ cây hấp thụ chủ động qua kênh protein. - Quá trình hấp thu chủ động các ion này cần năng lượng ATP do tế bào rễ tạo ra. Do đó nếu điều kiện không thích hợp lượng ATP giảm mạnh → sự hấp thụ các ion này giảm theo. b. - Khi pH đất thấp, đất có nhiều ion H+ . Loại ion này trao đổi với các ion khoáng dương trên bề mặt keo đất. Kết quả là các ion (K+ , Mg+ , Fe3+ ) bị đẩy ra dung dịch đất và dễ dàng bị rửa trôi  lượng ion K+ , Mg+ , Fe3+ sẽ bị giảm mạnh 0,25 0,25 0,5 4. (2,0đ) 1. - Hạn chế của hệ tuần hoàn hở so với hệ tuần hoàn kín: + Do không có mao mạch, áp lực máu chảy trong động mạch thấp. + Tốc độ máu chảy, khả năng điều hòa và phân phối máu đến các cơ quan chậm nên không thể đáp ứng được nhu cầu cao về O2, dinh dưỡng và thải nhanh CO2, các chất thải. 0,5 0,5 2. - Côn trùng có hệ tuần hoàn hở nhưng vẫn có khả năng hoạt động tích cực vì: + Côn trùng không sử dụng hệ tuần hoàn hở để cung cấp O2 cho tế bào mà cơ thể trao đổi khí qua hệ thống ống khí. Điều này làm cho sự trao đổi khí diễn ra nhanh. + Kích thước côn trùng nhỏ nên dù tốc độ máu chảy chậm nhưng vẫn đảm bảo cung cấp dinh dưỡng... đáp ứng được nhu cầu của cơ thể. 0,5 0,5
 • 5. 5 5. (1,0đ) - Tiêm vacxin phòng sởi cho trẻ dưới 6 tháng tuổi thường ít có tác dụng phòng ngừa: + Kháng thể sởi có thể truyền từ mẹ sang con qua nhau thai và sữa mẹ. + Ở giai đoạn từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi, trong cơ thể trẻ còn tồn tại rất nhiều kháng thể từ mẹ truyền sang, vì vậy nếu tiêm ở giai đoạn này các kháng thể sẽ trung hoà kháng nguyên từ vacxin và không gây miễn dịch cho cơ thể.  Tiêm vacxin phòng sởi cho trẻ dưới 6 tháng tuổi thường ít có tác dụng phòng ngừa. - Vacxin viêm gan B lại được khuyến cáo tiêm cho trẻ càng sớm càng tốt (trong vòng 24 giờ sau sinh): + Ít có hiện tượng truyền kháng thể viêm gan B từ mẹ sang con  cơ thể trẻ sơ sinh không có kháng thể viêm gan B. + Virus viêm gan B gây bệnh nguy hiểm cho người, tỉ lệ lây nhiễm cao. Vacxin viêm gan B được đánh giá an toàn cho trẻ sơ sinh.  Cần tiêm vacxin viêm gan B lại được khuyến cáo tiêm cho trẻ càng sớm càng tốt (trong vòng 24 giờ sau sinh) để sớm kích thích sinh miễn dịch, bảo vệ trẻ. 0,25 0,25 0,25 0,25 6. (3,0đ) 1. Tiêu chí ARN thông tin ARN vận chuyển Kích thước - Phân tử dài hơn, có hàng ngàn ribonucleotit. - Phân tử ngắn hơn, có 80-100 ribonucleotit Đặc điểm cấu trúc - Dạng mạch thẳng, không có liên kết hidro giữa các bazơ. - Dạng cấu trúc ba thùy, có liên kết hidro giữa các bazơ ở vị trí đối xứng bổ sung. Chức năng Truyền thông tin di truyền Vận chuyển các axitamin tự do trong tế bào chất đến riboxom để tổng hợp protein Thời gian tồn tại Ngắn hơn Dài hơn (qua nhiều thế hệ tế bào) 0,5 0,5 0,5 0,5 2. - Đột biến lặp đoạn làm gia tăng bản sao của gen dẫn đến gia tăng sản phẩm của gen. - Đột biến chuyển đoạn và đảo đoạn làm thay đổi vị trí gen trên nhiễm sắc thể: + chuyển gen từ vùng dị nhiễm sắc (vùng không mã hóa) sang vùng nguyên nhiễm sắc (vùng mã hóa) làm tăng mức độ biểu hiện gen. + chuyển gen đến một vùng promoter mạnh làm tăng mức độ biểu hiện của gen. - Đột biến mất đoạn làm mất đi yếu tố ức chế hoạt động của gen hoặc mất đi vùng điều hoà ức chế biểu hiện của gen dẫn đến làm tăng mức độ biểu hiện của gen. 0,25 0,25 0,25 0,25 7. (2,0đ) a. Ở mẫu A có chứa nhiều G-X hơn so với mẫu B vì: - Dựa vào cường độ hấp thụ ánh sáng ta thấy, càng nhiều các mạch ADN ở trạng thái đơn thì mức độ hấp thụ ánh sáng càng cao. Ở nhiệt độ 800 C ta thấy mẫu B đã có sự thay đổi về lượng hấp thụ (tăng mạch) chứng tỏ ở giai đoạn này các mạch 0,5 0,5
 • 6. 6 ADN tách nhau ra với lượng lớn còn ở mẫu A thì đến nhiệt độ 850 C mới có sự thay đổi. - Có sự khác nhau như vậy là do số lượng liên kết hidro có trong các mẫu A và B. Lượng hidro càng nhiều thì nhiệt độ biến tính của mẫu ADN đó càng cao, mà để nhiều lượng hidro thì cần có lượng G-X lớn do vậy chứng tỏ mẫu A nhiều G-X hơn mẫu B. 0,5 b. - Đường cong của cả mẫu A và mẫu B đều lệch trái. - Vì: Urê có tác dụng gây biến tính ADN làm cho sự liên kết hidro theo nguyên tắc A-T, G-X bị thay đổi do vậy mà làm mất ổn định của ADN  khi có tác động của nhiệt độ càng làm chúng bị biến tính nhanh hơn. 0,25 0,25 8. (3,0đ) * Xác định tỉ lệ kiểu hình từng loại tính trạng ở đời con F2 + Chiều cao cây: (cao: thấp) = (144: 112) = (9: 7)  Chiều cao cây do hai gen không alen phân li độc lập tương tác bổ sung. Qui ước gen: (A-B-): Cây cao (A-bb; aaB-; aabb): Cây thấp  Kiểu gen F1: AaBb + Hình dạng quả: (dẹt: tròn: dài) = (64: 128: 64) = (1:2:1)  hình dạng quả di truyền theo quy luật trội không hoàn toàn. Qui ước gen: DD: quả dẹt; Dd: quả tròn; dd: quả dài  Kiểu gen F1: Dd *Xét sự di truyền đồng thời các loại tính trạng ở F2 Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 đề bài ra chính bằng tích các tỉ lệ (9:7)(1:2:1)  các cặp gen chi phối chiều cao thân và hình dạng quả nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau, phân li độc lập  F1: AaBbDd (Cây cao, quả tròn)  Kiểu gen của P: AABBdd x aabbDD *Sơ đồ lai P: Cây cao, quả dài x cây thấp, quả dẹt AABBdd aabbDD GP: ABd abD F1: AaBbDd Cây cao, quả tròn Chú ý: Những cách giải khác HDC mà đúng thì cho điểm theo thang điểm đã định. 0,75 0,75 1,0 0,5 9. (2,0đ) a. Xét phả hệ, người con gái số 9 bị bệnh câm điếc bẩm sinh có KG: aa  KG của cặp vợ chồng (6 và 7) đều là Aa.  Hai người con trai (10, 11) không biểu hiện bệnh  Có KG: 1/3AA : 2/3Aa  Xs để cả hai người con trai của cặp vợ chồng nói trên đều không mang alen gây bệnh: 1/3 (AA) . 1/3 (AA) = 1/9 0,5 0,5 0,5 b. Người phụ nữ bình thường đến từ một một quần thể cân bằng di truyền về tính trạng bệnh này với tần số alen gây bệnh là 0,01
 • 7. 7 Tần số f(a) = q = 0,01, f(A) = p = 1- q = 1 – 0,01 = 0,99 Cấu trúc di truyền ở quần thể của người phụ nữ đó là: p2 AA : 2pq Aa : q2 aa Người phụ nữ (không bị bệnh) có xác suất kiểu gen: 𝑝2 𝑝2+2𝑝𝑞 AA: 2𝑝𝑞 𝑝2+2𝑝𝑞 Aa = 99 101 𝐴𝐴 ∶ 2 101 𝐴𝑎 Ta có sơ đồ lai: P:♂(11) 1 3 AA : 2 3 Aa x ♀ 99 101 𝐴𝐴 ∶ 2 101 𝐴𝑎  Xác suất cặp vợ chồng này sinh con bị bệnh: 1 3 a . 1 101 a = 1 303 aa  Xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng không bị bệnh: 1 - 1 303 = 𝟑𝟎𝟐 𝟑𝟎𝟑 ≈ 0,9967 Chú ý: Những cách giải khác HDC mà đúng thì cho điểm theo thang điểm đã định. 0,25 0,25 ---------------------Hết---------------------