SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
Սոփոնիա
CHAPTER 1
1 Տէրոջ խօսքը, որ եկաւ Եզկիայի որդի
Ամարիայի որդի Գոդողիայի որդի Քուսիի որդի
Սոփոնիային, Յուդայի թագաւոր Ամոնի որդի
Յովսիայի օրերում։
2 Ես ամեն ինչ կսպառեմ երկրից, ասում է
Եհովան։
3 Ես կսպառեմ մարդկանց ու անասուններին. Ես
կսպառեմ երկնքի թռչուններին, ծովի ձկներին և
ամբարիշտների հետ գայթակղության քարերին.
և ես կվերացնեմ մարդկանց երկրից, ասում է
Տէրը։
4 Ես իմ ձեռքը պիտի մեկնեմ Յուդայի ու
Երուսաղէմի բոլոր բնակիչների վրայ. Ես
կվերացնեմ Բահաղի մնացորդը այս վայրից և
Քեմարիմների անունը՝ քահանաների հետ.
5 Եվ նրանք, ովքեր երկրպագում են երկնքի
զորքերին տանիքների վրա. և նրանք, ովքեր
երկրպագում են և երդվում են Տիրոջով, և ովքեր
երդվում են Մաղքամով.
6 Տէրոջմէն ետ դարձածները. և նրանք, ովքեր չեն
փնտրել Տիրոջը և չեն խնդրել նրան։
7 Լռեցէ՛ք Տէր Աստուծոյ առջեւ, որովհետեւ
Տէրոջը օրը մօտեցած է.
8Եւ Տիրոջ զոհաբերութեան օրը ես պիտի
պատժեմ իշխաններին, թագաւորի զաւակներին
ու բոլոր նրանց, ովքեր տարօրինակ զգեստներ են
հագել։
9 Նույն օրը ես կպատժեմ բոլոր նրանց, ովքեր
ցատկում են շեմքի վրա, որոնք լցնում են իրենց
տիրոջ տները բռնությամբ և նենգությամբ։
10 Եվ այդ օրը կլինի, ասում է Եհովան, որ ձկան
դարպասից աղաղակի ձայն կլինի, երկրորդից՝
ոռնոց, և բլուրներից՝ մեծ բախում։
11 Ողբացե՛ք, ո՛վ Մակտեշի բնակիչներ,
որովհետև ամբողջ վաճառական ժողովուրդը
կոտորվել է. բոլոր նրանք, ովքեր արծաթ են կրում,
կտրված են:
12 Այդ ժամանակ ես Երուսաղեմը
կուսումնասիրեմ մոմերով և կպատժեմ այն
մարդկանց, ովքեր նստել են իրենց գարշահոտի
վրա, որոնք իրենց սրտում ասում են.
13 Դրա համար նրանց ունեցվածքը ավար
կդառնա, և նրանց տները՝ ավերակ. խաղողի
այգիներ պիտի տնկեն, բայց գինին չխմեն։
14 Մօտ է Տիրոջ մեծ օրը, մօտ է, եւ շատ է
շտապում, Տիրոջ օրուան ձայնը.
15 Այդ օրը բարկության օր է, նեղության և
նեղության օր, ամայության և ամայության օր,
խավարի և խավարի օր, ամպերի և թանձր
խավարի օր,
16 Շեփորի և տագնապի օր պարսպապատ
քաղաքների և բարձր աշտարակների դեմ։
17 Եվ ես նեղություն կբերեմ մարդկանց վրա, որ
նրանք կույրերի պես կքայլեն, որովհետև նրանք
մեղանչեցին Տիրոջ դեմ, և նրանց արյունը հողի
պես կթափվի, և նրանց մարմինը՝ աղբի պես։
18 Նրանց ոչ արծաթը, ոչ ոսկին չեն կարող փրկել
նրանց Տիրոջ բարկության օրը. բայց ամբողջ
երկիրը պիտի լափի նրա խանդի կրակը,
որովհետև նա շուտով կազատի երկրի բոլոր
բնակիչներից։
ԳԼՈՒԽ 2
1 Հավաքվեք, այո, հավաքվեք, ով անպարկեշտ
ազգ.
2 Նախքան հրամանի դուրս գալը, մինչև օրը
չանցնի, ինչպես հարդը, նախքան Տիրոջ սաստիկ
բարկությունը ձեզ վրա չհասնի, նախքան Տիրոջ
բարկության օրը ձեզ վրա չհասնի։
3 Փնտռեցէ՛ք Տէրը, երկրի բոլոր հեզեր, որ անոր
դատաստանը գործադրեցիք. Արդարություն
փնտրեք, հեզություն փնտրեք, գուցե դուք
թաքնվեք Տիրոջ բարկության օրը։
4 Որովհետեւ Գազան լքուած պիտի ըլլայ, իսկ
Ասկաղոնը՝ աւերակ. կէսօրուան օրը պիտի քշեն
Ազդոդը, եւ Ակրոն պիտի արմատախիլ։
5 Վայ ծովեզերքի բնակիչներին՝ Քերեթի ազգին։
Տիրոջ խոսքը քո դեմ է. Ո՛վ Քանան,
Փղշտացիների երկիր, ես քեզ կկործանեմ, որ
բնակիչ չմնա։
6 Ծովի ափը հովիւների համար կացարաններ ու
տնակներ պիտի լինի, հօտերի համար՝
փարախներ։
7 Եվ ծովեզերքը թող լինի Հուդայի տան
մնացորդի համար. Նրանք պիտի արածեն
դրանով։ Երեկոյան նրանք կպառկեն Ասկելոնի
տներում, որովհետև նրանց Եհովան Աստված
այցելի նրանց և կվերացնի նրանց գերությունից։
8 Ես լսել եմ Մովաբի նախատինքը և Ամմոնի
որդիների նախատինքը, որով նրանք նախատում
են իմ ժողովրդին և մեծարում իրենց
սահմանների դեմ։
9 Ուստի, ինչպես կենդանի եմ ես, ասում է Զորաց
Տերը՝ Իսրայելի Աստվածը, անշուշտ Մովաբը
կլինի Սոդոմի պես, և Ամմոնի որդիները՝ Գոմորի
պես, եղինջների և աղիների բուծում և հավերժ
ավերածություն. մարդիկ պիտի կողոպտեն
նրանց, և իմ ժողովրդի մնացորդը կտիրի նրանց։
10 Սա պիտի ունենան իրենց
ամբարտավանության համար, որովհետև նրանք
նախատեցին և մեծարեցին Զորաց Տիրոջ
ժողովրդի դեմ։
11 Տէրը ահաւոր պիտի լինի նրանց համար,
քանզի նա սովից պիտի մատնի երկրի բոլոր
աստուածներին. և մարդիկ պիտի երկրպագեն
նրան, ամեն մեկն իր տեղից, նույնիսկ
հեթանոսների բոլոր կղզիները։
12 Ո՛վ եթովպացիներ, դուք էլ իմ սրով պիտի
սպանվեք։
13 Նա իր ձեռքը կմեկնի հյուսիսի վրա և
կկործանի Ասորեստանը. և Նինվեն ամայի
կդարձնի ու անապատի պես չորանա։
14 Նրա մէջ պիտի պառկեն ոչխարներ, բոլոր
ազգերի գազանները. նրանց ձայնը կհնչի
պատուհաններից. ամայություն կլինի շեմերի
մեջ, որովհետև նա կբացի մայրու գործը։
15 Սա այն ցնծալի քաղաքն է, որ անհոգ
բնակվում էր, որ ասում էր իր սրտում. «Ես եմ, և
ինձանից կողք չկա»: ով որ անցնի նրա մոտով,
պիտի սուլի ու ձեռքը թափահարի։
ԳԼՈՒԽ 3
1 Վա՜յ նրան, ով կեղտոտ է ու պղծված,
հարստահարող քաղաքին։
2 Նա չլսեց ձայնին. նա ուղղում չի ստացել. նա
չվստահեց Տիրոջը. նա չմոտեցավ իր Աստծուն:
3 Նրա իշխանները նրա ներսում մռնչող
առյուծներ են. նրա դատավորները երեկոյան
գայլեր են. մինչև վաղը ոսկորները չեն կրծում։
4 Նրա մարգարեները թեթեւ ու դավաճան
մարդիկ են. նրա քահանաները պղծել են
սրբարանը, բռնություն են գործել օրենքի
հանդեպ։
5 Արդար Տէրը նրա մէջ է. նա անօրէնութիւն չի
անի. ամէն առաւօտ նա իր դատաստանը ի յայտ
է բերում, չի թերանում. բայց անիրաւը ամօթ չի
ճանաչում:
6 Ես բնաջինջ եմ արել ազգերին, նրանց
աշտարակները ամայի են. Նրանց փողոցները
ավերակ դարձրի, որ ոչ ոք չանցնի, նրանց
քաղաքներն ավերված են, այնպես որ մարդ չկա,
բնակիչ չկա։
7 Ես ասացի. այնպես որ նրանց բնակարանը
չպետք է կտրվի, ինչպես էլ ես պատժեցի նրանց,
բայց նրանք կանուխ վեր կացան և
ապականեցին իրենց բոլոր գործերը։
8 Ուստի սպասեք ինձ, ասում է Եհովան, մինչև
այն օրը, երբ ես կբարձրանամ ավարի դեմ,
որովհետև իմ վճռականությունն է ժողովել
ազգերին, որպեսզի ես կարողանամ հավաքել
թագավորությունները, նրանց վրա թափել իմ
բարկությունը, նույնիսկ իմ ամբողջ կատաղի
բարկությունը. քանզի ամբողջ երկիրը պիտի
լափի իմ խանդի կրակը։
9 Որովհետև այն ժամանակ ես ժողովրդին
կդարձնեմ մաքուր լեզու, որպեսզի նրանք բոլորը
կանչեն Տիրոջ անունը՝ միաձայն ծառայելու
նրան։
10 Եթովպիայի գետերից այն կողմ իմ
աղաչողները, իմ ցրվածի աղջիկը, իմ ընծան
պիտի բերեն։
11 Այդ օրը դու չես ամաչելու քո բոլոր
արարքների համար, որոնցով օրինազանց ես
արել իմ դեմ, որովհետև այն ժամանակ ես քո
միջից կվերացնեմ նրանց, ովքեր ուրախանում են
քո հպարտությամբ, և դու այլևս չես հպարտանա
իմ պատճառով. սուրբ լեռ.
12 Ես քո մեջ էլ կթողնեմ մի նեղված ու աղքատ
ժողովրդի, և նրանք կվստահեն Տիրոջ անվանը։
13 Իսրայէլի մնացորդը անօրէնութիւն չպիտի
անի ու սուտ չխօսի. Նրանց բերանում նենգ լեզու
չի գտնվի, որովհետև նրանք պիտի կերակրեն ու
պառկեն, և ոչ ոք նրանց չի վախեցնի։
14 Երգիր, ով Սիոնի դուստր. աղաղակի՛ր, ո՛վ
Իսրայել. Ուրախացիր և ցնծացիր ամբողջ սրտով,
ով Երուսաղեմի դուստր։
15 Տէրը վերացրեց քո դատաստանները, նա
դուրս հանեց քո թշնամուն. Իսրայէլի թագաւորը՝
Տէրը, քո մէջ է, այլևս չարութիւն չես տեսնի։
16 Այն օրը Երուսաղէմին պիտի ասուի.
17 Քո Տէր Աստուածը քո մէջ հզօր է. նա կփրկի,
նա ուրախությամբ կուրախանա քեզ վրա. նա
կհանգչի իր սիրո մեջ, նա կուրախացնի քեզ
երգով։
18 Ես կհավաքեմ հանդիսավոր ժողովի համար
տրտմածներին, ովքեր քեզնից են, որոնց համար
դրա նախատինքը բեռ էր։
19 Ահա, այն ժամանակ ես կվերացնեմ այն
ամենը, ինչ քեզ տանջում է. և ես նրանց
գովասանք ու համբավ կստանամ ամեն երկրում,
որտեղ նրանք ամաչել են։
20 Այն ժամանակ ես քեզ նորից կբերեմ, այն
ժամանակ, երբ կհավաքեմ քեզ, որովհետև ես
քեզ անուն և գովաբանություն կդնեմ երկրի
բոլոր մարդկանց մեջ, երբ ետ դարձնեմ քո
գերությունը քո աչքի առաջ, ասում է Եհովան։

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Hebrew - דמו היקר של ישוע המשיח - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Hebrew - דמו היקר של ישוע המשיח - The Precious Blood of Jesus Christ.pptxHebrew - דמו היקר של ישוע המשיח - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Hebrew - דמו היקר של ישוע המשיח - The Precious Blood of Jesus Christ.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Burmese (Myanmar) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Burmese (Myanmar) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBurmese (Myanmar) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Burmese (Myanmar) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bulgarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bulgarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBulgarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bulgarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bosnian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bosnian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBosnian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bosnian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bodo - The-Epistle-of-Ignatius-to-Polycarp.pdf
Bodo - The-Epistle-of-Ignatius-to-Polycarp.pdfBodo - The-Epistle-of-Ignatius-to-Polycarp.pdf
Bodo - The-Epistle-of-Ignatius-to-Polycarp.pdf
 
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bengali - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bengali - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBengali - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bengali - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Belarusian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Belarusian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBelarusian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Belarusian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Basque - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Basque - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBasque - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Basque - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bashkir - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bashkir - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBashkir - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bashkir - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bambara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bambara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBambara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bambara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Azerbaijani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Azerbaijani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAzerbaijani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Azerbaijani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Aymara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Aymara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAymara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Aymara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Assamese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Assamese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAssamese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Assamese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Armenian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Armenian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfArmenian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Armenian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Arabic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Arabic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfArabic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Arabic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Amharic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Amharic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAmharic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Amharic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Albanian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Albanian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAlbanian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Albanian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Afrikaans - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Afrikaans - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAfrikaans - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Afrikaans - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Malagasy Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Malagasy Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxMalagasy Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Malagasy Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Hebrew - דמו היקר של ישוע המשיח - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Hebrew - דמו היקר של ישוע המשיח - The Precious Blood of Jesus Christ.pptxHebrew - דמו היקר של ישוע המשיח - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Hebrew - דמו היקר של ישוע המשיח - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
 

The Book of Prophet Zephaniah - Armenian.pdf

  • 1. Սոփոնիա CHAPTER 1 1 Տէրոջ խօսքը, որ եկաւ Եզկիայի որդի Ամարիայի որդի Գոդողիայի որդի Քուսիի որդի Սոփոնիային, Յուդայի թագաւոր Ամոնի որդի Յովսիայի օրերում։ 2 Ես ամեն ինչ կսպառեմ երկրից, ասում է Եհովան։ 3 Ես կսպառեմ մարդկանց ու անասուններին. Ես կսպառեմ երկնքի թռչուններին, ծովի ձկներին և ամբարիշտների հետ գայթակղության քարերին. և ես կվերացնեմ մարդկանց երկրից, ասում է Տէրը։ 4 Ես իմ ձեռքը պիտի մեկնեմ Յուդայի ու Երուսաղէմի բոլոր բնակիչների վրայ. Ես կվերացնեմ Բահաղի մնացորդը այս վայրից և Քեմարիմների անունը՝ քահանաների հետ. 5 Եվ նրանք, ովքեր երկրպագում են երկնքի զորքերին տանիքների վրա. և նրանք, ովքեր երկրպագում են և երդվում են Տիրոջով, և ովքեր երդվում են Մաղքամով. 6 Տէրոջմէն ետ դարձածները. և նրանք, ովքեր չեն փնտրել Տիրոջը և չեն խնդրել նրան։ 7 Լռեցէ՛ք Տէր Աստուծոյ առջեւ, որովհետեւ Տէրոջը օրը մօտեցած է. 8Եւ Տիրոջ զոհաբերութեան օրը ես պիտի պատժեմ իշխաններին, թագաւորի զաւակներին ու բոլոր նրանց, ովքեր տարօրինակ զգեստներ են հագել։ 9 Նույն օրը ես կպատժեմ բոլոր նրանց, ովքեր ցատկում են շեմքի վրա, որոնք լցնում են իրենց տիրոջ տները բռնությամբ և նենգությամբ։ 10 Եվ այդ օրը կլինի, ասում է Եհովան, որ ձկան դարպասից աղաղակի ձայն կլինի, երկրորդից՝ ոռնոց, և բլուրներից՝ մեծ բախում։ 11 Ողբացե՛ք, ո՛վ Մակտեշի բնակիչներ, որովհետև ամբողջ վաճառական ժողովուրդը կոտորվել է. բոլոր նրանք, ովքեր արծաթ են կրում, կտրված են: 12 Այդ ժամանակ ես Երուսաղեմը կուսումնասիրեմ մոմերով և կպատժեմ այն մարդկանց, ովքեր նստել են իրենց գարշահոտի վրա, որոնք իրենց սրտում ասում են. 13 Դրա համար նրանց ունեցվածքը ավար կդառնա, և նրանց տները՝ ավերակ. խաղողի այգիներ պիտի տնկեն, բայց գինին չխմեն։ 14 Մօտ է Տիրոջ մեծ օրը, մօտ է, եւ շատ է շտապում, Տիրոջ օրուան ձայնը. 15 Այդ օրը բարկության օր է, նեղության և նեղության օր, ամայության և ամայության օր, խավարի և խավարի օր, ամպերի և թանձր խավարի օր, 16 Շեփորի և տագնապի օր պարսպապատ քաղաքների և բարձր աշտարակների դեմ։ 17 Եվ ես նեղություն կբերեմ մարդկանց վրա, որ նրանք կույրերի պես կքայլեն, որովհետև նրանք մեղանչեցին Տիրոջ դեմ, և նրանց արյունը հողի պես կթափվի, և նրանց մարմինը՝ աղբի պես։ 18 Նրանց ոչ արծաթը, ոչ ոսկին չեն կարող փրկել նրանց Տիրոջ բարկության օրը. բայց ամբողջ երկիրը պիտի լափի նրա խանդի կրակը, որովհետև նա շուտով կազատի երկրի բոլոր բնակիչներից։ ԳԼՈՒԽ 2 1 Հավաքվեք, այո, հավաքվեք, ով անպարկեշտ ազգ. 2 Նախքան հրամանի դուրս գալը, մինչև օրը չանցնի, ինչպես հարդը, նախքան Տիրոջ սաստիկ բարկությունը ձեզ վրա չհասնի, նախքան Տիրոջ բարկության օրը ձեզ վրա չհասնի։ 3 Փնտռեցէ՛ք Տէրը, երկրի բոլոր հեզեր, որ անոր դատաստանը գործադրեցիք. Արդարություն փնտրեք, հեզություն փնտրեք, գուցե դուք թաքնվեք Տիրոջ բարկության օրը։ 4 Որովհետեւ Գազան լքուած պիտի ըլլայ, իսկ Ասկաղոնը՝ աւերակ. կէսօրուան օրը պիտի քշեն Ազդոդը, եւ Ակրոն պիտի արմատախիլ։ 5 Վայ ծովեզերքի բնակիչներին՝ Քերեթի ազգին։ Տիրոջ խոսքը քո դեմ է. Ո՛վ Քանան, Փղշտացիների երկիր, ես քեզ կկործանեմ, որ բնակիչ չմնա։ 6 Ծովի ափը հովիւների համար կացարաններ ու տնակներ պիտի լինի, հօտերի համար՝ փարախներ։ 7 Եվ ծովեզերքը թող լինի Հուդայի տան մնացորդի համար. Նրանք պիտի արածեն դրանով։ Երեկոյան նրանք կպառկեն Ասկելոնի տներում, որովհետև նրանց Եհովան Աստված այցելի նրանց և կվերացնի նրանց գերությունից։ 8 Ես լսել եմ Մովաբի նախատինքը և Ամմոնի որդիների նախատինքը, որով նրանք նախատում են իմ ժողովրդին և մեծարում իրենց սահմանների դեմ։ 9 Ուստի, ինչպես կենդանի եմ ես, ասում է Զորաց Տերը՝ Իսրայելի Աստվածը, անշուշտ Մովաբը կլինի Սոդոմի պես, և Ամմոնի որդիները՝ Գոմորի պես, եղինջների և աղիների բուծում և հավերժ ավերածություն. մարդիկ պիտի կողոպտեն նրանց, և իմ ժողովրդի մնացորդը կտիրի նրանց։ 10 Սա պիտի ունենան իրենց ամբարտավանության համար, որովհետև նրանք նախատեցին և մեծարեցին Զորաց Տիրոջ ժողովրդի դեմ։
  • 2. 11 Տէրը ահաւոր պիտի լինի նրանց համար, քանզի նա սովից պիտի մատնի երկրի բոլոր աստուածներին. և մարդիկ պիտի երկրպագեն նրան, ամեն մեկն իր տեղից, նույնիսկ հեթանոսների բոլոր կղզիները։ 12 Ո՛վ եթովպացիներ, դուք էլ իմ սրով պիտի սպանվեք։ 13 Նա իր ձեռքը կմեկնի հյուսիսի վրա և կկործանի Ասորեստանը. և Նինվեն ամայի կդարձնի ու անապատի պես չորանա։ 14 Նրա մէջ պիտի պառկեն ոչխարներ, բոլոր ազգերի գազանները. նրանց ձայնը կհնչի պատուհաններից. ամայություն կլինի շեմերի մեջ, որովհետև նա կբացի մայրու գործը։ 15 Սա այն ցնծալի քաղաքն է, որ անհոգ բնակվում էր, որ ասում էր իր սրտում. «Ես եմ, և ինձանից կողք չկա»: ով որ անցնի նրա մոտով, պիտի սուլի ու ձեռքը թափահարի։ ԳԼՈՒԽ 3 1 Վա՜յ նրան, ով կեղտոտ է ու պղծված, հարստահարող քաղաքին։ 2 Նա չլսեց ձայնին. նա ուղղում չի ստացել. նա չվստահեց Տիրոջը. նա չմոտեցավ իր Աստծուն: 3 Նրա իշխանները նրա ներսում մռնչող առյուծներ են. նրա դատավորները երեկոյան գայլեր են. մինչև վաղը ոսկորները չեն կրծում։ 4 Նրա մարգարեները թեթեւ ու դավաճան մարդիկ են. նրա քահանաները պղծել են սրբարանը, բռնություն են գործել օրենքի հանդեպ։ 5 Արդար Տէրը նրա մէջ է. նա անօրէնութիւն չի անի. ամէն առաւօտ նա իր դատաստանը ի յայտ է բերում, չի թերանում. բայց անիրաւը ամօթ չի ճանաչում: 6 Ես բնաջինջ եմ արել ազգերին, նրանց աշտարակները ամայի են. Նրանց փողոցները ավերակ դարձրի, որ ոչ ոք չանցնի, նրանց քաղաքներն ավերված են, այնպես որ մարդ չկա, բնակիչ չկա։ 7 Ես ասացի. այնպես որ նրանց բնակարանը չպետք է կտրվի, ինչպես էլ ես պատժեցի նրանց, բայց նրանք կանուխ վեր կացան և ապականեցին իրենց բոլոր գործերը։ 8 Ուստի սպասեք ինձ, ասում է Եհովան, մինչև այն օրը, երբ ես կբարձրանամ ավարի դեմ, որովհետև իմ վճռականությունն է ժողովել ազգերին, որպեսզի ես կարողանամ հավաքել թագավորությունները, նրանց վրա թափել իմ բարկությունը, նույնիսկ իմ ամբողջ կատաղի բարկությունը. քանզի ամբողջ երկիրը պիտի լափի իմ խանդի կրակը։ 9 Որովհետև այն ժամանակ ես ժողովրդին կդարձնեմ մաքուր լեզու, որպեսզի նրանք բոլորը կանչեն Տիրոջ անունը՝ միաձայն ծառայելու նրան։ 10 Եթովպիայի գետերից այն կողմ իմ աղաչողները, իմ ցրվածի աղջիկը, իմ ընծան պիտի բերեն։ 11 Այդ օրը դու չես ամաչելու քո բոլոր արարքների համար, որոնցով օրինազանց ես արել իմ դեմ, որովհետև այն ժամանակ ես քո միջից կվերացնեմ նրանց, ովքեր ուրախանում են քո հպարտությամբ, և դու այլևս չես հպարտանա իմ պատճառով. սուրբ լեռ. 12 Ես քո մեջ էլ կթողնեմ մի նեղված ու աղքատ ժողովրդի, և նրանք կվստահեն Տիրոջ անվանը։ 13 Իսրայէլի մնացորդը անօրէնութիւն չպիտի անի ու սուտ չխօսի. Նրանց բերանում նենգ լեզու չի գտնվի, որովհետև նրանք պիտի կերակրեն ու պառկեն, և ոչ ոք նրանց չի վախեցնի։ 14 Երգիր, ով Սիոնի դուստր. աղաղակի՛ր, ո՛վ Իսրայել. Ուրախացիր և ցնծացիր ամբողջ սրտով, ով Երուսաղեմի դուստր։ 15 Տէրը վերացրեց քո դատաստանները, նա դուրս հանեց քո թշնամուն. Իսրայէլի թագաւորը՝ Տէրը, քո մէջ է, այլևս չարութիւն չես տեսնի։ 16 Այն օրը Երուսաղէմին պիտի ասուի. 17 Քո Տէր Աստուածը քո մէջ հզօր է. նա կփրկի, նա ուրախությամբ կուրախանա քեզ վրա. նա կհանգչի իր սիրո մեջ, նա կուրախացնի քեզ երգով։ 18 Ես կհավաքեմ հանդիսավոր ժողովի համար տրտմածներին, ովքեր քեզնից են, որոնց համար դրա նախատինքը բեռ էր։ 19 Ահա, այն ժամանակ ես կվերացնեմ այն ամենը, ինչ քեզ տանջում է. և ես նրանց գովասանք ու համբավ կստանամ ամեն երկրում, որտեղ նրանք ամաչել են։ 20 Այն ժամանակ ես քեզ նորից կբերեմ, այն ժամանակ, երբ կհավաքեմ քեզ, որովհետև ես քեզ անուն և գովաբանություն կդնեմ երկրի բոլոր մարդկանց մեջ, երբ ետ դարձնեմ քո գերությունը քո աչքի առաջ, ասում է Եհովան։