SlideShare a Scribd company logo
1 of 73
‫האסטרטגיה‬ ‫על‬ ‫הקרב‬
‫או‬,‫אנשי‬ ‫למה‬‫להבין‬ ‫חייבים‬
‫או‬,‫אנשי‬ ‫למה‬‫ביזנס‬ ‫להבין‬ ‫חייבים‬
‫בכנס‬ ‫להרצות‬ ‫הסיבות‬
Make you
think
Make you happy
Make you
uncomfortable
‫הרצאה‬ ‫זאת‬
‫מבאסת‬
‫על‬ ‫סיפור‬‫כישלון‬
‫על‬ ‫סיפור‬‫כישלון‬
‫ספטמבר‬2015
bloomberg.com/features/2015-the-edge-the-worlds-greenest-building/
1,000‫ל‬ ‫עמדות‬-2,500‫עובדים‬
‫תענוג‬ ‫נשמע‬!
‫אפריל‬2016
Screen shot: http://www.bbc.com/news/technology-35746647
‫החלום‬‫לאנשים‬ ‫להגיד‬ ‫הוא‬ ‫המתקן‬ ‫מנהל‬ ‫של‬
‫ללכת‬ ‫לאן‬,‫פנוי‬ ‫מקום‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬.‫זה‬ ‫טכנית‬
‫אפשרי‬,‫אבל‬‫התנהגותית‬‫לא‬ ‫זה‬.‫אנשים‬
‫יום‬ ‫כל‬ ‫מקום‬ ‫לאותו‬ ‫ללכת‬ ‫מעדיפים‬,‫ולשבת‬
‫שלהם‬ ‫החברים‬ ‫עם‬"
,4.2016
‫מגניב‬ ‫בניין‬ ‫עדיין‬,‫שתוכנן‬ ‫כמו‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫מגניב‬ ‫עדיין‬,‫בתכנון‬ ‫כמו‬ ‫לא‬ ‫אבל‬
bloomberg.com/features/2015-the-edge-the-worlds-greenest-building/
‫מוצרים‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫למה‬
‫המטרה‬ ‫את‬ ‫מפספסים‬?
‫חכם‬ ‫בניין‬ ‫שעושה‬ ‫מה‬ ‫זה‬?
Screen shot: youtube.com/watch?v=kQ3CJdwP3fY
‫לחכם‬ ‫בניין‬ ‫הופך‬ ‫מה‬?
•‫עסקיות‬ ‫מטרות‬
•‫התנהגות‬ ‫דפוסי‬
•‫רגשיים‬ ‫צרכים‬
‫חכם‬ ‫לבניין‬ ‫מחקר‬
‫תור‬?‫תור‬ ‫איזה‬?
•‫בעבודה‬ ‫אתגר‬
•‫שייכות‬ ‫תחושת‬
•‫חברתיים‬ ‫קשרים‬
•‫הממונים‬ ‫מצד‬ ‫הכרה‬
‫מצויינת‬ ‫עבודה‬ ‫סביבת‬ ‫של‬ ‫המרכיבים‬
‫אתכם‬ ‫לדבר‬ ‫רציתי‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫אז‬...
‫מוצר‬ ‫אסטרטגיית‬
–‫זה‬ ‫מה‬?
–‫חשוב‬ ‫זה‬ ‫למה‬?
–‫אנשי‬ ‫למה‬‫מעורבים‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬?
‫אתכם‬ ‫לדבר‬ ‫רציתי‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫אז‬...
‫לבניין‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫עושים‬ ‫איך‬?
‫חזון‬:‫בו‬ ‫לעבוד‬ ‫נעים‬ ‫שהכי‬ ‫הבניין‬ ‫להיות‬
‫קהל‬:‫בינלאומית‬ ‫בחברה‬ ‫תוכנה‬ ‫מהנדסי‬
‫ערכים‬:‫צוות‬,‫שייכות‬,‫תקשורת‬
‫עיקרי‬ ‫מדדי‬:
‫פספוסים‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬...
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫האחריות‬ ‫איפה‬-
‫האלה‬ ‫לפספוסים‬?
‫לעזאזל‬ ‫זה‬ ‫מה‬
‫מוצר‬ ‫אסטרטגיית‬?
‫מה‬,‫מי‬,‫כמה‬
‫חשוב‬ ‫זה‬ ‫למה‬?
‫או‬,‫לאיד‬ ‫שמחה‬ ‫קצת‬ ‫עוד‬
‫שוק‬ ‫לכם‬ ‫אין‬ ‫אם‬,‫המוצר‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬
‫בעולם‬ ‫טוב‬ ‫הכי‬,‫קטלני‬ ‫וצוות‬,‫משנה‬ ‫לא‬ ‫וזה‬
‫הולכים‬ ‫אתם‬‫להכשל‬"
‫אנדריסן‬ ‫מארק‬
‫אסטרטגיה‬ ‫צריכים‬ ‫ותיקים‬ ‫מוצרים‬ ‫גם‬‫אסטרטגיה‬ ‫צריכים‬ ‫ותיקים‬ ‫מוצרים‬ ‫גם‬
‫פיצ‬'‫רים‬
‫זמן‬
‫המשתמשים‬ ‫מה‬
‫רוצים‬
‫אסטרטגיה‬ ‫צריכים‬ ‫ותיקים‬ ‫מוצרים‬ ‫גם‬
‫מתחדש‬ ‫שלא‬ ‫מי‬,
‫מתייבש‬(‫ונופל‬)
‫אסטרטגיה‬ ‫צריכים‬ ‫ותיקים‬ ‫מוצרים‬ ‫גם‬‫פיצ‬ ‫מפעל‬ ‫תהיו‬ ‫אל‬'‫רים‬
•‫פרה‬
‫פרה‬ ‫תהיו‬ ‫אל‬
‫תהיו‬ ‫אל‬
‫אנחנו‬ ‫למה‬?
‫ראש‬ ‫כאבי‬ ‫מספיק‬ ‫לנו‬ ‫אין‬?
‫היום‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫מי‬?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
PM
UX
‫אפיון‬ ‫משתמשים‬ ‫מחקר‬ ‫שוק‬ ‫מחקר‬ ‫אסטרטגיה‬
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
PM
UX
‫אפיון‬ ‫משתמשים‬ ‫מחקר‬ ‫שוק‬ ‫מחקר‬ ‫אסטרטגיה‬
‫המוצר‬ ‫הוא‬ ‫לשימוש‬ ‫קל‬ ‫הכי‬ ‫המוצר‬
‫צריכים‬ ‫הכי‬ ‫שאתם‬
‫מוטיבציה‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫זה‬
Motivation
Friction
•
‫אנחנו‬
‫המוטיבציה‬ ‫על‬ ‫אחראים‬
‫אנחנו‬ ‫למה‬?
‫החסרה‬ ‫החוליה‬ ‫אנחנו‬
‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫איך‬?
‫לשולחן‬ ‫מביאים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬?
•‫פרסונות‬
‫אמפטיה‬‫אמפטיה‬
‫אמפטיה‬‫אמפטיה‬=‫פסיכולוגיה‬+‫מחקר‬
‫אמפטיה‬=‫פסיכולוגיה‬+‫מחקר‬
‫לביזנס‬ ‫מוטיבציה‬ ‫הופכים‬ ‫איך‬?
•
Screen shot:youtube.com/watch?v=MWOuO6rRYfc
‫הזה‬ ‫הקישור‬
‫רבה‬ ‫תודה‬!

More Related Content

Viewers also liked

Sagi (Pixel Perfect) - presentation from 6b convention, 2016
Sagi (Pixel Perfect) - presentation from 6b convention, 2016Sagi (Pixel Perfect) - presentation from 6b convention, 2016
Sagi (Pixel Perfect) - presentation from 6b convention, 2016Hila Yonatan
 
האבולוציה של פלטפורמות הקזינו באינטרנט - כך המצאנו את עצמנו מחדש
האבולוציה של פלטפורמות הקזינו באינטרנט - כך המצאנו את עצמנו מחדשהאבולוציה של פלטפורמות הקזינו באינטרנט - כך המצאנו את עצמנו מחדש
האבולוציה של פלטפורמות הקזינו באינטרנט - כך המצאנו את עצמנו מחדשHila Hanan
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareSlideShare
 
UX for blind and visually impaired - Rotem Binheim
UX for blind and visually impaired - Rotem BinheimUX for blind and visually impaired - Rotem Binheim
UX for blind and visually impaired - Rotem BinheimRotem Binheim
 
3 Cs of Design: Charters, Critique, & Culture
3 Cs of Design: Charters, Critique, & Culture3 Cs of Design: Charters, Critique, & Culture
3 Cs of Design: Charters, Critique, & CultureRuss U
 
הרצאתו של עילי אבני "הטוב, הרע והמכוער - ארגז הכלים החדש שלכם" 2016
הרצאתו של עילי אבני "הטוב, הרע והמכוער - ארגז הכלים החדש שלכם" 2016הרצאתו של עילי אבני "הטוב, הרע והמכוער - ארגז הכלים החדש שלכם" 2016
הרצאתו של עילי אבני "הטוב, הרע והמכוער - ארגז הכלים החדש שלכם" 2016Web Science
 
מתודה להשגת פתרונות חווית משתמש יצירתיים, המצאתיים וחדשניים -- יורם רוזנר
מתודה להשגת פתרונות חווית משתמש יצירתיים, המצאתיים וחדשניים -- יורם רוזנרמתודה להשגת פתרונות חווית משתמש יצירתיים, המצאתיים וחדשניים -- יורם רוזנר
מתודה להשגת פתרונות חווית משתמש יצירתיים, המצאתיים וחדשניים -- יורם רוזנר5IVE :: innovation & ux
 
זה הרובוט החדש שלנו, הוא יחליף אותך
זה הרובוט החדש שלנו, הוא יחליף אותךזה הרובוט החדש שלנו, הוא יחליף אותך
זה הרובוט החדש שלנו, הוא יחליף אותךMatty Marianksy
 
UXI Live 2016 - עיצוב מיטבי בארגון שלך, איך?
UXI Live 2016 - עיצוב מיטבי בארגון שלך, איך?UXI Live 2016 - עיצוב מיטבי בארגון שלך, איך?
UXI Live 2016 - עיצוב מיטבי בארגון שלך, איך?Moshe Weiss
 
UXIlive2016 - Mobile Onboarding / Shai Wolkomir
UXIlive2016 - Mobile Onboarding / Shai Wolkomir UXIlive2016 - Mobile Onboarding / Shai Wolkomir
UXIlive2016 - Mobile Onboarding / Shai Wolkomir Shai Wolkomir
 
Finding the Balance point
Finding the Balance pointFinding the Balance point
Finding the Balance pointOmer Gartzman
 
UXI Live 2011 - טאב, אפליקציה והח' הקדמון
UXI Live 2011 - טאב, אפליקציה והח' הקדמוןUXI Live 2011 - טאב, אפליקציה והח' הקדמון
UXI Live 2011 - טאב, אפליקציה והח' הקדמוןOren Shamir
 
מיצוב תחום חווית המשתמש בארגוני מוצר
מיצוב תחום חווית המשתמש בארגוני מוצרמיצוב תחום חווית המשתמש בארגוני מוצר
מיצוב תחום חווית המשתמש בארגוני מוצרRan Liron
 
Design Sprints - Dana Cohen Baron - UXI Live 2016
Design Sprints - Dana Cohen Baron - UXI Live 2016Design Sprints - Dana Cohen Baron - UXI Live 2016
Design Sprints - Dana Cohen Baron - UXI Live 2016Dana Baron
 
User story driven product development process
User story driven product development processUser story driven product development process
User story driven product development processRan Liron
 
Animations in UX design
Animations in UX designAnimations in UX design
Animations in UX designAmit Daliot
 
Neshel ha nachash - Stay Relevant in UX
Neshel ha nachash - Stay Relevant in UXNeshel ha nachash - Stay Relevant in UX
Neshel ha nachash - Stay Relevant in UXIdo Shavit
 

Viewers also liked (20)

Sagi (Pixel Perfect) - presentation from 6b convention, 2016
Sagi (Pixel Perfect) - presentation from 6b convention, 2016Sagi (Pixel Perfect) - presentation from 6b convention, 2016
Sagi (Pixel Perfect) - presentation from 6b convention, 2016
 
האבולוציה של פלטפורמות הקזינו באינטרנט - כך המצאנו את עצמנו מחדש
האבולוציה של פלטפורמות הקזינו באינטרנט - כך המצאנו את עצמנו מחדשהאבולוציה של פלטפורמות הקזינו באינטרנט - כך המצאנו את עצמנו מחדש
האבולוציה של פלטפורמות הקזינו באינטרנט - כך המצאנו את עצמנו מחדש
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
 
כנגד כל הסיכויים
כנגד כל הסיכוייםכנגד כל הסיכויים
כנגד כל הסיכויים
 
UX for blind and visually impaired - Rotem Binheim
UX for blind and visually impaired - Rotem BinheimUX for blind and visually impaired - Rotem Binheim
UX for blind and visually impaired - Rotem Binheim
 
3 Cs of Design: Charters, Critique, & Culture
3 Cs of Design: Charters, Critique, & Culture3 Cs of Design: Charters, Critique, & Culture
3 Cs of Design: Charters, Critique, & Culture
 
הרצאתו של עילי אבני "הטוב, הרע והמכוער - ארגז הכלים החדש שלכם" 2016
הרצאתו של עילי אבני "הטוב, הרע והמכוער - ארגז הכלים החדש שלכם" 2016הרצאתו של עילי אבני "הטוב, הרע והמכוער - ארגז הכלים החדש שלכם" 2016
הרצאתו של עילי אבני "הטוב, הרע והמכוער - ארגז הכלים החדש שלכם" 2016
 
מתודה להשגת פתרונות חווית משתמש יצירתיים, המצאתיים וחדשניים -- יורם רוזנר
מתודה להשגת פתרונות חווית משתמש יצירתיים, המצאתיים וחדשניים -- יורם רוזנרמתודה להשגת פתרונות חווית משתמש יצירתיים, המצאתיים וחדשניים -- יורם רוזנר
מתודה להשגת פתרונות חווית משתמש יצירתיים, המצאתיים וחדשניים -- יורם רוזנר
 
להיות דון דרייפר - איך מציגים אפיון ועיצוב? ברק דנין
להיות דון דרייפר - איך מציגים אפיון ועיצוב? ברק דניןלהיות דון דרייפר - איך מציגים אפיון ועיצוב? ברק דנין
להיות דון דרייפר - איך מציגים אפיון ועיצוב? ברק דנין
 
זה הרובוט החדש שלנו, הוא יחליף אותך
זה הרובוט החדש שלנו, הוא יחליף אותךזה הרובוט החדש שלנו, הוא יחליף אותך
זה הרובוט החדש שלנו, הוא יחליף אותך
 
UXI Live 2016 - עיצוב מיטבי בארגון שלך, איך?
UXI Live 2016 - עיצוב מיטבי בארגון שלך, איך?UXI Live 2016 - עיצוב מיטבי בארגון שלך, איך?
UXI Live 2016 - עיצוב מיטבי בארגון שלך, איך?
 
UXIlive2016 - Mobile Onboarding / Shai Wolkomir
UXIlive2016 - Mobile Onboarding / Shai Wolkomir UXIlive2016 - Mobile Onboarding / Shai Wolkomir
UXIlive2016 - Mobile Onboarding / Shai Wolkomir
 
Finding the Balance point
Finding the Balance pointFinding the Balance point
Finding the Balance point
 
UXI Live 2011 - טאב, אפליקציה והח' הקדמון
UXI Live 2011 - טאב, אפליקציה והח' הקדמוןUXI Live 2011 - טאב, אפליקציה והח' הקדמון
UXI Live 2011 - טאב, אפליקציה והח' הקדמון
 
מיצוב תחום חווית המשתמש בארגוני מוצר
מיצוב תחום חווית המשתמש בארגוני מוצרמיצוב תחום חווית המשתמש בארגוני מוצר
מיצוב תחום חווית המשתמש בארגוני מוצר
 
Design Sprints - Dana Cohen Baron - UXI Live 2016
Design Sprints - Dana Cohen Baron - UXI Live 2016Design Sprints - Dana Cohen Baron - UXI Live 2016
Design Sprints - Dana Cohen Baron - UXI Live 2016
 
User story driven product development process
User story driven product development processUser story driven product development process
User story driven product development process
 
Animations in UX design
Animations in UX designAnimations in UX design
Animations in UX design
 
How to write good user stories
How to write good user storiesHow to write good user stories
How to write good user stories
 
Neshel ha nachash - Stay Relevant in UX
Neshel ha nachash - Stay Relevant in UXNeshel ha nachash - Stay Relevant in UX
Neshel ha nachash - Stay Relevant in UX
 

Similar to The battle for strategy uxi live 2017

UXI Live 2013 - Tal Florentin - Zugiut - done right - heb
UXI Live 2013 - Tal Florentin - Zugiut - done right - hebUXI Live 2013 - Tal Florentin - Zugiut - done right - heb
UXI Live 2013 - Tal Florentin - Zugiut - done right - hebTAL FLORENTIN
 
הרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר
הרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחוברהרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר
הרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחוברHillel Kobrovski
 
חמשת הדברים שאסור לפספס כשמפרסמים במובייל
חמשת הדברים שאסור לפספס כשמפרסמים במוביילחמשת הדברים שאסור לפספס כשמפרסמים במובייל
חמשת הדברים שאסור לפספס כשמפרסמים במוביילUM Digital Tel-Aviv
 
מחדד הרעיונות - 7.7.2016 - פסטיבל קאן - Big Data
מחדד הרעיונות - 7.7.2016 - פסטיבל קאן - Big Dataמחדד הרעיונות - 7.7.2016 - פסטיבל קאן - Big Data
מחדד הרעיונות - 7.7.2016 - פסטיבל קאן - Big DataLeo Burnett Israel
 
מיתוג מקצועי ואישי כחלק הכרחי מניהול קריירה בתחום ההייטק \ הסייבר
מיתוג מקצועי ואישי כחלק הכרחי מניהול קריירה בתחום ההייטק \ הסייברמיתוג מקצועי ואישי כחלק הכרחי מניהול קריירה בתחום ההייטק \ הסייבר
מיתוג מקצועי ואישי כחלק הכרחי מניהול קריירה בתחום ההייטק \ הסייברHillel Kobrovski
 
לחשוב, לפעול ולהפוך לסופר אפיליאייט
לחשוב, לפעול ולהפוך לסופר אפיליאייטלחשוב, לפעול ולהפוך לסופר אפיליאייט
לחשוב, לפעול ולהפוך לסופר אפיליאייטVisionCamp
 
הילל קוברובסקי - ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הענן ומיתוג אישי , מקצועי ועסקי...
הילל קוברובסקי - ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הענן ומיתוג אישי , מקצועי ועסקי...הילל קוברובסקי - ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הענן ומיתוג אישי , מקצועי ועסקי...
הילל קוברובסקי - ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הענן ומיתוג אישי , מקצועי ועסקי...Hillel Kobrovski
 
Ilovesmallbusiness
IlovesmallbusinessIlovesmallbusiness
Ilovesmallbusinessthemarker
 

Similar to The battle for strategy uxi live 2017 (8)

UXI Live 2013 - Tal Florentin - Zugiut - done right - heb
UXI Live 2013 - Tal Florentin - Zugiut - done right - hebUXI Live 2013 - Tal Florentin - Zugiut - done right - heb
UXI Live 2013 - Tal Florentin - Zugiut - done right - heb
 
הרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר
הרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחוברהרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר
הרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר
 
חמשת הדברים שאסור לפספס כשמפרסמים במובייל
חמשת הדברים שאסור לפספס כשמפרסמים במוביילחמשת הדברים שאסור לפספס כשמפרסמים במובייל
חמשת הדברים שאסור לפספס כשמפרסמים במובייל
 
מחדד הרעיונות - 7.7.2016 - פסטיבל קאן - Big Data
מחדד הרעיונות - 7.7.2016 - פסטיבל קאן - Big Dataמחדד הרעיונות - 7.7.2016 - פסטיבל קאן - Big Data
מחדד הרעיונות - 7.7.2016 - פסטיבל קאן - Big Data
 
מיתוג מקצועי ואישי כחלק הכרחי מניהול קריירה בתחום ההייטק \ הסייבר
מיתוג מקצועי ואישי כחלק הכרחי מניהול קריירה בתחום ההייטק \ הסייברמיתוג מקצועי ואישי כחלק הכרחי מניהול קריירה בתחום ההייטק \ הסייבר
מיתוג מקצועי ואישי כחלק הכרחי מניהול קריירה בתחום ההייטק \ הסייבר
 
לחשוב, לפעול ולהפוך לסופר אפיליאייט
לחשוב, לפעול ולהפוך לסופר אפיליאייטלחשוב, לפעול ולהפוך לסופר אפיליאייט
לחשוב, לפעול ולהפוך לסופר אפיליאייט
 
הילל קוברובסקי - ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הענן ומיתוג אישי , מקצועי ועסקי...
הילל קוברובסקי - ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הענן ומיתוג אישי , מקצועי ועסקי...הילל קוברובסקי - ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הענן ומיתוג אישי , מקצועי ועסקי...
הילל קוברובסקי - ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הענן ומיתוג אישי , מקצועי ועסקי...
 
Ilovesmallbusiness
IlovesmallbusinessIlovesmallbusiness
Ilovesmallbusiness
 

The battle for strategy uxi live 2017

Editor's Notes

 1. אהלן
 2. מחקר שנערך באוניברסיטת שטותפארט מצא שכשני אחוזים מההרצאות בכנסי UXI הם הרצאות מבאסות
 3. אני, לצערכם, שייך לשני אחוזים האלה המטרה שלי היום היא לא לגרום לכם להסכים אתי. אני רוצה להזמין אותכם לזוז קצת מאזור הנוחות שלכם. המדד שלי להצלחת ההרצאה הוא פחות כמה מחיאות כפיים יהיו בסוף ויותר כמה פעמים אני אראה אותכם זזים באי נוחות בכיסאות שלכם מוכנים?! יאללה!
 4. כיאה להרצאה מבאסת, אני רוצה להתחיל בסיפור על כישלון. זה סיפור על בניין, אבל לה הבניין הזה
 5. זה סתם מוקאפ
 6. זה בניין באמסטרדם שנקרא The Edge בספטמבר 2015 הופיעה כתבה ארוכה ומאוד מושקעת באתר Bloomberg שהכריזה על הבניין הזה כ"בניין החכם בעולם".
 7. נראה שמישהו עשה עבודת PR לא רעה בכלל. אבל מעניין לראות למה בלומברג חושבים שהבניין הזה כל כך חכם
 8. אחד הנושאים בכתבה נקרא Hot desking זה אחד מה"פיצ'רים" הראשיים של ה"מוצר" הזה הרעיון הוא שאין לכם חדר או אפילו קיוביקל אתם באים בבוקר, עושים צ'ק-אין דרך אפליקציה, ואז מקבלים הנחיות לאיזה עמדת עבודה ללכת
 9. הבניין אפילו תוכנן כך שיהיו בו הרבה פחות עמדות עבודה מאשר עובדים, מתוך רצון לנצל את השטח באופן מיטבי. ואולי גם ניסיון לשבור את שיא גינס למשחק הכיסאות הגדול בעולם... נשמע לכם מבאס? אל תדאגו, כשתגיעו לעמדה המזגן יהיה מכוון למטפרטורה האהובה עליכם ואפילו האורות יהיו בדיוק בגוון המועדף שלכם
 10. עדיין נשמע לכם מבאס? כנראה שאתם לא חכמים מספיק כדי לראות את היופי של הבניין החכם בעולם...
 11. תשעה חודשים אחר כך, באפריל 2016 הופיעה כתבה על אותו בניין, באתר BBC. הכותרת של ה- BBC לא מטילה ספק בכך שהבניין "ירוק", אבל בהחלט רומזת שהוא לא מאוד חכם... האם זאת רק המסורת הבריטית להיות עילאיים ומתנשאים? או שאולי קרה משהו בזמן הזה?
 12. אחד ממנהלי הבניין אומר ל- BBC (בתרגום חופשי): "החלום של מנהל המתקן הוא להגיד לאנשים לאן ללכת, בהתבסס על מקום פנוי. טכנית זה אפשרי, אבל התנהגותית זה לא. אנשים מעדיפים ללכת לאותו מקום כל יום, ולשבת עם החברים שלהם"
 13. בתחילת הדרך כ- 20% מהעובדים עשו צ'ק אין דרך האפליקציה, אבל נכון לזמן פרסום הכתבה, המספר הזה ירד לאחוז אחד! הפתעה, נכון?
 14. למען ההגינות, צריך להגיד שהבניין הזה הוא לא באמת כישלון מוחלט. הוא מאוד ירוק, וחסכוני, ויש בו לא מעט מערכות מגניבות, שחלקן אפילו משפרות את חיי היום-יום של העובדים בו אבל חלק לא קטן מהפיצ'רים הראשיים של המערכת הזאת, שהמתכננים שלה היו הכי גאים בהם, ועלו מליונים לתכנן ולבנות, פשוט לא עומדים במשימה. ולא בגלל באגים, או טכנולוגיה לא בשלה. בגלל שאנשים לא רוצים אותם.
 15. אז איך זה שכל כך הרבה משאבים בוזבזו על מערכת ש- 99% מהאנשים, ממש מילולית, לא רוצים להשתמש בה? ובכלל, איך זה שכל כך הרבה מוצרים ופיצ'רים נותרים כמעט ללא שימוש?
 16. אם תחפשו בגוגל, תמצאו לא מעט מאמרים וסרטונים שמציגים את התפיסה של איך בניין "חכם" צריך להתנהג. בחסות חברות ענק כמו סיסקו, אינטל ואחרות. צפו בסרטונים ותגלו שרובם מדברים על אותם דברים – חנייה, מיזוג אוויר, תאורה, חדר אוכל… כלומר בעיקר אופטימיזציה של פעולות יומיומיות, כדי לעשות את החיים שלנו קצת יותר נוחים ולחסוך לנו עוד כמה דקות ביום
 17. לפני כמה חודשים, במסגרת פרויקט עליו עבדנו עם חברת HP Enterprise, התחלנו לבחון את הנושא של בניינים חכמים שאלנו את עצמנו, מה בעצם הופך בניין לחכם?
 18. כשתהחלנו לעשות מחקר למדנו על הבניין באמסטרדם רצינו לתת פתרון טוב יותר רצינו ליצור מוצר שאנשים באמת ירצו להשתמש בו. לאורך זמן. הנה מה שעשינו Click>> למדנו מה המטרות העיסקיות של הלקוח. מה חשוב לו להשיג? מה סדרי העדיפויות? האם יש מתח או קונפליקט בין מטרות שונות? Click>> למדנו על האנשים שיעבדו בבניין, או עובדים היום בבניינים דומים. מה ההרגלים שלהם? מה מפריע להם? מה עושה אותם מאושרים? Click>> למדנו מהם המאפיינים האוניברסליים (והלוקאליים) של סביבת עבודה טובה. מה עושה עובדים מרוצים? מה גורם להם להישאר? מה גורם להם לעזוב? מה אומרים מחקרים על סביבות עבודה?
 19. יודעים מה גילינו? לאנשים לא מאוד אכפת כמה הבניין שלהם יעיל וחסכוני. ואולי טיפה אכפת להם כמה מהר הם מוצאים חנייה בחניון או כמה תור יש בחדר אוכל אבל הם מעדיפים לעמוד בתור עוד כמה דקות יחד עם חברים מאשר שיגידו להם מתי הכי פנוי והם יאכלו לבד
 20. ומה שבאמת חשוב להם כדי להרגיש טוב בעבודה הם דברים כמו Click>> אתגר, עניין, Click>> תחושה של שייכות לקבוצה, או חלק ממשהו חשוב Click>> קשרים חברתיים, חברויות Click>> בוס מפרגן שרואה את ההשקעה ומשבח על הישגים אז אחרי שלמדנו את כל זה, גישבנו את תפיסת המוצר שלנו אני רוצה להראות לכם את סרטון הקונספט שהכנו ביוניק יו איי הוא מציג את התפיסה שלנו לבניין חכם
 21. הבה נצפה...
 22. שימו לב שבסרטון שלנו אין בכלל ממשקי משתמש. זה לא סרטון על ממשק משתמש, זה סרטון על תפיסת מוצר. במילים אחרות, הבעיה הייתה אסטרטגית, ולכן לדעתנו הפתרון גם צריך להיות אסטרטגי. פתרון של הגדרת המוצר מחדש. מה המטרות שלו, איזה בעיות הוא פותר, על מה הוא נמדד…
 23. אז הבנתם כבר שזאת הרצאה על אסטרטגיית מוצר. מה אני רוצה להגיד לכם על זה? Click>> מה זה בכלל אסטרטגיית מוצר Click>> למה זה כל כך חשוב? Click>> למה אתם צריכים להבין בזה?
 24. אז איך עושים אסטרטגיית מוצר לבניין?
 25. קודם כל הגדרנו את החזון במקרה הזה, להיות הבניין שהכי נעים לעבוד בו. לא הכי נוח, או הכי יעיל. אפילו לא הכי כיף. הכי נעים. כי נעים זה לאורך זמן. וזה ממוקד בהרגשה של עובדי הבניין זאת תפיסה שמשפיעה על כל החלטה, החל מהשליטה במזגן וכלה ביחסי עובד-מעביד
 26. הקהל הוא מהנדסי תוכנה בחברת הייטק בינלאומית זה חשוב, כי הדרך להגשמת החזון עם הקהל הזה שונה מאשר עם קהל אחר אם הבניין היה משרד ממשלתי, או אולי בכלל מפעל, מן הסתם היינו מציעים פתרונות שונים גם אם המטרות היו דומות
 27. הערכים שיעזרו לנו להגשים את החזון הם עבודת צוות תחושת שייכות. תחושה שאני תורם למשהו גדול ומשמעותי תקשורת אפקטיבית וחיובית בין גורמים שונים בארגון
 28. לדוגמה, נועה היא ראש צוות והיום היא צריכה להציג proof of concept בפעם הראשונה ללקוח חשוב. היא נכנסת לחדר הישיבות כמה דקות לפני הישיבה כדי להכין הכל ומגלה על הקיר הודעה אישית מהמנהל הבכיר שלה, מרטין. מרטין הוא איש עסוק. הוא יכול היה בקלות לשכוח שיש את הישיבה הזאת היום. או להתעניין בה רק בדיעבד אבל בשביל נועה זה מייל סטון חשוב ומלחיץ. אם המערכת תעזור למרטין להיות מעורב יותר ולתמוך בנקודות חשובות, נועה תרגיש מוערכת יותר והמוטיבציה שלה תגדל.
 29. הדרך העיקרית לדעת אם השגנו את המטרות שלנו תהיה לראות כמה זמן אנשים רוצים להישאר במקום העבודה שלהם. אנשים שמאוד אוהבים את העבודה שלהם לא ממהרים לעזוב אותה אם הבניין באמת יהיה חכם, הוא יסייע לאנשים ליצור סביבת עבודה שהם ירצו להישאר בה יש כמובן מדדים משניים רבים, אבל זה החזק ביותר
 30. התסריטים שהראינו בסרט היו רק דוגמאות יכול להיות שהפיצ'רים האלה בכלל לא היו מגיעים לפיתוח בסופו של דבר, מכל מיני סיבות הנקודה החשובה היא שהם שם כדי ליצור תחושות ולעודד התנהגויות מסוימות התחושות וההתנהגויות האלה הם נגזרת של מטרות העל של המוצר כשיש לנו חזון ואסטרטגיה ברורים, רשימת הפיצ'רים היא רק המסלול שאמור להוביל אותנו אל היעד. לא היעד
 31. ואם רשימת הפיצ'רים היא המסלול, ממשק המשתמש הוא הצעדים על המסלול. ואולי קצת מהנוף סביבו אם נבחר מסלול אחר אולי נראה נוף אחר, ובטח נעשה צעדים אחרים
 32. המטרה של האסטרטגיה היא לסמן לנו את היעד, ואת גבולות הגזרה שלנו כשברור לנו לאן אנחנו רוצים להגיע, קל יותר לעשות שינויים והתאמות במסלול, בלי ללכת לאיבוד
 33. הסיפור על הבניין באמסטרדם הוא רק סיפור אחד על "מוצר" דיגיטלי שפיספס את המטרות שלו בגלל שהאסטרטגיה שלו לא לקחה בחשבון את הרגשות והכאבים של המשתמשים בו יש עוד הרבה, גם של חברות ענק. נראה כמה מהם עוד מעט
 34. כשהתחלתי לעשות UX, לפני יותר מעשר שנים, חשבתי שהשליחות שלי היא לפתור את העולם ממוצרים טכנולוגיים מתסכלים ומעצבנים ולמרות שאני עדיין חושב שזאת השליחות של כולנו, נראה שהמון אנשים בתחום שלנו חושבים שהאחריות שלנו מתחילה ונגמרת בממשק משתמש הטענה שלי היא שיש לנו אחריות גדולה יותר כלפי הלקוחות שלנו כלפי המשתמשים שלנו והאחריות הזאת מתחילה באסטרטגיית מוצר
 35. אז מה זה לעזאזל "אסטרטגיית מוצר"?
 36. ההגדרה של אסטרטגיית מוצר בוויקיפדיה, מדברת על חזון, על Road map של פיצ'רים, על המטרות העסקיות של המוצר והקונטקסט העסקי שבו הוא פועל. כלומר, המטרה של אסטרטגיית מוצר היא להגדיר מה הוא עושה, עבור מי, ואיך מרוויחים מזה כסף.
 37. בקרנות הון סיכון שמשקיעות בסיליקון ואלי יש מושג בשם product/market fit או בשפת אבותינו, התאמת מוצר/שוק זאת, לטעמי, הגדרה פשוטה יותר של אסטרטגיית מוצר הרבה מאוד משקיעים חושבים שזה הפרמטר החשוב ביותר לניבוי ההצלחה של המוצר (ולכן גם להחלטה האם להשקיע בו או לא)
 38. אז למה אסטרטגיית המוצר כל כך חשובה?
 39. הנה מה שיש למארק אנדריסן, מאנדריסן הורוביץ להגיד על product/market fit: אם אין לכם שוק, יכול להיות לכם את המוצר הכי טוב בעולם, וצוות קטלני, וזה לא משנה – אתם הולכים להכשל כלומר, המרכיב המכריע בהצלחה של מוצר היא ההתאמה שלו לצרכי השוק, ולא רמת הביצוע
 40. הבחור הזה, ריק מירונוב, הוא יזם ויועץ לחברות טכנולוגיה בעמק הסיליקון בנושאי ניהול מוצר. הוא מעריך שבעיות אסטרטגיות אחראיות לכחמישים אחוז מהכישלונות בענף. רוצים דוגמה? בבקשה קודם סיפרתי לכם על בניין חכם שלא עמד בציפיות עכשיו אני רוצה לספר על משקפיים חכמים שלא עמדו בציפיות
 41. זוכרים את זה? זוכרים שהבטחיו לנו שזה העתיד? מה קרה לעתיד המבטיח הזה? למה הוא הפך לעבר מאכזב?
 42. אפשר לחשוב על לא מעט דברים שהשתבשו עם גוגל גלאס בשורה התחתונה, הבעיה העיקרית עם המוצר הזה לא הייתה של טכנולוגיה, וגם לא של חוויית משתמש. אחרי הכל, רוב המבקרים שבדקו אותם דווקא די התלהבו. הבעיה העיקרית, לדעתי, הייתה אסטרטגית. גוגל ניסו ליצור מוצר חדשני, אולי אפילו מהפכני, אבל הם נכשלו בהגדרת הכאבים הראשיים שעליהם הוא עונה. מי ישתמש בו? מתי? לאיזה צורך? הם ניסו לענות על יותר מדי תסריטים, ליותר מדי אנשים, ובסופו של דבר לא ענו על אף תסריט מספיק טוב.
 43. המוצר הזה דומה לגוגל גלאס אבל גם מאוד שונה. זה מוצר של גרמין, שמיועד לרוכבי אופניים המטרה שלו היא להציג מידע במהלך הרכיבה, בלי לאבד קשר עין עם הדרך ההבדל העיקרי בינו לבין גוגל גלאס הוא מיקוד. המוצר של גרמין עונה על מספר מצומצם של תסריטים, לקהל מאוד ספציפי, בתוך הקשר מאוד מסוים התוצאה היא מוצר שהסיכוי שלו להמכר במליוני עותקים נמוך. אבל המשתמשים שלו די אוהבים אותו. בין היתר בגלל שאף אחד לא מקלל אותם כשהם לובשים את זה עבור גארמין זאת הזדמנות. הקהל הקטן והאוהד יאפשר להם להרחיב את המוצר. אולי לענפי ספורט אחרים. אולי לעוד תסריטי שימוש בהדרגה, גארמין אולי יוכלו להשיג הרבה מהמטרות שגוגל נכשלו להשיג בבת אחת
 44. עד עכשיו נתתי דוגמאות למוצרים חדשים או חדשניים אם אתם עובדים על מוצר ותיק, שכבר יש לו שוק, אז למה אני מבלבל לכם את המוח עם אסטרטגיה? אז הנה תרשים מעניין מתוך כתבה שהכותרת שלה היא "איך לבנות את הטרלו הבא, ולמכור אותו ב- 425 מיליון דולר או יותר" How to build the next Trello and sell it for $425 million or more
 45. התרשים הזה מספר על שני מוצרים לניהול פרויקטי תוכנה. גי'רה וטרלו <click> העקומה הכחולה מייצגת את צרכי המשתמשים והציפיות שלהם. אפשר לראות שג'ירה מציעה למשתמשים הרבה יותר ממה שהם רוצים, וטרלו מציע קצת פחות לפני כמה חודשים, החברה שבנתה את גי'רה קנתה את טרלו בסכום שמתקרב לחצי מיליארד דולר אז למה לשלם כל כך הרבה על משהו שלכאורה כבר היה להם? התשובה הפשוטה היא מיקוד טרלו אמנם עונה רק על חלק קטן מהצרכים, אבל עושה זאת טוב יותר, וגם במחיר נמוך יותר.
 46. המעגל הזה, של מוצר צעיר וממוקד שמחליף מוצר ותיק ומסורבל, קיים בענף הטכנולוגיה לאורך כל הדרך. אם אתם אנשי UX בחברה כזאת, אתם אולי מנסים לפתור את הבעיה באמצעות תיעדוף, ו- progressive disclosure אבל אלה פתרונות טקטיים. פתרונות אסטרטגיים יכולים להיות פיצול המוצר לכמה חבילות לפי קהלי משנה שונים, או הוצאת גרסה "רזה" וזולה יותר שלו… למרבה הצער יש מעט מאוד חברות שנוקטות בגישה הזאת. רובן נאלצות לקנות ביוקר את המתחרים הצעירים והממוקדים שלהן, או לגסוס לאט אם הן לא התעוררו בזמן.
 47. הרבה מאוד חברות הופכות למפעל לייצור פיצ'רים כשעסוקים בלהסתכל על הצעד הבא, קל מאוד לאבד את הדרך או לשכוח לאן הולכים האסטרטגיה של יותר מדי מוצרים מבוססת על "פידבק מלקוחות" ו"פייפ ליין של פיצ'רים", מבלי ממש להבין את הצרכים והכאבים של האנשים אליהם הם מכוונים.
 48. ובהרבה מקרים התוצאה היא פרה שרוצה להניק בלי שום עגל שרוצה לינוק
 49. הנה דוגמה למוצר מצויין שאף אחד לא צריך כלומר, ברור לי למה אפל צריכים אותו. הם רוצים שתשתמשו בו כדי לקנות עוד תוכן, כמו סרטים, מוזיקה ואפליקציות, והם יחתכו קופון אבל למה שאתם תרצו אותו? ה- "UX" של המוצר הזה אולי מצויין, אבל חוויית המשתמש שלו לא מספיק טובה וזאת אבחנה חשובה
 50. בכל פעם שאני שומע מישהו אומר "ה- UX של המוצר" או קורא מודעת דרושים ל"UX/UI" אני מת קצת מבפנים יותר מדי אנשים אומרים "UX" ומתכוונים רק לממשק חוויית המשתמש לא מתחילה ונגמרת בממשק המשתמש. לא באפיון שלו ולא בעיצוב שלו חוויית משתמש היא חלק אינטגרלי מאסטרטגיית המוצר
 51. חלקכם אולי שואלים את עצמכם עכשיו למה? לפני כמה שנים, מעצבים היו פשוט מעצבים. וזה לא שעיצוב כשלעצמו הוא תחום פשוט... עכשיו רוצים שתדעו גם פסיכולוגיה קוגניטיבית, כלכלה התנהגותית, פיתוח front end.... הרשימה לא נגמרת אז למה ללמוד עוד נושא, נכון?
 52. כהכנה להרצאה הזאת עשיתי קצת ניתוח של מודעות דרושים עברתי על שישים מודעות. בערך חצי מהן לאנשי UX וחצי למנהלי מוצר ניתחתי את סוגי ה- skills שנדרשים מכל אחד מהתפקידים האלה הנה מה שמצאתי
 53. <click> אחוז גדול מאוד ממנהלי המוצר נדרשים להבין בדברים כמו Road maps, מחקר שוק ואסטרטגיית מוצר. וזה ברור למה, נכון? כי זה התפקיד שלהם <click> אבל במקביל, מנהלי מוצר גם נדרשים לכישורים של חוויית משתמש, כמו פרוטוטייפינג, מחקר משתמשים, בדיקות שמישות... <click> ולעומת זאת, אחוז מאוד קטן מאתנו, אנשי ה- UX, נדרשים להבין באסטרטגיית מוצר, מחקר שוק וכו'
 54. <click> כתוצאה מכך, התפקיד של מנהלי מוצר מתרחב לתוך ה- UX, ולמנהלי מוצר יש יותר כלים לדבר אתנו בשפה שלנו <click> אבל התהליך ההפוך לא מתרחש מעט מאוד מאתננו נדרשים בכלל להבין בשלבי התכנון האסטרטגי אנשי UX לא נתפסים כבעלי ערך בהחלטות העסקיות
 55. בואו נחזור רגע להגדרה של אסטרטגיית מוצר מוויקיפדיה בראש הדף יש דיאגרמה קצת מסובכת, <click> מעניין לראות שבמרכז הדיאגרמה יש מונח שאתם כבר מכירים אז לפחות לפי וויקיפדיה, חוויית משתמש היא לא רק חלק מאסטרטגיית מוצר, היא חלק מרכזי בה אבל וויקיפדיה לא ממש עוזרת לנו להבין איך חוויית משתמש קשורה לאסטרטגיית מוצר אז כדי לעזור לנו להבין, אני אספר עוד סיפור קצרצר
 56. פעם עבדתי באותו חדר עם מישהי שאבא שלה הוא נוירולוג בעבודה שלו, הוא מפעיל מכשירי fMRI ומנתח נתונים על גליונות אקסל באורך הגלות והוא עושה את זה יום יום, בלי בעיה ובלי עזרה אבל הוא היה מתקשר אליה שלוש פעמים ביום כדי שתעזור לו להסתדר עם הסמארטפון שלו, או לתקן איזו תקלה בלפטופ הטלפון שלו לא יותר מסובך ממכשיר MRI. והממשק שלו בטח יותר "ידידותי למשתמש". והאיש בבירור לא טיפש. אז מה הבעיה שלו?
 57. הבעיה היא שלא הייתה לו שום מוטיבציה להסתדר עם הטלפון שלו אם הייתה לו דרך לנתח תוצאות של סריקות מוח על המכשיר הנייד בצורה מועילה, הוא בטח היה מתגבר על הרבה מאוד תקלות כדי לעשות את זה ועל הדרך לומד איך להפעיל את המכשיר כשלאנשים יש מוטיבציה, לא רק שהקשיים בדרך פחות מפריעים להם, הם לפעמים הופכים לחלק מהחוויה
 58. <click> מוטיבציה היא מה שדוחף את המשתמשים לעשות פעולות במוצר שלנו <click> וחיכוך זה מה שמפריע להם להשלים את הפעולות האלה. אתם בטח כבר מכירים את האנלוגיה הזאת
 59. כאנשי מקצוע אנחנו מאוד עסוקים בהקטנת החיכוך, <click> בניסון לשייף כמה סנטימטרים ולשפר עוד קצת אחוזי המרה, engagement, יעילות... <click> אבל אנחנו לא מספיק עסוקים בלמצוא את המוטיבציות הכי חזקות של המשתמשים שלנו, או את המשתמשים עם המוטיבציות הכי חזקות <click>
 60. עכשיו תשאלו את עצמכם, מי בארגון שלכם אחראי על ניתוח והבנת המוטיבציה של המשתמשים שלכם? זאת האחריות שלכם להבין מה מניע את המשתמשים שלכם מה באמת מניע אותם איפה כואב להם? למה שהם ירצו להשתמש במוצר שלכם?
 61. ככה המון משאבים מושקעים בשלבים הטקטיים. של אפיון ועיצוב הממשק ומעט מדי תשומת לב ניתנת לשלבים הקריטיים של בדיקת הרעיון וגיבוש האסטרטגיה וזה ברור שתמיד שלבי הביצוע ייקחו יותר זמן ומשאבים, אבל זה גם ברור שהמבנה הזה לא מאוד יציב, נכון?
 62. אם נחלק את המאמצים שלנו באופן מאוזן יותר אם נשקיע יותר מאמצים בלבי המחקר והתכנון נקבל מוצר יציב יותר עם סכויי הצלחה גדולים יותר
 63. תהליכי העבודה שלנו שבורים <click> בהרבה מאוד חברות, אנשי UX לוקחים יותר אחריות על הטקטיקה וכך גם על התיקון שלה <click> ומנהלי מוצר אחראיים על האסטרטגיה
 64. והמשוב שאנחנו מקבלים מהמשתמשים, בצורת אנליטיקס, ראיונות, תצפיות, בדיקות שמישות... משמש אותנו לתיקון הטקטיקה, אבל לעתים רחוקות לצורך תיקון האסטרטגיה החלוקה הזאת מייצרת הבנה שבורה צרכי המשתמשים, והגדרה לא טובה מספיק של אסטרטגיית המוצר
 65. התשובה לשאלה "למה אנחנו?" היא שזווית הראייה שלנו היא החתיכה החסרה בפאזל של הגדרת אסטרטגיית המוצר זאת ההזדמנות שלכם להביא לעולם הרבה יותר מוצרים שאנשים באמת רוצים אנחנו לא תרופת, אבל יש לנו בהחלט אל הכלים והידע לשפר משמעותית את המצב זווית הראייה שלנו היא אולי המרכיב שהכי חסר היום בתכנון אסטרטגיית מוצר. הגיע הזמן שנוסיף אותה
 66. אני מקווה שהצלחתי לשכנע אותכם שאסטרטגיית מוצר וחוויית משתמש הן לא שני חלקים נפרדים של התהליך אלא מעורבבים אם כן, אתם אולי שואלים את עצמכם איך בדיוק את משתלבים בזה. יכול להיות שאתם עובדים היום בחברה שבה אנשים אחרים אחראים על יצירת האסטרטגיה, ואתם צריכים "להידחף" לתהליך הזה ובהחלט יכול להיות שאתם עובדים בחברה שבה אין ממש אסטרטגיית מוצר. ואתם תצטרכו להניע את התהליך שבסופו תהיה לכם אחת כזאת
 67. הכלי העיקרי שאנחנו אמורים להביא לשולחן האסטרטגיה הוא אמפטיה זאת האחריות שלנו להיכנס לראש של המשתמש כלים כמו פרסונות, מפות אמפטיה ומסע המשתמש נועדו מלכתחילה לעזור לכולנו להסתכל על הדברים מנקודת מבטם של המשתמשים. הבעיה היא שאנחנו משתמשים בכלים האלה מעט מדי, מאוחר מדי פרסונות, למשל, נועדו במקור לשמש כלי עזר לקבלת החלטות אסטרטגיות, אבל בהרבה מקרים, אם בכלל משתמשים בהן, זה בשביל לעזור לאנשי ה- UX להבין את ה"איך" ולא כדי לעזור למקבלי ההחלטות להחליט "מה" ו"למי"
 68. "להיכנס לראש של המשתמש" אמורה להיות המומחיות שלנו אבל אמפטיה היא לא איזה "גיפט" שנולדים אתו או "כוח על" שמקבלים בהפתעה מפיית השיניים כדי להיכנס לראש של המשתמש אנחנו צריכים להבין מספיק בפסיכולוגיה, תהליכי למידה, עיוותי תפיסה וקבלת החלטות ואנחנו חייבים לעשות מספיק מחקר כדי להבין את המשתמשים הספציפיים שלנו
 69. מצד שני, אחת מהסיבות שאנחנו לא מספיק מעורבים באסטרטגיה היא שיש שם כבר הרבה מאוד מידע שנחשב "רציני" יותר הרבה מנהלים מגיעים מעולם של פיתוח תוכנה, ואחרים מגיעים מהעולם העסקי. הם רגילים לחשוב ולדבר במספרים. השיח האיכותני בהרבה מקרים זר להם או נתפס כפחות חשוב כדי להיות מעורבים ומשפיעים בהחלטות אסטרטגיות אנחנו חייבים לדבר ביזנס
 70. אנחנו צריכים ללמוד להציג את ההמלצות והמסקנות שלנו במספרים וגרפים הרבה יותר קל למנהל להחליט באיזו פרסונה להתמקד אם תיתנו לו תחזית הכנסות מכל פרסונה אם מונחים כמו קצב צמיחה, נתח שוק, בידול ומודל עסקי הם לא חלק מהתהליך שלכם, אתם מפספסים משהו אתם אולי עושים ux/ui אבל אתם לא עושים חוויית משתמש זה לא אומר שכולנו צריכים לרוץ לבית הספר למנהל עסקים, אבל בהחלט שאנחנו צריכים להבין את השפה ולדבר אותה באופן שותף יותר
 71. חוויית משתמש ואסטרטגיית מוצר הן שתי דיסציפלינות משלימות. כמעט חופפות לא ממשק משתמש. חוויית המשתמש. במלוא מובן המונח בתהליכי אסטרטגיית מוצר כפי שהם נעשים היום חסר חלק חשוב אנחנו, אנשי חוויית המשתמש, צריכים לקחת בעלות על החלק הזה אבל התחושה שלי היא שהשוק שלנו לא הולך לשם בשנים האחרונות אנחנו חוזרים בהדרגה להיות "מעצבים", עם עוד כמה מטלות נלוות כמו פרוטוטייפים ו- CSS
 72. אנשי חוויית משתמש לא אמורים להיות "מעצבים עם תוספות"
 73. התפקיד שלכם הוא לא לייצר מוצרים יפים התפקיד שלכם הוא לא לייצר מוצרים שקל ונוח להשתמש בהם התפקיד שלכם הוא לייצר מוצרים שאנשים רוצים להשתמש בהם
 74. בקיצור, חברים... תתעוררו! תוציאו כבר את הראש מהאקשור! ומהפוטושופ! המוצרים שאתם עובדים עליהם צריכים אותכם מעורבים יותר, בשלב מוקדם יותר הם צריכים טיפול שורש, לא ניקוי אבנית יופי ונוחות שימוש הם רק חלק מהפרמטרים שמשפיעים על ההחלטה "באיזה מוצר אני רוצה להשתמש" השאלה המכריעה היא "איזה מוצר עונה על הצורך שלי, בצורה הטובה ביותר" על השאלה הזאת אנחנו לא יכולים לענות לבד. זאת צריכה להיות תשובה של קבוצת אנשים, אבל אנחנו חייבים להיות בקבוצה הזאת
 75. זוכרים את The Edge? אתם חושבים שהסיבה שאנשים לא רצו לעשות צ'ק אין אם האפליקציה היא שהממשק שלה לא היה מוצלח?
 76. הגיע הזמן שתתפסו את המקום הטבעי שלכם ליד שולחן האסטרטגיה אם תעשו את זה, תהיה לכם הזדמנות להעלות משמעותית את הערך של המוצרים שאתם מתכננים והערך שלכם כאנשי מקצוע יעלה בהתאם! אז עכשיו אני רוצה להזמין אותכם לפעולה אם יצרתי אצלכם מספיק מוטיבציה, אני אשמח לתת לכם עוד מידע וכלים כדי להתחיל להשתתף בתהליך האסטרטגיה
 77. בקישור הזה יש טופס פשוט. תשאירו שם פרטים ואני אשלח לכם מאגר ענק של הרצאות, כתבות והסברים על אסטרטגיית מוצר וחוויית משתמש אני מקווה שהתחלנו היום את השיחה הזאת. ואני מקווה שבשנה הבאה נוכל להקדיש חלק ניכר מהכנס שלנו להסברים על איך עושים אסטרטגיה, במקום לשיכנועים שצריך
 78. מצד שני, אחת מהסיבות שאנחנו לא מספיק מעורבים באסטרטגיה היא שיש שם כבר הרבה מאוד מידע שנחשב "רציני" יותר הרבה מנהלים מגיעים מעולם של פיתוח תוכנה, ואחרים מגיעים מהעולם העסקי. הם רגילים לחשוב ולדבר במספרים. השיח האיכותני בהרבה מקרים זר להם או נתפס כפחות חשוב