Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UXI Live 2013 - Tal Florentin - Zugiut - done right - heb

3,331 views

Published on

מאפיין חוויית המשתמש ומנהל המוצר - סודות לזוגיות מוצלחת - הרצאתו של טל פלורנטין מכנס UXI Live 2013.

בהתחלה יש התרגשות, פרפרים בבטן וציפייה בין פגישה לפגישה, מנסים ללמוד אחד את השני, מראים התלהבות, אבל לא יותר מדי, כדי להשאיר קצת טיזינג להמשך…
עם הזמן מגיעה השגרה. היום-יום משתלט וקשה יותר למצוא זמן לאותם רגעים שהיו שם בתחילת הדרך.

אתם יודעים על מה אני מדבר. זוגיות. לא זו שבחיים האישיים, אלא זו שבין מנהל המוצר לבין חוויית המשתמש.

מסתבר שזוגיות מוצלחת היא אחד הסודות ליצירת מוצרים מנצחים.
יחסים נכונים בין בני הזוג יסייעו ויובילו להולדתם של משתמשים מאושרים ומוצרים מוצלחים.

מה מאפיין את הזוגיות הזו? מה האתגרים שעומדים בפניה ומהם הכללים שיעזרו לכם לשמור על זוגיות מוצלחת לאורך זמן?

Published in: Design
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

UXI Live 2013 - Tal Florentin - Zugiut - done right - heb

 1. 1. ‫מוצלחת‬ ‫לזוגיות‬ ‫סודות‬‫פלורנטין‬ ‫טל‬‫מנכ‬"‫ל‬UXVision|‫מנחה‬UXV|‫מחבר‬UXBook‫כנס‬UXI Live|‫יוני‬2013
 2. 2. ‫האלה‬ ‫מהלילות‬ ‫אחד‬ ‫היה‬ ‫זה‬
 3. 3. ‫שחשבתי‬ ‫ממה‬ ‫מורכב‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬
 4. 4. ‫פיצוח‬ ‫של‬ ‫רגע‬
 5. 5. ‫הפינות‬ ‫את‬ ‫לסגור‬
 6. 6. ‫לפני‬ ‫רגע‬
 7. 7. ‫מנצח‬ ‫של‬ ‫חיוך‬
 8. 8. "‫לעצור‬ ‫החלטנו‬"
 9. 9. ‫זוגיות‬ ‫משבר‬
 10. 10. ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ ‫איך‬?
 11. 11. ‫מבין‬ ‫לא‬ ‫אני‬
 12. 12. ‫חיפוש‬ ‫מסע‬
 13. 13. ‫ערך‬ ‫יצירת‬"‫המוצר‬ ‫של‬ ‫הנשיא‬.‫ערך‬ ‫יצירת‬ ‫על‬ ‫האחראי‬‫המוצר‬ ‫חיי‬ ‫מחזור‬ ‫לאורך‬‫ועד‬ ‫הרעיון‬ ‫משלב‬ ‫החל‬‫ההשקה‬ ‫מחזורי‬;
 14. 14. ‫הגדולה‬ ‫התמונה‬‫אסטרטגיית‬‫שיווק‬‫שיווק‬‫בפועל‬‫אסטרטגיה‬‫טכנולוגית‬‫פיתוח‬‫בפועל‬‫מוצר‬ ‫ניהול‬‫מוצר‬ ‫השקת‬‫אסטרטגיה‬‫עסקית‬
 15. 15. ‫טאקטי‬ ‫רובד‬‫מוצר‬ ‫דרישות‬‫בטא‬ ‫תוכניות‬ ‫ניהול‬‫המוצר‬ ‫השקת‬‫אסטרטגי‬ ‫רובד‬‫מוצר‬ ‫אסטרטגיית‬‫מוצרים‬ ‫פורטפוליו‬Roadmap‫עלבון‬ ‫של‬ ‫תחושה‬
 16. 16. ‫היעד‬‫העיקרי‬‫שמיש‬,‫נחשק‬‫מוצלח‬ ‫מוצר‬‫ביצוע‬ ‫בר‬,‫כראוי‬ ‫מיושם‬‫פועל‬‫ותקין‬‫נדרש‬,‫ומכירה‬ ‫לשיווק‬ ‫ניתן‬‫בשימוש‬ ‫שנמצא‬
 17. 17. ‫בהצלחה‬ ‫שיהיה‬9‫מכל‬10‫יכשלו‬ ‫מוצרים‬.
 18. 18. ‫נכשלים‬ ‫הם‬ ‫למה‬?‫צורך‬ ‫היעדר‬‫במוצר‬‫הבנה‬ ‫חוסר‬‫השוק‬ ‫של‬‫מוצר‬‫כושל‬‫הבנה‬ ‫חוסר‬‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫של‬
 19. 19. ‫קונפליקטים‬ ‫שלושה‬‫הלקוח‬‫צודק‬ ‫תמיד‬‫ההשקה‬‫המוקדמת‬‫המחקר‬‫המקדים‬
 20. 20. ‫המקדים‬ ‫המחקר‬
 21. 21. ‫המקדים‬ ‫המחקר‬‫צורך‬ ‫היעדר‬‫במוצר‬‫צודק‬!‫המוצר‬ ‫מנהל‬
 22. 22. ‫המקדים‬ ‫המחקר‬‫צורך‬ ‫היעדר‬‫במוצר‬‫הבנה‬ ‫חוסר‬‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫של‬‫צודק‬!‫המוצר‬ ‫מנהל‬‫צודק‬!‫ה‬ ‫מאפיין‬-UX
 23. 23. ‫המוקדמת‬ ‫ההשקה‬‫צורך‬ ‫היעדר‬‫במוצר‬‫הבנה‬ ‫חוסר‬‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫של‬
 24. 24. ‫המוקדמת‬ ‫ההשקה‬‫מוצר‬‫כושל‬‫צורך‬ ‫היעדר‬‫במוצר‬‫הבנה‬ ‫חוסר‬‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫של‬‫צודק‬!‫ה‬ ‫מאפיין‬-UX
 25. 25. ‫המוקדמת‬ ‫ההשקה‬‫הבנה‬ ‫חוסר‬‫השוק‬ ‫של‬‫מוצר‬‫כושל‬‫צורך‬ ‫היעדר‬‫במוצר‬‫הבנה‬ ‫חוסר‬‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫של‬‫צודק‬!‫ה‬ ‫מאפיין‬-UX‫צודק‬!‫המוצר‬ ‫מנהל‬
 26. 26. ‫הבנה‬ ‫חוסר‬‫השוק‬ ‫של‬‫מוצר‬‫כושל‬‫צורך‬ ‫היעדר‬‫במוצר‬‫הבנה‬ ‫חוסר‬‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫של‬‫צודק‬ ‫תמיד‬ ‫הלקוח‬
 27. 27. "‫אבא‬,‫לי‬ ‫תנגב‬!"‫צודק‬!‫המוצר‬ ‫מנהל‬‫צודק‬!‫ה‬ ‫מאפיין‬-UX‫צודק‬ ‫תמיד‬ ‫הלקוח‬
 28. 28. ‫יותר‬ ‫צודק‬ ‫מי‬...?
 29. 29. 10‫מוצלחת‬ ‫לזוגיות‬ ‫טיפים‬
 30. 30. ‫הכר‬‫את‬‫חוויית‬‫המשתמש‬
 31. 31. ‫פרפקציוניסט‬ ‫תהיה‬ ‫אל‬
 32. 32. ‫דאג‬‫לשתף‬
 33. 33. ‫להלחם‬ ‫מתי‬ ‫דע‬
 34. 34. ‫לך‬‫צעד‬‫אחורה‬
 35. 35. ‫מרוצים‬ ‫לא‬ ‫ממשתמשים‬ ‫תפחד‬ ‫אל‬
 36. 36. ‫תפחד‬‫ממשתמשים‬‫לא‬‫מרוצים‬
 37. 37. ‫תדבר‬ ‫אל‬.‫תראה‬.
 38. 38. ‫כסף‬‫קטן‬‫קרוב‬‫עשוי‬‫להסתיר‬‫כסף‬‫גדול‬
 39. 39. ‫לעזוב‬ ‫מתי‬ ‫דע‬
 40. 40. ‫תודה‬.‫המשתמש‬ ‫חוויית‬ ‫ספר‬UXV-‫ההסמכה‬ ‫מסלול‬‫למאפייני‬ ‫הישראלי‬UX

×