SlideShare a Scribd company logo
Foto: ANP
      INGRID ROMPA
20             HET WEER MAGAZINE  |
HET WEER MAGAZINE  |  21
Door het vroege invallen van de winter werd strooizout    een alternatief voor strooizout in de vorm van pekel-
   al snel schaars. Tot nu toe strooide Rijkswaterstaat meer  water. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat afspraken
   dan 100.000 ton strooizout op de rijkswegen. In een     gemaakt met leverancier Akzo. Pekelwater is een
   gemiddelde winter is dat 70.000 ton. Vanwege het       zoutoplossing in water waardoor er met het beschikbare
   dreigende tekort aan strooizout stelde Melanie Schultz    zout vijf keer meer kan worden gestrooid. Nadeel is dat
   van Haegen, de minister van infrastructuur en milieu,    het niet werkt bij temperaturen onder de -6 graden.
   eind vorig jaar zoutloketten in werking. Met de zout-    In overleg met IPO, VNG en UvW verkent Rijkswater-
   loketten wordt het schaarse zout beter herverdeeld      staat voor het zoutloket de markt voor alternatieve glad-
   onder de wegbeheerders.                   heidbestrijdingsmiddelen. Rijkswaterstaat is bovendien
   In totaal heeft 60 procent van het totale aantal weg-    met hen in gesprek over het gezamenlijk inkopen van
   beheerders zich aangemeld voor de zoutloketten.       extra zout in het buitenland. Andere wegbeheerders
   Dat zijn 315 gemeenten, twaalf provincies, drie water-    kunnen zich hierbij aansluiten.
   schappen en zeven overige wegbeheerders. De minister
   nam het besluit om zoutloketten in werking te stellen    WEERALARM
   in overleg met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de    De ‘winterellende’ begon op vrijdag 17 december.
   Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de       Die dag trokken steeds weer flinke sneeuwbuien over
   Unie van Waterschappen (UvW). De inschrijving op het     Nederland die lokaal veel sneeuw opleverden. Voor de
   zoutloket is op 1 januari 2011 gesloten. Op 22 december   provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht schaalde
   2010 werden ze in werking gesteld.              het KNMI de waarschuwing op naar een Weeralarm
   Via het zoutloket zijn 127 gemeenten en twee provincies   (code rood). Voor andere provincies was een waar-
   die een aanvraag hadden ingediend, voorzien van       schuwing van kracht voor extreem weer (code oranje)
   strooizout uit de werkvoorraad van Rijkswaterstaat.     of gevaarlijk weer (code geel).
   “Uitgangspunt van het systeem is, dat elke wegbeheer-    Op een aantal plaatsen viel de sneeuw met een grote
   der verantwoordelijk is en blijft voor de gladheidbestrij-  intensiteit, meer dan 3 cm per uur, en bereikte de
   ding op wegen in zijn beheer”, aldus Rijkswaterstaat.    sneeuw een dikte van meer dan 15 cm, aldus het KNMI.
   “Via de zoutloketten wordt een deel van het beschikba-    Op enkele plaatsen groeide het sneeuwdek aan tot meer
   re zout herverdeeld. De werking van de zoutloketten is    dan 20 cm. “Sneeuw- en hagelbuien kunnen het verkeer
   gebaseerd op het principe van onderlinge solidariteit.”   behoorlijk parten spelen”, waarschuwde het KNMI.
   De minister, IPO, VNG en UvW hebben afgesproken dat     “De neerslag kan heftig zijn waardoor het wegdek in
   het zout van de loketten uitsluitend is bedoeld voor het   een mum van tijd spiegelglad wordt. De intensiteit van
   begaanbaar houden van het hoofdwegennet, de belang-     de neerslag kan plotseling veranderen en over korte
   rijkste provinciale en gemeentelijke wegen, belangrijkste  afstanden sterk verschillen.”
   OV-routes en calamiteitenroutes. Het zoutloket biedt     Voor het verkeer was dat zeer verraderlijk, omdat ook
   gemeenten, waterschappen en provincies bovendien       de toestand van het wegdek van plaats tot plaats sterk

22                                               HET WEER MAGAZINE  |
ZOUT
                              weggedeelten. Hierdoor werden op sommige plekken
                              snelheidsbeperkingen ingesteld.
                              Op maandag 20 december werd om 11.30 uur een
                              ‘snelheidsdeken’ over het rijkswegennet gelegd. De
                              matrixborden boven de weg gaven een maximum-
                              snelheid van 50 kilometer per uur aan. “De wegen
                              lijken schoon, maar door de lage temperaturen zijn
                              ze op veel plaatsen glad door bevriezing”, liet een
                              woordvoerder van Rijkswaterstaat de media weten.
kon verschillen. Niet alleen tijdens een bui maar ook   Rijkswaterstaat strooide overal veel zout. Volgens de
kort erna. “Vooral na een flinke bui bij temperaturen   rijksdienst was tegen deze verraderlijke gladheid echter
rond het vriespunt en lage wegdektemperaturen kan     niet op te strooien. De verlaagde maximumsnelheid
de weg nog een hele tijd glad blijven.”          gold onder meer voor de A2, de A6, A8, A9, A20, A27
In de sneeuwbuien liep het zicht plotseling sterk terug.  en A58. Het maximum op de matrixborden was geen
“Als het een beetje sneeuwt valt dat nog wel mee. In    advies maar een verplicht maximum.
lichte sneeuw is het zicht nog zo’n 1 tot 2 kilometer.   Het systeem van de snelheidsdeken is dynamisch,
Naarmate het harder sneeuwt, wordt het zicht snel     lichtte Rijkswaterstaat toe. “Weginspecteurs die onder-
minder. In een zware sneeuwbui ligt het zicht tussen    weg zijn, geven steeds de actuele situatie door. Hierdoor
200 en 500 meter, vergelijkbaar met zicht in mist. In   kan de verplichte 50 kilometer per uur op de ene
zware sneeuwbuien kan het zicht verder teruglopen     snelweg worden opgeheven en op een andere weg
tot soms zelfs minder dan 50 meter. Dat komt overeen    juist worden ingesteld.”
met het zicht in zeer dichte mist. In combinatie met de
gladheid en de ophoping van sneeuw op de voorruit
levert dat op de weg gevaarlijke situaties op.”

SNELHEIDSDEKEN
Naast het weeralarm van het KNMI, kondigde Rijks-
waterstaat die middag van 17 december om 14.30 uur
een verkeeralarm af. Dit gold vooral voor de provincies
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. De winterse
neerslag zorgde voor veel overlast en zeer grote
vertragingen op de Nederlandse wegen. Rijkswaterstaat
adviseerde weggebruikers die niet per se de weg op
hoefden, dit niet te doen.
Door de sneeuwbuien was het in de Randstad een
complete chaos op de wegen, zo meldde de ANWB.
Het verkeer stond onder meer vast bij de knooppunten
Oudenrijn bij Utrecht en het Prins Clausplein bij Den
Haag. Rond 16.00 uur stond er in het hele land ruim
600 kilometer file. Het verkeeralarm werd dezelfde
avond om 23.30 uur ingetrokken. Wel waarschuwde
Rijkswaterstaat weggebruikers voor verraderlijk gladde
wegen door sneeuwbuien en het opvriezen van natte

HET WEER MAGAZINE  |                                                 23

More Related Content

More from Global Green Connections

More from Global Green Connections (20)

Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel
Akzo-Nobel
 

Strooizout weermagazine

 • 1. Foto: ANP INGRID ROMPA 20 HET WEER MAGAZINE |
 • 3. Door het vroege invallen van de winter werd strooizout een alternatief voor strooizout in de vorm van pekel- al snel schaars. Tot nu toe strooide Rijkswaterstaat meer water. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat afspraken dan 100.000 ton strooizout op de rijkswegen. In een gemaakt met leverancier Akzo. Pekelwater is een gemiddelde winter is dat 70.000 ton. Vanwege het zoutoplossing in water waardoor er met het beschikbare dreigende tekort aan strooizout stelde Melanie Schultz zout vijf keer meer kan worden gestrooid. Nadeel is dat van Haegen, de minister van infrastructuur en milieu, het niet werkt bij temperaturen onder de -6 graden. eind vorig jaar zoutloketten in werking. Met de zout- In overleg met IPO, VNG en UvW verkent Rijkswater- loketten wordt het schaarse zout beter herverdeeld staat voor het zoutloket de markt voor alternatieve glad- onder de wegbeheerders. heidbestrijdingsmiddelen. Rijkswaterstaat is bovendien In totaal heeft 60 procent van het totale aantal weg- met hen in gesprek over het gezamenlijk inkopen van beheerders zich aangemeld voor de zoutloketten. extra zout in het buitenland. Andere wegbeheerders Dat zijn 315 gemeenten, twaalf provincies, drie water- kunnen zich hierbij aansluiten. schappen en zeven overige wegbeheerders. De minister nam het besluit om zoutloketten in werking te stellen WEERALARM in overleg met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de De ‘winterellende’ begon op vrijdag 17 december. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Die dag trokken steeds weer flinke sneeuwbuien over Unie van Waterschappen (UvW). De inschrijving op het Nederland die lokaal veel sneeuw opleverden. Voor de zoutloket is op 1 januari 2011 gesloten. Op 22 december provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht schaalde 2010 werden ze in werking gesteld. het KNMI de waarschuwing op naar een Weeralarm Via het zoutloket zijn 127 gemeenten en twee provincies (code rood). Voor andere provincies was een waar- die een aanvraag hadden ingediend, voorzien van schuwing van kracht voor extreem weer (code oranje) strooizout uit de werkvoorraad van Rijkswaterstaat. of gevaarlijk weer (code geel). “Uitgangspunt van het systeem is, dat elke wegbeheer- Op een aantal plaatsen viel de sneeuw met een grote der verantwoordelijk is en blijft voor de gladheidbestrij- intensiteit, meer dan 3 cm per uur, en bereikte de ding op wegen in zijn beheer”, aldus Rijkswaterstaat. sneeuw een dikte van meer dan 15 cm, aldus het KNMI. “Via de zoutloketten wordt een deel van het beschikba- Op enkele plaatsen groeide het sneeuwdek aan tot meer re zout herverdeeld. De werking van de zoutloketten is dan 20 cm. “Sneeuw- en hagelbuien kunnen het verkeer gebaseerd op het principe van onderlinge solidariteit.” behoorlijk parten spelen”, waarschuwde het KNMI. De minister, IPO, VNG en UvW hebben afgesproken dat “De neerslag kan heftig zijn waardoor het wegdek in het zout van de loketten uitsluitend is bedoeld voor het een mum van tijd spiegelglad wordt. De intensiteit van begaanbaar houden van het hoofdwegennet, de belang- de neerslag kan plotseling veranderen en over korte rijkste provinciale en gemeentelijke wegen, belangrijkste afstanden sterk verschillen.” OV-routes en calamiteitenroutes. Het zoutloket biedt Voor het verkeer was dat zeer verraderlijk, omdat ook gemeenten, waterschappen en provincies bovendien de toestand van het wegdek van plaats tot plaats sterk 22 HET WEER MAGAZINE |
 • 4. ZOUT weggedeelten. Hierdoor werden op sommige plekken snelheidsbeperkingen ingesteld. Op maandag 20 december werd om 11.30 uur een ‘snelheidsdeken’ over het rijkswegennet gelegd. De matrixborden boven de weg gaven een maximum- snelheid van 50 kilometer per uur aan. “De wegen lijken schoon, maar door de lage temperaturen zijn ze op veel plaatsen glad door bevriezing”, liet een woordvoerder van Rijkswaterstaat de media weten. kon verschillen. Niet alleen tijdens een bui maar ook Rijkswaterstaat strooide overal veel zout. Volgens de kort erna. “Vooral na een flinke bui bij temperaturen rijksdienst was tegen deze verraderlijke gladheid echter rond het vriespunt en lage wegdektemperaturen kan niet op te strooien. De verlaagde maximumsnelheid de weg nog een hele tijd glad blijven.” gold onder meer voor de A2, de A6, A8, A9, A20, A27 In de sneeuwbuien liep het zicht plotseling sterk terug. en A58. Het maximum op de matrixborden was geen “Als het een beetje sneeuwt valt dat nog wel mee. In advies maar een verplicht maximum. lichte sneeuw is het zicht nog zo’n 1 tot 2 kilometer. Het systeem van de snelheidsdeken is dynamisch, Naarmate het harder sneeuwt, wordt het zicht snel lichtte Rijkswaterstaat toe. “Weginspecteurs die onder- minder. In een zware sneeuwbui ligt het zicht tussen weg zijn, geven steeds de actuele situatie door. Hierdoor 200 en 500 meter, vergelijkbaar met zicht in mist. In kan de verplichte 50 kilometer per uur op de ene zware sneeuwbuien kan het zicht verder teruglopen snelweg worden opgeheven en op een andere weg tot soms zelfs minder dan 50 meter. Dat komt overeen juist worden ingesteld.” met het zicht in zeer dichte mist. In combinatie met de gladheid en de ophoping van sneeuw op de voorruit levert dat op de weg gevaarlijke situaties op.” SNELHEIDSDEKEN Naast het weeralarm van het KNMI, kondigde Rijks- waterstaat die middag van 17 december om 14.30 uur een verkeeralarm af. Dit gold vooral voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. De winterse neerslag zorgde voor veel overlast en zeer grote vertragingen op de Nederlandse wegen. Rijkswaterstaat adviseerde weggebruikers die niet per se de weg op hoefden, dit niet te doen. Door de sneeuwbuien was het in de Randstad een complete chaos op de wegen, zo meldde de ANWB. Het verkeer stond onder meer vast bij de knooppunten Oudenrijn bij Utrecht en het Prins Clausplein bij Den Haag. Rond 16.00 uur stond er in het hele land ruim 600 kilometer file. Het verkeeralarm werd dezelfde avond om 23.30 uur ingetrokken. Wel waarschuwde Rijkswaterstaat weggebruikers voor verraderlijk gladde wegen door sneeuwbuien en het opvriezen van natte HET WEER MAGAZINE | 23