SlideShare a Scribd company logo
Тренажор "Работим за техника на четене" Адаптира от руски Златка Вълчинова ОУ “Ш. Петьофи” Хасково
Прочети внимателно! Приготви се да отговориш на въпросите !
Избери достъпно за тебе ниво и чети на глас! текст до 20 думи текст до 40 думи текст до 100 думи текст до 90 думи За четене на текста се дава една минута.
Чети! 1 2 3
Ще откъсна маргаритка, камбанка, синчец. Ще подаря букет на мама. Тя ще се зарадва.
От какви цветя детето е решило да направи букет? Мак, камбанка, маргаритка. Маргаритка, лале, камбанка. Камбанка, синчец, маргаритка.
Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
Чети! 1 2 3
Аз рисувам мъгла. Ето я: бяла, като мляко. Нищо не се вижда на рисунката.
Синя Бяла Сива Каква боичка за рисуване е взел  художникът?
Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
Чети! 1 2 3
Настя се върна от училище. Вкъщи беше само мама. Настя седна на масата, взе книжка и прочете приказка. Мама се зарадва.
С какво дъщерята е зарадвала майка си? Прочела е приказка. Помогнала е да измие съдовете. Върнала се е навреме от училище.
Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
Чети! 1 2 3
Витя играеше край морето. Той строеше къща от пясък. Пясъкът трябва да е мокър, тогава къщата ще стане хубава. Ура! Къщата е готова и красива.
Кой играел край морето? Митя. Саша. Витя.
Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
Ново ниво Довърши тренировката Почивка
Чети! 1 2 3
Един старец садил ябълкови дръвчета. Попитали го: «Защо са ти тези дръвчета? Дълго ще чакаш от тях плод, а ти няма за изядеш нито една ябълка!» Старецът рекъл: «Аз няма да изям, но други ще ядат и ще ми благодарят.»
За кого старецът садил ябълката? За гъсениците. За другите хора. За себе си.
Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
Чети! 1 2 3
Лъвът и мечката намерили месо и започнали да се карат за него. Мечката не искала да отстъпи, а и лъвът не отстъпвал. Толкова дълго се били, че и двамата се уморили и легнали. Лисицата видяла месото им, грабнала го и избягала.
На кого се паднало месото? На лисицата На мечката На лъва
Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
Чети! 1 2 3
Митя се пързалял с шейна по ледената пързалка и на кънки по замръзналата река, дотичал у дома зачервен, весел и казал на баща си: - Колко е хубаво през зимата! Искам винаги да бъде зима! - Запиши желанието си в моя бележник, - казал бащата. Митя го записал.
Кое желание момчето изказало пред баща си? Да получи нова шейна. Винаги да бъде зима. Винаги да бъде така весело.
Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
Чети! 1 2 3
Мишката отишла на гости на жабата. Жабата посрещнала мишката на брега и я поканила в дома си под водата. Мишката влязла, но се нагълтала с вода и едва се измъкнала жива навън. «Повече никога - рекла тя - няма да ходя на гости при чужди хора.»
Какво решила мишката, щом се измъкнала на брега? Да се научи да плува. Да не ходи на гости у жабата. Да не ходи при чужди хора на гости.
Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
Ново ниво Край на тренировката Почивка
Чети! 1 2 3
Петя и дядо му били големи приятели и обичали да си задават един на друг различни въпроси.  Веднъж дядото попитал внука си:  - За какво, Петенка, са нужни ръцете на хората?  - За да играят с топка - отвърнал Петя.  - А още за какво?  - За да галят котката.  Цяла вечер Петя отговарял на дядо си. Правилно отговарял. Само че бил още малък и за всички останали ръце по своите съдел, а не по трудовите, работни ръце.
На какво дядото искал да научи внука си? На трудолюбие На точност На търпение
Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
Ч ети ! 1 2 3
Промъкваш се през еловата гора, а младите елички бодат: - Не ни докосвай! - Я ги виж, едва ви докоснах. - Дори едва не ни докосвай. Ние пазим дрешките си. - Че с какво са по-особени дрешките ви? - Зелените ни иглички не са като листата. Не се сменят всяко лято. - И какво от това? - Ето, израсло е младо елово клонче, а игличките по него ще се сменят едва след седем години. - Да, няма да е скоро. - Затова трябва да ги пазим!
Защо елхичките пазят своята дрешка? Ще се смени едва през лятото. Ще се смени едва след седем години. За цял живот е само една.
Върни се и прочети текста още веднъж внимательно!
Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
Чети! 1 2 3
Две деца, брат и сестра, тръгнаха на училище. Трябваше да минат покрай сенчеста горичка. - Знаеш ли какво - каза братът на сестра си. – За училище има още време, а в горичката трябва да е много весело! Сестрата хареса предложението на брат си. Децата захвърлиха учебниците в травата и се скриха под къдравите брезички. Най-напред децата видяха златен бръмбар. - Поиграй с нас. - Нямам време – отвърна им бръмбарът. Децата се засрамиха,тръгнаха към училището и, макар да закъсняха, се учиха прилежно.
Какво отговорил бръмбарът на децата? «Първо идете на училище» «Страхувам се от вас» «Нямам време»
Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
Чети! 1 2 3
Вървяла си Лиска по пътечката и намерила точилка. Взела я и тръгнала по-нататък. Пристигнала в селото и почукала на вратата на една къща: - Чук-чук! - Кой е там? - Аз съм лисичка-сестричка! Пуснете ме да пренощувам! - И без теб ни е тесничко. - Няма да ви притесня: аз ще легна на скамейката, опашчицата ми- под скамейката, а точилката- под печката. Сутринта Лиска станала рано, изгорила точилката си, а после попитала: - Къде ми е точилката? Дайте ми за нея кокошчица! Селянинът – що да прави! Дал и за точилката кокошчица. Взела Лиска кокошчицата и тръгнала към друго село.
Къде изчезнала точилката? Лиска я изгорила. Лиска я скрила. Стопаните я скрили.
Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
Ново ниво Край на тренировката Почивка
Чети! 1 2 3
Дълго пътувахме с влака през блатисти места, обрасли с лиственица и борове.  Особено съм запомнил една от вечерите. Тъкмо се приготвяхме за сън, когато татко, поглеждайки през прозореца, ни повика при себе си. Аз направо замрях от почуда.  Навсякъде из гората сияеха, блещукаха,въртяха се някакви летящи пламъчета, приличащи на падащи звезди. Струваше ни се, че сме попаднали в приказна страна.  Когато влакът продължи нататък и чудното зрелище изчезна, татко ни обясни, че това не са падащи звезди, а светулки.
Що за пламъчета се мяркали през прозореца? Очи на сова. Светулки Улични фенери.
Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
Чети! 1 2 3
Кое цвете в нашата гора е най-красиво, най-нежно, най-ароматно? - Разбира се, аз, момината сълза! - Какви са цветчетата ти? - Моите цветчета са като снежни камбанки на тънкото стъбло. Сякаш блестят в мрачината. А какъв аромат имат, няма да му се наситиш! - А какво виси сега на стъблото ти вместо белите камбанки? - Червени плодчета. Също така красиви. Да им се ненагледаш! Но ти не ги докосвай, не ги късай! - Защо? - Защото са отровни! - Защо на нежно като теб цвете са му отровни плодчетата? - За да не ги изядеш, лакомнико!
Какво се появява при момината сълза вместо цветове? Червени плодчета. Черни плодчета. Зелени листенца.
Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
Чети! 1 2 3
Мечокът Михаил, кривокракият... В тайгата ловците знаят – по-добре не се срещай с него, с кафявия мечок; ако го раниш, с един удар на лапата си ще убие ловеца.  Мечокът не напада пръв човека. Щом го усети, бяга от пътя му.  Цяло лято мечокът се храни в тайгата, преди да заспи зимен сън. Пъхне лапа в мравуняка, лизне си мравки. Осмуква храстите с малини. Попадне ли му гнездо на птица — ще изяде птиченцата. Заплесне ли се горска мишка — и мишката ще изяде.  Или ще влезе в реката, когато сьомгата почне да хвърля хайвера си. Седи в реката и чака. Появи ли се по-едра риба, мечокът бързо я грабва с острите си нокти и я изхвърля на брега. И отново замира.
Как се държи мечокът при среща с човека? Веднага напада. Бяга насреща . Пръв не напада.
Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
Чети! 1 2 3
Веднъж вървях край брега на нашия ручей и под храста забелязах таралеж. Той също ме забеляза, сви се и зачука: чук-чук. Докоснах го с носа на ботуша си— той страшно изфуча и заби иглите си в ботуша ми.  - А, така ли постъпваш с мен! — казах аз и с върха на ботуша си го бутнах във водата.  Мигновено таралежът се разгъна във водата и заплува към брега като малко прасенце, само че вместо четина на гърба си имаше иглици. Аз взех пръчка, търкулнах с нея таралежа в шапката си и го понесох към къщи.  У дома имах много мишки. Чувал съм, че таралежът ги лови и реших: нека да живее при мен и да лови мишките.
Защо писателят донесъл таралежчето у дома? Да лови мишки. Да го разгледа по-внимателно. Да го покаже на децата.
Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
Ново ниво Край на тренировката Почивка
Проследи с очи придвижването на героите.
А сега прави гимнастика! Стани и се протегни нагоре! Направи наклони наляво и надясно! Затвори очи и преброй до пет! Бъди здрав! Поскачай ! Клякай! Вдишай и издишай! Още веднъж! Върни се към тренировката! изход
МОУ: начальная общеобразовательная школа п.Горноправдинск Ханты-Мансийского района Презентацию составила: учитель начальных классов Кузнецова Елена Александровна

More Related Content

What's hot

валери петров пет приказки
валери петров  пет приказкивалери петров  пет приказки
валери петров пет приказки
Vаlentina Bikova
 
Зимни празници 1.клас
Зимни празници 1.класЗимни празници 1.клас
Зимни празници 1.клас
Luiza Antova
 
15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.
15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.
15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
ДЯДОВАТА ПИТКА
ДЯДОВАТА ПИТКАДЯДОВАТА ПИТКА
ДЯДОВАТА ПИТКА
пепа чавдарова
 
Вълшебните думи
Вълшебните думиВълшебните думи
Вълшебните думи
Valentina Marinova
 
как да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описаниекак да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описание
Шермин Ахмедова
 
Деца на пътя - ОС - 2 клас
Деца на пътя - ОС - 2 класДеца на пътя - ОС - 2 клас
Деца на пътя - ОС - 2 клас
Veska Petrova
 
Преразказ на приказка
Преразказ на приказка Преразказ на приказка
Преразказ на приказка
rossitsazlankova
 
работен лист
работен листработен лист
работен лист
Pepi Nikova
 
трудът на хората в моя роден край
трудът на хората в моя роден крайтрудът на хората в моя роден край
трудът на хората в моя роден край
daniela velcheva
 
приказка
приказкаприказка
приказка
В. М.
 
Занимавка - Баба Марта, 8 март
Занимавка - Баба Марта, 8 мартЗанимавка - Баба Марта, 8 март
Занимавка - Баба Марта, 8 март
Marusya Eneva
 
Лазaровден-Цветница-ВеликденD0.pptx
Лазaровден-Цветница-ВеликденD0.pptxЛазaровден-Цветница-ВеликденD0.pptx
Лазaровден-Цветница-ВеликденD0.pptx
ssuser9293e11
 
Васил Левски-работен лист
 Васил Левски-работен лист Васил Левски-работен лист
съчинение по картини
съчинение по картинисъчинение по картини
съчинение по картини
Dani Parvanova
 

What's hot (20)

валери петров пет приказки
валери петров  пет приказкивалери петров  пет приказки
валери петров пет приказки
 
Зимни празници 1.клас
Зимни празници 1.класЗимни празници 1.клас
Зимни празници 1.клас
 
15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.
15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.
15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.
 
Най-скъпоценният плод
Най-скъпоценният плодНай-скъпоценният плод
Най-скъпоценният плод
 
ДЯДОВАТА ПИТКА
ДЯДОВАТА ПИТКАДЯДОВАТА ПИТКА
ДЯДОВАТА ПИТКА
 
Leda mileva
Leda milevaLeda mileva
Leda mileva
 
описание на-дом.любимец
описание на-дом.любимецописание на-дом.любимец
описание на-дом.любимец
 
Вълшебните думи
Вълшебните думиВълшебните думи
Вълшебните думи
 
как да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описаниекак да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описание
 
Деца на пътя - ОС - 2 клас
Деца на пътя - ОС - 2 класДеца на пътя - ОС - 2 клас
Деца на пътя - ОС - 2 клас
 
Преразказ на приказка
Преразказ на приказка Преразказ на приказка
Преразказ на приказка
 
работен лист
работен листработен лист
работен лист
 
трудът на хората в моя роден край
трудът на хората в моя роден крайтрудът на хората в моя роден край
трудът на хората в моя роден край
 
приказка
приказкаприказка
приказка
 
3 март
3 март3 март
3 март
 
азбуката в гатанки
азбуката в гатанкиазбуката в гатанки
азбуката в гатанки
 
Занимавка - Баба Марта, 8 март
Занимавка - Баба Марта, 8 мартЗанимавка - Баба Марта, 8 март
Занимавка - Баба Марта, 8 март
 
Лазaровден-Цветница-ВеликденD0.pptx
Лазaровден-Цветница-ВеликденD0.pptxЛазaровден-Цветница-ВеликденD0.pptx
Лазaровден-Цветница-ВеликденD0.pptx
 
Васил Левски-работен лист
 Васил Левски-работен лист Васил Левски-работен лист
Васил Левски-работен лист
 
съчинение по картини
съчинение по картинисъчинение по картини
съчинение по картини
 

Similar to Техника на четене-тренажор

стихове за деца
стихове за децастихове за деца
стихове за деца
Iliana Ilieva-Dabova
 
прочетни книги за 3 клас
прочетни книги за 3 класпрочетни книги за 3 клас
прочетни книги за 3 клас
daniela velcheva
 
Доста
ДостаДоста
Доста
Mona Choban
 
Ние творим (Нашата първа книжка)
Ние творим (Нашата първа книжка)Ние творим (Нашата първа книжка)
Ние творим (Нашата първа книжка)
Златка Вълчинова
 
аз съм българче!
аз съм българче!аз съм българче!
аз съм българче!
2dz
 
Конкурс за приказни истории “Кукувицата”
Конкурс за приказни истории “Кукувицата”Конкурс за приказни истории “Кукувицата”
Конкурс за приказни истории “Кукувицата”
Val Stoeva
 
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docxЕзикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
Luiza Antova
 
Гласни зв. и букви
Гласни зв. и буквиГласни зв. и букви
Гласни зв. и букви
nova777nova
 
Гласни
ГласниГласни
Гласни
nova777nova
 
книжка веселушка
книжка веселушкакнижка веселушка
книжка веселушка
guestace41ace
 
ИЗКУСТВОТО ДА СЕ ЖИВЕЕ
ИЗКУСТВОТО ДА СЕ ЖИВЕЕИЗКУСТВОТО ДА СЕ ЖИВЕЕ
ИЗКУСТВОТО ДА СЕ ЖИВЕЕ
Niki Nikolov
 
C:\Fakepath\Martenici
C:\Fakepath\MarteniciC:\Fakepath\Martenici
C:\Fakepath\Martenici
Rosica Mileva
 
Алхимикът (Паулу Коелю)
Алхимикът (Паулу Коелю) Алхимикът (Паулу Коелю)
Алхимикът (Паулу Коелю)
tlisheva
 

Similar to Техника на четене-тренажор (17)

стихове за деца
стихове за децастихове за деца
стихове за деца
 
прочетни книги за 3 клас
прочетни книги за 3 класпрочетни книги за 3 клас
прочетни книги за 3 клас
 
Kinder lege8
Kinder lege8Kinder lege8
Kinder lege8
 
Доста
ДостаДоста
Доста
 
Ние творим (Нашата първа книжка)
Ние творим (Нашата първа книжка)Ние творим (Нашата първа книжка)
Ние творим (Нашата първа книжка)
 
аз съм българче!
аз съм българче!аз съм българче!
аз съм българче!
 
Конкурс за приказни истории “Кукувицата”
Конкурс за приказни истории “Кукувицата”Конкурс за приказни истории “Кукувицата”
Конкурс за приказни истории “Кукувицата”
 
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docxЕзикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
 
Гласни зв. и букви
Гласни зв. и буквиГласни зв. и букви
Гласни зв. и букви
 
Гласни
ГласниГласни
Гласни
 
Glasni
GlasniGlasni
Glasni
 
книжка веселушка
книжка веселушкакнижка веселушка
книжка веселушка
 
ИЗКУСТВОТО ДА СЕ ЖИВЕЕ
ИЗКУСТВОТО ДА СЕ ЖИВЕЕИЗКУСТВОТО ДА СЕ ЖИВЕЕ
ИЗКУСТВОТО ДА СЕ ЖИВЕЕ
 
C:\Fakepath\Martenici
C:\Fakepath\MarteniciC:\Fakepath\Martenici
C:\Fakepath\Martenici
 
Алхимикът (Паулу Коелю)
Алхимикът (Паулу Коелю) Алхимикът (Паулу Коелю)
Алхимикът (Паулу Коелю)
 
Златушко
ЗлатушкоЗлатушко
Златушко
 
компютърни магьосници
компютърни магьосницикомпютърни магьосници
компютърни магьосници
 

More from Цвети Колева

80 години 107 ОУ "Хан Крум"
80 години 107 ОУ "Хан Крум"80 години 107 ОУ "Хан Крум"
80 години 107 ОУ "Хан Крум"
Цвети Колева
 
моето семейство калина и зорница 5а
моето семейство калина и зорница 5амоето семейство калина и зорница 5а
моето семейство калина и зорница 5а
Цвети Колева
 
Самостоятелна работа
Самостоятелна работа Самостоятелна работа
Самостоятелна работа
Цвети Колева
 
Семейство Симсъни и буквите Щ, Ю, Я
Семейство Симсъни и буквите Щ, Ю, ЯСемейство Симсъни и буквите Щ, Ю, Я
Семейство Симсъни и буквите Щ, Ю, Я
Цвети Колева
 
Математически състезания 2009-2010
Математически състезания 2009-2010Математически състезания 2009-2010
Математически състезания 2009-2010
Цвети Колева
 
Математически тест 3 - 2009-2010
Математически тест 3 - 2009-2010Математически тест 3 - 2009-2010
Математически тест 3 - 2009-2010
Цвети Колева
 
Математически тест 2008-2009
Математически тест 2008-2009Математически тест 2008-2009
Математически тест 2008-2009
Цвети Колева
 
Тест - ниво 1 - 1 клас
Тест - ниво 1 - 1 класТест - ниво 1 - 1 клас
Тест - ниво 1 - 1 клас
Цвети Колева
 
"Дж дз-обощение"
"Дж дз-обощение""Дж дз-обощение"
"Дж дз-обощение"
Цвети Колева
 
Симеон в Цариград
Симеон в ЦариградСимеон в Цариград
Симеон в Цариград
Цвети Колева
 
моменти от представлението на
моменти от представлението намоменти от представлението на
моменти от представлението на
Цвети Колева
 
Приказен свят с Явор Янков
Приказен свят с Явор ЯнковПриказен свят с Явор Янков
Приказен свят с Явор Янков
Цвети Колева
 
Глаголи лице и число
Глаголи лице и числоГлаголи лице и число
Глаголи лице и число
Цвети Колева
 
Съгласуване на прилагателни имена копие
Съгласуване на прилагателни имена  копиеСъгласуване на прилагателни имена  копие
Съгласуване на прилагателни имена копие
Цвети Колева
 
Движение на земята около слънцето
Движение на земята около слънцетоДвижение на земята около слънцето
Движение на земята около слънцето
Цвети Колева
 

More from Цвети Колева (20)

80 години 107 ОУ "Хан Крум"
80 години 107 ОУ "Хан Крум"80 години 107 ОУ "Хан Крум"
80 години 107 ОУ "Хан Крум"
 
моето семейство калина и зорница 5а
моето семейство калина и зорница 5амоето семейство калина и зорница 5а
моето семейство калина и зорница 5а
 
Самостоятелна работа
Самостоятелна работа Самостоятелна работа
Самостоятелна работа
 
звук и буква ее
звук и буква еезвук и буква ее
звук и буква ее
 
Семейство Симсъни и буквите Щ, Ю, Я
Семейство Симсъни и буквите Щ, Ю, ЯСемейство Симсъни и буквите Щ, Ю, Я
Семейство Симсъни и буквите Щ, Ю, Я
 
Звук и буква Рр
Звук и буква РрЗвук и буква Рр
Звук и буква Рр
 
Звук и буква Уу
Звук и буква УуЗвук и буква Уу
Звук и буква Уу
 
ИТ "Знайко" 1 клас
ИТ "Знайко" 1 класИТ "Знайко" 1 клас
ИТ "Знайко" 1 клас
 
Математически състезания 2009-2010
Математически състезания 2009-2010Математически състезания 2009-2010
Математически състезания 2009-2010
 
Математически тест 3 - 2009-2010
Математически тест 3 - 2009-2010Математически тест 3 - 2009-2010
Математически тест 3 - 2009-2010
 
Математически тест 2008-2009
Математически тест 2008-2009Математически тест 2008-2009
Математически тест 2008-2009
 
Тест - ниво 1 - 1 клас
Тест - ниво 1 - 1 класТест - ниво 1 - 1 клас
Тест - ниво 1 - 1 клас
 
"Дж дз-обощение"
"Дж дз-обощение""Дж дз-обощение"
"Дж дз-обощение"
 
Симеон в Цариград
Симеон в ЦариградСимеон в Цариград
Симеон в Цариград
 
моменти от представлението на
моменти от представлението намоменти от представлението на
моменти от представлението на
 
Глаголи лице и число
Глаголи лице и числоГлаголи лице и число
Глаголи лице и число
 
Приказен свят с Явор Янков
Приказен свят с Явор ЯнковПриказен свят с Явор Янков
Приказен свят с Явор Янков
 
Глаголи лице и число
Глаголи лице и числоГлаголи лице и число
Глаголи лице и число
 
Съгласуване на прилагателни имена копие
Съгласуване на прилагателни имена  копиеСъгласуване на прилагателни имена  копие
Съгласуване на прилагателни имена копие
 
Движение на земята около слънцето
Движение на земята около слънцетоДвижение на земята около слънцето
Движение на земята около слънцето
 

Техника на четене-тренажор

 • 1. Тренажор "Работим за техника на четене" Адаптира от руски Златка Вълчинова ОУ “Ш. Петьофи” Хасково
 • 2. Прочети внимателно! Приготви се да отговориш на въпросите !
 • 3. Избери достъпно за тебе ниво и чети на глас! текст до 20 думи текст до 40 думи текст до 100 думи текст до 90 думи За четене на текста се дава една минута.
 • 5. Ще откъсна маргаритка, камбанка, синчец. Ще подаря букет на мама. Тя ще се зарадва.
 • 6. От какви цветя детето е решило да направи букет? Мак, камбанка, маргаритка. Маргаритка, лале, камбанка. Камбанка, синчец, маргаритка.
 • 7. Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
 • 8. Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
 • 10. Аз рисувам мъгла. Ето я: бяла, като мляко. Нищо не се вижда на рисунката.
 • 11. Синя Бяла Сива Каква боичка за рисуване е взел художникът?
 • 12. Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
 • 13. Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
 • 15. Настя се върна от училище. Вкъщи беше само мама. Настя седна на масата, взе книжка и прочете приказка. Мама се зарадва.
 • 16. С какво дъщерята е зарадвала майка си? Прочела е приказка. Помогнала е да измие съдовете. Върнала се е навреме от училище.
 • 17. Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
 • 18. Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
 • 20. Витя играеше край морето. Той строеше къща от пясък. Пясъкът трябва да е мокър, тогава къщата ще стане хубава. Ура! Къщата е готова и красива.
 • 21. Кой играел край морето? Митя. Саша. Витя.
 • 22. Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
 • 23. Ново ниво Довърши тренировката Почивка
 • 25. Един старец садил ябълкови дръвчета. Попитали го: «Защо са ти тези дръвчета? Дълго ще чакаш от тях плод, а ти няма за изядеш нито една ябълка!» Старецът рекъл: «Аз няма да изям, но други ще ядат и ще ми благодарят.»
 • 26. За кого старецът садил ябълката? За гъсениците. За другите хора. За себе си.
 • 27. Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
 • 28. Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
 • 30. Лъвът и мечката намерили месо и започнали да се карат за него. Мечката не искала да отстъпи, а и лъвът не отстъпвал. Толкова дълго се били, че и двамата се уморили и легнали. Лисицата видяла месото им, грабнала го и избягала.
 • 31. На кого се паднало месото? На лисицата На мечката На лъва
 • 32. Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
 • 33. Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
 • 35. Митя се пързалял с шейна по ледената пързалка и на кънки по замръзналата река, дотичал у дома зачервен, весел и казал на баща си: - Колко е хубаво през зимата! Искам винаги да бъде зима! - Запиши желанието си в моя бележник, - казал бащата. Митя го записал.
 • 36. Кое желание момчето изказало пред баща си? Да получи нова шейна. Винаги да бъде зима. Винаги да бъде така весело.
 • 37. Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
 • 38. Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
 • 40. Мишката отишла на гости на жабата. Жабата посрещнала мишката на брега и я поканила в дома си под водата. Мишката влязла, но се нагълтала с вода и едва се измъкнала жива навън. «Повече никога - рекла тя - няма да ходя на гости при чужди хора.»
 • 41. Какво решила мишката, щом се измъкнала на брега? Да се научи да плува. Да не ходи на гости у жабата. Да не ходи при чужди хора на гости.
 • 42. Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
 • 43. Ново ниво Край на тренировката Почивка
 • 45. Петя и дядо му били големи приятели и обичали да си задават един на друг различни въпроси. Веднъж дядото попитал внука си: - За какво, Петенка, са нужни ръцете на хората? - За да играят с топка - отвърнал Петя. - А още за какво? - За да галят котката. Цяла вечер Петя отговарял на дядо си. Правилно отговарял. Само че бил още малък и за всички останали ръце по своите съдел, а не по трудовите, работни ръце.
 • 46. На какво дядото искал да научи внука си? На трудолюбие На точност На търпение
 • 47. Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
 • 48. Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
 • 49. Ч ети ! 1 2 3
 • 50. Промъкваш се през еловата гора, а младите елички бодат: - Не ни докосвай! - Я ги виж, едва ви докоснах. - Дори едва не ни докосвай. Ние пазим дрешките си. - Че с какво са по-особени дрешките ви? - Зелените ни иглички не са като листата. Не се сменят всяко лято. - И какво от това? - Ето, израсло е младо елово клонче, а игличките по него ще се сменят едва след седем години. - Да, няма да е скоро. - Затова трябва да ги пазим!
 • 51. Защо елхичките пазят своята дрешка? Ще се смени едва през лятото. Ще се смени едва след седем години. За цял живот е само една.
 • 52. Върни се и прочети текста още веднъж внимательно!
 • 53. Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
 • 55. Две деца, брат и сестра, тръгнаха на училище. Трябваше да минат покрай сенчеста горичка. - Знаеш ли какво - каза братът на сестра си. – За училище има още време, а в горичката трябва да е много весело! Сестрата хареса предложението на брат си. Децата захвърлиха учебниците в травата и се скриха под къдравите брезички. Най-напред децата видяха златен бръмбар. - Поиграй с нас. - Нямам време – отвърна им бръмбарът. Децата се засрамиха,тръгнаха към училището и, макар да закъсняха, се учиха прилежно.
 • 56. Какво отговорил бръмбарът на децата? «Първо идете на училище» «Страхувам се от вас» «Нямам време»
 • 57. Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
 • 58. Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
 • 60. Вървяла си Лиска по пътечката и намерила точилка. Взела я и тръгнала по-нататък. Пристигнала в селото и почукала на вратата на една къща: - Чук-чук! - Кой е там? - Аз съм лисичка-сестричка! Пуснете ме да пренощувам! - И без теб ни е тесничко. - Няма да ви притесня: аз ще легна на скамейката, опашчицата ми- под скамейката, а точилката- под печката. Сутринта Лиска станала рано, изгорила точилката си, а после попитала: - Къде ми е точилката? Дайте ми за нея кокошчица! Селянинът – що да прави! Дал и за точилката кокошчица. Взела Лиска кокошчицата и тръгнала към друго село.
 • 61. Къде изчезнала точилката? Лиска я изгорила. Лиска я скрила. Стопаните я скрили.
 • 62. Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
 • 63. Ново ниво Край на тренировката Почивка
 • 65. Дълго пътувахме с влака през блатисти места, обрасли с лиственица и борове. Особено съм запомнил една от вечерите. Тъкмо се приготвяхме за сън, когато татко, поглеждайки през прозореца, ни повика при себе си. Аз направо замрях от почуда. Навсякъде из гората сияеха, блещукаха,въртяха се някакви летящи пламъчета, приличащи на падащи звезди. Струваше ни се, че сме попаднали в приказна страна. Когато влакът продължи нататък и чудното зрелище изчезна, татко ни обясни, че това не са падащи звезди, а светулки.
 • 66. Що за пламъчета се мяркали през прозореца? Очи на сова. Светулки Улични фенери.
 • 67. Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
 • 68. Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
 • 70. Кое цвете в нашата гора е най-красиво, най-нежно, най-ароматно? - Разбира се, аз, момината сълза! - Какви са цветчетата ти? - Моите цветчета са като снежни камбанки на тънкото стъбло. Сякаш блестят в мрачината. А какъв аромат имат, няма да му се наситиш! - А какво виси сега на стъблото ти вместо белите камбанки? - Червени плодчета. Също така красиви. Да им се ненагледаш! Но ти не ги докосвай, не ги късай! - Защо? - Защото са отровни! - Защо на нежно като теб цвете са му отровни плодчетата? - За да не ги изядеш, лакомнико!
 • 71. Какво се появява при момината сълза вместо цветове? Червени плодчета. Черни плодчета. Зелени листенца.
 • 72. Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
 • 73. Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
 • 75. Мечокът Михаил, кривокракият... В тайгата ловците знаят – по-добре не се срещай с него, с кафявия мечок; ако го раниш, с един удар на лапата си ще убие ловеца. Мечокът не напада пръв човека. Щом го усети, бяга от пътя му. Цяло лято мечокът се храни в тайгата, преди да заспи зимен сън. Пъхне лапа в мравуняка, лизне си мравки. Осмуква храстите с малини. Попадне ли му гнездо на птица — ще изяде птиченцата. Заплесне ли се горска мишка — и мишката ще изяде. Или ще влезе в реката, когато сьомгата почне да хвърля хайвера си. Седи в реката и чака. Появи ли се по-едра риба, мечокът бързо я грабва с острите си нокти и я изхвърля на брега. И отново замира.
 • 76. Как се държи мечокът при среща с човека? Веднага напада. Бяга насреща . Пръв не напада.
 • 77. Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
 • 78. Браво! Не се бави, продължи по-нататък!
 • 80. Веднъж вървях край брега на нашия ручей и под храста забелязах таралеж. Той също ме забеляза, сви се и зачука: чук-чук. Докоснах го с носа на ботуша си— той страшно изфуча и заби иглите си в ботуша ми. - А, така ли постъпваш с мен! — казах аз и с върха на ботуша си го бутнах във водата. Мигновено таралежът се разгъна във водата и заплува към брега като малко прасенце, само че вместо четина на гърба си имаше иглици. Аз взех пръчка, търкулнах с нея таралежа в шапката си и го понесох към къщи. У дома имах много мишки. Чувал съм, че таралежът ги лови и реших: нека да живее при мен и да лови мишките.
 • 81. Защо писателят донесъл таралежчето у дома? Да лови мишки. Да го разгледа по-внимателно. Да го покаже на децата.
 • 82. Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!
 • 83. Ново ниво Край на тренировката Почивка
 • 84. Проследи с очи придвижването на героите.
 • 85. А сега прави гимнастика! Стани и се протегни нагоре! Направи наклони наляво и надясно! Затвори очи и преброй до пет! Бъди здрав! Поскачай ! Клякай! Вдишай и издишай! Още веднъж! Върни се към тренировката! изход
 • 86. МОУ: начальная общеобразовательная школа п.Горноправдинск Ханты-Мансийского района Презентацию составила: учитель начальных классов Кузнецова Елена Александровна