SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
ก
บทคัดย่อ
จากการสังเกตการรับประทานอาหารที่มีลักษณะเป็นทรงกลม เช่น เค้ก พิซซ่า เป็นต้น
ของนักเรียนโดยหลาย ๆ ครั้งที่สังเกตได้มีลักษณะที่เหมือนกันคือนักเรียนทุกคนได้อาหารในการ
แบ่งเท่า ๆ กัน ไม่ใครได้มากหรือน้อยกว่าใครแต่ในลักษณะส่วนใหญ่ใช้การคาดคะเนในการแบ่ง
เอาจึงทาให้ในบางครั้งได้หาในปริมาณที่ต่างกัน ซึ่งเกิดจากการคาดคะเนที่ผิดพลาดจึงทาให้ผู้ศึกษา
คิดหาวิธีการในการคานวณการแบ่งอาหารที่มีลักษณะเป็นทรงกลม ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่า
1. หาเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยการทาบไม้บรรทัดสัมผัสกับขอบของอาหาร แล้ว
ลากจากจุดสัมผัสให้ตั้งฉากกับอาหารที่เราจะใช้แบ่ง จากนั้นให้ ̅̅̅̅ แทนเส้นผ่านศูนย์กลาง
2. แบ่งเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยหา รัศมี ( r ) จาก r =
̅̅̅̅
โดย
ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง
3. การผ่าในแต่ละครั้ง สามารถหาได้จาก =
คนที่ 1 ได้ 1 ผ่าครั้งที่
คนที่ 2 ได้ 2 ผ่าครั้งที่
คนที่ 3 ได้ 3 ผ่าครั้งที่
คนที่ ได้ ผ่าครั้งที่
เมื่อ คือ จานวนคน
คือ มุม

More Related Content

Viewers also liked

กิตติกรรมประกาศถ่าย
กิตติกรรมประกาศถ่ายกิตติกรรมประกาศถ่าย
กิตติกรรมประกาศถ่ายTanakorn Pansupa
 
โครงงานคณิตบทที่ 1
โครงงานคณิตบทที่ 1โครงงานคณิตบทที่ 1
โครงงานคณิตบทที่ 1Jutarat Bussadee
 
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นตรรกศาสตร์เบื้องต้น
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นAon Narinchoti
 
โครงงานการทำขนมเค้ก
โครงงานการทำขนมเค้กโครงงานการทำขนมเค้ก
โครงงานการทำขนมเค้กPloy Siriwanna
 
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์  58กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์  58
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58renusaowiang
 
ตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อsukanya5729
 

Viewers also liked (7)

กิตติกรรมประกาศถ่าย
กิตติกรรมประกาศถ่ายกิตติกรรมประกาศถ่าย
กิตติกรรมประกาศถ่าย
 
06 การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์ บทนำ
06 การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์ บทนำ06 การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์ บทนำ
06 การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์ บทนำ
 
โครงงานคณิตบทที่ 1
โครงงานคณิตบทที่ 1โครงงานคณิตบทที่ 1
โครงงานคณิตบทที่ 1
 
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นตรรกศาสตร์เบื้องต้น
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
 
โครงงานการทำขนมเค้ก
โครงงานการทำขนมเค้กโครงงานการทำขนมเค้ก
โครงงานการทำขนมเค้ก
 
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์  58กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์  58
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58
 
ตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อ
 

More from ศุภกรณ์ วัฒนศรี (9)

กิตติกรรมประกาศ'งานลูกเกศ
กิตติกรรมประกาศ'งานลูกเกศกิตติกรรมประกาศ'งานลูกเกศ
กิตติกรรมประกาศ'งานลูกเกศ
 
บรรณานุกรม
บรรณานุกรมบรรณานุกรม
บรรณานุกรม
 
ภาคผนวก
ภาคผนวกภาคผนวก
ภาคผนวก
 
ปกโครงงานคณิตศาสตร์
ปกโครงงานคณิตศาสตร์ปกโครงงานคณิตศาสตร์
ปกโครงงานคณิตศาสตร์
 
โครงงาน 5 บท
โครงงาน  5 บทโครงงาน  5 บท
โครงงาน 5 บท
 
บทที่ 1
บทที่ 1 บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 1
บทที่ 1 บทที่ 1
บทที่ 1
 
สารบัญ
สารบัญสารบัญ
สารบัญ
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
 

บทคัดย่อ

  • 1. ก บทคัดย่อ จากการสังเกตการรับประทานอาหารที่มีลักษณะเป็นทรงกลม เช่น เค้ก พิซซ่า เป็นต้น ของนักเรียนโดยหลาย ๆ ครั้งที่สังเกตได้มีลักษณะที่เหมือนกันคือนักเรียนทุกคนได้อาหารในการ แบ่งเท่า ๆ กัน ไม่ใครได้มากหรือน้อยกว่าใครแต่ในลักษณะส่วนใหญ่ใช้การคาดคะเนในการแบ่ง เอาจึงทาให้ในบางครั้งได้หาในปริมาณที่ต่างกัน ซึ่งเกิดจากการคาดคะเนที่ผิดพลาดจึงทาให้ผู้ศึกษา คิดหาวิธีการในการคานวณการแบ่งอาหารที่มีลักษณะเป็นทรงกลม ดังนี้ ผลการศึกษาพบว่า 1. หาเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยการทาบไม้บรรทัดสัมผัสกับขอบของอาหาร แล้ว ลากจากจุดสัมผัสให้ตั้งฉากกับอาหารที่เราจะใช้แบ่ง จากนั้นให้ ̅̅̅̅ แทนเส้นผ่านศูนย์กลาง 2. แบ่งเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยหา รัศมี ( r ) จาก r = ̅̅̅̅ โดย ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง 3. การผ่าในแต่ละครั้ง สามารถหาได้จาก = คนที่ 1 ได้ 1 ผ่าครั้งที่ คนที่ 2 ได้ 2 ผ่าครั้งที่ คนที่ 3 ได้ 3 ผ่าครั้งที่ คนที่ ได้ ผ่าครั้งที่ เมื่อ คือ จานวนคน คือ มุม