ตัวอย่างบทคัดย่อ

699,549 views

Published on

0 Comments
17 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
699,549
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
54
Actions
Shares
0
Downloads
677
Comments
0
Likes
17
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัวอย่างบทคัดย่อ

  1. 1. ตัวอย่างบทคัดย่อ<br />ตัวอย่างที่ 1<br />โครงงาน ระบบบ้านไฮเทคประหยัดพลังงานและรักษาความปลอกภัย<br />ผู้จัดทำ นายธรรมนูญ พานิชการ<br />อาจารย์ที่ปรึกษา นายอนุสรณ์ นาคะนิเวศน์<br />สถานศึกษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา<br />บทคัดย่อ<br />เนื่องจากในปัจจุบันทรัพยากรพลังงานในโลกไม่เพียงพอต่อจำนวนความต้องการของมนุษย์ จึงต้องมีการคิดค้นอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ประหยัดพลังงานขึ้นมาใช้ เพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ และช่วยลดความสิ้นเปลืองจากการสูญเสียทรัพยากรพลังงานในแต่ละปี ซึ่งทำให้เราเสียเงินในการซื้อพลังงานจากต่างประเทศ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานที่สูงกว่าที่จะสามารถผลิตได้<br />ผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นระบบบ้านไฮเทคประหยัดพลังงานและรักษาความปลอดภัยขึ้นมาซึ่งในตอนแรก จะพัฒนาระบบการเปิดปิดไฟโดยใช้การจับอุณหภูมิร่างกายมนุษย์แต่เพียงอย่างเดียว แต่พบว่ายังไม่เพียงพอ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งเสียงกับความไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติหรือกลุ่มมิจฉาชีพ เพราะเหตุนี้จึงได้เพิ่มระบบความปลอดภัยด้วยโครงงานระบบบ้านไฮเทคประหยัดพลังงานและรักษาความปลอดภัยนี้ จะช่วยตรวจสอบระบบการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เมื่อไม่มีใครอยู่บ้าน ระบบจะทำการตรวจจับคลื่นความร้อน ถ้าอยู่ในระดับที่ไม่มีร้อนมาก(ตามที่กำหนด)ระบบจะทำการเปิดหน้าต่างและปิดเครื่องปรับอากาศ ในเวลาที่มีลมแรงหรือฝนตก หน้าต่างทุกบานภายในบ้านจะปิด และจะมีการเตือนภัยหากมีผู้บุกรุก<br />โครงงานที่จะพัฒนาขึ้นนี้จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ เพราะในปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ประเทศผลิตได้มีเพียงแค่ 50% ที่เหลือเราต้องซื้อพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตมาจากต่างประเทศ<br />ตัวอย่างที่ 2<br />โครงงาน ตู้ยาอัจฉริยะ<br />ผู้จัดทำ นายสรุจเทพเผื่อนงูเหลือม<br />อาจารย์ที่ปรึกษา นายนิพนธ์สมัครค้า<br />สถานศึกษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา<br />บทคัดย่อ<br />ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆ ก็ได้มีการพัฒนาคิดค้นผลิตสิ่งใหม่ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับประชากรของตน บางประเทศผลิตเพื่อนำออกจำหน่ายเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งสิ่งของเหล่านั้นมักมีราคาสูง บางคนไม่สามารถซื้อได้ทั้งที่สิ่งนั้นจำเป็นต่อการดำรงชีวิต<br />ด้วยแนวคิดนี้จึงเป็นแรงจูงใจ ทำให้ผู้พัฒนาได้คิดค้นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเตือนการรับประทานยาปฏิชีวนะโดยใช้ชื่อว่า ตู้ยาอัจฉริยะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับประทานยาและทำให้ลดหน้าที่ผู้ดูแลให้น้อยลง โดยการทำงานจะมีช่องใส่ขวดยาชนิดต่างๆ วางไว้ในตู้ โดยโปรแกรมจะถูกกำหนดโดยผู้ใช้ว่าจะให้รับประทานยาโดยมีไฟติดเกิดขึ้น และถ้าหยิบขวดยาผิด ซึ่งตู้ยาอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพราะสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็ว และด้วยจำนวนประชากรเป็นโรคต่างๆมากขึ้น ทำให้ต้องมีการคิดค้นยาใหม่เพื่อรักษาผู้ป่วยด้วยอาทิเช่น ยาปฏิชีวะขึ้นหลากหลายชนิด ซึ่งในการรับประทานยาเหล่านี้อาจต้องการได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษ คือต้องรับประทานให้ตรงเวลามิฉะนั้นอาจมีผลข้างเคียงและการหยิบยาผิดก็ส่งผลต่อผู้ป่วยด้วยเช่นกัน<br />โครงร่างการเขียนรายงานโครงงาน<br />ชื่อโครงงาน(ภาษาไทย).......................................................................................................................<br /> (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................<br />ประเภทของโครงงาน..........................................................................................................................<br />ชื่อผู้ทำโครงงาน<br />......................................................................................................................................................<br />......................................................................................................................................................<br />ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.............................................................................................................................<br />ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.......................................................................................................................<br />กิตติกรรมประกาศ...............................................................................................................................<br />.............................................................................................................................................................<br />สารบัญ................................................................................................................................................<br />บทคัดย่อ..............................................................................................................................................<br />.............................................................................................................................................................<br />บทนำ<br />ที่มาและความสำคัญของโครงงาน<br />.............................................................................................................................................................<br />วัตถุประสงค์<br />.............................................................................................................................................................<br />ขอบเขตของโครงงาน <br />.............................................................................................................................................................<br />หลักการและเทคโนโลยี<br />.............................................................................................................................................................<br />วิธีการดำเนินการ<br />.............................................................................................................................................................<br />ผลการศึกษา<br />.............................................................................................................................................................<br />สรุปผลและข้อเสนอแนะ<br />.............................................................................................................................................................<br />บรรณานุกรม<br />คู่มือการใช้งาน<br />

×