SlideShare a Scribd company logo
Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի»
կրթահամալիր
Դիպլոմային նախագիծ
Թեմա՝ «Բնական նյութերով աշխատանք»
Հեղինակներ՝ Նարինե Ասատրյան
Նարինե Սերոբյան
Ղեկավար՝ Հռիփսիմե Առաքելյան
Երևան 2014
Ներածություն
 Երեխաների ստեղծագործական ունակությունները զարգացնելու
հիմնական մեթոդը խաղն է: Նրանց պետք է փորձելու և սխալվելու
հնարավորություն տալ, որպեսզի այդ միջոցով հասկանան, թե
ինչպիսին է իրենց շրջակա միջավայրը: Դրան ծանոթանալու
հոյակապ միջոց է<< բնական նյութերով աշխատանքը>>:
Աշխատանքի նպատակը
 Աշխատանքի նպատակն է - գործունեությունը ամբողջական և ավելի
արդյունավետ դարձնելու համար դրան լրացնել կամ զուգահեռ այլ
գործառույթներ իրականացնել ունենալով ամբողջական ծրագիր:
Տվյալ դեպքում <<Բնական նյութերով աշխատանք>>-ի ընթացքում
երեխան դրսեվորում է ինքնուրույն ստեղծագործելու, խոսելու և
շփվելու հակումներ: Նրա խոսքն ու գործունեություններն ավելի
ազատ են, անկաշկանդ, միտքն ավելի ճկուն, որովհետև բացակայում
են երեխային կաշկանդող թելադրանքն ու հսկողությունը, նա չի
վախենում սխալվելուց:
Աշխատանքը բաղկացած է հետևյալ
բաժիններից՝
 Ուրախ պղպջակներ
 Խեցեգործություն
 Ավազաթերապիա
 Ալրանկարչություն
 Սերմնացան
 Հատիկներով աշխատանք
 Թթու,աղի, քաղցր
Ուրախ պղպջակներ
Խեցեգործություն

Նախկինում և այժմ էլ առավել մեծ նշանակություն է տրվում կավի
բուժիչ հատկությանը։ Կավը իրենից ներկայացնում է բուժման
արտթերապիայի միջոց և նախակրթարանում ուսուցման
գործընթացում շատ դրական և օգտակար ազդեցություն է թողնում։
Այն իրականացվում է գեղարվեստական գործունեության միջոցով։
Կավը երեխային հնարավորություն է տալիս ազատվել հոգեկան
լարվածությունից և հանգստանալ, ինչպես նաև արտահայտել
հույզերն ու ապրումները: Խեցեգործությամբ զբաղվելը ոչ միայն
նպաստում է պոտենցիալը բացահայտելուն, երեխայի անկաշկանդ
լինելուն, այլև օգնում է ինքնագնահատականի բարձրացմանն ու
ստեղծագործական, ճանաչողական հմտությունների զարգացմանը։
Վերապրելով և վերարտադրելով պատկերները, երեխաները ասես
ձեռք են բերում իրենց ամբողջականությունը:
Ավազաթերապիա
Ավազաթերապիան հնարավորություն է տալիս երեխային խաղաղվել,
հանգստացնել ներքին բացասական հույզերը, չարտահայտված
տագնապները: Այն միաժամանակ զարգացնում է մանր մոտորիկան:
Բացի այդ օգնում է հաղթահարել բարդույթները:
Ալրանկարչություն
Մատներով նկարչությունը հետազոտությունների առարկա է: Այն ունի
պարզ կառուցվածք և այդ պատճառով համապատասխանում է
յուրաքանչյուր տարիքի երեխային: Նյութերի հավաքածուն
բավականին պարզ է՝ ալյուր, բնական ներկանյութ, ջուր։
Նկարը պետք է նկարել մատներով, թեման նույնպես ազատ է։
Գործունեության ընթացքում երեխան որոշում և ճանաչում է գույները,
նյութի հատկությունը, ձևը։ Միաժամանակ զարգանում է միտքը,
բանավոր խոսքը։
Այս գործունեության ժամանակ զարգանում է երեխայի ճանաչողական
կարողությունը, գունազգացողությունը, բանավոր խոսքը,
երևակայությունը և էսթետիկ ճաշակը։
Սերմնացան
 Գործունեության ընթացքում երեխան միաժամանակ հողի մեջ է դնում քարը
և լոբու հատիկները: Որոշակի ժամանակ անց լոբու հատիկները ծիլեր են
տալիս, իսկ քարը՝ ոչ: Նշված փորձի արդյունքում երեխան պատկերացում է
կազմում կենդանի և անկենդան բնության մասին:
Հատիկներով աշխատանք
 Այս գործունեությունը երեխաներին սովորեցրեց ճանաչել գույները, լինել
համբերատար, աշխատել ընկերների հետ և օգնել միմյանց։
Բացի այն, որ նրանք տարբերեցին հատիկների չափերը,
երեխաներից մի քանիսը նաև համտեսեցին դրանք։ Խոսեցինք նաև
այն մասին, որ բացի գեղեցիկ պատկերներ ստանալուց, հատիկները
նաև շատ օգտակար սննդամթերք են։
Թթու, աղի, քաղցր
Մարդը կյանքն ընկալում է իր զգայարանների միջոցով։
Այս դիտարկման ընթացքում զարգացավ երեխաների ճանաչողական
կարողությունը։ Միաժամանակ նրանց մոտ ստեղծվեց հնարավորություն
զարգացնել տեսողական, շոշափելիք, համային, հոտային և գունային
զգայարանները։
Օգտագործված գրականության ցանկ
 Երեխայակենտրոն նյութերի ստեղծումը մաթմատիկայի և
բնագիտության բնագավառում
Քայլ առ քայլ-Ծրագիր երեխաների և ընտանիքների համար
Ջուդիթ Ռոթշիլդ Ստոլբերգ և Էլեն Ռ.Դանիելա
 Նախադպրոցականի զարգացումը նախակրթարանում 2-6
տարեկաններ
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր

More Related Content

Viewers also liked

ճանաչենք մեզ
ճանաչենք մեզճանաչենք մեզ
ճանաչենք մեզarevbarev
 
песочная терапия
песочная терапияпесочная терапия
песочная терапияdcrr1novogrudok
 
Գույներ
ԳույներԳույներ
Գույներarevbarev
 
Երաժշտաթերապիա
ԵրաժշտաթերապիաԵրաժշտաթերապիա
Երաժշտաթերապիա
Ani Gasparyan
 
ինքնագնահատական
ինքնագնահատականինքնագնահատական
ինքնագնահատականAni Gasparyan
 
пескотерапия
пескотерапияпескотерапия
пескотерапия
Валерия Кулеш
 

Viewers also liked (8)

ճանաչենք մեզ
ճանաչենք մեզճանաչենք մեզ
ճանաչենք մեզ
 
Presentation1 (1)
Presentation1 (1)Presentation1 (1)
Presentation1 (1)
 
D iplomayin
D iplomayinD iplomayin
D iplomayin
 
песочная терапия
песочная терапияпесочная терапия
песочная терапия
 
Գույներ
ԳույներԳույներ
Գույներ
 
Երաժշտաթերապիա
ԵրաժշտաթերապիաԵրաժշտաթերապիա
Երաժշտաթերապիա
 
ինքնագնահատական
ինքնագնահատականինքնագնահատական
ինքնագնահատական
 
пескотерапия
пескотерапияпескотерапия
пескотерапия
 

Դիպլոմային նախագիծ

 • 1. Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր Դիպլոմային նախագիծ Թեմա՝ «Բնական նյութերով աշխատանք» Հեղինակներ՝ Նարինե Ասատրյան Նարինե Սերոբյան Ղեկավար՝ Հռիփսիմե Առաքելյան Երևան 2014
 • 2. Ներածություն  Երեխաների ստեղծագործական ունակությունները զարգացնելու հիմնական մեթոդը խաղն է: Նրանց պետք է փորձելու և սխալվելու հնարավորություն տալ, որպեսզի այդ միջոցով հասկանան, թե ինչպիսին է իրենց շրջակա միջավայրը: Դրան ծանոթանալու հոյակապ միջոց է<< բնական նյութերով աշխատանքը>>:
 • 3. Աշխատանքի նպատակը  Աշխատանքի նպատակն է - գործունեությունը ամբողջական և ավելի արդյունավետ դարձնելու համար դրան լրացնել կամ զուգահեռ այլ գործառույթներ իրականացնել ունենալով ամբողջական ծրագիր: Տվյալ դեպքում <<Բնական նյութերով աշխատանք>>-ի ընթացքում երեխան դրսեվորում է ինքնուրույն ստեղծագործելու, խոսելու և շփվելու հակումներ: Նրա խոսքն ու գործունեություններն ավելի ազատ են, անկաշկանդ, միտքն ավելի ճկուն, որովհետև բացակայում են երեխային կաշկանդող թելադրանքն ու հսկողությունը, նա չի վախենում սխալվելուց:
 • 4. Աշխատանքը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից՝  Ուրախ պղպջակներ  Խեցեգործություն  Ավազաթերապիա  Ալրանկարչություն  Սերմնացան  Հատիկներով աշխատանք  Թթու,աղի, քաղցր
 • 6. Խեցեգործություն  Նախկինում և այժմ էլ առավել մեծ նշանակություն է տրվում կավի բուժիչ հատկությանը։ Կավը իրենից ներկայացնում է բուժման արտթերապիայի միջոց և նախակրթարանում ուսուցման գործընթացում շատ դրական և օգտակար ազդեցություն է թողնում։ Այն իրականացվում է գեղարվեստական գործունեության միջոցով։ Կավը երեխային հնարավորություն է տալիս ազատվել հոգեկան լարվածությունից և հանգստանալ, ինչպես նաև արտահայտել հույզերն ու ապրումները: Խեցեգործությամբ զբաղվելը ոչ միայն նպաստում է պոտենցիալը բացահայտելուն, երեխայի անկաշկանդ լինելուն, այլև օգնում է ինքնագնահատականի բարձրացմանն ու ստեղծագործական, ճանաչողական հմտությունների զարգացմանը։ Վերապրելով և վերարտադրելով պատկերները, երեխաները ասես ձեռք են բերում իրենց ամբողջականությունը:
 • 8. Ավազաթերապիան հնարավորություն է տալիս երեխային խաղաղվել, հանգստացնել ներքին բացասական հույզերը, չարտահայտված տագնապները: Այն միաժամանակ զարգացնում է մանր մոտորիկան: Բացի այդ օգնում է հաղթահարել բարդույթները:
 • 9. Ալրանկարչություն Մատներով նկարչությունը հետազոտությունների առարկա է: Այն ունի պարզ կառուցվածք և այդ պատճառով համապատասխանում է յուրաքանչյուր տարիքի երեխային: Նյութերի հավաքածուն բավականին պարզ է՝ ալյուր, բնական ներկանյութ, ջուր։ Նկարը պետք է նկարել մատներով, թեման նույնպես ազատ է։ Գործունեության ընթացքում երեխան որոշում և ճանաչում է գույները, նյութի հատկությունը, ձևը։ Միաժամանակ զարգանում է միտքը, բանավոր խոսքը։ Այս գործունեության ժամանակ զարգանում է երեխայի ճանաչողական կարողությունը, գունազգացողությունը, բանավոր խոսքը, երևակայությունը և էսթետիկ ճաշակը։
 • 10. Սերմնացան  Գործունեության ընթացքում երեխան միաժամանակ հողի մեջ է դնում քարը և լոբու հատիկները: Որոշակի ժամանակ անց լոբու հատիկները ծիլեր են տալիս, իսկ քարը՝ ոչ: Նշված փորձի արդյունքում երեխան պատկերացում է կազմում կենդանի և անկենդան բնության մասին:
 • 11. Հատիկներով աշխատանք  Այս գործունեությունը երեխաներին սովորեցրեց ճանաչել գույները, լինել համբերատար, աշխատել ընկերների հետ և օգնել միմյանց։
 • 12. Բացի այն, որ նրանք տարբերեցին հատիկների չափերը, երեխաներից մի քանիսը նաև համտեսեցին դրանք։ Խոսեցինք նաև այն մասին, որ բացի գեղեցիկ պատկերներ ստանալուց, հատիկները նաև շատ օգտակար սննդամթերք են։
 • 13. Թթու, աղի, քաղցր Մարդը կյանքն ընկալում է իր զգայարանների միջոցով։ Այս դիտարկման ընթացքում զարգացավ երեխաների ճանաչողական կարողությունը։ Միաժամանակ նրանց մոտ ստեղծվեց հնարավորություն զարգացնել տեսողական, շոշափելիք, համային, հոտային և գունային զգայարանները։
 • 14. Օգտագործված գրականության ցանկ  Երեխայակենտրոն նյութերի ստեղծումը մաթմատիկայի և բնագիտության բնագավառում Քայլ առ քայլ-Ծրագիր երեխաների և ընտանիքների համար Ջուդիթ Ռոթշիլդ Ստոլբերգ և Էլեն Ռ.Դանիելա  Նախադպրոցականի զարգացումը նախակրթարանում 2-6 տարեկաններ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր