SlideShare a Scribd company logo
สวัสดีครับ...เรื่องที่ผมจะเขียนต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งทีมองไม่เห็นจะ
่
เน้นหลักๆคือเรื่องราวของสวรรค์(heaven)และนรก(hell...ผมมีความคิดเห็นส่วนตัวว่า
คำาว่านรกในภาษาอังกฤษสามารถเรียกอีกแบบนึงว่า the core)...
ผมขอเริ่มด้วยแนวคิดก่อน...(เป็นเพียงแนวคิดส่วนตัวและเป็นไปในลักษณะของจิตนการ
ส่วนบุคคล)...ผมคิดว่ามีจริงแต่มันไม่ได้อยู่ในรูปแบบภาพผ่านตาที่เราเคยเจอมาในหนังสือ
หรือแผ่นภาพต่างๆ...สำาหรับผมแล้วผมคิดเล่นๆว่าสวรรค์คืออวกาศ...(มีลักษณะบรรยากาศ
ที่มนุษย์ไม่่สามารถหายใจได้และไร้แรงดึงดูดรวมถึงมนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู๋ได้ )และ
่
นรกคือเดอะคอร์(เดอะคอร์มีลักษณะพื้นที่เป็นทรงกลมและมีลาวารวมถึงไฟที่ร้อนที่สุดใน
โลกไหลวนเวียนอยู่ดานใน)...
้

**ข้อความต่อไปนีผมขอเน้นให้อ่านเอาเพลินน่ะคับ...
้
มาเริ่มที่สวรรค์คืออวกาศกันก่อน...คุณลองนึกภาพจิตวิณญาณของตัวคุณเองกำาลังลอย
ออกจากร่างโดยที่คุณยังหายใจอยู่...คุณว่าจิตวิณญาณคุณหายใจได้มั๊ย...แน่นอนสำาหรับ
ผมแล้วจิตวิณญาณไม่สามารถหายใจแต่มีชีวิตอยู่ได้...สำาหรับผมคิดว่าการเป็นคนดีจิตวิณ
ญาณก็ดีตามไปด้วย...จิตวิณญาณที่ดีสามารถอยู่ได้ทุกที่ไม่เว้นแต่ในอวกาศ...ผมกำาลังจะ
บอกว่าจิตวิณญาณที่ดีนั่นแหละสามารถอยูในอวกาศซึงคือสวรรค์ในความคิดส่วนตัวของ
่
่
ผม...คุณตามผมทันน่ะ...ผมยังมีความเชื่อต่อว่าจิตวิณญาณที่ดีจะสามารถเคลื่อนไหวได้ใน
อวกาศได้ตามปกติ...(คือสามารถเดินและเคลื่อนไหวอยู่บนอวกาศได้ในลักษณะที่เหมือน
โลกมนุษย์)...และสามารถเนรมิตสิ่งที่ดได้ในอวกาศ(ในที่นี้สวรรค์คืออวกาศ)
ี
คุณลองนึกภาพจิตวิณญาณหลายๆจิตวิณญาณอยู่ในอวกาศและเนรมิตสิ่งที่ดีร่วมกันเพื่อ
อาศัยอยู๋รวมกัน...สำาหรับผมคิดว่านั่นแหละคือสวรรค์คืออวกาศและรอให้จิตวิณญาณที่ดีไป
เนรมิตสิ่งใดก็ได้ที่เป็นสิ่งที่ดและใช้จิตวิณญาณร่วมกัน
ี
มาต่อกันที่นรกคับ...ผมขอเรียกว่าเดอะคอร์...เนื่องจากผมไม่อยากพิมพ์คำานี้บ่อย...อย่าง
ที่่่ผมให้ความหมายคำาว่าเดอะคอร์ไว้ขางต้น...คุณต้องเข้าใจหรือเคยผ่านความคิดมาบ้าง
้
ว่ายิงลึกลงไปใต้ดินหรือใต้นำ้าจะยิ่งร้อน...(ตามความเชื่อของผม...ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่าง
่
นั้น)...ผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้...จิตวิณญาณไม่สามารถอยู่ในเดอะคอร์ได้เพราะมันเป็น
ไฟที่ร้อนท ่ี่่สดในโลกซึ่งมันสามารถเผาไหม้ได้ทุกสิ่่่งบนโลกใบนี้รวมถึงสิ่งทีมองไม่
ุ
่
เห็น...เอ๊ะ!!เผาไหม้สิ่่่งที่มองไม่เห็น..คุณคิดว่าไง...ผมไม่มั่นใจ...แต่ที่รู้ๆสิ่งทีมองไม่ที่
่
เราเรียกว่าจิตวิณญาณนั้นจะทรมานมาก...
ผมอยากบอกว่าสิ่งทีผมพิมพ์ในโพสต์นี้เป็นเพียงความคิดส่วนบุคคลของผม ...พวกคุณอ่าน
่
แล้วอาจมีความคิดตรงหรือแตกต่างจากผมก็ได้...ความคิดคนเราห้ามกันไม่ได้ครับ
ตามความเชื่อของศาสนาต่างๆหรือนิกายต่าง...เราต่างก็จินตการสวรรค์และนรกแตกต่าง
กันออกไป...ตามความเชื่อของแต่ละศาสนา...แต่ว่ามันมีหลักความคิดอยู่หนึ่งอย่างที่มัน
เหมือนกันก็คือศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี...แต่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้มันก็มีกิเลส
ตัณหา...และมีมีสงที่สามารถดึงตัวเราออกจากกิเลสตัณหา...อยู่ทตัวเราว่าจะพัฒนาแนวคิด
ิ่
ี่
จากศาสนาที่เรายึดเหนี่ยวเอาไว้ให้พาตัวเราเองไปในทางที่ดีได้แค่ไหน ...มันจะเพอร์เฟ
คมากถ้าเราสามารถทำาให้ตัวเราหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาด้วยศาสนาที่เรายึดเหนี่ยว...จะ
หลุดพ้นจากกิเลสได้มั๊ย...
อยู่ทตัวเรา.................................................... มันจริงที่สุด
ี่

More Related Content

Viewers also liked

TV Report Leden 2010
TV Report Leden 2010TV Report Leden 2010
TV Report Leden 2010
PanMedia Western Praha
 
Epithel
EpithelEpithel
Epithel
nadia hasanah
 
Synergy of Rihanna
Synergy of RihannaSynergy of Rihanna
Synergy of Rihanna
lula_ali
 
Kuiz sivik
Kuiz sivikKuiz sivik
Kuiz sivik
PPD Sabak Bernam
 
Vinchas Botones
Vinchas BotonesVinchas Botones
Vinchas Botones
accesoriosbuenosaires
 
OSI And TCP/IP
OSI And TCP/IPOSI And TCP/IP
OSI And TCP/IP
Allan Segovia Martínez
 
Client presentation k & n
Client presentation  k & nClient presentation  k & n
Client presentation k & n
Langn3r
 
Ser persona y la etica 1
Ser persona y la etica 1Ser persona y la etica 1
Ser persona y la etica 1
jesusvalera66
 
Experiencia04 05
Experiencia04 05Experiencia04 05
Experiencia04 05
Conchi Allica
 
Google Plus
Google PlusGoogle Plus
Google Plus
corey1013
 
2089 p2-p psp-multimedia
2089 p2-p psp-multimedia2089 p2-p psp-multimedia
2089 p2-p psp-multimedia
Winarto Winartoap
 
Gajahs Surprise
Gajahs SurpriseGajahs Surprise
Gajahs Surprise
guest7c909d
 
Alvaro fernando
Alvaro fernandoAlvaro fernando
Alvaro fernando
Conchi Allica
 
Mts outbound process
Mts outbound processMts outbound process
Mts outbound process
ritesh008
 
Missami documentos de reflexión
Missami documentos de reflexiónMissami documentos de reflexión
Missami documentos de reflexión
Ramon Esprella
 
2006 Smiling Children
2006 Smiling Children2006 Smiling Children
2006 Smiling Childrenschnobias
 
Welcoming New Batch
Welcoming New BatchWelcoming New Batch
Welcoming New Batch
forthpillers
 

Viewers also liked (19)

TV Report Leden 2010
TV Report Leden 2010TV Report Leden 2010
TV Report Leden 2010
 
Epithel
EpithelEpithel
Epithel
 
Synergy of Rihanna
Synergy of RihannaSynergy of Rihanna
Synergy of Rihanna
 
Kuiz sivik
Kuiz sivikKuiz sivik
Kuiz sivik
 
Vinchas Botones
Vinchas BotonesVinchas Botones
Vinchas Botones
 
OSI And TCP/IP
OSI And TCP/IPOSI And TCP/IP
OSI And TCP/IP
 
ma52005id336
ma52005id336ma52005id336
ma52005id336
 
Client presentation k & n
Client presentation  k & nClient presentation  k & n
Client presentation k & n
 
Ser persona y la etica 1
Ser persona y la etica 1Ser persona y la etica 1
Ser persona y la etica 1
 
Experiencia04 05
Experiencia04 05Experiencia04 05
Experiencia04 05
 
Google Plus
Google PlusGoogle Plus
Google Plus
 
2089 p2-p psp-multimedia
2089 p2-p psp-multimedia2089 p2-p psp-multimedia
2089 p2-p psp-multimedia
 
Gajahs Surprise
Gajahs SurpriseGajahs Surprise
Gajahs Surprise
 
L'oci
L'ociL'oci
L'oci
 
Alvaro fernando
Alvaro fernandoAlvaro fernando
Alvaro fernando
 
Mts outbound process
Mts outbound processMts outbound process
Mts outbound process
 
Missami documentos de reflexión
Missami documentos de reflexiónMissami documentos de reflexión
Missami documentos de reflexión
 
2006 Smiling Children
2006 Smiling Children2006 Smiling Children
2006 Smiling Children
 
Welcoming New Batch
Welcoming New BatchWelcoming New Batch
Welcoming New Batch
 

More from สุรพงศ์ นุสดิน

Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
สุรพงศ์ นุสดิน
 
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
สุรพงศ์ นุสดิน
 

More from สุรพงศ์ นุสดิน (11)

โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
 
สวรรค์และนรก
สวรรค์และนรกสวรรค์และนรก
สวรรค์และนรก
 
สวรรค์และนรก
สวรรค์และนรกสวรรค์และนรก
สวรรค์และนรก
 
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
 

สวรรค์และนรก