SlideShare a Scribd company logo
สวัสดีครับ...เรื่องที่ผมจะเขียนต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งทีมองไม่เห็นจะ
่
เน้นหลักๆคือเรื่องราวของสวรรค์(heaven)และนรก(hell...ผมมีความคิดเห็นส่วนตัวว่า
คำาว่านรกในภาษาอังกฤษสามารถเรียกอีกแบบนึงว่า the core)...
ผมขอเริ่มด้วยแนวคิดก่อน...(เป็นเพียงแนวคิดส่วนตัวและเป็นไปในลักษณะของจิตนการ
ส่วนบุคคล)...ผมคิดว่ามีจริงแต่มันไม่ได้อยู่ในรูปแบบภาพผ่านตาที่เราเคยเจอมาในหนังสือ
หรือแผ่นภาพต่างๆ...สำาหรับผมแล้วผมคิดเล่นๆว่าสวรรค์คืออวกาศ...(มีลักษณะบรรยากาศ
ที่มนุษย์ไม่่สามารถหายใจได้และไร้แรงดึงดูดรวมถึงมนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู๋ได้ )และ
่
นรกคือเดอะคอร์(เดอะคอร์มีลักษณะพื้นที่เป็นทรงกลมและมีลาวารวมถึงไฟที่ร้อนที่สุดใน
โลกไหลวนเวียนอยู่ดานใน)...
้

**ข้อความต่อไปนีผมขอเน้นให้อ่านเอาเพลินน่ะคับ...
้
มาเริ่มที่สวรรค์คืออวกาศกันก่อน...คุณลองนึกภาพจิตวิณญาณของตัวคุณเองกำาลังลอย
ออกจากร่างโดยที่คุณยังหายใจอยู่...คุณว่าจิตวิณญาณคุณหายใจได้มั๊ย...แน่นอนสำาหรับ
ผมแล้วจิตวิณญาณไม่สามารถหายใจแต่มีชีวิตอยู่ได้...สำาหรับผมคิดว่าการเป็นคนดีจิตวิณ
ญาณก็ดีตามไปด้วย...จิตวิณญาณที่ดีสามารถอยู่ได้ทุกที่ไม่เว้นแต่ในอวกาศ...ผมกำาลังจะ
บอกว่าจิตวิณญาณที่ดีนั่นแหละสามารถอยูในอวกาศซึงคือสวรรค์ในความคิดส่วนตัวของ
่
่
ผม...คุณตามผมทันน่ะ...ผมยังมีความเชื่อต่อว่าจิตวิณญาณที่ดีจะสามารถเคลื่อนไหวได้ใน
อวกาศได้ตามปกติ...(คือสามารถเดินและเคลื่อนไหวอยู่บนอวกาศได้ในลักษณะที่เหมือน
โลกมนุษย์)...และสามารถเนรมิตสิ่งที่ดได้ในอวกาศ(ในที่นี้สวรรค์คืออวกาศ)
ี
คุณลองนึกภาพจิตวิณญาณหลายๆจิตวิณญาณอยู่ในอวกาศและเนรมิตสิ่งที่ดีร่วมกันเพื่อ
อาศัยอยู๋รวมกัน...สำาหรับผมคิดว่านั่นแหละคือสวรรค์คืออวกาศและรอให้จิตวิณญาณที่ดีไป
เนรมิตสิ่งใดก็ได้ที่เป็นสิ่งที่ดและใช้จิตวิณญาณร่วมกัน
ี
มาต่อกันที่นรกคับ...ผมขอเรียกว่าเดอะคอร์...เนื่องจากผมไม่อยากพิมพ์คำานี้บ่อย...อย่าง
ที่่่ผมให้ความหมายคำาว่าเดอะคอร์ไว้ขางต้น...คุณต้องเข้าใจหรือเคยผ่านความคิดมาบ้าง
้
ว่ายิงลึกลงไปใต้ดินหรือใต้นำ้าจะยิ่งร้อน...(ตามความเชื่อของผม...ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่าง
่
นั้น)...ผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้...จิตวิณญาณไม่สามารถอยู่ในเดอะคอร์ได้เพราะมันเป็น
ไฟที่ร้อนท ่ี่่สดในโลกซึ่งมันสามารถเผาไหม้ได้ทุกสิ่่่งบนโลกใบนี้รวมถึงสิ่งทีมองไม่
ุ
่
เห็น...เอ๊ะ!!เผาไหม้สิ่่่งที่มองไม่เห็น..คุณคิดว่าไง...ผมไม่มั่นใจ...แต่ที่รู้ๆสิ่งทีมองไม่ที่
่
เราเรียกว่าจิตวิณญาณนั้นจะทรมานมาก...
ผมอยากบอกว่าสิ่งทีผมพิมพ์ในโพสต์นี้เป็นเพียงความคิดส่วนบุคคลของผม ...พวกคุณอ่าน
่
แล้วอาจมีความคิดตรงหรือแตกต่างจากผมก็ได้...ความคิดคนเราห้ามกันไม่ได้ครับ
ตามความเชื่อของศาสนาต่างๆหรือนิกายต่าง...เราต่างก็จินตการสวรรค์และนรกแตกต่าง
กันออกไป...ตามความเชื่อของแต่ละศาสนา...แต่ว่ามันมีหลักความคิดอยู่หนึ่งอย่างที่มัน
เหมือนกันก็คือศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี...แต่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้มันก็มีกิเลส
ตัณหา...และมีมีสงที่สามารถดึงตัวเราออกจากกิเลสตัณหา...อยู่ทตัวเราว่าจะพัฒนาแนวคิด
ิ่
ี่
จากศาสนาที่เรายึดเหนี่ยวเอาไว้ให้พาตัวเราเองไปในทางที่ดีได้แค่ไหน ...มันจะเพอร์เฟ
คมากถ้าเราสามารถทำาให้ตัวเราหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาด้วยศาสนาที่เรายึดเหนี่ยว...จะ
หลุดพ้นจากกิเลสได้มั๊ย...
อยู่ทตัวเรา.................................................... มันจริงที่สุด
ี่

More Related Content

Viewers also liked

Tom tom xxl 335se
Tom tom xxl 335seTom tom xxl 335se
Tom tom xxl 335se
Love Reviews
 
Presentación, grupo 624, 2012-2
Presentación, grupo 624, 2012-2Presentación, grupo 624, 2012-2
Presentación, grupo 624, 2012-2
José de Jesús García Ruvalcaba
 
Coleta convencional - Detalhado
Coleta convencional - DetalhadoColeta convencional - Detalhado
Coleta convencional - Detalhado
aldosiebert
 
Little robin
Little robinLittle robin
Little robin
mer_in
 
Cm co
Cm coCm co
Le marketing de l'amateur dans la maison et le design - Français
Le marketing de l'amateur dans la maison et le design - FrançaisLe marketing de l'amateur dans la maison et le design - Français
Le marketing de l'amateur dans la maison et le design - Français
Julie Norcia Garnier
 
Moodle presentation trends
Moodle presentation trendsMoodle presentation trends
Moodle presentation trends
Kent Brooks
 
PanMedia PamNEWS - Sponzoring filmů na Nova Cinema
PanMedia PamNEWS - Sponzoring filmů na Nova CinemaPanMedia PamNEWS - Sponzoring filmů na Nova Cinema
PanMedia PamNEWS - Sponzoring filmů na Nova Cinema
PanMedia Western Praha
 
Sheryl t vestosopowerpointpresentation
Sheryl t vestosopowerpointpresentationSheryl t vestosopowerpointpresentation
Sheryl t vestosopowerpointpresentationSherylvest
 
Pl 252 2014 fixação efetivo
Pl 252 2014 fixação efetivoPl 252 2014 fixação efetivo
Pl 252 2014 fixação efetivo
Bombeiros 22 de Novembro
 
Mountain moot 2014-From Data to Insight
Mountain moot  2014-From Data to InsightMountain moot  2014-From Data to Insight
Mountain moot 2014-From Data to Insight
Kent Brooks
 
Валентин Десятник → Що таке #Кийнет і навіщо він створений
Валентин Десятник → Що таке #Кийнет і навіщо він створенийВалентин Десятник → Що таке #Кийнет і навіщо він створений
Валентин Десятник → Що таке #Кийнет і навіщо він створений
Jurko Chervony
 

Viewers also liked (17)

Tom tom xxl 335se
Tom tom xxl 335seTom tom xxl 335se
Tom tom xxl 335se
 
Presentación, grupo 624, 2012-2
Presentación, grupo 624, 2012-2Presentación, grupo 624, 2012-2
Presentación, grupo 624, 2012-2
 
Invitation presse
Invitation presseInvitation presse
Invitation presse
 
Coleta convencional - Detalhado
Coleta convencional - DetalhadoColeta convencional - Detalhado
Coleta convencional - Detalhado
 
Little robin
Little robinLittle robin
Little robin
 
Cm co
Cm coCm co
Cm co
 
Le marketing de l'amateur dans la maison et le design - Français
Le marketing de l'amateur dans la maison et le design - FrançaisLe marketing de l'amateur dans la maison et le design - Français
Le marketing de l'amateur dans la maison et le design - Français
 
La commedia dell'arte
La commedia dell'arteLa commedia dell'arte
La commedia dell'arte
 
Moodle presentation trends
Moodle presentation trendsMoodle presentation trends
Moodle presentation trends
 
PanMedia PamNEWS - Sponzoring filmů na Nova Cinema
PanMedia PamNEWS - Sponzoring filmů na Nova CinemaPanMedia PamNEWS - Sponzoring filmů na Nova Cinema
PanMedia PamNEWS - Sponzoring filmů na Nova Cinema
 
Sheryl t vestosopowerpointpresentation
Sheryl t vestosopowerpointpresentationSheryl t vestosopowerpointpresentation
Sheryl t vestosopowerpointpresentation
 
Solidaritat 2009 Dossier
Solidaritat 2009 DossierSolidaritat 2009 Dossier
Solidaritat 2009 Dossier
 
Pl 252 2014 fixação efetivo
Pl 252 2014 fixação efetivoPl 252 2014 fixação efetivo
Pl 252 2014 fixação efetivo
 
Mountain moot 2014-From Data to Insight
Mountain moot  2014-From Data to InsightMountain moot  2014-From Data to Insight
Mountain moot 2014-From Data to Insight
 
1. tarjeta informativa resumen r. regs. 29 oct. 2012
1.  tarjeta informativa resumen r. regs. 29 oct. 20121.  tarjeta informativa resumen r. regs. 29 oct. 2012
1. tarjeta informativa resumen r. regs. 29 oct. 2012
 
Валентин Десятник → Що таке #Кийнет і навіщо він створений
Валентин Десятник → Що таке #Кийнет і навіщо він створенийВалентин Десятник → Що таке #Кийнет і навіщо він створений
Валентин Десятник → Що таке #Кийнет і навіщо він створений
 
Expo En El Juevess1
Expo En El Juevess1Expo En El Juevess1
Expo En El Juevess1
 

More from สุรพงศ์ นุสดิน

Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
สุรพงศ์ นุสดิน
 
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
สุรพงศ์ นุสดิน
 

More from สุรพงศ์ นุสดิน (11)

โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
 
สวรรค์และนรก
สวรรค์และนรกสวรรค์และนรก
สวรรค์และนรก
 
สวรรค์และนรก
สวรรค์และนรกสวรรค์และนรก
สวรรค์และนรก
 
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
 

สวรรค์และนรก