SlideShare a Scribd company logo
 
Ajuntament de Calella Regidoria de Promoció Económica Regidora: Loida Serrano Mur [email_address] Cap de la Regiduria: Ferran Muñoz Porrino [email_address]  Responsable del Servei Local d'Ocupació: Fabio Valbonesi Prieto [email_address] Responsable Servei Creació Empresa: Encarna Jodar Fernández de Piñar [email_address] Serveis administratius: Antonia Cabas Barroso [email_address] C. Sant Jaume, 339 (Calella)‏ 937697240
OBJECTIU INTENTAR RESPONDRE 3 PREGUNTES ¿? COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL?
OBJECTIU INTENTAR RESPONDRE 3 PREGUNTES ¿ ? COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL?
SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? A PARTIR DE…  L’experiència laboral prèvia  Canvis perceptibles a l’entorn  Informacions personals MITJANÇANT  Còpia / importació  Ideant un sistema  Aplicació d’habilitats PER  Fer les coses millor que els altres  Satisfer una necessitat no satisfeta  Ocupar un nínxol petit  Idear una nova manera de fer     
SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? A PARTIR DE… L’experiència laboral prèvia   Canvis perceptibles a l’entorn   Informacions personals 
SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? MITJANÇANT… La còpia / importació   Idear un sistema   Aprofitar habilitats pròpies 
SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? PER… Satisfer una necessitat no satisfeta   Ocupar un nínxol petit   Idear una nova manera de fer   Fer les coses millor que els altres 
OBJECTIU INTENTAR RESPONDRE 3 PREGUNTES ¿ ? COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL?
CONDICIONS PER A L’ÈXIT D’UNA IDEA CONDICIONS PERSONALS   SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? Hàbits i comportaments emprenedors COHERÈNCIA DEL PROJECTE   Anàlisi del projecte
CONDICIONS PER A L’ÈXIT D’UNA IDEA CONDICIONS PERSONALS   HÀBITS I COMPORTAMENTS EMPRENEDORS SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO?    Recerca d’oportunitats i iniciativa  Exigir eficiència i qualitat I responsabilitat empresarial  Recerca d’informació  Persuasió i xarxes de suport  Autoconfiança i independència  Córrer riscos calculats  Persistència  Acompliment  Planificació sistemàtica i seguiment  Fixar metes Necessitat d’autodiagnosticar-se
CONDICIONS PER A L’ÈXIT D’UNA IDEA COHÈRENCIA DEL PROJECTE   ANÀLISI DEL PROJECTE SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO?   EL VALOR EL PLA D’EMPRESA LA PROVA DEL 3
EL CONCEPTE DE VALOR SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? És la percepció que té un possible client/a dels beneficis i costos  inherents a la compra d’un producte o a la prestació d’un servei
EL CONCEPTE DE VALOR SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? OBJECTIU: DONAR VALOR EXEMPLE 1 EXEMPLE 2 EXEMPLE 3
EL CONCEPTE DE VALOR SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? CONDICIONS  QUANTS ELEMENTS HI HA?  QUIN PES TENEN?
1 .- els cercles de cooperació: gestió de la qualitat resolució conflictes 2.- La qualitat total: Metodologia, eines de qualitat... 3.- Igualtat : no als estereotips 4.- Responsabilitat vers: a la societat medi ambient energies renovable, Reciclatge igualtat transversal i efectiva Què és la responsabilitat empresarial ?
EL CONCEPTE DE VALOR SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? FONTS DE VALOR DE LA IDEA  Utilitat del producte o servei respecte a la necessitat que pretén cobrir i en relació a la competència  Rapidesa en la provisió del producte o en la prestació del servei  Exclusivitat del producte o servei  Oferir preus competitius respecte a la resta d’empreses del sector  Capacitat d’observació, reflexió i adaptació a les necessitats de la clientela  L’atenció a la clientela  Flexibilitat respecte a horaris d’atenció, preus i quantitats  Oferir comoditat i fàcil accessibilitat a la clientela  Tenir una àmplia varietat de producte o serveis
CAUSES DE FRACÀS DE LA IDEA EMPRESARIAL SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? ESCÀS CONEIXEMENT DEL SECTOR I DEL MERCAT I FALTA D’EXPERIÈNCIA  Oferir preus competitius respecte a la resta d’empreses del sector  Capacitat d’observació, reflexió i adaptació a les necessitats de la clientela  L’atenció a la clientela  Flexibilitat respecte a horaris d’atenció, preus i quantitats  Oferir comoditat i fàcil accessibilitat a la clientela  Tenir una àmplia varietat de producte o serveis   AUTODIAGNOSI   AMPLIAR EL GRAU DE CONEIXEMENT DEL SECTOR I EL MERCAT Ampliació dels coneixements sectorials Adquirir experiència professional al sector
CAUSES DE FRACÀS DE LA IDEA EMPRESARIAL SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? POCA O NUL·LA ORIENTACIÓ AL CLIENT  He identificat les preferències del públic objectiu?  Cobreix el producte o servei les necessitats de la clientela?  Tinc experiència en el tracte directe amb la clientela?  Quin paper juga l’atenció a la clientela del projecte?  He identificat els hàbits de compra de la clientela objectiu?  Conec el procés de compra?   AUTODIAGNOSI   INCREMENT DE L’ORIENTACIÓ AL CLIENT Treballar els hàbits i comportaments de les persones Incorporació al projecte de persones amb visió comercial
CAUSES DE FRACÀS DE LA IDEA EMPRESARIAL SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? ESTRATÈGIA DE PREUS ERRÒNIA  He tingut en compte els preus de la competència?  He calculat els costos i marge de benefici dels seu producte o servei?  He establerts una estimació de vendes realista?  Crec que la millor estratègia són preus per sota de la competència?   AUTODIAGNOSI   MILLORAR EL CÀLCUL DE LA INVERSIÓ INICIAL Analitzar els diferents sistemes de fixació de preus Buscar avantatges comparatius més enllà del preu EXEMPLE
CAUSES DE FRACÀS DE LA IDEA EMPRESARIAL SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? DIMENSIONAMENT FINANCER INICIAL INSUFICIENT  He precisat la inversió necessària per a la posada en marxa?  He tingut en compte tots els elements necessaris?  He determinat les fonts de finançament per a la inversió?  He previst possibles desviacions sobre les inversions previstes?  He realitzat un complet pla d’inversions?  M’he establert un salari propi?   AUTODIAGNOSI   MILLORAR EL CÀLCUL DE LA INVERSIÓ INICIAL Consolidar els coneixements sobre càlcul de la inversió Donar una visió objectiva de les necessitats i previsions
Claus del Fracàs -> Ser emprenedor no vol dir ser empresari.  Per definició el emprenedor és qui empren i l'empresari és qui organitza, gestiona el negoci. S'han de planificar els ingressos o la font de finançament ja que la unitat familiar ha de sobreviure. -> Un amic pot ser un mal soci -> Un emprenedor es a jornada completa 24 hores els 365 hores -> La familia ha d'estar implicada en el negoci, no en la seva gestió però el que significa ser emprenedor -> L'elecció del sector d'activitat ha d'esser el resultat d'una decisió conscient, mai la conseqüencia aleatòria d'una idea de negoci. -> Una bona idea mal gestionada passa a ser una mala idea. ... Fonts; pròpia I a destacar “ el llibre negre de l'emprenedor “ de Fernando Trías de Bes”
OBJECTIU INTENTAR RESPONDRE 3 PREGUNTES ¿ ? COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO?
LA PROVA DEL 3 COHÈRENCIA DEL PROJECTE SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL?   L’ESTRATÈGIA COMERCIAL LA PROVA DEL 3 EL CONCEPTE +  EL PUNT MORT +
LA PROVA DEL 3 L’ESTRATÈGIA COMERCIAL SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? COM PENSO FER ARRIBAR EL PRODUCTE/SERVEI AL CLIENT/A? QUIN COST EM SUPOSA? PLA DE MÀRQUETING
LA PROVA DEL 3 EL CONCEPTE SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? EN QUIN NEGOCI ESTIC? QUINA NECESSITAT VULL SATISFER? PER QUÈ EM COMPRARAN A MI?
LA PROVA DEL 3 EL PUNT MORT SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? QUANT FACTURACIÓ UNITATS HAIG DE VENDRE PER COBRIR DESPESES?    EL PREU  ELS COSTOS VARIABLES  ELS COSTOS FIXOS SABER
CÀLCUL DEL PUNT MORT SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? CAPSES DE ROBA COST VARIABLE UNITARI Cartró  1 € Paper d’embalar 0,04 € Cinta adhesiva 0,06 € Grapes  0,03 € DESPESES FIXES ANUALS Sous i Salaris 65.000 € S. S. Autònoms 10.750 € S. S. Règim General 11.450 € Lloguer del local  6.000 € Despeses generals 3.500 € Assegurances 600 € Manteniment 800 € Publicitat 1.000 € TOTAL 99.100 € TOTAL 1,13 € Marge brut comercial nominal = (Preu – Total CVU) = 10 – 1,13 = 8,87 € Marge brut comercial percentual = (Preu – Total CVU) x 100 / Preu = (10 – 1,13) x 100 / 10 = 88,7 % Nombre d’unitats = Total DFA / Marge brut comercial nominal = 99.100 / 8,87 = 11.172 unitats Volum de venda = Total DFA / Marge brut comercial percentual  = 99.100 / 0,887 = 111.724 € PREU 10 €
Sovint ens trobem que tothom parla de la necessitat de valorar la idea de negoci (sector, mercat, preu, entorn, l'emprenedor...). Però no diu quines eines financeres s'han d'utilitzar eficientment per poder, minimitzar riscos. Eines financeres Pla d'inversions : Què necessito còm a miním per començar a funcionar Pla de finançament: capitalització , capital propi, prèstec familiar, hi ha bonificacions, ajudes subvencions ( quan podrè comptar amb elles, compleixo els requisit...) Crèdits bàncaris ( tipus mercat, tipus “usura”, tipus convenis ( Inicia, ico, icf) i els crèdits tous (microcrèdits), tinc prou avals o hi ha alguna entitat que em poc recolzar. Balanços a tres anys Compte d'explotació mensual Compte de tresoreria mensual Resultats a tres anys Umbral de rentabilitat o punt mort . SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? Antres consideracions a tenir en compte
Tenim en compte “ese gran desconegut -> recursos del mercat que no són crèdits ni aportació pròpia” Per una banda tenim la capitalització i anirà en funció de la forma jurídica el % a obtenir i el temps que van treballar per compte d'altre. Com a minim s'ha d'haver treballat tot un any Professional o empresari individual menor de 30 anys i en el cas de dones menor de 35 anys.-> 80 % d'un cop i la resta en RETA Professional o empresari individual major de 30 anys i en el cas de dones major de 35 anys 60 % d'un cop i la resta en RETA SL només en RETA Societats laborals, la part d'aportació del soci Bonificacions: allò que deixem de pagar davant de l'administració per tenir unes condicions ( reta i ser menor de 30 anys...)‏ Subvencions Segons la llei de subvencions sempre han d'esser competitives, per tant la primera cosa a saber es les quanties consignades y podem ser: per crear el teu lloc de treball, per ser innovadora, para modernitzar l'activitat i la gestió de la mateixa, per utilitzar energies sostenibles....
EL PLA D’EMPRESA SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? ESTRUCTURA COHERENT REFLEXIONS COMERCIALS Reflexions Financeres Reflexions sobre Producció Reflexions sobre Organització
RESUM DE LA SESSIÓ SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES SÍNTESI I ELEMENTS FONAMENTALS A PARTIR DE MITJANÇANT PER COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? CONDICIONS PERSONALS COHERÈNCIA DEL PROJECTE PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? OBJECTIU   RESPONDRE HÀBITS I COMPORTAMENTS EMPRENEDORS EL VALOR CAUSES DEL FRACÀS LA PROVA DEL 3 PLA D’EMPRESA COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? EL CONCEPTE + EL PUNT MORT + L’ESTRATÈGIA COMERCIAL
Generatitat de Catalunya: Dept. Treball: http://www20.gencat.cat/portal/site/treball Oficina Gestió Unificada; http://www.gencat.cat/oge/ Dept. Treball Inicia: http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=e9fac4b9b89af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e9fac4b9b89af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default Inem: http://www.markosweb.com/www/inem.es Administració de l'Estat: http://www.060.es/index-idca-idweb.jsp Seguretat Social: http://www.seg-social.es/Internet_2/index.htm?ssUserText Agencia Tributària: http://www.aeat.es/wps/portal/Home?channel=1af861cd949a1010VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0 Algunes adreçes d'interés: A Encarna: [email_address]
Seminaris de generació d’idees i creació d’empreses ENTITAT COL·LABORADORA Organitza Ajuntament de Calella Dies: 8 i 9 de febrer de 2010. Lloc/hora: IES Bisbe Sivilla/ Escoles Freta LOGOS DIPUTACIÓ DE BARCELONA Travessera de les Corts, 131 - 159 08028 Barcelona Telèfon: 93 567 69 40 Fax: 93 567 69 65/66 www.diba.cat INICIA: XARXA PER LA CREACIÓ D’EMPRESES c/ Sepúlveda 148-150 08011 Barcelona Telèfon: 93 228 57 57 www.gencat.cat/treball/creacioempreses AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT c/ Calàbria 147 08015 Barcelona Telèfon: 93 483 83 64 Fax: 93 483 83 59 www.jove.cat
 

More Related Content

What's hot

CREACIÓ D'EMPRESES - Conferència catedra Bancaja-UPF- 5 2010 Oriol Amat
CREACIÓ D'EMPRESES - Conferència catedra Bancaja-UPF- 5 2010 Oriol Amat CREACIÓ D'EMPRESES - Conferència catedra Bancaja-UPF- 5 2010 Oriol Amat
CREACIÓ D'EMPRESES - Conferència catedra Bancaja-UPF- 5 2010 Oriol Amat
Emprèn UPF
 
LES CLAUS PER REPENSAR L'EMPRESA
LES CLAUS PER REPENSAR L'EMPRESALES CLAUS PER REPENSAR L'EMPRESA
LES CLAUS PER REPENSAR L'EMPRESA
@gafa't
 
La idea i el pla d'empresa. Resum executiu
La idea i el pla d'empresa. Resum executiuLa idea i el pla d'empresa. Resum executiu
La idea i el pla d'empresa. Resum executiu
bvidalb
 
FIBO REUS 2015 Taller 1- CANVAS de la idea al negoci (Xavier Mas)
FIBO REUS 2015 Taller 1- CANVAS de la idea al negoci (Xavier Mas)FIBO REUS 2015 Taller 1- CANVAS de la idea al negoci (Xavier Mas)
FIBO REUS 2015 Taller 1- CANVAS de la idea al negoci (Xavier Mas)
firaReus
 
Passos per crear una empresa.
Passos per crear una empresa.Passos per crear una empresa.
Passos per crear una empresa.
estherg96
 
L' autoocupació com a sortida laboral
L' autoocupació com a sortida laboralL' autoocupació com a sortida laboral
L' autoocupació com a sortida laboral
Consell Industrial
 
Presentació del projecte Girona Emprèn
Presentació del projecte Girona EmprènPresentació del projecte Girona Emprèn
Presentació del projecte Girona Emprèn
Xarxa Punt TIC
 
Tens una idea de negoci?: Alguns consells per a no morir en l'intent (Revista...
Tens una idea de negoci?: Alguns consells per a no morir en l'intent (Revista...Tens una idea de negoci?: Alguns consells per a no morir en l'intent (Revista...
Tens una idea de negoci?: Alguns consells per a no morir en l'intent (Revista...
PROQUAME
 

What's hot (9)

CREACIÓ D'EMPRESES - Conferència catedra Bancaja-UPF- 5 2010 Oriol Amat
CREACIÓ D'EMPRESES - Conferència catedra Bancaja-UPF- 5 2010 Oriol Amat CREACIÓ D'EMPRESES - Conferència catedra Bancaja-UPF- 5 2010 Oriol Amat
CREACIÓ D'EMPRESES - Conferència catedra Bancaja-UPF- 5 2010 Oriol Amat
 
LES CLAUS PER REPENSAR L'EMPRESA
LES CLAUS PER REPENSAR L'EMPRESALES CLAUS PER REPENSAR L'EMPRESA
LES CLAUS PER REPENSAR L'EMPRESA
 
La idea i el pla d'empresa. Resum executiu
La idea i el pla d'empresa. Resum executiuLa idea i el pla d'empresa. Resum executiu
La idea i el pla d'empresa. Resum executiu
 
FIBO REUS 2015 Taller 1- CANVAS de la idea al negoci (Xavier Mas)
FIBO REUS 2015 Taller 1- CANVAS de la idea al negoci (Xavier Mas)FIBO REUS 2015 Taller 1- CANVAS de la idea al negoci (Xavier Mas)
FIBO REUS 2015 Taller 1- CANVAS de la idea al negoci (Xavier Mas)
 
La relació amb l'inversor
La relació amb l'inversorLa relació amb l'inversor
La relació amb l'inversor
 
Passos per crear una empresa.
Passos per crear una empresa.Passos per crear una empresa.
Passos per crear una empresa.
 
L' autoocupació com a sortida laboral
L' autoocupació com a sortida laboralL' autoocupació com a sortida laboral
L' autoocupació com a sortida laboral
 
Presentació del projecte Girona Emprèn
Presentació del projecte Girona EmprènPresentació del projecte Girona Emprèn
Presentació del projecte Girona Emprèn
 
Tens una idea de negoci?: Alguns consells per a no morir en l'intent (Revista...
Tens una idea de negoci?: Alguns consells per a no morir en l'intent (Revista...Tens una idea de negoci?: Alguns consells per a no morir en l'intent (Revista...
Tens una idea de negoci?: Alguns consells per a no morir en l'intent (Revista...
 

Viewers also liked

Evolution Robert Mondejar
Evolution Robert MondejarEvolution Robert Mondejar
Evolution Robert Mondejar
Ferran Muñoz
 
Bitlonia
BitloniaBitlonia
Bitlonia
Ferran Muñoz
 
Ponencia calella web 2.0
Ponencia calella web 2.0Ponencia calella web 2.0
Ponencia calella web 2.0
Ferran Muñoz
 
Melcior Mauri
Melcior MauriMelcior Mauri
Melcior Mauri
Ferran Muñoz
 
Projecte tramita
Projecte tramitaProjecte tramita
Projecte tramita
Ferran Muñoz
 
El relat paucanaleta
El relat paucanaletaEl relat paucanaleta
El relat paucanaleta
Ferran Muñoz
 

Viewers also liked (7)

Evolution Robert Mondejar
Evolution Robert MondejarEvolution Robert Mondejar
Evolution Robert Mondejar
 
Bitlonia
BitloniaBitlonia
Bitlonia
 
Ponencia calella web 2.0
Ponencia calella web 2.0Ponencia calella web 2.0
Ponencia calella web 2.0
 
Melcior Mauri
Melcior MauriMelcior Mauri
Melcior Mauri
 
Projecte tramita
Projecte tramitaProjecte tramita
Projecte tramita
 
El relat paucanaleta
El relat paucanaletaEl relat paucanaleta
El relat paucanaleta
 
Calella
CalellaCalella
Calella
 

Similar to Sensibilització de l'esperit emprenedor

Ud1 1.3 generacio_i_seleccio_d_idees
Ud1 1.3 generacio_i_seleccio_d_ideesUd1 1.3 generacio_i_seleccio_d_idees
Ud1 1.3 generacio_i_seleccio_d_idees
guellpm
 
Més Oportunitats de Negoci per a la meva empresa
Més Oportunitats de Negoci per a la meva empresaMés Oportunitats de Negoci per a la meva empresa
Més Oportunitats de Negoci per a la meva empresa
Empresa i Emprenedoria Granollers
 
L' autoocupació com a sortida laboral
L' autoocupació com a sortida laboralL' autoocupació com a sortida laboral
L' autoocupació com a sortida laboral
Parets Empreses
 
Taller customer development
Taller customer developmentTaller customer development
Taller customer development
eferiche
 
Com realitzar una acció comercial efectiva
Com realitzar una acció comercial efectivaCom realitzar una acció comercial efectiva
Com realitzar una acció comercial efectiva
cedemmanresa
 
15 01 15_Emprenedoria CO Sandra Huerto Tresdosú
15 01 15_Emprenedoria CO Sandra Huerto Tresdosú15 01 15_Emprenedoria CO Sandra Huerto Tresdosú
15 01 15_Emprenedoria CO Sandra Huerto Tresdosú
shuerto
 
Vendre des del Cor Alfons M. Viñuela
Vendre des del Cor Alfons M. ViñuelaVendre des del Cor Alfons M. Viñuela
Vendre des del Cor Alfons M. Viñuela
Alfons Vinuela
 
Autoocupacio
AutoocupacioAutoocupacio
Autoocupacio
nurietica
 
Innovació i emprenedoria Llibre 2018.pptx
Innovació i emprenedoria Llibre 2018.pptxInnovació i emprenedoria Llibre 2018.pptx
Innovació i emprenedoria Llibre 2018.pptx
seatflet
 
Preavaluaraaracoop
PreavaluaraaracoopPreavaluaraaracoop
Preavaluaraaracoop
Xarxa Emprenedoria
 
Presentació 4rt jove campus de recerca - emprenedoria
Presentació 4rt jove campus de recerca - emprenedoriaPresentació 4rt jove campus de recerca - emprenedoria
Presentació 4rt jove campus de recerca - emprenedoria
4jcr11
 
Koymark. Consultoría Comercial y Marketing
Koymark. Consultoría Comercial y MarketingKoymark. Consultoría Comercial y Marketing
Koymark. Consultoría Comercial y Marketing
raesma
 
Apunts d'eines de Marketing Bàsiques per a emprenedors - JCI Girona
Apunts d'eines de Marketing Bàsiques per a emprenedors - JCI GironaApunts d'eines de Marketing Bàsiques per a emprenedors - JCI Girona
Apunts d'eines de Marketing Bàsiques per a emprenedors - JCI Girona
Jordi Pérez
 
Model Canvas en Català (Resumit)
Model Canvas en Català (Resumit)Model Canvas en Català (Resumit)
Model Canvas en Català (Resumit)
Xevi Cargol Pujolas
 
Ideacioiseleccioaracoop
IdeacioiseleccioaracoopIdeacioiseleccioaracoop
Ideacioiseleccioaracoop
Xarxa Emprenedoria
 
10 Passes per constituir la teva empresa
10 Passes per constituir la teva empresa10 Passes per constituir la teva empresa
10 Passes per constituir la teva empresa
etp
 
Solucions de comunicació per vendre més
Solucions de comunicació per vendre mésSolucions de comunicació per vendre més
Solucions de comunicació per vendre més
@gafa't
 
Solucions per vendre més (imet vilanova) copia de seguretat
Solucions per vendre més (imet vilanova) copia de seguretatSolucions per vendre més (imet vilanova) copia de seguretat
Solucions per vendre més (imet vilanova) copia de seguretat
IMET Club Emprendre
 
Creació empresa cooperativa
Creació empresa cooperativaCreació empresa cooperativa
Creació empresa cooperativa
soymria
 

Similar to Sensibilització de l'esperit emprenedor (20)

Ud1 1.3 generacio_i_seleccio_d_idees
Ud1 1.3 generacio_i_seleccio_d_ideesUd1 1.3 generacio_i_seleccio_d_idees
Ud1 1.3 generacio_i_seleccio_d_idees
 
Joves_emprenedors_Expojove2012.pdf
Joves_emprenedors_Expojove2012.pdfJoves_emprenedors_Expojove2012.pdf
Joves_emprenedors_Expojove2012.pdf
 
Més Oportunitats de Negoci per a la meva empresa
Més Oportunitats de Negoci per a la meva empresaMés Oportunitats de Negoci per a la meva empresa
Més Oportunitats de Negoci per a la meva empresa
 
L' autoocupació com a sortida laboral
L' autoocupació com a sortida laboralL' autoocupació com a sortida laboral
L' autoocupació com a sortida laboral
 
Taller customer development
Taller customer developmentTaller customer development
Taller customer development
 
Com realitzar una acció comercial efectiva
Com realitzar una acció comercial efectivaCom realitzar una acció comercial efectiva
Com realitzar una acció comercial efectiva
 
15 01 15_Emprenedoria CO Sandra Huerto Tresdosú
15 01 15_Emprenedoria CO Sandra Huerto Tresdosú15 01 15_Emprenedoria CO Sandra Huerto Tresdosú
15 01 15_Emprenedoria CO Sandra Huerto Tresdosú
 
Vendre des del Cor Alfons M. Viñuela
Vendre des del Cor Alfons M. ViñuelaVendre des del Cor Alfons M. Viñuela
Vendre des del Cor Alfons M. Viñuela
 
Autoocupacio
AutoocupacioAutoocupacio
Autoocupacio
 
Innovació i emprenedoria Llibre 2018.pptx
Innovació i emprenedoria Llibre 2018.pptxInnovació i emprenedoria Llibre 2018.pptx
Innovació i emprenedoria Llibre 2018.pptx
 
Preavaluaraaracoop
PreavaluaraaracoopPreavaluaraaracoop
Preavaluaraaracoop
 
Presentació 4rt jove campus de recerca - emprenedoria
Presentació 4rt jove campus de recerca - emprenedoriaPresentació 4rt jove campus de recerca - emprenedoria
Presentació 4rt jove campus de recerca - emprenedoria
 
Koymark. Consultoría Comercial y Marketing
Koymark. Consultoría Comercial y MarketingKoymark. Consultoría Comercial y Marketing
Koymark. Consultoría Comercial y Marketing
 
Apunts d'eines de Marketing Bàsiques per a emprenedors - JCI Girona
Apunts d'eines de Marketing Bàsiques per a emprenedors - JCI GironaApunts d'eines de Marketing Bàsiques per a emprenedors - JCI Girona
Apunts d'eines de Marketing Bàsiques per a emprenedors - JCI Girona
 
Model Canvas en Català (Resumit)
Model Canvas en Català (Resumit)Model Canvas en Català (Resumit)
Model Canvas en Català (Resumit)
 
Ideacioiseleccioaracoop
IdeacioiseleccioaracoopIdeacioiseleccioaracoop
Ideacioiseleccioaracoop
 
10 Passes per constituir la teva empresa
10 Passes per constituir la teva empresa10 Passes per constituir la teva empresa
10 Passes per constituir la teva empresa
 
Solucions de comunicació per vendre més
Solucions de comunicació per vendre mésSolucions de comunicació per vendre més
Solucions de comunicació per vendre més
 
Solucions per vendre més (imet vilanova) copia de seguretat
Solucions per vendre més (imet vilanova) copia de seguretatSolucions per vendre més (imet vilanova) copia de seguretat
Solucions per vendre més (imet vilanova) copia de seguretat
 
Creació empresa cooperativa
Creació empresa cooperativaCreació empresa cooperativa
Creació empresa cooperativa
 

Sensibilització de l'esperit emprenedor

 • 1.  
 • 2. Ajuntament de Calella Regidoria de Promoció Económica Regidora: Loida Serrano Mur [email_address] Cap de la Regiduria: Ferran Muñoz Porrino [email_address] Responsable del Servei Local d'Ocupació: Fabio Valbonesi Prieto [email_address] Responsable Servei Creació Empresa: Encarna Jodar Fernández de Piñar [email_address] Serveis administratius: Antonia Cabas Barroso [email_address] C. Sant Jaume, 339 (Calella)‏ 937697240
 • 3. OBJECTIU INTENTAR RESPONDRE 3 PREGUNTES ¿? COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL?
 • 4. OBJECTIU INTENTAR RESPONDRE 3 PREGUNTES ¿ ? COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL?
 • 5. SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? A PARTIR DE…  L’experiència laboral prèvia  Canvis perceptibles a l’entorn  Informacions personals MITJANÇANT  Còpia / importació  Ideant un sistema  Aplicació d’habilitats PER  Fer les coses millor que els altres  Satisfer una necessitat no satisfeta  Ocupar un nínxol petit  Idear una nova manera de fer   
 • 6. SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? A PARTIR DE… L’experiència laboral prèvia  Canvis perceptibles a l’entorn  Informacions personals 
 • 7. SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? MITJANÇANT… La còpia / importació  Idear un sistema  Aprofitar habilitats pròpies 
 • 8. SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? PER… Satisfer una necessitat no satisfeta  Ocupar un nínxol petit  Idear una nova manera de fer  Fer les coses millor que els altres 
 • 9. OBJECTIU INTENTAR RESPONDRE 3 PREGUNTES ¿ ? COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL?
 • 10. CONDICIONS PER A L’ÈXIT D’UNA IDEA CONDICIONS PERSONALS  SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? Hàbits i comportaments emprenedors COHERÈNCIA DEL PROJECTE  Anàlisi del projecte
 • 11. CONDICIONS PER A L’ÈXIT D’UNA IDEA CONDICIONS PERSONALS  HÀBITS I COMPORTAMENTS EMPRENEDORS SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO?   Recerca d’oportunitats i iniciativa  Exigir eficiència i qualitat I responsabilitat empresarial  Recerca d’informació  Persuasió i xarxes de suport  Autoconfiança i independència  Córrer riscos calculats  Persistència  Acompliment  Planificació sistemàtica i seguiment  Fixar metes Necessitat d’autodiagnosticar-se
 • 12. CONDICIONS PER A L’ÈXIT D’UNA IDEA COHÈRENCIA DEL PROJECTE  ANÀLISI DEL PROJECTE SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO?  EL VALOR EL PLA D’EMPRESA LA PROVA DEL 3
 • 13. EL CONCEPTE DE VALOR SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? És la percepció que té un possible client/a dels beneficis i costos inherents a la compra d’un producte o a la prestació d’un servei
 • 14. EL CONCEPTE DE VALOR SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? OBJECTIU: DONAR VALOR EXEMPLE 1 EXEMPLE 2 EXEMPLE 3
 • 15. EL CONCEPTE DE VALOR SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? CONDICIONS  QUANTS ELEMENTS HI HA?  QUIN PES TENEN?
 • 16. 1 .- els cercles de cooperació: gestió de la qualitat resolució conflictes 2.- La qualitat total: Metodologia, eines de qualitat... 3.- Igualtat : no als estereotips 4.- Responsabilitat vers: a la societat medi ambient energies renovable, Reciclatge igualtat transversal i efectiva Què és la responsabilitat empresarial ?
 • 17. EL CONCEPTE DE VALOR SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? FONTS DE VALOR DE LA IDEA  Utilitat del producte o servei respecte a la necessitat que pretén cobrir i en relació a la competència  Rapidesa en la provisió del producte o en la prestació del servei  Exclusivitat del producte o servei  Oferir preus competitius respecte a la resta d’empreses del sector  Capacitat d’observació, reflexió i adaptació a les necessitats de la clientela  L’atenció a la clientela  Flexibilitat respecte a horaris d’atenció, preus i quantitats  Oferir comoditat i fàcil accessibilitat a la clientela  Tenir una àmplia varietat de producte o serveis
 • 18. CAUSES DE FRACÀS DE LA IDEA EMPRESARIAL SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? ESCÀS CONEIXEMENT DEL SECTOR I DEL MERCAT I FALTA D’EXPERIÈNCIA  Oferir preus competitius respecte a la resta d’empreses del sector  Capacitat d’observació, reflexió i adaptació a les necessitats de la clientela  L’atenció a la clientela  Flexibilitat respecte a horaris d’atenció, preus i quantitats  Oferir comoditat i fàcil accessibilitat a la clientela  Tenir una àmplia varietat de producte o serveis  AUTODIAGNOSI  AMPLIAR EL GRAU DE CONEIXEMENT DEL SECTOR I EL MERCAT Ampliació dels coneixements sectorials Adquirir experiència professional al sector
 • 19. CAUSES DE FRACÀS DE LA IDEA EMPRESARIAL SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? POCA O NUL·LA ORIENTACIÓ AL CLIENT  He identificat les preferències del públic objectiu?  Cobreix el producte o servei les necessitats de la clientela?  Tinc experiència en el tracte directe amb la clientela?  Quin paper juga l’atenció a la clientela del projecte?  He identificat els hàbits de compra de la clientela objectiu?  Conec el procés de compra?  AUTODIAGNOSI  INCREMENT DE L’ORIENTACIÓ AL CLIENT Treballar els hàbits i comportaments de les persones Incorporació al projecte de persones amb visió comercial
 • 20. CAUSES DE FRACÀS DE LA IDEA EMPRESARIAL SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? ESTRATÈGIA DE PREUS ERRÒNIA  He tingut en compte els preus de la competència?  He calculat els costos i marge de benefici dels seu producte o servei?  He establerts una estimació de vendes realista?  Crec que la millor estratègia són preus per sota de la competència?  AUTODIAGNOSI  MILLORAR EL CÀLCUL DE LA INVERSIÓ INICIAL Analitzar els diferents sistemes de fixació de preus Buscar avantatges comparatius més enllà del preu EXEMPLE
 • 21. CAUSES DE FRACÀS DE LA IDEA EMPRESARIAL SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? DIMENSIONAMENT FINANCER INICIAL INSUFICIENT  He precisat la inversió necessària per a la posada en marxa?  He tingut en compte tots els elements necessaris?  He determinat les fonts de finançament per a la inversió?  He previst possibles desviacions sobre les inversions previstes?  He realitzat un complet pla d’inversions?  M’he establert un salari propi?  AUTODIAGNOSI  MILLORAR EL CÀLCUL DE LA INVERSIÓ INICIAL Consolidar els coneixements sobre càlcul de la inversió Donar una visió objectiva de les necessitats i previsions
 • 22. Claus del Fracàs -> Ser emprenedor no vol dir ser empresari. Per definició el emprenedor és qui empren i l'empresari és qui organitza, gestiona el negoci. S'han de planificar els ingressos o la font de finançament ja que la unitat familiar ha de sobreviure. -> Un amic pot ser un mal soci -> Un emprenedor es a jornada completa 24 hores els 365 hores -> La familia ha d'estar implicada en el negoci, no en la seva gestió però el que significa ser emprenedor -> L'elecció del sector d'activitat ha d'esser el resultat d'una decisió conscient, mai la conseqüencia aleatòria d'una idea de negoci. -> Una bona idea mal gestionada passa a ser una mala idea. ... Fonts; pròpia I a destacar “ el llibre negre de l'emprenedor “ de Fernando Trías de Bes”
 • 23. OBJECTIU INTENTAR RESPONDRE 3 PREGUNTES ¿ ? COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO?
 • 24. LA PROVA DEL 3 COHÈRENCIA DEL PROJECTE SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL?  L’ESTRATÈGIA COMERCIAL LA PROVA DEL 3 EL CONCEPTE + EL PUNT MORT +
 • 25. LA PROVA DEL 3 L’ESTRATÈGIA COMERCIAL SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? COM PENSO FER ARRIBAR EL PRODUCTE/SERVEI AL CLIENT/A? QUIN COST EM SUPOSA? PLA DE MÀRQUETING
 • 26. LA PROVA DEL 3 EL CONCEPTE SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? EN QUIN NEGOCI ESTIC? QUINA NECESSITAT VULL SATISFER? PER QUÈ EM COMPRARAN A MI?
 • 27. LA PROVA DEL 3 EL PUNT MORT SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? QUANT FACTURACIÓ UNITATS HAIG DE VENDRE PER COBRIR DESPESES?   EL PREU  ELS COSTOS VARIABLES  ELS COSTOS FIXOS SABER
 • 28. CÀLCUL DEL PUNT MORT SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? CAPSES DE ROBA COST VARIABLE UNITARI Cartró 1 € Paper d’embalar 0,04 € Cinta adhesiva 0,06 € Grapes 0,03 € DESPESES FIXES ANUALS Sous i Salaris 65.000 € S. S. Autònoms 10.750 € S. S. Règim General 11.450 € Lloguer del local 6.000 € Despeses generals 3.500 € Assegurances 600 € Manteniment 800 € Publicitat 1.000 € TOTAL 99.100 € TOTAL 1,13 € Marge brut comercial nominal = (Preu – Total CVU) = 10 – 1,13 = 8,87 € Marge brut comercial percentual = (Preu – Total CVU) x 100 / Preu = (10 – 1,13) x 100 / 10 = 88,7 % Nombre d’unitats = Total DFA / Marge brut comercial nominal = 99.100 / 8,87 = 11.172 unitats Volum de venda = Total DFA / Marge brut comercial percentual = 99.100 / 0,887 = 111.724 € PREU 10 €
 • 29. Sovint ens trobem que tothom parla de la necessitat de valorar la idea de negoci (sector, mercat, preu, entorn, l'emprenedor...). Però no diu quines eines financeres s'han d'utilitzar eficientment per poder, minimitzar riscos. Eines financeres Pla d'inversions : Què necessito còm a miním per començar a funcionar Pla de finançament: capitalització , capital propi, prèstec familiar, hi ha bonificacions, ajudes subvencions ( quan podrè comptar amb elles, compleixo els requisit...) Crèdits bàncaris ( tipus mercat, tipus “usura”, tipus convenis ( Inicia, ico, icf) i els crèdits tous (microcrèdits), tinc prou avals o hi ha alguna entitat que em poc recolzar. Balanços a tres anys Compte d'explotació mensual Compte de tresoreria mensual Resultats a tres anys Umbral de rentabilitat o punt mort . SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? Antres consideracions a tenir en compte
 • 30. Tenim en compte “ese gran desconegut -> recursos del mercat que no són crèdits ni aportació pròpia” Per una banda tenim la capitalització i anirà en funció de la forma jurídica el % a obtenir i el temps que van treballar per compte d'altre. Com a minim s'ha d'haver treballat tot un any Professional o empresari individual menor de 30 anys i en el cas de dones menor de 35 anys.-> 80 % d'un cop i la resta en RETA Professional o empresari individual major de 30 anys i en el cas de dones major de 35 anys 60 % d'un cop i la resta en RETA SL només en RETA Societats laborals, la part d'aportació del soci Bonificacions: allò que deixem de pagar davant de l'administració per tenir unes condicions ( reta i ser menor de 30 anys...)‏ Subvencions Segons la llei de subvencions sempre han d'esser competitives, per tant la primera cosa a saber es les quanties consignades y podem ser: per crear el teu lloc de treball, per ser innovadora, para modernitzar l'activitat i la gestió de la mateixa, per utilitzar energies sostenibles....
 • 31. EL PLA D’EMPRESA SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? ESTRUCTURA COHERENT REFLEXIONS COMERCIALS Reflexions Financeres Reflexions sobre Producció Reflexions sobre Organització
 • 32. RESUM DE LA SESSIÓ SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES SÍNTESI I ELEMENTS FONAMENTALS A PARTIR DE MITJANÇANT PER COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? CONDICIONS PERSONALS COHERÈNCIA DEL PROJECTE PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? OBJECTIU  RESPONDRE HÀBITS I COMPORTAMENTS EMPRENEDORS EL VALOR CAUSES DEL FRACÀS LA PROVA DEL 3 PLA D’EMPRESA COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? EL CONCEPTE + EL PUNT MORT + L’ESTRATÈGIA COMERCIAL
 • 33. Generatitat de Catalunya: Dept. Treball: http://www20.gencat.cat/portal/site/treball Oficina Gestió Unificada; http://www.gencat.cat/oge/ Dept. Treball Inicia: http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=e9fac4b9b89af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e9fac4b9b89af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default Inem: http://www.markosweb.com/www/inem.es Administració de l'Estat: http://www.060.es/index-idca-idweb.jsp Seguretat Social: http://www.seg-social.es/Internet_2/index.htm?ssUserText Agencia Tributària: http://www.aeat.es/wps/portal/Home?channel=1af861cd949a1010VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0 Algunes adreçes d'interés: A Encarna: [email_address]
 • 34. Seminaris de generació d’idees i creació d’empreses ENTITAT COL·LABORADORA Organitza Ajuntament de Calella Dies: 8 i 9 de febrer de 2010. Lloc/hora: IES Bisbe Sivilla/ Escoles Freta LOGOS DIPUTACIÓ DE BARCELONA Travessera de les Corts, 131 - 159 08028 Barcelona Telèfon: 93 567 69 40 Fax: 93 567 69 65/66 www.diba.cat INICIA: XARXA PER LA CREACIÓ D’EMPRESES c/ Sepúlveda 148-150 08011 Barcelona Telèfon: 93 228 57 57 www.gencat.cat/treball/creacioempreses AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT c/ Calàbria 147 08015 Barcelona Telèfon: 93 483 83 64 Fax: 93 483 83 59 www.jove.cat
 • 35.  

Editor's Notes

 1. Boxes Calella - C/ Jovara, 151 - 08370 Calella; Tel./Fax: 93 766 55 03 [email_address]
 2. El valor no te res a veure amb el preu. Quan val una got d’aigua al desert?