SlideShare a Scribd company logo
t+€ ist-ts anJ dj s+qYr€g ,
No.,, Fve.",
AAe'c &
Z'
D & ba^ce
o4"
I
-f-
c4F
+
of el e v'rhfu.
"F "0.a&E" = .{,
ob .Lalae,
g:6o",
-- ? = ,+c.
LJ.tLt- * ? 5ft1
: Bc.
-n€,h0.b-
k Fcrlce ., Pof"
F oF otre'wat&n ,.o4 {oof "|,
,h
t-ocoe v :- >Om. =BC
ele,vaP,a.., ob top o$ to.,x,"
"b f*r.- H: ir ': {q
oh*
..hD.tr fi"h"alz.
= a{Beht-sl4{-
oporiiz jpd._
16-',6 = opforiD r,b164g
+E tt* tiae,(eO
i.e tangd = ''+g
)-o
)-o ro-^6dP.
-zoxG
aoJ3
'foto n H*sr oh : 2O"D .n.
, )9 -6"1
( 2o'','
- 6oo=€,
--i ti.,r. r
",
k F,,."'ce-, (rrtr
.le..6tt
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
rllloLt
t
L.,o.,-,
{** a"qte- t-%"6fe
-4et^
@e = tdt'.!rl riJg
-Atfl,tz^utr..
Cosgb': Bc
"+c.
I - z)p
,+L
"4c > -z;q.l, s'
. &o6$ eb
=)
+
e-'n [[
r^ra!l
= l.l r-.r
J,aAAe- .X,
6.
b& t-^'c-.
r/r8tc
|*,Au,t
hJo- trn
U
l1-n-
l. LJntl = zm a BO
LeFwtno {oob o}- la&..
.nade td .[ad&v ..,l+6
e 5 6cre '
+ r.ratt 4= 1 = :48.
a ttoraf()ABL (".-
ffrar.d
a-dteA -l-rfc."Alt
.t-aa 6e' : -46
Bc.
'.13 = ite,1,
-'. +.',e.6C'f o[ 'eall rr
- 2{3.O.
foos = opporilT ridg
4Jjaccat rr%a,
9. -a{{::-Ecn.
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
+,k8?e"h oh
4te made
,Itr
b{
e
"j
H : tor) :Ag
u,f+6 grou.d ( +c';zo"tot)
Jel-
tF *.
&"-
{**
Jr.e
noog+t,
.re
F.r
r € ri b-
"F <r(]Ltr.re
a- '-'ft+t
atova dafa ,8,
.tEt., rof
,f"rqcr",q le -48C.
(l
*c
I
A
=) sfc' 4S" = ,+g
*c'
lo tn
.t,
roJi-.
L!J."{e U
-[e-6tr,
"h = I oJi.n.
t*
'i1-
0-
5.
#urnJ
-fl€'%hl o{ kiF +o.-a/
5,,.lSo.hu- olt x l,"i"t
u(
9-
J-e^q+t, ol sf'f^q -tqli(
6-*oct-,d = +5rr: Ag
*?+t Ar.-,a
V
6o"
=9 =*U
poLa.e.r<.
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
,f LLi(
j*'-
+5.- c
$e
".
fqFr
rit;
oI
st.o = oPporth, efda'
J.'61ote otue-'
3r^ bO :
.{.
:f.SX r_
v3
5o"[ -o,
Lf,f,g .X
V
3 3 x50
{3
= SoG m.
V H'..,?.
o-tove dala,
t2' 3-..."t .ta
-49_
+t'
€=
-L --
fl_
ot-
v
6.
t"fc.re., p"fll
kilf -- qo ..o.
tfl o*'h .., ft{.,
q.rd ri s.
!5
&
t'^"1 /!q)
L8l
.1-e.h!'t- eh .[Ec, kglu'
L^
o:r,al p A
a
d-fr*..
*".'a.oq le
48r,,'--"'1..-"'
i
I
I
.[a"Cfi.
A-6te-
9r
Jf,
.l-e-g+t oh ,*.?
"ootd e
i c-e =
cdL Y eP{e(?.t- .tr-a
,tL,ot -, .tFe., tf
Ye
f€t?^f trEe, atlare ' da Fa.
{,"a-
.'
" o I tloo TR 0..
r io L.t o.'9{ a .1 l' 'oo ^glE -4et '
qU
("'* #66r
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
*o."o = opporil' r-ide
'fujo.. €^F {fd..,
11
B(.
9H
-oIt
J., a4e,L , Wn^A-'^ TFo"-"o
lc-
-6-
EL
qo- = &-.li-))*- r-r>,
lE,/
loa: lgrrrltg+;:-
l5r'
H'lQLr'rs>) = lDlx rsL
t-trt6+r rrS) = (1e119:-
HL r p6x15.;r-
281
H'--. f.loxr(-r
L i+- ,/
H = goxr_E
_lJ._ _ r r.1t
o[ kilz fvom 6-o0]"d
louu
,$o.g 4&.
Bc
n =*t.fl.ro.
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
? 6lve.
ve ih"c_cr[ l-ct 'rr, .&
Dftt-a''ce etsu:te..
4"g'. o[ n tcvah'o',
Aorv-n6*.1.; t.d #"A o*bf
Ia''c' a"d ot!."rro" = lo.cr. 3 gC
,fr fog Joco.r
"t = 44.of
u
"b
WL
&
'tJ^
''t1*t
f,arp
= sc
Pt..
-+ Jor 60"
+ $++o
? {--
a:
+4u "t ele"of,"- of {9 6[a6,rt--ffi
p = eoe
.tre,!l''t
"l- fy"fr = Jr. - Ao
"ht2c.r
"f to..*.r = 4. : AB.
^.esY.( e
^i- nlt aLovt Acnta'
d,2-"" 'fq?' fr (". "-r
,?", +-,"""nler 4 lt€c r
,4cBD.
hl-,e", e ,i *At.
- {'io.'eL
Yr"A [.F Lia
*o- < = 49
6C
2 fo-" 1So= t-t
+o.
+ ha +oxJ
= *o.
H -- ao.o,
Lnqo .t6ar
. 3lillq =
+o
= +o[G)
+ot.Ri)
+o Lr
.+s!--r)
5t"j'l.-o.
{_t-t-
4o'
-- +Dx O?A!
-. . 4,: Sr.>t"r-;
't"'n-,!xr o[ iour"-- qo- -Leiql-,r ofi frn.*6n =s-l.:+.n.
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
+c?ht- ,t
J-e-F r.r &l{ L!.r€ it ir LnoLen ol poP.fc.
urrt+r-"
,Aef6ht-
6'o"e''
TEah *tl" 'na.le t.d koLe" gr 'r
ft-oe-d
e = 6d.
WL
*.a-u"
tra'
* o.
?
y ar,.zt {o 6aLe o pof.F c. - 4-, . = ec .
Ats = Ac+Bc
? H= Ae-f i+ +c=G=+E,o.
referc^t AF-. <tLo'r. dcttso- P^ IEL ("( ""'Jkr l+ fi."-^r {o.'r a.6k.r *<a^6f c -*at
6fi6d = Bc
C&
'ld = +,
, H .lr.
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
Glts-b1 = 1"
tEJa- hG = 2h
(:+€)t, = rsQ.
.1..,
= tsrE x
2*J-3
>_:J^3
a*G
I a.rf"-.' t ff i^+ dz ,.,o..,! te."
I n.m"r.t 4.,"$ g.,.r.. "f
iotrt,ir olct,=) I = Es2l-g,
2:-{f,)-
= rEt>J.3_g
}l = tst2r3..3)
{"ei1nt 4 LsoLen poP" f -6"-
fr.ror.r,'a
: rs l>r.r -s)"n
'Le'"qu'r o[ .rqz *t"g.t-.61 t,,- 5-. = A+.
A-Vte "F el",..t-i-, ,F *, "h dq"o66 = 6a.--q.
+d" .h eLvoF,t, oi totro
$ fl{_j-=""=U
.Let +e,6tl- ofi -16-"- te 11 -,r.: uAB-
'
t
fi LL't ' vc? tlc^t .1tr? aLoue do la Pn
yq-}4t
d"* ", <,h-,. rGe^ i, d*- l-.'^.€t(
,/ i ,
^ . ,
ceb P, cot.%r, -ABc & i4 cl"Jed- U" ,/ fi t"f*li.
1,ts:.18. / ,,."'Lt.*"-
4Jfcrc€^h
I 649 =
Hm
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
fa" q = Bo
u
I ta''6o" = 4an oo
-F= 48
BC
-fat 3e" - *
BC
rs (3rG=
Bc.
fr_t5
-oBC
tt
e
e- -- +'r/ec
t ;Gt
3. -- r-i -rE- + 8Ft = H+f
**t,oq 6t-q
9l Fve.'-
q
H
'Fl =S e u=C: I'(..n.
il -toltz". H = 9.rcn.
t]
f
ohe.vcrbt"o-, (A)
c,-:alkeJ 5o.', {*o.,
o( = 3oo -
{-1rr poP"f 6; +o
.48 = 5o.n.
e tc vrrF,%o **"o'r ,4e.ond gof.F e * F= t€'
+nAte of ntzvobloo of t.T .b -b,'t"" J=o.
$*rF
Le t-
3oF"t
.+z
-tk;
"h4^€k
No,,, leF Lrr v3vtle.rt 36-
6Pre^
cJccta P. (*'- "il dqa.
rt .{o..".rr +""^7t- 'tCs '"rfti-'
J.,"".'otl. BcE l'' fl- t z:c'--6'
L e t 4p Po l^'t "l +d"' ' 12
qlu
Hm = cD'
gL = /' '('t:, '
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
I * '---:!un .€& n-"^^Alo s ,1 A&, *d.
:Fn"o = o>eoltF ,rPd e
-++----
-4al icr ce
"
FrfJe
JRo
*ct ot = Cu
AL.
AstBc.
3 5ot)L
+ 5ottr: HJi *O
fi p.O -, qo+ H: .E
-lcrrF = C'D
Bc,
=r *.' ^ r--" ^ lt.-.-""_-...-
)'
+ {1-_ H.;
)C = H
-/.i_=- '/{3
- uc.
-----
.rt
! *re ,/
+ n= >_Q.[ = z9{:
llc iqt 'r o to-"' I I - e g[ ro
Q'
l1
le f .!Fe n,T* ,h ,t4,,.1o,.,
"b Lor.z.v
url^p," A"?Xe 4 e Lvah{., &lo.ao9 Un. ;r ..D:sc-- q I
.tlco occoxJF.l *o Y""Lle*'
Jeogtx rh ,TFe aLaJc{.r c',ftr, :a-gle of e le
"a
(p=+*l ir lto+ic).n. = Bb.
t.c.i
i
ro,
!
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
fTUJE
0
*"'a"*
J-',"a"dc
5
"t-
Yefett4t
.IFe-, tt
-4+c u
,I1|e, qAovc Aata f;
{*.-! o- i,,^LVI- +Bo
f-.-l"t"l,u?H. zg--1$.
{--
p
Jtr,c
fon*. aG-
BL
? *o"uo" = t-t
+ x= u _d)
l3
r
.&ukh"trr 6 r:- H-to-(/'n
H -ro : !_
"la
O
.i3t-ro.r: = H
!3-DH E- 106
+ l-l : lo,l:
rl5r
H: loJS x lEtt _
@-u[cr9
I bJe tJ:a tD
5 !_3 t{]J
> a3'666
{
Rrrt,"".vrt.t. clc.,qn ry,atb"
I '"h"^"t48-'? d*.h, 'f-
L"t*
,1 a-.1^u
+lefqar o[ fo"xv
= 23.46.n_
I,e,t +*hF efi- *e'*" Le +r'n - -4G
".6e"t
a^€t.
"'tf. & e
f,cr.,6r = opporili] atde,
-,$a-1trc eal c 8de_.
+-fa^([c
.ttsao
fft.a = 4e.E;
7 fon 45. - rt
' f,+lD
+ 5ctro 1H
:) x,: H *ro
-6
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
lL.
LeF
Jpt-
Lu Sa pa-vacl. sLt1; aF Afghert- pofnF *,
c t D L4 Pofb hrf,".l.) aye I Do.r) o. 1vrv.t-
tpl.'e te- *.o.,,
ehvahLr f"o..
.[Fio CD: tDo.o.
*r-' fl"yoc.d
:
of p"ta-c1"uf--
rtg = q-.
;:a%r u*t.e
#o jc.rb-
oLr c w<.t'.f,rr' ,1'o,fnb = r.D.
*furt a',Ar,- *'"o,-BL o.,c- o'[- .t5o
cr6te
ef
(attr
fl.od
+')ar€
f
D&Fa.,t<.
para cf'r-tF
Rc(1ra(f
ffi
ftc{..dd
porP"ts C = 4S
o,
f,.J
4Tle ob- el'a-vc-ho-'
{-o- f,,,,?,
r o = eo". tF]
Lel- * t? .t6e po,flh _1irrr vrrhtall
1- Joc.,,, ,6-&
pvo.ch.rtr-
l_er ur d....,-dFL:,Ta* *"^
d ''A-." a{ A^or-n r. L'A&h
-*ed ir +-L"(1. a,'l -A€D ,,",rl.rdeJ F^ pr
-er *'f*.U.t. roorlu J ef .
Mor r9^.-..- .9..21.6
fl1 {o-",r .6a
L,., f+r-,
e""+ 18,
I oori DF->z- <---{
r-t------------ '
/*a're = opporiF r?lp I
j --+e_l
/ +4"<rc"4c rflde_.|
r__ _____,-__l
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
L
LOrr"(
= ,48
c8
ta''4So= l-t
I OO+2(,
I Do+r, E- H- ..---O
lf*t,h eb- .tou.,c,
l"r ,+'4 g' t.
*a.,o -tr- 4e
De"
*an6o"
H=-
ta.
€*.
o&o
./Er_ = roo tx,
(.la-g o. = 1oc,
t = l9o-^ €*l
€-t Cr.
. = loo( _fri_r)
L
9 :c = toL€tt).,,,
_ v 5 .- /_, ^ - ".tu U.
.rAz+
D
+ )r = Foc!..la)-)
I t- = ,36.6.r_D. ri O
H = .I8xr3t.6
= r.ig? xt36.6 = 236.6"r).
_O
fro.,.7 grouJ
U
fi = 2J6.6 .D.
pavaco'ut {6'ttt
rt: 136.6"co
-nxto.''s- aefgc,,f o$-
3a'.acAuf
Pftha'ca LeF-ce., poF.t tDhr.e.
ffr*t
L jLLr F ot te...rolrtro P.r
h : Ar3 : tsb .n.
ti',o oliz c h (r) Jhc
6rouoJ.
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
*.nre of dca-erePo-,
f, obir.t n' farnxJ = p= r,so.
= z*Ate.
-+-6rz- o[ &g<,crfm ofi oL(ecr- n *
[+xllrre]
LX h&' -- at : bD "_ LABTB
faxl'a'e]
lrF A'gr=x gtg..,t
Ai Lpe ,e prur.t ,Il,t o to,,J J-t"
!% q|"'0.,". , XF.. ?r- & ar rl,6.,,a
vril:r. z-.g=ao' A'l':' reJtstt-----+{<_--.1
t.n -t ./ac'ts
"-Bu +-!a'-dt, 3$ one- + lf-
r?.ctu,-dal t^d. & o .e;
'L Ar, -
* fo.ad
O P"@ )
+
ttd
= 'lg -nG
tans = Ae
Arg
ta-1s"= r5o
ot(
Lr
t =- rso .-@
= l5o- gDl r x2^,,
' ")
= 63 + o")
*re = 6=..1 rD.
hg
Be'
: lSD
!+ ISO _ rSO
€
a+ 5!_l3 . rso
vi
'/ :L = lso _.
5913
= lso_ 86.6
ba[r:ee,, otlec hDlrFo,'r .
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
*n2V "h
Le t- a)e,
e-Lvat ro,:- of tog
-J*ct-. go,9,t- A., at =
advontpA S.ou2t-,
-ttseo 4g = tso.l.,
o[- ]o..rr.r 4.o.,,
3d.
.4 +{, s b.d t5D.o
CD
AD
h"F=
t an r,o"
H:
cD,
BD
_tl
,l{5 =2 J =
lEo+a,
: r-J J3. '-(l)
l5O + r+ ^ Lr.a" ->
,,/-i,
u /g1 - rso
t,rz )
aef6rr
fi
,/:
e
h.
{G-r r(zl
tso x rj3
= l5o.
: 45G = 45xt +22
r>9.1-o
of, -+orue- = lz? q.'o.
+"Aln- efi efcva.LJu-, o$ +"p of, ,lo,,.re" {wo.r r,ecr:ol
poi.t g, € = eo..
Lel tt-e.fr;r ef -l-ot _rz, ctr = t-l .D.
Xt u)e- wep-ere.l J1=<, oto,," d..1a
f" {"..- 'h d,A:"" -tq". fc {u,.-.
43A-". dr ,rlo..-r r.:ftr z>=1d. ##;H
5r$- ro. 'f€D,r
o^€leJ -l..Pa1,le , ooe otr P.dvlee o,fl<,
ft e JEe,.,
to-< =
t^r,;lo"
t5o+:{-
f"O
.-o
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
Dr1to,rc- beFus"n..,
Le l- a',e 36t rb
b h t orce 6e t-.-.r"..,
"f
Lt'e Yeff"'tlenF
t'V*"" , ''[Fe'' fr
r.or" tl z-t' =Jo"-
g. *iyr"r il"a
- L . fF, F. cl
'..1eJoh -e__'
Jheo
fc.r < :
fo.-, :o"
>Df 1-
zo"1- 1 - +lC
-D
(, ." (_1, => 2of I
t€
Lr.,
Da- toJ-3 _
-E-
-la%* olgu
Dlrlo,,r" ol
0
of a0z,,a.l-.15
"b
A ,'4,
-fot-.rc"
ac creJ
JEZ
do'--d
+"p f toLoe' {-o- pef^y-6
d -- zo".
-f.p ,h toco". -J"o_
3ol_ Fe
F-ao"
1+8 = !b.r.
co = 't'-q
po8r g {-o.., (oof o}
ctLn"e, daa, f- uf.
t!tr* o! tlot -yt
$tt
4nA14
of e)+vaffse
J.
:GD
€p
&D
-J^
'l"fa'7|- ,oX
"n-
4" &o
fa^o - r^
ED
*a^ad ^ -l-r
:--.
:c = |
-
/i
./],
. c1
=hG ]-tG-!) = '.o.,tz I
= ?9€ 'toxJ3 =
->o =) 4 l*'3r.o.
lo..r1l
*ot:.. 4 = i+S)ro,
toi,:r' -(-.o.' pP.'t O = po.r-16; - 36".,.
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
let 4s
Jn e fg t-,t-
E. J5o bc,fld .%.1
o$ lAo hrrb,?ln
eLc.,.rffo",
"$ 1c3
hr"ftdi'-? 4:soo.
eLe-vatf6-'
4 +Df
t,'L?td.ot F= 60:
od cp Lz, .t92
{ lb-. :-h = *B
ofi to.,-:e" -f..- -irp
"b-
F_> r tt *--{
BD = bx =
t)c' .r, . ,48 = XD = ..1-r : rs'.D.
5i
r{ g ,lq-e.
"rfghF -l-.-fa,-61s h Dio
"f nt,
!.drd;.d a,2!.
*ctn < = Cx
AX
? 144 3c)" : al
ic.
o
6
AG.-O
;c
.t :cG = a+iS.
*ngte o[
Aoalt o].
4V
D ir lo.rz 6eti,,:eu. *orue^ x Lcdtd.%? tsb : >L .
l-et he,.tXtrts of lt>t'te* aLove b,n6,pn- L",A.,',
3f b)( vzg- <rc,,t d.r)e- aL-.at". J,ztsa- Fn
+'.- oD {h*. rrtsea fr {o.-.-r
{ f6*'" nr al.ouro. r'fr.- z-a -6'
4 olro d..ano 4y Il bD ) zAKc- :1f .
.ge,e 46DX lt a *ecFc.,111L
of +o,,,"' t*- t"t6-- "6_
A
B
*cr.r A : Cor- E;
? -1a,. kf -- o_r 15-
&
T
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
0f i5:
? &o-=
+L=
rt
!:l = -+') 'n
loq-26t alova
bet tteen tor.,sc
"
: .J. S.x l.+B L
= 12'11
-t.
6rot-o,J - .A r-o,
= lqt+.S _ '2>.S"o.
arJ t..ftdf-q = t>.9e ^n(]
+,ogt t
dt Fo.,ce
IB
,f
Le t- 48 fz .tbz tfou-,zv c-,d Bd te d{.?lr-6pOo JIEZ to*.,.
D&t-o..,c" oi Ff"F o[ ok-vafr%o
*o,,re
" $1>= 1-o-
-hl" eh e tr-vab-.eo efr +-p oi
-A-,gte of e[evaF,%
+ t"HG-
4
Jet- '6ei3hF o[ -fat sc" =12y, :: t":l.
'heftht o[ ;ole = (3, : eg.
Jfiz obu" d.,io fu veyete.frel ,P.
tlJ
^l.or'ro
t'i*{r LA -- 1o"
J-*- +'-F or-
{b- ob dt-""
-f- t.-,
rooc ludel
ta"s -
-4{jacznt-rlde'
*hht -+-&.€le
fl"6rt-$ft4a: eo".
{r"6 ga" teJ p = acr-
o,r6le &o,
01e
JhA.
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
*ana = 4c
'qt
-Fo', Lo' =
)cru =
u=(
:Li l{
q
1J6.
9J3-sG
fonp = 1!1
AD
fa"' eo' = :c
I
r= ? = ,=.]3
'li
= 5 1L.o.
t_-1JL
5t194
16'.9'
= 6J3 = 6x t.+3 L
: l o.3q z .D,
-haf6ht of fouoe"
-be.!r,t eb- Fle t'
5-1.1 a^
1b.33).rr,
Let- f.?ffat{X I*e<, Ae,'gr"t ba *e,
L4 LtJ o,r!u-n ed ;tha h J6e, *ree & L'-epn ab-
pofrl c-
*d" -...oa[a bd bookeo go..l- cB, t,.'+r-,
?"roud
r"s Jo' = g'
D fr bq.,ce bett,eeo $ooi o$ -L*e. 1o gof,.r .rhc"e lf
for.r ch e,r
E".ou.t
gt* = S- ,
O"rflto ofr *"ee = +" = *c+esr. -- Ac+Lg.
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
IE, a-bove
(PX.'e eL
t {o---ntPoo
,{l'otrrr.
..e3'<re''t
''" ,fbL -J".- "b
llgr''t + tvez _
CoS 3o" =
48 be
-Fo',66or cA
ABI
-!- = c+
.v3B
cA= g
!3
eBltc4: tt r I
V3 ..J3
= 8G-
G=
cei =
4g
cd
_8-
c6t
t6
E
:3=8x5
GE
LaF
{^gta
AB = 4e3lr o1-
+l.rq.te- eh e bwolftro
Jhe :bocoer cird
e l+vcthoon *f t"f
taweo
"h
Bo ba JR" $rtogy
ot- l'!du.oT d'c.- p
a=af,
> I D"...
i;oy o[ dta.?rrd$F +-D- p
P= +4,
I e t- Ae %C.r
o '|lapfaf $- =BD =
(a, .v,..
Tbe ^L-tz ,P.,
{o--,,ah.o- & we,p-er.<oFzJ
'o" 1o-' of {,fo^" ^ tLtot'L:x'>'
bilA LA =7o".
G a -fghu o.gted 'l-ta"3.le'
ft o^e- + fre. 'Bchded'
b
Ft.drt"ll-
lt^ *)
B
asgg - -A
{i"o.c elh rida
* poLea,rre-
+cr. s = o?!or i]a-^1"r de
''adf"r ce -Frr2e-
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
a.Ble &e
fn
^
bec.
opportli,rf4e
.'til'o ce-t JriJa
*en * = ,49
AP
*on sd -- tc
AP
ran 15" = tO r(}
AP
lo-+ a- =- 49
&: l:{-3) - I O
-- 4.3r- cr.
.lt"'2xr "t tla,il*ilrld : :f.3-r.o.
d& i-."" tel-cuaeo P o-d qf oob of |our" : l+.6:.o,
Jeei?hr efi .rhe a&l : l. a .o . 3 cD
p &+oos el- q-1"' t $o." .[o-p porF = 3"2.q. = .CA .
ten3+r. oF ^hddot,
c':,.LteA 6( -[a1, port : f e., : EA
LaF d tu Jtre- aoq.lc lc-tbte^ded
 *?"
ot- ,lhodow +D fog of ff9t on; -Lo-p qorl:
Ji., ct$o.re dc.fa ft r?,rertoteJ ig -f€.*.'
o[ t'k-'" &! lhocr:o. ,.,ftt, z4 --1d.
J-.*.. {pT. O gr&pqareE&_grir," lt="o
t oJE
to x t""13 )-
If, -12
ta^ 11
= co_
Ec.
**n = L,
C l"-'-r 3 : .t) (---{ A
4te"<*-----."l
EA -cn
a l"L
+ e-3,)
-:9:I
t'b
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
-?" a geq.
*o,,o1 = *g
EA.
lan45o: AB
*,ePgt"t
4'c
,Ag = +,e.o.
of {"-.'p po.t : AB = 4.s.o.
f^ abec. .r aBe4.
LDEL '- Le'eA
LI,LI = LBAE
A.a r P-f la"?h,r
C
Aoec -
TA
EA -C-A
= <. Lco..",,oo t1^qL,J.
= ?d.
od
be_gc_=
Bg+ ,
DL
B&
=!QB4
ge
Ec-cc*
trA- - g" 't
{"8 - 3. r- - 1-4
1*8 RA
t.L = t.t"
4'8 B&
BA = t"6x+.9
t.L.
: +sm
,hcJnhr e[
!r"-ita" -F-,uao
,lePpr ot .[o-g 3orl : f.& co.
Jrefght efr ffi bt PQ-.= r.s-" = AA1 =Ber
J}.-L bui Ld I .a
(
eLl'wahm -ra-od
CD " 30 'ro .
4i"rt poi.ts B Le.4trlA.,-'LL sL
(U
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
let- *,o
4t
-Ar6t a
DU;A.LL
"b
mov€J fo p' a_"d e.dz, p
eL,zo{,"a- f-o" Bl . p 6d
EeYruo.n ott""rr.,t'.o.,
?of-k
_ ,1g = At6r
a t,F,,.^t"l ,% rU 1"-.
J_A
l]
(
. >g.g **?
,15
_ Bx_
v3
= 9.s,E..,.
:c= 2€.sG .- 9.9J3
_ rqJ!.
- lq x r.+32 =_ ta 6..
Ar a-"d e.d?,, .porftfon cl,o^6e| +t
},=;€f-+t:b
'fiai!flhF ot t.rrtdfr? aLovc_ r-4c _c fqc_r
Ce = cb -€D
= co - (ee';
= 3o - t.5 = 28.5.o .
Nostr'
tof
?n
g, &-.
G rLdE
* a.' ed =
G=
=)Y
DPl.Laoce
.Ih-e
dq"'
r,!6 hr
ce_--
ae.
> 8'5
oLov- doto-
or 'ii^owo
a"tlel +".or,^Zl- i$ of .TrJr-, a,"60a &
-l-A A C&rg.
*ao3o'= Le
4 e.
)8"9
-*t
= >€.s,Q
oa:orfl;- af,rt-
*{i..ce-t ciae
.oalKe.l *o"r:r,,r.L tu.ifd p.fl
= leJQ
"".
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
zg.
[.F -h*tlt o fot-.:er +e= ''l-i "q
--rvle
*ocor r
-4-qle t.( "rff * fT of Ahar{ot,,: -Fo tog
c< -- 6 90.
Ahadcl-.: be I
1' r'r. = BDJ-a^3th ol.
tl
&.A+{. D

r-L'odo- 11 (4: -t4o) .' [Fv '"
ai1le
"-t
ekv.t'ooo u F= ad'
.Ih, aLa,e- d..te ,or v e q.' .re. t
"
J p"
(t-". d1 abqo.
+-".-flt" &)e
"[ ,k-,tr,^a
re,.ctcrdeJ *4" (J e !t|u?a
Cl.*+o<gD5-z<-**J[
Lar
Lrle.
-le'e
Id-d ^ Ag
ts
|a^'6cf = .1,
-x-
"r. : xJi _O
J--- CDr n
.!, .
fa.p=
*an.:c" :
4q
EL'
.h
Jrf +o
rci+o: +fi _,(" ')
r+4o= $€)G)
2o JE .o.
loroa- = eoJi .r.,.
l--.
It*^e - ryal;C-_*" I
I +uio.r^F<t:., I
-heiX h F of
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
2"4.
ffv'"
-h(,'Bh t. e[ bLLftd-.T'? . :o.o,= 48.
.lel J"e,l't e$ n,otae, atr*ut t.-1J,%q =
;e,6i''r ", tct,:.' t b*gtd% = Qttro;.o, [{"o..,
*"81" rt rL,,al f'", oh **
"h
*a-oc, x= tsa.
-*o4ie ab elewotPsn
"r
+" of -totoe.
p = s,f .
lef cl&la.a. Lefr,i,ez.' focr,r, .Q d"r.'-^t%.
1of-l =
aloavz J.,b- ,i reg' cre-t-eJ P^
at l.hot"J,r.
D^e
"t iI}. Rcl*.r..r *q[.
-tLt ^d, -1n""^01. ,i p
!tF{,
rt-
'?.
,,FL't
^,
{o.." r,h {er"
'N.- = p"
;1.roc-Jl = 46 .
v'
5t '.n
(+'",
e
(
'o^rl
*-nn 4 = Ae
,1D
-, ''t1^ 4qr __
I
I c^P = CA
D4.
=l -ka- 6o"
= 4,r rrr
-"'
. 4.,tLA = >..fa
=i .}'- zot€-r)
> ro tJE -i).r)
= )o I r.-T3 !_?)
= >Dx D.t B! .
= lf 6-+t .
'r
Zp-
:L : 2o., .
4e,'6i.r ofi -forr'r"t L
= o Ppodlt aPdc
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
I
I
I
2.5.
l"r +,cQht of r^utu,stariacr f.tLl.h ,j.,_.= AB .
+le,?Ar.b ,b fdu k trd,T, = I .D. = cD
-togre ef d1.--s'L
"h -ttf u6 +-t, rr,ird. < = :o"
A-Vte ofi depv"rr?r. of tob- o, f"1r f".iLa,rn p = tf.
DPri-o^ce- teta:Ea- +*'o &ttLa,''tl '=
(>t'
-4 = g9
-ztB = 41 1-16 h'r x6=co t-e-r Ax --:-
[','nxcr ri
"- ra-4"1. fn
'te ='dl "n -t- B.n
46: (at s)-o
a.
Ix
Itr1.r, crLaue, ,!4r".,-ffl^ &
8o .{tr do,- ,b ffg*""
t?"rtnbJ
ar ,<hot r.
B F= *"
-r
.1F..,
$ L Ax&
ta":d = Ax
t-
71-
3 + q e,)
ta. ra" ^ A8=
f3)
tL+ I
>t, .
(-^
BDn l= *r=e
I,
+ cL-tg =:{- =O
) o, # * J::,1 = 4 tJ<ti)'-<- !" ti
- +[J3+r) %- +(a-,E)-.,. A€:ate = +(A+g-
(].cr [tiho-%J u^]ftd.,"^a , 4 {Jc , 3) -,
bet:,,e'. L<'?w$ff 4(:. r1r.,.
Or"O
Ir efoN"t
D rJ ftrc e
c^,
:L= aJZ --ri
,fAhF &.,"(}tl4 o!- r?-'ct..Jed o"4l- 6 o
,h
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
*e r +e,"61-,r
6et"3Ar
+l.7le
-4-? tc
.tcro x - !6,
bL
ta"451= +,
DL.
Dc = +"8.. r
Dc : '-o ^.-6
{*o-' Q *@ d- "1,+r.s
ob StQ-".
-,"A}.,h
^81"
f-6 [,'lJ 1.1 aj[e & B
ol_l3l!_ rG.
€fcree-F rfl4e-
e ["...t-io, eh +og "h
eLc.rat r"c- oF tcJr! rdr
oF ordcrlol l-,e 'J..-llt
AFztFr.re = l- b.r.crI
€L
efr
At-ab?- d = eb".
F = ,td"_
th.W
JT-
"ioh
s?.,
aky.
.,1
io'.-
l.
J6,.
datn
l' r-.
+*"4?1. crr.
s- ap-cr z-,|-eJ
aJ z-Lrourg.
Lants
= AL
Dc.
fcr.- ad
DL=
=5il/
-r, + tjL
a -r'h.)
G
*,.D = .h l',.g
^Lr:) =16
{' t't x 'l:-r r
€r .l-.*'
of 3e dtrt-a L =
= o.8[-t]+r).
D,8 [.l3 ir ).-n.
.}e r"Xr,.r
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
)-1 .
let J..c,khF
l^li.J ii. ol-
t)
*-atu o[
UU
l-.,rtz "ltCU
tT-
to
l.
J6Z
o.bov"
ofi 1;otozv : l-'.o .: fr@
r'lve
' lrz 'rr-o = gg .
z.b"ation !'o- tc-k "f ri"." <.
elr-"ahl," -{-,- Zo.r> &LoaL{ JFr-
ti 'Y''1ov€ r F
-- ao". [{,o"^ o'1.
dcrt a rt reprrrr.,t'z.l
d* "| {.3--' c.r a|.,ot,.,.
#qt* o,rgt.. t',"ar.t . i^n t-',9."t*del tc ,$ o' .[ko
e o" [4-* c]
t.6"L
5. A *!3c'
*ctn a* : ,48
tsc
.la. 6oo = 4,r
f-, a *oe
fa-p = ae
DE
ta-.3,.,"- -1"
:Lt)!
).+ 2ll: -l-.li
-rit:,
>L
6= x€ _O
f" G :+ Er2o = x€xf,:
? r+2D:3a
:? lx: 2p + x=lD^r,
.-1.i
= xG: t11;r{1i = ro6.o.
Ae,ogr.r €l -h"a rJ.' : to.e.r-,
ti.ltt
")
r-fvay x, = to.o.
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
.
2-8
fl
tove r
r le fehl "h l>ur-tlJ 'P.7- = r ''n = *6
+ferftt f et- c-able totoc' : tH''o
- aD
,-t6a.
lrr
+-<le o$ el' q,lnoo^ ,b a"p u[ -lou.,'., -{- o-- -t op
ci tril.l'h d=6a"
-A"glc "i dep.<rrf--r of- tdro. r,
iof + builal"n V= +4'
t,cr-ro- l.o"t
C
o,f,r.,a drrta & .'- eg. e-re''feaL
{*.- of {i€"" ^ 1l-"''
CX -- ' :t'..
cD: Dx +xc
-LN A ADX
tan qs" = of?. ride Lxa)
-Ac{j. rtde tex)
!' z axc
1<ro 6o" _= -L c_
AX
€-a +
I 1= I J:.
= 'fl(i *,).n_
-Foc.:ro -- =+f,lit r).o.
:7 AX = I "o.
"^
tnl LD --
:
x'+
q-G {- +
+, e,'gt"t o'i c,r"t,k-
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
Z1' Vfwcn
+k,gbt oh I'br,i -Aot.ra = +8.',.
-Agte d .teg'.rsio" o|- rl.'g I x
-Agla c:h d.,fr?rr;o.
+
ahf€ z P
IE obo,,e Jala & rg-oe.;73
f. j *.". "il {,ft -".e a.r &l-,a,o .
LLI D, f a,.c. Le F,,.x e^ ot ,?. t"
':J .o = 6.5.
= ,48
"for"r
-*-U1n f$ o.e
'b.r
Iu.1eJ ,r11. ,'c o JF*
^
J
-+. F: 4s
c-e.
+c.- +5" - +g
EL
Bc -- .+5 .
-O
/a C) /-
C' '" (rj xt +5 = +5.43
{ = isLJ:_)
- lr r( f-oicc te F14a.. th."-a
I
)C .')
- +5t.4..)
38.
+'
Lqr. r
_a^
oi
fcw, go" -
rcB.
+5
x-r8c.
FE;.=-.lli.'ta-rar| -+df tt+ rJaz,l
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
30.
+^3ta e.bt 6'f,;en
"b 1rp
-Lot oar : 3o'= d
"
[r ,, o l-,."o. o
! +r;g
6ufttf.? = a""=p.
+
{o"t
-'t"gl" rh
{oel of
Ttr! abova f'^
1".,-.'otr",r",
d,"fture o,r lhoc.r.r,
-4" aAe,D'
tc".r
lts =
-Fo..6o'
=
Fs> -
, . _p".
?+g
AD,
5!-
8D
5a
1.<
{n
3
"i
.'t
-tle&bf of to r,-re
" = 5D ro.=.48
-tte ."or-,t ol, t'-, i t'l '"-9 = t -ry0
= cD.
.7- "
,bFt J, ,'..-o /, il, ( p o[ JLt
,or I tL,- li^"e -- c,r par +- l:.f"]
| ;",."._k"&
I
1"€,iH- .'h toi l.l,lU =
-ra CgD
+G.c(: cD
BD
Tar :d = 4
5o
G
J-= 6o r
rlz rA
=59
3
of 't.,,'- 4-o-.
tc-'Ed r!"
, 6, , r
bLrL rd r 44 +y c)6
d"_.^ "h
3.t.,JeJ ajL
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
51.
-He ig hr
4.2,e
-Ajle
6iwz', bo^ks c,'t.- Do qgpo,r?E ef.1e5,
Dr'r l-.a" c<- lxF.ure-, t.'.'ke 6,s-= qe*
,fh. o.bov e, i.{o-..,oht, 11 .,r e g"re r a-f6.1
S +"g*". &i
+
.t
oF .I6c, L;idqe, : 5('-1. f lte)l.
Ae-t>.n e *toa g$ L^- O ,a i. .- c( = zo". le,
d eq"r err.Ioo o| baola- 2, r'- e p = 4a: le)
B.4.
.ttL {r'--
^
r'oghr o"^9l.
oh -[-hs i'rcludaJ
i[Fa o
ll"ot -,o.
_{-,t.
<ltoof-, 'tJ
( oaz
a9 
3o- 
-
B'
-r. A AF,n
J- aAge,
-Faop : Ae
BeL
f""4S = ee_
BBL
BB,: fe9
JoG t :<o
solG+r)
*an <o
B,e =
AC
B,g
-3q
B,B
Sofe m
Brg. = ai8+ggn
-D,lc to.,
" Lr kr.r^
|
#.o = opf ooil;.,"a.
- {
I +uincr"l r?& I________:=-_ I
h'.^t r = 3DtG r() r{)
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
3.
Le l- $c^-,o pot-
G a AYe
*a. < = AB
BX
to- 6d - l'
-
,q€ a
Ag:-.D
CD h€ ak
U
aciu ret +€ ,bh f ' + '
f>i.t tct"c. betcue ea ?ole , BD = 8o .o.
kf X !a PP.f Letcr.<,t -lbc -e f'. o,,. 4 -2
- A-,1{a .,, e [r vahfll.' oi *+6 Le d. = La"
-A*jle "i
ato vaffor o[ co k F =, -"
pi irr*. tt pflor {--". Tolz'ao' ='BX''., =x;
pir fo-"re "6 3"t 4'o''-' l.,la 4-p =1Dx '^' : i$p-r
'o
llv oj:>o,te Aclo & ""P"'*-t"'r ^
 I
e do'- oi d,!.,''e "'' ^*"-' *-i ,/ l, -
i- ',iu' r''""^'rr' t "' 'i i / i
Fa l^"t',at" ^€9-j- 9
.F'n f1^"s = c;$x'!-{
iai"^c"-rria''
s^ acxD
fon B = C P
' lo
-tc,- 3o' - +r
go-f,
!o-, - 1^,.1f
*6J-, = >LJ3. .'-6
'% Ci =2 Bo -x- - x.r: [-G) :> 8o->c = 3x.
+ t*- 8o + x: 2-D. $- :oG
.l.,e ,!r"t "fi g"l ur = 2 o I: 'n '
l> rl tr"ce ob p. I- r fo"-- Folr- :L : > o '"'r
Dior-fcr,., c. o$ Pgt f"o'. gole -:- = ao m'
g 1- X (€o-2, D
+8o-o+-.J
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
I
I
i
l--*-*----
,35
| 33.
4. ,"1r.r of t" , e AC -_
-li
A, -,1" rri Jar.',"ri,L
-Jv{
{-c'la oh .1aq,,11P6.
J!U
g,ct b b.re nol, ^
B'
'J
-t,"r,,^ I DlP. a ? r )..)
0'
ta. 6c"
€
8,9
= &q_
B'E
B,B =
B, 8, -.- B,B 1.e8, 1
-{eaf 4 :6p'.
{ezF p = 3po.
20 .o.
oI gJ.
"b ?"tn
c., te
L
L
: Lt,".r1.9.
"h o&e" = BrBo
= Brstga^
,q, obcva I Xo_*-,ot,'* ,i q
YeFe!€^t€J ,1..
{""". ofr {g6*c
Od Al-,or.,o.
i. -thr +.,1" , i{ ooe
c: oDDc([L atde- JJ =-
hc.-b rtdt'
2p_
G,
Lo
^F : A{3
8's,
fa", :<c.
= !,et
*,
B% = zoG.
29+ zol: = 2o I r,+z'1
{1 ' - l"--lL .13 J
= go ,.,.
r/3
= Q-@-.
3
:€o
G
^tLl+c, "b
oll-,",;,olz,.
o3]'or i 17- I iJe't
of ,"-elu.leJ a€t & 0
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
3L.
. 4l rw€a
0
rle,'4lt rl jtaa,tl-L[ = 1.n= 131 .
- ( VU
"{e F +-e,'5nt cl tourc" = '.. -- ag.
-4.gle rb etc vr"l tin o$ !o-tr;o. o[ {ra3 r badl
-A.-qe ob r {e vcrl-r"cn D]i +op "i
.t la3 rta[_$
f o'lt "b oka..va F rgte., to- ' p,
fi" oto,^e datsa i lrep^ner e.,bed fl -l*.^
of qf ,'g
"."e dr al,owo
J; ',"9t
t a',51" **r"."n3r.
Jtrz Frc0utde d ^l?t" '1
r----- --- ----
It,."rs = erori'l-r- rt;, I
i -+.rl^ca^t rPan, I
fcrocl * 4g
A?
*zro,:o' = {t
A(
-Ar= r^,J-3.
-6)
{-.- @*@
*Je: -h++
*'.lr-]^ =n
{{Jr_r ._ I _> q.
.i , ra.,
trl -j vr?,
= +r (e+t;
= B.r[d. +rr
z
"1,
-l ou-,," - 3'{ (Jr'r>-.v-
*= 3oo
F = +50.
'91 o..,.
O -G-.
Jr
^-P +L
r - r]t+
AP
4r -- A F:r i _^' l--/
I
i
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
i
I
I
-t,.'!r.r
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
z1-
Let
-Le 1g+r, "t
llado,.r t" 'a'-
be d. - i5"
le .,.r1r, dr l'dot: t-'?t t I c
JV
o r--d
lua ntliFuJe ir 3 = 5o
|-t +,eftt,t d -1o.-" Le
k
taa,I
'- 1,rl-,p- :-un attri't crA z
= gD'
(r x -t a ).o u'lo.
t'1"'-.,
= -18.
-.F"*..,fuJ ,P.-f,h-e ct tor,^e
tf d."g.."e
,".-'
{o..na hote-
or Al.pcoo.
i^ "'"S^t
-1
"'hr3la F e
+ rr.,e
a?31€ Pr s "[[ie o
- TL*j,b-4i4s
A,Lce"tlt&^
!i. -+ec.
-l,," "r :
-fo ApB.
-Lo-' g = t11--
' {azr-a"j €r.
ld-to^ 3(] = -Vj
2'7! a-
L't-t(1 ": t€ -o
-tr.4^o
-4+.
B. '
=4
a' 4)
o P., => zxr-h = *'Q
+ J- C€-{) = 2rt.
'J3*t r?-1 I
: 211J3 '.-
't*
: >c I J:'ti;
.1.elght of -lot"tv - >cL.Iar,)m.
,( . | ...+e.l
*=f5"
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
t-
3b.
I.e t- AS V +4AbF o[ t;oe L
po,'nt c cr"d tog -tou cl-,ar $.ro*nal
-4.,312 -,a)a l>x %e o==o..
Pf1tra.ra +r-- {oots o$ F'.o. *.e--
Iouch.r.
6vou.r = io..'rFee -
.Ap
.-ifu o bot,e ' ^(a-no F,"n ' rl
J,%u'e dl al"oc"n.
O
,he&hl- ol I'ee = r4G: Ac+rB
{v
: Ac -r- ag
t-
a"5te
"ftrt +xta, iL "* .fi-
Pr s irftn
LL
aF
L-(
^ll1
token aF
3oi. t- qzl'.e.e 3t-
BrF----_.2rofteA
tbear&
^.dft ",...",
f6y1 36' = 4C.
da'
tos:o = 4€l
Brc
Ac : -!-!l'' .'),
G
.13 - tn
=- -g'L
Btc = !,o m.
e
= .!-L r- r',
(3 .fe
= 3o - roG.
G
-Ag = CA tagt
Jo.o =
opr:<rri F alde
'Aclt"ctc
ant sr"de
+,e ftl r tb -1"2" = l oG rn.
i
I
I
I
I
I
I
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
.5.l-.
Lc.{ tr1
-A€tn
si.6 = te
B(:
*re t'q h I
0
38.
-r-'aPBht
+nte
4n,
Sir to"ce
'tfu &bara
{,"0** 0!
f- lghr
ob c.lble co-rrctzJ to Lat(oo.,
'f fqr t Sa Fr?- of c -r1. r.rtJq
= Zttr,,lad
CYoL{.,d
=
r.6'm
=
-'4g,
r( - 6oo'
lleftbt ofr Lcrtf co1 {'o.n 6ranod
,[C1 crbore dala Pt
{ {?-"" or 'thcLlJo'
J- :rl9 r. F t'-"c."5 t.
i. cf ul e a oo3le ir s
3 {"..^ "r-
-7rv^1ad g lU".-"
o.€ "h
.6en
=> 9- $- + 4"=
_ Zt5
4 F,attooo *,"-^
0F 'trft = Bo-o = "rB
o[ elcvah'm {,o.., r4o.] J_, cr :
o[ at-tvnhntrr .J-.r..,
Man:, B :
Lttt^:e,e- *.co mel - M,Mr.
: AMr t 8F42, ,
l";[o.-..a t-,oco f, wepve re.rteJ
{hoc,ro ,
oogta t-.ocr,rglc sba o|, Ol.e
o.'.'21e ,i o .[{eo
1!g = lo4.5t:.n
2J
flroctoJ
: lo"i.5.&
"r_
3so" lvr1
6e lv,J
3q
*&o = "tf*f trtoE
.roo* it-, *",d. 1
{a.{fil
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
40.I
foo or =
*Ln., 3c" =
M1B =
ta^p .*
fc,6o":
8I,4,_ :
4u
BH-
g!
BM-
go
.J3
8o.fe r go _ Aox a_
{3 fg
= iie€ "*tr;.r,3
3q. ler
leQxr ob pote. ='-{-'..' : z,r-tr'r a[bttud. $,.,_,, ground,
Ie.,g+t, t:b ,cl-ad or-. ba '-L'
Xivr" trr.al- -L - t-.
4s_
MB
So
MrB
8o-B
M'h,L = Mrg+ BNa, =
D,lFo.ce bnh,-lee", noeo
+*A" "i e0e vcrh"-'
lfu o-Lo"" dort a &
ob {,"3-* zlJ d hoc*o,
taoe = 48
BL
cf -c..1 athglcda be
rcp-rereoled F, (o*^-
:- 32.6
.6
e.
r,Av
.1. -iq F +*"^..Sle &{ ,,,e_
"f
i-c[ndeda.6te&oTLeo
pfFcuYlt,tide
I
-t-ft1'a c €-t llA e J
:| *ct.,€r : :L
{.
_/ -rnnF __ _Q t" +rr. f]
:* O= +a# l) s4go.
ch {rL..r altrAtrde & Jeo,-4.oVIt
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
An.I i -r
:Ann le
{l
-As
ob
ob
Le trL,e LLatLA P--a .
clr va hoq, {,'-- 1Jr^- F I F,q ( *6 t,.r,.. r]
eLtvoft"o.r *,o-, por% l- q I Fi.re. _< Fa l-,.o1 >J
q = bo".
F=4;1
D ir Fct.'tce te h-.,e<o F,?alt-oria* FeL = Zok-.r.
'I[, o,Lo,te ron
{o,.^ah'o., & reg"ercnt-ed
ff tj ".-""' "b -{ i6."c 01 r hog.,.-;
]i -pr +.'atu q w "'b JR.
"?. 8ce ,I[po
X
to. a = .,4s
A?.
L&.6o : 4A
*"
Ar = 4B
v-e
O"O + : -ag /t*-,|-e.
,f2.)
AB = zo (z
(,c -r I
-A.rAQ =
ft_ a,a
20= -€(]ri+) +
.<l-,o utd dz^d i l-{
Y.-r2, L.-,.
to-p =
*n-.-1s"
AQ=
AB
AE
Aq
Aa=
i;$"* = ro.r3(J3-J)
=,p(3-Jg
lle = lre . tc,l3_f,3) : 16(3-r"+321 = |z.6tL-n
= lO^ O.-r3,- :. W, +"32,L,.= ro (.t-r){s
€
Slah'{:rr a
+n -kavet
f e o.- zl.-d {r; , ,.', !,a *c
+t.
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
+1.
fhr'ght + rhip f"-"., rtzot?., .!-evet : lpro = -Ag^
-tlr'te 4 ele vcrhoeq
"[ *"f "b .linh o(
= tg:-?+"A1" !b dtp'.rct"r:^
5 6.16-- of (t.f-6$, A =_ 3d,
l'ef6r't "l ct3$f 'co = 'r'm.
J.'iLa"ce,
"t- rl",'1' -F.o-^ +*F .f t-q:e'. c-t.1F.
ne,ir"r .l ,(,'-$i
"[.^:l? ,_>..---itrieo -1"e..",.r- -b cr,'ix- = p1+ra _l >:o-_- 00-rarrn I c )4'o-l
:
aloou, do+" fc ,r7,era-t.A l_----' ,
'
': d.* "l d.ii',,. ot tlow^. D---------:i3
-?,", ,r!lr +-"ci.6le, f{' ,r.," cb {Fa r".ctu4s.{ ang rL &
e . .rr-o.
f*=;- rFtslE;-Ad.'aeu
"Frid.
-Lta^ +t" - Cr
AA
l: a
AX
Ax ' ' 41'
".t
*n. 35. = xp
Ax.
-L = ro
v3 Ax
Ax - r o,,lE
L. - rtJ?.o.
o[ ctr'1[ - lor-ro-e = otJ1tD.D.
f-rF..rr^ _+ f-1- e rtP65 = rce.o.
Jv,%'.t
a)
d fi t a,"ce
t)-
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
+3'1
-i---
142
ir
i+
l
l+I
lorI
l**
l
+2.
-t-|e .!rr
r1"6la
4'xylc
+l-etht
D&hr"c"
+le it3hF
+''llht,r
Jq!
.l.
tre.,
"b
rhfp aLove u:,iiu tevcL = 8.r' = '48.
of etev-h""h
"F ++ * ctffit+rtr1 a.26r" .
of -lzp-tr.oter o6 kf,to",>
c'f l"ft{ =- cD
tr h'"eto {t"rop & }'itl = AK.
rt 4?Lt a tove- r;'og
= C_x:'Ar-n
ob hirr = krrg) ..,.
l,ftt g= 3Y.
*a. p = xp
A,r(.
tCtn3o : g
4"
Ax = eJ:
C
X
tt6ov- de*a F,L ,reyerc,:ie)
4o-- o$ dfqc,.... ar tlrltu",^
ftrr+;u6u ."f c.p,
"$
r'oc tutdad a"6lc- 8-r o
tc".. x = 4^
-fcr,-r oo'
AX
-arr.
AX.
A
{-s
-Q=
",3
8Q 9 .r= 2.1 -o.
A( = 8G.n
+,ef6r,t ch otf1tr'9@^r"9 -
-Dl ttt"ce l.ra Fr.rt c^, 'h?tr e <hP6 = 8.f:'o
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
:4gte of &p'"srio-
"fi tf of te ".pte z,
J-e fo hr ol
tv lc-.,ela r [$e) = co
-.I-
ot t"n-"-
"b
z CcD =
r"r.,,^i
$o =
rr, .a.
Y eF-' er e.l-zd
a! rl-'q-.r). c
o.ra ol- l, ,
l,] --
d'Fe o
D
* = 3oo.
F= ed-+.de o[- d aPvesr rqc"r
-hefnrr crh t..^dz
l^lfd +'. sh #ve., E
'ffu otbore- datFcr &
,i {o'--" of {,96*'"
3" -,"grt -*1. ft
L
t ata r( :
'lc,r 3o
LA
AI
C,X "
"= tZCx.
= Ax.[i.
Al("tl = ->
cD=
l,J icllt,
4.,%trt-
E(e
XB:
of-
ot
48- Ax
t..-pL
i loa
=:-|-o
:6-r-')
3
- 5o- Ee
3
AX
50
{)
loo
-1
te-ytz z,
fict u 6 a3 ag"le ,1 s,
f&., s = t:P po{flL- t?&.
"4djac e"ts < Pde
*ctr g : 4g
BD
-tar 6q," : g6
Ct
cx:5c)----E-
v<
F=ao'
4^t.e gD
= dx, (]D > gd,
l
4.1 .
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
+4.
I,ef -Ae'5rgj2..,3 +raqctt.J 4'o ",-. A -!a
A.r3le oi etrvaF,$q ob ?oP-l A d. =
-Aoqla "b r Lvo troczo o| ge,? f e
J"ei3l.r o[ ae"opla..re. $.,- 6,.,"-J =_
D&|o,nce {-"6-wetlcd #- tg recr:48-pa.
6cl?0-.t;;e!.
Ai. -_ ge
B.?
+29
t q .4 ec(.
'13 :
t+Lt
._0n,
"t
&"4ln
velocl! (o- r -rpecJ = -lSrt-n-ca -o v. rt-;
1t"^.,.
&bov< c{a $a r! vegvalr-1t'e6( 3 lo'.-.
<,hr-. ar {Lorr',.
.,.h;t I .r'2,-^ qlr c>e .l yl a
-.1 J l)
(t O "![^,
*.'-ts = og?.?tr 4&9
-{a ce ^t-riaa
*o-- < = AR
XF
.la-
4e" =
XP=
3Q. =
Ayeed -
Sooo
xe
3DOO.,-r)
x q - xr
FA
3". i.,.tel
+o-p = 3q
xq
ta^ 3d = 36rp9
xq.
xq = 3ooDG
5OoDL/31) rir
Sooo LJ3 -l)
- l5 -
zcox o.-1 .).
rqa.
1 ""lL<.
2oo CO3r)
/,yec) 'b -*e'o;fo... = t+a.+ -.A.._
+e
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
4t.
I'e r
*^gla
4,13te
-4,'oea^c l.avatte) -{' Dfi 4 +o g
,t
et+valrbpo. ol pogt A =
u"
at-a va LtL- oh PoP^t R
"
4
g
t,.h
"i
-6D
FQ.
A$*
"h
itAc n
=1- 6,".,
rle
-Fo^F = BC
xQ
la" sd= t
xq
xQ=€L-n
= JE-r= z
u3 ,f3
-t
"l
lo r
6ox6r>
zo{-z
= 4B v.,-.
-- Z'fz x bax y
Y
L^" lt .
4"&t"r €b ae'o3a.re {*o"o ?x-Du'f, = t L'n
.D&Fo*" -t:-atzatlcd P" to LL( =
.ape e.t -- .} ter l.a oce -+-.ave tt e.l
/-l,Le .
JFJ alxn
"
dat-c' t% r76ra,-,f221
{ Pq",'. ou r hcu.-r.r '
5" -,!1xt +.le, ,"tr o'e
'-[Ec rsocluded o-rqlc '1
o.,
o- oFpcfF riq4s
-Aajac e"h siJc-
faov = Ap
,PX
-fa,-r 6c)- = A
P;
Px=
PQ -- xe -ex
f-peLd = ,Pq
-lP.oe
fee.{
-&*oylon" = zrro6 L" Fl'.
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
'*B = 4,ePg+ o$- to.,:.'" -- so"o.
c)^e-
+ F.,cl..Ja4
*a" < = A^
Lx.
ta^ 4" = AX
CX
Ax = 6-1.
.LLA^F=
*o- 6o'
gD -^LA &
cD = g(.
+e
BD
=5o
BD
5o
.4
Ax = ';n
=
-r). : gD.
!1
cD: 'q8- Ax ,- Eo- 5p
a
= 59te re)
.?-
5!C&:p
JG
+'e..!1t"r
bi ra,t.
"
DF bt-uld.q.,? tpol"l =
$(:
_.i11".'r
tel'r.,'e-"-, pota !. *oL,:r. : fq ,-.. ^
cr,: t"zrlrr an V-Va.",fuLpae)
-A"3le o!- .leg-<rtro^
'/odt( $
Jep.zrrt*e.,
tJ' r,.brtze dato- &
{ fr*'. al sLa'oo
il-, ,*!;r +-Po^6t"
o.rX re P-c o .Feo
d *"f .f Lna,."6 N.=11".
'b tptl.'.-
"b t'-?u-t'-U p = ed.
.oF..r..,t.d ,"..., 6o 4 p----, oh
l+"^" -- *"*tt- rltT
I 8."',-lr-l
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
t+
'D lr hr',ce &fc.ez. *< cet = Oo.n. Ceol.
+"Ehf o[ ^LLE)a]
tye,c, = 80 -.-',. tcDl
1"; {e.'ghr o$- F&rr +-e-" ='l-'"- LaB]
n.gt. o[ JeSr e-lr fo-,
f."
r-c.,"} t*."- top
ioy a = ft*'
=$fL a,,rsve r,o^
{o -.-abfoo & t"p"e'e -teA B
Ctl {houoo.
t =,!c.r +-,}.,Ut. 16 o^. $ Jk
r.Xc(uded a,t 14 $e Grv
Ln^O : cPPol' Lc lt.le,
"A{io c-e-Fr ide-'
.'tort C* I Ag, Cx _ BD = 6D-n.
x.B = cD = AB_aX,
to^ ". = _Ax
C^
I
-ra^
4s"= AX :> A(:6D.q.
Lh
Kg -- CD = SB-R{
: go
-to
:: Lo rn
fu;- 4:".s r,..
{*- oh t,3q
I
.. I
at
I
I
J=.
".!,lr
ar jgt,t
&om
2D.o-
$
+
Jt-co",d t*ee =
tY.* tee- =
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
tc.
Ab Le fbe, ttee b'o^
-{-ro- d&ha .'ca '@' .., 4o.'
( eoi h
.,
trhr
Ine. f"al uJel atqle-
f,L o."
D
14e
d"",-, Ax+ Qa,
*a., < = Ax
t-x
Ax
atb a .A colB
r *e)
F-+t#
qi
AX
x+t.
).1 t,
Fx
.{z t e^
T
J-^
cDtF =
ft&
aDt ( I j[+&
IC.T L : A)( coF,(
6*O
=)
-t6; * f:c+at - ^r cr)tp - Ax.otr.
Ax = lb-or to-<, ta^e
l;_r-^F*
a?ee- ,--A.ogte of e-tr1oq.'.',,
-+.q le- ofi e Lr.lau"c,,,
,9, .Gr,
ItLo
l*- x aF ?oBt r.
d & ta"ca ,b, .., 1-c,- X"e"-
Le p at- pol.,Fq.
a-bove- do,,fa & .'-eg"e.Le-'lad
P
h {.tA*"" o.r rhg,(,re.
.rb!.r +-f,-"?r!
t
FHo eBF> a,<-{ X
+7.
DPPDTf L- dfde
-4d fo. c a^t r Pa.
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
+lerhbt- "h verFfc.a[ toure-
-Angla "fr e[ewahL
'b -bf
-4€1. ofi eL t -h't " o$- top
frv, abw. ,1{o.-o kq.l ,}
iiT*"e 0r. lhc.,o.r,
i4 "!r"r +-,Lgt., o." o[
L9-aludeJ c.nlL .!' s, fu"v
b'cr co Ay _l pe. ,
qa = (eq
-!-I Or 45" - _a r.
^Y
Ae = .4y
-/ rbr-+o =Ay.
Lr
= Pe.
{ro-o X, o( = !oo.
*.+-" y 14"-. a[,ove, *) ,
P -- 4so.
-t
1'r €1e -t,'J P. +.'_ o
h
X
.-4r)
-
+o.go" = Ig
Pr.
Pr= bn
G
P0-+o=pc
€
Pqt€l) = +oJ3.
zD€LG+r) -. zoL3t .^3),
2oL_: rrg) ..,.
r 4.,0 -_ oppol'LL Jld.
ta-Le.tf ltda .
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
lo.
Lc F c-lc crJ be- cr l- -l-.,e ."gt-t-
.j""-, lat<. "levc[.
F.r". porb^l { 2ioo.ot-r
I
of-' ctavoh'."- of, +ry 'f
-+-6le- ob /ep'e<f"- ofi-
$e". Pe - tre' d-.n- .,q,.1
-Lpq.
Jel AO.'f .- Ap.,z'-. y
PQ . lhr >)-.' pq'=6*,.,-rrj
?
otove
,
dat-a ,? t"p,.^r^rcl
{r^ <--', oD X'b"". ar (Fawn
5:^ -b0..,r +",h^At.
on5t'. &e ntr*
fan rso = Aq
^Y
Pq
crloo'.,.
cloc' J
!c.Ao,,-,
3".13L
-Ga -tcr k c
x=t59
ty€t kc A)e
r.; ,_.nt^.
c.1te-
:) u26g= +,
"Y-)aLr-t,l_-r)
i--.,ee
#,^A xO $ . -- 'L*:- =)
o.lA8 +
{ o"4<'-- 4_e' = Ac*pp'
AY _^Y
* Aty = >.-.r C brx)
: +r z7_.
+ aY = g+,>x ._@-o
*L' = >x
5_oo o_ =2 -igl
>scD
t I3(r.83)-.
I
i
!
1
I
I
A.r-,
r630.83tat2qon
43oo. g"'"
-
i
I
I
i
:
I
!
i
I
I
I
I
wep.ere-,tzJ
r
"l-'efgnr o
$
a to uJ a.bova la bc
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
Let x be, fo,%1
,1,, .., e t+er
-A-qle rl rL'.nlrbe^ o{ ,louJ,J v " -t)
,A- ri' ri Jer.err,"o., ol rrocrclrt$
-f,aiglr 4 r l'..d {-o-", 0r.kq-
Pe' Le IFa -€flectpon t6n
clo.,,-.-, xA -LPg, , Ae =,r,..,,
D'il o^.. dl) rrottJ {'*v
rs xQ,
ta^ x =
O -o :-z L
u-^F- to.,n = 21,
l! A," q
Cas c( =
dqFa & vcgrcr <-^,tzd ,: 4.-* + d Jgu"c
5o 1d1q r
.L
L.rsP : 3Qr
e.
+-'P = l-+ >t th
'B
-.
P
orLove- ,Lake-
{woco y_ : (.
* eltc cl-,"o.r 3" .!-ate"
'p.
-FQ.
Pe' = pe
AF =xt1 * tq,-.
g'f.t $ oLre,rr,^ott$.-.
Ax- 2l
.to"
F - l-o.a.
'tEL abovc
At l,L, q-, n.
i- aAe*
.t
,-"x = {-Q_
A{.
Qr = a<
r(
-{D
<D
,41
ln
Ai-
xQ
XQ
ABc x
: -21, Au x
*o-p_ to^,r.
rh cloua -f,.o- gop"r
"f oke.',a,hL
: t-'raca /to"B- lonV.
4,1t0.,,..
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
53.
5r.
Ur
*k
ra t. +. 'L Ll Dl aer"D * roltac€
! te tc_wo -.,ttc I Fo.rr or
Jfu acvoplala. XY = t ywila.
-A.gte eb cleg;e rr ic," ob K -ir.o- F ' x.
,Aoqla oh .1e;'err '*'" ti Y 4""" t -- p
.fFi above da t-a- & "reE*zce"'teJ P" <o-- c,h
d .fr*". ar t hou,:o '
5., vrir'r 1.'ia-"31", i-6
(!),rO
."1 t, ( ltvleA oagr. r q G)
tc,. g = cr-'p,lflti] 'rlJ.-1-#
#jac.-t-s2L.
-tY o.ri
opr.orii,z-ll
t-ou'J.
liifa +
-Ll+..€J .
-r^ -a Px Q
I Ct^ ,< --
XQ=
D.L
.fi"^
I
,r. pA y
-ta p = ro
aY
qY = Pq.
+,'"P
!Y - Fq
F&
XQ,
iq
_t
YQ r 6Y = PQ
" !A ?
*a,.a f-F
PA
rq l+gd-P-lL +o.,... t-pJ
= _1C.l4-
l a"F_
to'a .r b-r- p
ob ae ^'oglzroa =
4.^.: t ^.E ,--? ln"
lan< + fur"p
1.'" P
-l^,e,%t't(j
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
54
E-A - -o--- nA; pr. * l^,,"gr^r- .r *e
-A^gle- cr$- e t"va tic"- -f
-A.-qla ot= c L"yo Ffo-, ot
&. a[r,'," L q*.-,.af Pr" r1
{J6".ve dJ ALot:o,
- - r)DDri ( i L! .lL de
" -) !-
*liac e"t- eia..
C- v.'gr"l +.Jc'"gle
h &€ ob
3, c [uJ eJ o"1t fr ,s , .Ifu *
'i -toL-r". +e,bht_
B '4-c'". P="4
I 4,o- c =F.
"'.fY cr€.-t ed I {,r-*., o}-
P
QX.
+B
4e
Qx.
D'ao $x -! -AB
54 t@{
fo,"p = Bx
, 7q: A-t,4r=
--t-r A BFA
tan<=
= A6-a .
AE
| - r.}nB
o- tan 4
-ttrrr r{
-ta.
Qx
+ to"p= 4 8- ,4x
Qx.
916"13 . *R -a ^| _ -{rl
Qa.
e=r
ID 'aF
a=
AB
-l'e,it"r ob
DIr Fo.rcn t{*
l-A
4e
.t
rola -h^a-
----- ---- 1
tr. < .
e>r:49 =
ta"x
o
ta. x *14^p
po." = o**ltF.,.^r_r"^u;
porF ! tor.'zr . .lf t*.",{ -lonF),
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
51, Lef {e N4 .i-aAde, '".i+i-U 1
ah
d fo fi'rou"d'
r".ctP.ol-.tr-
l!i',e..' f k {oot. ft 1xrtldJ ffiiesgl- J&t-a"c<- 'cJ
lc F BBI - 
hl .o c.,rJ Aal = 't '-o
Dec., a,"6lc of z Lvze Froo" S' '''" et = P'
{. aLorc, r%
{o"".,oFrqo.' & n- eg' esc^tcd
qf sq u<e aJ {oc.,o
Lel Ae_I
A<ou'n
A'?=* BP=
f- aaee'
S;n c{ = -o
CO.go(
g a rie'e
E
-o
r% tro"..- oh
Ag = atet
L
de
'd
_l
Jt"^g = A? * ci^g r :r- _6,I A'B t Ag )
cor p = B'P :? cl]( ts = ,j *S _@
" -FB' ' +ne
si-',a. g+
AB
Cose( = -!-Ag
sinx-s,%g = t. AB.
cosg - colca = 4-, Aa'.
co!E:
's{_ = a
3,?'a -Irbn p t
AP-
Ae'
=gAB
o*o
@-o
/=
-e,
-@
@.R
e-/
Co{o( - aa{ b
Srr)p - Jl; d
+
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
55' LcF Acr!7ht c$ *t..1.' b" 'l-,'.n.: Pe,
*oVie o! e Lewcr lL"o.' crF loEF A o-'
6".oe.-J
l-e I B k Tef'L
't ''.', aLo'e' '!r;e A'
a^61e, o$ Jegv e-cr r'cre o[ -$o-t- o[ -to'"'v
Jft:r- crLo,
"
dc,fc' tt r7 erenfal e' 'f-'-"'.
a! I Aou'^,.
j".t.o Bx I pe. *" ". {,"7.-"".-.' T'?
- ax- b-.,-lrt A. FBd
r^ -AgBx
lana . 3p
^ 1..r^8, @:-
BY("I O*'_O
-tr6rr, o e,: p.
ob' n.V,' "
o
@
56.
t""F
=rQ
QX
Sx-tg11 --
PQ" ll(r- Lo..6a..,rl^
-.-FrcrnF
.A e
'ocl
c -t() -l) 1oare. = B. tc,^... r rrbp.
itaf3t"r c{ ob{"",ra, = AB = r.s.,..
fi2,6i-'r Dh tor.,e -r = pq, = Bo.-.
+,e J6l-, r o[ +oux" oAowe JFe, otce-,,ro
D & i o,-'re, te lc,,ea.., tocoe,. &
e Le orgtc ,fi et-t.-t''o-r of
Sli alore- daha 11 vepere.tr:J
ft {o'- o}- ff?- ". {hqrn
J...- {J? tcr.,o = ofporil,- riae
A$oce^F cide
ot'r. t ,r, -,
e1e : 3D -l g
Qv - zs,s.".
xB- = z*9.5..-'.
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
to^ e = 2g.s
4d,
Bc: J-r-?+i,
5#,0,r'= 4g .+
BL
=I'99-16.'t6';= 1{..
q{'
a :-i.f
*
sl..,a+fa-, = flo
5t L. r -ou l>z hc fgtt
lan ,1 foct ErJ 6a"
Let. P *Q te e4u zzL
Jtse aLcve, r'-
{o-..at-Po-
{ r'gr*" *-l t[-oc.ro.
e[ rFe-l = t.s..:.
q,ita.
?*oL.--j. .1f a-,
cl 9r l,E",c-o -tt-e-( 4p = f).E .o , A6?:16.
1L vag-er.^1,..1 g 1.,..,ob,e
d..o., ?x s- 1,4 / QZIA A,
-!.eq
(
!5
BU
rf.3. -n.
I xq LCA, zktJU
SL". b3 = ZtA
LV
cz : 'J--
./:,

cz -- L.6q'+ .r,.
ol'
u
J:=
t
a
r.5
15,.L __
(3
#% eo" = x11
{L.
=) {c = 9:5, Eazl
= /.lE v I
[T/ 3
v-3
%
l. 4 D'l -l .n.
For bo1 r.
Ie"r ol rF..'^? rs = roo r..
-Y' mcrde t.4 tl-iU
Fo' bX.
-h*hF 'b L-?(ct'-?
/ ta't
6oa J I
i
ffoLod = 6<"- 3cr'
CD
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
le- "r,oJ
z. ty ri--'.lX c-.rf tr', b..fta,%? -+o? F-- 4"'
Ie .144, kf lt ,fq--.zal eh
Fiht .r'ee t- rnt'gts
ffiL rrLauu P''$o".arlo" S
) l'z''"t o! rL'oe'-'^
0
d'a.., BxI Ac, 'y'D+ eL
3.^ dA6x
-Lo. go'
= Bx
*t' '1
t. 'og"
'r€ FY!1e.,'h.{
g
to+h Iq!,
<"-- .b
6C.
D
5'4 <I] =
BY=
5)" / gvo
i." ?F,4
'i le,"Ahl o! fo".,.o
he,"gt'f of l'ttt
Ax. A
B* =) _: -_ B* + Bx -_ Bu",r
^B
' )- loo
B) ._ XY = 5o- tg.n -- ..D4,.
.,(,?-' 4s" = BY
eP
t - 40_ t gD = 4oJ-2.n.
,t> -E;
nl $L' e aJ oa s+,,"^4
"l Lqt - 4<tb ,.
"l (l/(
.A2,
CD
5o "o

l-,,.o .
tor*ogle o[ abvoFP6n oI ob litr +""n f.oi of
1o",,.'
-A^q l" o L
(U
P - ao"'
,b -lr,F. of toe"." &,^" *-.t 4
'{o {e'--a+,"o., &
e {.
"
<,t f''or
,fFe aLova
1k.". ^a
I
I
?i-
I
I lo-l,n
oer.ere^,teJ ,". fu,_ ,J-
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
f'o- +,"A,
5- a +ec_
*o.3o"= og,p, -
aaj
.!= ss * B13 Bc
9. a ecp
-L* 6o' ..
itg =
-harirr "b
{a
w
c = s-oJt.
!Pg'= qlz =etat Bc E{"l3.
9r =;
SD.l3
-+lr'tr
CrJ = 5ox3= iSO.,
E , !-o"r.
t{ts Sr t" toat- -a a^d g. & boaf, 1 .
l^'"f6u.r
+ -L,!qr.'t -l-our c =rh,.o = _€.
D fll-o.'ce tu ft.r."., 8,6.. = l0oo.
4aV1e + alr vcr Fr"* rb * {-o- B, ar : Joo.
-A-1le $ el,+vatfic.,
"i A &"- q, F=+d
alave ,o.l
4"-..".,of-"* er
'!re {o".- "b *Je*
,thr
fo
,u€
' e t^
1o" so' -
grB -
?- A +aq
o"@
a +eef
ADP. -
o{
"&
aa./"3 . !, 13 --- O
*o,-,{9o
= 49 + ll
Bq
qS f BB{ : +1G rL
-"F...r." kJ
o,t Ll,ow.,
= 8e
-,4
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
:) B,B" = "511'. *',
d= GrB, _ too
€l- t Ji't t
x G-t
€r
= loo({3-r) -_ sot.r3 -r)
L
.l' e ,oql" l- o{ J
'%l-
I -hor, tp = E ol G -,) ..,h
-lI
-le,"3i.t 4 l.".?ta.'= -dB= 6om.
Jnefghr ol "[o-."p f,,c,{ f cb = h.o.
,A"2re oh .teg'euPo."
$ fop o[ tcr-^g 3o_rt
aop oh bufra,%X < -_ ioo
-*n2le oh -{e3yelrrod ob totlo- ofi to-6 .1or r
1op oh turldr^? ,p = ai
il"{ a}ow ,t^
{o.,*alp' 6r" ti regr e1a,..,1s.1 ,%
of f '"6u '" a( Jhou:o
d. ctt r .bx I AG , Dx = AL, cD =a^.
i]^ A eox
+orrd = ofr
= B(
"{ bx
|o.' :d = 6o*cr
DX.,
Ao-h
AL
c -- (Ao -h) f: -.'.
-O
' +a.F = 4s > +a. Ao"
AL
_tr t,
'l)
+etz.'
mz {o,-"
Oo
'l3
= 6o
AC
2o.ls.o.
:> AC-
--@
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
{""-Ot@
*l efgt,r
q& s,
"4-gl.
'A.3te
"r al orr*r e J
d 9r Fct-"-
of
&hove
$ ' 6 '.'-e
a Agst
I
l6o-r,)G = zoJa
6o-l-, : lo
=2 [ - 4orn .
+efet f o$ la'-p pot F =+a'a'
D& fd,-r" be F,-r,e"., Ia^p gorFl L*rftd,?< Ac--- zo'[i m
> f{42-<<.'ce LeYt^.12a a l-<-"g6i:t D|1 L&ild.""q '<
t&Y Foar-'
= Bx -- 60-+ = 6D- +o = LDd)'
oh .-[r'4xl }'ou--Le, = 'l-r' '-e l-rcs.
ta tu.6 rhi3_r bo opp or?li -rPltr
t. tqY^nat1 156 (]l
ar rt-,oL-co.
=&b
ok I!hF l.oLtre
v-
.-tlg{r+ +'oure :o! Jeg''elrr'o.-' ob
", +.- +"p ob
ole
o[ deg.av r'cn .'f -t, *..,- ts-p o[ .tr,!l.t loL41=
-kr yvolra 16a l-
Eetau', rt Ppr = ht+g51_@ .,',tCot.
fe.a-ta-E
r e1^, r s.a
^1
c.{ '6^ J-}' ( {oi-.Jir-
lo
pfP.
*!-
h
=Aes,E
_(DSrB =
fo.a
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
l. a ABs)_
+'a.p = aA => Bg, = h -OB, *"^P
Ao@ 9 Bs{+Bs} = h * l,.,
{a^., .;-,.p
r-- F
68. He ighF
ct4 c2 Le
-An3la D
I
-Aogia "b
' ''s. = h{#-;,1 = tt++=:_@p
to^" 1a- p
Dr"r lo-c c- teiur..' ahipr = L,ffa.e - 6o.L.:u). f tranEf . rncfyzl.
tb4_ tc,^F
o| tou,x
" "46 - fD mt( .
*qx> c-an
tRr' aLowe
{'b*'" o-(
?-.,
^
Aec,
**F
cle p't.rr'"oo o$
dep..errfc.r ol,
be'F.'te en Co-t
,i0
l-1o-rnali cr-)
-llr o rrro .
e, *. o.-, *og o$ 1oc,.,r.r x = Zo"
q -i.-.- +of -b -{oLo.-
F =e6:.
ct ct- .
ft -nf.,"^tul P" fo-.- oh
= oFP.: 4q
.dj gL-
to, eci _ !q
Rt'
Ra- = 5D
!2
l^ AAat J- ,.-"-t Lcln r< :
^t3*,,
l-
Lo. 3o" . _g = )
E.,
c,l . g(.- p( - noG-
Bq = 50€
so
rfe
t e-a ..Jg
S =se1 1{
- so/ .3-{ 1 =L{-t, $.r. -t.
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
D,1 ta.ce
P & to.,c e
betc'se<n c,aw ciq_ = log
^13
,vrE:
3
"h
ca-1 +yo.y1 loe,;,"n = SoG.^F.
o!- ca' 1 *,o. {or., uo = qb/J^ .r^k'
6+.
' +h,&hF of torc*"
+tefsht ob yatL
-+€h ob etr.rcrhppo
-Ange o[ e Lcwa Froco
$
Jf, aLs'e datc.
fu -cLot ro
Dtanp AX -L CD
*o= 46- too,t
X A = og'
J^ ALXA.
Yef>r.Le^+eJ
9. aca,.
fa.,,6 = cx
", td^ 3cf = Cx
De'
= be- cxc
*o- p = co *
b6
*o
loo't- c, x
bA
ta,",1r " -- toot a*'=)
Dg.
lootLr = c-)cJ3
cx = 5o (Ji r_r)
o$ t ftr = looJ- EoC.rsr-D
De = roDi-cx .*€
cx {Ji- r) =roo.
L,. = OD .^
-___- x !:<rt
A-t ,.fi, r
J'-,-@ +@
-l","gt"t
.*€ = I oo.n.
Cp =' L,r.o.
o[1 tog o[ -oct *"o^" +rp ofi toc,rc,
q= s6.
F? 'b -ocb {*,:.o toro.. o(; +oc-c,
P=+t"'
{* "b {t"^.
= r so [3 r Ji) yy!-^
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
66. 4+e&+
"$ J.!ht '.L,o,re 4 . r5o n,rE.
"le I {,+ I, ta +*o -,L&l a3p'. oac hrD^3 €a.h o+hc''
-/roqe rf depxtur"oo
"b ",
1= 3D"
- 1.(
.rcprere-ha.{
J ,t *". drt -t houol'Gc {o'-., pb
r. n t&9_
ta'.e - ae
t|q
ron 4K"= !!q
Bg"
R! > I (ona
66 ' **
".iil.,*
+1 e.qh I
-,.€e r:k
-Ajle rb
IF4 o,bcn't
1tq *'. at
.C. a Ata
21,{Bc7
-la,. a = 4G
&cr
t&i 30" - tSo
;;
')r : l9oJt nt.
of tou:e.r = AB: 8.6.
"b Flag rr.r$f gc- _ r
[, ,.ys.
clu".ft"o. ub- +"t "b
eLv-rf-.-
$ taa.6
daira S "ep".-iu_.,taJ
6F=
= 5...
"r,tI
.g
1e
11nqle of clcprer.rioo -fr ", F = 4e
D &Fo-.. te Ft',< co -rl"1og
.-[F, oL,q-,e "lata fo
g
I
3' = e! - B-r, = lso tJe -1)
",^tT
D& fo..t., !'eF.o<<n _rU,
ft_r = l.o1.ft-*i )
(ta?(LaIh
tr.ffF-bb
E{*
a( = 6o9
F' 45".
l'}.;
1
!
't'-
e= +e
6
at,
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
5. a'151 ,
.|,e,!t r
61 . +l ea'flht
kF 7oP^b
p",0. t o
3'"*+" "i, F
] 01ur? ed tu
Ifu aLpv"
O-l (hocoo.
C. aAsL)
f^ a 4e,
...arffpty- O*@
tana - ,{c.
Ap
tarr 6d= &"e. =
AI)
Ltg
"h
q-
r": = trgr
h r-r. 9.& "+ h = scJ-ett = 9,r p.1g > = 3.LrMh -
-t Ia3r|" bh :3.6-cMt.
pYov. *{'ar h = 6..,.h .
daha. & v1'ertntz.l ,l- 6o {e'"- "}- (,b""
la^x= AB
k.
la^"r = b
1
b"p= 4s = h t ,3'n.--l
eD1
*"^ (qo- /) = l,
3
o loacr ,+B = 'd'.,.tt.
c LL 4-k $.o"" B , -,{.gte + e tevatrL i' <
Lr I '.h $o.o. B, -&o2ra
"i et".rot3o. t p.
a'r? to'n7le-'.,l..-t4 . ,(+F - ?o" :> F = 1b"-d.
h= qthtc_@
l^,<h=
1fc.^,c x g coFa
= 36 .Ctao<. cof*)
hz = 3s
n=
'/:6 = 6-6.
4 tou:."r = 4.."|;'.
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in
.68- +tr-t!1t.'r
l-el q* q
4..'la ol
0l/
-4.nle r[
.i.'....hf aLoe
oL.thqr4,
g 4 Aa{
-:L^
"b l,frlf, Lo-.r" ,+s ='1,'."rrt;,,.
te ohfu d&to,-re te l.,:ea., {hft{ !,1_
deg".,<,%r,
"l {, &. sr! ? zer,,^.
c{eg"csr$" oi r_, 16 = +{.
dat-o ft r3'ae"lzd f^ {o* ob e.,-"
*o",e = AB
I _:-
r{L
uan 15o = h
Bsr-
--.=h-_{D
A 433, *or, < - l8
g!r
tz1^ Scf = 4
AgL
= 2 oo [Jg+,; '=
Rs+ = h(i .._-@
Bs, -es_. = ;,6;i_,
aoo = h(e_r_)
|r = 20." ,l j 3-t I
fci Gii
h = too (t..r31 ,,; . 2 i j.2 Mh.
+e.fgut- Dt- .tfgt l L'o.ue = ,t3, dk.
t oo (J"s r ,J .ra L
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry
www.LearnCBSE.in
LearnC
BSE.in
LearnC
BSE.in

More Related Content

What's hot

Fma mj 06
Fma mj 06Fma mj 06
Fma mj 06
cucems
 
Zahid's Certificates (2)
Zahid's Certificates (2)Zahid's Certificates (2)
Zahid's Certificates (2)
Zahid Bshir Jamali
 
Board Game Report
Board Game ReportBoard Game Report
Board Game Report
lunarbay
 
Zulfiqar Ali Laghari SharePoint
Zulfiqar Ali Laghari SharePointZulfiqar Ali Laghari SharePoint
Zulfiqar Ali Laghari SharePoint
Zulfiqar Ali Laghari
 
Limit &amp; maxima
Limit &amp; maximaLimit &amp; maxima
Limit &amp; maxima
Zahidul Islam
 
32.28
32.2832.28
32.28
Evsel Nith
 
Auto mobile engg 2004 05 page i 1
Auto mobile engg 2004 05 page i 1Auto mobile engg 2004 05 page i 1
Auto mobile engg 2004 05 page i 1
Krishna Gali
 
Porivnyalna tablicya do proektu zakonu pro posilennya vidpovidalnosti za okre...
Porivnyalna tablicya do proektu zakonu pro posilennya vidpovidalnosti za okre...Porivnyalna tablicya do proektu zakonu pro posilennya vidpovidalnosti za okre...
Porivnyalna tablicya do proektu zakonu pro posilennya vidpovidalnosti za okre...
Pravotv
 
Icee15 036 7531345
Icee15 036 7531345Icee15 036 7531345
Icee15 036 7531345
Amir Reza Dastkhosh
 
Cnc&amp;camshort answer questions 20161029 0002
Cnc&amp;camshort answer questions 20161029 0002Cnc&amp;camshort answer questions 20161029 0002
Cnc&amp;camshort answer questions 20161029 0002
Amar Parimi
 
Solutions manual for operations research an introduction 10th edition by taha...
Solutions manual for operations research an introduction 10th edition by taha...Solutions manual for operations research an introduction 10th edition by taha...
Solutions manual for operations research an introduction 10th edition by taha...
ricmka
 
Shishuder chatra apj_abdul_kalam [www.onlinebcs.com]
Shishuder chatra apj_abdul_kalam [www.onlinebcs.com]Shishuder chatra apj_abdul_kalam [www.onlinebcs.com]
Shishuder chatra apj_abdul_kalam [www.onlinebcs.com]
Itmona
 
Bimb tugas teknik pondasi
Bimb tugas teknik pondasiBimb tugas teknik pondasi
Bimb tugas teknik pondasi
Avhat Civil
 
Biological control systems - Time Response Analysis - S.Mathankumar-VMKVEC
Biological control systems - Time Response Analysis - S.Mathankumar-VMKVECBiological control systems - Time Response Analysis - S.Mathankumar-VMKVEC
Biological control systems - Time Response Analysis - S.Mathankumar-VMKVEC
Mathankumar S
 
Math series 5 & 6(mensuration)
Math series 5 & 6(mensuration)Math series 5 & 6(mensuration)
Math series 5 & 6(mensuration)
mohan pudasaini
 
SARAWAK 4X4 JAMBOREE 2016
SARAWAK 4X4 JAMBOREE 2016SARAWAK 4X4 JAMBOREE 2016
SARAWAK 4X4 JAMBOREE 2016
Leona Chin
 
Math series 4(compound interest and population growth)
Math series 4(compound interest and population growth)Math series 4(compound interest and population growth)
Math series 4(compound interest and population growth)
mohan pudasaini
 
EC8452-ELECTRONIC CIRCUITS II (Handwritten Notes)
EC8452-ELECTRONIC CIRCUITS II (Handwritten Notes)EC8452-ELECTRONIC CIRCUITS II (Handwritten Notes)
EC8452-ELECTRONIC CIRCUITS II (Handwritten Notes)
MorarjiEr
 
Img 0001
Img 0001Img 0001
Img 0001
indusarma
 
Oracle certificate.PDF
Oracle certificate.PDFOracle certificate.PDF
Oracle certificate.PDF
Tapan Chandra Das
 

What's hot (20)

Fma mj 06
Fma mj 06Fma mj 06
Fma mj 06
 
Zahid's Certificates (2)
Zahid's Certificates (2)Zahid's Certificates (2)
Zahid's Certificates (2)
 
Board Game Report
Board Game ReportBoard Game Report
Board Game Report
 
Zulfiqar Ali Laghari SharePoint
Zulfiqar Ali Laghari SharePointZulfiqar Ali Laghari SharePoint
Zulfiqar Ali Laghari SharePoint
 
Limit &amp; maxima
Limit &amp; maximaLimit &amp; maxima
Limit &amp; maxima
 
32.28
32.2832.28
32.28
 
Auto mobile engg 2004 05 page i 1
Auto mobile engg 2004 05 page i 1Auto mobile engg 2004 05 page i 1
Auto mobile engg 2004 05 page i 1
 
Porivnyalna tablicya do proektu zakonu pro posilennya vidpovidalnosti za okre...
Porivnyalna tablicya do proektu zakonu pro posilennya vidpovidalnosti za okre...Porivnyalna tablicya do proektu zakonu pro posilennya vidpovidalnosti za okre...
Porivnyalna tablicya do proektu zakonu pro posilennya vidpovidalnosti za okre...
 
Icee15 036 7531345
Icee15 036 7531345Icee15 036 7531345
Icee15 036 7531345
 
Cnc&amp;camshort answer questions 20161029 0002
Cnc&amp;camshort answer questions 20161029 0002Cnc&amp;camshort answer questions 20161029 0002
Cnc&amp;camshort answer questions 20161029 0002
 
Solutions manual for operations research an introduction 10th edition by taha...
Solutions manual for operations research an introduction 10th edition by taha...Solutions manual for operations research an introduction 10th edition by taha...
Solutions manual for operations research an introduction 10th edition by taha...
 
Shishuder chatra apj_abdul_kalam [www.onlinebcs.com]
Shishuder chatra apj_abdul_kalam [www.onlinebcs.com]Shishuder chatra apj_abdul_kalam [www.onlinebcs.com]
Shishuder chatra apj_abdul_kalam [www.onlinebcs.com]
 
Bimb tugas teknik pondasi
Bimb tugas teknik pondasiBimb tugas teknik pondasi
Bimb tugas teknik pondasi
 
Biological control systems - Time Response Analysis - S.Mathankumar-VMKVEC
Biological control systems - Time Response Analysis - S.Mathankumar-VMKVECBiological control systems - Time Response Analysis - S.Mathankumar-VMKVEC
Biological control systems - Time Response Analysis - S.Mathankumar-VMKVEC
 
Math series 5 & 6(mensuration)
Math series 5 & 6(mensuration)Math series 5 & 6(mensuration)
Math series 5 & 6(mensuration)
 
SARAWAK 4X4 JAMBOREE 2016
SARAWAK 4X4 JAMBOREE 2016SARAWAK 4X4 JAMBOREE 2016
SARAWAK 4X4 JAMBOREE 2016
 
Math series 4(compound interest and population growth)
Math series 4(compound interest and population growth)Math series 4(compound interest and population growth)
Math series 4(compound interest and population growth)
 
EC8452-ELECTRONIC CIRCUITS II (Handwritten Notes)
EC8452-ELECTRONIC CIRCUITS II (Handwritten Notes)EC8452-ELECTRONIC CIRCUITS II (Handwritten Notes)
EC8452-ELECTRONIC CIRCUITS II (Handwritten Notes)
 
Img 0001
Img 0001Img 0001
Img 0001
 
Oracle certificate.PDF
Oracle certificate.PDFOracle certificate.PDF
Oracle certificate.PDF
 

Viewers also liked

Rd sharma class 10 solutions constructions
Rd sharma class 10 solutions constructionsRd sharma class 10 solutions constructions
Rd sharma class 10 solutions constructions
gyanpub
 
Trigonometry
TrigonometryTrigonometry
Trigonometry
Street Bears
 
Mathematics
MathematicsMathematics
Mathematics
Shomes Ray
 
5.2.1 trigonometric functions
5.2.1 trigonometric functions5.2.1 trigonometric functions
5.2.1 trigonometric functions
Northside ISD
 
Trigonometry
TrigonometryTrigonometry
Trigonometry
srishtibhola
 
Introduction to trigonometry 
Introduction to trigonometry   Introduction to trigonometry   
Introduction to trigonometry 
Gayathri Gaya
 
Maths ppt on some applications of trignometry
Maths ppt on some applications of trignometryMaths ppt on some applications of trignometry
Maths ppt on some applications of trignometry
Harsh Mahajan
 
Trigonometry presentation
Trigonometry presentationTrigonometry presentation
Trigonometry presentation
Nomsa Blessing Mswane
 

Viewers also liked (8)

Rd sharma class 10 solutions constructions
Rd sharma class 10 solutions constructionsRd sharma class 10 solutions constructions
Rd sharma class 10 solutions constructions
 
Trigonometry
TrigonometryTrigonometry
Trigonometry
 
Mathematics
MathematicsMathematics
Mathematics
 
5.2.1 trigonometric functions
5.2.1 trigonometric functions5.2.1 trigonometric functions
5.2.1 trigonometric functions
 
Trigonometry
TrigonometryTrigonometry
Trigonometry
 
Introduction to trigonometry 
Introduction to trigonometry   Introduction to trigonometry   
Introduction to trigonometry 
 
Maths ppt on some applications of trignometry
Maths ppt on some applications of trignometryMaths ppt on some applications of trignometry
Maths ppt on some applications of trignometry
 
Trigonometry presentation
Trigonometry presentationTrigonometry presentation
Trigonometry presentation
 

Similar to Rd sharma class 10 solutions some applications of trigonometry

binarybinary binary seacrhbinary binary seacrh.PDF
binarybinary binary seacrhbinary binary seacrh.PDFbinarybinary binary seacrhbinary binary seacrh.PDF
binarybinary binary seacrhbinary binary seacrh.PDF
eyhemeyhem93
 
[HRD] MATH_NOTES.pdf
[HRD] MATH_NOTES.pdf[HRD] MATH_NOTES.pdf
[HRD] MATH_NOTES.pdf
AnneSuarezSalonga
 
Limit &amp; maxima
Limit &amp; maximaLimit &amp; maxima
Limit &amp; maxima
Zahidul Islam
 
Physics notes
Physics notesPhysics notes
Physics notes
luckyalmj20906
 
Quaker City Calcs.PDF
Quaker City Calcs.PDFQuaker City Calcs.PDF
Quaker City Calcs.PDF
Adam Brooke
 
Power Systems Enginering - Transmission Line Parameter Calculation For 2- Con...
Power Systems Enginering - Transmission Line Parameter Calculation For 2- Con...Power Systems Enginering - Transmission Line Parameter Calculation For 2- Con...
Power Systems Enginering - Transmission Line Parameter Calculation For 2- Con...
Mathankumar S
 
Spinning related other math and info
Spinning related other math and infoSpinning related other math and info
Spinning related other math and info
Hasan Chowdhury
 
Andre' Davis Transcript (2)
Andre' Davis Transcript (2)Andre' Davis Transcript (2)
Andre' Davis Transcript (2)
Andre Davis
 
Bab 4 Semester 3
Bab 4 Semester 3Bab 4 Semester 3
Bab 4 Semester 3
Zinoa
 
Childrensstories
ChildrensstoriesChildrensstories
Childrensstories
walletti
 
6445I need a Policy Analysis Group Paper – Using APA, Students.docx
6445I need a Policy Analysis Group Paper – Using APA, Students.docx6445I need a Policy Analysis Group Paper – Using APA, Students.docx
6445I need a Policy Analysis Group Paper – Using APA, Students.docx
troutmanboris
 
St. john class_ix
St. john class_ixSt. john class_ix
St. john class_ix
Rajat Manocha
 
Img 20170608 0001
Img 20170608 0001Img 20170608 0001
Img 20170608 0001
Leh98
 
Training certificate PII
Training certificate PIITraining certificate PII
Training certificate PII
Agus Machyudin
 
Cert and Exp
Cert and ExpCert and Exp
Cert and Exp
Jerin Johnson
 
Whirlpool Cooking Academy_PR_Media_Coverage_Dhaka
Whirlpool Cooking Academy_PR_Media_Coverage_DhakaWhirlpool Cooking Academy_PR_Media_Coverage_Dhaka
Whirlpool Cooking Academy_PR_Media_Coverage_Dhaka
Azmain Rahman
 
Bil. kompleks
Bil. kompleks Bil. kompleks
Bil. kompleks
dela1311
 
NIIT CERTIFICATE ONE.PDF
NIIT CERTIFICATE ONE.PDFNIIT CERTIFICATE ONE.PDF
NIIT CERTIFICATE ONE.PDF
Tochukwu Igbo
 
Engineering_mechanics_statics_and_dynami.pdf
Engineering_mechanics_statics_and_dynami.pdfEngineering_mechanics_statics_and_dynami.pdf
Engineering_mechanics_statics_and_dynami.pdf
SittieBaihannanAlama
 
KPS School Report January 1985 - Bookmarked
KPS School Report January 1985 - BookmarkedKPS School Report January 1985 - Bookmarked
KPS School Report January 1985 - Bookmarked
Derek Dhammaloka
 

Similar to Rd sharma class 10 solutions some applications of trigonometry (20)

binarybinary binary seacrhbinary binary seacrh.PDF
binarybinary binary seacrhbinary binary seacrh.PDFbinarybinary binary seacrhbinary binary seacrh.PDF
binarybinary binary seacrhbinary binary seacrh.PDF
 
[HRD] MATH_NOTES.pdf
[HRD] MATH_NOTES.pdf[HRD] MATH_NOTES.pdf
[HRD] MATH_NOTES.pdf
 
Limit &amp; maxima
Limit &amp; maximaLimit &amp; maxima
Limit &amp; maxima
 
Physics notes
Physics notesPhysics notes
Physics notes
 
Quaker City Calcs.PDF
Quaker City Calcs.PDFQuaker City Calcs.PDF
Quaker City Calcs.PDF
 
Power Systems Enginering - Transmission Line Parameter Calculation For 2- Con...
Power Systems Enginering - Transmission Line Parameter Calculation For 2- Con...Power Systems Enginering - Transmission Line Parameter Calculation For 2- Con...
Power Systems Enginering - Transmission Line Parameter Calculation For 2- Con...
 
Spinning related other math and info
Spinning related other math and infoSpinning related other math and info
Spinning related other math and info
 
Andre' Davis Transcript (2)
Andre' Davis Transcript (2)Andre' Davis Transcript (2)
Andre' Davis Transcript (2)
 
Bab 4 Semester 3
Bab 4 Semester 3Bab 4 Semester 3
Bab 4 Semester 3
 
Childrensstories
ChildrensstoriesChildrensstories
Childrensstories
 
6445I need a Policy Analysis Group Paper – Using APA, Students.docx
6445I need a Policy Analysis Group Paper – Using APA, Students.docx6445I need a Policy Analysis Group Paper – Using APA, Students.docx
6445I need a Policy Analysis Group Paper – Using APA, Students.docx
 
St. john class_ix
St. john class_ixSt. john class_ix
St. john class_ix
 
Img 20170608 0001
Img 20170608 0001Img 20170608 0001
Img 20170608 0001
 
Training certificate PII
Training certificate PIITraining certificate PII
Training certificate PII
 
Cert and Exp
Cert and ExpCert and Exp
Cert and Exp
 
Whirlpool Cooking Academy_PR_Media_Coverage_Dhaka
Whirlpool Cooking Academy_PR_Media_Coverage_DhakaWhirlpool Cooking Academy_PR_Media_Coverage_Dhaka
Whirlpool Cooking Academy_PR_Media_Coverage_Dhaka
 
Bil. kompleks
Bil. kompleks Bil. kompleks
Bil. kompleks
 
NIIT CERTIFICATE ONE.PDF
NIIT CERTIFICATE ONE.PDFNIIT CERTIFICATE ONE.PDF
NIIT CERTIFICATE ONE.PDF
 
Engineering_mechanics_statics_and_dynami.pdf
Engineering_mechanics_statics_and_dynami.pdfEngineering_mechanics_statics_and_dynami.pdf
Engineering_mechanics_statics_and_dynami.pdf
 
KPS School Report January 1985 - Bookmarked
KPS School Report January 1985 - BookmarkedKPS School Report January 1985 - Bookmarked
KPS School Report January 1985 - Bookmarked
 

More from gyanpub

CBSE Sample Papers
CBSE Sample PapersCBSE Sample Papers
CBSE Sample Papers
gyanpub
 
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-3
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-3Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-3
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-3
gyanpub
 
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-2
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-2Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-2
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-2
gyanpub
 
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-1
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-1Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-1
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-1
gyanpub
 
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-4
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-4Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-4
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-4
gyanpub
 
Rd sharma class 9 solutions chapter 16 circles pdf
Rd sharma class 9 solutions chapter 16 circles pdfRd sharma class 9 solutions chapter 16 circles pdf
Rd sharma class 9 solutions chapter 16 circles pdf
gyanpub
 

More from gyanpub (6)

CBSE Sample Papers
CBSE Sample PapersCBSE Sample Papers
CBSE Sample Papers
 
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-3
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-3Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-3
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-3
 
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-2
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-2Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-2
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-2
 
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-1
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-1Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-1
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-1
 
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-4
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-4Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-4
Cbse sample-papers-class-10-maths-sa-ii-solved-4
 
Rd sharma class 9 solutions chapter 16 circles pdf
Rd sharma class 9 solutions chapter 16 circles pdfRd sharma class 9 solutions chapter 16 circles pdf
Rd sharma class 9 solutions chapter 16 circles pdf
 

Recently uploaded

Introduction to AI for Nonprofits with Tapp Network
Introduction to AI for Nonprofits with Tapp NetworkIntroduction to AI for Nonprofits with Tapp Network
Introduction to AI for Nonprofits with Tapp Network
TechSoup
 
Azure Interview Questions and Answers PDF By ScholarHat
Azure Interview Questions and Answers PDF By ScholarHatAzure Interview Questions and Answers PDF By ScholarHat
Azure Interview Questions and Answers PDF By ScholarHat
Scholarhat
 
How to Fix the Import Error in the Odoo 17
How to Fix the Import Error in the Odoo 17How to Fix the Import Error in the Odoo 17
How to Fix the Import Error in the Odoo 17
Celine George
 
Smart-Money for SMC traders good time and ICT
Smart-Money for SMC traders good time and ICTSmart-Money for SMC traders good time and ICT
Smart-Money for SMC traders good time and ICT
simonomuemu
 
PCOS corelations and management through Ayurveda.
PCOS corelations and management through Ayurveda.PCOS corelations and management through Ayurveda.
PCOS corelations and management through Ayurveda.
Dr. Shivangi Singh Parihar
 
Chapter 4 - Islamic Financial Institutions in Malaysia.pptx
Chapter 4 - Islamic Financial Institutions in Malaysia.pptxChapter 4 - Islamic Financial Institutions in Malaysia.pptx
Chapter 4 - Islamic Financial Institutions in Malaysia.pptx
Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
 
ANATOMY AND BIOMECHANICS OF HIP JOINT.pdf
ANATOMY AND BIOMECHANICS OF HIP JOINT.pdfANATOMY AND BIOMECHANICS OF HIP JOINT.pdf
ANATOMY AND BIOMECHANICS OF HIP JOINT.pdf
Priyankaranawat4
 
C1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptx
C1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptxC1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptx
C1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptx
mulvey2
 
S1-Introduction-Biopesticides in ICM.pptx
S1-Introduction-Biopesticides in ICM.pptxS1-Introduction-Biopesticides in ICM.pptx
S1-Introduction-Biopesticides in ICM.pptx
tarandeep35
 
Main Java[All of the Base Concepts}.docx
Main Java[All of the Base Concepts}.docxMain Java[All of the Base Concepts}.docx
Main Java[All of the Base Concepts}.docx
adhitya5119
 
The simplified electron and muon model, Oscillating Spacetime: The Foundation...
The simplified electron and muon model, Oscillating Spacetime: The Foundation...The simplified electron and muon model, Oscillating Spacetime: The Foundation...
The simplified electron and muon model, Oscillating Spacetime: The Foundation...
RitikBhardwaj56
 
Exploiting Artificial Intelligence for Empowering Researchers and Faculty, In...
Exploiting Artificial Intelligence for Empowering Researchers and Faculty, In...Exploiting Artificial Intelligence for Empowering Researchers and Faculty, In...
Exploiting Artificial Intelligence for Empowering Researchers and Faculty, In...
Dr. Vinod Kumar Kanvaria
 
Film vocab for eal 3 students: Australia the movie
Film vocab for eal 3 students: Australia the movieFilm vocab for eal 3 students: Australia the movie
Film vocab for eal 3 students: Australia the movie
Nicholas Montgomery
 
How to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold Method
How to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold MethodHow to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold Method
How to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold Method
Celine George
 
Assessment and Planning in Educational technology.pptx
Assessment and Planning in Educational technology.pptxAssessment and Planning in Educational technology.pptx
Assessment and Planning in Educational technology.pptx
Kavitha Krishnan
 
World environment day ppt For 5 June 2024
World environment day ppt For 5 June 2024World environment day ppt For 5 June 2024
World environment day ppt For 5 June 2024
ak6969907
 
Your Skill Boost Masterclass: Strategies for Effective Upskilling
Your Skill Boost Masterclass: Strategies for Effective UpskillingYour Skill Boost Masterclass: Strategies for Effective Upskilling
Your Skill Boost Masterclass: Strategies for Effective Upskilling
Excellence Foundation for South Sudan
 
A Survey of Techniques for Maximizing LLM Performance.pptx
A Survey of Techniques for Maximizing LLM Performance.pptxA Survey of Techniques for Maximizing LLM Performance.pptx
A Survey of Techniques for Maximizing LLM Performance.pptx
thanhdowork
 
DRUGS AND ITS classification slide share
DRUGS AND ITS classification slide shareDRUGS AND ITS classification slide share
DRUGS AND ITS classification slide share
taiba qazi
 
Digital Artifact 1 - 10VCD Environments Unit
Digital Artifact 1 - 10VCD Environments UnitDigital Artifact 1 - 10VCD Environments Unit
Digital Artifact 1 - 10VCD Environments Unit
chanes7
 

Recently uploaded (20)

Introduction to AI for Nonprofits with Tapp Network
Introduction to AI for Nonprofits with Tapp NetworkIntroduction to AI for Nonprofits with Tapp Network
Introduction to AI for Nonprofits with Tapp Network
 
Azure Interview Questions and Answers PDF By ScholarHat
Azure Interview Questions and Answers PDF By ScholarHatAzure Interview Questions and Answers PDF By ScholarHat
Azure Interview Questions and Answers PDF By ScholarHat
 
How to Fix the Import Error in the Odoo 17
How to Fix the Import Error in the Odoo 17How to Fix the Import Error in the Odoo 17
How to Fix the Import Error in the Odoo 17
 
Smart-Money for SMC traders good time and ICT
Smart-Money for SMC traders good time and ICTSmart-Money for SMC traders good time and ICT
Smart-Money for SMC traders good time and ICT
 
PCOS corelations and management through Ayurveda.
PCOS corelations and management through Ayurveda.PCOS corelations and management through Ayurveda.
PCOS corelations and management through Ayurveda.
 
Chapter 4 - Islamic Financial Institutions in Malaysia.pptx
Chapter 4 - Islamic Financial Institutions in Malaysia.pptxChapter 4 - Islamic Financial Institutions in Malaysia.pptx
Chapter 4 - Islamic Financial Institutions in Malaysia.pptx
 
ANATOMY AND BIOMECHANICS OF HIP JOINT.pdf
ANATOMY AND BIOMECHANICS OF HIP JOINT.pdfANATOMY AND BIOMECHANICS OF HIP JOINT.pdf
ANATOMY AND BIOMECHANICS OF HIP JOINT.pdf
 
C1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptx
C1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptxC1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptx
C1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptx
 
S1-Introduction-Biopesticides in ICM.pptx
S1-Introduction-Biopesticides in ICM.pptxS1-Introduction-Biopesticides in ICM.pptx
S1-Introduction-Biopesticides in ICM.pptx
 
Main Java[All of the Base Concepts}.docx
Main Java[All of the Base Concepts}.docxMain Java[All of the Base Concepts}.docx
Main Java[All of the Base Concepts}.docx
 
The simplified electron and muon model, Oscillating Spacetime: The Foundation...
The simplified electron and muon model, Oscillating Spacetime: The Foundation...The simplified electron and muon model, Oscillating Spacetime: The Foundation...
The simplified electron and muon model, Oscillating Spacetime: The Foundation...
 
Exploiting Artificial Intelligence for Empowering Researchers and Faculty, In...
Exploiting Artificial Intelligence for Empowering Researchers and Faculty, In...Exploiting Artificial Intelligence for Empowering Researchers and Faculty, In...
Exploiting Artificial Intelligence for Empowering Researchers and Faculty, In...
 
Film vocab for eal 3 students: Australia the movie
Film vocab for eal 3 students: Australia the movieFilm vocab for eal 3 students: Australia the movie
Film vocab for eal 3 students: Australia the movie
 
How to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold Method
How to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold MethodHow to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold Method
How to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold Method
 
Assessment and Planning in Educational technology.pptx
Assessment and Planning in Educational technology.pptxAssessment and Planning in Educational technology.pptx
Assessment and Planning in Educational technology.pptx
 
World environment day ppt For 5 June 2024
World environment day ppt For 5 June 2024World environment day ppt For 5 June 2024
World environment day ppt For 5 June 2024
 
Your Skill Boost Masterclass: Strategies for Effective Upskilling
Your Skill Boost Masterclass: Strategies for Effective UpskillingYour Skill Boost Masterclass: Strategies for Effective Upskilling
Your Skill Boost Masterclass: Strategies for Effective Upskilling
 
A Survey of Techniques for Maximizing LLM Performance.pptx
A Survey of Techniques for Maximizing LLM Performance.pptxA Survey of Techniques for Maximizing LLM Performance.pptx
A Survey of Techniques for Maximizing LLM Performance.pptx
 
DRUGS AND ITS classification slide share
DRUGS AND ITS classification slide shareDRUGS AND ITS classification slide share
DRUGS AND ITS classification slide share
 
Digital Artifact 1 - 10VCD Environments Unit
Digital Artifact 1 - 10VCD Environments UnitDigital Artifact 1 - 10VCD Environments Unit
Digital Artifact 1 - 10VCD Environments Unit
 

Rd sharma class 10 solutions some applications of trigonometry

 • 1. t+€ ist-ts anJ dj s+qYr€g , No.,, Fve.", AAe'c & Z' D & ba^ce o4" I -f- c4F + of el e v'rhfu. "F "0.a&E" = .{, ob .Lalae, g:6o", -- ? = ,+c. LJ.tLt- * ? 5ft1 : Bc. -n€,h0.b- k Fcrlce ., Pof" F oF otre'wat&n ,.o4 {oof "|, ,h t-ocoe v :- >Om. =BC ele,vaP,a.., ob top o$ to.,x," "b f*r.- H: ir ': {q oh* ..hD.tr fi"h"alz. = a{Beht-sl4{- oporiiz jpd._ 16-',6 = opforiD r,b164g +E tt* tiae,(eO i.e tangd = ''+g )-o )-o ro-^6dP. -zoxG aoJ3 'foto n H*sr oh : 2O"D .n. , )9 -6"1 ( 2o'',' - 6oo=€, --i ti.,r. r ", k F,,."'ce-, (rrtr .le..6tt RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 2. rllloLt t L.,o.,-, {** a"qte- t-%"6fe -4et^ @e = tdt'.!rl riJg -Atfl,tz^utr.. Cosgb': Bc "+c. I - z)p ,+L "4c > -z;q.l, s' . &o6$ eb =) + e-'n [[ r^ra!l = l.l r-.r J,aAAe- .X, 6. b& t-^'c-. r/r8tc |*,Au,t hJo- trn U l1-n- l. LJntl = zm a BO LeFwtno {oob o}- la&.. .nade td .[ad&v ..,l+6 e 5 6cre ' + r.ratt 4= 1 = :48. a ttoraf()ABL (".- ffrar.d a-dteA -l-rfc."Alt .t-aa 6e' : -46 Bc. '.13 = ite,1, -'. +.',e.6C'f o[ 'eall rr - 2{3.O. foos = opporilT ridg 4Jjaccat rr%a, 9. -a{{::-Ecn. RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 3. +,k8?e"h oh 4te made ,Itr b{ e "j H : tor) :Ag u,f+6 grou.d ( +c';zo"tot) Jel- tF *. &"- {** Jr.e noog+t, .re F.r r € ri b- "F <r(]Ltr.re a- '-'ft+t atova dafa ,8, .tEt., rof ,f"rqcr",q le -48C. (l *c I A =) sfc' 4S" = ,+g *c' lo tn .t, roJi-. L!J."{e U -[e-6tr, "h = I oJi.n. t* 'i1- 0- 5. #urnJ -fl€'%hl o{ kiF +o.-a/ 5,,.lSo.hu- olt x l,"i"t u( 9- J-e^q+t, ol sf'f^q -tqli( 6-*oct-,d = +5rr: Ag *?+t Ar.-,a V 6o" =9 =*U poLa.e.r<. RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 4. ,f LLi( j*'- +5.- c $e ". fqFr rit; oI st.o = oPporth, efda' J.'61ote otue-' 3r^ bO : .{. :f.SX r_ v3 5o"[ -o, Lf,f,g .X V 3 3 x50 {3 = SoG m. V H'..,?. o-tove dala, t2' 3-..."t .ta -49_ +t' €= -L -- fl_ ot- v 6. t"fc.re., p"fll kilf -- qo ..o. tfl o*'h .., ft{., q.rd ri s. !5 & t'^"1 /!q) L8l .1-e.h!'t- eh .[Ec, kglu' L^ o:r,al p A a d-fr*.. *".'a.oq le 48r,,'--"'1..-"' i I I .[a"Cfi. A-6te- 9r Jf, .l-e-g+t oh ,*.? "ootd e i c-e = cdL Y eP{e(?.t- .tr-a ,tL,ot -, .tFe., tf Ye f€t?^f trEe, atlare ' da Fa. {,"a- .' " o I tloo TR 0.. r io L.t o.'9{ a .1 l' 'oo ^glE -4et ' qU ("'* #66r RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 5. *o."o = opporil' r-ide 'fujo.. €^F {fd.., 11 B(. 9H -oIt J., a4e,L , Wn^A-'^ TFo"-"o lc- -6- EL qo- = &-.li-))*- r-r>, lE,/ loa: lgrrrltg+;:- l5r' H'lQLr'rs>) = lDlx rsL t-trt6+r rrS) = (1e119:- HL r p6x15.;r- 281 H'--. f.loxr(-r L i+- ,/ H = goxr_E _lJ._ _ r r.1t o[ kilz fvom 6-o0]"d louu ,$o.g 4&. Bc n =*t.fl.ro. RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 6. ? 6lve. ve ih"c_cr[ l-ct 'rr, .& Dftt-a''ce etsu:te.. 4"g'. o[ n tcvah'o', Aorv-n6*.1.; t.d #"A o*bf Ia''c' a"d ot!."rro" = lo.cr. 3 gC ,fr fog Joco.r "t = 44.of u "b WL & 'tJ^ ''t1*t f,arp = sc Pt.. -+ Jor 60" + $++o ? {-- a: +4u "t ele"of,"- of {9 6[a6,rt--ffi p = eoe .tre,!l''t "l- fy"fr = Jr. - Ao "ht2c.r "f to..*.r = 4. : AB. ^.esY.( e ^i- nlt aLovt Acnta' d,2-"" 'fq?' fr (". "-r ,?", +-,"""nler 4 lt€c r ,4cBD. hl-,e", e ,i *At. - {'io.'eL Yr"A [.F Lia *o- < = 49 6C 2 fo-" 1So= t-t +o. + ha +oxJ = *o. H -- ao.o, Lnqo .t6ar . 3lillq = +o = +o[G) +ot.Ri) +o Lr .+s!--r) 5t"j'l.-o. {_t-t- 4o' -- +Dx O?A! -. . 4,: Sr.>t"r-; 't"'n-,!xr o[ iour"-- qo- -Leiql-,r ofi frn.*6n =s-l.:+.n. RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 7. +c?ht- ,t J-e-F r.r &l{ L!.r€ it ir LnoLen ol poP.fc. urrt+r-" ,Aef6ht- 6'o"e'' TEah *tl" 'na.le t.d koLe" gr 'r ft-oe-d e = 6d. WL *.a-u" tra' * o. ? y ar,.zt {o 6aLe o pof.F c. - 4-, . = ec . Ats = Ac+Bc ? H= Ae-f i+ +c=G=+E,o. referc^t AF-. <tLo'r. dcttso- P^ IEL ("( ""'Jkr l+ fi."-^r {o.'r a.6k.r *<a^6f c -*at 6fi6d = Bc C& 'ld = +, , H .lr. RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 8. Glts-b1 = 1" tEJa- hG = 2h (:+€)t, = rsQ. .1.., = tsrE x 2*J-3 >_:J^3 a*G I a.rf"-.' t ff i^+ dz ,.,o..,! te." I n.m"r.t 4.,"$ g.,.r.. "f iotrt,ir olct,=) I = Es2l-g, 2:-{f,)- = rEt>J.3_g }l = tst2r3..3) {"ei1nt 4 LsoLen poP" f -6"- fr.ror.r,'a : rs l>r.r -s)"n 'Le'"qu'r o[ .rqz *t"g.t-.61 t,,- 5-. = A+. A-Vte "F el",..t-i-, ,F *, "h dq"o66 = 6a.--q. +d" .h eLvoF,t, oi totro $ fl{_j-=""=U .Let +e,6tl- ofi -16-"- te 11 -,r.: uAB- ' t fi LL't ' vc? tlc^t .1tr? aLoue do la Pn yq-}4t d"* ", <,h-,. rGe^ i, d*- l-.'^.€t( ,/ i , ^ . , ceb P, cot.%r, -ABc & i4 cl"Jed- U" ,/ fi t"f*li. 1,ts:.18. / ,,."'Lt.*"- 4Jfcrc€^h I 649 = Hm RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 9. fa" q = Bo u I ta''6o" = 4an oo -F= 48 BC -fat 3e" - * BC rs (3rG= Bc. fr_t5 -oBC tt e e- -- +'r/ec t ;Gt 3. -- r-i -rE- + 8Ft = H+f **t,oq 6t-q 9l Fve.'- q H 'Fl =S e u=C: I'(..n. il -toltz". H = 9.rcn. t] f ohe.vcrbt"o-, (A) c,-:alkeJ 5o.', {*o., o( = 3oo - {-1rr poP"f 6; +o .48 = 5o.n. e tc vrrF,%o **"o'r ,4e.ond gof.F e * F= t€' +nAte of ntzvobloo of t.T .b -b,'t"" J=o. $*rF Le t- 3oF"t .+z -tk; "h4^€k No,,, leF Lrr v3vtle.rt 36- 6Pre^ cJccta P. (*'- "il dqa. rt .{o..".rr +""^7t- 'tCs '"rfti-' J.,"".'otl. BcE l'' fl- t z:c'--6' L e t 4p Po l^'t "l +d"' ' 12 qlu Hm = cD' gL = /' '('t:, ' RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 10. I * '---:!un .€& n-"^^Alo s ,1 A&, *d. :Fn"o = o>eoltF ,rPd e -++---- -4al icr ce " FrfJe JRo *ct ot = Cu AL. AstBc. 3 5ot)L + 5ottr: HJi *O fi p.O -, qo+ H: .E -lcrrF = C'D Bc, =r *.' ^ r--" ^ lt.-.-""_-...- )' + {1-_ H.; )C = H -/.i_=- '/{3 - uc. ----- .rt ! *re ,/ + n= >_Q.[ = z9{: llc iqt 'r o to-"' I I - e g[ ro Q' l1 le f .!Fe n,T* ,h ,t4,,.1o,., "b Lor.z.v url^p," A"?Xe 4 e Lvah{., &lo.ao9 Un. ;r ..D:sc-- q I .tlco occoxJF.l *o Y""Lle*' Jeogtx rh ,TFe aLaJc{.r c',ftr, :a-gle of e le "a (p=+*l ir lto+ic).n. = Bb. t.c.i i ro, ! RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 11. fTUJE 0 *"'a"* J-',"a"dc 5 "t- Yefett4t .IFe-, tt -4+c u ,I1|e, qAovc Aata f; {*.-! o- i,,^LVI- +Bo f-.-l"t"l,u?H. zg--1$. {-- p Jtr,c fon*. aG- BL ? *o"uo" = t-t + x= u _d) l3 r .&ukh"trr 6 r:- H-to-(/'n H -ro : !_ "la O .i3t-ro.r: = H !3-DH E- 106 + l-l : lo,l: rl5r H: loJS x lEtt _ @-u[cr9 I bJe tJ:a tD 5 !_3 t{]J > a3'666 { Rrrt,"".vrt.t. clc.,qn ry,atb" I '"h"^"t48-'? d*.h, 'f- L"t* ,1 a-.1^u +lefqar o[ fo"xv = 23.46.n_ I,e,t +*hF efi- *e'*" Le +r'n - -4G ".6e"t a^€t. "'tf. & e f,cr.,6r = opporili] atde, -,$a-1trc eal c 8de_. +-fa^([c .ttsao fft.a = 4e.E; 7 fon 45. - rt ' f,+lD + 5ctro 1H :) x,: H *ro -6 RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 12. lL. LeF Jpt- Lu Sa pa-vacl. sLt1; aF Afghert- pofnF *, c t D L4 Pofb hrf,".l.) aye I Do.r) o. 1vrv.t- tpl.'e te- *.o.,, ehvahLr f"o.. .[Fio CD: tDo.o. *r-' fl"yoc.d : of p"ta-c1"uf-- rtg = q-. ;:a%r u*t.e #o jc.rb- oLr c w<.t'.f,rr' ,1'o,fnb = r.D. *furt a',Ar,- *'"o,-BL o.,c- o'[- .t5o cr6te ef (attr fl.od +')ar€ f D&Fa.,t<. para cf'r-tF Rc(1ra(f ffi ftc{..dd porP"ts C = 4S o, f,.J 4Tle ob- el'a-vc-ho-' {-o- f,,,,?, r o = eo". tF] Lel- * t? .t6e po,flh _1irrr vrrhtall 1- Joc.,,, ,6-& pvo.ch.rtr- l_er ur d....,-dFL:,Ta* *"^ d ''A-." a{ A^or-n r. L'A&h -*ed ir +-L"(1. a,'l -A€D ,,",rl.rdeJ F^ pr -er *'f*.U.t. roorlu J ef . Mor r9^.-..- .9..21.6 fl1 {o-",r .6a L,., f+r-, e""+ 18, I oori DF->z- <---{ r-t------------ ' /*a're = opporiF r?lp I j --+e_l / +4"<rc"4c rflde_.| r__ _____,-__l RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 13. L LOrr"( = ,48 c8 ta''4So= l-t I OO+2(, I Do+r, E- H- ..---O lf*t,h eb- .tou.,c, l"r ,+'4 g' t. *a.,o -tr- 4e De" *an6o" H=- ta. €*. o&o ./Er_ = roo tx, (.la-g o. = 1oc, t = l9o-^ €*l €-t Cr. . = loo( _fri_r) L 9 :c = toL€tt).,,, _ v 5 .- /_, ^ - ".tu U. .rAz+ D + )r = Foc!..la)-) I t- = ,36.6.r_D. ri O H = .I8xr3t.6 = r.ig? xt36.6 = 236.6"r). _O fro.,.7 grouJ U fi = 2J6.6 .D. pavaco'ut {6'ttt rt: 136.6"co -nxto.''s- aefgc,,f o$- 3a'.acAuf Pftha'ca LeF-ce., poF.t tDhr.e. ffr*t L jLLr F ot te...rolrtro P.r h : Ar3 : tsb .n. ti',o oliz c h (r) Jhc 6rouoJ. RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 14. *.nre of dca-erePo-, f, obir.t n' farnxJ = p= r,so. = z*Ate. -+-6rz- o[ &g<,crfm ofi oL(ecr- n * [+xllrre] LX h&' -- at : bD "_ LABTB faxl'a'e] lrF A'gr=x gtg..,t Ai Lpe ,e prur.t ,Il,t o to,,J J-t" !% q|"'0.,". , XF.. ?r- & ar rl,6.,,a vril:r. z-.g=ao' A'l':' reJtstt-----+{<_--.1 t.n -t ./ac'ts "-Bu +-!a'-dt, 3$ one- + lf- r?.ctu,-dal t^d. & o .e; 'L Ar, - * fo.ad O P"@ ) + ttd = 'lg -nG tans = Ae Arg ta-1s"= r5o ot( Lr t =- rso .-@ = l5o- gDl r x2^,, ' ") = 63 + o") *re = 6=..1 rD. hg Be' : lSD !+ ISO _ rSO € a+ 5!_l3 . rso vi '/ :L = lso _. 5913 = lso_ 86.6 ba[r:ee,, otlec hDlrFo,'r . RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 15. *n2V "h Le t- a)e, e-Lvat ro,:- of tog -J*ct-. go,9,t- A., at = advontpA S.ou2t-, -ttseo 4g = tso.l., o[- ]o..rr.r 4.o.,, 3d. .4 +{, s b.d t5D.o CD AD h"F= t an r,o" H: cD, BD _tl ,l{5 =2 J = lEo+a, : r-J J3. '-(l) l5O + r+ ^ Lr.a" -> ,,/-i, u /g1 - rso t,rz ) aef6rr fi ,/: e h. {G-r r(zl tso x rj3 = l5o. : 45G = 45xt +22 r>9.1-o of, -+orue- = lz? q.'o. +"Aln- efi efcva.LJu-, o$ +"p of, ,lo,,.re" {wo.r r,ecr:ol poi.t g, € = eo.. Lel tt-e.fr;r ef -l-ot _rz, ctr = t-l .D. Xt u)e- wep-ere.l J1=<, oto,," d..1a f" {"..- 'h d,A:"" -tq". fc {u,.-. 43A-". dr ,rlo..-r r.:ftr z>=1d. ##;H 5r$- ro. 'f€D,r o^€leJ -l..Pa1,le , ooe otr P.dvlee o,fl<, ft e JEe,., to-< = t^r,;lo" t5o+:{- f"O .-o RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 16. Dr1to,rc- beFus"n.., Le l- a',e 36t rb b h t orce 6e t-.-.r".., "f Lt'e Yeff"'tlenF t'V*"" , ''[Fe'' fr r.or" tl z-t' =Jo"- g. *iyr"r il"a - L . fF, F. cl '..1eJoh -e__' Jheo fc.r < : fo.-, :o" >Df 1- zo"1- 1 - +lC -D (, ." (_1, => 2of I t€ Lr., Da- toJ-3 _ -E- -la%* olgu Dlrlo,,r" ol 0 of a0z,,a.l-.15 "b A ,'4, -fot-.rc" ac creJ JEZ do'--d +"p f toLoe' {-o- pef^y-6 d -- zo". -f.p ,h toco". -J"o_ 3ol_ Fe F-ao" 1+8 = !b.r. co = 't'-q po8r g {-o.., (oof o} ctLn"e, daa, f- uf. t!tr* o! tlot -yt $tt 4nA14 of e)+vaffse J. :GD €p &D -J^ 'l"fa'7|- ,oX "n- 4" &o fa^o - r^ ED *a^ad ^ -l-r :--. :c = | - /i ./], . c1 =hG ]-tG-!) = '.o.,tz I = ?9€ 'toxJ3 = ->o =) 4 l*'3r.o. lo..r1l *ot:.. 4 = i+S)ro, toi,:r' -(-.o.' pP.'t O = po.r-16; - 36".,. RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 17. let 4s Jn e fg t-,t- E. J5o bc,fld .%.1 o$ lAo hrrb,?ln eLc.,.rffo", "$ 1c3 hr"ftdi'-? 4:soo. eLe-vatf6-' 4 +Df t,'L?td.ot F= 60: od cp Lz, .t92 { lb-. :-h = *B ofi to.,-:e" -f..- -irp "b- F_> r tt *--{ BD = bx = t)c' .r, . ,48 = XD = ..1-r : rs'.D. 5i r{ g ,lq-e. "rfghF -l-.-fa,-61s h Dio "f nt, !.drd;.d a,2!. *ctn < = Cx AX ? 144 3c)" : al ic. o 6 AG.-O ;c .t :cG = a+iS. *ngte o[ Aoalt o]. 4V D ir lo.rz 6eti,,:eu. *orue^ x Lcdtd.%? tsb : >L . l-et he,.tXtrts of lt>t'te* aLove b,n6,pn- L",A.,', 3f b)( vzg- <rc,,t d.r)e- aL-.at". J,ztsa- Fn +'.- oD {h*. rrtsea fr {o.-.-r { f6*'" nr al.ouro. r'fr.- z-a -6' 4 olro d..ano 4y Il bD ) zAKc- :1f . .ge,e 46DX lt a *ecFc.,111L of +o,,,"' t*- t"t6-- "6_ A B *cr.r A : Cor- E; ? -1a,. kf -- o_r 15- & T RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 18. 0f i5: ? &o-= +L= rt !:l = -+') 'n loq-26t alova bet tteen tor.,sc " : .J. S.x l.+B L = 12'11 -t. 6rot-o,J - .A r-o, = lqt+.S _ '2>.S"o. arJ t..ftdf-q = t>.9e ^n(] +,ogt t dt Fo.,ce IB ,f Le t- 48 fz .tbz tfou-,zv c-,d Bd te d{.?lr-6pOo JIEZ to*.,. D&t-o..,c" oi Ff"F o[ ok-vafr%o *o,,re " $1>= 1-o- -hl" eh e tr-vab-.eo efr +-p oi -A-,gte of e[evaF,% + t"HG- 4 Jet- '6ei3hF o[ -fat sc" =12y, :: t":l. 'heftht o[ ;ole = (3, : eg. Jfiz obu" d.,io fu veyete.frel ,P. tlJ ^l.or'ro t'i*{r LA -- 1o" J-*- +'-F or- {b- ob dt-"" -f- t.-, rooc ludel ta"s - -4{jacznt-rlde' *hht -+-&.€le fl"6rt-$ft4a: eo". {r"6 ga" teJ p = acr- o,r6le &o, 01e JhA. RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 19. *ana = 4c 'qt -Fo', Lo' = )cru = u=( :Li l{ q 1J6. 9J3-sG fonp = 1!1 AD fa"' eo' = :c I r= ? = ,=.]3 'li = 5 1L.o. t_-1JL 5t194 16'.9' = 6J3 = 6x t.+3 L : l o.3q z .D, -haf6ht of fouoe" -be.!r,t eb- Fle t' 5-1.1 a^ 1b.33).rr, Let- f.?ffat{X I*e<, Ae,'gr"t ba *e, L4 LtJ o,r!u-n ed ;tha h J6e, *ree & L'-epn ab- pofrl c- *d" -...oa[a bd bookeo go..l- cB, t,.'+r-, ?"roud r"s Jo' = g' D fr bq.,ce bett,eeo $ooi o$ -L*e. 1o gof,.r .rhc"e lf for.r ch e,r E".ou.t gt* = S- , O"rflto ofr *"ee = +" = *c+esr. -- Ac+Lg. RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 20. IE, a-bove (PX.'e eL t {o---ntPoo ,{l'otrrr. ..e3'<re''t ''" ,fbL -J".- "b llgr''t + tvez _ CoS 3o" = 48 be -Fo',66or cA ABI -!- = c+ .v3B cA= g !3 eBltc4: tt r I V3 ..J3 = 8G- G= cei = 4g cd _8- c6t t6 E :3=8x5 GE LaF {^gta AB = 4e3lr o1- +l.rq.te- eh e bwolftro Jhe :bocoer cird e l+vcthoon *f t"f taweo "h Bo ba JR" $rtogy ot- l'!du.oT d'c.- p a=af, > I D"... i;oy o[ dta.?rrd$F +-D- p P= +4, I e t- Ae %C.r o '|lapfaf $- =BD = (a, .v,.. Tbe ^L-tz ,P., {o--,,ah.o- & we,p-er.<oFzJ 'o" 1o-' of {,fo^" ^ tLtot'L:x'>' bilA LA =7o". G a -fghu o.gted 'l-ta"3.le' ft o^e- + fre. 'Bchded' b Ft.drt"ll- lt^ *) B asgg - -A {i"o.c elh rida * poLea,rre- +cr. s = o?!or i]a-^1"r de ''adf"r ce -Frr2e- RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 21. a.Ble &e fn ^ bec. opportli,rf4e .'til'o ce-t JriJa *en * = ,49 AP *on sd -- tc AP ran 15" = tO r(} AP lo-+ a- =- 49 &: l:{-3) - I O -- 4.3r- cr. .lt"'2xr "t tla,il*ilrld : :f.3-r.o. d& i-."" tel-cuaeo P o-d qf oob of |our" : l+.6:.o, Jeei?hr efi .rhe a&l : l. a .o . 3 cD p &+oos el- q-1"' t $o." .[o-p porF = 3"2.q. = .CA . ten3+r. oF ^hddot, c':,.LteA 6( -[a1, port : f e., : EA LaF d tu Jtre- aoq.lc lc-tbte^ded *?" ot- ,lhodow +D fog of ff9t on; -Lo-p qorl: Ji., ct$o.re dc.fa ft r?,rertoteJ ig -f€.*.' o[ t'k-'" &! lhocr:o. ,.,ftt, z4 --1d. J-.*.. {pT. O gr&pqareE&_grir," lt="o t oJE to x t""13 )- If, -12 ta^ 11 = co_ Ec. **n = L, C l"-'-r 3 : .t) (---{ A 4te"<*-----."l EA -cn a l"L + e-3,) -:9:I t'b RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 22. -?" a geq. *o,,o1 = *g EA. lan45o: AB *,ePgt"t 4'c ,Ag = +,e.o. of {"-.'p po.t : AB = 4.s.o. f^ abec. .r aBe4. LDEL '- Le'eA LI,LI = LBAE A.a r P-f la"?h,r C Aoec - TA EA -C-A = <. Lco..",,oo t1^qL,J. = ?d. od be_gc_= Bg+ , DL B& =!QB4 ge Ec-cc* trA- - g" 't {"8 - 3. r- - 1-4 1*8 RA t.L = t.t" 4'8 B& BA = t"6x+.9 t.L. : +sm ,hcJnhr e[ !r"-ita" -F-,uao ,lePpr ot .[o-g 3orl : f.& co. Jrefght efr ffi bt PQ-.= r.s-" = AA1 =Ber J}.-L bui Ld I .a ( eLl'wahm -ra-od CD " 30 'ro . 4i"rt poi.ts B Le.4trlA.,-'LL sL (U RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 23. let- *,o 4t -Ar6t a DU;A.LL "b mov€J fo p' a_"d e.dz, p eL,zo{,"a- f-o" Bl . p 6d EeYruo.n ott""rr.,t'.o., ?of-k _ ,1g = At6r a t,F,,.^t"l ,% rU 1"-. J_A l] ( . >g.g **? ,15 _ Bx_ v3 = 9.s,E..,. :c= 2€.sG .- 9.9J3 _ rqJ!. - lq x r.+32 =_ ta 6.. Ar a-"d e.d?,, .porftfon cl,o^6e| +t },=;€f-+t:b 'fiai!flhF ot t.rrtdfr? aLovc_ r-4c _c fqc_r Ce = cb -€D = co - (ee'; = 3o - t.5 = 28.5.o . Nostr' tof ?n g, &-. G rLdE * a.' ed = G= =)Y DPl.Laoce .Ih-e dq"' r,!6 hr ce_-- ae. > 8'5 oLov- doto- or 'ii^owo a"tlel +".or,^Zl- i$ of .TrJr-, a,"60a & -l-A A C&rg. *ao3o'= Le 4 e. )8"9 -*t = >€.s,Q oa:orfl;- af,rt- *{i..ce-t ciae .oalKe.l *o"r:r,,r.L tu.ifd p.fl = leJQ "". RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 24. zg. [.F -h*tlt o fot-.:er +e= ''l-i "q --rvle *ocor r -4-qle t.( "rff * fT of Ahar{ot,,: -Fo tog c< -- 6 90. Ahadcl-.: be I 1' r'r. = BDJ-a^3th ol. tl &.A+{. D r-L'odo- 11 (4: -t4o) .' [Fv '" ai1le "-t ekv.t'ooo u F= ad' .Ih, aLa,e- d..te ,or v e q.' .re. t " J p" (t-". d1 abqo. +-".-flt" &)e "[ ,k-,tr,^a re,.ctcrdeJ *4" (J e !t|u?a Cl.*+o<gD5-z<-**J[ Lar Lrle. -le'e Id-d ^ Ag ts |a^'6cf = .1, -x- "r. : xJi _O J--- CDr n .!, . fa.p= *an.:c" : 4q EL' .h Jrf +o rci+o: +fi _,(" ') r+4o= $€)G) 2o JE .o. loroa- = eoJi .r.,. l--. It*^e - ryal;C-_*" I I +uio.r^F<t:., I -heiX h F of RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 25. 2"4. ffv'" -h(,'Bh t. e[ bLLftd-.T'? . :o.o,= 48. .lel J"e,l't e$ n,otae, atr*ut t.-1J,%q = ;e,6i''r ", tct,:.' t b*gtd% = Qttro;.o, [{"o.., *"81" rt rL,,al f'", oh ** "h *a-oc, x= tsa. -*o4ie ab elewotPsn "r +" of -totoe. p = s,f . lef cl&la.a. Lefr,i,ez.' focr,r, .Q d"r.'-^t%. 1of-l = aloavz J.,b- ,i reg' cre-t-eJ P^ at l.hot"J,r. D^e "t iI}. Rcl*.r..r *q[. -tLt ^d, -1n""^01. ,i p !tF{, rt- '?. ,,FL't ^, {o.." r,h {er" 'N.- = p" ;1.roc-Jl = 46 . v' 5t '.n (+'", e ( 'o^rl *-nn 4 = Ae ,1D -, ''t1^ 4qr __ I I c^P = CA D4. =l -ka- 6o" = 4,r rrr -"' . 4.,tLA = >..fa =i .}'- zot€-r) > ro tJE -i).r) = )o I r.-T3 !_?) = >Dx D.t B! . = lf 6-+t . 'r Zp- :L : 2o., . 4e,'6i.r ofi -forr'r"t L = o Ppodlt aPdc RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 26. I I I 2.5. l"r +,cQht of r^utu,stariacr f.tLl.h ,j.,_.= AB . +le,?Ar.b ,b fdu k trd,T, = I .D. = cD -togre ef d1.--s'L "h -ttf u6 +-t, rr,ird. < = :o" A-Vte ofi depv"rr?r. of tob- o, f"1r f".iLa,rn p = tf. DPri-o^ce- teta:Ea- +*'o &ttLa,''tl '= (>t' -4 = g9 -ztB = 41 1-16 h'r x6=co t-e-r Ax --:- [','nxcr ri "- ra-4"1. fn 'te ='dl "n -t- B.n 46: (at s)-o a. Ix Itr1.r, crLaue, ,!4r".,-ffl^ & 8o .{tr do,- ,b ffg*"" t?"rtnbJ ar ,<hot r. B F= *" -r .1F.., $ L Ax& ta":d = Ax t- 71- 3 + q e,) ta. ra" ^ A8= f3) tL+ I >t, . (-^ BDn l= *r=e I, + cL-tg =:{- =O ) o, # * J::,1 = 4 tJ<ti)'-<- !" ti - +[J3+r) %- +(a-,E)-.,. A€:ate = +(A+g- (].cr [tiho-%J u^]ftd.,"^a , 4 {Jc , 3) -, bet:,,e'. L<'?w$ff 4(:. r1r.,. Or"O Ir efoN"t D rJ ftrc e c^, :L= aJZ --ri ,fAhF &.,"(}tl4 o!- r?-'ct..Jed o"4l- 6 o ,h RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 27. *e r +e,"61-,r 6et"3Ar +l.7le -4-? tc .tcro x - !6, bL ta"451= +, DL. Dc = +"8.. r Dc : '-o ^.-6 {*o-' Q *@ d- "1,+r.s ob StQ-". -,"A}.,h ^81" f-6 [,'lJ 1.1 aj[e & B ol_l3l!_ rG. €fcree-F rfl4e- e ["...t-io, eh +og "h eLc.rat r"c- oF tcJr! rdr oF ordcrlol l-,e 'J..-llt AFztFr.re = l- b.r.crI €L efr At-ab?- d = eb". F = ,td"_ th.W JT- "ioh s?., aky. .,1 io'.- l. J6,. datn l' r-. +*"4?1. crr. s- ap-cr z-,|-eJ aJ z-Lrourg. Lants = AL Dc. fcr.- ad DL= =5il/ -r, + tjL a -r'h.) G *,.D = .h l',.g ^Lr:) =16 {' t't x 'l:-r r €r .l-.*' of 3e dtrt-a L = = o.8[-t]+r). D,8 [.l3 ir ).-n. .}e r"Xr,.r RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 28. )-1 . let J..c,khF l^li.J ii. ol- t) *-atu o[ UU l-.,rtz "ltCU tT- to l. J6Z o.bov" ofi 1;otozv : l-'.o .: fr@ r'lve ' lrz 'rr-o = gg . z.b"ation !'o- tc-k "f ri"." <. elr-"ahl," -{-,- Zo.r> &LoaL{ JFr- ti 'Y''1ov€ r F -- ao". [{,o"^ o'1. dcrt a rt reprrrr.,t'z.l d* "| {.3--' c.r a|.,ot,.,. #qt* o,rgt.. t',"ar.t . i^n t-',9."t*del tc ,$ o' .[ko e o" [4-* c] t.6"L 5. A *!3c' *ctn a* : ,48 tsc .la. 6oo = 4,r f-, a *oe fa-p = ae DE ta-.3,.,"- -1" :Lt)! ).+ 2ll: -l-.li -rit:, >L 6= x€ _O f" G :+ Er2o = x€xf,: ? r+2D:3a :? lx: 2p + x=lD^r, .-1.i = xG: t11;r{1i = ro6.o. Ae,ogr.r €l -h"a rJ.' : to.e.r-, ti.ltt ") r-fvay x, = to.o. RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 29. . 2-8 fl tove r r le fehl "h l>ur-tlJ 'P.7- = r ''n = *6 +ferftt f et- c-able totoc' : tH''o - aD ,-t6a. lrr +-<le o$ el' q,lnoo^ ,b a"p u[ -lou.,'., -{- o-- -t op ci tril.l'h d=6a" -A"glc "i dep.<rrf--r of- tdro. r, iof + builal"n V= +4' t,cr-ro- l.o"t C o,f,r.,a drrta & .'- eg. e-re''feaL {*.- of {i€"" ^ 1l-"'' CX -- ' :t'.. cD: Dx +xc -LN A ADX tan qs" = of?. ride Lxa) -Ac{j. rtde tex) !' z axc 1<ro 6o" _= -L c_ AX €-a + I 1= I J:. = 'fl(i *,).n_ -Foc.:ro -- =+f,lit r).o. :7 AX = I "o. "^ tnl LD -- : x'+ q-G {- + +, e,'gt"t o'i c,r"t,k- RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 30. Z1' Vfwcn +k,gbt oh I'br,i -Aot.ra = +8.',. -Agte d .teg'.rsio" o|- rl.'g I x -Agla c:h d.,fr?rr;o. + ahf€ z P IE obo,,e Jala & rg-oe.;73 f. j *.". "il {,ft -".e a.r &l-,a,o . LLI D, f a,.c. Le F,,.x e^ ot ,?. t" ':J .o = 6.5. = ,48 "for"r -*-U1n f$ o.e 'b.r Iu.1eJ ,r11. ,'c o JF* ^ J -+. F: 4s c-e. +c.- +5" - +g EL Bc -- .+5 . -O /a C) /- C' '" (rj xt +5 = +5.43 { = isLJ:_) - lr r( f-oicc te F14a.. th."-a I )C .') - +5t.4..) 38. +' Lqr. r _a^ oi fcw, go" - rcB. +5 x-r8c. FE;.=-.lli.'ta-rar| -+df tt+ rJaz,l RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 31. 30. +^3ta e.bt 6'f,;en "b 1rp -Lot oar : 3o'= d " [r ,, o l-,."o. o ! +r;g 6ufttf.? = a""=p. + {o"t -'t"gl" rh {oel of Ttr! abova f'^ 1".,-.'otr",r", d,"fture o,r lhoc.r.r, -4" aAe,D' tc".r lts = -Fo..6o' = Fs> - , . _p". ?+g AD, 5!- 8D 5a 1.< {n 3 "i .'t -tle&bf of to r,-re " = 5D ro.=.48 -tte ."or-,t ol, t'-, i t'l '"-9 = t -ry0 = cD. .7- " ,bFt J, ,'..-o /, il, ( p o[ JLt ,or I tL,- li^"e -- c,r par +- l:.f"] | ;",."._k"& I 1"€,iH- .'h toi l.l,lU = -ra CgD +G.c(: cD BD Tar :d = 4 5o G J-= 6o r rlz rA =59 3 of 't.,,'- 4-o-. tc-'Ed r!" , 6, , r bLrL rd r 44 +y c)6 d"_.^ "h 3.t.,JeJ ajL RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 32. 51. -He ig hr 4.2,e -Ajle 6iwz', bo^ks c,'t.- Do qgpo,r?E ef.1e5, Dr'r l-.a" c<- lxF.ure-, t.'.'ke 6,s-= qe* ,fh. o.bov e, i.{o-..,oht, 11 .,r e g"re r a-f6.1 S +"g*". &i + .t oF .I6c, L;idqe, : 5('-1. f lte)l. Ae-t>.n e *toa g$ L^- O ,a i. .- c( = zo". le, d eq"r err.Ioo o| baola- 2, r'- e p = 4a: le) B.4. .ttL {r'-- ^ r'oghr o"^9l. oh -[-hs i'rcludaJ i[Fa o ll"ot -,o. _{-,t. <ltoof-, 'tJ ( oaz a9 3o- - B' -r. A AF,n J- aAge, -Faop : Ae BeL f""4S = ee_ BBL BB,: fe9 JoG t :<o solG+r) *an <o B,e = AC B,g -3q B,B Sofe m Brg. = ai8+ggn -D,lc to., " Lr kr.r^ | #.o = opf ooil;.,"a. - { I +uincr"l r?& I________:=-_ I h'.^t r = 3DtG r() r{) RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 33. 3. Le l- $c^-,o pot- G a AYe *a. < = AB BX to- 6d - l' - ,q€ a Ag:-.D CD h€ ak U aciu ret +€ ,bh f ' + ' f>i.t tct"c. betcue ea ?ole , BD = 8o .o. kf X !a PP.f Letcr.<,t -lbc -e f'. o,,. 4 -2 - A-,1{a .,, e [r vahfll.' oi *+6 Le d. = La" -A*jle "i ato vaffor o[ co k F =, -" pi irr*. tt pflor {--". Tolz'ao' ='BX''., =x; pir fo-"re "6 3"t 4'o''-' l.,la 4-p =1Dx '^' : i$p-r 'o llv oj:>o,te Aclo & ""P"'*-t"'r ^ I e do'- oi d,!.,''e "'' ^*"-' *-i ,/ l, - i- ',iu' r''""^'rr' t "' 'i i / i Fa l^"t',at" ^€9-j- 9 .F'n f1^"s = c;$x'!-{ iai"^c"-rria'' s^ acxD fon B = C P ' lo -tc,- 3o' - +r go-f, !o-, - 1^,.1f *6J-, = >LJ3. .'-6 '% Ci =2 Bo -x- - x.r: [-G) :> 8o->c = 3x. + t*- 8o + x: 2-D. $- :oG .l.,e ,!r"t "fi g"l ur = 2 o I: 'n ' l> rl tr"ce ob p. I- r fo"-- Folr- :L : > o '"'r Dior-fcr,., c. o$ Pgt f"o'. gole -:- = ao m' g 1- X (€o-2, D +8o-o+-.J RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 34. I I i l--*-*---- ,35 | 33. 4. ,"1r.r of t" , e AC -_ -li A, -,1" rri Jar.',"ri,L -Jv{ {-c'la oh .1aq,,11P6. J!U g,ct b b.re nol, ^ B' 'J -t,"r,,^ I DlP. a ? r )..) 0' ta. 6c" € 8,9 = &q_ B'E B,B = B, 8, -.- B,B 1.e8, 1 -{eaf 4 :6p'. {ezF p = 3po. 20 .o. oI gJ. "b ?"tn c., te L L : Lt,".r1.9. "h o&e" = BrBo = Brstga^ ,q, obcva I Xo_*-,ot,'* ,i q YeFe!€^t€J ,1.. {""". ofr {g6*c Od Al-,or.,o. i. -thr +.,1" , i{ ooe c: oDDc([L atde- JJ =- hc.-b rtdt' 2p_ G, Lo ^F : A{3 8's, fa", :<c. = !,et *, B% = zoG. 29+ zol: = 2o I r,+z'1 {1 ' - l"--lL .13 J = go ,.,. r/3 = Q-@-. 3 :€o G ^tLl+c, "b oll-,",;,olz,. o3]'or i 17- I iJe't of ,"-elu.leJ a€t & 0 RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 35. 3L. . 4l rw€a 0 rle,'4lt rl jtaa,tl-L[ = 1.n= 131 . - ( VU "{e F +-e,'5nt cl tourc" = '.. -- ag. -4.gle rb etc vr"l tin o$ !o-tr;o. o[ {ra3 r badl -A.-qe ob r {e vcrl-r"cn D]i +op "i .t la3 rta[_$ f o'lt "b oka..va F rgte., to- ' p, fi" oto,^e datsa i lrep^ner e.,bed fl -l*.^ of qf ,'g "."e dr al,owo J; ',"9t t a',51" **r"."n3r. Jtrz Frc0utde d ^l?t" '1 r----- --- ---- It,."rs = erori'l-r- rt;, I i -+.rl^ca^t rPan, I fcrocl * 4g A? *zro,:o' = {t A( -Ar= r^,J-3. -6) {-.- @*@ *Je: -h++ *'.lr-]^ =n {{Jr_r ._ I _> q. .i , ra., trl -j vr?, = +r (e+t; = B.r[d. +rr z "1, -l ou-,," - 3'{ (Jr'r>-.v- *= 3oo F = +50. '91 o..,. O -G-. Jr ^-P +L r - r]t+ AP 4r -- A F:r i _^' l--/ I i I I I I i I I I I I I i I I -t,.'!r.r RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 36. z1- Let -Le 1g+r, "t llado,.r t" 'a'- be d. - i5" le .,.r1r, dr l'dot: t-'?t t I c JV o r--d lua ntliFuJe ir 3 = 5o |-t +,eftt,t d -1o.-" Le k taa,I '- 1,rl-,p- :-un attri't crA z = gD' (r x -t a ).o u'lo. t'1"'-., = -18. -.F"*..,fuJ ,P.-f,h-e ct tor,^e tf d."g.."e ,".-' {o..na hote- or Al.pcoo. i^ "'"S^t -1 "'hr3la F e + rr.,e a?31€ Pr s "[[ie o - TL*j,b-4i4s A,Lce"tlt&^ !i. -+ec. -l,," "r : -fo ApB. -Lo-' g = t11-- ' {azr-a"j €r. ld-to^ 3(] = -Vj 2'7! a- L't-t(1 ": t€ -o -tr.4^o -4+. B. ' =4 a' 4) o P., => zxr-h = *'Q + J- C€-{) = 2rt. 'J3*t r?-1 I : 211J3 '.- 't* : >c I J:'ti; .1.elght of -lot"tv - >cL.Iar,)m. ,( . | ...+e.l *=f5" RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 37. t- 3b. I.e t- AS V +4AbF o[ t;oe L po,'nt c cr"d tog -tou cl-,ar $.ro*nal -4.,312 -,a)a l>x %e o==o.. Pf1tra.ra +r-- {oots o$ F'.o. *.e-- Iouch.r. 6vou.r = io..'rFee - .Ap .-ifu o bot,e ' ^(a-no F,"n ' rl J,%u'e dl al"oc"n. O ,he&hl- ol I'ee = r4G: Ac+rB {v : Ac -r- ag t- a"5te "ftrt +xta, iL "* .fi- Pr s irftn LL aF L-( ^ll1 token aF 3oi. t- qzl'.e.e 3t- BrF----_.2rofteA tbear& ^.dft ",...", f6y1 36' = 4C. da' tos:o = 4€l Brc Ac : -!-!l'' .'), G .13 - tn =- -g'L Btc = !,o m. e = .!-L r- r', (3 .fe = 3o - roG. G -Ag = CA tagt Jo.o = opr:<rri F alde 'Aclt"ctc ant sr"de +,e ftl r tb -1"2" = l oG rn. i I I I I I I RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 38. .5.l-. Lc.{ tr1 -A€tn si.6 = te B(: *re t'q h I 0 38. -r-'aPBht +nte 4n, Sir to"ce 'tfu &bara {,"0** 0! f- lghr ob c.lble co-rrctzJ to Lat(oo., 'f fqr t Sa Fr?- of c -r1. r.rtJq = Zttr,,lad CYoL{.,d = r.6'm = -'4g, r( - 6oo' lleftbt ofr Lcrtf co1 {'o.n 6ranod ,[C1 crbore dala Pt { {?-"" or 'thcLlJo' J- :rl9 r. F t'-"c."5 t. i. cf ul e a oo3le ir s 3 {"..^ "r- -7rv^1ad g lU".-" o.€ "h .6en => 9- $- + 4"= _ Zt5 4 F,attooo *,"-^ 0F 'trft = Bo-o = "rB o[ elcvah'm {,o.., r4o.] J_, cr : o[ at-tvnhntrr .J-.r.., Man:, B : Lttt^:e,e- *.co mel - M,Mr. : AMr t 8F42, , l";[o.-..a t-,oco f, wepve re.rteJ {hoc,ro , oogta t-.ocr,rglc sba o|, Ol.e o.'.'21e ,i o .[{eo 1!g = lo4.5t:.n 2J flroctoJ : lo"i.5.& "r_ 3so" lvr1 6e lv,J 3q *&o = "tf*f trtoE .roo* it-, *",d. 1 {a.{fil RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 39. 40.I foo or = *Ln., 3c" = M1B = ta^p .* fc,6o": 8I,4,_ : 4u BH- g! BM- go .J3 8o.fe r go _ Aox a_ {3 fg = iie€ "*tr;.r,3 3q. ler leQxr ob pote. ='-{-'..' : z,r-tr'r a[bttud. $,.,_,, ground, Ie.,g+t, t:b ,cl-ad or-. ba '-L' Xivr" trr.al- -L - t-. 4s_ MB So MrB 8o-B M'h,L = Mrg+ BNa, = D,lFo.ce bnh,-lee", noeo +*A" "i e0e vcrh"-' lfu o-Lo"" dort a & ob {,"3-* zlJ d hoc*o, taoe = 48 BL cf -c..1 athglcda be rcp-rereoled F, (o*^- :- 32.6 .6 e. r,Av .1. -iq F +*"^..Sle &{ ,,,e_ "f i-c[ndeda.6te&oTLeo pfFcuYlt,tide I -t-ft1'a c €-t llA e J :| *ct.,€r : :L {. _/ -rnnF __ _Q t" +rr. f] :* O= +a# l) s4go. ch {rL..r altrAtrde & Jeo,-4.oVIt RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 40. An.I i -r :Ann le {l -As ob ob Le trL,e LLatLA P--a . clr va hoq, {,'-- 1Jr^- F I F,q ( *6 t,.r,.. r] eLtvoft"o.r *,o-, por% l- q I Fi.re. _< Fa l-,.o1 >J q = bo". F=4;1 D ir Fct.'tce te h-.,e<o F,?alt-oria* FeL = Zok-.r. 'I[, o,Lo,te ron {o,.^ah'o., & reg"ercnt-ed ff tj ".-""' "b -{ i6."c 01 r hog.,.-; ]i -pr +.'atu q w "'b JR. "?. 8ce ,I[po X to. a = .,4s A?. L&.6o : 4A *" Ar = 4B v-e O"O + : -ag /t*-,|-e. ,f2.) AB = zo (z (,c -r I -A.rAQ = ft_ a,a 20= -€(]ri+) + .<l-,o utd dz^d i l-{ Y.-r2, L.-,. to-p = *n-.-1s" AQ= AB AE Aq Aa= i;$"* = ro.r3(J3-J) =,p(3-Jg lle = lre . tc,l3_f,3) : 16(3-r"+321 = |z.6tL-n = lO^ O.-r3,- :. W, +"32,L,.= ro (.t-r){s € Slah'{:rr a +n -kavet f e o.- zl.-d {r; , ,.', !,a *c +t. RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 41. +1. fhr'ght + rhip f"-"., rtzot?., .!-evet : lpro = -Ag^ -tlr'te 4 ele vcrhoeq "[ *"f "b .linh o( = tg:-?+"A1" !b dtp'.rct"r:^ 5 6.16-- of (t.f-6$, A =_ 3d, l'ef6r't "l ct3$f 'co = 'r'm. J.'iLa"ce, "t- rl",'1' -F.o-^ +*F .f t-q:e'. c-t.1F. ne,ir"r .l ,(,'-$i "[.^:l? ,_>..---itrieo -1"e..",.r- -b cr,'ix- = p1+ra _l >:o-_- 00-rarrn I c )4'o-l : aloou, do+" fc ,r7,era-t.A l_----' , ' ': d.* "l d.ii',,. ot tlow^. D---------:i3 -?,", ,r!lr +-"ci.6le, f{' ,r.," cb {Fa r".ctu4s.{ ang rL & e . .rr-o. f*=;- rFtslE;-Ad.'aeu "Frid. -Lta^ +t" - Cr AA l: a AX Ax ' ' 41' ".t *n. 35. = xp Ax. -L = ro v3 Ax Ax - r o,,lE L. - rtJ?.o. o[ ctr'1[ - lor-ro-e = otJ1tD.D. f-rF..rr^ _+ f-1- e rtP65 = rce.o. Jv,%'.t a) d fi t a,"ce t)- RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 42. +3'1 -i--- 142 ir i+ l l+I lorI l** l +2. -t-|e .!rr r1"6la 4'xylc +l-etht D&hr"c" +le it3hF +''llht,r Jq! .l. tre., "b rhfp aLove u:,iiu tevcL = 8.r' = '48. of etev-h""h "F ++ * ctffit+rtr1 a.26r" . of -lzp-tr.oter o6 kf,to",> c'f l"ft{ =- cD tr h'"eto {t"rop & }'itl = AK. rt 4?Lt a tove- r;'og = C_x:'Ar-n ob hirr = krrg) ..,. l,ftt g= 3Y. *a. p = xp A,r(. tCtn3o : g 4" Ax = eJ: C X tt6ov- de*a F,L ,reyerc,:ie) 4o-- o$ dfqc,.... ar tlrltu",^ ftrr+;u6u ."f c.p, "$ r'oc tutdad a"6lc- 8-r o tc".. x = 4^ -fcr,-r oo' AX -arr. AX. A {-s -Q= ",3 8Q 9 .r= 2.1 -o. A( = 8G.n +,ef6r,t ch otf1tr'9@^r"9 - -Dl ttt"ce l.ra Fr.rt c^, 'h?tr e <hP6 = 8.f:'o RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 43. :4gte of &p'"srio- "fi tf of te ".pte z, J-e fo hr ol tv lc-.,ela r [$e) = co -.I- ot t"n-"- "b z CcD = r"r.,,^i $o = rr, .a. Y eF-' er e.l-zd a! rl-'q-.r). c o.ra ol- l, , l,] -- d'Fe o D * = 3oo. F= ed-+.de o[- d aPvesr rqc"r -hefnrr crh t..^dz l^lfd +'. sh #ve., E 'ffu otbore- datFcr & ,i {o'--" of {,96*'" 3" -,"grt -*1. ft L t ata r( : 'lc,r 3o LA AI C,X " "= tZCx. = Ax.[i. Al("tl = -> cD= l,J icllt, 4.,%trt- E(e XB: of- ot 48- Ax t..-pL i loa =:-|-o :6-r-') 3 - 5o- Ee 3 AX 50 {) loo -1 te-ytz z, fict u 6 a3 ag"le ,1 s, f&., s = t:P po{flL- t?&. "4djac e"ts < Pde *ctr g : 4g BD -tar 6q," : g6 Ct cx:5c)----E- v< F=ao' 4^t.e gD = dx, (]D > gd, l 4.1 . RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 44. +4. I,ef -Ae'5rgj2..,3 +raqctt.J 4'o ",-. A -!a A.r3le oi etrvaF,$q ob ?oP-l A d. = -Aoqla "b r Lvo troczo o| ge,? f e J"ei3l.r o[ ae"opla..re. $.,- 6,.,"-J =_ D&|o,nce {-"6-wetlcd #- tg recr:48-pa. 6cl?0-.t;;e!. Ai. -_ ge B.? +29 t q .4 ec(. '13 : t+Lt ._0n, "t &"4ln velocl! (o- r -rpecJ = -lSrt-n-ca -o v. rt-; 1t"^.,. &bov< c{a $a r! vegvalr-1t'e6( 3 lo'.-. <,hr-. ar {Lorr',. .,.h;t I .r'2,-^ qlr c>e .l yl a -.1 J l) (t O "![^, *.'-ts = og?.?tr 4&9 -{a ce ^t-riaa *o-- < = AR XF .la- 4e" = XP= 3Q. = Ayeed - Sooo xe 3DOO.,-r) x q - xr FA 3". i.,.tel +o-p = 3q xq ta^ 3d = 36rp9 xq. xq = 3ooDG 5OoDL/31) rir Sooo LJ3 -l) - l5 - zcox o.-1 .). rqa. 1 ""lL<. 2oo CO3r) /,yec) 'b -*e'o;fo... = t+a.+ -.A.._ +e RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 45. 4t. I'e r *^gla 4,13te -4,'oea^c l.avatte) -{' Dfi 4 +o g ,t et+valrbpo. ol pogt A = u" at-a va LtL- oh PoP^t R " 4 g t,.h "i -6D FQ. A$* "h itAc n =1- 6,"., rle -Fo^F = BC xQ la" sd= t xq xQ=€L-n = JE-r= z u3 ,f3 -t "l lo r 6ox6r> zo{-z = 4B v.,-. -- Z'fz x bax y Y L^" lt . 4"&t"r €b ae'o3a.re {*o"o ?x-Du'f, = t L'n .D&Fo*" -t:-atzatlcd P" to LL( = .ape e.t -- .} ter l.a oce -+-.ave tt e.l /-l,Le . JFJ alxn " dat-c' t% r76ra,-,f221 { Pq",'. ou r hcu.-r.r ' 5" -,!1xt +.le, ,"tr o'e '-[Ec rsocluded o-rqlc '1 o., o- oFpcfF riq4s -Aajac e"h siJc- faov = Ap ,PX -fa,-r 6c)- = A P; Px= PQ -- xe -ex f-peLd = ,Pq -lP.oe fee.{ -&*oylon" = zrro6 L" Fl'. RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 46. '*B = 4,ePg+ o$- to.,:.'" -- so"o. c)^e- + F.,cl..Ja4 *a" < = A^ Lx. ta^ 4" = AX CX Ax = 6-1. .LLA^F= *o- 6o' gD -^LA & cD = g(. +e BD =5o BD 5o .4 Ax = ';n = -r). : gD. !1 cD: 'q8- Ax ,- Eo- 5p a = 59te re) .?- 5!C&:p JG +'e..!1t"r bi ra,t. " DF bt-uld.q.,? tpol"l = $(: _.i11".'r tel'r.,'e-"-, pota !. *oL,:r. : fq ,-.. ^ cr,: t"zrlrr an V-Va.",fuLpae) -A"3le o!- .leg-<rtro^ '/odt( $ Jep.zrrt*e., tJ' r,.brtze dato- & { fr*'. al sLa'oo il-, ,*!;r +-Po^6t" o.rX re P-c o .Feo d *"f .f Lna,."6 N.=11". 'b tptl.'.- "b t'-?u-t'-U p = ed. .oF..r..,t.d ,"..., 6o 4 p----, oh l+"^" -- *"*tt- rltT I 8."',-lr-l RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 47. t+ 'D lr hr',ce &fc.ez. *< cet = Oo.n. Ceol. +"Ehf o[ ^LLE)a] tye,c, = 80 -.-',. tcDl 1"; {e.'ghr o$- F&rr +-e-" ='l-'"- LaB] n.gt. o[ JeSr e-lr fo-, f." r-c.,"} t*."- top ioy a = ft*' =$fL a,,rsve r,o^ {o -.-abfoo & t"p"e'e -teA B Ctl {houoo. t =,!c.r +-,}.,Ut. 16 o^. $ Jk r.Xc(uded a,t 14 $e Grv Ln^O : cPPol' Lc lt.le, "A{io c-e-Fr ide-' .'tort C* I Ag, Cx _ BD = 6D-n. x.B = cD = AB_aX, to^ ". = _Ax C^ I -ra^ 4s"= AX :> A(:6D.q. Lh Kg -- CD = SB-R{ : go -to :: Lo rn fu;- 4:".s r,.. {*- oh t,3q I .. I at I I J=. ".!,lr ar jgt,t &om 2D.o- $ + Jt-co",d t*ee = tY.* tee- = RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 48. tc. Ab Le fbe, ttee b'o^ -{-ro- d&ha .'ca '@' .., 4o.' ( eoi h ., trhr Ine. f"al uJel atqle- f,L o." D 14e d"",-, Ax+ Qa, *a., < = Ax t-x Ax atb a .A colB r *e) F-+t# qi AX x+t. ).1 t, Fx .{z t e^ T J-^ cDtF = ft& aDt ( I j[+& IC.T L : A)( coF,( 6*O =) -t6; * f:c+at - ^r cr)tp - Ax.otr. Ax = lb-or to-<, ta^e l;_r-^F* a?ee- ,--A.ogte of e-tr1oq.'.',, -+.q le- ofi e Lr.lau"c,,, ,9, .Gr, ItLo l*- x aF ?oBt r. d & ta"ca ,b, .., 1-c,- X"e"- Le p at- pol.,Fq. a-bove- do,,fa & .'-eg"e.Le-'lad P h {.tA*"" o.r rhg,(,re. .rb!.r +-f,-"?r! t FHo eBF> a,<-{ X +7. DPPDTf L- dfde -4d fo. c a^t r Pa. RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 49. +lerhbt- "h verFfc.a[ toure- -Angla "fr e[ewahL 'b -bf -4€1. ofi eL t -h't " o$- top frv, abw. ,1{o.-o kq.l ,} iiT*"e 0r. lhc.,o.r, i4 "!r"r +-,Lgt., o." o[ L9-aludeJ c.nlL .!' s, fu"v b'cr co Ay _l pe. , qa = (eq -!-I Or 45" - _a r. ^Y Ae = .4y -/ rbr-+o =Ay. Lr = Pe. {ro-o X, o( = !oo. *.+-" y 14"-. a[,ove, *) , P -- 4so. -t 1'r €1e -t,'J P. +.'_ o h X .-4r) - +o.go" = Ig Pr. Pr= bn G P0-+o=pc € Pqt€l) = +oJ3. zD€LG+r) -. zoL3t .^3), 2oL_: rrg) ..,. r 4.,0 -_ oppol'LL Jld. ta-Le.tf ltda . RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 50. lo. Lc F c-lc crJ be- cr l- -l-.,e ."gt-t- .j""-, lat<. "levc[. F.r". porb^l { 2ioo.ot-r I of-' ctavoh'."- of, +ry 'f -+-6le- ob /ep'e<f"- ofi- $e". Pe - tre' d-.n- .,q,.1 -Lpq. Jel AO.'f .- Ap.,z'-. y PQ . lhr >)-.' pq'=6*,.,-rrj ? otove , dat-a ,? t"p,.^r^rcl {r^ <--', oD X'b"". ar (Fawn 5:^ -b0..,r +",h^At. on5t'. &e ntr* fan rso = Aq ^Y Pq crloo'.,. cloc' J !c.Ao,,-, 3".13L -Ga -tcr k c x=t59 ty€t kc A)e r.; ,_.nt^. c.1te- :) u26g= +, "Y-)aLr-t,l_-r) i--.,ee #,^A xO $ . -- 'L*:- =) o.lA8 + { o"4<'-- 4_e' = Ac*pp' AY _^Y * Aty = >.-.r C brx) : +r z7_. + aY = g+,>x ._@-o *L' = >x 5_oo o_ =2 -igl >scD t I3(r.83)-. I i ! 1 I I A.r-, r630.83tat2qon 43oo. g"'" - i I I i : I ! i I I I I wep.ere-,tzJ r "l-'efgnr o $ a to uJ a.bova la bc RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 51. Let x be, fo,%1 ,1,, .., e t+er -A-qle rl rL'.nlrbe^ o{ ,louJ,J v " -t) ,A- ri' ri Jer.err,"o., ol rrocrclrt$ -f,aiglr 4 r l'..d {-o-", 0r.kq- Pe' Le IFa -€flectpon t6n clo.,,-.-, xA -LPg, , Ae =,r,..,, D'il o^.. dl) rrottJ {'*v rs xQ, ta^ x = O -o :-z L u-^F- to.,n = 21, l! A," q Cas c( = dqFa & vcgrcr <-^,tzd ,: 4.-* + d Jgu"c 5o 1d1q r .L L.rsP : 3Qr e. +-'P = l-+ >t th 'B -. P orLove- ,Lake- {woco y_ : (. * eltc cl-,"o.r 3" .!-ate" 'p. -FQ. Pe' = pe AF =xt1 * tq,-. g'f.t $ oLre,rr,^ott$.-. Ax- 2l .to" F - l-o.a. 'tEL abovc At l,L, q-, n. i- aAe* .t ,-"x = {-Q_ A{. Qr = a< r( -{D <D ,41 ln Ai- xQ XQ ABc x : -21, Au x *o-p_ to^,r. rh cloua -f,.o- gop"r "f oke.',a,hL : t-'raca /to"B- lonV. 4,1t0.,,.. RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 52. 53. 5r. Ur *k ra t. +. 'L Ll Dl aer"D * roltac€ ! te tc_wo -.,ttc I Fo.rr or Jfu acvoplala. XY = t ywila. -A.gte eb cleg;e rr ic," ob K -ir.o- F ' x. ,Aoqla oh .1e;'err '*'" ti Y 4""" t -- p .fFi above da t-a- & "reE*zce"'teJ P" <o-- c,h d .fr*". ar t hou,:o ' 5., vrir'r 1.'ia-"31", i-6 (!),rO ."1 t, ( ltvleA oagr. r q G) tc,. g = cr-'p,lflti] 'rlJ.-1-# #jac.-t-s2L. -tY o.ri opr.orii,z-ll t-ou'J. liifa + -Ll+..€J . -r^ -a Px Q I Ct^ ,< -- XQ= D.L .fi"^ I ,r. pA y -ta p = ro aY qY = Pq. +,'"P !Y - Fq F& XQ, iq _t YQ r 6Y = PQ " !A ? *a,.a f-F PA rq l+gd-P-lL +o.,... t-pJ = _1C.l4- l a"F_ to'a .r b-r- p ob ae ^'oglzroa = 4.^.: t ^.E ,--? ln" lan< + fur"p 1.'" P -l^,e,%t't(j RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 53. 54 E-A - -o--- nA; pr. * l^,,"gr^r- .r *e -A^gle- cr$- e t"va tic"- -f -A.-qla ot= c L"yo Ffo-, ot &. a[r,'," L q*.-,.af Pr" r1 {J6".ve dJ ALot:o, - - r)DDri ( i L! .lL de " -) !- *liac e"t- eia.. C- v.'gr"l +.Jc'"gle h &€ ob 3, c [uJ eJ o"1t fr ,s , .Ifu * 'i -toL-r". +e,bht_ B '4-c'". P="4 I 4,o- c =F. "'.fY cr€.-t ed I {,r-*., o}- P QX. +B 4e Qx. D'ao $x -! -AB 54 t@{ fo,"p = Bx , 7q: A-t,4r= --t-r A BFA tan<= = A6-a . AE | - r.}nB o- tan 4 -ttrrr r{ -ta. Qx + to"p= 4 8- ,4x Qx. 916"13 . *R -a ^| _ -{rl Qa. e=r ID 'aF a= AB -l'e,it"r ob DIr Fo.rcn t{* l-A 4e .t rola -h^a- ----- ---- 1 tr. < . e>r:49 = ta"x o ta. x *14^p po." = o**ltF.,.^r_r"^u; porF ! tor.'zr . .lf t*.",{ -lonF), RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 54. 51, Lef {e N4 .i-aAde, '".i+i-U 1 ah d fo fi'rou"d' r".ctP.ol-.tr- l!i',e..' f k {oot. ft 1xrtldJ ffiiesgl- J&t-a"c<- 'cJ lc F BBI - hl .o c.,rJ Aal = 't '-o Dec., a,"6lc of z Lvze Froo" S' '''" et = P' {. aLorc, r% {o"".,oFrqo.' & n- eg' esc^tcd qf sq u<e aJ {oc.,o Lel Ae_I A<ou'n A'?=* BP= f- aaee' S;n c{ = -o CO.go( g a rie'e E -o r% tro"..- oh Ag = atet L de 'd _l Jt"^g = A? * ci^g r :r- _6,I A'B t Ag ) cor p = B'P :? cl]( ts = ,j *S _@ " -FB' ' +ne si-',a. g+ AB Cose( = -!-Ag sinx-s,%g = t. AB. cosg - colca = 4-, Aa'. co!E: 's{_ = a 3,?'a -Irbn p t AP- Ae' =gAB o*o @-o /= -e, -@ @.R e-/ Co{o( - aa{ b Srr)p - Jl; d + RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 55. 55' LcF Acr!7ht c$ *t..1.' b" 'l-,'.n.: Pe, *oVie o! e Lewcr lL"o.' crF loEF A o-' 6".oe.-J l-e I B k Tef'L 't ''.', aLo'e' '!r;e A' a^61e, o$ Jegv e-cr r'cre o[ -$o-t- o[ -to'"'v Jft:r- crLo, " dc,fc' tt r7 erenfal e' 'f-'-"'. a! I Aou'^,. j".t.o Bx I pe. *" ". {,"7.-"".-.' T'? - ax- b-.,-lrt A. FBd r^ -AgBx lana . 3p ^ 1..r^8, @:- BY("I O*'_O -tr6rr, o e,: p. ob' n.V,' " o @ 56. t""F =rQ QX Sx-tg11 -- PQ" ll(r- Lo..6a..,rl^ -.-FrcrnF .A e 'ocl c -t() -l) 1oare. = B. tc,^... r rrbp. itaf3t"r c{ ob{"",ra, = AB = r.s.,.. fi2,6i-'r Dh tor.,e -r = pq, = Bo.-. +,e J6l-, r o[ +oux" oAowe JFe, otce-,,ro D & i o,-'re, te lc,,ea.., tocoe,. & e Le orgtc ,fi et-t.-t''o-r of Sli alore- daha 11 vepere.tr:J ft {o'- o}- ff?- ". {hqrn J...- {J? tcr.,o = ofporil,- riae A$oce^F cide ot'r. t ,r, -, e1e : 3D -l g Qv - zs,s.". xB- = z*9.5..-'. RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 56. to^ e = 2g.s 4d, Bc: J-r-?+i, 5#,0,r'= 4g .+ BL =I'99-16.'t6';= 1{.. q{' a :-i.f * sl..,a+fa-, = flo 5t L. r -ou l>z hc fgtt lan ,1 foct ErJ 6a" Let. P *Q te e4u zzL Jtse aLcve, r'- {o-..at-Po- { r'gr*" *-l t[-oc.ro. e[ rFe-l = t.s..:. q,ita. ?*oL.--j. .1f a-, cl 9r l,E",c-o -tt-e-( 4p = f).E .o , A6?:16. 1L vag-er.^1,..1 g 1.,..,ob,e d..o., ?x s- 1,4 / QZIA A, -!.eq ( !5 BU rf.3. -n. I xq LCA, zktJU SL". b3 = ZtA LV cz : 'J-- ./:, cz -- L.6q'+ .r,. ol' u J:= t a r.5 15,.L __ (3 #% eo" = x11 {L. =) {c = 9:5, Eazl = /.lE v I [T/ 3 v-3 % l. 4 D'l -l .n. For bo1 r. Ie"r ol rF..'^? rs = roo r.. -Y' mcrde t.4 tl-iU Fo' bX. -h*hF 'b L-?(ct'-? / ta't 6oa J I i ffoLod = 6<"- 3cr' CD RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 57. le- "r,oJ z. ty ri--'.lX c-.rf tr', b..fta,%? -+o? F-- 4"' Ie .144, kf lt ,fq--.zal eh Fiht .r'ee t- rnt'gts ffiL rrLauu P''$o".arlo" S ) l'z''"t o! rL'oe'-'^ 0 d'a.., BxI Ac, 'y'D+ eL 3.^ dA6x -Lo. go' = Bx *t' '1 t. 'og" 'r€ FY!1e.,'h.{ g to+h Iq!, <"-- .b 6C. D 5'4 <I] = BY= 5)" / gvo i." ?F,4 'i le,"Ahl o! fo".,.o he,"gt'f of l'ttt Ax. A B* =) _: -_ B* + Bx -_ Bu",r ^B ' )- loo B) ._ XY = 5o- tg.n -- ..D4,. .,(,?-' 4s" = BY eP t - 40_ t gD = 4oJ-2.n. ,t> -E; nl $L' e aJ oa s+,,"^4 "l Lqt - 4<tb ,. "l (l/( .A2, CD 5o "o l-,,.o . tor*ogle o[ abvoFP6n oI ob litr +""n f.oi of 1o",,.' -A^q l" o L (U P - ao"' ,b -lr,F. of toe"." &,^" *-.t 4 '{o {e'--a+,"o., & e {. " <,t f''or ,fFe aLova 1k.". ^a I I ?i- I I lo-l,n oer.ere^,teJ ,". fu,_ ,J- RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 58. f'o- +,"A, 5- a +ec_ *o.3o"= og,p, - aaj .!= ss * B13 Bc 9. a ecp -L* 6o' .. itg = -harirr "b {a w c = s-oJt. !Pg'= qlz =etat Bc E{"l3. 9r =; SD.l3 -+lr'tr CrJ = 5ox3= iSO., E , !-o"r. t{ts Sr t" toat- -a a^d g. & boaf, 1 . l^'"f6u.r + -L,!qr.'t -l-our c =rh,.o = _€. D fll-o.'ce tu ft.r."., 8,6.. = l0oo. 4aV1e + alr vcr Fr"* rb * {-o- B, ar : Joo. -A-1le $ el,+vatfic., "i A &"- q, F=+d alave ,o.l 4"-..".,of-"* er '!re {o".- "b *Je* ,thr fo ,u€ ' e t^ 1o" so' - grB - ?- A +aq o"@ a +eef ADP. - o{ "& aa./"3 . !, 13 --- O *o,-,{9o = 49 + ll Bq qS f BB{ : +1G rL -"F...r." kJ o,t Ll,ow., = 8e -,4 RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 59. :) B,B" = "511'. *', d= GrB, _ too €l- t Ji't t x G-t €r = loo({3-r) -_ sot.r3 -r) L .l' e ,oql" l- o{ J '%l- I -hor, tp = E ol G -,) ..,h -lI -le,"3i.t 4 l.".?ta.'= -dB= 6om. Jnefghr ol "[o-."p f,,c,{ f cb = h.o. ,A"2re oh .teg'euPo." $ fop o[ tcr-^g 3o_rt aop oh bufra,%X < -_ ioo -*n2le oh -{e3yelrrod ob totlo- ofi to-6 .1or r 1op oh turldr^? ,p = ai il"{ a}ow ,t^ {o.,*alp' 6r" ti regr e1a,..,1s.1 ,% of f '"6u '" a( Jhou:o d. ctt r .bx I AG , Dx = AL, cD =a^. i]^ A eox +orrd = ofr = B( "{ bx |o.' :d = 6o*cr DX., Ao-h AL c -- (Ao -h) f: -.'. -O ' +a.F = 4s > +a. Ao" AL _tr t, 'l) +etz.' mz {o,-" Oo 'l3 = 6o AC 2o.ls.o. :> AC- --@ RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 60. {""-Ot@ *l efgt,r q& s, "4-gl. 'A.3te "r al orr*r e J d 9r Fct-"- of &hove $ ' 6 '.'-e a Agst I l6o-r,)G = zoJa 6o-l-, : lo =2 [ - 4orn . +efet f o$ la'-p pot F =+a'a' D& fd,-r" be F,-r,e"., Ia^p gorFl L*rftd,?< Ac--- zo'[i m > f{42-<<.'ce LeYt^.12a a l-<-"g6i:t D|1 L&ild.""q '< t&Y Foar-' = Bx -- 60-+ = 6D- +o = LDd)' oh .-[r'4xl }'ou--Le, = 'l-r' '-e l-rcs. ta tu.6 rhi3_r bo opp or?li -rPltr t. tqY^nat1 156 (]l ar rt-,oL-co. =&b ok I!hF l.oLtre v- .-tlg{r+ +'oure :o! Jeg''elrr'o.-' ob ", +.- +"p ob ole o[ deg.av r'cn .'f -t, *..,- ts-p o[ .tr,!l.t loL41= -kr yvolra 16a l- Eetau', rt Ppr = ht+g51_@ .,',tCot. fe.a-ta-E r e1^, r s.a ^1 c.{ '6^ J-}' ( {oi-.Jir- lo pfP. *!- h =Aes,E _(DSrB = fo.a RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 61. l. a ABs)_ +'a.p = aA => Bg, = h -OB, *"^P Ao@ 9 Bs{+Bs} = h * l,., {a^., .;-,.p r-- F 68. He ighF ct4 c2 Le -An3la D I -Aogia "b ' ''s. = h{#-;,1 = tt++=:_@p to^" 1a- p Dr"r lo-c c- teiur..' ahipr = L,ffa.e - 6o.L.:u). f tranEf . rncfyzl. tb4_ tc,^F o| tou,x " "46 - fD mt( . *qx> c-an tRr' aLowe {'b*'" o-( ?-., ^ Aec, **F cle p't.rr'"oo o$ dep..errfc.r ol, be'F.'te en Co-t ,i0 l-1o-rnali cr-) -llr o rrro . e, *. o.-, *og o$ 1oc,.,r.r x = Zo" q -i.-.- +of -b -{oLo.- F =e6:. ct ct- . ft -nf.,"^tul P" fo-.- oh = oFP.: 4q .dj gL- to, eci _ !q Rt' Ra- = 5D !2 l^ AAat J- ,.-"-t Lcln r< : ^t3*,, l- Lo. 3o" . _g = ) E., c,l . g(.- p( - noG- Bq = 50€ so rfe t e-a ..Jg S =se1 1{ - so/ .3-{ 1 =L{-t, $.r. -t. RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 62. D,1 ta.ce P & to.,c e betc'se<n c,aw ciq_ = log ^13 ,vrE: 3 "h ca-1 +yo.y1 loe,;,"n = SoG.^F. o!- ca' 1 *,o. {or., uo = qb/J^ .r^k' 6+. ' +h,&hF of torc*" +tefsht ob yatL -+€h ob etr.rcrhppo -Ange o[ e Lcwa Froco $ Jf, aLs'e datc. fu -cLot ro Dtanp AX -L CD *o= 46- too,t X A = og' J^ ALXA. Yef>r.Le^+eJ 9. aca,. fa.,,6 = cx ", td^ 3cf = Cx De' = be- cxc *o- p = co * b6 *o loo't- c, x bA ta,",1r " -- toot a*'=) Dg. lootLr = c-)cJ3 cx = 5o (Ji r_r) o$ t ftr = looJ- EoC.rsr-D De = roDi-cx .*€ cx {Ji- r) =roo. L,. = OD .^ -___- x !:<rt A-t ,.fi, r J'-,-@ +@ -l","gt"t .*€ = I oo.n. Cp =' L,r.o. o[1 tog o[ -oct *"o^" +rp ofi toc,rc, q= s6. F? 'b -ocb {*,:.o toro.. o(; +oc-c, P=+t"' {* "b {t"^. = r so [3 r Ji) yy!-^ RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 63. 66. 4+e&+ "$ J.!ht '.L,o,re 4 . r5o n,rE. "le I {,+ I, ta +*o -,L&l a3p'. oac hrD^3 €a.h o+hc'' -/roqe rf depxtur"oo "b ", 1= 3D" - 1.( .rcprere-ha.{ J ,t *". drt -t houol'Gc {o'-., pb r. n t&9_ ta'.e - ae t|q ron 4K"= !!q Bg" R! > I (ona 66 ' ** ".iil.,* +1 e.qh I -,.€e r:k -Ajle rb IF4 o,bcn't 1tq *'. at .C. a Ata 21,{Bc7 -la,. a = 4G &cr t&i 30" - tSo ;; ')r : l9oJt nt. of tou:e.r = AB: 8.6. "b Flag rr.r$f gc- _ r [, ,.ys. clu".ft"o. ub- +"t "b eLv-rf-.- $ taa.6 daira S "ep".-iu_.,taJ 6F= = 5... "r,tI .g 1e 11nqle of clcprer.rioo -fr ", F = 4e D &Fo-.. te Ft',< co -rl"1og .-[F, oL,q-,e "lata fo g I 3' = e! - B-r, = lso tJe -1) ",^tT D& fo..t., !'eF.o<<n _rU, ft_r = l.o1.ft-*i ) (ta?(LaIh tr.ffF-bb E{* a( = 6o9 F' 45". l'}.; 1 ! 't'- e= +e 6 at, RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 64. 5. a'151 , .|,e,!t r 61 . +l ea'flht kF 7oP^b p",0. t o 3'"*+" "i, F ] 01ur? ed tu Ifu aLpv" O-l (hocoo. C. aAsL) f^ a 4e, ...arffpty- O*@ tana - ,{c. Ap tarr 6d= &"e. = AI) Ltg "h q- r": = trgr h r-r. 9.& "+ h = scJ-ett = 9,r p.1g > = 3.LrMh - -t Ia3r|" bh :3.6-cMt. pYov. *{'ar h = 6..,.h . daha. & v1'ertntz.l ,l- 6o {e'"- "}- (,b"" la^x= AB k. la^"r = b 1 b"p= 4s = h t ,3'n.--l eD1 *"^ (qo- /) = l, 3 o loacr ,+B = 'd'.,.tt. c LL 4-k $.o"" B , -,{.gte + e tevatrL i' < Lr I '.h $o.o. B, -&o2ra "i et".rot3o. t p. a'r? to'n7le-'.,l..-t4 . ,(+F - ?o" :> F = 1b"-d. h= qthtc_@ l^,<h= 1fc.^,c x g coFa = 36 .Ctao<. cof*) hz = 3s n= '/:6 = 6-6. 4 tou:."r = 4.."|;'. RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in
 • 65. .68- +tr-t!1t.'r l-el q* q 4..'la ol 0l/ -4.nle r[ .i.'....hf aLoe oL.thqr4, g 4 Aa{ -:L^ "b l,frlf, Lo-.r" ,+s ='1,'."rrt;,,. te ohfu d&to,-re te l.,:ea., {hft{ !,1_ deg".,<,%r, "l {, &. sr! ? zer,,^. c{eg"csr$" oi r_, 16 = +{. dat-o ft r3'ae"lzd f^ {o* ob e.,-" *o",e = AB I _:- r{L uan 15o = h Bsr- --.=h-_{D A 433, *or, < - l8 g!r tz1^ Scf = 4 AgL = 2 oo [Jg+,; '= Rs+ = h(i .._-@ Bs, -es_. = ;,6;i_, aoo = h(e_r_) |r = 20." ,l j 3-t I fci Gii h = too (t..r31 ,,; . 2 i j.2 Mh. +e.fgut- Dt- .tfgt l L'o.ue = ,t3, dk. t oo (J"s r ,J .ra L RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in RD Sharma Class 10 Solutions Applications of Trigonometry www.LearnCBSE.in LearnC BSE.in LearnC BSE.in