SlideShare a Scribd company logo
BezpiecznyBezpieczny
InternetInternet
Komputer z dostępem do Internetu jest jednym z
najważniejszych narzędzi służących współczesnemu
człowiekowi do pracy, nauki i rozrywki. Jak każde
narzędzie może być wykorzystywane do różnych celów.
Najczęstsze zagrożenia, na jakie
narażone są dzieci w Internecie:
 kontakt z materiałami zawierającymi treści
nieodpowiednie do wieku dziecka
 niebezpieczne kontakty
 cyberprzemoc
 nieświadome uczestniczenie w działaniach niezgodnych
z prawem
 nieświadome udostępnianie informacji (np. numerów
kart, adresów, haseł)
 uzależnienie od Internetu, zaburzenie relacji z
rówieśnikami w realnym świeci
Kontakt z niebezpiecznymi treściami.
Dzieci korzystające z Internetu narażone są na kontakt z
materiałami, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ich
psychikę.
Do niebezpiecznych treści zalicza się filmy, zdjęcia, teksty:
-o charakterze pornograficznym,
-prezentujące przemoc,
-promujące zagrażające zdrowiu i życiu postawy i zachowania
(np.: hazard, używki, uczestnictwo w sektach, anoreksję)
Kontakt z niebezpiecznymi treściami.
Skala zagrożenia
wg badań przeprowadzonych w 2006r. przez Gemius i Fundację Dzieci Niczyje
w grupie 2559 dzieci w wieku 12 – 17 lat
71% 63%dzieci trafiło w Internecie na materiały pornograficzne
51% 61%
dzieci trafiło na materiały z brutalnymi scenami
przemocy
28% 74%
dzieci trafiło na materiały propagujące przemoc i
nietolerancję
25%
dzieci deklaruje, że rodzice nigdy nie interesują się tym, w jaki
sposób korzystają z Internetu
10%
dzieci deklaruje regularną opiekę rodziców podczas korzystania z
sieci
Szkodliwe treści
♦ Mogą sprawić, że świat staje się dla dziecka niezrozumiały,
zagrażający i przestanie czuć się w nim bezpieczne.
♦ Mogą skłonić dziecko do podjęcia działań na szkodę swoją lub
innych ludzi (w tym do działań niezgodnych z prawem).
♦ Mogą doprowadzić do kontaktów z osobami, które mają wobec
dziecka złe intencje.
♦ Kontakt z treściami pornograficznymi zaburza rozwój
psychoseksualny dziecka.
♦ Kontakt z treściami zawierającymi przemoc czy rasistowskimi
może je zachęcić do zachowań agresywnych wobec rówieśników,
słabszych czy ludzi innej narodowości, wyznania itd.
Jak chronić dzieci przed szkodliwymi treściami?
1. Zwracaj uwagę na to, czym Twoje dziecko zajmuje się w Internecie.
Rozmawiaj z nim o tym.
2. Ustalcie zasady. Wytłumacz dziecku, dlaczego nie chcesz, by odwiedzało
określone strony.
3. Przygotuj młodsze dzieci na to, że mogą trafić w Internecie na „brzydkie”
lub „dziwne” strony i naucz, co mają wtedy robić, tj. nie oglądać i
natychmiast powiedzieć dorosłemu.
4. Program filtrujący może być pomocnym narzędziem, jednak filtr nigdy nie
zastąpi czujnego rodzicielskiego oka i szczerej rozmowy.
5.Najlepsza sytuacja to taka, w której dziecko rozumie, jakie treści są dla
niego szkodliwe i samo nie chce mieć z nimi kontaktu. Ważne, by to rodzice,
a nie Internet, byli dla dziecka najważniejszym przewodnikiem po świecie.
Co zrobić, gdy dziecko natknęło się na szkodliwe treści?
1. Nie obwiniaj dziecka - w ten sposób nie rozwiążesz
problemu, a ono straci chęć by opowiedzieć Ci o tym,
co się stało. Pamiętaj, że dzieci często same czują się
winne, nawet wtedy, gdy na niewłaściwe treści trafiły
przypadkiem.
2. Porozmawiajcie spokojnie. Ważne, by dziecko miało
do Ciebie zaufanie.
Jeśli Twoje dziecko trafiło na niewłaściwe treści, a Ty nie
wiesz, jak z nim rozmawiać i co zrobić, skontaktuj się z
Helpline.org.pl
Cyberprzemoc
Akty cyberprzemocy przyjmują różne formy: nękanie,
straszenie, szantażowanie, publikowanie lub rozsyłanie
ośmieszających, kompromitujących zdjęć, filmów, tekstów
oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli.
Cyberprzemoc to nowe oblicze przemocy rówieśniczej z
wykorzystaniem różnych technologii informacyjnych i
komunikacyjnych, jak np.: poczta elektroniczna, czaty,
komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy
społecznościowe, telefony komórkowe.
Cyberprzemoc
Skala zagrożenia
wg badań przeprowadzonych w 2007r. przez Gemius i Fundację Dzieci Niczyje
w grupie 891 dzieci w wieku 12 – 17 lat
51%51% osób stała się przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych
wbrew swojej woli
52%52% dzieci miało do czynienia z przemocą werbalną w Internecie lub przez
telefon komórkowy
47%47% dzieci doświadczyło wulgarnego wyzywania
29%29% badanych deklaruje, że ktoś w Sieci podawał się za nie wbrew ich woli
21%21% dzieci doznało poniżania , ośmieszania i upokarzania
16%16% osób doświadczyło straszenia i szantażowania
14%14% dzieci zgłasza przypadki rozpowszechniania za pośrednictwem Internetu
lub telefonów komórkowych kompromitujących je materiałów
Korzystanie z komunikatorów i czatów
przez dzieci i młodzież
Wyniki badań pokazują, że systematycznie zwiększa
się udział dzieci korzystających z komunikatorów - obecnie
posługuje się nimi zdecydowana większość młodych
internautów.
Wykorzystują je głównie do kontaktów z przyjaciółmi, choć
ponad połowa z nich zawiera również za ich pośrednictwem
nowe znajomości. Dzieci często podają przez Internet swoje
dane, przeważnie adres e-mail, ale również numer telefonu
lub zdjęcie.
Komunikator internetowy, Czat
(Gadu-gadu, Skype i Tlen)
– to serwis (najczęściej dostępny na stronie internetowej), w którym można
porozumiewać się „na żywo” z innymi jego użytkownikami poprzez pisanie
wiadomości.
Rozmowę można prowadzić na forum ogólnym (wszyscy mogą przeczytać to co
piszemy) oraz prywatną (tylko między dwiema osobami).
Niektóre czaty dają możliwość zapisania prowadzonej rozmowy, na pozostałych jej
treść znika po zamknięciu okna.
W komunikatorach treści rozmów nie są w żaden sposób kontrolowane.
Coraz więcej czatów oferuje możliwość przekazu obrazu za pomocą kamer wideo.
Dla łatwiejszego odszukiwania rozmówców tworzone są katalogi użytkowników.
Jeśli ktoś umieścił w nim swoje dane osobowe (imię, nazwisko, rok urodzenia,
adres, płeć itp.), to wszyscy inni użytkownicy mają do nich wgląd i mogą odszukać
na ich podstawie daną osobę w katalogu.
Główne źródła zagrożeń, z jakimi można się zetknąć na
czacie/komunikatorze:
- anonimowość w Internecie ma czasem swoje plusy, ale należy pamiętać, że
nigdy do końca nie wiadomo, kim naprawdę jest nasz rozmówca;
- rozmawiając z drugą osobą nie widząc jej przy tym i nie pokazując siebie
bardzo łatwo kłamać i oszukiwać; rozmówcy często podają inny wiek, niż mają
w rzeczywistości, a nawet podszywają się pod innych;
- starsi potrafią manipulować dziećmi: znają ulubione tematy dziecięcych
rozmów, co pozwala im się zbliżyć do dzieci i pozyskać zaufanie;
- niektórzy dorośli starają się rozwinąć znajomość z dzieckiem do celów
seksualnych;
- rozmowy na czacie/komunikatorze mogą ewaluować do rozmów za
pośrednictwem innych metod porozumiewania się, takich jak e-maile, telefony,
a także do spotkań;
- użytkownicy komunikatorów są narażeni na szkodliwe oprogramowanie i
spam;
Zasady bezpiecznego korzystania z czatów i komunikatorów:
- posługiwania się nickiem (pseudonimem), najlepiej takim, który nie zdradza
wieku (niewskazane jest dodawanie roku urodzenia lub wieku np. ania1998,
jaś10);
- odmawiania podawania internetowym znajomym swoich danych osobowych -
nazwiska, adresu, numeru telefonu, wieku, a także wysyłania swoich zdjęć;
- odmawiania prośbom o podanie danych lub przesłanie zdjęć znajomych;
- przy rejestracji nie podawać więcej informacji o sobie, niż jest to konieczne –
podawanie pełnych i szczegółowych danych osobowych przy rejestracji na
komunikatorze nie jest i nie powinno być wymagane!
- nie odpowiadać na wulgaryzmy i prowokujące zaczepki, blokować
niechcianych rozmówców, a niepokojące treści zgłaszać dorosłym;
- zwracać uwagę, czy czat jest moderowany;
- jeśli dziecko chce się spotkać z osobą poznaną przez Internet, powinno Cię o
tym poinformować, a na spotkanie udać się tylko w towarzystwie rodzica bądź
innej zaufanej osoby dorosłej.
Telefony komórkowe
Stały się obecnie przedmiotem codziennego użytku, również
dla dzieci. Od dawna służą nie tylko do rozmów telefonicznych
czy wysyłania SMSów. Oprócz tych tradycyjnych funkcji telefon
komórkowy bywa także aparatem fotograficznym, kamerą,
radioodbiornikiem czy odtwarzaczem plików MP3. Współczesne
aparaty dają także możliwość łączenia się z Internetem oraz
przesyłania plików.
Korzystanie z telefonów komórkowych przez dzieci w Polsce:
- około 2/3 uczniów szkół podstawowych używa telefonu komórkowego, przeważnie
własnego;
- starsi (12-18 lat) w zdecydowanej większości (90%) posiadają własny telefon
komórkowy;
- najbardziej popularną wśród dzieci usługą są SMSy - wysyła je ponad 80%
młodych użytkowników komórek;
Niebezpieczne kontakty
Zdecydowana większość młodych internautów korzysta z
komunikatorów, czatów i portali społecznościowych.
Dzieci zawierają w ten sposób nowe znajomości, co naraża je
na możliwość kontaktów z niebezpiecznymi osobami.
Przez swoją niewiedzę i łatwowierność stają się ofiarami
przestępstw z użyciem Sieci: oszustw, wyłudzeń, włamań
komputerowych.
Dzieci często podają obcym w Sieci prywatne informacje
(dane osobowe) oraz umawiają się z osobami poznanymi w
Internecie na spotkania w rzeczywistym świecie. O
internetowych znajomościach zazwyczaj nie informują
nikogo. Na spotkania udają się w pojedynkę lub z inną osobą
nieletnią.
Niebezpieczne kontakty
Skala zagrożenia
wg badań przeprowadzonych w 2006r. przez Gemius i Fundację Dzieci Niczyje
w grupie 1779 dzieci w wieku 12 – 17 lat i 687 rodziców
Etapy groomingu:
•proces zaprzyjaźniania się,
•działania, których celem jest tworzenie relacji z dzieckiem,
•ocena ryzyka odkrycia znajomości,
•zasada wzajemności, nawiązanie więzi emocjonalnej,
•wyobrażenie spotkania w rzeczywistości.
Stąd już tylko krok do zaproszenia dziecka na spotkanie w
realnym świecie.
Grooming
- to szczególna kategoria relacji
tworzona w Internecie między
osobami dorosłymi a dziećmi w celu
ich uwiedzenia i wykorzystania.
Dzieci zachowują się w Internecie tak, jak w świecie realnym -
są ufne, nie przewidują konsekwencji.
Czynniki ryzyka:
Bardziej narażone na stanie się ofiarami nadużyć w Internecie są
dzieci, które:
•Nie mają zaspokojonych emocjonalnych potrzeb;
•Są ciche – zdolne do trzymania w tajemnicy tego, co im się
przydarzyło;
•Potrzebujące uwagi;
•Młodsze – nie rozumieją, co się dzieje, nie dziwią się, ufają;
•Odrzucone przez inne dzieci, potrzebujące przyjaciół;
•Mające niskie poczucie własnej wartości;
•Ufne, uległe, podatne na manipulacje;
•Wychowujące się w rodzinie rozbitej – potrzebują uwagi;
Co zrobić, aby dziecko nie padło ofiarą groomingu?
- porozmawiaj z dzieckiem o tym, jakie kontakty wolno mu
nawiązywać za pomocą Internetu, określ, które są niebezpieczne;
- zapewnij, że warto żebyś Ty lub inne dorosłe osoby wiedziały o
każdej osobie, z którą nawiązuje ono kontakt przez Internet;
-powiedz, że cokolwiek zdarzy się niebezpiecznego w Internecie
najważniejsze jest, aby dziecko Ci o tym opowiedziało;
Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że dziecko nawiązało z kimś bliski
kontakt w Sieci i jest on dla niego szkodliwy – skontaktuj się z
helpline.org.pl
Uzależnienie od Internetu
Co dziesiąty internauta w Polsce to dziecko w wieku 7 – 14 lat.
(dane z 2007r.)
Oprócz wielu zalet, jakie niesie ze sobą używanie Internetu,
istnieje też jego ogromna wada – ryzyko uzależnienia się.
Szczególnie problem ten dotyczy dzieci, gdyż z racji
swojej niedojrzałości uzależniają się dużo szybciej niż dorośli.
Różnorodność aktywności, których podejmowanie w Internecie
jest atrakcyjne, sprawia, że młodzi ludzie poświęcają mu coraz
więcej czasu. Spędzanie w ten sposób wielu godzin dziennie
zaburza ich rozwój, zwłaszcza w aspekcie kontaktów
społecznych i może prowadzić do uzależnienia od Internetu.
Szacuje się, że obecnie uzależnionych jest od kilku do
kilkunastu procent użytkowników Internetu, a zagrożonych
uzależnieniem może być około jedna trzecia.
Test: Czy Twoje dziecko jest uzależnione od Internetu?
Dr Kimberly Young w 1996 roku przedstawiła kryteria uzależnienia od
Internetu. Aby rozpoznać, czy Twoje dziecko jest uzależnione, odpowiedz
sobie na następujące pytania:
•Czy czujesz, że Twoje dziecko jest zaabsorbowane Internetem (często myśli o
poprzednich, bądź następnych pobytach w Sieci)?
•Czy czuje potrzebę coraz dłuższego korzystania z Internetu?
•Czy pozostaje w sieci dłużej niż pierwotnie planowało?
•Czy wielokrotnie miało nieudane próby kontroli, ograniczenia czasu lub
zaprzestania korzystania z Internetu?
•Czy dziecko czuje się niespokojne, markotne, zirytowane, przygnębione gdy nie
może korzystać z Internetu?
•Czy ryzykuje utratę znajomości z przyjaciółmi, zaniedbuje naukę z powodu
Internetu?
•Czy oszukuje Cię, aby ukryć narastający problem Internetu?
•Czy używa Internetu jako sposobu na ucieczkę od problemów lub sposobu na
poprawę pogorszonego nastroju (uczucia bezradności, winy, lęku, depresji)?
Pięć twierdzących odpowiedzi na powyższe pytania oznacza uzależnienie od
Internetu.
Skutki nadużywania Internetu występujące u dzieci:
•Odcięcie emocjonalne od świata zewnętrznego;
•Zmniejszenie liczby bezpośrednich kontaktów rówieśniczych;
•Zwiększająca się skłonność do wycofywania się z kontaktów
interpersonalnych w realnym świecie w sytuacji wystąpienia trudności z nimi
związanych;
•Podwyższone ryzyko kontaktu z treściami niewłaściwymi dla młodych ludzi
i uznania ich za „normalne”, np. gry komputerowe gloryfikujące przemoc
czy wulgarny język, treści destrukcyjnie wpływających na rozwój
osobowości i kontakty międzyludzkie;
•Zmiana języka (jego zubożenie, techniczny slang, używanie skrótów);
•Uzależnienie od gier komputerowych (częściej dotyczy dzieci) oraz od
Internetu (częściej dotyczy młodzieży);
•Dotyczące zdrowia: brak troski o zdrowie (zarywanie nocy, zaniedbywanie
posiłków) i higienę osobistą, pogorszenie wzroku, bóle głowy, mięśni,
pleców i kręgosłupa, podatność na infekcje, podrażnienia skóry
(spowodowane kontaktem z duża ilością cząsteczek kurzu dodatnio
zjonizowanych przez kineskop monitora), nadpobudliwość, bezsenność.
Zasady bezpieczeństwa mogące pomóc w zapobieganiu
uzależnieniu dziecka od Internetu
•Czas spędzany przez dzieci w Internecie musi być określony - pół
godziny, godzina dziennie jest zupełnie wystarczająca.
•Komputer powinien być ustawiony tak, by dorośli mieli możliwość
sprawdzania co robi przy nim dziecko. Dzieci nie powinny używać
Internetu pod nieobecność rodziców, w czasie przeznaczonym na naukę,
ruch na świeżym powietrzu, posiłki, sen.
•Uzgadniamy, co robi dziecko w sieci – małe dzieci potrzebują pełnej
kontroli rodzica, starsze – zasad dotyczących czasu i sposobu używania
Internetu.
Co zrobić w przypadku podejrzenia,
że dziecko może być uzależnione od Internetu?
•Odseparować dziecko od Internetu (wyłączyć lub zawiesić usługę).
•Skontaktować się z terapeutą w celu postawienia diagnozy i ewentualnej
terapii.
Gry komputerowe?
Zjawisko gier komputerowych budzi obecnie niezwykle silne emocje,
zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Z jednej strony gry komputerowe
są odbierane jako nowoczesna i bardzo atrakcyjna zabawa, pozwalająca
przeżyć wiele fascynujących przygód w wirtualnym świecie. Z drugiej strony
ta ,,nowoczesna forma zabawy” często przeraża ogromnym ładunkiem
przemocy budząc niepokój co do negatywnego wpływu tych treści na rozwój
dziecka.
Początek uzależnienia - dziecko spędza wiele czasu przy grach; rodzice z
dumą patrzą na dziecko, które sprawnie obsługuje komputer, uważają je za
młodego geniusza, są przekonani, że rozwija ono swoje zainteresowania, a
równocześnie jest w domu pod czujnym okiem rodziców.
Z czasem dzieci zaczynają spędzać coraz więcej czasu przy grach
komputerowych, przy próbie oderwania od komputera reagują wybuchami
niekontrolowanej złości i agresji. Najważniejsza staje się gra i czas spędzany
w świecie wirtualnym.
Jak rozpoznać uzależnienie od gier komputerowych?
1.Granie w gry komputerowe staje się najważniejszą aktywnością w
życiu dziecka.
2.Dziecko coraz więcej czasu spędza przy grach komputerowych,
rezygnuje z dotychczasowych aktywności (spotkania z rodziną i
rówieśnikami, nauka).
3.Objawy abstynencyjne - zaprzestanie grania w gry komputerowe
powoduje pojawienie się u graczy nieprzyjemnego samopoczucia,
rozdrażnienia, a nawet niekontrolowanej agresji.
4.Konflikt - osoba z powodu zaangażowania w gry komputerowe
wchodzi w konflikt ze swoim najbliższym otoczeniem, najczęściej z
rodzicami.
5.Drastyczne zmiany nastroju - przeżywanie albo dobrego nastroju i
samopoczucia, albo też poczucie odrętwienia, niemocy.
Wulgarny język
Dyskryminacja
(ze względu na rasę,
religię)
Nawiązania do narkotyków,
pokazane zażywanie
narkotyków. Gra może przestraszyć
młodsze dzieci.
Gry, które zachęcają
do uprawiania
hazardu lub go uczą.
Nagość i/lub zachowania o
charakterze seksualnym. Gra zawiera
elementy przemocy.
Oznaczenia gier
komputerowych
- system PEGI
Oznaczenia gier
komputerowych
-wiek dziecka
Gra nie powinna być udostępniona dla
dziecka poniżej podanego roku życia.
Oznaczenia gier komputerowych
- system amerykański ESRB
Tylko dla osób
dorosłych
Dla wszystkich
Dla wszystkich
powyżej 10 roku
życia
Dla małych
dzieci
Dla nastolatków
powyżej 17 lat
Dla
nastolatków
Reklamy,
zwiastuny gier
Przydatne
strony
www.dzieckowsieci.pl
www.sieciaki.pl
www.brpd.gov.pl
www.kidprotect.pl
www.helpline.pl
www.dyzurnet.pl
www.pegi.info
www.saferinternet.pl
Opracowanie: Elżbieta Paszkowska
W prezentacji wykorzystano:
Publikację „Vademecum dla rodziców. Komputer i Internet w domu” przygotowaną przez
Departament ds.. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i
Polityki Społecznej oraz Biuro Rzecznika Praw Dziecka; Warszawa 2007;
oraz informacje znajdujące się na stronach:
www.dzieckowsieci.pl
www.pegi.info

More Related Content

What's hot

Zasady Bezpiecznego Korzystania Z Internetu
Zasady Bezpiecznego Korzystania Z InternetuZasady Bezpiecznego Korzystania Z Internetu
Zasady Bezpiecznego Korzystania Z InternetuTeresa
 
Cyfrowy świat wprowadzenie
Cyfrowy świat wprowadzenieCyfrowy świat wprowadzenie
Cyfrowy świat wprowadzenie
Arkadiusz Stęplowski
 
Bezpieczny Internet
Bezpieczny InternetBezpieczny Internet
Bezpieczny InternetTeresa
 
Bezpieczeństwo w sieci
Bezpieczeństwo w sieciBezpieczeństwo w sieci
Bezpieczeństwo w sieci
Anna Sz.
 
Uzależnienie od Internetu
Uzależnienie od InternetuUzależnienie od Internetu
Uzależnienie od Internetu
Swietłana Pożyczka
 
Prezentacja szkolna
Prezentacja szkolnaPrezentacja szkolna
Prezentacja szkolna
Jedyneczka
 
Bezpieczny Internet - Magda Michalska
Bezpieczny Internet - Magda MichalskaBezpieczny Internet - Magda Michalska
Bezpieczny Internet - Magda MichalskaJolanta Tokarek
 
Bezpieczny internet
Bezpieczny internetBezpieczny internet
Bezpieczny internet
Jedyneczka
 
Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami
Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami
Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami
sp2zabki
 
Prezentacja układ słoneczny
Prezentacja układ słonecznyPrezentacja układ słoneczny
Prezentacja układ słoneczny
Szkoła Podstawowa w Kotomierzu
 
Sigurnost na internetu
Sigurnost na internetuSigurnost na internetu
Sigurnost na internetuVesna_M
 
Cybersecurity for children
Cybersecurity for childrenCybersecurity for children
Cybersecurity for children
Saurav Jha
 
Internet / Cyber Security
Internet / Cyber SecurityInternet / Cyber Security
Internet / Cyber Security
SrijanMukhopadhyay1
 
Cyberbullying, acaba com isto!
Cyberbullying, acaba com isto!Cyberbullying, acaba com isto!
Cyberbullying, acaba com isto!
institutoduartelemos
 
Kody kreskowe i fotokody
Kody kreskowe i fotokodyKody kreskowe i fotokody
Kody kreskowe i fotokody
Uniwersytet Otwarty AGH
 
Grecja po wojnach perskich 2017
Grecja po wojnach perskich 2017Grecja po wojnach perskich 2017
Grecja po wojnach perskich 2017
Rafał Wójcik
 
Prezentacja przemoc
Prezentacja  przemocPrezentacja  przemoc
Prezentacja przemocsiwonas
 
Sigurnost_na_internetu_3
Sigurnost_na_internetu_3Sigurnost_na_internetu_3
Sigurnost_na_internetu_3
Darko Rakić
 
Elżbieta II prezentacja
Elżbieta II prezentacjaElżbieta II prezentacja
Elżbieta II prezentacja
skibai
 

What's hot (20)

Zasady Bezpiecznego Korzystania Z Internetu
Zasady Bezpiecznego Korzystania Z InternetuZasady Bezpiecznego Korzystania Z Internetu
Zasady Bezpiecznego Korzystania Z Internetu
 
Cyfrowy świat wprowadzenie
Cyfrowy świat wprowadzenieCyfrowy świat wprowadzenie
Cyfrowy świat wprowadzenie
 
Bezpieczny Internet
Bezpieczny InternetBezpieczny Internet
Bezpieczny Internet
 
Bezpieczeństwo w sieci
Bezpieczeństwo w sieciBezpieczeństwo w sieci
Bezpieczeństwo w sieci
 
Uzależnienie od Internetu
Uzależnienie od InternetuUzależnienie od Internetu
Uzależnienie od Internetu
 
Prezentacja szkolna
Prezentacja szkolnaPrezentacja szkolna
Prezentacja szkolna
 
Bezpieczny Internet - Magda Michalska
Bezpieczny Internet - Magda MichalskaBezpieczny Internet - Magda Michalska
Bezpieczny Internet - Magda Michalska
 
Bezpieczny internet
Bezpieczny internetBezpieczny internet
Bezpieczny internet
 
Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami
Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami
Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami
 
Prezentacja układ słoneczny
Prezentacja układ słonecznyPrezentacja układ słoneczny
Prezentacja układ słoneczny
 
E usługi
E usługiE usługi
E usługi
 
Sigurnost na internetu
Sigurnost na internetuSigurnost na internetu
Sigurnost na internetu
 
Cybersecurity for children
Cybersecurity for childrenCybersecurity for children
Cybersecurity for children
 
Internet / Cyber Security
Internet / Cyber SecurityInternet / Cyber Security
Internet / Cyber Security
 
Cyberbullying, acaba com isto!
Cyberbullying, acaba com isto!Cyberbullying, acaba com isto!
Cyberbullying, acaba com isto!
 
Kody kreskowe i fotokody
Kody kreskowe i fotokodyKody kreskowe i fotokody
Kody kreskowe i fotokody
 
Grecja po wojnach perskich 2017
Grecja po wojnach perskich 2017Grecja po wojnach perskich 2017
Grecja po wojnach perskich 2017
 
Prezentacja przemoc
Prezentacja  przemocPrezentacja  przemoc
Prezentacja przemoc
 
Sigurnost_na_internetu_3
Sigurnost_na_internetu_3Sigurnost_na_internetu_3
Sigurnost_na_internetu_3
 
Elżbieta II prezentacja
Elżbieta II prezentacjaElżbieta II prezentacja
Elżbieta II prezentacja
 

Similar to Prezentacja bezpieczny-internet2

Dziecko w sieci (1)
Dziecko w sieci (1)Dziecko w sieci (1)
Dziecko w sieci (1)
BartekBrzska
 
Dziecko w sieci
Dziecko w sieciDziecko w sieci
Dziecko w sieci
JoannaKadej
 
Przeciwdziałanie zagrozeniom ze strony mediów, internetu
Przeciwdziałanie zagrozeniom ze strony mediów, internetuPrzeciwdziałanie zagrozeniom ze strony mediów, internetu
Przeciwdziałanie zagrozeniom ze strony mediów, internetuPawel Guzikowski
 
Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci w Internecie – praktyczne wykorzy...
Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci w Internecie – praktyczne wykorzy...Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci w Internecie – praktyczne wykorzy...
Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci w Internecie – praktyczne wykorzy...
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
loreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdf
loreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdfloreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdf
loreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdf
tjaszczynsk
 
Dla nauczycieli internet
Dla nauczycieli internetDla nauczycieli internet
Dla nauczycieli internetkaziuta
 
F 7227-2-bezpieczenstwo w-sieci_dziecko_ofiara_i_sprawca
F 7227-2-bezpieczenstwo w-sieci_dziecko_ofiara_i_sprawcaF 7227-2-bezpieczenstwo w-sieci_dziecko_ofiara_i_sprawca
F 7227-2-bezpieczenstwo w-sieci_dziecko_ofiara_i_sprawca
DawidKie
 
Bezpieczeństwo w sieci
Bezpieczeństwo w sieci Bezpieczeństwo w sieci
Bezpieczeństwo w sieci
MaciejKocot2
 
Poradnik jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi
Poradnik  jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymiPoradnik  jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi
Poradnik jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymiMichal11
 
Bezpieczenstwo dziecka-w-sieci
Bezpieczenstwo dziecka-w-sieciBezpieczenstwo dziecka-w-sieci
Bezpieczenstwo dziecka-w-sieci
Kamila Gaweł
 
Ochrona dzieci w sieci prezentacja
Ochrona dzieci w sieci  prezentacjaOchrona dzieci w sieci  prezentacja
Ochrona dzieci w sieci prezentacjamywsieci
 
4.prezentacja rodzice
4.prezentacja rodzice4.prezentacja rodzice
4.prezentacja rodzice
Sławomir Kłyk
 
Jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi z internetu
Jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi z internetuJak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi z internetu
Jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi z internetumarecki_wepa_1982
 
Razem tworzymy lepszy Internet
Razem tworzymy lepszy InternetRazem tworzymy lepszy Internet
Razem tworzymy lepszy Internet
brygidka10
 
Bezpiecznie w sieci
Bezpiecznie w sieciBezpiecznie w sieci
Bezpiecznie w sieci
Bpatryczek
 
FOMO czyli Fear Of Missing Out jako przejaw siecioholizmu
FOMO czyli Fear Of Missing Out jako przejaw siecioholizmuFOMO czyli Fear Of Missing Out jako przejaw siecioholizmu
FOMO czyli Fear Of Missing Out jako przejaw siecioholizmu
piotrfrysiak
 
Internet
InternetInternet
InternetTeresa
 
Zagrożenia w internecie. Chroń swoje dziecko
Zagrożenia w internecie. Chroń swoje dzieckoZagrożenia w internecie. Chroń swoje dziecko
Zagrożenia w internecie. Chroń swoje dziecko
Wydawnictwo Helion
 

Similar to Prezentacja bezpieczny-internet2 (20)

Dziecko w sieci (1)
Dziecko w sieci (1)Dziecko w sieci (1)
Dziecko w sieci (1)
 
Dziecko w sieci
Dziecko w sieciDziecko w sieci
Dziecko w sieci
 
Bezpieczenstwo
BezpieczenstwoBezpieczenstwo
Bezpieczenstwo
 
Przeciwdziałanie zagrozeniom ze strony mediów, internetu
Przeciwdziałanie zagrozeniom ze strony mediów, internetuPrzeciwdziałanie zagrozeniom ze strony mediów, internetu
Przeciwdziałanie zagrozeniom ze strony mediów, internetu
 
Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci w Internecie – praktyczne wykorzy...
Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci w Internecie – praktyczne wykorzy...Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci w Internecie – praktyczne wykorzy...
Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci w Internecie – praktyczne wykorzy...
 
loreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdf
loreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdfloreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdf
loreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdf
 
Dla nauczycieli internet
Dla nauczycieli internetDla nauczycieli internet
Dla nauczycieli internet
 
F 7227-2-bezpieczenstwo w-sieci_dziecko_ofiara_i_sprawca
F 7227-2-bezpieczenstwo w-sieci_dziecko_ofiara_i_sprawcaF 7227-2-bezpieczenstwo w-sieci_dziecko_ofiara_i_sprawca
F 7227-2-bezpieczenstwo w-sieci_dziecko_ofiara_i_sprawca
 
Bezpieczeństwo w sieci
Bezpieczeństwo w sieci Bezpieczeństwo w sieci
Bezpieczeństwo w sieci
 
Poradnik jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi
Poradnik  jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymiPoradnik  jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi
Poradnik jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi
 
Bezpieczenstwo dziecka-w-sieci
Bezpieczenstwo dziecka-w-sieciBezpieczenstwo dziecka-w-sieci
Bezpieczenstwo dziecka-w-sieci
 
Ochrona dzieci w sieci prezentacja
Ochrona dzieci w sieci  prezentacjaOchrona dzieci w sieci  prezentacja
Ochrona dzieci w sieci prezentacja
 
4.prezentacja rodzice
4.prezentacja rodzice4.prezentacja rodzice
4.prezentacja rodzice
 
Jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi z internetu
Jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi z internetuJak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi z internetu
Jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi z internetu
 
Razem tworzymy lepszy Internet
Razem tworzymy lepszy InternetRazem tworzymy lepszy Internet
Razem tworzymy lepszy Internet
 
Bezpiecznie w sieci
Bezpiecznie w sieciBezpiecznie w sieci
Bezpiecznie w sieci
 
FOMO czyli Fear Of Missing Out jako przejaw siecioholizmu
FOMO czyli Fear Of Missing Out jako przejaw siecioholizmuFOMO czyli Fear Of Missing Out jako przejaw siecioholizmu
FOMO czyli Fear Of Missing Out jako przejaw siecioholizmu
 
Social media day_kids
Social media day_kidsSocial media day_kids
Social media day_kids
 
Internet
InternetInternet
Internet
 
Zagrożenia w internecie. Chroń swoje dziecko
Zagrożenia w internecie. Chroń swoje dzieckoZagrożenia w internecie. Chroń swoje dziecko
Zagrożenia w internecie. Chroń swoje dziecko
 

Prezentacja bezpieczny-internet2

 • 2. Komputer z dostępem do Internetu jest jednym z najważniejszych narzędzi służących współczesnemu człowiekowi do pracy, nauki i rozrywki. Jak każde narzędzie może być wykorzystywane do różnych celów.
 • 3. Najczęstsze zagrożenia, na jakie narażone są dzieci w Internecie:  kontakt z materiałami zawierającymi treści nieodpowiednie do wieku dziecka  niebezpieczne kontakty  cyberprzemoc  nieświadome uczestniczenie w działaniach niezgodnych z prawem  nieświadome udostępnianie informacji (np. numerów kart, adresów, haseł)  uzależnienie od Internetu, zaburzenie relacji z rówieśnikami w realnym świeci
 • 4. Kontakt z niebezpiecznymi treściami. Dzieci korzystające z Internetu narażone są na kontakt z materiałami, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ich psychikę. Do niebezpiecznych treści zalicza się filmy, zdjęcia, teksty: -o charakterze pornograficznym, -prezentujące przemoc, -promujące zagrażające zdrowiu i życiu postawy i zachowania (np.: hazard, używki, uczestnictwo w sektach, anoreksję)
 • 5. Kontakt z niebezpiecznymi treściami. Skala zagrożenia wg badań przeprowadzonych w 2006r. przez Gemius i Fundację Dzieci Niczyje w grupie 2559 dzieci w wieku 12 – 17 lat 71% 63%dzieci trafiło w Internecie na materiały pornograficzne 51% 61% dzieci trafiło na materiały z brutalnymi scenami przemocy 28% 74% dzieci trafiło na materiały propagujące przemoc i nietolerancję 25% dzieci deklaruje, że rodzice nigdy nie interesują się tym, w jaki sposób korzystają z Internetu 10% dzieci deklaruje regularną opiekę rodziców podczas korzystania z sieci
 • 6. Szkodliwe treści ♦ Mogą sprawić, że świat staje się dla dziecka niezrozumiały, zagrażający i przestanie czuć się w nim bezpieczne. ♦ Mogą skłonić dziecko do podjęcia działań na szkodę swoją lub innych ludzi (w tym do działań niezgodnych z prawem). ♦ Mogą doprowadzić do kontaktów z osobami, które mają wobec dziecka złe intencje. ♦ Kontakt z treściami pornograficznymi zaburza rozwój psychoseksualny dziecka. ♦ Kontakt z treściami zawierającymi przemoc czy rasistowskimi może je zachęcić do zachowań agresywnych wobec rówieśników, słabszych czy ludzi innej narodowości, wyznania itd.
 • 7. Jak chronić dzieci przed szkodliwymi treściami? 1. Zwracaj uwagę na to, czym Twoje dziecko zajmuje się w Internecie. Rozmawiaj z nim o tym. 2. Ustalcie zasady. Wytłumacz dziecku, dlaczego nie chcesz, by odwiedzało określone strony. 3. Przygotuj młodsze dzieci na to, że mogą trafić w Internecie na „brzydkie” lub „dziwne” strony i naucz, co mają wtedy robić, tj. nie oglądać i natychmiast powiedzieć dorosłemu. 4. Program filtrujący może być pomocnym narzędziem, jednak filtr nigdy nie zastąpi czujnego rodzicielskiego oka i szczerej rozmowy. 5.Najlepsza sytuacja to taka, w której dziecko rozumie, jakie treści są dla niego szkodliwe i samo nie chce mieć z nimi kontaktu. Ważne, by to rodzice, a nie Internet, byli dla dziecka najważniejszym przewodnikiem po świecie.
 • 8. Co zrobić, gdy dziecko natknęło się na szkodliwe treści? 1. Nie obwiniaj dziecka - w ten sposób nie rozwiążesz problemu, a ono straci chęć by opowiedzieć Ci o tym, co się stało. Pamiętaj, że dzieci często same czują się winne, nawet wtedy, gdy na niewłaściwe treści trafiły przypadkiem. 2. Porozmawiajcie spokojnie. Ważne, by dziecko miało do Ciebie zaufanie. Jeśli Twoje dziecko trafiło na niewłaściwe treści, a Ty nie wiesz, jak z nim rozmawiać i co zrobić, skontaktuj się z Helpline.org.pl
 • 9. Cyberprzemoc Akty cyberprzemocy przyjmują różne formy: nękanie, straszenie, szantażowanie, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących zdjęć, filmów, tekstów oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. Cyberprzemoc to nowe oblicze przemocy rówieśniczej z wykorzystaniem różnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, jak np.: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, telefony komórkowe.
 • 10. Cyberprzemoc Skala zagrożenia wg badań przeprowadzonych w 2007r. przez Gemius i Fundację Dzieci Niczyje w grupie 891 dzieci w wieku 12 – 17 lat 51%51% osób stała się przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew swojej woli 52%52% dzieci miało do czynienia z przemocą werbalną w Internecie lub przez telefon komórkowy 47%47% dzieci doświadczyło wulgarnego wyzywania 29%29% badanych deklaruje, że ktoś w Sieci podawał się za nie wbrew ich woli 21%21% dzieci doznało poniżania , ośmieszania i upokarzania 16%16% osób doświadczyło straszenia i szantażowania 14%14% dzieci zgłasza przypadki rozpowszechniania za pośrednictwem Internetu lub telefonów komórkowych kompromitujących je materiałów
 • 11. Korzystanie z komunikatorów i czatów przez dzieci i młodzież Wyniki badań pokazują, że systematycznie zwiększa się udział dzieci korzystających z komunikatorów - obecnie posługuje się nimi zdecydowana większość młodych internautów. Wykorzystują je głównie do kontaktów z przyjaciółmi, choć ponad połowa z nich zawiera również za ich pośrednictwem nowe znajomości. Dzieci często podają przez Internet swoje dane, przeważnie adres e-mail, ale również numer telefonu lub zdjęcie.
 • 12. Komunikator internetowy, Czat (Gadu-gadu, Skype i Tlen) – to serwis (najczęściej dostępny na stronie internetowej), w którym można porozumiewać się „na żywo” z innymi jego użytkownikami poprzez pisanie wiadomości. Rozmowę można prowadzić na forum ogólnym (wszyscy mogą przeczytać to co piszemy) oraz prywatną (tylko między dwiema osobami). Niektóre czaty dają możliwość zapisania prowadzonej rozmowy, na pozostałych jej treść znika po zamknięciu okna. W komunikatorach treści rozmów nie są w żaden sposób kontrolowane. Coraz więcej czatów oferuje możliwość przekazu obrazu za pomocą kamer wideo. Dla łatwiejszego odszukiwania rozmówców tworzone są katalogi użytkowników. Jeśli ktoś umieścił w nim swoje dane osobowe (imię, nazwisko, rok urodzenia, adres, płeć itp.), to wszyscy inni użytkownicy mają do nich wgląd i mogą odszukać na ich podstawie daną osobę w katalogu.
 • 13. Główne źródła zagrożeń, z jakimi można się zetknąć na czacie/komunikatorze: - anonimowość w Internecie ma czasem swoje plusy, ale należy pamiętać, że nigdy do końca nie wiadomo, kim naprawdę jest nasz rozmówca; - rozmawiając z drugą osobą nie widząc jej przy tym i nie pokazując siebie bardzo łatwo kłamać i oszukiwać; rozmówcy często podają inny wiek, niż mają w rzeczywistości, a nawet podszywają się pod innych; - starsi potrafią manipulować dziećmi: znają ulubione tematy dziecięcych rozmów, co pozwala im się zbliżyć do dzieci i pozyskać zaufanie; - niektórzy dorośli starają się rozwinąć znajomość z dzieckiem do celów seksualnych; - rozmowy na czacie/komunikatorze mogą ewaluować do rozmów za pośrednictwem innych metod porozumiewania się, takich jak e-maile, telefony, a także do spotkań; - użytkownicy komunikatorów są narażeni na szkodliwe oprogramowanie i spam;
 • 14. Zasady bezpiecznego korzystania z czatów i komunikatorów: - posługiwania się nickiem (pseudonimem), najlepiej takim, który nie zdradza wieku (niewskazane jest dodawanie roku urodzenia lub wieku np. ania1998, jaś10); - odmawiania podawania internetowym znajomym swoich danych osobowych - nazwiska, adresu, numeru telefonu, wieku, a także wysyłania swoich zdjęć; - odmawiania prośbom o podanie danych lub przesłanie zdjęć znajomych; - przy rejestracji nie podawać więcej informacji o sobie, niż jest to konieczne – podawanie pełnych i szczegółowych danych osobowych przy rejestracji na komunikatorze nie jest i nie powinno być wymagane! - nie odpowiadać na wulgaryzmy i prowokujące zaczepki, blokować niechcianych rozmówców, a niepokojące treści zgłaszać dorosłym; - zwracać uwagę, czy czat jest moderowany; - jeśli dziecko chce się spotkać z osobą poznaną przez Internet, powinno Cię o tym poinformować, a na spotkanie udać się tylko w towarzystwie rodzica bądź innej zaufanej osoby dorosłej.
 • 15. Telefony komórkowe Stały się obecnie przedmiotem codziennego użytku, również dla dzieci. Od dawna służą nie tylko do rozmów telefonicznych czy wysyłania SMSów. Oprócz tych tradycyjnych funkcji telefon komórkowy bywa także aparatem fotograficznym, kamerą, radioodbiornikiem czy odtwarzaczem plików MP3. Współczesne aparaty dają także możliwość łączenia się z Internetem oraz przesyłania plików. Korzystanie z telefonów komórkowych przez dzieci w Polsce: - około 2/3 uczniów szkół podstawowych używa telefonu komórkowego, przeważnie własnego; - starsi (12-18 lat) w zdecydowanej większości (90%) posiadają własny telefon komórkowy; - najbardziej popularną wśród dzieci usługą są SMSy - wysyła je ponad 80% młodych użytkowników komórek;
 • 16. Niebezpieczne kontakty Zdecydowana większość młodych internautów korzysta z komunikatorów, czatów i portali społecznościowych. Dzieci zawierają w ten sposób nowe znajomości, co naraża je na możliwość kontaktów z niebezpiecznymi osobami. Przez swoją niewiedzę i łatwowierność stają się ofiarami przestępstw z użyciem Sieci: oszustw, wyłudzeń, włamań komputerowych. Dzieci często podają obcym w Sieci prywatne informacje (dane osobowe) oraz umawiają się z osobami poznanymi w Internecie na spotkania w rzeczywistym świecie. O internetowych znajomościach zazwyczaj nie informują nikogo. Na spotkania udają się w pojedynkę lub z inną osobą nieletnią.
 • 17. Niebezpieczne kontakty Skala zagrożenia wg badań przeprowadzonych w 2006r. przez Gemius i Fundację Dzieci Niczyje w grupie 1779 dzieci w wieku 12 – 17 lat i 687 rodziców
 • 18. Etapy groomingu: •proces zaprzyjaźniania się, •działania, których celem jest tworzenie relacji z dzieckiem, •ocena ryzyka odkrycia znajomości, •zasada wzajemności, nawiązanie więzi emocjonalnej, •wyobrażenie spotkania w rzeczywistości. Stąd już tylko krok do zaproszenia dziecka na spotkanie w realnym świecie. Grooming - to szczególna kategoria relacji tworzona w Internecie między osobami dorosłymi a dziećmi w celu ich uwiedzenia i wykorzystania.
 • 19. Dzieci zachowują się w Internecie tak, jak w świecie realnym - są ufne, nie przewidują konsekwencji. Czynniki ryzyka: Bardziej narażone na stanie się ofiarami nadużyć w Internecie są dzieci, które: •Nie mają zaspokojonych emocjonalnych potrzeb; •Są ciche – zdolne do trzymania w tajemnicy tego, co im się przydarzyło; •Potrzebujące uwagi; •Młodsze – nie rozumieją, co się dzieje, nie dziwią się, ufają; •Odrzucone przez inne dzieci, potrzebujące przyjaciół; •Mające niskie poczucie własnej wartości; •Ufne, uległe, podatne na manipulacje; •Wychowujące się w rodzinie rozbitej – potrzebują uwagi;
 • 20. Co zrobić, aby dziecko nie padło ofiarą groomingu? - porozmawiaj z dzieckiem o tym, jakie kontakty wolno mu nawiązywać za pomocą Internetu, określ, które są niebezpieczne; - zapewnij, że warto żebyś Ty lub inne dorosłe osoby wiedziały o każdej osobie, z którą nawiązuje ono kontakt przez Internet; -powiedz, że cokolwiek zdarzy się niebezpiecznego w Internecie najważniejsze jest, aby dziecko Ci o tym opowiedziało; Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że dziecko nawiązało z kimś bliski kontakt w Sieci i jest on dla niego szkodliwy – skontaktuj się z helpline.org.pl
 • 21. Uzależnienie od Internetu Co dziesiąty internauta w Polsce to dziecko w wieku 7 – 14 lat. (dane z 2007r.) Oprócz wielu zalet, jakie niesie ze sobą używanie Internetu, istnieje też jego ogromna wada – ryzyko uzależnienia się. Szczególnie problem ten dotyczy dzieci, gdyż z racji swojej niedojrzałości uzależniają się dużo szybciej niż dorośli. Różnorodność aktywności, których podejmowanie w Internecie jest atrakcyjne, sprawia, że młodzi ludzie poświęcają mu coraz więcej czasu. Spędzanie w ten sposób wielu godzin dziennie zaburza ich rozwój, zwłaszcza w aspekcie kontaktów społecznych i może prowadzić do uzależnienia od Internetu. Szacuje się, że obecnie uzależnionych jest od kilku do kilkunastu procent użytkowników Internetu, a zagrożonych uzależnieniem może być około jedna trzecia.
 • 22. Test: Czy Twoje dziecko jest uzależnione od Internetu? Dr Kimberly Young w 1996 roku przedstawiła kryteria uzależnienia od Internetu. Aby rozpoznać, czy Twoje dziecko jest uzależnione, odpowiedz sobie na następujące pytania: •Czy czujesz, że Twoje dziecko jest zaabsorbowane Internetem (często myśli o poprzednich, bądź następnych pobytach w Sieci)? •Czy czuje potrzebę coraz dłuższego korzystania z Internetu? •Czy pozostaje w sieci dłużej niż pierwotnie planowało? •Czy wielokrotnie miało nieudane próby kontroli, ograniczenia czasu lub zaprzestania korzystania z Internetu? •Czy dziecko czuje się niespokojne, markotne, zirytowane, przygnębione gdy nie może korzystać z Internetu? •Czy ryzykuje utratę znajomości z przyjaciółmi, zaniedbuje naukę z powodu Internetu? •Czy oszukuje Cię, aby ukryć narastający problem Internetu? •Czy używa Internetu jako sposobu na ucieczkę od problemów lub sposobu na poprawę pogorszonego nastroju (uczucia bezradności, winy, lęku, depresji)? Pięć twierdzących odpowiedzi na powyższe pytania oznacza uzależnienie od Internetu.
 • 23. Skutki nadużywania Internetu występujące u dzieci: •Odcięcie emocjonalne od świata zewnętrznego; •Zmniejszenie liczby bezpośrednich kontaktów rówieśniczych; •Zwiększająca się skłonność do wycofywania się z kontaktów interpersonalnych w realnym świecie w sytuacji wystąpienia trudności z nimi związanych; •Podwyższone ryzyko kontaktu z treściami niewłaściwymi dla młodych ludzi i uznania ich za „normalne”, np. gry komputerowe gloryfikujące przemoc czy wulgarny język, treści destrukcyjnie wpływających na rozwój osobowości i kontakty międzyludzkie; •Zmiana języka (jego zubożenie, techniczny slang, używanie skrótów); •Uzależnienie od gier komputerowych (częściej dotyczy dzieci) oraz od Internetu (częściej dotyczy młodzieży); •Dotyczące zdrowia: brak troski o zdrowie (zarywanie nocy, zaniedbywanie posiłków) i higienę osobistą, pogorszenie wzroku, bóle głowy, mięśni, pleców i kręgosłupa, podatność na infekcje, podrażnienia skóry (spowodowane kontaktem z duża ilością cząsteczek kurzu dodatnio zjonizowanych przez kineskop monitora), nadpobudliwość, bezsenność.
 • 24. Zasady bezpieczeństwa mogące pomóc w zapobieganiu uzależnieniu dziecka od Internetu •Czas spędzany przez dzieci w Internecie musi być określony - pół godziny, godzina dziennie jest zupełnie wystarczająca. •Komputer powinien być ustawiony tak, by dorośli mieli możliwość sprawdzania co robi przy nim dziecko. Dzieci nie powinny używać Internetu pod nieobecność rodziców, w czasie przeznaczonym na naukę, ruch na świeżym powietrzu, posiłki, sen. •Uzgadniamy, co robi dziecko w sieci – małe dzieci potrzebują pełnej kontroli rodzica, starsze – zasad dotyczących czasu i sposobu używania Internetu. Co zrobić w przypadku podejrzenia, że dziecko może być uzależnione od Internetu? •Odseparować dziecko od Internetu (wyłączyć lub zawiesić usługę). •Skontaktować się z terapeutą w celu postawienia diagnozy i ewentualnej terapii.
 • 25. Gry komputerowe? Zjawisko gier komputerowych budzi obecnie niezwykle silne emocje, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Z jednej strony gry komputerowe są odbierane jako nowoczesna i bardzo atrakcyjna zabawa, pozwalająca przeżyć wiele fascynujących przygód w wirtualnym świecie. Z drugiej strony ta ,,nowoczesna forma zabawy” często przeraża ogromnym ładunkiem przemocy budząc niepokój co do negatywnego wpływu tych treści na rozwój dziecka. Początek uzależnienia - dziecko spędza wiele czasu przy grach; rodzice z dumą patrzą na dziecko, które sprawnie obsługuje komputer, uważają je za młodego geniusza, są przekonani, że rozwija ono swoje zainteresowania, a równocześnie jest w domu pod czujnym okiem rodziców. Z czasem dzieci zaczynają spędzać coraz więcej czasu przy grach komputerowych, przy próbie oderwania od komputera reagują wybuchami niekontrolowanej złości i agresji. Najważniejsza staje się gra i czas spędzany w świecie wirtualnym.
 • 26. Jak rozpoznać uzależnienie od gier komputerowych? 1.Granie w gry komputerowe staje się najważniejszą aktywnością w życiu dziecka. 2.Dziecko coraz więcej czasu spędza przy grach komputerowych, rezygnuje z dotychczasowych aktywności (spotkania z rodziną i rówieśnikami, nauka). 3.Objawy abstynencyjne - zaprzestanie grania w gry komputerowe powoduje pojawienie się u graczy nieprzyjemnego samopoczucia, rozdrażnienia, a nawet niekontrolowanej agresji. 4.Konflikt - osoba z powodu zaangażowania w gry komputerowe wchodzi w konflikt ze swoim najbliższym otoczeniem, najczęściej z rodzicami. 5.Drastyczne zmiany nastroju - przeżywanie albo dobrego nastroju i samopoczucia, albo też poczucie odrętwienia, niemocy.
 • 27. Wulgarny język Dyskryminacja (ze względu na rasę, religię) Nawiązania do narkotyków, pokazane zażywanie narkotyków. Gra może przestraszyć młodsze dzieci. Gry, które zachęcają do uprawiania hazardu lub go uczą. Nagość i/lub zachowania o charakterze seksualnym. Gra zawiera elementy przemocy. Oznaczenia gier komputerowych - system PEGI
 • 28. Oznaczenia gier komputerowych -wiek dziecka Gra nie powinna być udostępniona dla dziecka poniżej podanego roku życia.
 • 29. Oznaczenia gier komputerowych - system amerykański ESRB Tylko dla osób dorosłych Dla wszystkich Dla wszystkich powyżej 10 roku życia Dla małych dzieci Dla nastolatków powyżej 17 lat Dla nastolatków Reklamy, zwiastuny gier
 • 31. Opracowanie: Elżbieta Paszkowska W prezentacji wykorzystano: Publikację „Vademecum dla rodziców. Komputer i Internet w domu” przygotowaną przez Departament ds.. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Biuro Rzecznika Praw Dziecka; Warszawa 2007; oraz informacje znajdujące się na stronach: www.dzieckowsieci.pl www.pegi.info