Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skupna predstavitev poklicev

156 views

Published on

Skupna predstavitev poklicev

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skupna predstavitev poklicev

 1. 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto www.sc-nm.si
 2. 2. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ENOTA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER SREDNJA STROJNA ŠOLA SREDNJA ELEKTRO ŠOLA IN TEHNIŠKA GIMNAZIJA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKAŠOLA SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto
 3. 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto Tel.: 07 39 35 587 E-pošta: dsd-nm@guest.arnes.si Splet: www.dijaskidom.org SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 4. 4. GRADBENI PROGRAMI SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 4 leta GRADBENI TEHNIK SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 3 leta ZIDAR ZIDAR vajeniška oblika TESAR PEČAR – POLAGALEC KERAMIČ- NIH OBLOG IZVAJALEC SUHOMON- TAŽNE GRADNJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 5. 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI PROGRAMI SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 4 leta LESARSKI TEHNIK POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 2 leti LESARSKI TEHNIK SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 3 leta MIZAR MIZAR vajeniška oblika NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2 leti OBDELOVALEC LESA
 6. 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PREDŠOLSKA VZGOJA SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 4 leta VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK
 7. 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ORGANIZACIJA POUKA • Začetek pouka 7:10 • Konec 8. ure 13:45 • Odmori 5 min • Malica 45 min • Dopolnilni in dodatni pouk ter pogovorne ure SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 8. 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto INFORMACIJE Objava urnika, nadomeščanj, obvestil o dejavnostih, govorilne ure …: • spletna stran: http://www.sc-nm.si/ http://www.sc-nm.si/sglvs/ • FB stran šole • e-Asistent SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 9. 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK • V ŠOLI v šolskih delavnicah in pri strokovnih modulih. SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 10. 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK • PRI DELODAJALCU (podjetje, obrtnik, vrtec)  Šola z delodajalcem sklene kolektivno učno pogodbo.  Najava učnega mesta. • Možnost opravljana prakse V TUJINI za vse štiriletne programe. SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 11. 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZAKLJUČEK ŠOLANJA POKLICNA MATURA (SSI in PTI) OBVEZNI DEL: • pisni in ustni izpit iz slovenščine • pisni in ustni izpit iz: lesarstva/graditve objektov/vzgoja predšolskega otroka IZBIRNI DEL: • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (izbira dijaka) • izdelek in zagovor/izpitni nastop in zagovor SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 12. 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZAKLJUČEK ŠOLANJA ZAKLJUČNI IZPIT (SPI) • pisni in ustni izpit iz slovenščine • izdelek oziroma storitev in zagovor ZAKLJUČNI IZPIT (NPI) • izdelek oziroma storitev in zagovor SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 13. 13. osnovna šola srednja poklicna šola srednja strokovna in tehniška šola tehniška gimnazija gimnazija PTI poklicni tečajmaturitetni tečaj poklicna matura strokovna matura matura visoke strokovne šole univerza nižja poklicna šola višje strokovne šole 5. predmet ZAPOSLITEV
 14. 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • Dijakom s posebnimi potrebami omogočamo dodatno strokovno pomoč v skladu z odločbo o usmerjanju. • Izvajamo svetovalno storitev, učno pomoč in pomoč za premagovanje primanjkljajev ovir oz. motenj. • Koordinatorica dela za dijake s posebnimi potrebami na šoli: Mirjam Žnidarčič Telefon: 07 39 32 165 E-naslov: mirjam.znidarcic@sc-nm.si DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA DIJAKESREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 15. 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • Učenci lahko oddajo le eno prijavo na obrazcu DZS z oznako MŠŠ 2-1,20/08 do 2. 4. 2019 • Morebitni prenosi prijav za vpis do 23. 4. 2019 • Obveščanje učencev o morebitnih omejitvah vpisa do 29. 5. 2019 • Vpis novincev (1. krog izbirnega postopka): od 18. 6. do 21. 6. 2019 • 2. krog izbirnega postopka (če je omejitev): 28. 6. 2019 VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 16. 16. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ, • z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk. • Zadnji sprejeti kandidat v lanskem šolskem letu: 117 točk. V PRIMERU OMEJITVE VPISA BOMO UPOŠTEVALI::SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 17. 17. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Če se v izbirnem postopku na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike. Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev za mladoletnega kandidata. Upoštevanje NPZSREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 18. 18. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAVICE: • OTROŠKI DODATEK (za dijake do 18. leta starosti), • DRŽAVNA ŠTIPENDIJA (dohodkovni razredi), • SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA MALICA (pravica iz otroškega dodatka), • SUBVENCIONIRAN PREVOZ (vsi dijaki). SOCIALNE PRAVICE DIJAKOVSREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 19. 19. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA DEFICITARNE POKLICE : (mizar, zidar, pečar-polagalec keramičnih oblog, izvajalec suhomontažne gradnje in tesar) • znaša 100 EUR mesečno in se lahko dodeli hkrati z drugimi štipendijami, razen s kadrovsko, • javni razpis objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS – nov razpis objavljen januarja 2019. SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 20. 20. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZOISOVA • za nadarjene dijake, • poziv objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS vsako leto v juniju. KADROVSKA • podeljujejo jih delodajalci – razpis na spletnih straneh sklada in regionalnih razvojnih agencij, • prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju. ŠTIPENDIJE SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 21. 21. ŠOLSKI CENTER Novo mesto OBČINSKA • pogoji za pridobitev določi vsaka občina zase, • občini dolenjsko-posavske regije, ki sta v preteklosti razpisovali občinske štipendije: Trebnje, Šentrupert, • več o štipendijah na spletnih straneh občine, v kateri živite. SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 22. 22. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR IN ZIDAR - VAJENIŠKA OBLIKA - Dijaku jo izplačuje delodajalec za čas praktičnega usposabljanja z delom. - Mesečni znesek:  250 EUR za 1. letnik  300 EUR za 2. letnik  400 EUR za 3. letnik - Vajeniška nagrada ne vpliva na družinske prejemke vajenca in njegove družine. *VAJENIŠKA NAGRADA SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 23. 23. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • Osebni pristop • Tesno sodelovanje šole z bodočimi delodajalci • Visoka zaposljivost • Ustvarjalno in praktično učenje • Spodbujanje kreativnosti in sodelovanja • Skrb in pomoč dijakom z učnimi težavami in dijakom s posebnimi potrebami • Sodelovanje v državnih in mednarodnih projektih ter tekmovanjih • Dopolnilni in dodatni pouk, pogovorne ure • Vajeništvo DODANA VREDNOST ŠOLESREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 24. 24. ŠOLSKI CENTER Novo mesto POGLED NAPREJ ...SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA • Razvoj kompetenc: sodelovanje, iskanje informacij, ločevanje bistvenega od nebistvenega, sposobnost odločanja, timsko delo … • Multidisciplinarno znanje • Ročne spretnosti • Vseživljenjsko učenje
 25. 25. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA KONEC ...SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA

×