Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Predstavitev informativni dan mizar 2017_18

354 views

Published on

Predstavitev poklicev - lesarstvo SPI

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Predstavitev informativni dan mizar 2017_18

 1. 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR/MIZARKA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
 2. 2. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA ZA POKLIC Šolska oblika: Mizar Osnovnošolsko izobrazbo Nižje poklicno izobraževanje V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: V primeru omejitve vpisa ima prednost vajeniška oblika ! Trajanje izobraževanja: 3 leta
 3. 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno poklicno delo ter se pripravijo za poklicno kariero, • pridobijo si praktično uporabna znanja podprta s teoretičnimi osnovami, • se usposobijo za samostojno, varno, gospodarno in kakovostno izdelovanje mizarskih izdelkov in storitev CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA – ŠOLSKA OBLIKA MIZAR
 4. 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA ZA POKLIC Vajeniška oblika: Mizar Trajanje izobraževanja: 3 leta Podjetja pošljejo zbornicam najavo vajeniških mest. Zbornice objavijo vajeniška mesta. Učenci in starši pošljejo vlogo delodajalcem / osebni obisk. Delodajalec izbere vajenca. Delodajalec in vajenec podpišeta vajeniško pogodbo (pogodbo se registrira pri zbornici). Vajenec se vpiše v šolo na podlagi registrirane pogodbe. Delodajalci in šola se dogovorijo za način izvedbe izobraževanja in usposabljanja vajenca. Kako se pridobi vajeniško pogodbo?! MIZAR
 5. 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA – VAJENIŠKA OBLIKA • zgodnejše zaposlovanje mladih, bolj usklajena ponudba in povpraševanje po kadrih. • lažji prehod izobraževanje – delo: zgodnejša poklicna socializacija. • boljša usposobljenost glede na potrebe gospodarstva. Zakon o vajeništvu je bil sprejet 8. 5. 2017, stopil v veljavo 3. 12. 2017. MIZAR
 6. 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto INFORMACIJE O VERIFIKACIJI VAJENIŠKIH UČNIH MEST GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Spletne strani GZS: https://www.gzs.si/vajenistvo Kontaktna oseba: Andreja Sever: 01 58 98 235 andreja.sever@gzs.si Ana Žemva Novak: 01 58 98 531 ana.zemva.novak@gzs.si OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE Spletne strani OZS: WWW.ozs.si/Začlane/Vajeništvo.aspx Kontaktna oseba: Mitja Korunovski: 01 58 30 818 mitja.korunovski@ozs.si MIZAR
 7. 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR OBJAVA VAJENIŠKIH UČNIH MEST ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 REGIJA POKLIC ŠT. MEST PODJETJE ULICA POŠTA JUGOVZHODNA SLOVENIJA MIZAR 3 BOBIČ YAHTING INTERIOR d.o.o. Podbevškova ulica 29 8000 Novo mesto JUGOVZHODNA SLOVENIJA MIZAR 3 KOVAČ INTERIER d.o.o. Vavpotičeva ulica 10 8000 Novo mesto OSREDNJESLOVENSKA MIZAR 3 MIZARSTVO VENCELJ d.o.o. Šentvid pri Stični 66 1296 Šentvid pri Stični OSREDNJESLOVENSKA MIZAR 4 INLES d.d. Kolodvorska ulica 22 1310 Ribnica POSAVSKA MIZAR 5 STILLES d.o.o. Savska cesta 13 8290 Sevnica Seznam delodajalcev se bo še dopolnjeval. MIZAR
 8. 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto POMEMBNO PRI VPISU - VAJENIŠTVO Prijavni obrazec je potrebno oddati na šole do 5. 4. 2018 in nanj napisati MIZAR - VAJENIŠKA OBLIKA (če se bodo odločili za to obliko izobraževanja). Od 19. 6. do 22. 6. 2018, ko bo vpis (točen datum ni znan, vsi prijavljeni kandidati dobijo vabilo na dom štirinajst dni prej) pa morajo dijaki že prinesti registrirano vajeniško pogodbo.MIZAR
 9. 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI SLOVENŠČINA UMETNOST TUJI JEZIK NARAVOSLOVJE MATEMATIKA DRUŽBOSLOVJE ŠPORTNA VZGOJA MIZAR
 10. 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNI MODULI OSNOVE LESARSTVA STAVBNO POHIŠTVO OBDELAVA LESA BIVALNO POHIŠTVO OBDELAVA LESNIH PLOŠČ SNOVANJE IZDELKA MIZAR
 11. 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ODPRTI KURIKUL Na regionalni oziroma lokalni ravni šola v sodelovanju s socialnimi partnerji določi vsebino tega dela. PREOBLIKOVANJE LESA Z ODREZOVANJEM RAČUNALNIŠKO KONSTRUIRANJE KONSTRUIRANJE POHIŠTVA LEPILA IN LESNE PLOŠČE NOTRANJE POHIŠTVO IN KAKOVOST POVRŠINSKA OBDELAVA LESA Odprti kurikul je v vajeniški obliki izobraževanja integriran v praktično usposabljanje z delom. MIZAR
 12. 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Šolska oblika: Mizar Periodična organizacija 1. letnik: 32 tednov v šoli, 4 tednov pri delodajalcu 2. letnik: 28 tednov v šoli, 8 tednov pri delodajalcu 3. letnik: 20 tednov v šoli, 12 tednov pri delodajalcu Vajeniška oblika: Mizar Periodična organizacija 1. letnik: 22 tednov v šoli, 16 tednov pri delodajalcu 2. letnik: 19 tednov v šoli, 20 tednov pri delodajalcu 3. letnik: 16 tednov v šoli, 20 tednov pri delodajalcu UL RS: Zakon o vajeništvu; 4. člen, 1. odstavek min. 50% se izvede kot praktično izobraževanje z delom pri delodajalcu! IZVEDBA PROGRAMA MIZAR
 13. 13. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Vajeniška nagrada (v neto zneskih) za čas, ko se vajenec usposablja z delom po letnikih:  1. LETNIK: 250€  2. LETNIK: 300€  3. LETNIK: 400€ Izplača se sorazmerni delež mesečne nagrade glede na obseg delodajalcu v mesecu. Ostale opcije izplačil delodajalcev vajencu: • zdravniški pregled, • prehrana, prevoz, terenski dodatek, … • Vajeniška nagrada ne vpliva na družinske prejemke vajenca in njegove družine VAJENIŠKA NAGRADA MIZAR
 14. 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH Vajeniška oblika: • 1. letnik: 4 ur/teden • 2. letnik: 8 ur/teden • 3. letnik: 8 ur/teden Šolska oblika: • 1. letnik: 6 ur/teden • 2. letnik: 12 ur/teden • 3. letnik: 14 ur/teden MIZAR
 15. 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZI obsega: 1. Izpitna enota: pisni in ustni izpit iz slovenščine. 2. Izpitna enota: izdelek oz. storitev in zagovor (v šoli). Vajenci opravijo drugo izpitno enoto pri delodajalcu v soorganizaciji pristojne zbornice. Ob zaključku drugega letnika se izvede vmesni preizkus usposobljenosti in znanja vajenca po načrtu izvajanja vajeništva pri delodajalcu v soorganizaciji pristojne zbornice. ZAKLJUČNI IZPIT MIZAR
 16. 16. ŠOLSKI CENTER Novo mesto DIJAKI, KI USPEŠNO ZAKLJUČIJO SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - MIZAR, SE LAHKO VPIŠEJO V POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE - LESARSKI TEHNIK, KI TRAJA 2 LETI. MOŽNOST NADALNJEGA IZOBRAŽEVANJA MIZAR
 17. 17. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PROJEKTNI TEDNI MIZAR
 18. 18. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PROJEKTNI TEDNI MIZAR
 19. 19. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNE EKSKURZIJE MIZAR
 20. 20. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNE EKSKURZIJE MIZAR
 21. 21. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI, OŠ, TEHNIČNI DNEVI, RAZSTAVE IZDELKOV… MIZAR
 22. 22. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI, OŠ, TEHNIČNI DNEVI… MIZAR
 23. 23. ŠOLSKI CENTER Novo mesto EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH TEKMOVANJA MIZAR
 24. 24. ŠOLSKI CENTER Novo mesto VSAKOLETNE RAZSTAVE IZDELKOV ZI Šolsko leto 2016/17 Izdelek z zagovoromMIZAR
 25. 25. ŠOLSKI CENTER Novo mesto V S A K O L E T N E R A Z S T A V E I Z D E L K O V Z I Šolsko leto 2016/17 Izdelek z zagovorom MIZAR
 26. 26. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Svetovalna delavka Mirjam Žnidarčič, univ.dipl. soc. del. Tel.: (07) 39 32 165 http://www.sc-nm.si/ http://www.sc-nm.si/sglvs/ INFORMACIJE O VAJENIŠTVU IN POSTOPEK VPISA MIZAR
 27. 27. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA KONEC … Si že kdaj pomislil, da se tvoj dan začne in konča z lesom? Že zjutraj, ko čemerno vstaneš iz postelje, ko odpreš omaro, sedeš na stol, za mizo, ko popraviš sliko na steni, ko odpreš okno in skozenj spusti, prve sončne žarke, ko stopiš skozi vrata, sedeš v šolsko klop in na list papirja nakracaš prosti spis. Celo ko na prvem zmenku leseno poljubiš svojo punco. Les. Ne da bi se zavedal, te spremlja na vsakem koraku, ob vsaki priložnosti. S teboj je tiho in neslišno, pa vendar te obdaja s toplino in prijaznostjo. Les. Tako zanimiv. Tako bogat. In tako obetaven. Zakaj ne bi postala prijatelja in sopotnika? MIZAR
 28. 28. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Prihodnost lesa je brezčasna in brezmejna. Naj postane tudi tvoja prihodnost. Bogata prihodnost! ZA KONEC … MIZAR

×