SlideShare a Scribd company logo
Perquè parlem
de mitigar els
riscos ?
Jornada divulgativa
12 de juny de 2023
Pla de Mitigació del Risc Geològic
a Montserrat
Índex
1. Alternatives de protecció
2. Execució de les obres a muntanya
3. Priorització d’actuacions per a la sostenibilitat
4. El cicle de la mitigació del risc
12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 2
Mitigació del risc
12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 3
Risc = Perillositat · Exposició · Vulnerabilitat
Mitigació Coneixement
Ocupacions establertes
Protecció
Planificació d’usos
El mes de gener de 2007 i desembre de 2008 es produeixen dos grans despreniments d’uns 300m3 i
900m3 (750 tones i 2.250 tones) a la paret dels Degotalls (des d’uns 850m d’altitud) i van tallar els
accessos viaris (aparcament a cota 665m) i ferroviaris (cremallera a cota 550m).
12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 4
Aparcament del monestir
Ferrocarril Cremallera
Degotalls 02/01/2007 – 28/12/2008
Alternatives d’actuació
12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 5
Protecció activa
• Sanejament
• Ancoratges de barra
• Malla de cable
• Lligat de cable
• Topall de formigó
• Soil nailing
Protecció passiva
• Barreres estàtiques
• Barreres dinàmiques
Sanejament
Purga de bloc Degotalls (75 tones) 30/01/2007
12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 6
Línia FGC Lleida - La Pobla
Voladura de bloc Degotalls (130 tones)
31/01/2007
Estabilització blocs
Ancoratges de barra d’acer
12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 7
12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 8
Malla de cable d’acer
Estabilització blocs
12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 9
Estabilització blocs
Lligat de cable
12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 10
Topall de formigó
Estabilització blocs
03/11/2015 Cremallera
12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 11
Soil Nailing
Protecció passiva
Barreres dinàmiques
12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 12
Protecció passiva
Deflector / atenuador
12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 13
12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 14
No és viable estabilitzar-ho tot
Necessitat d’un criteri de priorització
Valors socials:
▪ Sostenibilitat
▪ Resiliència
Balanç:
▪ Requeriments de SEGURETAT de persones i béns
▪ Preservació del PATRIMONI i valors naturals i
paisatgístics
Mentalitat:
Conviure amb el risc
▪ Acceptació basada en el coneixement
▪ Adaptació basada en la sostenibilitat
Priorització d’actuacions
Estudi priorització blocs vessant
Reconeixement preliminar de
la paret rocosa que domina el
recinte del Monestir de
Montserrat
12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 15
S’ha efectuat una
valoració qualitativa
de la seva
perillositat de
sortida (magnitud i
grau d’inestabilitat
aparent).
L’objecte és establir
una priorització per
a focalitzar l’estudi
en les masses
potencialment més
inestables i que
comporten major
perillositat.
Estudi de detall de
blocs seleccionats
12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 16
Total = 145 llastres
Magnitud entre 20kg a
50 tones (molt
abundant). Mostra
il·lustrativa, no
exhaustiva.
Total = 61 masses
singulars
Selecció de punts que
preliminarment
s’interpreta que podrien
induir algun moviment.
Valoració global dels dominis
- Grau de perillositat estimada per dominis
- Eina de suport a la priorització d’actuacions
12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 17
Conca
Nivell
C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1
N4
No
existeix
A
No
existeix
B B-M
No
existeix
No
existeix
N3 M M A M B A M
N2 M M MA A M MA A
N1 B
No
existeix
M
No
existeix
B B-M M
Valoració de la reducció de la perillositat al Cremallera
FGC 2011
12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 18
Obres emergència – obres programades
12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 19
Etapa Estudi
▪ Identificació
▪ Presa de dades
▪ Caracterització i mesura
▪ Creació de Models
▪ Avaluació del risc
Planificació
Etapa Projecte
▪ Anàlisi d’alternatives (Defensa
activa / passiva)
▪ Càlcul de dimensionament
▪ Disseny constructiu
Construcció
Etapa Obra
▪ Execució de l’obra per part de
contractistes especialitzats
▪ Direcció i control de l’obra
▪ Control d’eficàcia
Reducció
del risc?
Hem assolit seguretat ?
Mitigació del risc
Convé anticipar l’acció
preventiva (coneixement i
mitigació del risc) per davant
de la reactiva (resposta a
emergències)
L’estratègia de mitigació del
risc es basa en desenvolupar
una acció progressiva de
millora de la seguretat:
- Amb un marge temporal
per a la planificació
- Pla d’inversions assumible
en anualitats
- Solució optimitzada tècnica
i econòmicament
- Cobertura davant noves
incidències
12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 20
La Paret de Degotalls: ruptura progressiva
2001 30/01/2006 02/01/2007 19/01/2009
Caiguda prèvia
Caiguda present
Caiguda següent
Ordre cronològic:
Data foto:
Data despreniment: dd/mm/2001 02/01/2007 28/12/2008
Volum desprès: 20 m3
300 m3 900 m3
42m
12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 21
La Paret de Degotalls: ruptura propera
Fotos de 19/05/2008
de Lluís Baciero
(PMM) que van
contribuir a la intuïció
d’aquests indicis
precursors de
despreniment.
2 indicis d’inestabilitat:
▪ Activitat precursora: forma part d’una trencada progressiva?
▪ Moviments precursors: s’aproxima una trencada?
12/06/2023 22
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Interpretar el despreniment de
15/12/2010 com a indici d’inestabilitat
de tota l’estructura de l’esperó.
Dubte raonable:
Hi ha desplaçament recent a la fissura?
Aplicació a Cisneros 2010
12/06/2023 23
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Obra d’emergència (2010):
▪ Sanejament i estabilització local de cicatriu
Anàlisi d’indicis i projecte:
▪ Inspecció de paret i topografia
▪ Interpretació de l’estabilitat del conjunt de l’esperó
Obra programada (2011):
▪ Estabilització de tot l’esperó
Aplicació a Cisneros 2010
12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 24
Etapa Seguiment
▪ Inspecció
▪ Monitoratge
Etapa Projecte
▪ Dissenys constructius de proteccions
▪ Zonificació de perillositat
Etapa Obra
▪ Protecció estructural activa / passiva
▪ Regulació d’usos i activitats
Implantació
Planificació
Etapa Estudi
▪ Avaluació de perills i riscos
▪ Anàlisi d’alternatives
Mitigació
del risc
Manteniment
Millora
Cicle de Mitigació del risc
Pla de Mitigació del Risc
Parc de Montjuïc,
E-08038 Barcelona
41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89)
www.icgc.cat
icgc@icgc.cat
twitter.com/ICGCat
facebook.com/ICGCat
Institut
Cartogràfic i
Geològic
de Catalunya
Tel. (+34) 93 567 15 00
Fax (+34) 93 567 15 67

More Related Content

More from ICGCat

Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
ICGCat
 
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
ICGCat
 
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
ICGCat
 
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
ICGCat
 
Aspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radar
ICGCat
 
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
ICGCat
 
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
ICGCat
 
Competències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitat
ICGCat
 
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
ICGCat
 
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
ICGCat
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
ICGCat
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
ICGCat
 
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
ICGCat
 
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
ICGCat
 
Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...
Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...
Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...
ICGCat
 
Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...
Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...
Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...
ICGCat
 
Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...
Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...
Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...
ICGCat
 
Modelització de la inundabilitat (geometria, càlculs i visualització)
Modelització de la inundabilitat (geometria, càlculs i visualització)Modelització de la inundabilitat (geometria, càlculs i visualització)
Modelització de la inundabilitat (geometria, càlculs i visualització)
ICGCat
 
La inundabilitat en la darrera modificació del Reglament del Domini Públic Hi...
La inundabilitat en la darrera modificació del Reglament del Domini Públic Hi...La inundabilitat en la darrera modificació del Reglament del Domini Públic Hi...
La inundabilitat en la darrera modificació del Reglament del Domini Públic Hi...
ICGCat
 
La directiva de inundaciones: evaluación, conocimiento y acción. Hacia una ge...
La directiva de inundaciones: evaluación, conocimiento y acción. Hacia una ge...La directiva de inundaciones: evaluación, conocimiento y acción. Hacia una ge...
La directiva de inundaciones: evaluación, conocimiento y acción. Hacia una ge...
ICGCat
 

More from ICGCat (20)

Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
 
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
 
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
 
Aspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radar
 
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
 
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
 
Competències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitat
 
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
 
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
 
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
 
Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...
Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...
Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...
 
Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...
Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...
Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...
 
Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...
Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...
Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...
 
Modelització de la inundabilitat (geometria, càlculs i visualització)
Modelització de la inundabilitat (geometria, càlculs i visualització)Modelització de la inundabilitat (geometria, càlculs i visualització)
Modelització de la inundabilitat (geometria, càlculs i visualització)
 
La inundabilitat en la darrera modificació del Reglament del Domini Públic Hi...
La inundabilitat en la darrera modificació del Reglament del Domini Públic Hi...La inundabilitat en la darrera modificació del Reglament del Domini Públic Hi...
La inundabilitat en la darrera modificació del Reglament del Domini Públic Hi...
 
La directiva de inundaciones: evaluación, conocimiento y acción. Hacia una ge...
La directiva de inundaciones: evaluación, conocimiento y acción. Hacia una ge...La directiva de inundaciones: evaluación, conocimiento y acción. Hacia una ge...
La directiva de inundaciones: evaluación, conocimiento y acción. Hacia una ge...
 

Per què parlem de mitigar els riscos?

 • 1. Perquè parlem de mitigar els riscos ? Jornada divulgativa 12 de juny de 2023 Pla de Mitigació del Risc Geològic a Montserrat
 • 2. Índex 1. Alternatives de protecció 2. Execució de les obres a muntanya 3. Priorització d’actuacions per a la sostenibilitat 4. El cicle de la mitigació del risc 12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 2
 • 3. Mitigació del risc 12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 3 Risc = Perillositat · Exposició · Vulnerabilitat Mitigació Coneixement Ocupacions establertes Protecció Planificació d’usos
 • 4. El mes de gener de 2007 i desembre de 2008 es produeixen dos grans despreniments d’uns 300m3 i 900m3 (750 tones i 2.250 tones) a la paret dels Degotalls (des d’uns 850m d’altitud) i van tallar els accessos viaris (aparcament a cota 665m) i ferroviaris (cremallera a cota 550m). 12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 4 Aparcament del monestir Ferrocarril Cremallera Degotalls 02/01/2007 – 28/12/2008
 • 5. Alternatives d’actuació 12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 5 Protecció activa • Sanejament • Ancoratges de barra • Malla de cable • Lligat de cable • Topall de formigó • Soil nailing Protecció passiva • Barreres estàtiques • Barreres dinàmiques
 • 6. Sanejament Purga de bloc Degotalls (75 tones) 30/01/2007 12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 6 Línia FGC Lleida - La Pobla Voladura de bloc Degotalls (130 tones) 31/01/2007
 • 7. Estabilització blocs Ancoratges de barra d’acer 12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 7
 • 8. 12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 8 Malla de cable d’acer Estabilització blocs
 • 9. 12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 9 Estabilització blocs Lligat de cable
 • 10. 12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 10 Topall de formigó Estabilització blocs
 • 11. 03/11/2015 Cremallera 12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 11 Soil Nailing
 • 12. Protecció passiva Barreres dinàmiques 12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 12
 • 13. Protecció passiva Deflector / atenuador 12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 13
 • 14. 12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 14 No és viable estabilitzar-ho tot Necessitat d’un criteri de priorització Valors socials: ▪ Sostenibilitat ▪ Resiliència Balanç: ▪ Requeriments de SEGURETAT de persones i béns ▪ Preservació del PATRIMONI i valors naturals i paisatgístics Mentalitat: Conviure amb el risc ▪ Acceptació basada en el coneixement ▪ Adaptació basada en la sostenibilitat Priorització d’actuacions
 • 15. Estudi priorització blocs vessant Reconeixement preliminar de la paret rocosa que domina el recinte del Monestir de Montserrat 12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 15
 • 16. S’ha efectuat una valoració qualitativa de la seva perillositat de sortida (magnitud i grau d’inestabilitat aparent). L’objecte és establir una priorització per a focalitzar l’estudi en les masses potencialment més inestables i que comporten major perillositat. Estudi de detall de blocs seleccionats 12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 16 Total = 145 llastres Magnitud entre 20kg a 50 tones (molt abundant). Mostra il·lustrativa, no exhaustiva. Total = 61 masses singulars Selecció de punts que preliminarment s’interpreta que podrien induir algun moviment.
 • 17. Valoració global dels dominis - Grau de perillositat estimada per dominis - Eina de suport a la priorització d’actuacions 12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 17 Conca Nivell C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 N4 No existeix A No existeix B B-M No existeix No existeix N3 M M A M B A M N2 M M MA A M MA A N1 B No existeix M No existeix B B-M M
 • 18. Valoració de la reducció de la perillositat al Cremallera FGC 2011 12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 18
 • 19. Obres emergència – obres programades 12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 19 Etapa Estudi ▪ Identificació ▪ Presa de dades ▪ Caracterització i mesura ▪ Creació de Models ▪ Avaluació del risc Planificació Etapa Projecte ▪ Anàlisi d’alternatives (Defensa activa / passiva) ▪ Càlcul de dimensionament ▪ Disseny constructiu Construcció Etapa Obra ▪ Execució de l’obra per part de contractistes especialitzats ▪ Direcció i control de l’obra ▪ Control d’eficàcia Reducció del risc? Hem assolit seguretat ? Mitigació del risc Convé anticipar l’acció preventiva (coneixement i mitigació del risc) per davant de la reactiva (resposta a emergències) L’estratègia de mitigació del risc es basa en desenvolupar una acció progressiva de millora de la seguretat: - Amb un marge temporal per a la planificació - Pla d’inversions assumible en anualitats - Solució optimitzada tècnica i econòmicament - Cobertura davant noves incidències
 • 20. 12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 20 La Paret de Degotalls: ruptura progressiva 2001 30/01/2006 02/01/2007 19/01/2009 Caiguda prèvia Caiguda present Caiguda següent Ordre cronològic: Data foto: Data despreniment: dd/mm/2001 02/01/2007 28/12/2008 Volum desprès: 20 m3 300 m3 900 m3 42m
 • 21. 12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 21 La Paret de Degotalls: ruptura propera Fotos de 19/05/2008 de Lluís Baciero (PMM) que van contribuir a la intuïció d’aquests indicis precursors de despreniment. 2 indicis d’inestabilitat: ▪ Activitat precursora: forma part d’una trencada progressiva? ▪ Moviments precursors: s’aproxima una trencada?
 • 22. 12/06/2023 22 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Interpretar el despreniment de 15/12/2010 com a indici d’inestabilitat de tota l’estructura de l’esperó. Dubte raonable: Hi ha desplaçament recent a la fissura? Aplicació a Cisneros 2010
 • 23. 12/06/2023 23 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Obra d’emergència (2010): ▪ Sanejament i estabilització local de cicatriu Anàlisi d’indicis i projecte: ▪ Inspecció de paret i topografia ▪ Interpretació de l’estabilitat del conjunt de l’esperó Obra programada (2011): ▪ Estabilització de tot l’esperó Aplicació a Cisneros 2010
 • 24. 12/06/2023 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 24 Etapa Seguiment ▪ Inspecció ▪ Monitoratge Etapa Projecte ▪ Dissenys constructius de proteccions ▪ Zonificació de perillositat Etapa Obra ▪ Protecció estructural activa / passiva ▪ Regulació d’usos i activitats Implantació Planificació Etapa Estudi ▪ Avaluació de perills i riscos ▪ Anàlisi d’alternatives Mitigació del risc Manteniment Millora Cicle de Mitigació del risc Pla de Mitigació del Risc
 • 25. Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona 41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) www.icgc.cat icgc@icgc.cat twitter.com/ICGCat facebook.com/ICGCat Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Tel. (+34) 93 567 15 00 Fax (+34) 93 567 15 67