SlideShare a Scribd company logo
1 of 80
CREADORAS
MULLERES
PRESENZA FEMININA NA ARTE
Moitísimas figuras de mulleres escribiron,
pintaron, esculpiron ou compuxeron
música antes do século XIX.
Foron sistemáticamente presentadas nos
manuais de historia da arte dunha forma
marxinal o que podería facernos pensar
que apenas existiran.
"Ben feliz es, lector -escribiría a discípula
favorita de Montaigne-, se non pertences a
este sexo ao cal lle están vedados todos os
bens ao vedárselle a liberdade, a fin de
concederlle como única felicidade, como
virtudes soberanas e únicas, facer o bobo e
servir."
Moitas pinturas realizadas por mulleres
foron inicialmente atribuídas a homes, o
que indicaría que non hai diferenzas
obxectivas entre a arte realizada por
mulleres ou por homes.
Unha panorámica da arte feminina
desde a pintura barroca de
ARTEMISA GENTILESCHI
ata a arquitectura dunha
artista consagrada e libre
como ZAHA HADID
Artista italiana do século
XVII, filla dun pintor.
Xa desde pequena
achégase á pintura
observando os cadros do
seu pai, quen desexaba
que fose monxa e
mantena practicamente
encerrada en casa,
permitíndolle o acceso
ao taller coa condición
de que ninguén lle dirixa
a palabra.AUTORRETRATO COMO ALEGORÍA DA PINTURA
Pintora de éxito. Primeira muller
admitida na Academia do Deseño
de Florencia en 1616.
SUSANA E OS VELLOS, 1610
Nas súas pinturas
fanse patentes as
heroínas
femininas.
As mulleres que
representa teñen
gran fortaleza de
espírito,
enfróntanse á
forza masculina.
JUDITH E HOLOFERNES, 1614
ARTEMISA GENTILESCHI
ARTEMISIA GENTILESCHI
Foi a primeira muller
en pintar motivos ou
escenas relixiosas.
JUDITH E A SÚA
DONCELA (1619)
Magdalena como la melancolía
Crece o número de mulleres dedicadas
á arte, aínda que o modelo feminino
segue a relegar á muller ao papel de
esposa, nai e anxo do fogar.
SÉCULO XIX
Coa vangarda artística francesa,
créanse asociacións de mulleres
artistas e os grandes mestres abren
as portas dos seus talleres ás
mulleres.
BERTHE MORISOT, MARY CASSAT, E A ESCULTORA CAMILLE
CLAUDEL asumiron os seus roles de mulleres que crearon a par
dos seus colegas. Claro que o seu nome asóciase aínda ao dun
mestre, e Morisot é cuñada de Manet, Cassat amante de Degas e
Claudel irmá de Paul e a desgraciada namorada de Rodin.
Pero pintaron, modelaron e tallaron.
MANET: RETRATO DE BERTHE MORISOT MARY CASSAT: AUTORRETRATO, 1878 CAMILLE CLAUDEL
A PASIÓN
IMPRESIONISTA
BERTHE MORISOT
(1841-1895)
«É importante expresarse ... coa
condicion de que as sensacións
sexan verdadeiras e procedan
da propia experiencia».
MANET:
RETRATO DE
BERTHE MORISOT
A IRMÁ DA ARTISTA
XUNTO Á FIESTRA
Escenas familiares
en interiores
A súa técnica,
baseada en grandes
pinceladas aplicadas
libremente en todas
as direccións.
Calidades
transparentes,
iridiscentes e
tornasoladas.
O BERCE
O efecto
atmosférico, por
medio da luz que
difumina os
contornos.
Emprego de
veladuras e de
contrastes de cor.
Puerto de L'Orient, 1869
A escena recolle a luz do serán, que alaga de tonalidades
claras todo o espazo e crea sombras coloreadas.
Logo da morte de Berthe
Morisot, o pintor PISSARRO
escribiu ao seu fillo :
Non podes imaxinar que
sorprendidos estamos
todos nós e que
conmovidos tamén, pola
desaparición desta
distinguida muller, quen
tivo un talento feminino tan
espléndido e quen
proporcionou honra ao
noso grupo Impresionista
que desaparece - como
todas as cousas-.
¡Pobre Mme. Morisot, o
público apenas a coñece!.AUTORRETRATO
MARY CASSAT
AUTORRETRATO
“Coñecín a
algunhas persoas
co meu sentido
artístico, sentiron o
amor e a vida.
¿Hai algo
comparable a esta
alegría para unha
artista?”
MARY CASSAT
Artista norteamericana.
Estudiou na Pennsylvania
Academy of Fine Arts.
O seu encontro con Edgar
Degas cambia o curso da
súa formación artística.
O pintor, fascinado polo
estilo e a personalidade da
moza americana,
convértese no seu mentor
e introdúcea no ambiente
da vangarda e máis
concretamente no grupo
impresionista.
AUTORRETRATO
MULLER SOSTENDO UN
ABANICO, 1879
O seu tema
preferido será o
retrato de mulleres
e nenos.
Como Degas
prefire as escenas
de interior pero
tamén realiza
obras importantes
ao aire libre.
En 1904
Francia
concedeulle
a Lexión de
Honra.
Nomeada
membro da
Academia
Nacional de
Debuxo de
Nova York
en 1910.
MARY CASSAT
MARY CASSAT: “No baño”, 1890 EISHOSAI CHOKI
1789-1795
ESTAMPA
XAPONESA
Aprende a técnica do gravado e estuda a arte xaponesa que chega a engaiolala.
PASEO EN BARCO, 1895
CAMILLE
CLAUDEL
«¡Oh canto talento, non
ceso de gritalo! Pero
¿qué queres? ¡Non se
dan conta, non o
perciben!»
EMILE ZOLA
«Mostreille onde atopar o
ouro; o ouro que ela busca
está en si mesma.»
AUGUSTE RODIN
Escultora francesa.
A pesar da oposición da familia o
seu irmán, Paul, escritor e único
amigo, conseguiu que os seus pais
autorizasen a entrada dá súa irmá
nun taller.
Entra en contacto con varios
escultores. A eles sorprendeulles a
mestría e ou dominio que xa
expresaba Camille, polo que lle
prestaron a súa axuda para ingresar
nunha Academia de arte.
CAMILLE CLAUDEL
(1864-1943)
“Unha fronte soberbia, baixo ela
uns ollos magníficos, dese raro
azul, tan difícil de atopar”...
PAUL CLAUDEL
O escultor Rodin foi o
seu mestre e marcou a
vida e a obra de Camille.
Naquela época, Camille Claudel roldaba os 20 anos e
atopábase na plenitude da súa beleza e da forza creativa.
O contacto co escultor Auguste Rodin desemboca nunha
relación amorosa moi atormentada que a marcaría desde
o punto de vista profesional e personal.
Rota a súa relación co escultor, entra na súa vida Claude
Debussy pero tamén el está unido a outra muller.
Mentres, as súas obras alcanzan certo éxito e aparecen
con frecuencia artigos sobre ela nas revistas de arte.
A SÚA RELACIÓN CON
RODIN A NIVEL PERSOAL
Esta relación influíu de xeito decisivo
na obra de Camille.
Ela aprendeu rápido e Rodin
permitiulle participar en moitas das
súas grandes esculturas. Aínda que,
medorento da súa personalidade e
talento arrasadores, intentaba rebaixar
o seu protagonismo no estudo.
A SÚA RELACIÓN CON RODIN
A NIVEL PROFESIONAL
RODIN
POR CAMILLE CLAUDEL
CAMILLE
POR RODIN
Colaborou con
Rodin en “As
Portas do
Inferno” e “Os
Burgueses de
Calais”.
Esta época foi
realmente
produtiva para
Rodin, mais a
Claudel
impediulle
desenvolver o
seu propio estilo.
OS BURGUESES DE CALAIS
Prodúcese entre ambos
un clima de colaboración
e enfrontamento que
enriquece o labor mutuo.
Camille deixou escrita,
na súa correspondencia
da época, que Rodin se
aproveitaba dela, que as
obras que presentaba
como propias eran
produto do seu talento
menosprezado.
Os dous artistas inflúense mutuamente; a
“Mociña con gavela” anuncia a “Galatea”
de Rodin e a “Muller fauno axeonllada”
están na orixe das figuras femininas de
“A Vague” de Camille Claudel.
Pasou os 30 últimos anos da súa vida no manicomio.
Alí morreu soa. Abandonada por todo o mundo, incluída
a súa familia.
Camille Claudel cargaba ás súas costas 79 anos dunha
vida tan dramática como fascinante. E aínda tería que
transcorrer moito tempo para que se recoñecese o seu
talento como escultora. Sobre todo, para que a súa
personalidade artística voase por encima da súa
relación con Auguste Rodin. O seu mestre. O seu
amante. Un xenio déspota e vantaxista, da que Claudel
foi vítima. Como o foi da súa familia ingrata e da
sociedade misóxina da época.
DERRADEIROS ANOS DE CAMILLE CLAUDEL
“RAPARIGA CON
GAVILLA”, 1886
Camille cegou a Rodin coa súa obra. Ao ver as súas esculturas en
xeso descubriu nela un alma xemelga, alguén que como el vivía por
e para os perfís. Alguén que se zafaba do academicismo para liberar
as figuras, dotalas de movemento e emoción, transformando pouses
clásicas en novas formas de poderosa vitalidade.
As formas saen
da misma
materia, do
bloque de
mármore.
O VALS,1889
Bronce
Logo da súa ruptura con
Rodin, mostra cambios na
concepción da súa obra:
unha expresividade
apaixonada e exclusiva
do corpo espido, con
actitudes máis elegantes.
Os panos envolven o
corpo.
Unha obra mestra como
“O vals” é un exemplo da
evolución de Camille.
O VALS,1898
En mármore
FANTASÍA Á CALOR DO LUME
OU
“O PENSAMENTO”, 1898
Grupo que representa
a unha moza
axeonllada diante
dunha cheminea, a
fronte apoiada contra
o mármore parece
anticipar a carta
delirante que escribirá
ao seu irmán logo de
19 anos de
internamento: “¡Deus meu, que pena, eu querería estar xunto
á cheminea de Villeneuve (a súa casa da
infancia), pero creo que non sairei xamais de
Montdevergues, o tren xa partiu!”
“A ONDA” OU “AS BAÑISTAS”
Mármore, ónice e bronce.
Novo estilo derivado do
xaponesismo, entón de
actualidade.
Composicións con
elegantes xogos de
curvas.
«A Onda» vai caer
sobre as mozas que
danzan sobre a area e
esperan a caída da auga
con estremecimentos
de alegría. Representa
o enfrontamento dun
grupo humano co mar.
A IDADE MADURA,
1899-1903
O home (a idade madura) é arrastrado por unha anciá figura feminina
(a vellez) mentres unha moza axeonllada (a mocidade) parece
suplicar para que non a abandone. Malia que non se observa
ningunha alusión nos rostros dos personaxes, parece que nos
atopamos ante unha referencia ao triángulo amoroso entre Rodin,
Rose Beuret -representada pola anciá- e a propia Camille Claudel.
A SIRENA,
1904
“O ABANDONO”
Inspírase nunha
evocación literaria:
un drama dun poeta
hindú: o reencontro
de Sakountala e do
seu esposo tras
unha separación
provocada por un
encantamento.
A AURORA
Camille posúe
unha gran
habilidade
técnica para a
escultura
dominando á
perfección a
talla do
mármore
Avances do movemento feminista e da
loita polos dereitos da muller, pero aínda
na primeira metade do século as mulleres
artistas seguen á sombra dos homes.
Así se coñece a Sonia Terk como esposa
de Robert Delaunay ou a Xeorxia O’Keeffe
de Alfred Stieglitz, a Gabrielle Münter como
parella de Wassily Kandinsky, a Le Krasner
de Jackson Pollock ou a Doura Maar de
Pablo Picasso.
O SÉCULO XX
Nacida en 1887 en Wisconsin,
De intensa vida artística,
desde a súa primeira
exposición en 1917, sempre
conducida e apoiada, polo
seu marido, Stiegelitz.
Realiza seus cadros case
abstractos baseados en
ampliacións de plantas e
flores, obras de gran
elegancia e vitalidade, cuxas
formas sensuais están cheas
de suxestións.
XEORXIA O’KEEFF (1887-1986)
“A toda forma natural, a toda roca, a todo froito ou flor, ata
ás pedras soltas que cobren o camiño, concedinlles unha vida
espiritual, vinas sentir, asociei con elas un sentimento.”
XEORXIA O’KEEFF
Como algún dos órganos
reprodutores das plantas
mostran verdadeiro parecido
cos humanos, poden
establecerse asociacións
eróticas ao observar o interior
do caliz aberto da flor.
O’Keeff deixa no aire a
explicitación deste elemento,
o que constituirá unha
característica esencial da súa
pintura e conferiralle ao mesmo
tempo forza e profundidade.
XEORXIA O’KEEFF
“Iris negro”
Innovador uso da cor e de la forma.
Equilibrio das súas composicións, baseado
nas formas e ritmos da natureza.
Pinta as formas abstractas das cousas
visibles sen abandonar do todo a
aparencia natural das mesmas.
Na cor reside a forza emocional que
emana da súa obra.
“No lago”“Pelvis con lúa”
“Só cando se elixe, deíxanse
cousas de lado e fixanse os
puntos básicos, tropézase
un co significado verdadeiro
das cousas”
Hotel Shelton con manchas de sol, 1926Edificio Radiator, noite, Nova York, 1927
Durante a súa
estancia en
Nova York
realiza unha
serie de teas
con paisaxes
urbanas nas
que a cidade
se transforma
nunhas imaxes
fantásticas
cunhas
visionarias
composicións
de formas
xeométricas
moi coloristas.
TAMARA DE LEMPICKA
(Polonia,1898 – México,1980)
Art Decó, estilo propio das artes decorativas
desenvolvido no período de entreguerras,
entre 1920 e 1939 en Europa e América.
Viviu o século XX con toda a súa
intensidade.
Foi testemuña da Revolución rusa,
gozou os aloucados anos vinte en París e
triunfou como artista Art Decó.
En 1933 emigra a Estados Unidos e
traballa con Willem de Kooning e
Xeorxia O’Keeffe.
Madonna, Jack Nicholson e Babra
Streisand son coleccionistas da súa obra.
Obra de acabado
perfecto que dá a
impresión de ser
concibida como obra
publicitaria, marcada
polo cine, cun encadre
moi curto.
Autorretrato no Bugatti Verde
O “Art Déco” baséase
principalmente na
xeometría do cubo, a
esfera e a liña recta.
Modela as figuras,
sempre aristadas e de
volumes moi
xeométricos, logrando
con iso unha maior
artificiosidade nas súas
figuras, que así aínda
resultan máis estrañas e
suxestivas.
Moza en verde en 1932
RETRATO DO HOME
CON ABRIGO. 1928
SAINT-MORITZ. 1929
DORMENTE, 1932
CHAL AZUL, 1930
Desenvolve un estilo
enigmático e persoal, onde
pon un gran contraste entre
as imaxes angulares e as
cores.
RETRATO DA DUQUESA DA SALLE. 1925
RETRATO
DA
SEÑORA
BOUCARD.
1931
RETRATO DO CONDE
VETTOR MARCELLO, 1933
Convértese na retratista de
moda da aristocracia.
Visualizar os retratos
realizados por Tamara
permítenos contemplar
unha galería onde se pasea
a alta burguesía adiñeirada
e a decadente aristocracia
de entreguerras, onde se
cheira o perfume
embriagador de Chanel e se
pode percibir o luxo, o
esnobismo, a pretendida
sofisticación e a calma que
dá moitas veces a riqueza
RETRATO DE
MADAME
ALLAN BOTT
RETRATO
DE
MARJORIE
FERRY,
1932
Glamurosa e adiantada ao seu tempo, reflicte a
súa personalidade nas súas pinturas, retratando a
atractivas mulleres que dominan a vida moderna.
MARUJA MALLO
Viveiro, 1902 – Madrid, 1995
“A gran
transgresora da
xeración do 27"
Pintora surrealista española.
Peza crave na vangarda.
Galega universal, muller adiantada
ao seu tempo, feminista,
transgresora, inconformista e
independente e sobre todo artista.
Estivo vinculada coa esquerda
revolucionaria. Relacionouse cos
poetas Rafael Alberti e Miguel
Hernández, tivo gran amizade co
escultor Alberto Sánchez e o poeta
chileno Pablo Neruda.
“Estampa escaparate”, 1927
“Maruja Mallo, entre
Verbena e Espantallo
toda a beleza do
mundo cabe dentro
do ollo, os seus
cadros son os que
vin pintados con
máis imaxinación,
emoción e
sensualidade."
FEDERICO GARCÍA LORCA
MARUJA MALLO
“[...] e eu que cría boa á
humanidade toda, vin as súas
mesquindades, as súas
miserias [...] e sentín a dor dos
pesares alleos, e chorei cos
oprimidos e envexei os
mundos onde non habitan os
homes [...] E así sufrindo e
amando [...] entre bágoas e
goces formouse o meu espírito
de hoxe [...] Viaxei [...] estudei
[...] aduláronme e
zahirieronme [...] Hoxe só creo
na arte e acepto o amor como
bela mentira, unha forma máis
perfecta da amizade...”
“Espantapeces”, 1931
MARUJA MALLO
" Para a maioría, Mallo é
unha total descoñecida no
panorama cultural español
(...) para min é a pintora
máis extraordinaria da nosa
vangarda artística e unha
figura esencial sen cuxa
presencia non se pode
entender a arte española
do século XX ".
JOSÉ LUIS FERRIS
…canta a igualdade das razas“Cabeza de negra”, 1946
MARUJA MALLO
Os seus retratos,
temática
imprescindible,
onde prevalecen as
protagonistas
femininas en
grandes figuras,
alegóricas, como
enigmáticas
mulleres de perfil.
MARUJA MALLO
A artista foi unha
muller activa,
inconformista,
independente e
transgresora que
explorou o imaxinario
creativo do século XX
"Oro. Retrato bidimensional" (1951)
Nace en Bagdad 1950.
É unha prominente
arquitecta angloiraquí.
A maior parte da súa vida
pasouna en Londres onde
se sitúa o seu estudo de
arquitectura.
Recibiu o Premio Pritzker
de arquitectura
(equivalente ao Nobel).
É a primeira muller que
consegue este galardón.
ZAHA HADID
APARCAMENTO E TERMINAL HOENHEIM
NORTE, ESTRASBURGO (FRANCIA), 2001
Este proxecto de Zaha Hadid obtuvo
o Premio Mies van der Rohe 2003
PISTA DE SALTOS DE ESQUÍ
EN BERGISEL, 2002
PISTA DE SALTOS DE
ESQUÍ EN BERGISEL
Como unha serpe,
a rampa desenrolase
como unha cinta de 90
metros cara abaixo.
Peirao da cidade de Reggio. Calabria
Magnifica
instalación chamada
“AURA” realizada
por Zaha Hadid
Architecs en un
palacio renacentista
preto de Venecia,
en 2008.
A escultura
representa as
proporcións
harmónicas
empleadas nesta
vila, representando
intervalos musicáis.
CENTRO DA CIENCIA EN
WOLFSBURG
CENTRO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO ROSENTHAL
Cincinatti, Ohio (EEUU) 2003
SALA DE CONCIERTOS
A obra da arquitecta
Zaha Hadid está no
límite entre o deseño
arquitectónico e a
enxeñería
Estética etérea, da levidade,
onde a tecnoloxía estase
levando ao límite para crear
edificios cuxas formas xogan
con inclinacións, curvaturas e
interseccións
PERFORMING ARTS CENTRE (Golfo
Pérsico) e as DANCING TOWERS en
BURJ DUBAI, a urbanización máis
importante do novo milenio.
PAVILLON PONTE. EXPO ZARAGOZA, 2008
Foi a filósofa e
matemática máis
relevante da antigüidade
grega. Deseñou
instrumentos, como o
astrolabio plano con o
que se medía a posición
das estrelas, planetas...
Muller ateniense, que vestida de home
exerceu a súa profesión de médica con
éxito entre as mulleres. Foi denunciada
polos médicos e condenada á morte.
As mulleres da cidade ameazaron con
morrer con ela se era executada.
PIONERAS
…Unhas mulleres, desenvolveron a súa profesión
con éxito a pesar dás dificultades …
HIPATIA DE ALEJANDRÍA, SÉCULO IAGNODICE , 300 a.C.
Foi brutalmente asasinada
por un grupo de fanáticos xa
que a consideraban como
unha representante perigosa
do pensamento pagán.
Outras conseguiron premios como o NOBEL e saíron do
anonimato
AUNG SAN SUU KYI
Nobel de la Paz en 1991
RITA LEVI-MONTALCINI
Nobel de Medicina en 1986
MARIE CURIE
Nobel en Física en 1903
Nobel en Química en 1911
…o seu esforzo foi recoñecido
E a maioría
formaron parte dese
colectivo, fundamental
e enorme,
de seres humanos, que
coa súa capacidade e esforzo,
contribuíron, desde seus postos de
traballo, a que este universo funcione.
…E outras foron casi descoñecidas
desenvolveron a súa creatividade en silencio
“Se realmente desexamos transformar a
vida, temos que aprender a mirar a través
dos ollos das mulleres”.
LEÓN TROTSKY
“Asegúrovos que alguén se acordará
de nós no futuro”
SAFO DE LESBOS
MADREDEUS, O espíritu da paz:
“Concertino” e “Minueto”
CARLA BRUNI: “Quelqu'un m'a dit”
CORALIE CLEMENT: “Je ne sais pas pourquoi”
LUZ CASAL: “Un nuevo día brillará”
DIANA CRAWL: “Charmed Life”
NORAH JONES: “Sunrise”
JOHN LENNON: “Imagine”
MÚSICA
Outros poemas de Rosalía en galego,
Por Sara Novegil, Nacho Cortés e Raquel Torres
Violín: Raquel Castro
EXPOSICIÓN DE CARTEIS
“As mulleres galegas na historia, na arte, na ciencia e na literatura”,
polo alumnado de 1º Bach. Coordinados por Rosa Gómez
RECITAL POÉTICO-MUSICAL DE
POEMAS DE ROSALÍA DE CASTRO
POEMA: “Adiós ríos, adiós fontes”
En árabe, por Jrif Jihan; en beréber, por Malika Saädi; en
castelán, por Sandra Estévez; en fan, por Fernando Nguema;
en francés, por Breixo González; en galego, por Mélodi Soliño;
en inglés, por Sabela Veiga; en latín por Ana Cal; en portugués,
por Fernanda González; en xeorxiano, por Nodar Sharabidse.
RELATORIO
“De Rosalía de Castro ao Ivo Pelayo: “O “adiós” a
través do Atlántico”,
por Diana Rúa Eiras, antiga alumna do instituto.
Presentación en PowerPoint:
“Mulleres creadoras na arte”
Autora: Ana Rey
Presentación do video:
“Imaxes para unha xeografía rosaliana”.
Autora: María José Varela

More Related Content

What's hot

Os novos camiños da arte
Os novos camiños da arteOs novos camiños da arte
Os novos camiños da artermferreiro
 
Barroco 4º Eso
Barroco 4º EsoBarroco 4º Eso
Barroco 4º Esoies masa
 
Unidade 14 Inicios Arte ContemporáNea
Unidade 14 Inicios Arte ContemporáNeaUnidade 14 Inicios Arte ContemporáNea
Unidade 14 Inicios Arte ContemporáNeacamposseijo
 
2.2. a poesía de vangarda. as vangardas galegas
2.2. a poesía de vangarda. as vangardas galegas2.2. a poesía de vangarda. as vangardas galegas
2.2. a poesía de vangarda. as vangardas galegasLourenço Alvarez Ruiz
 
2.1. a poesía de vangarda. características xerais
2.1. a poesía de vangarda. características xerais2.1. a poesía de vangarda. características xerais
2.1. a poesía de vangarda. características xeraisLourenço Alvarez Ruiz
 
Posimpresionismo
PosimpresionismoPosimpresionismo
Posimpresionismoyvonfer
 
O teatro galego entre 1950 e 1976
O teatro galego entre 1950 e 1976O teatro galego entre 1950 e 1976
O teatro galego entre 1950 e 1976María Sánchez
 
TEMA 4 TEATRO IRMANDADES, VANGARDA, NOS
TEMA 4 TEATRO IRMANDADES, VANGARDA, NOSTEMA 4 TEATRO IRMANDADES, VANGARDA, NOS
TEMA 4 TEATRO IRMANDADES, VANGARDA, NOSxenevra
 
Díaz castro. letras galegas 2014
Díaz castro. letras galegas 2014Díaz castro. letras galegas 2014
Díaz castro. letras galegas 2014Marlou
 
Francisco de Goya: un novo xeito de entender a pintura no s. XIX
Francisco de Goya: un novo xeito de entender a pintura no s. XIXFrancisco de Goya: un novo xeito de entender a pintura no s. XIX
Francisco de Goya: un novo xeito de entender a pintura no s. XIXprofesor historia
 
Motivación alumnado cara ao Patrimonio Cultural
Motivación alumnado cara ao Patrimonio CulturalMotivación alumnado cara ao Patrimonio Cultural
Motivación alumnado cara ao Patrimonio Culturallfgasalla
 

What's hot (20)

Os novos camiños da arte
Os novos camiños da arteOs novos camiños da arte
Os novos camiños da arte
 
Vangardas Galegas
Vangardas GalegasVangardas Galegas
Vangardas Galegas
 
Brocos e a 'Defensa de Lugo?
Brocos e a 'Defensa de Lugo?Brocos e a 'Defensa de Lugo?
Brocos e a 'Defensa de Lugo?
 
Arte ruso
Arte rusoArte ruso
Arte ruso
 
Arte rusa
Arte rusaArte rusa
Arte rusa
 
Barroco 4º Eso
Barroco 4º EsoBarroco 4º Eso
Barroco 4º Eso
 
Unidade 14 Inicios Arte ContemporáNea
Unidade 14 Inicios Arte ContemporáNeaUnidade 14 Inicios Arte ContemporáNea
Unidade 14 Inicios Arte ContemporáNea
 
O caligrama
O caligramaO caligrama
O caligrama
 
O caligrama
O caligramaO caligrama
O caligrama
 
2.2. a poesía de vangarda. as vangardas galegas
2.2. a poesía de vangarda. as vangardas galegas2.2. a poesía de vangarda. as vangardas galegas
2.2. a poesía de vangarda. as vangardas galegas
 
2.1. a poesía de vangarda. características xerais
2.1. a poesía de vangarda. características xerais2.1. a poesía de vangarda. características xerais
2.1. a poesía de vangarda. características xerais
 
Posimpresionismo
PosimpresionismoPosimpresionismo
Posimpresionismo
 
7. A nova narrativa galega
7. A nova narrativa galega7. A nova narrativa galega
7. A nova narrativa galega
 
4. o teatro do 1º terzo do séc. xx
4. o teatro do 1º terzo do séc. xx4. o teatro do 1º terzo do séc. xx
4. o teatro do 1º terzo do séc. xx
 
O teatro galego entre 1950 e 1976
O teatro galego entre 1950 e 1976O teatro galego entre 1950 e 1976
O teatro galego entre 1950 e 1976
 
TEMA 4 TEATRO IRMANDADES, VANGARDA, NOS
TEMA 4 TEATRO IRMANDADES, VANGARDA, NOSTEMA 4 TEATRO IRMANDADES, VANGARDA, NOS
TEMA 4 TEATRO IRMANDADES, VANGARDA, NOS
 
Díaz castro. letras galegas 2014
Díaz castro. letras galegas 2014Díaz castro. letras galegas 2014
Díaz castro. letras galegas 2014
 
Francisco de Goya: un novo xeito de entender a pintura no s. XIX
Francisco de Goya: un novo xeito de entender a pintura no s. XIXFrancisco de Goya: un novo xeito de entender a pintura no s. XIX
Francisco de Goya: un novo xeito de entender a pintura no s. XIX
 
Motivación alumnado cara ao Patrimonio Cultural
Motivación alumnado cara ao Patrimonio CulturalMotivación alumnado cara ao Patrimonio Cultural
Motivación alumnado cara ao Patrimonio Cultural
 
8. O teatro galego entre 1936 e 1976
8. O teatro galego entre 1936 e 19768. O teatro galego entre 1936 e 1976
8. O teatro galego entre 1936 e 1976
 

Viewers also liked

El Impresionismo Femenino
El Impresionismo FemeninoEl Impresionismo Femenino
El Impresionismo FemeninoAna Rey
 
Camille Claudel
Camille ClaudelCamille Claudel
Camille ClaudelAna Rey
 
Tema 4, esquema: Isabel II y el Estado Liberal
Tema 4, esquema: Isabel II y el Estado LiberalTema 4, esquema: Isabel II y el Estado Liberal
Tema 4, esquema: Isabel II y el Estado LiberalJm Tb
 
Materiales para alumnos restauración
Materiales para alumnos restauraciónMateriales para alumnos restauración
Materiales para alumnos restauraciónJm Tb
 
Tema 6 actividades. Actividades sobre el tema de la Restauración. 2º de Bachi...
Tema 6 actividades. Actividades sobre el tema de la Restauración. 2º de Bachi...Tema 6 actividades. Actividades sobre el tema de la Restauración. 2º de Bachi...
Tema 6 actividades. Actividades sobre el tema de la Restauración. 2º de Bachi...Jm Tb
 
Presentación sobre La dictadura de Primo de Rivera
Presentación sobre La dictadura de Primo de RiveraPresentación sobre La dictadura de Primo de Rivera
Presentación sobre La dictadura de Primo de RiveraJm Tb
 

Viewers also liked (8)

El Impresionismo Femenino
El Impresionismo FemeninoEl Impresionismo Femenino
El Impresionismo Femenino
 
Camille Claudel
Camille ClaudelCamille Claudel
Camille Claudel
 
Tema 4, esquema: Isabel II y el Estado Liberal
Tema 4, esquema: Isabel II y el Estado LiberalTema 4, esquema: Isabel II y el Estado Liberal
Tema 4, esquema: Isabel II y el Estado Liberal
 
Materiales para alumnos restauración
Materiales para alumnos restauraciónMateriales para alumnos restauración
Materiales para alumnos restauración
 
Tema 6 actividades. Actividades sobre el tema de la Restauración. 2º de Bachi...
Tema 6 actividades. Actividades sobre el tema de la Restauración. 2º de Bachi...Tema 6 actividades. Actividades sobre el tema de la Restauración. 2º de Bachi...
Tema 6 actividades. Actividades sobre el tema de la Restauración. 2º de Bachi...
 
Presentación sobre La dictadura de Primo de Rivera
Presentación sobre La dictadura de Primo de RiveraPresentación sobre La dictadura de Primo de Rivera
Presentación sobre La dictadura de Primo de Rivera
 
Analisis de mapas historicos
Analisis de mapas historicosAnalisis de mapas historicos
Analisis de mapas historicos
 
Gauguin
GauguinGauguin
Gauguin
 

Similar to Mujeres Creadoras

Similar to Mujeres Creadoras (20)

A pintura na lectura
A pintura na lecturaA pintura na lectura
A pintura na lectura
 
María Casares
María CasaresMaría Casares
María Casares
 
Mulleres artistas
Mulleres artistasMulleres artistas
Mulleres artistas
 
Maruxa mallo (2017)
Maruxa mallo (2017)Maruxa mallo (2017)
Maruxa mallo (2017)
 
Vangardas noemí pazo
Vangardas noemí pazoVangardas noemí pazo
Vangardas noemí pazo
 
hilozoismo
hilozoismohilozoismo
hilozoismo
 
Guía de verán 2013
Guía de verán 2013Guía de verán 2013
Guía de verán 2013
 
Presentacion
PresentacionPresentacion
Presentacion
 
Presentacion
PresentacionPresentacion
Presentacion
 
Arthur Rimbaud
Arthur RimbaudArthur Rimbaud
Arthur Rimbaud
 
Maruja mallo
Maruja malloMaruja mallo
Maruja mallo
 
Atrapa Pintores - Wallame
Atrapa Pintores - WallameAtrapa Pintores - Wallame
Atrapa Pintores - Wallame
 
3. pinceladas de arte picasso pdf
3. pinceladas de arte picasso pdf3. pinceladas de arte picasso pdf
3. pinceladas de arte picasso pdf
 
A arte no exilio
A arte no exilioA arte no exilio
A arte no exilio
 
Papeis de muller, mulleres de papel
Papeis de muller, mulleres de papelPapeis de muller, mulleres de papel
Papeis de muller, mulleres de papel
 
BiografíA Picasso
BiografíA PicassoBiografíA Picasso
BiografíA Picasso
 
As vangardas
As vangardasAs vangardas
As vangardas
 
Día internacional da muller
Día internacional da mullerDía internacional da muller
Día internacional da muller
 
Día internacional da muller
Día internacional da mullerDía internacional da muller
Día internacional da muller
 
Día internacional da muller
Día internacional da mullerDía internacional da muller
Día internacional da muller
 

More from Ana Rey

GIULIO ROMANO.pptx
GIULIO ROMANO.pptxGIULIO ROMANO.pptx
GIULIO ROMANO.pptxAna Rey
 
TAMARA DE LEMPICKA
TAMARA DE LEMPICKATAMARA DE LEMPICKA
TAMARA DE LEMPICKAAna Rey
 
EL PÓRTICO DE LA GLORIA RECUPERA SU POLICROMÍA ORIGINAL
EL PÓRTICO DE LA GLORIA RECUPERA SU POLICROMÍA ORIGINALEL PÓRTICO DE LA GLORIA RECUPERA SU POLICROMÍA ORIGINAL
EL PÓRTICO DE LA GLORIA RECUPERA SU POLICROMÍA ORIGINALAna Rey
 
El tren en el arte
El tren en el arteEl tren en el arte
El tren en el arteAna Rey
 
VAN GOGH
VAN GOGHVAN GOGH
VAN GOGHAna Rey
 
ROY LICHTENSTEIN
ROY LICHTENSTEINROY LICHTENSTEIN
ROY LICHTENSTEINAna Rey
 
ANDY WARHOL
ANDY WARHOLANDY WARHOL
ANDY WARHOLAna Rey
 
Pop art en Estados Unidos
Pop art en Estados UnidosPop art en Estados Unidos
Pop art en Estados UnidosAna Rey
 
POP ART EN INGLATERRA
POP ART EN INGLATERRAPOP ART EN INGLATERRA
POP ART EN INGLATERRAAna Rey
 
SECTOR PRIMARIO: LA PESCA
SECTOR PRIMARIO: LA PESCASECTOR PRIMARIO: LA PESCA
SECTOR PRIMARIO: LA PESCAAna Rey
 
Postimpresionismo: Cézanne
Postimpresionismo: CézannePostimpresionismo: Cézanne
Postimpresionismo: CézanneAna Rey
 
Van Eyck
Van EyckVan Eyck
Van EyckAna Rey
 
SECTOR PRIMARIO: LA AGRICULTURA
SECTOR PRIMARIO: LA AGRICULTURASECTOR PRIMARIO: LA AGRICULTURA
SECTOR PRIMARIO: LA AGRICULTURAAna Rey
 
GIOTTO: CAPILLA SCROVEGNI
GIOTTO: CAPILLA SCROVEGNIGIOTTO: CAPILLA SCROVEGNI
GIOTTO: CAPILLA SCROVEGNIAna Rey
 
GIOTTO: FRESCOS DE LA BASÍLICA DE ASÍS
GIOTTO: FRESCOS DE LA BASÍLICA DE ASÍSGIOTTO: FRESCOS DE LA BASÍLICA DE ASÍS
GIOTTO: FRESCOS DE LA BASÍLICA DE ASÍSAna Rey
 
Escultura gótica en Francia
Escultura gótica en Francia Escultura gótica en Francia
Escultura gótica en Francia Ana Rey
 
Arte gótico
Arte góticoArte gótico
Arte góticoAna Rey
 
ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO: BRUNELLESCHI
ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO: BRUNELLESCHIARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO: BRUNELLESCHI
ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO: BRUNELLESCHIAna Rey
 
El Pórtico de la Gloria
El Pórtico de la GloriaEl Pórtico de la Gloria
El Pórtico de la GloriaAna Rey
 
ARTE ROMÁNICO
ARTE ROMÁNICOARTE ROMÁNICO
ARTE ROMÁNICOAna Rey
 

More from Ana Rey (20)

GIULIO ROMANO.pptx
GIULIO ROMANO.pptxGIULIO ROMANO.pptx
GIULIO ROMANO.pptx
 
TAMARA DE LEMPICKA
TAMARA DE LEMPICKATAMARA DE LEMPICKA
TAMARA DE LEMPICKA
 
EL PÓRTICO DE LA GLORIA RECUPERA SU POLICROMÍA ORIGINAL
EL PÓRTICO DE LA GLORIA RECUPERA SU POLICROMÍA ORIGINALEL PÓRTICO DE LA GLORIA RECUPERA SU POLICROMÍA ORIGINAL
EL PÓRTICO DE LA GLORIA RECUPERA SU POLICROMÍA ORIGINAL
 
El tren en el arte
El tren en el arteEl tren en el arte
El tren en el arte
 
VAN GOGH
VAN GOGHVAN GOGH
VAN GOGH
 
ROY LICHTENSTEIN
ROY LICHTENSTEINROY LICHTENSTEIN
ROY LICHTENSTEIN
 
ANDY WARHOL
ANDY WARHOLANDY WARHOL
ANDY WARHOL
 
Pop art en Estados Unidos
Pop art en Estados UnidosPop art en Estados Unidos
Pop art en Estados Unidos
 
POP ART EN INGLATERRA
POP ART EN INGLATERRAPOP ART EN INGLATERRA
POP ART EN INGLATERRA
 
SECTOR PRIMARIO: LA PESCA
SECTOR PRIMARIO: LA PESCASECTOR PRIMARIO: LA PESCA
SECTOR PRIMARIO: LA PESCA
 
Postimpresionismo: Cézanne
Postimpresionismo: CézannePostimpresionismo: Cézanne
Postimpresionismo: Cézanne
 
Van Eyck
Van EyckVan Eyck
Van Eyck
 
SECTOR PRIMARIO: LA AGRICULTURA
SECTOR PRIMARIO: LA AGRICULTURASECTOR PRIMARIO: LA AGRICULTURA
SECTOR PRIMARIO: LA AGRICULTURA
 
GIOTTO: CAPILLA SCROVEGNI
GIOTTO: CAPILLA SCROVEGNIGIOTTO: CAPILLA SCROVEGNI
GIOTTO: CAPILLA SCROVEGNI
 
GIOTTO: FRESCOS DE LA BASÍLICA DE ASÍS
GIOTTO: FRESCOS DE LA BASÍLICA DE ASÍSGIOTTO: FRESCOS DE LA BASÍLICA DE ASÍS
GIOTTO: FRESCOS DE LA BASÍLICA DE ASÍS
 
Escultura gótica en Francia
Escultura gótica en Francia Escultura gótica en Francia
Escultura gótica en Francia
 
Arte gótico
Arte góticoArte gótico
Arte gótico
 
ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO: BRUNELLESCHI
ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO: BRUNELLESCHIARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO: BRUNELLESCHI
ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO: BRUNELLESCHI
 
El Pórtico de la Gloria
El Pórtico de la GloriaEl Pórtico de la Gloria
El Pórtico de la Gloria
 
ARTE ROMÁNICO
ARTE ROMÁNICOARTE ROMÁNICO
ARTE ROMÁNICO
 

Mujeres Creadoras

 • 2. PRESENZA FEMININA NA ARTE Moitísimas figuras de mulleres escribiron, pintaron, esculpiron ou compuxeron música antes do século XIX. Foron sistemáticamente presentadas nos manuais de historia da arte dunha forma marxinal o que podería facernos pensar que apenas existiran.
 • 3. "Ben feliz es, lector -escribiría a discípula favorita de Montaigne-, se non pertences a este sexo ao cal lle están vedados todos os bens ao vedárselle a liberdade, a fin de concederlle como única felicidade, como virtudes soberanas e únicas, facer o bobo e servir."
 • 4. Moitas pinturas realizadas por mulleres foron inicialmente atribuídas a homes, o que indicaría que non hai diferenzas obxectivas entre a arte realizada por mulleres ou por homes.
 • 5. Unha panorámica da arte feminina desde a pintura barroca de ARTEMISA GENTILESCHI ata a arquitectura dunha artista consagrada e libre como ZAHA HADID
 • 6. Artista italiana do século XVII, filla dun pintor. Xa desde pequena achégase á pintura observando os cadros do seu pai, quen desexaba que fose monxa e mantena practicamente encerrada en casa, permitíndolle o acceso ao taller coa condición de que ninguén lle dirixa a palabra.AUTORRETRATO COMO ALEGORÍA DA PINTURA
 • 7. Pintora de éxito. Primeira muller admitida na Academia do Deseño de Florencia en 1616. SUSANA E OS VELLOS, 1610
 • 8. Nas súas pinturas fanse patentes as heroínas femininas. As mulleres que representa teñen gran fortaleza de espírito, enfróntanse á forza masculina. JUDITH E HOLOFERNES, 1614 ARTEMISA GENTILESCHI
 • 9. ARTEMISIA GENTILESCHI Foi a primeira muller en pintar motivos ou escenas relixiosas. JUDITH E A SÚA DONCELA (1619) Magdalena como la melancolía
 • 10. Crece o número de mulleres dedicadas á arte, aínda que o modelo feminino segue a relegar á muller ao papel de esposa, nai e anxo do fogar. SÉCULO XIX
 • 11. Coa vangarda artística francesa, créanse asociacións de mulleres artistas e os grandes mestres abren as portas dos seus talleres ás mulleres.
 • 12. BERTHE MORISOT, MARY CASSAT, E A ESCULTORA CAMILLE CLAUDEL asumiron os seus roles de mulleres que crearon a par dos seus colegas. Claro que o seu nome asóciase aínda ao dun mestre, e Morisot é cuñada de Manet, Cassat amante de Degas e Claudel irmá de Paul e a desgraciada namorada de Rodin. Pero pintaron, modelaron e tallaron. MANET: RETRATO DE BERTHE MORISOT MARY CASSAT: AUTORRETRATO, 1878 CAMILLE CLAUDEL
 • 14. «É importante expresarse ... coa condicion de que as sensacións sexan verdadeiras e procedan da propia experiencia». MANET: RETRATO DE BERTHE MORISOT
 • 15. A IRMÁ DA ARTISTA XUNTO Á FIESTRA Escenas familiares en interiores A súa técnica, baseada en grandes pinceladas aplicadas libremente en todas as direccións. Calidades transparentes, iridiscentes e tornasoladas.
 • 16. O BERCE O efecto atmosférico, por medio da luz que difumina os contornos. Emprego de veladuras e de contrastes de cor.
 • 17. Puerto de L'Orient, 1869 A escena recolle a luz do serán, que alaga de tonalidades claras todo o espazo e crea sombras coloreadas.
 • 18. Logo da morte de Berthe Morisot, o pintor PISSARRO escribiu ao seu fillo : Non podes imaxinar que sorprendidos estamos todos nós e que conmovidos tamén, pola desaparición desta distinguida muller, quen tivo un talento feminino tan espléndido e quen proporcionou honra ao noso grupo Impresionista que desaparece - como todas as cousas-. ¡Pobre Mme. Morisot, o público apenas a coñece!.AUTORRETRATO
 • 19. MARY CASSAT AUTORRETRATO “Coñecín a algunhas persoas co meu sentido artístico, sentiron o amor e a vida. ¿Hai algo comparable a esta alegría para unha artista?”
 • 20. MARY CASSAT Artista norteamericana. Estudiou na Pennsylvania Academy of Fine Arts. O seu encontro con Edgar Degas cambia o curso da súa formación artística. O pintor, fascinado polo estilo e a personalidade da moza americana, convértese no seu mentor e introdúcea no ambiente da vangarda e máis concretamente no grupo impresionista. AUTORRETRATO
 • 21. MULLER SOSTENDO UN ABANICO, 1879 O seu tema preferido será o retrato de mulleres e nenos. Como Degas prefire as escenas de interior pero tamén realiza obras importantes ao aire libre. En 1904 Francia concedeulle a Lexión de Honra. Nomeada membro da Academia Nacional de Debuxo de Nova York en 1910. MARY CASSAT
 • 22. MARY CASSAT: “No baño”, 1890 EISHOSAI CHOKI 1789-1795 ESTAMPA XAPONESA Aprende a técnica do gravado e estuda a arte xaponesa que chega a engaiolala.
 • 24. CAMILLE CLAUDEL «¡Oh canto talento, non ceso de gritalo! Pero ¿qué queres? ¡Non se dan conta, non o perciben!» EMILE ZOLA «Mostreille onde atopar o ouro; o ouro que ela busca está en si mesma.» AUGUSTE RODIN
 • 25. Escultora francesa. A pesar da oposición da familia o seu irmán, Paul, escritor e único amigo, conseguiu que os seus pais autorizasen a entrada dá súa irmá nun taller. Entra en contacto con varios escultores. A eles sorprendeulles a mestría e ou dominio que xa expresaba Camille, polo que lle prestaron a súa axuda para ingresar nunha Academia de arte. CAMILLE CLAUDEL (1864-1943) “Unha fronte soberbia, baixo ela uns ollos magníficos, dese raro azul, tan difícil de atopar”... PAUL CLAUDEL O escultor Rodin foi o seu mestre e marcou a vida e a obra de Camille.
 • 26. Naquela época, Camille Claudel roldaba os 20 anos e atopábase na plenitude da súa beleza e da forza creativa. O contacto co escultor Auguste Rodin desemboca nunha relación amorosa moi atormentada que a marcaría desde o punto de vista profesional e personal. Rota a súa relación co escultor, entra na súa vida Claude Debussy pero tamén el está unido a outra muller. Mentres, as súas obras alcanzan certo éxito e aparecen con frecuencia artigos sobre ela nas revistas de arte. A SÚA RELACIÓN CON RODIN A NIVEL PERSOAL
 • 27. Esta relación influíu de xeito decisivo na obra de Camille. Ela aprendeu rápido e Rodin permitiulle participar en moitas das súas grandes esculturas. Aínda que, medorento da súa personalidade e talento arrasadores, intentaba rebaixar o seu protagonismo no estudo. A SÚA RELACIÓN CON RODIN A NIVEL PROFESIONAL RODIN POR CAMILLE CLAUDEL CAMILLE POR RODIN
 • 28. Colaborou con Rodin en “As Portas do Inferno” e “Os Burgueses de Calais”. Esta época foi realmente produtiva para Rodin, mais a Claudel impediulle desenvolver o seu propio estilo. OS BURGUESES DE CALAIS
 • 29. Prodúcese entre ambos un clima de colaboración e enfrontamento que enriquece o labor mutuo. Camille deixou escrita, na súa correspondencia da época, que Rodin se aproveitaba dela, que as obras que presentaba como propias eran produto do seu talento menosprezado.
 • 30. Os dous artistas inflúense mutuamente; a “Mociña con gavela” anuncia a “Galatea” de Rodin e a “Muller fauno axeonllada” están na orixe das figuras femininas de “A Vague” de Camille Claudel.
 • 31. Pasou os 30 últimos anos da súa vida no manicomio. Alí morreu soa. Abandonada por todo o mundo, incluída a súa familia. Camille Claudel cargaba ás súas costas 79 anos dunha vida tan dramática como fascinante. E aínda tería que transcorrer moito tempo para que se recoñecese o seu talento como escultora. Sobre todo, para que a súa personalidade artística voase por encima da súa relación con Auguste Rodin. O seu mestre. O seu amante. Un xenio déspota e vantaxista, da que Claudel foi vítima. Como o foi da súa familia ingrata e da sociedade misóxina da época. DERRADEIROS ANOS DE CAMILLE CLAUDEL
 • 32. “RAPARIGA CON GAVILLA”, 1886 Camille cegou a Rodin coa súa obra. Ao ver as súas esculturas en xeso descubriu nela un alma xemelga, alguén que como el vivía por e para os perfís. Alguén que se zafaba do academicismo para liberar as figuras, dotalas de movemento e emoción, transformando pouses clásicas en novas formas de poderosa vitalidade. As formas saen da misma materia, do bloque de mármore.
 • 33. O VALS,1889 Bronce Logo da súa ruptura con Rodin, mostra cambios na concepción da súa obra: unha expresividade apaixonada e exclusiva do corpo espido, con actitudes máis elegantes. Os panos envolven o corpo. Unha obra mestra como “O vals” é un exemplo da evolución de Camille.
 • 35. FANTASÍA Á CALOR DO LUME OU “O PENSAMENTO”, 1898 Grupo que representa a unha moza axeonllada diante dunha cheminea, a fronte apoiada contra o mármore parece anticipar a carta delirante que escribirá ao seu irmán logo de 19 anos de internamento: “¡Deus meu, que pena, eu querería estar xunto á cheminea de Villeneuve (a súa casa da infancia), pero creo que non sairei xamais de Montdevergues, o tren xa partiu!”
 • 36. “A ONDA” OU “AS BAÑISTAS” Mármore, ónice e bronce. Novo estilo derivado do xaponesismo, entón de actualidade. Composicións con elegantes xogos de curvas. «A Onda» vai caer sobre as mozas que danzan sobre a area e esperan a caída da auga con estremecimentos de alegría. Representa o enfrontamento dun grupo humano co mar.
 • 37. A IDADE MADURA, 1899-1903 O home (a idade madura) é arrastrado por unha anciá figura feminina (a vellez) mentres unha moza axeonllada (a mocidade) parece suplicar para que non a abandone. Malia que non se observa ningunha alusión nos rostros dos personaxes, parece que nos atopamos ante unha referencia ao triángulo amoroso entre Rodin, Rose Beuret -representada pola anciá- e a propia Camille Claudel.
 • 39. “O ABANDONO” Inspírase nunha evocación literaria: un drama dun poeta hindú: o reencontro de Sakountala e do seu esposo tras unha separación provocada por un encantamento.
 • 40. A AURORA Camille posúe unha gran habilidade técnica para a escultura dominando á perfección a talla do mármore
 • 41. Avances do movemento feminista e da loita polos dereitos da muller, pero aínda na primeira metade do século as mulleres artistas seguen á sombra dos homes. Así se coñece a Sonia Terk como esposa de Robert Delaunay ou a Xeorxia O’Keeffe de Alfred Stieglitz, a Gabrielle Münter como parella de Wassily Kandinsky, a Le Krasner de Jackson Pollock ou a Doura Maar de Pablo Picasso. O SÉCULO XX
 • 42. Nacida en 1887 en Wisconsin, De intensa vida artística, desde a súa primeira exposición en 1917, sempre conducida e apoiada, polo seu marido, Stiegelitz. Realiza seus cadros case abstractos baseados en ampliacións de plantas e flores, obras de gran elegancia e vitalidade, cuxas formas sensuais están cheas de suxestións. XEORXIA O’KEEFF (1887-1986)
 • 43. “A toda forma natural, a toda roca, a todo froito ou flor, ata ás pedras soltas que cobren o camiño, concedinlles unha vida espiritual, vinas sentir, asociei con elas un sentimento.” XEORXIA O’KEEFF
 • 44. Como algún dos órganos reprodutores das plantas mostran verdadeiro parecido cos humanos, poden establecerse asociacións eróticas ao observar o interior do caliz aberto da flor. O’Keeff deixa no aire a explicitación deste elemento, o que constituirá unha característica esencial da súa pintura e conferiralle ao mesmo tempo forza e profundidade. XEORXIA O’KEEFF “Iris negro”
 • 45. Innovador uso da cor e de la forma. Equilibrio das súas composicións, baseado nas formas e ritmos da natureza.
 • 46. Pinta as formas abstractas das cousas visibles sen abandonar do todo a aparencia natural das mesmas. Na cor reside a forza emocional que emana da súa obra.
 • 47. “No lago”“Pelvis con lúa” “Só cando se elixe, deíxanse cousas de lado e fixanse os puntos básicos, tropézase un co significado verdadeiro das cousas”
 • 48. Hotel Shelton con manchas de sol, 1926Edificio Radiator, noite, Nova York, 1927 Durante a súa estancia en Nova York realiza unha serie de teas con paisaxes urbanas nas que a cidade se transforma nunhas imaxes fantásticas cunhas visionarias composicións de formas xeométricas moi coloristas.
 • 49. TAMARA DE LEMPICKA (Polonia,1898 – México,1980) Art Decó, estilo propio das artes decorativas desenvolvido no período de entreguerras, entre 1920 e 1939 en Europa e América. Viviu o século XX con toda a súa intensidade. Foi testemuña da Revolución rusa, gozou os aloucados anos vinte en París e triunfou como artista Art Decó. En 1933 emigra a Estados Unidos e traballa con Willem de Kooning e Xeorxia O’Keeffe. Madonna, Jack Nicholson e Babra Streisand son coleccionistas da súa obra.
 • 50. Obra de acabado perfecto que dá a impresión de ser concibida como obra publicitaria, marcada polo cine, cun encadre moi curto. Autorretrato no Bugatti Verde
 • 51. O “Art Déco” baséase principalmente na xeometría do cubo, a esfera e a liña recta. Modela as figuras, sempre aristadas e de volumes moi xeométricos, logrando con iso unha maior artificiosidade nas súas figuras, que así aínda resultan máis estrañas e suxestivas. Moza en verde en 1932
 • 52. RETRATO DO HOME CON ABRIGO. 1928 SAINT-MORITZ. 1929
 • 53. DORMENTE, 1932 CHAL AZUL, 1930 Desenvolve un estilo enigmático e persoal, onde pon un gran contraste entre as imaxes angulares e as cores.
 • 54. RETRATO DA DUQUESA DA SALLE. 1925 RETRATO DA SEÑORA BOUCARD. 1931
 • 55. RETRATO DO CONDE VETTOR MARCELLO, 1933 Convértese na retratista de moda da aristocracia. Visualizar os retratos realizados por Tamara permítenos contemplar unha galería onde se pasea a alta burguesía adiñeirada e a decadente aristocracia de entreguerras, onde se cheira o perfume embriagador de Chanel e se pode percibir o luxo, o esnobismo, a pretendida sofisticación e a calma que dá moitas veces a riqueza
 • 56. RETRATO DE MADAME ALLAN BOTT RETRATO DE MARJORIE FERRY, 1932 Glamurosa e adiantada ao seu tempo, reflicte a súa personalidade nas súas pinturas, retratando a atractivas mulleres que dominan a vida moderna.
 • 57. MARUJA MALLO Viveiro, 1902 – Madrid, 1995 “A gran transgresora da xeración do 27" Pintora surrealista española. Peza crave na vangarda. Galega universal, muller adiantada ao seu tempo, feminista, transgresora, inconformista e independente e sobre todo artista. Estivo vinculada coa esquerda revolucionaria. Relacionouse cos poetas Rafael Alberti e Miguel Hernández, tivo gran amizade co escultor Alberto Sánchez e o poeta chileno Pablo Neruda.
 • 58. “Estampa escaparate”, 1927 “Maruja Mallo, entre Verbena e Espantallo toda a beleza do mundo cabe dentro do ollo, os seus cadros son os que vin pintados con máis imaxinación, emoción e sensualidade." FEDERICO GARCÍA LORCA
 • 59. MARUJA MALLO “[...] e eu que cría boa á humanidade toda, vin as súas mesquindades, as súas miserias [...] e sentín a dor dos pesares alleos, e chorei cos oprimidos e envexei os mundos onde non habitan os homes [...] E así sufrindo e amando [...] entre bágoas e goces formouse o meu espírito de hoxe [...] Viaxei [...] estudei [...] aduláronme e zahirieronme [...] Hoxe só creo na arte e acepto o amor como bela mentira, unha forma máis perfecta da amizade...” “Espantapeces”, 1931
 • 60. MARUJA MALLO " Para a maioría, Mallo é unha total descoñecida no panorama cultural español (...) para min é a pintora máis extraordinaria da nosa vangarda artística e unha figura esencial sen cuxa presencia non se pode entender a arte española do século XX ". JOSÉ LUIS FERRIS …canta a igualdade das razas“Cabeza de negra”, 1946
 • 61. MARUJA MALLO Os seus retratos, temática imprescindible, onde prevalecen as protagonistas femininas en grandes figuras, alegóricas, como enigmáticas mulleres de perfil.
 • 62. MARUJA MALLO A artista foi unha muller activa, inconformista, independente e transgresora que explorou o imaxinario creativo do século XX "Oro. Retrato bidimensional" (1951)
 • 63. Nace en Bagdad 1950. É unha prominente arquitecta angloiraquí. A maior parte da súa vida pasouna en Londres onde se sitúa o seu estudo de arquitectura. Recibiu o Premio Pritzker de arquitectura (equivalente ao Nobel). É a primeira muller que consegue este galardón. ZAHA HADID
 • 64. APARCAMENTO E TERMINAL HOENHEIM NORTE, ESTRASBURGO (FRANCIA), 2001 Este proxecto de Zaha Hadid obtuvo o Premio Mies van der Rohe 2003
 • 65. PISTA DE SALTOS DE ESQUÍ EN BERGISEL, 2002
 • 66. PISTA DE SALTOS DE ESQUÍ EN BERGISEL Como unha serpe, a rampa desenrolase como unha cinta de 90 metros cara abaixo.
 • 67. Peirao da cidade de Reggio. Calabria
 • 68. Magnifica instalación chamada “AURA” realizada por Zaha Hadid Architecs en un palacio renacentista preto de Venecia, en 2008. A escultura representa as proporcións harmónicas empleadas nesta vila, representando intervalos musicáis.
 • 69. CENTRO DA CIENCIA EN WOLFSBURG
 • 70. CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ROSENTHAL Cincinatti, Ohio (EEUU) 2003
 • 71. SALA DE CONCIERTOS A obra da arquitecta Zaha Hadid está no límite entre o deseño arquitectónico e a enxeñería
 • 72. Estética etérea, da levidade, onde a tecnoloxía estase levando ao límite para crear edificios cuxas formas xogan con inclinacións, curvaturas e interseccións PERFORMING ARTS CENTRE (Golfo Pérsico) e as DANCING TOWERS en BURJ DUBAI, a urbanización máis importante do novo milenio.
 • 73. PAVILLON PONTE. EXPO ZARAGOZA, 2008
 • 74. Foi a filósofa e matemática máis relevante da antigüidade grega. Deseñou instrumentos, como o astrolabio plano con o que se medía a posición das estrelas, planetas... Muller ateniense, que vestida de home exerceu a súa profesión de médica con éxito entre as mulleres. Foi denunciada polos médicos e condenada á morte. As mulleres da cidade ameazaron con morrer con ela se era executada. PIONERAS …Unhas mulleres, desenvolveron a súa profesión con éxito a pesar dás dificultades … HIPATIA DE ALEJANDRÍA, SÉCULO IAGNODICE , 300 a.C. Foi brutalmente asasinada por un grupo de fanáticos xa que a consideraban como unha representante perigosa do pensamento pagán.
 • 75. Outras conseguiron premios como o NOBEL e saíron do anonimato AUNG SAN SUU KYI Nobel de la Paz en 1991 RITA LEVI-MONTALCINI Nobel de Medicina en 1986 MARIE CURIE Nobel en Física en 1903 Nobel en Química en 1911 …o seu esforzo foi recoñecido
 • 76. E a maioría formaron parte dese colectivo, fundamental e enorme, de seres humanos, que coa súa capacidade e esforzo, contribuíron, desde seus postos de traballo, a que este universo funcione. …E outras foron casi descoñecidas desenvolveron a súa creatividade en silencio
 • 77. “Se realmente desexamos transformar a vida, temos que aprender a mirar a través dos ollos das mulleres”. LEÓN TROTSKY “Asegúrovos que alguén se acordará de nós no futuro” SAFO DE LESBOS
 • 78. MADREDEUS, O espíritu da paz: “Concertino” e “Minueto” CARLA BRUNI: “Quelqu'un m'a dit” CORALIE CLEMENT: “Je ne sais pas pourquoi” LUZ CASAL: “Un nuevo día brillará” DIANA CRAWL: “Charmed Life” NORAH JONES: “Sunrise” JOHN LENNON: “Imagine” MÚSICA
 • 79.
 • 80. Outros poemas de Rosalía en galego, Por Sara Novegil, Nacho Cortés e Raquel Torres Violín: Raquel Castro EXPOSICIÓN DE CARTEIS “As mulleres galegas na historia, na arte, na ciencia e na literatura”, polo alumnado de 1º Bach. Coordinados por Rosa Gómez RECITAL POÉTICO-MUSICAL DE POEMAS DE ROSALÍA DE CASTRO POEMA: “Adiós ríos, adiós fontes” En árabe, por Jrif Jihan; en beréber, por Malika Saädi; en castelán, por Sandra Estévez; en fan, por Fernando Nguema; en francés, por Breixo González; en galego, por Mélodi Soliño; en inglés, por Sabela Veiga; en latín por Ana Cal; en portugués, por Fernanda González; en xeorxiano, por Nodar Sharabidse. RELATORIO “De Rosalía de Castro ao Ivo Pelayo: “O “adiós” a través do Atlántico”, por Diana Rúa Eiras, antiga alumna do instituto. Presentación en PowerPoint: “Mulleres creadoras na arte” Autora: Ana Rey Presentación do video: “Imaxes para unha xeografía rosaliana”. Autora: María José Varela